prof. Ing. Věra Voštová, CSc.

fotografie osoby
Working place:
Room:
A-232 - Horská 3, Praha
E-mail:
vostover@fd.cvut.cz

Head of student project:

No head of student project.


* information comes from a university database VVVS

1.Handling construction waste of building demolition
Vondráčková, T. - Podolka, L., - Voštová, V.
In: Building Defects 2017. Les Ulis Cedex A: EDP Sciences, 2018. Materials science, Engineering and Chemistry. vol. 146. ISSN 2261-236X. ISBN 978-2-7598-9032-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2018)
2.European approaches to instrument operations at uncontrolled aerodromes
Kraus, J. - Voštová, V. - Pleninger, S., - Matyáš, R.
In: New Trends in Civil Aviation. Leiden: CRC Press/Balkema, 2018. p. 255-259. ISBN 978-0-8153-7602-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
3.Airport audit component as an integral part of the safety data processing system
Stojić, S. - Lališ, A. - Plos, V., - Voštová, V.
In: New Trends in Civil Aviation. Leiden: CRC Press/Balkema, 2018. p. 139-143. ISBN 978-0-8153-7602-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
4.Database for collecting and evaluating safety events
Plos, V. - Voštová, V.
In: New Trends in Civil Aviation. Leiden: CRC Press/Balkema, 2018. p. 295-298. ISBN 978-0-8153-7602-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
5.Selection of Excavators for Earth Work on the Basis of their Performance
Vondráčková, T. - Voštová, V.
In: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: IOP Publishing Ltd., 2017. ISSN 1757-8981.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2017)
6.Mechanization for Optimal Landscape Reclamation
Vondráčková, T. - Voštová, V., - Kraus, M.
In: IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Bristol: IOP Publishing Ltd., 2017. ISSN 1755-1315.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2017)
7.Compare price demands of excavation and trenchless technologies in the Czech Republic
Vondráčková, T. - Voštová, V.
In: International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management. Sofia: International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM, 2017. p. 127-134. vol. 17. ISSN 1314-2704.
Stať ve sborníku (2017)
8.Modern methods in compaction technology
Vondráčková, T. - Junga, P., - Voštová, V.
In: International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management. Sofia: International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM, 2017. p. 587-596. vol. 17. ISSN 1314-2704.
Stať ve sborníku (2017)
9.Increase of the Effective Production of Crankshafts for Ship Engines
Jeřábek, K. - Vondráčková, T., - Voštová, V.
Naše More. 2016, 63(4), 283-288. ISSN 0469-6255.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2016)
10.Aplikace reaktivního zajiš´tování jakosti těžebního komplexu s hřeblovým dopravníkem
Jeřábek, K. - Vondráčková, T., - Voštová, V.
In: 19. medzinárodná konferencia VVaPOL`2016 VÝSKUM, VÝROBA A POUŽITIE OCEĽOVÝCH LÁN, DOPRAVNÍKOV A ŤAŽNÝCH ZARIADENÍ - zborník prednášok. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2016. pp. 67-73. ISBN 978-80-553-2607-8.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2016)
11.Methodical procedure of fleet renewal
Vondráčková, T. - Voštová, V.
In: Production Management and Engineering Sciences: Proceedings of the International Conference on Engineering Science and Production Management (ESPM 2015), Tatranská Štrba, High Tatras Mountains, Slovak Republic, 16th-17th April 2015. Bratislava: University of Economics in Bratislava, 2016. pp. 571-576. ISBN 978-1-138-02856-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
12.New technologies in the earthworks
Vondrackova, T. - Junga, P., - Voštová, V.
In: International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM. Sofia: International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM, 2016. pp. 405-412. ISSN 1314-2704. ISBN 978-619-7105-67-4.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
13.The human factor as a cause of failures in building structures
Vondráčková, T. - Voštová, V., - Nývlt, V.
In: MATEC Web Conferences. Les Ulis Cedex A: EDP Sciences, 2016. vol. 93. ISSN 2261-236X. ISBN 978-2-7598-9012-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
14.Development of paper and Electronic Strips at Area Control Centre Praha
Voštová, V. - Šála, J.
In: New Trends in Civil Aviation 2016. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, 2016. pp. 117-119. ISBN 978-80-554-1252-8.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2016)
15.First Means of Flight Records at Civilian Air Traffic Control Stations in Czechoslovakia
Voštová, V. - Šála, J.
In: New Trends in Civil Aviation 2016. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, 2016. pp. 115-116. ISBN 978-80-554-1252-8.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2016)
16.Aplikace reaktivního zajiš´tování jakosti těžebního komplexu s hřeblovým dopravníkem
Jeřábek, K. - Vondráčková, T., - Voštová, V.
In: 19. medzinárodná konferencia VVaPOL`2016 VÝSKUM, VÝROBA A POUŽITIE OCEĽOVÝCH LÁN, DOPRAVNÍKOV A ŤAŽNÝCH ZARIADENÍ - zborník abstraktov. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2016, pp. 16. ISBN 978-80-553-2608-5.
Abstrakt ve sborníku (2016)
17.The Possibility of Using Safety Indicators to Evaluate Security at Airports
Plos, V. - Vittek, P., - Voštová, V.
MAD Special. 2015, 2(2), 9-12. ISSN 2336-2677.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2015)
18.Implementation of Recovery Management into Airport Emergency Plans
Kraus, J. - Němec, V., - Voštová, V.
MAD Special. 2015, 2(2), 5-8. ISSN 2336-2677.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2015)
19.A technique for seabed mining
Jeřábek, K. - Stopka, O. - Vondráčková, T., - Voštová, V.
Naše More. 2015, 62(1), 39-43. ISSN 0469-6255.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2015)
20.Maintenance and Renewal of Fixed Assets in Terms of Industrial Logistics
Vondráčková, T. - Jeřábek, K., - Voštová, V.
Applied Mechanics and Materials. 2015, 803 121-126. ISSN 1662-7482.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2015)
21.Vzdělávání pracovníků údržby kategorie B3
Vondráčková, T.V. - Voštová, V.
[Electronic Document with Local Access (CD)] Ostrava: VŠB-TUO, 2015.
Elektronický dokument s lokálním přístupem (CD) (2015)
22.Mapa možných úmyslných a neúmyslných útoků na letadla v oblasti mezinárodních letišť
Němec, V. - Hanus, D. - Kraus, J. - Novák, M. - Plos, V. - Vittek, P. - Voštová, V. - Bugaj, M. - Novák, A. - Moravec, K., - Maršálek, D.
[Specialized Map with Expert Content] 2015.
Specializovaná mapa s odborným obsahem (2015)
23.Výskyt krizových situací na světových letištích při vzletech a přistáních vztahujících se ke geografickým charakteristikám
Němec, V. - Hanus, D. - Kraus, J. - Novák, M. - Plos, V. - Vittek, P. - Voštová, V. - Bugaj, M. - Novák, A. - Moravec, K., - Maršálek, D.
[Specialized Map with Expert Content] 2015.
Specializovaná mapa s odborným obsahem (2015)
24.Barriers for BIM (Building Information Modeling) Adoption
Nývlt, V. - Vondráčková, T., - Voštová, V.
In: Central European Conference in Finance and Economics (CEFE2015). Košice: Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta, 2015. pp. 500-506. ISBN 978-80-553-2467-8.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2015)
25.Comparison of Historical Development of Air Traffic Control at Czechoslovakia and USA between 1945 and 1989
Voštová, V. - Šála, J.
In: Aeronautika 15. Lublin: Lublin University of Technology, 2015. pp. 90-96. ISBN 978-83-7947-149-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2015)
26.Air Traffic Control Training System at APP Praha and TWR Ruzyne
Voštová, V. - Šála, J.
In: Aeronautika 15. Lublin: Lublin University of Technology, 2015. pp. 85-89. ISBN 978-83-7947-149-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2015)
27.Metodika pro tvorbu pohotovostních plánů mezinárodních letišť
Němec, V. - Hanus, D. - Kraus, J. - Novák, M. - Plos, V. - Vittek, P. - Voštová, V. - Bugaj, M. - Novák, A. - Moravec, K., - Maršálek, D.
[Certified Methodology (for RIV)] 2015.
Uplatněná certifikovaná metodika (2015)
28.Metodika pro tvorbu bezpečnostních programů mezinárodních letišť
Němec, V. - Hanus, D. - Kraus, J. - Novák, M. - Plos, V. - Vittek, P. - Voštová, V. - Bugaj, M. - Novák, A. - Moravec, K., - Maršálek, D.
[Certified Methodology (for RIV)] 2015.
Uplatněná certifikovaná metodika (2015)
29.Vzdělávání pracovníků údržby kategorie B3
Vondráčková, T.V. - Voštová, V.
Technická diagnostika. 2015, XXIV(z1), 43. ISSN 1210-311X.
CLAZEJ (2015)
30.Methodical procedure of fleet renewal
Vondráčková, T. - Voštová, V.
In: Engineering Sciences and Production Management 2015. Košice: Podnikovohospodráska fakulta so sídlom v Košiciach, EU v Bratislave, 2015, pp. 100. ISBN 978-80-971555-4-4.
Abstrakt ve sborníku (2015)
31.The Significance of Aviation Terrorism
Voštová, V.
MAD Special. 2014, 1(1), 22-25. ISSN 2336-2677.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2014)
32.Vývojové trendy dopravníků
Jeřábek, K. - Vondráčková, T., - Voštová, V.
In: 18. medzinárodná konferencia Výskum, výroba a použitie oceľových lán, dopravníkov a ťažných zariadení - zborník přednášok. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2014, pp. 94-97. ISBN 978-80-553-1805-9.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2014)
33.Conveyor new concept for parcel logistics in air transport
Voštová, V. - Jeřábek, K., - Němec, V.
In: Applied Mechanics and Materials. Zurich: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, 2014. pp. 114-118. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-316-4.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2014)
34.Moderní postupy údržby letadel všeobecného letectví
Voštová, V. - Novák, M., - Jeřábek, K.
Technická diagnostika. 2014, XXIII(z1), 44. ISSN 1210-311X.
CLAZEJ (2014)
35.Údržba strojů v přípravě a řízení stavebního díla.
Vondráčková, T. - Mikyška, J., - Voštová, V.
Technická diagnostika. 2014, XXIII(z1), 43. ISSN 1210-311X.
CLAZEJ (2014)
36.Tvorba mezinárodně sjednocené metodiky pro údržbu letadel do 600 kg
Voštová, V. - Vodráčková, T., - Zahálka, M.
Technická diagnostika. 2014, XXIII(z1), 45. ISSN 1210-311X.
CLAZEJ (2014)
37.Logistická péče o HIM - plánování a organizace procesů
Jeřábek, K. - Voštová, V., - Vondráčková, T.
Technická diagnostika. 2014, XXIII(z1), 19. ISSN 1210-311X.
CLAZEJ (2014)
38.Nový Koncept dopravníku pro balíkovou logistiku v letecké dopravě
Voštová, V. - Jeřábek, K., - Němec, V.
In: 18. medzinárodná konferencia Výskum, výroba a použitie oceľových lán, dopravníkov a ťažných zariadení - zborník abstraktov. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2014. pp. 75. ISBN 978-80-553-1806-6.
Abstrakt ve sborníku (2014)
39.Vliv denní doby na bezpečnost v řízení letového provozu
Štecha, R. - Šulc, J. - Nagy, I., - Voštová, V.
In: Sborník přednášek z Mezinárodní konference hyperbarické a letecké medicíny k 60. výročí založení Ústavu leteckého zdravotnictví Praha 20. kongres České společnosti hyperbarické a letecké medicíny ČLS JEP. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. pp. 100-104. ISBN 978-80-7464-260-9.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2013)
40.Nástroje logistiky pro efektivní údržbu
Jeřábek, K. - Voštová, V.
In: Sborník konference Diago 2013. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013, pp. 158-160. ISSN 1210-311X.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2013)
41.Metodika pro využití lidského činitele v řízení letového provozu
Štecha, R. - Šulc, J. - Nagy, I., - Voštová, V.
In: Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2013. Hradec Králové: Magnanimitas, 2013. ISBN 978-80-87952-00-9.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2013)
42.Human Factors Role in Air Traffic Control Occurrences
Štecha, R. - Šulc, J. - Nagy, I., - Voštová, V.
In: Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE 2013. Hradec Králové: Magnanimitas, 2013. ISBN 978-80-905243-7-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2013)
43.Possibility of Establishing Multi-pilot Licence Training in the Czech Republic
Břežanský, J. - Voštová, V.
In: Proceedings of the International Scientific Conference Modern Safety Technologies in Transportation. Košice: PERPETIS S.R.O., 2013. pp. 36-39. ISSN 1338-5232. ISBN 978-80-971432-0-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)
44.Most Significant Human Factors in Air Traffic Control Occurrences
Štecha, R. - Šulc, J. - Voštová, V., - Nagy, I.
In: International Conference on Air Transport 2013. Žilina: EDIS, 2013. pp. 132-136. ISBN 978-80-554-0776-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)
45.Model of Human Factors Risks in the Air Traffic Control
Štecha, R. - Nagy, I., - Voštová, V.
In: Proceedings of the International Scientific Conference Modern Safety Technologies in Transportation. Košice: PERPETIS S.R.O., 2013. pp. 252-258. ISSN 1338-5232. ISBN 978-80-971432-0-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)
46.Human Factor Case - Tool for Systematic Identification and Management of Human Factor Issues for Air Traffic Management Project
Štecha, R. - Šulc, J., - Voštová, V.
Transactions on Transport Sciences. 2012, 5(3), 111-118. ISSN 1802-9876.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2012)
47.Dopravníky pro zabezpečení dodávek paliva v Teplárně Trmice
Voštová, V. - Jeřábek, K., - Štětka, M.
In: Sborník konference Výskum, výroba a použitie ocelových lán, dopravníkov a Ťažných zariadení. Košice: Technical University , BERG Faculty, 2012, ISSN 1451-107X.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2012)
48.Jakost v životním cyklu dopravníků
Jeřábek, K. - Voštová, V., - Frajová, M.
In: Sborník konference Výskum, výroba a použitie ocelových lán, dopravníkov a Ťažných zariadení. Košice: Technical University , BERG Faculty, 2012, ISSN 1451-107X.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2012)
49.Systém ochranné bariéry proti úniku toxických látek.
Novotná, M. - Jelínek, L. - Parschová, H. - Mištová, E. - Janda, V., - Voštová, V.
Czech Republic. Patent Application.
Patentová přihláška (nejde do RIV) (2012)
50.Automatizace zemních prací pomocí DGPS ke zlepšení péče o životní prostředí
Voštová, V. - Vondráčková, T. - Frajová, M., - Jeřábek, K.
Komunální technika. 2012, 33-35.
Článek (2012)
51.Péče o životní prostředí obcí bez logistiky?
Voštová, V. - Jeřábek, K. - Frajová, M., - Endtová, D.
Komunální technika. 2012, 119-122.
Článek (2012)
52.Human Factor Case - Important Tool of Air Traffic Management for Flight Safety
Štecha, R. - Šulc, J., - Voštová, V.
In: New Trends in Civil Aviation 2011. Praha: ČVUT v Praze a OSL ČR, 2011. pp. 123-126. ISBN 978-80-01-04893-1.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2011)
53.WITH LOGISTIC AGAINST THE RECESSION IN THE CZECH BUILDING INDUSTRY
Voštová, V. - Jeřábek, K.
In: Proceedings of the Carpathian logistics congress. Košice: Technical University of Košice, 2011, pp. 373-376. ISSN 1451-107X.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2011)
54.Asistenční systémy v životním cyklu pásových dopravníků
Jeřábek, K. - Helebrant, F.H., - Voštová, V.
Technická diagnostika. 2011, XX(z1), 208-214. ISSN 1210-311X.
Článek (2011)
55.Řízené nápravy přípojných vozidel
Kolář, M. - Voštová, V.
Stavební obzor. 2010, 295-298. ISSN 1210-4027.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2010)
56.Faktory produktivity v systému řízení strojů
Voštová, V.
In: Sborník konference Technofórum 2010. Nitra: SPU V Nitre, Fakulta záhradníctva a kraj. inžinierstva, 2010, pp. 266-269. ISBN 978-80-552-0380-5.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
57.Impaktní panely
Voštová, V. - Jeřábek, K.
Doprava a logistika. 2010,(7), 276-280. ISSN 1451-107X.
Článek (2010)
58.Tippers comparation: N3 CAT. with 6x4 and 8x4 chassis
Kolář, M. - Voštová, V.
Ekonomika i organizacja przedsiebiorstwa. 2009, 77-78. ISSN 0860-6846.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2009)
59.Logistika odpadového hospodářství
Voštová, V. - Jeřábek, K. - Fries, J., - Altmann, V.
Praha: Czech Technical University in Prague, 2009. ISBN 978-80-01-04426-1.
Vědecká kniha česky (2009)
60.Využití GNSS technologií pro řízení strojů
Voštová, V. - Vondráčková, T.
In: Sborník konference NEW TRENDS IN DESIGN AND UTILISATION OF MACHINES IN AGRICULTURE, LANDSCAPE MAINTENANCE AND ENVIRONMENT PROTECTION. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2009, pp. 293-302. ISBN 978-80-213-1897-7.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2009)
61.Dopravní Infrastruktura
Kolář, M. - Voštová, V.
In: Sborník konference NEW TRENDS IN DESIGN AND UTILISATION OF MACHINES IN AGRICULTURE, LANDSCAPE MAINTENANCE AND ENVIRONMENT PROTECTION. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2009, pp. 163-171. ISBN 978-80-213-1897-7.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2009)
62.Automaticky řízený dozer
Voštová, V. - Jeřábek, K.
Doprava a logistika. 2009,(6), 465-469. ISSN 1451-107X.
Článek (2009)
63.Novinky v konstrukci a sledování provozu dopravníků
Jeřábek, K. - Voštová, V.
Doprava a Logistika. 2008, XV(5), 26-28. ISSN 1451-107X.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2008)
64.Novinky ve sledování provozu dopravníků
Jeřábek, K. - Voštová, V.
Doprava a logistika. 2008,(5), 232-233. ISSN 1451-107X.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2008)
65.Towed Cars
Kolář, M. - Voštová, V.
Ekonomika i organizacja przedsiebiorstwa. 2008, ISSN 0860-6846.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2008)
66.Progresivní technika v technologiích zemních prací
Voštová, V. - Křemen, T. - Fries, J. - Sládková, D., - Jurman, J.
Praha: Czech Technical University in Prague, 2008. ISBN 978-80-01-04221-2.
Jiná kniha česky (2008)
67.Progresivní technika v technologiích zemních prací
Voštová, V. - Křemen, T. - Fries, J. - Sládková, D., - Jurman, J.
Praha: Czech Technical University in Prague, 2008. ISBN 978-80-01-04221-2.
Vědecká kniha česky (2008)
68.Automatické řízení dozeru pomocí GPS
Voštová, V. - Jeřábek, K., - Vondráčková, T.
In: Zdvíhacie zariadenia v teórii a praxi. Košice: Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, 2008. pp. 127-132. ISBN 978-80-553-0071-9.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
69.Dlouhá souprava B-train
Kolář, M. - Voštová, V.
In: Sborník konference 34th International Conference of Departments of Transportation, Handling, Building and Agricultural Machines 2008. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2008, pp. 13-20. ISBN 978-80-248-1820-7.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
70.Znalostní systém pro výběr zemních strojů
Voštová, V. - Vondráček, J.
In: Zdvíhacie zariadenia v teórii a praxi. Košice: Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, 2008, ISBN 978-80-553-0071-9.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
71.Bioodpad z domácností
Voštová, V.
Technická diagnostika. 2008, ISSN 1210-311X.
Článek (2008)
72.Odtahové služby v České Republice
Voštová, V. - Kolář, M.
In: Zdvíhací zařízení v teorii a praxi. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojní, 2007, pp. 29-34. ISBN 978-80-214-3391-5.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
73.Vliv použití progresivní techniky na urychlení technologických a měřících procesů
Voštová, V. - Jeřábek, K.
In: Zdvíhací zařízení v teorii a praxi. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojní, 2007. pp. 25-28. ISBN 978-80-214-3391-5.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
74.Bezvýkopové technologie
Voštová, V.
In: Sborník konference Mezinárodní vědecká konference Technika v zemědělství. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2007, pp. 456-462. ISBN 978-80-7375-054-1.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
75.Hmotnostní a rozměrové limity silničních vozidel a legislativa silniční dopravy
Voštová, V. - Kolář, M.
In: Sborník konference Mezinárodní vědecká konference Technika v zemědělství. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2007, pp. 463-469. ISBN 978-80-7375-054-1.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
76.Trends in Car Carriage in the Czech Republic
Kolář, M. - Voštová, V.
In: Conference Proceedings 3rd International Conference TAE 2007 - Trends in Agricultural Engineering 2007. Praha: Česká zemědělská univerzita (ČZU), 2007, pp. 221-223. ISBN 978-80-213-1668-3.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
77.Palubní systémy nákladních vozidel
Voštová, V. - Kolář, M.
Technická diagnostika. 2007, ISSN 1210-311X.
Článek (2007)
78.Doprava automobilů silniční dopravou
Voštová, V. - Kolář, M.
Technická diagnostika. 2007, 461-467. ISSN 1210-311X.
Článek (2007)
79.Senzorová technika na sběr dat pro diagnostiku strojů
Jeřábek, K. - Voštová, V.
Technická diagnostika. 2007, XVI(z1), 25. ISSN 1210-311X.
Článek (2007)
80.Analýza dynamických sil v dopravnících
Jeřábek, K. - Voštová, V.
Doprava a logistika. 2006, XIV(mimořádné), 35. ISSN 1451-107X.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2006)
81.Nové technologie a řízení dopravních strojů
Vondráčková, T. - Vondráček, J., - Voštová, V.
In: Zdvíhacie zariadenia v teórii a praxi. Košice: TU Košice, FS, 2006. pp. 52-55. ISBN 80-8073-518-2.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
82.Omezení opotřebení aktivních ploch manipulačních zařízení
Jeřábek, K. - Voštová, V.
In: Zdvíhacie zariadenia v teórii a praxi. Košice: TU Košice, FS, 2006, pp. 35-38. ISBN 80-8073-518-2.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
83.Progresivní technika v technologických procesech stavebnictví
Voštová, V. - Vondráčková, T.
In: Sborník konference Management of Production Systems with Support of Information Technologies and Control Engineering. Nitra: SPU V Nitre, Fakulta záhradníctva a kraj. inžinierstva, 2006, ISBN 80-8069-743-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
84.SW prostředí pro tvorbu rozhodovacích procesů
Voštová, V. - Vondráček, J.
In: Sborník konference Management of Production Systems with Support of Information Technologies and Control Engineering. Nitra: SPU V Nitre, Fakulta záhradníctva a kraj. inžinierstva, 2006, ISBN 80-8069-743-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
85.Structural Funds in Expert systems
Voštová, V. - Vondráčková, T., - Vondráček, J.
In: Sborník konference Agriculture Machinery Usage and its Current Problems. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2006, ISBN 80-7040-861-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2006)
86.Recultivation of Landscape after Earthworks
Voštová, V.
In: Sborník konference Agriculture Machinery Usage and its Current Problems. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2006, ISBN 80-7040-861-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2006)
87.Expert System for Earth Mover Selection
Voštová, V. - Vondráček, J.
In: Mechanical Engineering 2006 - Proceedings of abstracts and papers. Bratislava: STU v Bratislave, 2006, ISBN 80-227-2513-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2006)
88.Automatic Control of technological Processes in Soil transport
Voštová, V. - Vondráčková, T.
In: Mechanical Engineering 2006. Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2006, ISBN 80-227-2513-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2006)
89.Opotřebení lze výrazně omezit
Jeřábek, K. - Voštová, V.
Technická diagnostika. 2006, XV(z1), 20. ISSN 1210-311X.
Článek (2006)
90.Expert System for Earth Mover Selection
Voštová, V. - Vondráček, J.
In: Mechanical Engineering 2006. Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2006, pp. 41. ISBN 80-227-2513-7.
Abstrakt ve sborníku (2006)
91.Automatic Control of Technological Processes in Soil Transport
Voštová, V. - Vondráčková, T.
In: Mechanical Engineering 2006. Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2006, pp. 40. ISBN 80-227-2513-7.
Abstrakt ve sborníku (2006)
92.Vliv použití progresivních prostředků na průběh rekultivací
Jeřábek, K. - Voštová, V.
In: Hnědé uhlí a energetika. Most: Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., 2006. pp. 53. ISBN 80-239-7667-2.
Abstrakt ve sborníku (2006)
93.Opotřebení lze výrazně omezit
Jeřábek, K. - Voštová, V.
Technická diagnostika. 2006, XV(z1), 20. ISSN 1210-311X.
Článek (2006)
94.Zpracování pevných odpadů II
Voštová, V.
Praha: Czech Technical University in Prague, 2006. ISBN 80-01-03488-7.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2006)
95.Strukturální fondy EU
Vondráčková, T. - Vondráček, J., - Voštová, V.
Technická diagnostika. 2006, XV(z1), 46-47. ISSN 1210-311X.
Článek (2006)
96.Strukturální fondy EU
Voštová, V. - Vondráčková, T., - Vondráček, J.
Technická diagnostika. 2006, ISSN 1210-311X.
Článek (2006)
97.Future Trends in Design of Construction and Agricultural Machines
Voštová, V. - Vondráčková, T. - Vondráček, J., - Růžička, M.
Eksploatacja i niezawodność. 2005, 55-57. ISSN 1507-2711.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2005)
98.Ekonomický přínos využití nových metod řízení dopravních strojů
Voštová, V. - Vondráčková, T.
In: LOADO 2005. Košice: Technická Univerzita, 2005, ISSN 1451-107X.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2005)
99.Vliv využití precizního zemědělství na rozhodovací procesy
Voštová, V. - Vondráčková, T., - Vondráček, J.
In: Sborník konference Trendy vo výskume a vývoji polnohospodarskych strojov a technologií v ekosystéme kultúrnej krajiny. Nitra: SPU V Nitre, Fakulta záhradníctva a kraj. inžinierstva, 2005, pp. 129-130. ISBN 80-8069-522-9.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2005)
100.Tvorba a využití expertního systému pro výběr strojů v optimalizaci dopravního procesu
Vondráček, J. - Voštová, V.
In: LOADO 2005. Košice: Technická Univerzita, 2005, ISSN 1451-107X.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2005)
101.Moderní technologie ve stavebnictví a zemědělství
Vavák, M. - Voštová, V.
In: Sborník konference Mezinárodní vědecká konference při příležitosti 55 let založení Fakulty strojní. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2005, pp. 190-197. ISBN 80-248-0848-X.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2005)
102.New Navigation System GPS+
Vondráčková, T. - Vondráček, J., - Voštová, V.
In: Sborník konference VII. INTERNATIONAL CONFERENCE OF YOUNG SCIENTISTS 2005. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2005, ISBN 80-213-1368-4.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2005)
103.GPS with milimetre precision at height
Vondráčková, T. - Voštová, V.
In: Information technologies and Control Engineering in Management of Production systems - Colection of Abstracts. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2005, ISBN 80-213-1358-7.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2005)
104.Innovation technologies at contstruction trade fair in Brno 2005
Vondráček, J. - Voštová, V.
In: Information technologies and Control Engineering in Management of Production systems - Colection of Abstracts. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2005, ISBN 80-213-1358-7.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2005)
105.Testing of Laser AS 145 ARCS
Voštová, V.
In: Information technologies and Control Engineering in Management of Production systems - Colection of Abstracts. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2005, ISBN 80-213-1358-7.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2005)
106.Tractor machines of the 21 century
Voštová, V.
In: Sborník konference Zastosowanie technologii informacyjnych w rolnictwie. Krakow: Akademia Rolnicza w Krakowie, 2005,
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2005)
107.Stanovení opotřebení zubů na kolesových rypadlech
Hlaváček, L. - Váňa, A., - Voštová, V.
Technická diagnostika. 2005, XIV(z1), 17. ISSN 1210-311X.
Článek (2005)
108.Hydraulické systémy pro pohon a ovládání pracovních nástrojů stavebních strojů
Voštová, V.
Stavební + zemní stroje. 2005, III(3), 28-33. ISSN 1211-6718.
Článek (2005)
109.Vývojové trendy v konstrukci stavebních strojů
Voštová, V.
Stavební + zemní stroje. 2005, III(4), 10-18. ISSN 1211-6718.
Článek (2005)
110.Komunální technika
Váňa, A. - Voštová, V.
Stavební + zemní stroje. 2005, III(2), 36-44. ISSN 1211-6718.
Článek (2005)
111.Stavební stroje - podvozky
Voštová, V.
Stavební + zemní stroje. 2005, III(1), 38-43. ISSN 1211-6718.
Článek (2005)
112.Hydraulické systémy pro pohon a ovládání pracovních nástrojů zemních strojů
Voštová, V.
Stavební + zemní stroje. 2005, III(3), 28-33. ISSN 1211-6718.
Článek (2005)
113.Hydraulické systémy
Voštová, V.
Stavební + zemní stroje. 2005, III(3), 28-33. ISSN 1211-6718.
Článek (2005)
114.Stroje ve stavebnictví, zemědělství, lesním a komunálním hospodářství
Voštová, V. - Jeřábek, K.
Stavební informace. 2005, XII(monotemati), 3-25. ISSN 1211-2259.
Článek (2005)
115.Testování odolnosti abrazivního opotřebení
Hlaváček, L. - Váňa, A., - Voštová, V.
Technická diagnostika. 2005, XIV(z2), 16. ISSN 1210-311X.
Článek (2005)
116.Poznatky z veletrhu SIMA Paříž 2005
Vondráčková, T. - Voštová, V.
Technická diagnostika. 2005, XIV(z2), 45. ISSN 1210-311X.
Článek (2005)
117.Tvorba expertního systému pro výběr stavebních strojů
Vondráček, J. - Voštová, V.
Technická diagnostika. 2005, XIV(z2), 44. ISSN 1210-311X.
Článek (2005)
118.Zpracování pevných odpadů
Voštová, V. - Fries, J.
Praha: Czech Technical University in Prague, 2005. ISBN 80-01-02672-8.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2005)
119.Experimentální sledování provozního zatížení řetězů v eskalátorech pražského metra
Voštová, V. - Jeřábek, K., - Kupr, M.
In: II. ročník mezinárodní konference Zkušenosti se zaváděním proaktivní a prediktivní údržby do podnikové praxe. Bratislava: SAV, 2004,
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2004)
120.Monitorovací systémy provozu automatizovaných parkovacích systémů
Kupr, M. - Jeřábek, K., - Voštová, V.
In: DIAGO 2004. Ostrava: VŠB, 2004. ISBN 80-248-0465-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2004)
121.Lanový systém pro extrémní podmínky
Jeřábek, K. - Voštová, V.
In: Výskum, výroba a užitie ocelových lán. Košice: TU Košice, 2004,
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2004)
122.Posouzení investičního záměru stavební firmy
Voštová, V. - Jeřábek, K., - Vondráček, J.
In: 10 let Institutu dopravy. Ostrava: VŠB, 2004.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2004)
123.Transportní a stavební stroje na ČVUT v Praze
Voštová, V. - Jeřábek, K.
In: XXX. seminár katedier a inštitútov transportných, stavebných, upravárenských a polnohospodárských strojov. Košice: TU Košice, 2004, ISBN 80-8073-164-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2004)
124.Využití laseru ve zdvihací technice
Voštová, V.
In: Celostátní odborný seminář revizních a provozních techniků a techniků-znalců zdvihacích zařízení. Ostrava: Asociace odborných pracovníků pro zdvihací zařízení - ČR, 2004. pp. 35-48.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2004)
125.Systematický technický výběr stavebních strojů pro investiční záměr firmy
Vondráček, J. - Voštová, V.
In: Techsta 2004. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, Katedra technologie staveb, 2004. ISBN 80-01-02916-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2004)
126.Systematický technický výběr stavebních strojů pro investiční záměr firmy
Vondráček, J. - Voštová, V.
In: Techsta 2004. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, Katedra technologie staveb, 2004, pp. 38-42. ISBN 80-01-02916-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2004)
127.Tvorba a využití expertního systému pro výběr strojů v optimalizaci výrobního procesu
Vondráček, J. - Voštová, V.
In: Sborník konference Informačné technológie v manažmente výrobných systémov. Nitra: SPU V Nitre, Fakulta záhradníctva a kraj. inžinierstva, 2004, ISBN 80-8069-364-1.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2004)
128.Využití počítačového modelování pro návrh pracovní plochy orebního tělesa
Tachecí, M. - Rybka, A., - Voštová, V.
In: Sborník konference Informačné technológie v manažmente výrobných systémov. Nitra: SPU V Nitre, Fakulta záhradníctva a kraj. inžinierstva, 2004, ISBN 80-8069-364-1.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2004)
129.Better Tribological Qualities of Building Machines Components
Šefránek, P. - Voštová, V.
In: Workshop 2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2004. pp. 664-665. ISBN 80-01-02945-X.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2004)
130.Laserové skenovací systémy ve stavebnictví
Voštová, V.
Stavební + zemní stroje. 2004, II(1), 14. ISSN 1211-6718.
Recenze monografie (v časopisu) (2004)
131.Laserové skenovací systémy ve stavebnictví a zeměměřictví
Voštová, V.
Stavební obzor. 2004, 13(4), 128. ISSN 1210-4027.
Recenze monografie (v časopisu) (2004)
132.Diplomové práce na Ústavu vozidel a letadlové techniky
Voštová, V.
Stavební + zemní stroje. 2004, II(1), 28-30. ISSN 1211-6718.
Článek (2004)
133.Stavební stroje - pracovní nástroje I
Voštová, V.
Stavební + zemní stroje. 2004, II(4), 36-41. ISSN 1211-6718.
Článek (2004)
134.Stavební stroje - pracovní nástroje II
Voštová, V.
Stavební + zemní stroje. 2004, II(5), 32-37. ISSN 1211-6718.
Článek (2004)
135.Laserové skenovací systémy ve stavebnictví
Voštová, V.
Stavební informace. 2004, XI(1-2), 22. ISSN 1211-2259.
Recenze článku (v časopisu) (2004)
136.Mobilní staveništní myčka stavebních mechanismů
Kunrt, M. - Voštová, V.
In: Zdvíhací zařízení v teorii a praxi. Brno: VUT v Brně, 2003. pp. 173-175. ISBN 80-214-2375-7.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2003)
137.Příčiny, následky a regulace vybočování horní větve reverzních pásových dopravníků
Pelc, D. - Voštová, V.
In: Zdvíhací zařízení v teorii a praxi. Brno: VUT v Brně, 2003. pp. 165-172. ISBN 80-214-2375-7.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2003)
138.Možnosti lepších tribologických vlastností zdvihacích strojů
Voštová, V. - Šefránek, P.
In: Zdvíhací zařízení v teorii a praxi. Brno: VUT v Brně, 2003. pp. 113-116. ISBN 80-214-2375-7.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2003)
139.Vliv koncepce pásového podvozku dozeru na opotřebení a renovaci jeho součásti
Voštová, V. - Brunner, M., - Langrová, K.
In: DIAGO 2003. Ostrava: VŠB-TUO, 2003, pp. 36. ISBN 80-248-0210-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2003)
140.Orientace na trhu stavebních strojů zabezpečujících dopravní a zdvihací činnost
Voštová, V. - Šefránek, P.
In: Logistika a doprava. Košice: TU Košice, FBERG, Katedra geodézie a geofyziky, 2003. pp. 472-475. ISSN 1451-107X.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2003)
141.Přínosy simulace v logistických proceseců povrchových lomů
Jeřábek, K. - Voštová, V.
In: Hnědé uhlí. Teplice: Vítkovice Prodeco, 2003, pp. 102-105.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2003)
142.Možnosti ovlivnění výsledku rekultivace v průběhu povrchové těžby
Brunner, M. - Voštová, V.
In: Nerostné suroviny a hornická činnost. Ostrava: VŠB, 2003, pp. 95-102. ISBN 80-236-2120-3.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2003)
143.Možnosti zvýšení odolnosti povrchů součástí stavebních strojů a zkoušení jejich opotřebení
Šefránek, P. - Voštová, V.
In: Rozvoj metod a prostředků integrovaného strojního inženýrství. Praha: ČVUT v Praze, 2003. pp. 103-105. ISBN 80-01-02866-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2003)
144.Tribologie povrchových vrstev pracovních nástrojů zemních strojů
Voštová, V. - Šefránek, P.
In: DIAGO 2003. Ostrava: VŠB-TUO, 2003. pp. 36. ISBN 80-248-0210-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2003)
145.Tribologie povrchových vrstev pracovních nástrojů zemních strojů
Šefránek, P. - Voštová, V.
In: DIAGO 2003 (CD ROM). Ostrava: VŠB, 2003. ISBN 80-248-0210-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2003)
146.Influence of Factors on Function of Excavator Working Tool
Jeřábek, K. - Voštová, V., - Jurman, J.
In: Workshop 2003. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003,
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2003)
147.Příprava odborníků
Voštová, V.
Stavební + zemní stroje. 2003, I (VII)(2), 26-28. ISSN 1211-6718.
Článek (2003)
148.Použití laserů pro řízení stavebních strojů
Voštová, V.
Stavební informace. 2003, 10 15-18. ISSN 1211-2259.
Článek (2003)
149.Tribologie povrchových vrstev pracovních nástrojů zemních strojů
Voštová, V. ed. - Šefránek, P. ed.
Ostrava, 2003-02-05/2003-02-06. Ostrava: VŠB, 2003. ISBN 80-248-0210-4.
Sborník (2003)
150.Zdvíhací prostředky při provádění střešních nástaveb
Kovalský, J. - Voštová, V.
In: Zdvíhacie zariadenia v teórii a praxi. Košice: TU Košice, 2002. pp. 94-97. ISBN 80-7099-801-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2002)
151.Expertní systém pro výběr stavebních strojů
Voštová, V.
In: Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků. 2002. pp. 116-119.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2002)
152.Diskrétní modely pro řešení odezvy ocelových lan na dynamická a rázová zatížení
Jeřábek, K. - Voštová, V. - Fries, J., - Havelek, R.
In: Výskum, výroba a použitie ocelových lán. Košice: TU Košice Fakulta Stavebná, 2002. pp. 82-84. ISBN 80-968743-1-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2002)
153.Regulační multiplikátor
Hrůša, P. - Voštová, V.
In: Zdvíhacie zariadenia v teórii a praxi. Košice: TU Košice, 2002, pp. 160-162. ISBN 80-7099-801-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2002)
154.Expertní systém pro výběr strojů
Voštová, V.
In: Technika v procesech trvale udržitelného hospodaření a produkce bezpečných potravin. Lednice na Moravě: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Ústav matematiky, 2002. pp. 97-100.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2002)
155.Nasazení logistiky při údržbě strojů
Jeřábek, K. - Voštová, V.
In: DIAGO 2002. Ostrava: VŠB-TUO, 2002, pp. 56-63. ISBN 80-248-0045-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2002)
156.Dopravní cesty a cílené rekultivace
Voštová, V. - Brunner, M.
In: Velkostroje, těžební technika a dopravní cesty. Brno: VUT v Brně, 2002. pp. 87-94. ISBN 80-214-2216-5.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2002)
157.Optimální rekultivace
Voštová, V. - Brunner, M.
In: Současnost a perspektiva těžby a úpravy nerudních surovin. Ostrava: VŠB-TUO, 2002, pp. 23-26. ISBN 80-248-0081-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2002)
158.Systém výběru stroje podle technologie práce
Voštová, V.
In: Rozvoj metod a prostředků integraovaného inženýrství. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2002. pp. 94-95. ISBN 80-01-02652-3.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2002)
159.Expert System for Selection of Building Machines
Voštová, V. - Jeřábek, K.
In: Proceedings of Workshop 2002. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2002. pp. 1002-1003. ISBN 80-01-02511-X.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2002)
160.GPS in Control of Building Machines
Voštová, V.
In: INGEO 2002 Proceedings of the 2nd International Conference of Engineering Surveying. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2002. pp. 213-216. ISBN 80-227-1792-4.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2002)
161.Kolové rýpadlo JCB JS 130 W
Voštová, V.
Stavební strojník. 2002, 8(3), 24. ISSN 1213-0575.
Článek (2002)
162.Provoz a údržba strojů II. část Údržba strojů
Voštová, V. - Helebrant, F., - Jeřábek, K.
Praha: CTU. Publishing House, 2002. ISBN 80-01-02531-4.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2002)
163.Koncepce zkušebního zařízení tribologických poměrů
Voštová, V. - Šefránek, P.
[Unpublished Lecture] Asociace technických diagnostiků ČR. 2002-06-11.
Nepublikovaná přednáška (2002)
164.Technický slovník naučný D - F
Aligerová, E. - Bednář, B. - Brož, K. - Caha, Z. - Čiháková, I. - Ďaďo, S. - Draxler, K. - Drkal, F. - Dvořák, R. - Habel, J. - Hánek, P. - Hanus, D. - Havlan, M. - Heptner, T. - Hoffman, P. - Holčík, J. - Hrubec, F. - Hrůza, J. - Jelínek, V. - Jirouš, F. - et al.
Praha: Encyklopedický dům, s r.o., 2002. ISBN 80-86044-18-1.
Encyklopedie (2002)
165.Technický slovník naučný G - J
Aligerová, E. - Bednář, B. - Brož, K. - Caha, Z. - Čiháková, I. - Ďaďo, S. - Draxler, K. - Drkal, F. - Dvořák, R. - Habel, J. - Hánek, P. - Hanus, D. - Havlan, M. - Heptner, T. - Hoffman, P. - Holčík, J. - Hrubec, F. - Hrůza, J. - Jelínek, V. - Jirouš, F. - et al.
Praha: Encyklopedický dům, s r.o., 2002. ISBN 80-86044-20-3.
Encyklopedie (2002)
166.Modern Handling Technology
Kašpar, M. - Voštová, V.
Slovak Journal of Civil Engineering. 2001, IX(1-2), 50-52. ISSN 1210-3896.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2001)
167.Modern Handling Technology
Kašpar, M. - Voštová, V.
Slovak Journal of Civil Engineering. 2001, 9(2), 50-52. ISSN 1210-3896.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2001)
168.Lasery ve stavebnictví a navigace strojů
Kašpar, M. - Voštová, V.
Praha: Informační centrum ČKAIT, 2001. ISBN 80-86364-61-5.
Vědecká kniha česky (2001)
169.Expertní systém pro výběr stavebních strojů
Voštová, V.
In: Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2001. pp. 116-119. ISBN 80-01-02396-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2001)
170.Simulační zařízení tribologických procesů stavebních strojů
Voštová, V.
In: Workshop 2001 - Seznam posterových informací. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001, pp. 321-322.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2001)
171.Simulační zařízení pro sledování tribologických procesů
Voštová, V. - Jeřábek, K.
In: DIAGO 2001. Ostrava: VŠB-TUO, 2001, pp. 39. ISBN 80-7078-869-0.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2001)
172.Nové technologie v řízení stavebních a zemědělských strojů a výuka
Voštová, V.
In: Sborník referátů: 27. Mezinárodní seminář kateder dopravy a manipulace. Brno: Vojenská akademie, 2001. pp. 128-1. ISBN 80-85960-31-1.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2001)
173.Řízení dopravních strojů pro 3. tisíciletí
Voštová, V.
In: LOADO 2001. Košice: TU Košice, 2001, pp. 398-401. ISBN 80-7099-584-X.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2001)
174.Manipulátor pro mezioperační manipulaci
Voštová, V. - Komár, M.
In: Zdvihací zařízení v teorii a praxi. Ostrava: VŠB-TUO, 2001, pp. 120-124. ISBN 80-7078-899-2.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2001)
175.Uplatnění laserové techniky při pokládce podlah
Kašpar, M. - Voštová, V.
In: TECHSTA 2001 - Industrial Floors. Praha: ČVUT FS, Katedra technologie staveb, 2001. pp. 214-218. ISBN 80-01-02362-1.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2001)
176.Progresive Measuring Technique in Civil Engineering and Indastry
Hánek, P. - Kašpar, M., - Voštová, V.
In: Optical 3-D Measurement Techniques. Vienna: Vienna University of Technology, 2001. pp. 494-500. ISBN 3-9501492-0-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2001)
177.Moderní přístroje pro řízení stavebních strojů na světové výstavě BAUMA 2001
Kašpar, M. - Voštová, V.
Stavební informace. 2001, 8(5-6), 15-17. ISSN 1211-2259.
Článek (2001)
178.Praktická ukázka automatického řízení stavebních strojů na výstavě BAUMA 2001
Kašpar, M. - Voštová, V.
Stavební strojník. 2001, 4(5-6), 22-24. ISSN 1213-0575.
Článek (2001)
179.Optoelektronika v řízení stavebních strojů
Voštová, V. - Kašpar, M.
Praha: Czech Technical University in Prague, 2001. ISBN 80-01-02278-1.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2001)
180.Progresivní měřicí technika řízení stavebních strojů
Kašpar, M. - Voštová, V.
Stavebnictví a interiér. 2001, 9(4), 18-20. ISSN 1211-6017.
Článek (2001)
181.Systémy mobilního mapování
Kašpar, M. - Voštová, V.
Stavební + zemní stroje. 2001, 5(2), 58-60. ISSN 1211-6718.
Článek (2001)
182.Káhira - mezinárodní symposium o technologiích mobilního mapování
Kašpar, M. - Voštová, V.
Stavebnictví a interiér. 2001, 9(3), 50-51. ISSN 1211-6017.
Článek (2001)
183.Zasedání páté komise Fig v Káhiře
Kašpar, M. - Voštová, V., - Línková, L.
Stavební informace. 2001, 8(3+4), 4-5. ISSN 1211-2259.
Článek (2001)
184.Provoz a údržba strojů I - Provoz strojů
Jeřábek, K. - Voštová, V., - Helebrant, F.
Praha: CTU. Publishing House, 2001. ISBN 80-01-02418-0.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2001)
185.Stroje a technologie v podzemních stavbách II
Voštová, V.
Praha: CTU. Publishing House, 2001. ISBN 80-01-02279-X.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2001)
186.Informace o stavebním veletrhu BAUMA 2001
Voštová, V. - Kašpar, M.
Projekt. 2001, 5(6), 48-49. ISSN 1211-9490.
Článek (2001)
187.Automatické řízení stavebních strojů
Voštová, V. - Kašpar, M.
Stavební + zemní stroje. 2001, 5(3), 33-35. ISSN 1211-6718.
Článek (2001)
188.Odborné sympozium o technologiích mobilního mapování
Kašpar, M. - Voštová, V., - Línková, L.
Projekt. 2001, 5(5), 31. ISSN 1211-9490.
Článek (2001)
189.Technický slovník naučný A - Č
Aligerová, E. - Bednář, B. - Brož, K. - Caha, Z. - Čiháková, I. - Ďaďo, S. - Draxler, K. - Drkal, F. - Dvořák, R. - Habel, J. - Hánek, P. - Hanus, D. - Havlan, M. - Heptner, T. - Hoffman, P. - Holčík, J. - Hrubec, F. - Hrůza, J. - Jelínek, V. - Jirouš, F. - et al.
Praha: Encyklopedický dům, s r.o., 2001. ISBN 80-86044-17-3.
Encyklopedie (2001)
190.Zkušební zařízení na zkoušky abrazivního opotřebení
Voštová, V.
[Unpublished Lecture] ČVUT. 2001-02-15.
Nepublikovaná přednáška (2001)
191.Progresivní metody vytváření otěruvzdorných vrstev
Voštová, V.
Stavební informace. 2001, 8(3-4), 12-21. ISSN 1211-2259.
Článek (2001)
192.Beton a stroje
Voštová, V.
Beton. 2000, 3(1), 26-32. ISSN 1212-0154.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2000)
193.Nejnovější metody řízení strojů a logistika
Kašpar, M. - Voštová, V.
Technik. 2000, 8(3), 11. ISSN 1210-616X.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2000)
194.Systém údržby stavebních strojů v pojetí integrovaného inženýrství
Jeřábek, K. - Voštová, V.
In: Technická diagnostika strojů a výrobních zařízení Diago 2000 - sborník. Ostrava: VŠB-TUO, 2000. pp. 136-149. ISBN 80-7078-795-X.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2000)
195.Progresivní řídící systémy zemních strojů
Voštová, V. - Kašpar, M.
In: Perspektivní řídící systémy zemních strojů. Vítkovice: Vítkovice-Prodeco, 2000, pp. 15-24.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2000)
196.Progresívní řídící systémy zemních strojů
Voštová, V. - Kašpar, M.
In: Sborník 3. konference Velkostroje a těžební technika. Teplice: Vítkovice Prodeco, 2000. pp. 15-24.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2000)
197.Tribologické problémy v manipulačních procesech
Voštová, V. - Anger, M.
In: Sborník 26. semináře kateder dopravy a manipulace Gabčíkovo 2000. Bratislava: STU v Bratislave, 2000. pp. 116-119. ISBN 80-227-1375-9.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2000)
198.Rotační svěra
Voštová, V. - Buriánek, A.
In: Mezinárodní vědecká konference při příležitosti 50 let založení fakulty strojní. Ostrava: VŠB-TUO, 2000. pp. 149-154. ISBN 80-7078-800-3.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2000)
199.Stavební stroje a jejich navigace
Voštová, V.
In: Mezinárodní vědecká konference při příležitosti 50 let založení fakulty strojní. Ostrava: VŠB-TUO, 2000. pp. 60. ISBN 80-7078-800-3.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2000)
200.Navigace mobilních strojů
Voštová, V.
In: Zdvíhacie zariadenia v teórii a praxi - sborník. Košice: TU Košice, FS, 2000, pp. 53-60.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2000)
201.Open-Cast Mining and the Optimum Recultivation
Voštová, V.
In: Proceedings of the 12th Regional Central European Conference IUAPPA and 4th International Conference on Environmental Impact Assessment. Prague: Czech Medical Association J. E. Purkyně, 2000. pp. 144-145. ISBN 80-86257-22-3.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2000)
202.Otěruvzdornost nástrojů stavebních strojů
Voštová, V. - Anger, M.
Stavební + zemní stroje. 2000, 4(1), 40-42. ISSN 1211-6718.
Článek (2000)
203.Cesta stavebních strojů do 21 století
Voštová, V.
Stavební informace. 2000, 7(1), 40-42. ISSN 1211-2259.
Článek (2000)
204.Satelitní navigace
Voštová, V. - Kašpar, M.
Stavební + zemní stroje. 2000, 4(4), 10-11. ISSN 1211-6718.
Článek (2000)
205.Procesní orientace údržby
Jeřábek, K. - Voštová, V.
Stavební + zemní stroje. 2000, 4(1), 14-16. ISSN 1211-6718.
Článek (2000)
206.Rok 2000 ve výchově inženýrů pro stavebnictví
Voštová, V.
Stavební + zemní stroje. 2000, 4(2), 44-45. ISSN 1211-6718.
Článek (2000)
207.Navigace zemních strojů
Voštová, V. - Kašpar, M.
Stavebnictví a interiér. 2000, 8(4), 10-12. ISSN 1211-6017.
Článek (2000)
208.Využití logistiky (2) - Procesní orientace údržby
Jeřábek, K. - Voštová, V.
Stavební + zemní stroje. 2000, 4(1), 14-16. ISSN 1211-6718.
Článek (2000)
209.Navigace zemních strojů
Kašpar, M. - Voštová, V.
Stavebnictví a interiér. 2000, 8(4), 10-12. ISSN 1211-6017.
Článek (2000)
210.Satelitní navigace
Voštová, V. - Kašpar, M.
Stavební + zemní stroje. 2000, 4(4), 10-11. ISSN 1211-6718.
Článek (2000)
211.Stroje a technologie v podzemních stavbách 1
Voštová, V.
Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, 2000. ISBN 80-01-02084-3.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2000)
212.Navigation of Building and Agricultural Machines
Kašpar, M. - Voštová, V.
[Unpublished Lecture] FIG Com.5. 2000-01-05.
Nepublikovaná přednáška (2000)
213.Navigace mobilních strojů
Voštová, V.
[Unpublished Lecture] Strojnícka fakulta TU v Košiciach. 2000-04-26.
Nepublikovaná přednáška (2000)
214.Progresívní řídící systémy zemních strojů
Voštová, V. - Kašpar, M.
[Unpublished Lecture] Vítkovice Prodeco a.s.. 2000-06-06.
Nepublikovaná přednáška (2000)
215.Tribologické problémy v manipulačních procesech
Voštová, V. - Anger, M.
[Unpublished Lecture] STU Bratislava Strojnícka fakulta. 2000-09-12.
Nepublikovaná přednáška (2000)
216.Manipulátor pro mezioperační manipulaci
Voštová, V. - Komár, M.
In: Zdvíhací zařízení v teorii a praxi - sborník přednášek mezinár. konference. Brno: VUT v Brně, 1999, pp. 120. ISBN 80-214-1329-8.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1999)
217.Automatizace strojů při výstavbě moderních komunikací
Kašpar, M. - Voštová, V., - Jirásková, J.
In: 7.mezinárodní konference Geodézia a kartografia v doprave. Bratislava: Slovenský zväz geodetov, 1999. pp. 99-104. ISBN 80-968200-5-2.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1999)
218.Manipulátor pro mezioperační manipulaci
Voštová, V. - Komár, M.
In: Zdvíhací zařízení v teorii a praxi - sborník přednášek mezinár. konference. Brno: VUT v Brně, 1999, pp. 120-124. ISBN 80-214-1329-8.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1999)
219.Automatizace strojů při výstavbě moderních komunikací
Kašpar, M. - Voštová, V., - Jirásková, J.
In: 7. Mezinárodná konferencia Geodezia a kartografia v doprave. Bratislava: Slovenský zväz geodetov, 1999, pp. 99-104. ISBN 80-968200-5-2.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (1999)
220.Připravujeme vydání knihy "Automatizace v řízení stavebních strojů"
Kašpar, M. - Voštová, V.
Stavební strojník. 1999, 2(5), 27-28. ISSN 1213-0575.
Článek (1999)
221.Moderní metody řízení strojů
Voštová, V. - Kašpar, M.
Stavební + zemní stroje. 1999, 3(6), 30-33. ISSN 1211-6718.
Článek (1999)
222.Výstavba dopravních komunikací
Kašpar, M. - Voštová, V.
Stavební + zemní stroje. 1999, 3(1), 20-23. ISSN 1211-6718.
Článek (1999)
223.Moderní způsoby řízení strojů pro zemní a podzemní práce
Kašpar, M. - Voštová, V.
Stavební informace. 1999, 6(1), 6-21. ISSN 1211-2259.
Článek (1999)
224.Moderní způsoby řízení strojů na 4. Mezinárodním stavební veletrhu IBF
Kašpar, M. - Voštová, V.
Stavební + zemní stroje. 1999, 3(3), 16-20. ISSN 1211-6718.
Článek (1999)
225.Souprava Profiler 4000 ve VÚGTK
Kašpar, M. - Voštová, V.
Stavební + zemní stroje. 1999, 3(5), 17-19. ISSN 1211-6718.
Článek (1999)
226.Předvedení nové měřicí techniky pro výstavbu tunelu
Kašpar, M. - Voštová, V.
Stavební informace. 1999, 6(5-6), 17-18. ISSN 1211-2259.
Článek (1999)
227.Tunelovací stroje 19. století
Voštová, V.
Stavební + zemní stroje. 1999, 3(2), 28-33. ISSN 1211-6718.
Článek (1999)
228.Výstavba dopravních komunikací
Voštová, V. - Kašpar, M.
Stavební + zemní stroje. 1999, 3(1), 20-23. ISSN 1211-6718.
Článek (1999)
229.Odborná exkurze na povrchových dolech (dokončení)
Voštová, V.
Stavební informace. 1999, 6(2), 7-9. ISSN 1211-2259.
Článek (1999)
230.Předvedení nové měřící techniky pro výstavbu tunelů
Voštová, V. - Kašpar, M.
Stavební informace. 1999, 6(5), 17-19. ISSN 1211-2259.
Článek (1999)
231.Moderní způsoby řízení důlních strojů a jiných mechanismů
Kašpar, M. - Voštová, V.
Stavební strojník. 1999, 2(6), 34-35. ISSN 1213-0575.
Článek (1999)
232.Využití vertikálních laserových systémů ve stavebnictví
Voštová, V.
[Unpublished Lecture] Ústav dopravní techniky; odb.transp.,stav.,zem.strojů. 1999-05-11.
Nepublikovaná přednáška (1999)
233.Moderní způsoby řízení strojů pro zemní a podzemní práce
Voštová, V. - Kašpar, M.
Stavební informace. 1999, 6(1), 6-21. ISSN 1211-2259.
Článek (1999)
234.Moderní způsoby řízení důlních strojů a jiných mechanismů
Voštová, V. - Kašpar, M.
Stavební strojník. 1999, 2(7), 34-35. ISSN 1213-0575.
Článek (1999)
235.Systém údržby stavebních strojů - 1. část
Jeřábek, K. - Voštová, V.
Stavební + zemní stroje. 1999, 3(6), 10-11. ISSN 1211-6718.
Článek (1999)
236.Využití logistiky - Systém údržby stavebních strojů
Jeřábek, K. - Voštová, V.
Stavební + zemní stroje. 1999, 3(6), 10-11. ISSN 1211-6718.
Článek (1999)
237.Moderní způsoby řízení strojů pro zemní a podzemní práce
Kašpar, M. - Voštová, V.
Stavební informace. 1999, 6(1), 6-21. ISSN 1211-2259.
Článek (1999)
238.Moderní způsoby řízení strojů na 4. mezinárodním stavebním veletrhu
Voštová, V. - Kašpar, M.
Stavební + zemní stroje. 1999, 3(3), 16-20. ISSN 1211-6718.
Článek (1999)
239.Zdvihací manipulační prostředky, 1. část
Voštová, V.
Stavební + zemní stroje. 1999, 3(4), 10-11. ISSN 1211-6718.
Článek (1999)
240.Moderní způsoby řízení důlních strojů a jiných mechanismů
Voštová, V. - Kašpar, M.
Stavební strojník. 1999, 34-35. ISSN 1213-0575.
Článek (1999)
241.Moderní způsoby řízení strojů pro zemní a podzemní práce
Kašpar, M. - Voštová, V.
Stavební informace. 1999, 6-21. ISSN 1211-2259.
Článek (1999)
242.Připravujeme vydání knihy "Automatizace v řízení stavebních strojů"
Voštová, V. - Kašpar, M.
Stavební strojník. 1999, 2(5), 27-28. ISSN 1213-0575.
Článek (1999)
243.Automatizace strojů při výstavbě moderních komunikací
Kašpar, M. - Voštová, V., - Jirásková, J.
[Unpublished Lecture] Sloven.zvaz geodetov. 1999-06-01.
Nepublikovaná přednáška (1999)
244.ČVUT na světové výstavě
Kašpar, M. - Voštová, V.
Stavební obzor. 1998, 7(6), 192. ISSN 1210-4027.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1998)
245.ČVUT na Světové výstavě
Voštová, V. - Kašpar, M.
Stavební obzor. 1998, 7(6), 192. ISSN 1210-4027.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1998)
246.Automatizace řízení stavebních strojů
Kašpar, M. - Voštová, V.
Praha: STAMP - Stavební informace, 1998.
Jiná kniha česky (1998)
247.Asanace černých skládek
Voštová, V.
In: Odpady Praha 98 - Sborník přednášek mezin. konfer. Praha: Strojírenský institut, VUSTE/APIS, 1998, pp. 100-102. ISBN 80-85122-12-1.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1998)
248.Pedagogická a vědeckovýzkumná činnost odboru transportních, stavebních a zemědělských strojů FS ČVUT v Praze
Voštová, V.
In: Sborník 24. semináře kateder dopravy a manipulace. Ostrava: VŠB-TUO, 1998, pp. 112-113. ISBN 80-7078-562-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1998)
249.Restrukturalizace kateder na Strojní fakultě ČVUT v Praze
Voštová, V. - Jeřábek, K.
In: Sborník 24. semináře kateder dopravy a manipulace. Ostrava: VŠB-TUO, 1998. p. 114-116. ISBN 80-7078-562-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1998)
250.Nové způsoby řízení dopravních prostředků
Voštová, V.
In: Zdvíhacie zariadenia v teórii a praxi. Košice: Vydavatel'stvo Štroffek, 1998. pp. 111-114. ISBN 80-88896-13-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1998)
251.Ochrana životního prostředí a logistika
Voštová, V.
In: Úloha dopravy a manipulácie v logistice. Trenčín: Výstavisko TMM, 1998, pp. 46-49.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1998)
252.Sanace kontaminovaných půd podle hledisek logistiky
Jeřábek, K. - Voštová, V.
In: Úloha dopravy a manipulácie v logistice. Trenčín: Výstavisko TMM, 1998. pp. 85-88.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1998)
253.Control of Building Machines Using Laser Techique
Kašpar, M. - Voštová, V.
In: Workshop 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998. pp. 351-352.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (1998)
254.Mobile Plant for the Liquidation of Solid Household Refuse
Voštová, V. - Mandlík, K.
In: Workshop 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998. pp. 835-836.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (1998)
255.Automatic in Control of Building Machines
Voštová, V.
In: INGEO 98 - Proceedings of the 1st International Conference of Engineering Surveying. Bratislava: STU v Bratislave, Stavebná fakulta, 1998. pp. 117-122. ISBN 80-227-1120-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference (1998)
256.Ausnutzung der Vertikalen Lasersystem im Bauwesen
Voštová, V.
In: Zdvíhacie zariadenia v teórii a praxi. Košice: Vydavatel'stvo Štroffek, 1998. pp. 134-137. ISBN 80-88896-13-4.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference (1998)
257.Automatizace v řízení stavebních strojů
Kašpar, M. - Voštová, V.
Stavební informace. 1998, 5(Bautec 98), 1-20. ISSN 1211-2259.
Článek (1998)
258.Logistika a řízení stavebních strojů
Kašpar, M. - Voštová, V.
Stavební aktuality. 1998, 5(9), 6-8. ISSN 1211-3794.
Článek (1998)
259.Novinky pro řízení stavebních strojů
Kašpar, M. - Voštová, V.
Stavební aktuality. 1998, 2(4), 20-23. ISSN 1211-3794.
Článek (1998)
260.Moderní způsoby řízení strojů
Kašpar, M. - Voštová, V.
Stavební aktuality. 1998, 5(4-5), 7-24. ISSN 1211-3794.
Článek (1998)
261.ČVUT na světové výstavě
Kašpar, M. - Voštová, V.
Stavební aktuality. 1998, 7(6), 192. ISSN 1211-3794.
Článek (1998)
262.Stroje pro silniční práce
Voštová, V.
Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1998. ISBN 80-01-01858-X.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (1998)
263.Automatizace v řízení stavebních strojů
Kašpar, M. - Voštová, V.
Stavební informace. 1998, 5 1-20. ISSN 1211-2259.
Článek (1998)
264.Moderní způsoby řízení strojů
Kašpar, M. - Voštová, V.
Stavební informace. 1998, 5(4), 19-21. ISSN 1211-2259.
Článek (1998)
265.Řízení stavebních strojů
Kašpar, M. - Voštová, V.
Stavební + zemní stroje. 1998, 2(3), 30-31. ISSN 1211-6718.
Článek (1998)
266.Odpady z průmyslové činnosti
Voštová, V.
MM. Průmyslové spektrum. 1998, 2(3), 6-10. ISSN 1212-2572.
Článek (1998)
267.Novinky pro řízení stavebních strojů
Kašpar, M. - Voštová, V.
Stavební + zemní stroje. 1998, 2(4), 20-23. ISSN 1211-6718.
Článek (1998)
268.Logistika a řízení stavebních strojů
Voštová, V. - Kašpar, M.
Stavební informace. 1998, 5(9), 6-8. ISSN 1211-2259.
Článek (1998)
269.Odborná exkurze na povrchových dolech
Voštová, V.
Stavební informace. 1998, 5(12), 10-12. ISSN 1211-2259.
Článek (1998)
270.Automatizace řízení stavebních strojů – Automatisierung der Steuerung der Baumaschinen
Kašpar, M. - Voštová, V.
Stavební informace. 1998,(5), 1-20. ISSN 1211-2259.
Článek (1998)
271.Laserová technika při pokládce potrubí a při řízení tunelovacích strojů
Kašpar, M. - Voštová, V.
Tunel. 1997, 6(4), 13-17. ISSN 1211-0728.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1997)
272.Laserová technika při pokládce potrubí a při řízení tunelovacích strojů
Kašpar, M. - Voštová, V.
Tunel. 1997, 6(4), 13-17. ISSN 1211-0728.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1997)
273.Laserová automatizace ve zdvihací technice
Voštová, V.
In: Zdvihací zařízení v teorii a praxi. Ostrava: VŠB-TUO, 1997, pp. 38-39. ISBN 80-7078-484-9.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1997)
274.Směrové studium na ČVUT FS na katedře transportních, stavebních a zemědělských strojů
Voštová, V.
In: 23. seminář kateder dopravy a manipulace. Pardubice: Univerzita Pardubice, 1997, pp. 29-34.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1997)
275.Laserová technika a Druhý mezinárodní stavební veletrh Brno 22. - 26.4.1997
Kašpar, M. - Voštová, V.
Stavební informace. 1997, 4(5-6), 4-8. ISSN 1211-2259.
Článek (1997)
276.Řízení stavebních strojů s využitím laserové techniky
Kašpar, M. - Voštová, V.
Stavební informace. 1997, 4(3), 12-19. ISSN 1211-2259.
Článek (1997)
277.Laserové přístroje a pomůcky používané k řízení stavebních strojů
Voštová, V. - Kašpar, M.
Stavební aktuality. 1997, 9-17.
Článek (1997)
278.Optoelektronika ve stavebnictví
Voštová, V.
Stavební aktuality. 1997, 3-5.
Článek (1997)
279.Řízení stavebních strojů laserem
Voštová, V.
Stavební aktuality. 1997, 2-5.
Článek (1997)
280.Laserové přístroje a pomůcky používané k řízení stavebních strojů
Voštová, V. - Kašpar, M.
Stavební aktuality. 1997, 30(6-7), 9-17. ISSN 1211-3794.
Článek (1997)
281.Laserová technika a 2. mezinárodní stavební veletrh Brno
Kašpar, M. - Voštová, V.
Stavební informace. 1997, 4 12-14. ISSN 1211-2259.
Článek (1997)
282.Řízení stavebních strojů s využitím laserové techniky
Kašpar, M. - Voštová, V.
Stavební informace. 1997, 4 12-19. ISSN 1211-2259.
Článek (1997)
283.Řízení stavebních strojů s využitím laserové techniky
Kašpar, M. - Voštová, V.
Stavební informace. 1997,(3), ISSN 1211-2259.
Článek (1997)
284.Znečištění zemin ropnými produkty a konstrukce zařízení na jejich dekontaminaci
Voštová, V.
In: Environmetal Impact Assessement. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1996, pp. 415-418. ISBN 80-01-01513-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1996)
285.Směrové studium - krok ke zvyšování úrovně strojních inženýrů
Voštová, V.
In: Výchova konstruktérů na vysokých školách ve vztahu k českému strojírenství. Ostrava: VŠB-TUO, 1996, pp. 10-18.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1996)
286.Vývojové směry automatizace řízení stavebních strojů
Voštová, V.
Stavební aktuality. 1996, 10-13.
Článek (1996)
287.Stroje pro zemní práce. Silniční stroje
Jeřábek, K. - Helebrant, F. - Jurman, J., - Voštová, V.
2 ed. Jihlava: Grafis spol. s r. o., 1996. ISBN 80-7078-389-3.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (1996)
288.Stroje pro zemní práce
Voštová, V. - Jeřábek, K. - Helebrant, F., - Jurman, J.
Ostrava: VŠB-TUO, 1996.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (1996)
289.Laserová technika pro interiéry
Voštová, V.
Projektování a výstavba. 1996, 25-27. ISSN 1211-2674.
Článek (1996)
290.Systémy zemních strojů pro dekontaminaci zemin
Voštová, V.
In: Mezinárodní vědecká konference. Ostrava: VŠB-TUO, 1995, pp. 170-176.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1995)
291.Směrové studium na fakultě strojní ČVUT v Praze - další krok ke zvyšování úrovně strojních inženýrů pro potřeby stavebnictví
Voštová, V.
[Research Report] 1995.
Výzkumná zpráva v češtině (1995)
292.Stroje pro zemní práce
Voštová, V.
Technik. 1994, 2 18. ISSN 1210-616X.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1994)
293.Odběr vzorků ze dne hlubokých moří
Voštová, V.
In: Dobývací technika a technologie těžby nerostných surovin. Ostrava: VŠB-TUO, 1994, pp. 103-105.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1994)
294.Návěsné podvalníky jako součást ekologické technologické linky
Voštová, V.
In: Dopravné a manipulačné zariademia. Žilina: VŠDS, 1994, pp. 25-59.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1994)
295.Lasery v automatizaci stavebních strojů
Voštová, V.
Praha: 1994. Associate Professor Thesis. Czech Technical University in Prague.
Docentská habilitační práce (1994)
296.Novinky v konstrukci a sledování provozu dopravníků
Jeřábek, K. - Voštová, V.
In:
Abstrakt ve sborníku

* information comes from a university database VVVS

1.Vliv použití progresivní techniky na urychlení technologických a měřících procesů
Voštová, V.
2006 - 2008
GA103/06/0617
2.Rozvoj metod a prostředků integrovaného strojního inženýství
Voštová, V.
1999 - 2004
MSM 212200008