doc. Ing. Daniel Hanus, CSc.

fotografie osoby
Working place:
Room:
A-222c - Horská 3, Praha
B-101 - Resslova 9, Praha
Phone:
+420-224359185
+420-224357482
+420-224359182
E-mail:
hanusdan@fd.cvut.cz

Head of student project:

No head of student project.


Professional focus:

  • Air transport
  • Propulsion system
  • Transport

* information comes from a university database VVVS

1.New trends in aircraft propulsion system development and vision 2050
Hanus, D. - Vittek, P.
In: New Trends in Civil Aviation. Leiden: CRC Press/Balkema, 2018. p. 323-328. ISBN 978-0-8153-7602-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
2.Rotor odstředivého kompresoru se sériovým řazením lopatek
Hanus, D. - Hlaváček, D.
Czech Republic. Patent CZ 305886. 2016-03-09.
Tuzemský patent (2016)
3.Rotor odstředivého kompresoru se sériovým řazením lopatek
Hanus, D. - Hlaváček, D.
Czech Republic. Patent CZ 305885. 2016-03-09.
Tuzemský patent (2016)
4.Lasers Attacks in Aviation
Kraus, J. - Štumper, M., - Hanus, D.
MAD Special. 2015, 2(2), 16-19. ISSN 2336-2677.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2015)
5.Effective Radiative Forcing - a New Approach to Assessing the Impact of Aviation on the Atmosphere
Hanus, D. - Hajzler, O., - Buldakova, N.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2015, 3(13), 14-17. ISSN 1805-7578.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2015)
6.Výskyt krizových situací na světových letištích při vzletech a přistáních vztahujících se ke geografickým charakteristikám
Němec, V. - Hanus, D. - Kraus, J. - Novák, M. - Plos, V. - Vittek, P. - Voštová, V. - Bugaj, M. - Novák, A. - Moravec, K., - Maršálek, D.
[Specialized Map with Expert Content] 2015.
Specializovaná mapa s odborným obsahem (2015)
7.Mapa možných úmyslných a neúmyslných útoků na letadla v oblasti mezinárodních letišť
Němec, V. - Hanus, D. - Kraus, J. - Novák, M. - Plos, V. - Vittek, P. - Voštová, V. - Bugaj, M. - Novák, A. - Moravec, K., - Maršálek, D.
[Specialized Map with Expert Content] 2015.
Specializovaná mapa s odborným obsahem (2015)
8.Aerodynamic Optimization of a Centrifugal Compressor Stage
Hanus, D. - Hlaváček, D.
In: The 22nd International Symposium on Air Breathing Engines. Cleveland: International Society of Air Breathing Engines ISABE, 2015.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2015)
9.Innovative Design Concept of a Centrifugal Compressor Stage
Hanus, D. - Hlaváček, D.
In: The 22nd International Symposium on Air Breathing Engines. Cleveland: International Society of Air Breathing Engines ISABE, 2015.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2015)
10.Metodika pro tvorbu bezpečnostních programů mezinárodních letišť
Němec, V. - Hanus, D. - Kraus, J. - Novák, M. - Plos, V. - Vittek, P. - Voštová, V. - Bugaj, M. - Novák, A. - Moravec, K., - Maršálek, D.
[Certified Methodology (for RIV)] 2015.
Uplatněná certifikovaná metodika (2015)
11.Metodika pro tvorbu pohotovostních plánů mezinárodních letišť
Němec, V. - Hanus, D. - Kraus, J. - Novák, M. - Plos, V. - Vittek, P. - Voštová, V. - Bugaj, M. - Novák, A. - Moravec, K., - Maršálek, D.
[Certified Methodology (for RIV)] 2015.
Uplatněná certifikovaná metodika (2015)
12.Rotor odstředivého kompresoru se sériovým řazením lopatek
Hanus, D. - Hlaváček, D.
Czech Republic. Utility Model CZ 28815. 2015-11-16.
Tuzemský užitný vzor (2015)
13.Rotor odstředivého kompresoru se sériovým řazením lopatek
Hanus, D. - Hlaváček, D.
Czech Republic. Utility Model CZ 28814. 2015-11-16.
Tuzemský užitný vzor (2015)
14.Development of a Novel Centrifugal Compressor Stage for Aircraft Engines
Hlaváček, D. - Hanus, D.
In: New Trends in Civil Aviation 2014. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2014. pp. 8-14. ISBN 978-80-7204-891-5.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2014)
15.Air Transport Engineering Programs at the Faculty of Transportation Sciences as a Part of PEGASUS Network of Excellence
Hanus, D.
In: Proceedings of the 11th European Transport Congress. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2013. pp. 320-330. ISBN 978-80-01-05321-8.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2013)
16.Start of the Helicopter Pilot Education at the CTU
Němec, V. - Hanus, D. - Šťastný, M., - Mrázek, P.
In: InAir 2012. Žilina: EDIS, 2012. pp. 98-102. ISBN 978-80-554-0574-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
17.Ergonomic Methods Applicable in the Development of New Small Aircrafts
Hanus, D. - Baumruk, M.
In: New Trends in Civil Aviation 2011. Praha: ČVUT v Praze a OSL ČR, 2011. pp. 8-11. ISBN 978-80-01-04893-1.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2011)
18.Chladící systém sportovního letadla s ventilátorovým pohonem
Ritschl, E. - Theiner, R., - Hanus, D.
Czech Republic. Utility Model CZ 22486. 2011-07-21.
Tuzemský užitný vzor (2011)
19.Professional Pilot Study Branch at Department of Air Transport, Faculty of Transportation Sciences, Czech Technical University in Prague
Hanus, D. - Chalupníčková, H., - Němec, V.
In: From Zero to ATPL. Žilina: Žilinská univerzita, 2010, ISBN 978-80-554-0297-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
20.Paroplynová elektrárna s integrovaným zplyňováním hnědého uhlí
Šťastný, M. - Hanus, D. - Hrdina, Z. - Slouka, P., - Vlček, Z.
Energetika. 2009, 59(2/2009), 49-53. ISSN 0375-8842.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2009)
21.Design of carbon Composite Driveshaft for Propulsion System
Hanus, D. - Robin, P.
In: Proceedings of 20th International Conference on Production Research. Shanghai: University of Science and Technology of China Press, 2009. pp. 1-4. ISBN 978-7-89992-893-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2009)
22.Zakřivený vstupní kanál s rotací proudu a vřazeným statorovým stupněm
Ritschl, E. - Hanus, D. - Poul, R., - Theiner, R.
Czech Republic. Patent Application.
Patentová přihláška (nejde do RIV) (2009)
23.Hnací agregát
Růžička, P. - Beran, M. - Hanus, D., - Theiner, R.
[Functional Sample] 2008.
Funkční vzorek (2008)
24.Rotor ventilátoru
Růžička, P. - Hanus, D., - Málek, A.
[Functional Sample] 2008.
Funkční vzorek (2008)
25.2008 PEGASUS-AIAA student conference
Hanus, D. org. - Roháč, J. org.
[Conference Hosting] 2008.
Pořádání konference (2008)
26.Nový konstrukční koncept náhonu ultralehké ventilátorové jednotky
Hanus, D. - Růžička, P.
In: Nové trendy v civilním letectví. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2008. pp. 289-296. ISBN 978-80-7204-604-1.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
27.New Design Method for the Internal Aerodynamic Channels of Turbo Aircraft Engines
Hanus, D. - Zikán, O.
In: Nové trendy v civilním letectví. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2008. pp. 106-120. ISBN 978-80-7204-604-1.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2008)
28.New Design Concept of Centrifugal Compressor Impellers of Turbojet Engines
Hanus, D.
In: Nové trendy v civilním letectví. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2008. pp. 88-100. ISBN 978-80-7204-604-1.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2008)
29.New Design Concept of Centrifugal Compressor Impellers of Turbojet Engines
Hanus, D.
In: Nové trendy v civilním letectví. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2008. pp. 87-100. ISBN 978-80-7204-604-1.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2008)
30.2008 PEGASUS-AIAA Student Conference
Hanus, D. ed. - Roháč, J. ed.
CTU Prague, 2008-04-23/2008-04-26. Prague: Czech Technical University, 2008.
Sborník (2008)
31.Ultra Lightweight Ducted Fan Propulsion Unit For Light Aircraft
Hanus, D. - Čenský, T.
In: Proceedings, XVIII International Symposium on Air Breathing Engines (ISABE). Reston: American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2007. ISBN 1-56347-931-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2007)
32.Flying Wings, a New Paradigm for Civil Aviation?
Hanus, D.
Acta Polytechnica. 2007, 2007(1), 32-43. ISSN 1210-2709.
Recenze článku (v časopisu) (2007)
33.Pohonná jednotka
Adamec, J. - Hanus, D. - Kocáb, J. - Maršálek, J., - Třetina, K.
Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2006. ISBN 80-7204-477-X.
Jiná kniha česky (2006)
34.Innovative Design Optimization of Centrifugal Compressor Impeller for Small Turboprop Aero Engines
Hanus, D. - Čenský, T., - Kostroun, T.
In: Advanced Engineering Design AED 2006. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2006, ISBN 80-86059-44-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2006)
35.Design of Carbon Composite Driveshaft for Ultralight Aircraft Propulsion System
Poul, R. - Růžička, P. - Hanus, D., - Blahouš, K.
In: Advanced Engineering Design AED 2006. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2006. ISBN 80-86059-44-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2006)
36.Design Optimization and Technology of Carbon Composite Axial Flow Fan Rotor Blade of Light Aircraft Propulsion System
Poul, R. - Hanus, D.
In: Proceedings, ICAS 2006, Hamburg. Edinburgh: Optimage, 2006. ISBN 0-9533991-7-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2006)
37.Design Optimization and Technology of Carbon Composite Axial Flow Fan Rotor Blade of Light Aircraft Propulsion System
Poul, R. - Hanus, D.
In: Proceedings, ICAS 2006, Hamburg. Edinburgh: Optimage, 2006. ISBN 0-9533991-7-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2006)
38.Design Optimization and Technology of Carbon Composite Axial Flow Fan Rotor Blade of Light Aircraft Propulsion System
Hanus, D. - Poul, R.
In: Proceedings, ICAS 2006, Hamburg. Edinburgh: Optimage, 2006. ISBN 0-9533991-7-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2006)
39.Pohonná jednotka - učební texty pro teoretickou přípravu dopravních pilotů dle předpisů JAR-FCL-1
Hanus, D. - Adamec, J. - Maršálek, J. - Kocáb, J., - Třetina, K.
Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2006. ISBN 80-7204-477-X.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2006)
40.Statická pevnostní analýza projekčního závěsného zařízení ("projekční kostky")
Zikán, O. - Hanus, D.
[Technical Report] 2006. Report no. TZP/CLKV/01/06.
Technická zpráva (2006)
41.Composite Axial Flow Propulsor for Small Aircraft
Poul, R. - Hanus, D.
Acta Polytechnica. 2005, 2005(4), 104-108. ISSN 1210-2709.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2005)
42.Composite Axial Flow Propulsor for Small Aircraft
Poul, R. - Hanus, D.
Acta Polytechnica. 2005, 2005(4), 30-35. ISSN 1210-2709.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2005)
43.TANDEM BLADE CENTRIFUGAL COMPRESSOR IMPELLER DESIGN
Hanus, D. - Čenský, T., - Jeřábek, I.
Letecký zpravodaj. 2005, 2005(-), 15. ISSN 1211-877X.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2005)
44.Tandem Blade Centrifugal Compressor Impeller Design
Hanus, D. - Čenský, T., - Jeřábek, I.
Czech Aerospace. 2005, 2005(3), 17-21. ISSN 1211-877X.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2005)
45.First Stage of the Centrifugal Compressor Design with Tandem Rotor Blades
Hanus, D. - Čenský, T. - Nevečeřal, J., - Horký, V.
In: Proceedings of the XVIIth International Symposium on Air Breathing Engines (ISABE). Reston: American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2005. pp. 1-10. ISBN 1-56347-790-4.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2005)
46.Two-Stage Single-Shaft Centrifugal Compressor Advanced Design
Hanus, D. - Matoušek, O. - Nevečeřal, J., - Čenský, T.
In: Proceedings of the XVIIth International Symposium on Air Breathing Engines (ISABE). Reston: American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2005. ISBN 1-56347-790-4.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2005)
47.First Stage of the Centrifugal Compressor Design with Tandem Rotor Blades
Hanus, D. - Čenský, T. - Nevečeřal, J., - Horký, V.
In: Proceedings of the XVIIth International Symposium on Air Breathing Engines (ISABE). Reston: American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2005. ISBN 1-56347-790-4.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2005)
48.Two-Stage Single-Shaft Centrifugal Compressor Advanced Design
Hanus, D. - Matoušek, O. - Nevečeřal, J., - Čenský, T.
In: Proceedings of the XVIIth International Symposium on Air Breathing Engines (ISABE). Reston: American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2005. ISBN 1-56347-790-4.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2005)
49.Czech Aeronautical Society and its Contribution to the Development of the Czech Aviation
Hanus, D.
[Unpublished Lecture] Université Paul Sabatier, ECMS 2005, Electronics, Controle, Modelling, Measurement and Signals. 2005-05-18.
Nepublikovaná přednáška (2005)
50.Technický slovník naučný T-Ž
Slavík, S. - Hanus, D.
Praha: Encyklopedický dům, s r.o., 2005. ISBN 80-86044-26-2.
Encyklopedie (2005)
51.Češskoje aviacionnyje issledovanija nachodjatsja na vysokom urovne
Hanus, D.
Czech Business and Trade. 2005, 2005(09-10/2005), 24. ISSN 1211-2208.
Článek (2005)
52.Czech Aerospace Research is at a High Level
Hanus, D.
Czech Business and Trade. 2005, 2005(9-10/2005), 24. ISSN 1211-2208.
Článek (2005)
53.Hohes Niveau der tschechischen Luftfahrtforschung
Hanus, D.
Czech Business and Trade. 2005, 2005(09-10/2005), 24. ISSN 1211-2208.
Článek (2005)
54.Le haut niveau de la recherche aéronautique tcheque
Hanus, D.
Czech Business and Trade. 2005, 2005(09-10/2005), 24. ISSN 1211-2208.
Článek (2005)
55.La investigación aeronáutica checa tiene alto nivel
Hanus, D.
Czech Business and Trade. 2005, 2005(9-10/2005), 24. ISSN 1211-2208.
Článek (2005)
56.Feasibility study of Ultra-light cold jet aircraft propulsion unit and rotor system design
Růžička, P. - Hanus, D.
Czech Aerospace. 2004, 2004(3), 16-19. ISSN 1211-877X.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2004)
57.Ultra and Very Light Ducted Fan Propulsion System - Inlet Lips Shape Study
Ritschl, E. - Hanus, D.
In: Advanced Engineering Design 2004. Praha: Orgit, 2004. ISBN 80-86059-41-3.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2004)
58.Composite Axial Flow Propulsor of Small Aircraft
Poul, R. - Hanus, D.
In: Advanced Engineering Design 2004. Praha: Orgit, 2004. ISBN 80-86059-41-3.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2004)
59.Ultra and Very Light Ducted Fan Propulsion System; Ultra - Light Rotor System Design and Technology
Růžička, P. - Hanus, D.
In: Advanced Engineering Design 2004. Praha: Orgit, 2004, ISBN 80-86059-41-3.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2004)
60.Ultra and Very Light Ducted Fan Propulsion System Complex Design Optimization
Hanus, D. - Theiner, R., - Ritschl, E.
In: ICAS 2004 CD-ROM Proceedings. Edinburgh: Optimage, 2004, ISBN 0-9533991-6-8.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
61.Combined Probe for Mach Number, Temperature and Incience Indication
Nožička, J. - Adamec, J., - Hanus, D.
In: ICAS 2004 CD-ROM Proceedings. Edinburgh: Optimage, 2004. pp. 3.1.1-3.1.8. ISBN 0-9533991-6-8.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
62.IGCC For Brown Coals with Supercritical Steam Turbine
Šťastný, M. - Kučera, J. - Hrdina, Z., - Hanus, D.
In: Proceedings of ASME Turbo Expo 2004: Power for Land, Sea and Air. New York: American Society of Mechanical Engineers - ASME, 2004. ISBN 0-7918-3739-4.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
63.IGCC For Brown Coals with Supercritical Steam Turbine
Šťastný, M. - Kučera, J. - Hrdnina, Z., - Hanus, D.
In: Proceedings of ASME Turbo Expo 2004: Power for Land, Sea and Air. New York: American Society of Mechanical Engineers - ASME, 2004. p. 193-197. ISBN 0-7918-3739-4.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
64.Inlet Channel for a Ducted Fan Propulsion System of a Light Aircraft
Hanus, D. - Ritschl, E., - Theiner, R.
Acta Polytechnica. 2003, 43(6), 3-8. ISSN 1210-2709.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2003)
65.Inlet Channel for a Ducted Fan Propulsion System of a Light Aircraft
Hanus, D. - Ritschl, E., - Theiner, R.
Acta Polytechnica. 2003, 43(6), 3-8. ISSN 1210-2709.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2003)
66.Inlet Channel for a Ducted Fan Propulsion System of a Light Aircraft
Ritschl, E. - Hanus, D., - Theiner, R.
In: AED 2003. Praha: Procesní inženýrství Ing. J. Novosad, 2003. pp. A 2.5. ISBN 80-86059-35-9.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2003)
67.Influence of the Inlet Flow Structure on the Energy Loss within Curved Channel
Hanus, D. - Janko, L., - Čenský, T.
In: Proceedings of Workshop 2003 (online). Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003, pp. 684-685. ISBN 80-01-02708-2. Available from: http://web.cvut.cz/ctu/research/workshop/ws2003.pdf
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2003)
68.Secondary Flow in Curved Cylindrical Channels
Hanus, D. - Anderle, P. - Čenský, T. - Nožička, J., - Adamec, J.
In: Proceedings of Workshop 2003 (online). Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003, pp. 682-683. ISBN 80-01-02708-2. Available from: http://web.cvut.cz/ctu/research/workshop/ws2003.pdf
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2003)
69.A Fan Duct Design of a Very Light Aircraft Power-Plant and Its Experimental Aerodynamic Investigation
Theiner, R. - Jerie, J. - Ritschl, E. - Hanus, D., - Čenský, T.
In: Proceedings of Workshop 2003 (online). Praha: Czech Technical University in Prague, 2003. p. 650-651. ISBN 80-01-02708-2.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2003)
70.Secondary Flow in Curved Cylindrical Channels
Hanus, D. - Anderle, P. - Čenský, T. - Nožička, J., - Adamec, J.
In: Proceedings of Workshop 2003 (online). Praha: Czech Technical University in Prague, 2003. p. 682-683. ISBN 80-01-02708-2.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2003)
71.Influence of the Inlet Flow Structure on the Energy Loss within Curved Channel
Hanus, D. - Janko, L., - Čenský, T.
In: Proceedings of Workshop 2003 (online). Praha: Czech Technical University in Prague, 2003. p. 684-685. ISBN 80-01-02708-2.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2003)
72.Influence of the Inlet Flow Structure on the Energy Loss within Curved Channel
Hanus, D. - Čenský, T., - Janko, L.
In: Proceedings of Workshop 2003. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003. pp. 684-685. ISBN 80-01-02708-2.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2003)
73.Aviation in the Czech Lands
Adamec, J. - Hanus, D.
In: International Air and Space Symposium and Exposition: The Next 100 Year. Reston: American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2003. pp. 21-50. ISBN 1-56347-637-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2003)
74.Flow Measurements in an Elbow Pipe of Circular Cross Section
Uruba, V. - Jonáš, P. - Mazur, O., - Hanus, D.
In: Book of Abstracts of the 5th Euromech Fluid Mechanics Conference. Toulouse: Institute de Mecanique des Fluids de Toulouse, 2003. pp. 303.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2003)
75.Aviation in the Czech Lands
Hanus, D. - Adamec, J.
In: International Air & Space Symposium and Exposition The Next 100 Years. Reston: American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2003. ISBN 1-56347-637-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2003)
76.New Design Method of Inlet and Outlet Channels of Turboshaft and Turboprop Engines
Hanus, D. - Čenský, T.
In: XVI International Symposium on Air Breathing Engines (ISABE). Reston: American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2003. ISBN 1-56347-639-8.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2003)
77.New Design Method of Inlet and Outlet Channels of Turboshaft and Turboprop Engines
Hanus, D. - Čenský, T.
In: XVIth International Symposium on Air Breathing Engines. Reston: American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2003,
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2003)
78.Aviation in the Czech Lands
Adamec, J. - Hanus, D.
In: International Air & Space Symposium and Exposition The Next 100 Years. Reston: American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2003. ISBN 1-56347-637-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2003)
79.Obor letadlová technika na Fakultě strojní ČVUT v Praze
Hanus, D.
Letectví + kosmonautika. 2003, 79(15), 48-51. ISSN 0024-1156.
Článek (2003)
80.Obor letadlová technika na Fakultě strojní ČVUT v Praze
Hanus, D.
Letectví + kosmonautika. 2003, 79(15), 48-51. ISSN 0024-1156.
Článek (2003)
81.Proudění v zakřivených kanálech kruhového průřezu - vliv geometrie a struktury vstupního proudu na ztráty
Hanus, D.
Praha: Defense date 2003-05-15. Associate Professor Thesis. ČVUT v Praze - Fakulta strojní.
Docentská habilitační práce (2003)
82.Obor letadlová technika na Fakultě strojní ČVUT v Praze
Hanus, D.
Letectví + kosmonautika. 2003, 2003(79), 48-51. ISSN 0024-1156.
Článek (2003)
83.Flow Measurements in an Elbow Pipe of Circular Cross Section
Hanus, D. - Jonáš, P. - Mazur, O., - Uruba, V.
In: Book of Abstracts of the 5th Euromech Fluid Mechanics Conference. Toulouse: Institute de Mecanique des Fluids de Toulouse, 2003. pp. 303.
Abstrakt ve sborníku (2003)
84.Měření proudění v koleni kruhového průřezu
Uruba, V. - Jonáš, P. - Mazur, O., - Hanus, D.
In: Aplikácia experimentálnych a numerických metód v mechanike tekutín. Žilina: Žilinská univerzita, 2002. pp. 12-17. ISBN 80-7100-955-5.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2002)
85.Preliminary Results of Flow Measurements in an Elbow Pipe of Circular Section
Uruba, V. - Jonáš, P. - Mazur, O., - Hanus, D.
In: Colloquium Fluid Dynamics 2002. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2002. pp. 12-17. ISBN 80-85918-77-3.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2002)
86.Experimental Research of 3D Flow Fields within Curved Channels
Hanus, D. - Čenský, T. - Anderle, P. - Růžička, P. - Nožička, J. - Adamec, J., - Popelka, L.
In: Proceedings of Workshop 2002. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2002. pp. 676-677. ISBN 80-01-02511-X.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2002)
87.Measurements of Three Dimensional Mean Velocity Distribution at the Outlet of the Elbow
Hanus, D. - Janko, L., - Čenský, T.
In: Proceedings of Workshop 2002. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2002. pp. 678-679. ISBN 80-01-02511-X.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2002)
88.Using of the Low Turbulence Wind Tunnel for Investigation of Three-Dimensional Unsteady Flow in Curved Channels
Anderle, P. - Hanus, D.
In: ICAS 2002 CD ROM Prooceedings. Stockholm: International Council of the Aeronautical Sciences, 2002. pp. 3.6.3. ISBN 0-9533991-3-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2002)
89.Using of the Low Turbulence Wind Tunnel for Investigation of Three-Dimensional Unsteady Flow in Curved Channels
Hanus, D. - Anderle, P.
In: Proceedings of the ICAS 2002 23rd International Congress of Aeronautical Sciencies. Reston: American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2002. pp. 301-310. ISBN 0-9533991-3-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2002)
90.Technický slovník naučný G - J
Aligerová, E. - Bednář, B. - Brož, K. - Caha, Z. - Čiháková, I. - Ďaďo, S. - Draxler, K. - Drkal, F. - Dvořák, R. - Habel, J. - Hánek, P. - Hanus, D. - Havlan, M. - Heptner, T. - Hoffman, P. - Holčík, J. - Hrubec, F. - Hrůza, J. - Jelínek, V. - Jirouš, F. - et al.
Praha: Encyklopedický dům, s r.o., 2002. ISBN 80-86044-20-3.
Encyklopedie (2002)
91.Technický slovník naučný D - F
Aligerová, E. - Bednář, B. - Brož, K. - Caha, Z. - Čiháková, I. - Ďaďo, S. - Draxler, K. - Drkal, F. - Dvořák, R. - Habel, J. - Hánek, P. - Hanus, D. - Havlan, M. - Heptner, T. - Hoffman, P. - Holčík, J. - Hrubec, F. - Hrůza, J. - Jelínek, V. - Jirouš, F. - et al.
Praha: Encyklopedický dům, s r.o., 2002. ISBN 80-86044-18-1.
Encyklopedie (2002)
92.Experimentální výzkum v letecké aerodynamice
Hanus, D.
Letecký zpravodaj. 2001, 4(2), 32-36. ISSN 1211-877X.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2001)
93.Experimentální výzkum v letecké aerodynamice
Hanus, D.
Letecký zpravodaj. 2001, 4(2), 32-36. ISSN 1211-877X.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2001)
94.Experimental Investigation of Pulsatile Flow in Circular Tubes
Adamec, J. - Nožička, J. - Hanus, D., - Kořenář, J.
Journal of Propulsion and Power. 2001, 17(5), 1133-1136. ISSN 0748-4658.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2001)
95.Some Unconventional Applications of Thermometers in Turbomachinary
Nožička, J. - Adamec, J., - Hanus, D.
Turbo and Jet-Engines. 2001, 18(3), 211-217. ISSN 0334-0082.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2001)
96.Experimentální vzduchová trať pro výzkum proudění v zakřivených kanálech
Hanus, D.
In: Vnitřní aerodynamika lopatkových strojů. Praha: Asociace strojních inženýrů, 2001. pp. 41-44.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2001)
97.Low Turbulence Wind Tunnel for Investigation of Complex Turbulent Flows
Hanus, D. - Anderle, P. - Čenský, T. - Adamec, J., - Nožička, J.
In: Proceedings of Workshop 2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001. pp. 502-503. ISBN 80-01-02335-4.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2001)
98.Three-Dimensional Flow within Cylindrical Elbow
Hanus, D. - Anderle, P.
In: Proceedings of Workshop 2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001. pp. 504-505. ISBN 80-01-02335-4.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2001)
99.Aerodynamical Design of Low Turbulence Tunnel by CFD Methods
Čenský, T. - Hanus, D.
In: neuvedeno. Glasgow: University of Glasgow, 2001. pp. 87-92. ISBN 0-85261-731-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2001)
100.Design of Low Turbulence Tunel for Investigation of Three Dimensional Unsteady Flow
Anderle, P. - Hanus, D.
In: neuvedeno. Glasgow: University of Glasgow, 2001. pp. 93-98. ISBN 0-85261-731-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2001)
101.Experimental Research of an Unsteady Flow Over a Delta Wing
Adamec, J. - Hanus, D., - Nožička, J.
In: International Conference on Advanced Engineering Desing. Glasgow: University of Glasgow, 2001. pp. 105-110. ISBN 0-85261-731-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2001)
102.Design of the Low Turbulence Tunnel by CFD Methods
Čenský, T. - Hanus, D.
In: Proceedings of International Conference on Advanced Engineering Design. Glasgow: University of Glasgow, 2001. pp. 87-92. ISBN 0-85261-731-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2001)
103.Experimental Research of an Unsteady Compressible Fluid Flow
Adamec, J. - Hanus, D., - Nožička, J.
In: Proceedings of the International Conference on Advanced Engineering Design. Glasgow: University of Glasgow, 2001. pp. 105-110. ISBN 0-85261-731-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2001)
104.Design of the Low Turbulence Wind Tunnel for Investigation of Three Dimensional Unsteady Flow
Anderle, P. - Hanus, D.
In: Proceedings of International Conference on Advanced Engineering Design. Glasgow: University of Glasgow, 2001. pp. 93-98. ISBN 0-85261-731-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2001)
105.16th International Conference on Production Research
Slanec, K. - Hanus, D.
Pražská technika. 2001,(4), 17-20.
Článek (2001)
106.Technický slovník naučný A - Č
Aligerová, E. - Bednář, B. - Brož, K. - Caha, Z. - Čiháková, I. - Ďaďo, S. - Draxler, K. - Drkal, F. - Dvořák, R. - Habel, J. - Hánek, P. - Hanus, D. - Havlan, M. - Heptner, T. - Hoffman, P. - Holčík, J. - Hrubec, F. - Hrůza, J. - Jelínek, V. - Jirouš, F. - et al.
Praha: Encyklopedický dům, s r.o., 2001. ISBN 80-86044-17-3.
Encyklopedie (2001)
107.Vstupní a výstupní hrdla leteckých turbinových motorů - Návrh a experiment
Hanus, D.
Acta Polytechnica. 2000, 40(4), 101-109. ISSN 1210-2709.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2000)
108.Research Project CEZ JO4/98: 212 2 00009
Nožička, J. - Petr, V. - Ota, J. - Kozel, K. - Takáts, M. - Hanus, D. - Uhlíř, I., - Šulc, B.
In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 298. ISBN 80-01-02229-3.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2000)
109.Experimental Investigation of 3D Turbulent Flows within Curved Channels
Anderle, P. - Hanus, D.
In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 286. ISBN 80-01-02229-3.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2000)
110.Výzkum prostorového turbulentního proudění v zakřivených kanálech
Hanus, D.
In: Vnitřní aerodynamika lopatkových strojů. Praha: Asociace strojních inženýrů, 1999. pp. 57-60.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1999)
111.Experimental Investigation of the Flow Field within a Circular Rectangular Elbow
Hanus, D. - Anderle, P.
In: Colloquium Fluid Dynamics '99. Proceedings. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 1999. pp. 83-90. ISBN 80-85918-52-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (1999)
112.Inlet and Outlet Casings of the Turbojet Engines-Design and Experiment
Hanus, D.
In: First Inter. Confer. on Advanced Engineering Design - Book of Abstracts. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1999. pp. 196.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (1999)
113.The Regions of Concentrated Vorticity in a Curved Cylindrical Channel
Hanus, D. - Anderle, P. - Jerie, J., - Zuber, I.
[Unpublished Lecture] MŠMT ČR. 1999-08-02.
Nepublikovaná přednáška (1999)
114.Vzduch a vítr ve službách člověka
Hanus, D.
In: Vzduch jako jeden z živlů [člověk, příroda,technika, životní prostředí]. Praha: Koniklec, 1998. p. 150-200. ISBN 80-902606-0-8.
Kapitola ve vědecké knize česky (1998)
115.Oběžné kolo odstředivého kompresoru s dělenou lopatkou
Hanus, D.
In: Vnitřní aerodynamika lopatkových strojů. Praha: Asociace strojních inženýrů, 1998. pp. 23-26.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1998)
116.Mechanismus vzniku vírových vláken v zakřivených kanálech
Hanus, D.
In: Dynamika tekutin 98. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 1998. pp. 17-18. ISBN 80-85918-45-5.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1998)
117.Investigation of Three/Dimensional Flow Within Curved Channels and Casings of Turbomachines
Hanus, D. - Jerie, J.
In: Workshop 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998. pp. 547-548.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (1998)
118.Mechanismus vzniku vírových vláken v zakřivených kanálech
Hanus, D. - Jerie, J. - Jonáš, P. - Zuber, I., - Rychetník, V.
[Research Report] Praha: ČVUT FS, U220.2, 1998. Report no. GAČR 101/95/0345.
Výzkumná zpráva v češtině (1998)
119.Zařízení pro měření prostorového proudění v zakřivených kanálech kruhového průřezu
Uruba, V. - Hanus, D.
In: Dynamika tekutin 97. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 1997, pp. 55-56. ISBN 80-85918-29-3.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1997)
120.Stabilita proudění v ax/rad difusorech
Jerie, J. - Rychetník, V. - Zuber, I., - Hanus, D.
[Research Report] 1997.
Výzkumná zpráva v češtině (1997)
121.Inlet and Outlet Casings of the Turbomachines. Design and Experiment
Hanus, D.
[Research Report] Praha: Czech Technical University in Prague, 1997.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (1997)
122.Experimentální zařízení pro výzkum prostorového proudění v zakřivených kanálech kruhového průřezu
Hanus, D.
In: Kolokvium Dynamika tekutin 96. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 1996, pp. 13-14. ISBN 80-85918-23-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1996)
123.Možnosti získání titulu Euroinženýr na školách v ČR
Hanus, D.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1996.
Výzkumná zpráva v češtině (1996)
124.Přiznávání titulu Euroinženýr v České republice
Hanus, D.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1996.
Výzkumná zpráva v češtině (1996)
125.Engineering Education in Czech Republic
Hanus, D.
[Research Report] 1996.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (1996)
126.Engineering Education in Czech Republic
Hanus, D.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1995.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (1995)
127.Project of the Postgraduate and Specialized Training of Czech Engineers at Schools of Aerospace Engineering in France
Hanus, D.
In: Visions and Strategies for Europe. Alsbach: Leuchtturm Verlag, 1994, pp. 231-236. ISSN 0724-8873.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (1994)
128.Studený proudový propulzor pro malá sportovní letadla s předstatorem
Theiner, R. - Hanus, D. - Poul, R. - Ritschl, E. - Barák, K. - Růžička, P. - Čenský, T., - Málek, A.
Czech Republic. Utility Model Application.
Přihláška užitného vzoru (nejde do RIV)
129.Výstupní kanál s vřazeným by-pass chladícím systémem
Ritschl, E. - Hanus, D., - Theiner, R.
Czech Republic. Utility Model Application.
Přihláška užitného vzoru (nejde do RIV)
130.Studený proudový propulzor pro malá sportovní letadla
Theiner, R. - Hanus, D. - Poul, R. - Ritschl, E. - Barák, K. - Růžička, P. - Čenský, T., - Málek, A.
Czech Republic. Utility Model Application.
Přihláška užitného vzoru (nejde do RIV)

* information comes from a university database VVVS

1.Přístrojové postupy pro letadla s rotačním křídlem
Hanus, D.
2014 - 2017
TA04030221
2.Kvalita inženýrských studijních programů v oborech leteckých a kosmických technologií
Hanus, D.
2014 - 2016
640211
3.Výzkum proudového pole ve stupni odstředivého kompresoru s tandemovými lopatkami
Hanus, D.
2014 - 2015
SGS14/165/OHK2/2T/16
4.Návrh informační báze provozních předpisů CL a realizace mezinárodních požadavků na vzdělávání leteckého personálu
Hanus, D.
2009 - 2010
CG941-056-220
5.Studie provedení hlavních částí paroplynového zařízení se zplyňováním uhlí se zaměřením na tepelnou účinnost a minimální emise CO2
Hanus, D.
2006 - 2008
GA101/06/1440
6.Pokročilý komplexní návrh odstředivého kompresoru pro malé turbínové motory
Hanus, D.
2003 - 2005
FF-P2/082
7.Zvyšování účinnosti energetických strojů a zařízení a snižování ekologických dopadů
Hanus, D.
1999 - 2004
MSM 212200009
8.Studie paroplynového zařízení se zplyňováním hnědého uhlí se zaměřením na optimální tlakové poměry ve spalovací i parní turbině
Hanus, D.
2002 - 2004
GA101/02/0583
9.Pokročilý komplexní návrh odstředivého kompresoru pro malé turbínové motory
Hanus, D.
2004 - 2004
FF-P2/082