prof. Ing. Milan Lánský, DrSc.

fotografie osoby
Working place:
Room:
A-223b - Horská 3, Praha
E-mail:
lanskmi1@fd.cvut.cz
Position at CTU:
Member of Scientific Council / FTS
Member:
Laboratory of Aviation Safety and Security K621

Head of student project:

No head of student project.


* information comes from a university database VVVS

1.The Dependence of Airport Profit on Passenger Satisfaction and Operational Efficiency
Vokáč, R. - Lánský, M., - Szabo, S.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2017, 5(2), 11-14. ISSN 1805-7578.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2017)
2.Significant Factors Affecting the Passenger Arrival Rates
Vokáč, R. - Lipták, T., - Lánský, M.
In: TRANSPORT MEANS 2017 - PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE. Kaunas: Technical University, 2017. p. 383-388. ISSN 1822-296X.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2017)
3.The Methods of Terminal Capacity Analysis
Vokáč, R. - Lipták, T., - Lánský, M.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2016, 4(17), 20-22. ISSN 1805-7578.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2016)
4.Možnosti využití systému SISel pro tvorbu SSP a SSp
Strouhal, M. - Vittek, P. - Křemen, P. - Plos, V. - Lánský, M. - Szabo, S. - Novák, M. - Endrizalová, E. - Kraus, J. - Lališ, A. - Stojić, S. - Štumper, M. - Kostov, B. - Ledvinka, M. - Holubec, J. - Kasl, T., - Zavřel, L.
[Other Methodology (not meeting RIV conditions)] 2016.
Jiná metodika (nejde do RIV) (2016)
5.Introduction to Safety Events’ Contributing Factors, Relations between Them, Their Behavior and Causality
Stojić, S. - Lánský, M.
In: Risks of business and territorial processes. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2016. pp. 135-140. ISBN 978-80-7561-021-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2016)
6.The Importance of Queues at Airport Security Checkpoints
Vokáč, R. - Lipták, T., - Lánský, M.
In: Proceedings of the International Scientific Conference New Trends in Aviation Development 2016. Košice: Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta, 2016. ISBN 978-80-553-2628-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2016)
7.Metodika pro vytváření indikátorů bezpečnosti a jejich využívání pro potřeby řízení bezpečnosti leteckých organizací
Vittek, P. - Lališ, A. - Stojić, S. - Plos, V. - Kraus, J. - Lánský, M. - Szabo, S. - Němec, V. - Křemen, P. - Kostov, B., - Ledvinka, M.
[Certified Methodology (for RIV)] 2016.
Uplatněná certifikovaná metodika (2016)
8.Odborná zpráva projekt INBAS (rok 2016)
Vittek, P. - Lališ, A. - Stojić, S. - Plos, V. - Kraus, J. - Lánský, M. - Szabo, S. - Němec, V. - Křemen, P. - Kostov, B. - Blaško, M. - Ledvinka, M., - Ahmad, J.
[Research Report] 2016.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2016)
9.The Importance of Queues at Airport Security Checkpoints
Vokáč, R. - Lipták, T., - Lánský, M.
In: Book of Abstracts of the International Scientific Conference New Trends in Aviation Development 2016. Košice: Faculty of Aeronautics Technical University Kosice, 2016. pp. 26. ISBN 978-80-553-2594-1.
Abstrakt ve sborníku (2016)
10.ADREP Events and Factors Contribution to Definition of Safety Performance Indicators for Airports
Vittek, P. - Stojić, S., - Lánský, M.
In: Aeronautika 15. Lublin: Lublin University of Technology, 2015. pp. 59-63. ISBN 978-83-7947-149-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2015)
11.The Model for Estimating Passenger Arrival Rates
Vokáč, R. - Vittek, P., - Lánský, M.
In: Aeronautika 15. Lublin: Lublin University of Technology, 2015. pp. 109-112. ISBN 978-83-7947-149-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2015)
12.Metodika pro zavedení, fungování a udržení národního systému pro řízení provozní bezpečnosti a dohledu nad bezpečnostní výkonností organizací působících v civilním letectví
Strouhal, M. - Vittek, P. - Plos, V. - Lánský, M. - Szabo, S. - Novák, M. - Endrizalová, E. - Kraus, J. - Lališ, A. - Stojić, S. - Štumper, M. - Křemen, P. - Kostov, B. - Ledvinka, M. - Holubec, J. - Kasl, T., - Zavřel, L.
[Certified Methodology (for RIV)] 2015.
Uplatněná certifikovaná metodika (2015)
13.Odborná zpráva projekt INBAS (rok 2015)
Vittek, P. - Lališ, A. - Stojić, S. - Plos, V. - Kraus, J. - Lánský, M. - Szabo, S. - Němec, V. - Křemen, P. - Kostov, B., - Ledvinka, M.
[Research Report] Praha: Laboratoř letecké bezpečnosti, ČVUT v Praze, FD, Ústav letecké dopravy, 2015.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2015)
14.Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2015
Strouhal, M. - Vittek, P. - Křemen, P. - Plos, V. - Lánský, M. - Szabo, S. - Novák, M. - Endrizalová, E. - Kraus, J. - Lališ, A. - Stojić, S. - Štumper, M. - Kostov, B. - Ledvinka, M. - Holubec, J. - Kasl, T., - Zavřel, L.
[Research Report] Praha: Laboratoř letecké bezpečnosti, ČVUT v Praze, FD, Ústav letecké dopravy, 2015.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2015)
15.Odborná zpráva projekt INBAS (rok 2014)
Vittek, P. - Lališ, A. - Stojić, S. - Plos, V. - Kraus, J. - Lánský, M. - Szabo, S. - Němec, V. - Křemen, P. - Kostov, B., - Ledvinka, M.
[Research Report] Praha: Laboratoř letecké bezpečnosti, ČVUT v Praze, FD, Ústav letecké dopravy, 2014.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2014)

* information comes from a university database VVVS
Nenalezeny žádné údaje.