prof. Ing. Věra Voštová, CSc.

Head of student project:

No head of student project.


* information comes from a university database VVVS

1.Database for collecting and evaluating safety events
Plos, V. - Voštová, V.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
2.European approaches to instrument operations at uncontrolled aerodromes
Kraus, J. - Voštová, V. - Pleninger, S., - Matyáš, R.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
3.Airport audit component as an integral part of the safety data processing system
Stojić, S. - Lališ, A. - Plos, V., - Voštová, V.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
4.Handling construction waste of building demolition
Vondráčková, T. - Podolka, L., - Voštová, V.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2018)
5.Selection of Excavators for Earth Work on the Basis of their Performance
Vondráčková, T. - Voštová, V.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2017)
6.Compare price demands of excavation and trenchless technologies in the Czech Republic
Vondráčková, T. - Voštová, V.
Stať ve sborníku (2017)
7.Mechanization for Optimal Landscape Reclamation
Vondráčková, T. - Voštová, V., - Kraus, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2017)
8.Modern methods in compaction technology
Vondráčková, T. - Junga, P., - Voštová, V.
Stať ve sborníku (2017)
9.The human factor as a cause of failures in building structures
Vondráčková, T. - Voštová, V., - Nývlt, V.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
10.Aplikace reaktivního zajiš´tování jakosti těžebního komplexu s hřeblovým dopravníkem
Jeřábek, K. - Vondráčková, T., - Voštová, V.
Abstrakt ve sborníku (2016)
11.Aplikace reaktivního zajiš´tování jakosti těžebního komplexu s hřeblovým dopravníkem
Jeřábek, K. - Vondráčková, T., - Voštová, V.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2016)
12.First Means of Flight Records at Civilian Air Traffic Control Stations in Czechoslovakia
Voštová, V. - Šála, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2016)
13.Methodical procedure of fleet renewal
Vondráčková, T. - Voštová, V.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
14.Increase of the Effective Production of Crankshafts for Ship Engines
Jeřábek, K. - Vondráčková, T., - Voštová, V.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2016)
15.New technologies in the earthworks
Vondrackova, T. - Junga, P., - Voštová, V.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
16.Development of paper and Electronic Strips at Area Control Centre Praha
Voštová, V. - Šála, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2016)
17.The Possibility of Using Safety Indicators to Evaluate Security at Airports
Plos, V. - Vittek, P., - Voštová, V.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2015)
18.Implementation of Recovery Management into Airport Emergency Plans
Kraus, J. - Němec, V., - Voštová, V.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2015)
19.A technique for seabed mining
Jeřábek, K. - Stopka, O. - Vondráčková, T., - Voštová, V.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2015)
20.Vzdělávání pracovníků údržby kategorie B3
Vondráčková, T.V. - Voštová, V.
STATLC (2015)
21.Vzdělávání pracovníků údržby kategorie B3
Vondráčková, T.V. - Voštová, V.
Elektronický dokument s lokálním přístupem (CD) (2015)
22.Air Traffic Control Training System at APP Praha and TWR Ruzyne
Voštová, V. - Šála, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2015)
23.Maintenance and Renewal of Fixed Assets in Terms of Industrial Logistics
Vondráčková, T. - Jeřábek, K., - Voštová, V.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2015)
24.Comparison of Historical Development of Air Traffic Control at Czechoslovakia and USA between 1945 and 1989
Voštová, V. - Šála, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2015)
25.Methodical procedure of fleet renewal
Vondráčková, T. - Voštová, V.
Abstrakt ve sborníku (2015)
26.Metodika pro tvorbu bezpečnostních programů mezinárodních letišť
Němec, V. - Hanus, D. - Kraus, J. - Novák, M. - Plos, V. - Vittek, P. - Voštová, V. - Bugaj, M. - Novák, A. - Moravec, K., - Maršálek, D.
Uplatněná certifikovaná metodika (2015)
27.Barriers for BIM (Building Information Modeling) Adoption
Nývlt, V. - Vondráčková, T., - Voštová, V.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2015)
28.Výskyt krizových situací na světových letištích při vzletech a přistáních vztahujících se ke geografickým charakteristikám
Němec, V. - Hanus, D. - Kraus, J. - Novák, M. - Plos, V. - Vittek, P. - Voštová, V. - Bugaj, M. - Novák, A. - Moravec, K., - Maršálek, D.
Specializovaná mapa s odborným obsahem (2015)
29.Mapa možných úmyslných a neúmyslných útoků na letadla v oblasti mezinárodních letišť
Němec, V. - Hanus, D. - Kraus, J. - Novák, M. - Plos, V. - Vittek, P. - Voštová, V. - Bugaj, M. - Novák, A. - Moravec, K., - Maršálek, D.
Specializovaná mapa s odborným obsahem (2015)
30.Metodika pro tvorbu pohotovostních plánů mezinárodních letišť
Němec, V. - Hanus, D. - Kraus, J. - Novák, M. - Plos, V. - Vittek, P. - Voštová, V. - Bugaj, M. - Novák, A. - Moravec, K., - Maršálek, D.
Uplatněná certifikovaná metodika (2015)
31.The Significance of Aviation Terrorism
Voštová, V.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2014)
32.Logistická péče o HIM - plánování a organizace procesů
Jeřábek, K. - Voštová, V., - Vondráčková, T.
STATLC (2014)
33.Conveyor new concept for parcel logistics in air transport
Voštová, V. - Jeřábek, K., - Němec, V.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2014)
34.Nový Koncept dopravníku pro balíkovou logistiku v letecké dopravě
Voštová, V. - Jeřábek, K., - Němec, V.
Abstrakt ve sborníku (2014)
35.Moderní postupy údržby letadel všeobecného letectví
Voštová, V. - Novák, M., - Jeřábek, K.
STATLC (2014)
36.Tvorba mezinárodně sjednocené metodiky pro údržbu letadel do 600 kg
Voštová, V. - Vodráčková, T., - Zahálka, M.
STATLC (2014)
37.Údržba strojů v přípravě a řízení stavebního díla.
Vondráčková, T. - Mikyška, J., - Voštová, V.
STATLC (2014)
38.Vývojové trendy dopravníků
Jeřábek, K. - Vondráčková, T., - Voštová, V.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2014)
39.Human Factors Role in Air Traffic Control Occurrences
Štecha, R. - Šulc, J. - Nagy, I., - Voštová, V.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2013)
40.Vliv denní doby na bezpečnost v řízení letového provozu
Štecha, R. - Šulc, J. - Nagy, I., - Voštová, V.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2013)
41.Possibility of Establishing Multi-pilot Licence Training in the Czech Republic
Břežanský, J. - Voštová, V.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)
42.Model of Human Factors Risks in the Air Traffic Control
Štecha, R. - Nagy, I., - Voštová, V.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)
43.Most Significant Human Factors in Air Traffic Control Occurrences
Štecha, R. - Šulc, J. - Voštová, V., - Nagy, I.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)
44.Metodika pro využití lidského činitele v řízení letového provozu
Štecha, R. - Šulc, J. - Nagy, I., - Voštová, V.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2013)
45.Nástroje logistiky pro efektivní údržbu
Jeřábek, K. - Voštová, V.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2013)
46.Dopravníky pro zabezpečení dodávek paliva v Teplárně Trmice
Voštová, V. - Jeřábek, K., - Štětka, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2012)
47.Péče o životní prostředí obcí bez logistiky?
Voštová, V. - Jeřábek, K. - Frajová, M., - Endtová, D.
Článek (2012)
48.Systém ochranné bariéry proti úniku toxických látek.
Novotná, M. - Jelínek, L. - Parschová, H. - Mištová, E. - Janda, V., - Voštová, V.
Patentová přihláška (nejde do RIV) (2012)
49.Human Factor Case - Tool for Systematic Identification and Management of Human Factor Issues for Air Traffic Management Project
Štecha, R. - Šulc, J., - Voštová, V.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2012)
50.Automatizace zemních prací pomocí DGPS ke zlepšení péče o životní prostředí
Voštová, V. - Vondráčková, T. - Frajová, M., - Jeřábek, K.
Článek (2012)
51.Jakost v životním cyklu dopravníků
Jeřábek, K. - Voštová, V., - Frajová, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2012)
52.WITH LOGISTIC AGAINST THE RECESSION IN THE CZECH BUILDING INDUSTRY
Voštová, V. - Jeřábek, K.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2011)
53.Asistenční systémy v životním cyklu pásových dopravníků
Jeřábek, K. - Helebrant, F.H., - Voštová, V.
Článek (2011)
54.Human Factor Case - Important Tool of Air Traffic Management for Flight Safety
Štecha, R. - Šulc, J., - Voštová, V.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2011)
55.Faktory produktivity v systému řízení strojů
Voštová, V.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
56.Řízené nápravy přípojných vozidel
Kolář, M. - Voštová, V.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2010)
57.Impaktní panely
Voštová, V. - Jeřábek, K.
Článek (2010)
58.Využití GNSS technologií pro řízení strojů
Voštová, V. - Vondráčková, T.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2009)
59.Logistika odpadového hospodářství
Voštová, V. - Jeřábek, K. - Fries, J., - Altmann, V.
Vědecká kniha česky (2009)
60.Automaticky řízený dozer
Voštová, V. - Jeřábek, K.
Článek (2009)
61.Tippers comparation: N3 CAT. with 6x4 and 8x4 chassis
Kolář, M. - Voštová, V.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2009)
62.Dopravní Infrastruktura
Kolář, M. - Voštová, V.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2009)
63.Znalostní systém pro výběr zemních strojů
Voštová, V. - Vondráček, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
64.Dlouhá souprava B-train
Kolář, M. - Voštová, V.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
65.Novinky v konstrukci a sledování provozu dopravníků
Jeřábek, K. - Voštová, V.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2008)
66.Progresivní technika v technologiích zemních prací
Voštová, V. - Křemen, T. - Fries, J. - Sládková, D., - Jurman, J.
Jiná kniha česky (2008)
67.Automatické řízení dozeru pomocí GPS
Voštová, V. - Jeřábek, K., - Vondráčková, T.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
68.Novinky ve sledování provozu dopravníků
Jeřábek, K. - Voštová, V.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2008)
69.Progresivní technika v technologiích zemních prací
Voštová, V. - Křemen, T. - Fries, J. - Sládková, D., - Jurman, J.
Vědecká kniha česky (2008)
70.Towed Cars
Kolář, M. - Voštová, V.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2008)
71.Bioodpad z domácností
Voštová, V.
Článek (2008)
72.Senzorová technika na sběr dat pro diagnostiku strojů
Jeřábek, K. - Voštová, V.
Článek (2007)
73.Doprava automobilů silniční dopravou
Voštová, V. - Kolář, M.
Článek (2007)
74.Vliv použití progresivní techniky na urychlení technologických a měřících procesů
Voštová, V. - Jeřábek, K.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
75.Palubní systémy nákladních vozidel
Voštová, V. - Kolář, M.
Článek (2007)
76.Odtahové služby v České Republice
Voštová, V. - Kolář, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
77.Trends in Car Carriage in the Czech Republic
Kolář, M. - Voštová, V.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
78.Bezvýkopové technologie
Voštová, V.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
79.Hmotnostní a rozměrové limity silničních vozidel a legislativa silniční dopravy
Voštová, V. - Kolář, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
80.Opotřebení lze výrazně omezit
Jeřábek, K. - Voštová, V.
Článek (2006)
81.Vliv použití progresivních prostředků na průběh rekultivací
Jeřábek, K. - Voštová, V.
Abstrakt ve sborníku (2006)
82.Zpracování pevných odpadů II
Voštová, V.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2006)
83.Strukturální fondy EU
Vondráčková, T. - Vondráček, J., - Voštová, V.
Článek (2006)
84.Opotřebení lze výrazně omezit
Jeřábek, K. - Voštová, V.
Článek (2006)
85.Nové technologie a řízení dopravních strojů
Vondráčková, T. - Vondráček, J., - Voštová, V.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
86.Omezení opotřebení aktivních ploch manipulačních zařízení
Jeřábek, K. - Voštová, V.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
87.Analýza dynamických sil v dopravnících
Jeřábek, K. - Voštová, V.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2006)
88.Expert System for Earth Mover Selection
Voštová, V. - Vondráček, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2006)
89.Expert System for Earth Mover Selection
Voštová, V. - Vondráček, J.
Abstrakt ve sborníku (2006)
90.Automatic Control of Technological Processes in Soil Transport
Voštová, V. - Vondráčková, T.
Abstrakt ve sborníku (2006)
91.Strukturální fondy EU
Voštová, V. - Vondráčková, T., - Vondráček, J.
Článek (2006)
92.Automatic Control of technological Processes in Soil transport
Voštová, V. - Vondráčková, T.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2006)
93.SW prostředí pro tvorbu rozhodovacích procesů
Voštová, V. - Vondráček, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
94.Progresivní technika v technologických procesech stavebnictví
Voštová, V. - Vondráčková, T.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
95.Recultivation of Landscape after Earthworks
Voštová, V.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2006)
96.Structural Funds in Expert systems
Voštová, V. - Vondráčková, T., - Vondráček, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2006)
97.Stanovení opotřebení zubů na kolesových rypadlech
Hlaváček, L. - Váňa, A., - Voštová, V.
Článek (2005)
98.Hydraulické systémy pro pohon a ovládání pracovních nástrojů zemních strojů
Voštová, V.
Článek (2005)
99.Stavební stroje - podvozky
Voštová, V.
Článek (2005)
100.Komunální technika
Váňa, A. - Voštová, V.
Článek (2005)
101.Hydraulické systémy pro pohon a ovládání pracovních nástrojů stavebních strojů
Voštová, V.
Článek (2005)
102.Vývojové trendy v konstrukci stavebních strojů
Voštová, V.
Článek (2005)
103.Testování odolnosti abrazivního opotřebení
Hlaváček, L. - Váňa, A., - Voštová, V.
Článek (2005)
104.Hydraulické systémy
Voštová, V.
Článek (2005)
105.Stroje ve stavebnictví, zemědělství, lesním a komunálním hospodářství
Voštová, V. - Jeřábek, K.
Článek (2005)
106.Tvorba expertního systému pro výběr stavebních strojů
Vondráček, J. - Voštová, V.
Článek (2005)
107.Poznatky z veletrhu SIMA Paříž 2005
Vondráčková, T. - Voštová, V.
Článek (2005)
108.Zpracování pevných odpadů
Voštová, V. - Fries, J.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2005)
109.Future Trends in Design of Construction and Agricultural Machines
Voštová, V. - Vondráčková, T. - Vondráček, J., - Růžička, M.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2005)
110.Innovation technologies at contstruction trade fair in Brno 2005
Vondráček, J. - Voštová, V.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2005)
111.GPS with milimetre precision at height
Vondráčková, T. - Voštová, V.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2005)
112.Tvorba a využití expertního systému pro výběr strojů v optimalizaci dopravního procesu
Vondráček, J. - Voštová, V.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2005)
113.Ekonomický přínos využití nových metod řízení dopravních strojů
Voštová, V. - Vondráčková, T.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2005)
114.Moderní technologie ve stavebnictví a zemědělství
Vavák, M. - Voštová, V.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2005)
115.Tractor machines of the 21 century
Voštová, V.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2005)
116.New Navigation System GPS+
Vondráčková, T. - Vondráček, J., - Voštová, V.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2005)
117.Vliv využití precizního zemědělství na rozhodovací procesy
Voštová, V. - Vondráčková, T., - Vondráček, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2005)
118.Testing of Laser AS 145 ARCS
Voštová, V.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2005)
119.Monitorovací systémy provozu automatizovaných parkovacích systémů
Kupr, M. - Jeřábek, K., - Voštová, V.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2004)
120.Stavební stroje - pracovní nástroje I
Voštová, V.
Článek (2004)
121.Diplomové práce na Ústavu vozidel a letadlové techniky
Voštová, V.
Článek (2004)
122.Laserové skenovací systémy ve stavebnictví
Voštová, V.
Recenze monografie (v časopisu) (2004)
123.Laserové skenovací systémy ve stavebnictví a zeměměřictví
Voštová, V.
Recenze monografie (v časopisu) (2004)
124.Experimentální sledování provozního zatížení řetězů v eskalátorech pražského metra
Voštová, V. - Jeřábek, K., - Kupr, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2004)
125.Better Tribological Qualities of Building Machines Components
Šefránek, P. - Voštová, V.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2004)
126.Lanový systém pro extrémní podmínky
Jeřábek, K. - Voštová, V.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2004)
127.Transportní a stavební stroje na ČVUT v Praze
Voštová, V. - Jeřábek, K.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2004)
128.Posouzení investičního záměru stavební firmy
Voštová, V. - Jeřábek, K., - Vondráček, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2004)
129.Využití laseru ve zdvihací technice
Voštová, V.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2004)
130.Laserové skenovací systémy ve stavebnictví
Voštová, V.
Recenze článku (v časopisu) (2004)
131.Stavební stroje - pracovní nástroje II
Voštová, V.
Článek (2004)
132.Systematický technický výběr stavebních strojů pro investiční záměr firmy
Vondráček, J. - Voštová, V.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2004)
133.Využití počítačového modelování pro návrh pracovní plochy orebního tělesa
Tachecí, M. - Rybka, A., - Voštová, V.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2004)
134.Tvorba a využití expertního systému pro výběr strojů v optimalizaci výrobního procesu
Vondráček, J. - Voštová, V.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2004)
135.Systematický technický výběr stavebních strojů pro investiční záměr firmy
Vondráček, J. - Voštová, V.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2004)
136.Influence of Factors on Function of Excavator Working Tool
Jeřábek, K. - Voštová, V., - Jurman, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2003)
137.Použití laserů pro řízení stavebních strojů
Voštová, V.
Článek (2003)
138.Orientace na trhu stavebních strojů zabezpečujících dopravní a zdvihací činnost
Voštová, V. - Šefránek, P.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2003)
139.Příprava odborníků
Voštová, V.
Článek (2003)
140.Vliv koncepce pásového podvozku dozeru na opotřebení a renovaci jeho součásti
Voštová, V. - Brunner, M., - Langrová, K.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2003)
141.Tribologie povrchových vrstev pracovních nástrojů zemních strojů
Šefránek, P. - Voštová, V.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2003)
142.Tribologie povrchových vrstev pracovních nástrojů zemních strojů
Voštová, V. ed. - Šefránek, P. ed.
Sborník (2003)
143.Možnosti zvýšení odolnosti povrchů součástí stavebních strojů a zkoušení jejich opotřebení
Šefránek, P. - Voštová, V.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2003)
144.Tribologie povrchových vrstev pracovních nástrojů zemních strojů
Voštová, V. - Šefránek, P.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2003)
145.Přínosy simulace v logistických proceseců povrchových lomů
Jeřábek, K. - Voštová, V.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2003)
146.Možnosti ovlivnění výsledku rekultivace v průběhu povrchové těžby
Brunner, M. - Voštová, V.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2003)
147.Možnosti lepších tribologických vlastností zdvihacích strojů
Voštová, V. - Šefránek, P.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2003)
148.Příčiny, následky a regulace vybočování horní větve reverzních pásových dopravníků
Pelc, D. - Voštová, V.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2003)
149.Mobilní staveništní myčka stavebních mechanismů
Kunrt, M. - Voštová, V.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2003)
150.Expertní systém pro výběr stavebních strojů
Voštová, V.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2002)
151.Expert System for Selection of Building Machines
Voštová, V. - Jeřábek, K.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2002)
152.Regulační multiplikátor
Hrůša, P. - Voštová, V.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2002)
153.Diskrétní modely pro řešení odezvy ocelových lan na dynamická a rázová zatížení
Jeřábek, K. - Voštová, V. - Fries, J., - Havelek, R.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2002)
154.Zdvíhací prostředky při provádění střešních nástaveb
Kovalský, J. - Voštová, V.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2002)
155.Systém výběru stroje podle technologie práce
Voštová, V.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2002)
156.Optimální rekultivace
Voštová, V. - Brunner, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2002)
157.Technický slovník naučný D - F
Aligerová, E. - Bednář, B. - Brož, K. - Caha, Z. - Čiháková, I. - Ďaďo, S. - Draxler, K. - Drkal, F. - Dvořák, R. - Habel, J. - Hánek, P. - Hanus, D. - Havlan, M. - Heptner, T. - Hoffman, P. - Holčík, J. - Hrubec, F. - Hrůza, J. - Jelínek, V. - Jirouš, F.
Encyklopedie (2002)
158.Dopravní cesty a cílené rekultivace
Voštová, V. - Brunner, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2002)
159.GPS in Control of Building Machines
Voštová, V.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2002)
160.Nasazení logistiky při údržbě strojů
Jeřábek, K. - Voštová, V.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2002)
161.Provoz a údržba strojů II. část Údržba strojů
Voštová, V. - Helebrant, F., - Jeřábek, K.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2002)
162.Expertní systém pro výběr strojů
Voštová, V.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2002)
163.Kolové rýpadlo JCB JS 130 W
Voštová, V.
Článek (2002)
164.Koncepce zkušebního zařízení tribologických poměrů
Voštová, V. - Šefránek, P.
Nepublikovaná přednáška (2002)
165.Technický slovník naučný G - J
Aligerová, E. - Bednář, B. - Brož, K. - Caha, Z. - Čiháková, I. - Ďaďo, S. - Draxler, K. - Drkal, F. - Dvořák, R. - Habel, J. - Hánek, P. - Hanus, D. - Havlan, M. - Heptner, T. - Hoffman, P. - Holčík, J. - Hrubec, F. - Hrůza, J. - Jelínek, V. - Jirouš, F.
Encyklopedie (2002)
166.Progresivní měřicí technika řízení stavebních strojů
Kašpar, M. - Voštová, V.
Článek (2001)
167.Systémy mobilního mapování
Kašpar, M. - Voštová, V.
Článek (2001)
168.Káhira - mezinárodní symposium o technologiích mobilního mapování
Kašpar, M. - Voštová, V.
Článek (2001)
169.Zasedání páté komise Fig v Káhiře
Kašpar, M. - Voštová, V., - Línková, L.
Článek (2001)
170.Moderní přístroje pro řízení stavebních strojů na světové výstavě BAUMA 2001
Kašpar, M. - Voštová, V.
Článek (2001)
171.Praktická ukázka automatického řízení stavebních strojů na výstavě BAUMA 2001
Kašpar, M. - Voštová, V.
Článek (2001)
172.Optoelektronika v řízení stavebních strojů
Voštová, V. - Kašpar, M.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2001)
173.Informace o stavebním veletrhu BAUMA 2001
Voštová, V. - Kašpar, M.
Článek (2001)
174.Automatické řízení stavebních strojů
Voštová, V. - Kašpar, M.
Článek (2001)
175.Odborné sympozium o technologiích mobilního mapování
Kašpar, M. - Voštová, V., - Línková, L.
Článek (2001)
176.Progresivní metody vytváření otěruvzdorných vrstev
Voštová, V.
Článek (2001)
177.Progresive Measuring Technique in Civil Engineering and Indastry
Hánek, P. - Kašpar, M., - Voštová, V.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2001)
178.Zkušební zařízení na zkoušky abrazivního opotřebení
Voštová, V.
Nepublikovaná přednáška (2001)
179.Simulační zařízení pro sledování tribologických procesů
Voštová, V. - Jeřábek, K.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2001)
180.Simulační zařízení tribologických procesů stavebních strojů
Voštová, V.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2001)
181.Nové technologie v řízení stavebních a zemědělských strojů a výuka
Voštová, V.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2001)
182.Manipulátor pro mezioperační manipulaci
Voštová, V. - Komár, M.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2001)
183.Modern Handling Technology
Kašpar, M. - Voštová, V.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2001)
184.Řízení dopravních strojů pro 3. tisíciletí
Voštová, V.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2001)
185.Modern Handling Technology
Kašpar, M. - Voštová, V.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2001)
186.Uplatnění laserové techniky při pokládce podlah
Kašpar, M. - Voštová, V.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2001)
187.Lasery ve stavebnictví a navigace strojů
Kašpar, M. - Voštová, V.
Vědecká kniha česky (2001)
188.Stroje a technologie v podzemních stavbách II
Voštová, V.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2001)
189.Expertní systém pro výběr stavebních strojů
Voštová, V.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2001)
190.Provoz a údržba strojů I - Provoz strojů
Jeřábek, K. - Voštová, V., - Helebrant, F.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2001)
191.Technický slovník naučný A - Č
Aligerová, E. - Bednář, B. - Brož, K. - Caha, Z. - Čiháková, I. - Ďaďo, S. - Draxler, K. - Drkal, F. - Dvořák, R. - Habel, J. - Hánek, P. - Hanus, D. - Havlan, M. - Heptner, T. - Hoffman, P. - Holčík, J. - Hrubec, F. - Hrůza, J. - Jelínek, V. - Jirouš, F.
Encyklopedie (2001)
192.Progresivní řídící systémy zemních strojů
Voštová, V. - Kašpar, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2000)
193.Satelitní navigace
Voštová, V. - Kašpar, M.
Článek (2000)
194.Nejnovější metody řízení strojů a logistika
Kašpar, M. - Voštová, V.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2000)
195.Navigace zemních strojů
Kašpar, M. - Voštová, V.
Článek (2000)
196.Navigace zemních strojů
Voštová, V. - Kašpar, M.
Článek (2000)
197.Beton a stroje
Voštová, V.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2000)
198.Systém údržby stavebních strojů v pojetí integrovaného inženýrství
Jeřábek, K. - Voštová, V.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2000)
199.Využití logistiky (2) - Procesní orientace údržby
Jeřábek, K. - Voštová, V.
Článek (2000)
200.Rok 2000 ve výchově inženýrů pro stavebnictví
Voštová, V.
Článek (2000)
201.Procesní orientace údržby
Jeřábek, K. - Voštová, V.
Článek (2000)
202.Satelitní navigace
Voštová, V. - Kašpar, M.
Článek (2000)
203.Cesta stavebních strojů do 21 století
Voštová, V.
Článek (2000)
204.Otěruvzdornost nástrojů stavebních strojů
Voštová, V. - Anger, M.
Článek (2000)
205.Stroje a technologie v podzemních stavbách 1
Voštová, V.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2000)
206.Tribologické problémy v manipulačních procesech
Voštová, V. - Anger, M.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2000)
207.Rotační svěra
Voštová, V. - Buriánek, A.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2000)
208.Stavební stroje a jejich navigace
Voštová, V.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2000)
209.Navigace mobilních strojů
Voštová, V.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2000)
210.Tribologické problémy v manipulačních procesech
Voštová, V. - Anger, M.
Nepublikovaná přednáška (2000)
211.Progresívní řídící systémy zemních strojů
Voštová, V. - Kašpar, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2000)
212.Open-Cast Mining and the Optimum Recultivation
Voštová, V.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2000)
213.Progresívní řídící systémy zemních strojů
Voštová, V. - Kašpar, M.
Nepublikovaná přednáška (2000)
214.Navigation of Building and Agricultural Machines
Kašpar, M. - Voštová, V.
Nepublikovaná přednáška (2000)
215.Navigace mobilních strojů
Voštová, V.
Nepublikovaná přednáška (2000)
216.Výstavba dopravních komunikací
Kašpar, M. - Voštová, V.
Článek (1999)
217.Moderní způsoby řízení strojů pro zemní a podzemní práce
Kašpar, M. - Voštová, V.
Článek (1999)
218.Moderní způsoby řízení strojů na 4. Mezinárodním stavební veletrhu IBF
Kašpar, M. - Voštová, V.
Článek (1999)
219.Souprava Profiler 4000 ve VÚGTK
Kašpar, M. - Voštová, V.
Článek (1999)
220.Předvedení nové měřicí techniky pro výstavbu tunelu
Kašpar, M. - Voštová, V.
Článek (1999)
221.Využití vertikálních laserových systémů ve stavebnictví
Voštová, V.
Nepublikovaná přednáška (1999)
222.Moderní způsoby řízení důlních strojů a jiných mechanismů
Kašpar, M. - Voštová, V.
Článek (1999)
223.Připravujeme vydání knihy "Automatizace v řízení stavebních strojů"
Kašpar, M. - Voštová, V.
Článek (1999)
224.Automatizace strojů při výstavbě moderních komunikací
Kašpar, M. - Voštová, V., - Jirásková, J.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (1999)
225.Moderní způsoby řízení strojů pro zemní a podzemní práce
Voštová, V. - Kašpar, M.
Článek (1999)
226.Moderní způsoby řízení důlních strojů a jiných mechanismů
Voštová, V. - Kašpar, M.
Článek (1999)
227.Připravujeme vydání knihy "Automatizace v řízení stavebních strojů"
Voštová, V. - Kašpar, M.
Článek (1999)
228.Automatizace strojů při výstavbě moderních komunikací
Kašpar, M. - Voštová, V., - Jirásková, J.
Nepublikovaná přednáška (1999)
229.Předvedení nové měřící techniky pro výstavbu tunelů
Voštová, V. - Kašpar, M.
Článek (1999)
230.Tunelovací stroje 19. století
Voštová, V.
Článek (1999)
231.Výstavba dopravních komunikací
Voštová, V. - Kašpar, M.
Článek (1999)
232.Moderní metody řízení strojů
Voštová, V. - Kašpar, M.
Článek (1999)
233.Odborná exkurze na povrchových dolech (dokončení)
Voštová, V.
Článek (1999)
234.Zdvihací manipulační prostředky, 1. část
Voštová, V.
Článek (1999)
235.Moderní způsoby řízení strojů na 4. mezinárodním stavebním veletrhu
Voštová, V. - Kašpar, M.
Článek (1999)
236.Automatizace strojů při výstavbě moderních komunikací
Kašpar, M. - Voštová, V., - Jirásková, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1999)
237.Moderní způsoby řízení strojů pro zemní a podzemní práce
Kašpar, M. - Voštová, V.
Článek (1999)
238.Využití logistiky - Systém údržby stavebních strojů
Jeřábek, K. - Voštová, V.
Článek (1999)
239.Manipulátor pro mezioperační manipulaci
Voštová, V. - Komár, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1999)
240.Manipulátor pro mezioperační manipulaci
Voštová, V. - Komár, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1999)
241.Systém údržby stavebních strojů - 1. část
Jeřábek, K. - Voštová, V.
Článek (1999)
242.Moderní způsoby řízení důlních strojů a jiných mechanismů
Voštová, V. - Kašpar, M.
Článek (1999)
243.Moderní způsoby řízení strojů pro zemní a podzemní práce
Kašpar, M. - Voštová, V.
Článek (1999)
244.Logistika a řízení stavebních strojů
Kašpar, M. - Voštová, V.
Článek (1998)
245.Automatizace v řízení stavebních strojů
Kašpar, M. - Voštová, V.
Článek (1998)
246.Automatizace řízení stavebních strojů
Kašpar, M. - Voštová, V.
Jiná kniha česky (1998)
247.Moderní způsoby řízení strojů
Kašpar, M. - Voštová, V.
Článek (1998)
248.Novinky pro řízení stavebních strojů
Kašpar, M. - Voštová, V.
Článek (1998)
249.ČVUT na světové výstavě
Kašpar, M. - Voštová, V.
Článek (1998)
250.Asanace černých skládek
Voštová, V.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1998)
251.Stroje pro silniční práce
Voštová, V.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (1998)
252.Control of Building Machines Using Laser Techique
Kašpar, M. - Voštová, V.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (1998)
253.Pedagogická a vědeckovýzkumná činnost odboru transportních, stavebních a zemědělských strojů FS ČVUT v Praze
Voštová, V.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1998)
254.Nové způsoby řízení dopravních prostředků
Voštová, V.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1998)
255.Automatizace v řízení stavebních strojů
Kašpar, M. - Voštová, V.
Článek (1998)
256.Mobile Plant for the Liquidation of Solid Household Refuse
Voštová, V. - Mandlík, K.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (1998)
257.Řízení stavebních strojů
Kašpar, M. - Voštová, V.
Článek (1998)
258.Automatic in Control of Building Machines
Voštová, V.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference (1998)
259.Logistika a řízení stavebních strojů
Voštová, V. - Kašpar, M.
Článek (1998)
260.Novinky pro řízení stavebních strojů
Kašpar, M. - Voštová, V.
Článek (1998)
261.Moderní způsoby řízení strojů
Kašpar, M. - Voštová, V.
Článek (1998)
262.Odpady z průmyslové činnosti
Voštová, V.
Článek (1998)
263.ČVUT na Světové výstavě
Voštová, V. - Kašpar, M.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1998)
264.Ausnutzung der Vertikalen Lasersystem im Bauwesen
Voštová, V.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference (1998)
265.Ochrana životního prostředí a logistika
Voštová, V.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1998)
266.Sanace kontaminovaných půd podle hledisek logistiky
Jeřábek, K. - Voštová, V.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1998)
267.Odborná exkurze na povrchových dolech
Voštová, V.
Článek (1998)
268.Automatizace řízení stavebních strojů – Automatisierung der Steuerung der Baumaschinen
Kašpar, M. - Voštová, V.
Článek (1998)
269.Laserové přístroje a pomůcky používané k řízení stavebních strojů
Voštová, V. - Kašpar, M.
Článek (1997)
270.Laserová technika a Druhý mezinárodní stavební veletrh Brno 22. - 26.4.1997
Kašpar, M. - Voštová, V.
Článek (1997)
271.Řízení stavebních strojů s využitím laserové techniky
Kašpar, M. - Voštová, V.
Článek (1997)
272.Laserová technika při pokládce potrubí a při řízení tunelovacích strojů
Kašpar, M. - Voštová, V.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1997)
273.Řízení stavebních strojů laserem
Voštová, V.
Článek (1997)
274.Laserová technika při pokládce potrubí a při řízení tunelovacích strojů
Kašpar, M. - Voštová, V.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1997)
275.Laserové přístroje a pomůcky používané k řízení stavebních strojů
Voštová, V. - Kašpar, M.
Článek (1997)
276.Laserová technika a 2. mezinárodní stavební veletrh Brno
Kašpar, M. - Voštová, V.
Článek (1997)
277.Optoelektronika ve stavebnictví
Voštová, V.
Článek (1997)
278.Řízení stavebních strojů s využitím laserové techniky
Kašpar, M. - Voštová, V.
Článek (1997)
279.Laserová automatizace ve zdvihací technice
Voštová, V.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1997)
280.Směrové studium na ČVUT FS na katedře transportních, stavebních a zemědělských strojů
Voštová, V.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1997)
281.Řízení stavebních strojů s využitím laserové techniky
Kašpar, M. - Voštová, V.
Článek (1997)
282.Stroje pro zemní práce. Silniční stroje
Jeřábek, K. - Helebrant, F. - Jurman, J., - Voštová, V.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (1996)
283.Stroje pro zemní práce
Voštová, V. - Jeřábek, K. - Helebrant, F., - Jurman, J.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (1996)
284.Laserová technika pro interiéry
Voštová, V.
Článek (1996)
285.Vývojové směry automatizace řízení stavebních strojů
Voštová, V.
Článek (1996)
286.Směrové studium - krok ke zvyšování úrovně strojních inženýrů
Voštová, V.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1996)
287.Znečištění zemin ropnými produkty a konstrukce zařízení na jejich dekontaminaci
Voštová, V.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1996)
288.Systémy zemních strojů pro dekontaminaci zemin
Voštová, V.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1995)
289.Směrové studium na fakultě strojní ČVUT v Praze - další krok ke zvyšování úrovně strojních inženýrů pro potřeby stavebnictví
Voštová, V.
Výzkumná zpráva v češtině (1995)
290.Stroje pro zemní práce
Voštová, V.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (1994)
291.Návěsné podvalníky jako součást ekologické technologické linky
Voštová, V.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1994)
292.Odběr vzorků ze dne hlubokých moří
Voštová, V.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1994)
293.Lasery v automatizaci stavebních strojů
Voštová, V.
Docentská habilitační práce (1994)
294.Novinky v konstrukci a sledování provozu dopravníků
Jeřábek, K. - Voštová, V.
Abstrakt ve sborníku

* information comes from a university database VVVS

1.Vliv použití progresivní techniky na urychlení technologických a měřících procesů
Voštová, V.
2006 - 2008
GA103/06/0617
2.Rozvoj metod a prostředků integrovaného strojního inženýství
Voštová, V.
1999 - 2004
MSM 212200008