doc. Ing. Petr Bouchner, Ph.D.

fotografie osoby
Working place:
Room:
A-348 - Horská 3, Praha
B-161 - Jugoslávských partyzánů , Praha
Phone:
+420-224355091
+420-730193914
E-mail:
vyzkum@fd.cvut.cz
xbouchnp@fd.cvut.cz
Position at CTU:
Head / Department of Vehicle Technology / FTS
Head / Intelligent Transportation Systems / CIIRC
Vice-Dean for Science and Research / FTS
Collegium Member / FTS
Board Member / FTS
Member of Scientific Council / FTS
Manager for Projects / Department of Vehicle Technology / FTS
Member:
Driving Simulation Research Group
Joint Laboratory of System Reliability of the FTS CTU and the Institute of Computer Science of the Academy of Sciences of the CR
Laboratory of Energy Efficiency in Transportation K616
Personal email
p.bouchner@gmail.com

Head of student project:

Electromobility
  16X1ES - Bachelor's Degree Programme
  16X2ED - Master's Degree Programme
Simulation and Visualization in Transportation
  16X1FD - Bachelor's Degree Programme
HMI and interactive simulation in the area of transportation means
  16X2RS - Master's Degree Programme

Professional focus:

  • Kitsch

* information comes from a university database VVVS

1.Safety of crews of autonomous cars
Mík, J. - Bouchner, P.
In: 2020 Smart City Symposium Prague. New York: IEEE Press, 2020. ISBN 978-1-7281-6821-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2020)
2.Automatic Evaulation System for Unity
Orlický, A. - Toman, P. - Svoboda, J. - Mashko, A. - Rozhdestvenskiy, D. - Bouchner, P., - Novotný, S.
[Software] 2019.
Software splňující podmínky RIV (2019)
3.DYNAMICS OF SINUSOIDAL ALPHA WAVES ASYMMETRY IN BRAIN ELECTRICAL FIELD
Faber, J. - Novák, M. - Kovaljov, M. - Bouchner, P., - Chalupová, R.
Neural Network World. 2019, 29(6), 427-445. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2019)
4.HOW CAN ARTIFICIAL SYSTEMS RISE IN A TOOL FOR MIND?
Bouchner, P. - Novák, M., - Votruba, Z.
Neural Network World. 2019, 29(6), 373-379. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2019)
5.Vozidlový simulátor s hodnocením kvality řízení v reálném čase
Orlický, A. - Svoboda, J. - Toman, P. - Novotný, S. - Bouchner, P. - Válek, J. - Mashko, A., - Rozhdestvenskiy, D.
[Functional Sample] 2019.
Funkční vzorek (2019)
6.Human-Machine Interaction of Electric Vehicle
Sovreski, Z. - Bouchner, P. - Novotný, S. - Dzidrov, M., - Hristovska, E.
In: 54th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON INFORMATION, COMMUNICATION AND ENERGY SYSTEMS AND TECHNOLOGIES. Sofia: Technical University of Sofia, 2019. p. 321-324. 2019. vol. 1. ISSN 2603-3267.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2019)
7.Automatic Evaulation System Road Creator
Orlický, A. - Novotný, S., - Bouchner, P.
[Software] 2018.
Software splňující podmínky RIV (2018)
8.Ergonomická rukojeť jezdce
Orlický, A. - Toman, P., - Bouchner, P.
[Functional Sample] 2018.
Funkční vzorek (2018)
9.Motostudent - Závodní elektrický motocykl 2018
Toman, P. - Mík, J. - First, J. - Svoboda, J. - Bouchner, P. - Orlický, A. - Plomer, J. - Rozhdestvenskiy, D. - Heřmanová, J. - Jozová, Š. - Skarolek, P. - Ira, L. - Válek, J. - Růžička, M., - Paprčka, O.
[Functional Sample] 2018.
Funkční vzorek (2018)
10.Motostudent - Závodní benzínový motocykl 2018
First, J. - Toman, P. - Bouchner, P. - Plomer, J. - Svoboda, J. - Mík, J. - Orlický, A. - Válek, J. - Heřmanová, J. - Jozová, Š. - Růžička, M., - Rozhdestvenskiy, D.
[Functional Sample] 2018.
Funkční vzorek (2018)
11.Interaktivní elektronický posterový stánek I
Bouchner, P. - Válek, J., - Novotný, S.
[Functional Sample] 2018.
Funkční vzorek (2018)
12.Real-Time Driver Advisory System for improving energy economy based on Advance Driver Assistant Systems Interface
Rozhdestvenskiy, D. - Bouchner, P., - Cvetković, M.
In: 2018 Smart City Symposium Prague. New York: IEEE Press, 2018. ISBN 978-1-5386-5017-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2018)
13.Motostudent Electric 2017/2018 project
Svoboda, J. - Heřmanová, J. - Toman, P. - Jozová, Š. - Bouchner, P. - First, J. - Plomer, J. - Mík, J. - Skarolek, P. - Ira, L. - Růžička, M. - Válek, J., - Rozhdestvenskiy, D.
[Technical Report] Praha: CTU FTS. Department of Vehicle Technology, 2018.
Technická zpráva (2018)
14.Motostudent Petrol 2017/2018 project
Toman, P. - Svoboda, J. - Heřmanová, J. - Jozová, Š. - Orlický, A. - First, J. - Bouchner, P. - Plomer, J. - Mík, J. - Růžička, M. - Paprčka, O. - Válek, J., - Rozhdestvenskiy, D.
[Technical Report] Praha: CTU FTS. Department of Vehicle Technology, 2018.
Technická zpráva (2018)
15.Book of Abstracts. 6th Volume of the International Driver-Car Interaction & Safety Conference
Bouchner, P. ed. - Mashko, A. ed., - Válek, J. ed.
Prague, 2018-12-03. Praha: CTU FTS. Department of Vehicle Technology, 2018.
Sborník (2018)
16.České vozy velkých cen
Bouchner, P. org. - Mík, J. org. - First, J. org. - Skolilová, P. org., - Válek, J. org.
[Exhibition Hosting] 2017.
Pořádání výstavy (2017)
17.Český kabriolet a kupé v průběhu století
First, J. - Bouchner, P. - Válek, J., - Heřmanová, J.
Praha: CTU FTS. Department of Vehicle Technology, 2017. ISBN 978-80-01-06082-7.
Vědecká kniha česky (2017)
18.Czech Convertible and Coupé in the Course of a Century. The Exhibition's anthology.
First, J. - Válek, J. - Heřmanová, J., - Bouchner, P.
Praha: CTU FTS. Department of Vehicle Technology, 2017. 1. ISBN 978-80-01-06367-5.
Tuzemská vědecká kniha cizojazyčně (2017)
19.Human machine interface for future cars. Changes needed
Rozhdestvenskiy, D. - Bouchner, P.
In: 2017 Smart Cities Symposium Prague (SCSP) - IEEE PROCEEDINGS. New York: IEEE Press, 2017. ISBN 978-1-5386-3825-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2017)
20.Driver sleepiness detection based on eye movement evaluation - a driving simulator study
Mashko, A. - Bouchner, P., - Novotný, S.
In: Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society Europe Chapter 2016 Annual Conference. ISSN 2333-4959 (online). Groningen: The Human Factors and Ergonomics Society, Europe Chapter, 2017. ISSN 2333-4959.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2017)
21.Metodika měření vizuálních polí řidiče se zaměřením na reklamu v okolí silničních pozemních komunikací
Bouchner, P. - Novotný, S. - Radová, Z. - Válek, J., - Barnet, Z.
[Certified Methodology (for RIV)] 2017.
Uplatněná certifikovaná metodika (2017)
22.Metodika měření vizuálního pole řidičů s přirozeným omezením
Bouchner, P. - Novotný, S. - Radová, Z., - Válek, J.
[Certified Methodology (for RIV)] 2017.
Uplatněná certifikovaná metodika (2017)
23.Metodika vizuálních polí řidiče za účasti tzv. citlivých účastníků provozu
Bouchner, P. - Novotný, S. - Radová, Z. - Válek, J., - Barnet, Z.
[Certified Methodology (for RIV)] 2017.
Uplatněná certifikovaná metodika (2017)
24.Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society Europe Chapter 2016 Annual Conference. ISSN 2333-4959 (online)
de Waard, D. ed. - Toffetti, A. ed. - Wiczorek, R. ed. - Sonderegger, A. ed. - Röttger, S. ed. - Bouchner, P. ed. - Franke, T. ed. - Fairclough, S. ed. - Noordzij, M. ed., - Brookhuis, K. ed.
Prague, 2016-10-26/2016-10-28. Groningen: The Human Factors and Ergonomics Society, Europe Chapter, 2017. ISSN 2333-4959.
Sborník (2017)
25.Validation of the platform for experements related to HMI for vehicles with alternative propulsion
Rozhdestvenskiy, D. - Bouchner, P. - Orlický, A., - Mík, J.
[Annual Report] Prague: CTU in Prague, Faculty of Transportation Sciences, Department of Vehicles, 2017.
Výroční zpráva (2017)
26.DRIVE-CAR INTERACTION & SAFETY CONFERENCE
Bouchner, P. ed. - Mashko, A. ed.
Prague, 2016-06-16/2016-06-17. Praha: Czech Technical University in Prague, 2017. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. 12. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06336-1.
Sborník (2017)
27.Voice interface for Vehicle simulator
Rozhdestvenskiy, D. - Bouchner, P.
[Software] 2016.
Software splňující podmínky RIV (2016)
28.Simulátorové scénáře
Bouchner, P. - Novotný, S. - Mík, J. - Válek, J., - Orlický, A.
[Software] 2016.
Software splňující podmínky RIV (2016)
29.Testing a system for predicting microsleep
Spurný, P. - Andrš, J. - Bouchner, P. - Pučelík, J., - Rokyta, R.
Lékař a technika. 2016, 46(2), 51-54. ISSN 0301-5491.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2016)
30.Virtual traffic signs – assessment of an alternative ADAS user interface with use of driving simulator
Mashko, A. - Bouchner, P. - Novotný, S., - Rozhdestvenskiy, D.
Advances in Transportation Studies. 2016, 2016(1), 37-50. ISSN 1824-5463.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2016)
31.Measurement of Driver’s Brain Activity within Truck Driving Simulator Laboratory
Bouchner, P. - Novák, M. - Faber, J. - Mashko, A., - Novotný, S.
international journal of systems applications, engineering & development. 2016, 2016(10), 205-210. ISSN 2074-1308.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2016)
32.Interactive Driving Simulators – History, Design and their Utilization in Area of HMI Research
Bouchner, P.
international journal of systems applications, engineering & development. 2016, 2016(10), 179-188. ISSN 2074-1308.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2016)
33.Aggressive and Dangerous Behavior of Car and Motorcycle Drivers in the Czech Republic – Analysis of Floating Cars Records
Bouchner, P. - Novotný, S.
International Journal of Mechanical Engineering. 2016, 1 18-22. ISSN 2367-8968.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2016)
34.Verification of eCall Unit Parameters to Describe the Traffic Accident Seriousness
Mík, J. - Kadlecová, J., - Bouchner, P.
International Journal of Mechanical Engineering. 2016, 1 23-26. ISSN 2367-8968.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2016)
35.Český kabriolet a kupé v průběhu století
First, J. org. - Válek, J. org. - Bouchner, P. org. - Mík, J. org., - Skolilová, P. org.
[Exhibition Hosting] 2016.
Pořádání výstavy (2016)
36.Customizable testing platform of HMI for vehicles with alternative propulsion
Rozhdestvenskiy, D. - Bouchner, P.
[Functional Sample] 2016.
Funkční vzorek (2016)
37.Interaktivní elektronický posterový stánek
Bouchner, P. - Novotný, S.
[Functional Sample] 2016.
Funkční vzorek (2016)
38.Malý simulátor pro potřeby ověření vizuálních schopností řidičů
Bouchner, P. - Novotný, S. - Mík, J. - Válek, J., - Orlický, A.
[Functional Sample] 2016.
Funkční vzorek (2016)
39.International Conference on INDUSTRY 4.0 using Quality Function Deployment
Machan, J. org. - Bouchner, P. org. - Tobiška, J. org. - Chudjakova, I. org. - Prokopová, I org. - Hohn, T. org. - Langr, M. org., - Bečvařík, J. org.
[Conference Hosting] 2016.
Pořádání konference (2016)
40.Human Factors and Ergonomics Society Europe Chapter 2016 Annual Conference
Bouchner, P. org. - Brookhuis, K. org. - Toffetti, A. org. - Skolilová, P. org., - De Waard, D. org.
[Conference Hosting] 2016.
Pořádání konference (2016)
41.Driver-Car Interaction and Safety Conference
Bouchner, P. org. - Mashko, A. org.
[Conference Hosting] 2016.
Pořádání konference (2016)
42.Poloprovoz malého simulátoru
Bouchner, P. - Novotný, S. - Mík, J. - Válek, J., - Orlický, A.
[Pilot Plant] 2016.
Poloprovoz (2016)
43.Pragmatic Overview of surrounding traffic implementation into Driving Simulator
Přibyl, O. - Bouchner, P., - Matowicki, M. ed.
In: Proceedings of 11th international Conference ELEKTRO 2016. Praha: Československá sekce IEEE, 2016. pp. 423-428. ISBN 978-1-4673-8697-5.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2016)
44.Interaktivní vozidlové simulátory a jejich využití v oblasti výzkumu chování řidičů
Novotný, S. - Bouchner, P., - Mík, J.
In: Zborník zo 7. medzinárodnej vedeckej konferencie CMDTUR 2016. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, 2016. pp. 293-301. ISBN 978-80-554-1265-8.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2016)
45.POKROČILÉ ASISTENČNÍ SYSTÉMY II
Bouchner, P. - Novotný, S. - Mík, J. - Mashko, A., - Válek, J.
[Research Report] 2016.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2016)
46.Působení rušivých vizuálních vlivů na bezpečnost jízdy – závěrečná odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2016 (3. etapa)
Bouchner, P. - Novotný, S., - Mík, J.
[Research Report] 2016. Report no. TA04/2.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
47.Vytvoření virtuálního jízdního okruhu pro simulátor Porsche
Bouchner, P. - Novotný, S. - Válek, J., - Orlický, A.
[Research Report] Porsche Engineering Services, s.r.o., 2016.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
48.Experiment Design and possible evaluation methodology for VAP vehicles
Rozhdestvenskiy, D. - Mashko, A. - Mík, J., - Bouchner, P.
[Research Report] Prague: CTU in Prague, Faculty of Transportation Sciences, Department of Vehicles, 2016. Report no. SGS15/224/OHK2/3T/16-17IR.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2016)
49.Interactive Simulators as Research and Assessment Tools in Transport Engineering
Bouchner, P.
[Unpublished Lecture] World Scientific and Engineering Academy and Society. 2016-03-18.
Nepublikovaná přednáška (2016)
50.Book of Abstracts. 5th Volume of the International Driver-Car Interaction & Safety Conference
Bouchner, P. ed. - Novotný, S. ed. - First, J. ed. - Mík, J. ed. - Mashko, A. ed., - Skolilová, P. ed.
Prague, 2016-06-16/2016-06-17. Praha: Dopravní fakulta ČVUT v Praze, Ústav dopravních prostředků, 2016.
Sborník (2016)
51.Virtual Dashboard for vehicle simulator
Rozhdestvenskiy, D. - Bouchner, P.
[Software] 2015.
Software splňující podmínky RIV (2015)
52.Specialized video-player for analyses of recorded complex data obtained from floating cars
Novotný, S. - Bouchner, P. - Rozhdestvenskiy, D., - Barnet, Z.
[Software] 2015.
Software splňující podmínky RIV (2015)
53.Funkční vzorek monitorovacího systému pro sledování provozu.
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D. - Svoboda, P., - Toman, P.
[Functional Sample] 2015.
Funkční vzorek (2015)
54.Czech Motorcycle, Exhibition Catalogue
First, J. - Bouchner, P. - Kadlecová, J. - Válek, J., - Straka, M.
Praha: Dopravní fakulta ČVUT v Praze, Ústav dopravních prostředků, 2015. vol. 1. ISBN 978-80-01-05827-5.
Tuzemská vědecká kniha cizojazyčně (2015)
55.Human behavior while driving the road vehicle
Bouchner, P. - Novák, M. - Novotný, S. - Mashko, A. - Faber, J. - Kadlecová, J., - Rozhdestvenskiy, D.
Praha: Dopravní fakulta ČVUT v Praze, Ústav dopravních prostředků, 2015. 1. elektronická. ISBN 978-80-01-05872-5.
Tuzemská vědecká kniha cizojazyčně (2015)
56.Testovací provoz monitorovacího systému pro sledování provozu
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D. - Svoboda, P., - Toman, P.
[Pilot Plant] 2015.
Poloprovoz (2015)
57.Prototyp výcvikového simulátoru pro základní výcvik v autoškolách
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D., - Mík, J.
[Prototype] 2015.
Prototyp (2015)
58.Advanced assisting systems and their UI for future EV and HEV
Rozhdestvenskiy, D. - Bouchner, P.
In: Automotive User Interfaces and Interactive Vehicular Applications. 2015. pp. 40-44.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2015)
59.Počítačová grafika a virtuální realita (Computergrafik und Virtuelle Realität)
Bouchner, P. - Novotný, S.
In: Prostředky virtuální reality pro oblast návrhu a vizualizace v dopravě a průmyslu (Virtuelle Realität Werkzeuge in Design und Visualisierung für Verkehr und Industrie). Praha: Dopravní fakulta ČVUT v Praze, Ústav dopravních prostředků, 2015. ISBN 978-80-01-05871-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2015)
60.Problematika HMI a interaktivní simulátory dopravních prostředků (Themen von HMI und Interaktive Verkehrssimulatoren)
Novotný, S. - Bouchner, P.
In: Prostředky virtuální reality pro oblast návrhu a vizualizace v dopravě a průmyslu (Virtuelle Realität Werkzeuge in Design und Visualisierung für Verkehr und Industrie). Praha: Dopravní fakulta ČVUT v Praze, Ústav dopravních prostředků, 2015. ISBN 978-80-01-05871-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2015)
61.Dynamic Human-Machine Interface for Electrical Vehicle design guidelines
Rozhdestvenskiy, D. - Bouchner, P. - Mashko, A. - Abishev, K., - Mukanov, R.
In: 2015 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). New York: IEEE Press, 2015. ISBN 978-1-4673-6727-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2015)
62.Driver's Visual Attention Influenced by Static and Dynamic Roadside Billboards n- Driving Simulator Study
Bouchner, P. - Nádeník, D. - Válek, J. - Novotný, S., - Kadlecová, J.
In: Recent Research in Mechanical and Transportation Systems. Salerno: WSEAS, 2015. p. 27-31. ISSN 2227-4588. ISBN 978-1-61804-316-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2015)
63.Problems of driver faults projections on his/her brain signals
Bouchner, P. - Novotný, S. - Novák, M., - Faber, J.
In: Recent Research in Mechanical and Transportation Systems. Salerno: WSEAS, 2015, pp. 78-82. ISSN 2227-4588. ISBN 978-1-61804-316-0. Available from: http://www.worldses.org/online/1he2re3ch.htm
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2015)
64.Visual Investigation of Driver Behavior for Fatigue Detection – Driving Simulator Experiments
Mashko, A. - Bouchner, P.
In: RECENT ADVANCES on SYSTEMS, SIGNALS, CONTROL, COMMUNICATIONS and COMPUTERS. Budapest: WSEAS, 2015. pp. 72-76. ISSN 1790-5117. ISBN 978-1-61804-355-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2015)
65.Reliability Problems in Prediction Diagnostics for Uncertain Systems
Novák, M. - Bouchner, P. - Pelikán, E. - Svítek, M., - Votruba, Z.
In: RECENT ADVANCES on SYSTEMS, SIGNALS, CONTROL, COMMUNICATIONS and COMPUTERS. Budapest: WSEAS, 2015. pp. 55-64. ISSN 1790-5117. ISBN 978-1-61804-355-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2015)
66.Aggressive Behavior and Stress while Driving
Novák, M. - Bouchner, P. - Novotný, S., - Barnet, Z.
In: RECENT ADVANCES on SYSTEMS, SIGNALS, CONTROL, COMMUNICATIONS and COMPUTERS. Budapest: WSEAS, 2015. pp. 149-154. ISSN 1790-5117. ISBN 978-1-61804-355-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2015)
67.VIRTUAL TRAFFIC SIGNS - IN-VEHICLE INFORMATION SYSTEM
Mashko, A. - Bouchner, P. - Rozhdestvenskiy, D., - Novotný, S.
In: 2015 Road Safety & Simulation International Conference PROCEEDINGS. Orlando, FL: University of Central Florida, 2015. pp. 593-605. ISBN 978-1-4951-7445-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2015)
68.Driving Simulation for HMI Research and Training
Bouchner, P.
In: Recent Research in Mechanical and Transportation Systems. Salerno: WSEAS, 2015. pp. 97-105. ISSN 2227-4588. ISBN 978-1-61804-316-0.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2015)
69.POKROČILÉ ASISTENČNÍ SYSTÉMY
Bouchner, P. - Mík, J. - Mashko, A., - Válek, J.
[Research Report] 2015. Report no. UDP 2015/46.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2015)
70.Požadavky uživatelů off-road automobilů na informace při jízdě v terénu
Bouchner, P. - Mashko, A., - Mík, J.
[Research Report] 2015. Report no. UDP 2015-1.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
71.Možnosti nasazení systému ASLAN vzhledem k možné integraci komunikačních rozhraní třetích stran
Svoboda, P. - Toman, P. - Kment, T., - Bouchner, P.
[Research Report] 2015. Report no. UDP 2015/44.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
72.Působení rušivých vizuálních vlivů na bezpečnost jízdy - odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2015 (2. etapa)
Bouchner, P. - Novotný, S., - Mík, J.
[Research Report] 2015. Report no. TA04/2.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
73.Study of poblematics of HMI for Electric vehicle and Hybrid electric vehicles - internal research paper.
Rozhdestvenskiy, D. - Mashko, A. - Bouchner, P. - Šumelda, A., - Mík, J.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2015.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2015)
74.Prostředky virtuální reality pro oblast návrhu a vizualizace v dopravě a průmyslu (Virtuelle Realität Werkzeuge in Design und Visualisierung für Verkehr und Industrie)
Bouchner, P. org. - Smíšek, O. org.
[Workshop Hosting] 2015.
Pořádání workshopu (2015)
75.Prostředky virtuální reality pro oblast návrhu a vizualizace v dopravě a průmyslu (Virtuelle Realität Werkzeuge in Design und Visualisierung für Verkehr und Industrie)
Bouchner, P. ed. - Smíšek, O. ed.
Děčín, 2015-03-16. Praha: Dopravní fakulta ČVUT v Praze, Ústav dopravních prostředků, 2015. ISBN 978-80-01-05871-8.
Sborník (2015)
76.SW logiky vyhodnocovacího centra systému - zvýšení pasivní bezpečnosti na železničních přejezdech zabezpečených pouze výstražnými kříži
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D. - Leso, M., - Kamenický, D.
[Software] 2014.
Software splňující podmínky RIV (2014)
77.SW logiky výstražného systému - zvýšení pasivní bezpečnosti na železničních přejezdech zabezpečených výstražným světelným zařízením
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D., - Leso, M.
[Software] 2014.
Software splňující podmínky RIV (2014)
78.Český motocykl v historii a současnosti
Mík, J. org. - First, J. org., - Bouchner, P. org.
[Exhibition Hosting] 2014.
Pořádání výstavy (2014)
79.Funkční vzorek výstražného systému doplňkové bezpečnosti pro ostatní přejezdy
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D. - Leso, M. - Konopáč, T. - Kamenický, D. - Matlafus, A., - Kopecký, F.
[Functional Sample] 2014.
Funkční vzorek (2014)
80.Funkční vzorek výstražného systému doplňkové bezpečnosti pro železniční přejezd zabezpečený výstražným světelným zařízením
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D. - Leso, M. - Konopáč, T. - Kamenický, D. - Matlafus, A., - Kopecký, F.
[Functional Sample] 2014.
Funkční vzorek (2014)
81.Funkční vzorek komunikace výstražného zařízení s inteligencí vozidla dle evropských norem s přizpůsobením do podmínek typových konfigurací úrovňového křížení železnice a silnice
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D. - Leso, M. - Konopáč, T. - Kamenický, D. - Matlafus, A., - Kopecký, F.
[Functional Sample] 2014.
Funkční vzorek (2014)
82.Interaktivní simulátor Quadbike
Bouchner, P. - Novotný, S. - Válek, J., - Rozhdestvenskiy, D.
[Functional Sample] 2014.
Funkční vzorek (2014)
83.Vozidlový simulátor pro měření experimentů v oblasti vizuálních polí
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D., - Mík, J.
[Functional Sample] 2014.
Funkční vzorek (2014)
84.Driver-Car Interaction and Safety
Bouchner, P. org. - Radová, Z. org. - Votruba, Z. org. - Novák, M. org. - Kumpošt, P. org. - Novotný, S. org. - Mičunek, T. org. - Matoušek, V. org. - Rothkrantz, L.J.M org. - Drahotský, I. org. - Kohút, P. org. - Konečný, J. org. - Machan, J. org. - Radimský, M. org., - Kuehn, W. org.
[Conference Hosting] 2014.
Pořádání konference (2014)
85.Český motocykl, almanach výstavy
First, J. - Bouchner, P. - Válek, J., - Straka, M.
Praha: Dopravní fakulta ČVUT v Praze, Ústav dopravních prostředků, 2014. Historie dopravních prostředků na FD ČVUT. vol. 1. ISBN 978-80-01-05661-5.
Vědecká kniha česky (2014)
86.Enhancement of level crossing safety with use of ITS
Bouchner, P. - Leso, M. - Novotný, S. - Konopáč, T. - Kamenický, D. - Rozhdestvenskiy, D., - Jayakumar, A.
Praha: Dopravní fakulta ČVUT v Praze, Ústav dopravních prostředků, 2014. ISBN 978-80-01-05662-2.
Tuzemská vědecká kniha cizojazyčně (2014)
87.Pilotní ověření řešení a technologií pro zvýšení pasivní bezpečnosti na železničních přejezdech zabezpečených pouze výstražnými kříži
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D. - Leso, M. - Konopáč, T. - Kamenický, D. - Matlafus, A., - Kopecký, F.
[Pilot Plant] 2014.
Poloprovoz (2014)
88.Pilotní ověření řešení a technologií pro zvýšení pasivní bezpečnosti na železničních přejezdech zabezpečených výstražným světelným zařízením
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D. - Leso, M. - Konopáč, T. - Kamenický, D. - Matlafus, A., - Kopecký, F.
[Pilot Plant] 2014.
Poloprovoz (2014)
89.Problems of Driver Attention Decreases
Novák, M. - Bouchner, P.
In: Driver-Car Interaction & Safety 2014 - Proceedings. Praha: Dopravní fakulta ČVUT v Praze, Ústav dopravních prostředků, 2014. Driver-Car Interaction Conference Proceedings Series. ISBN 978-80-01-05663-9.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2014)
90.Driver's Aggressive Behavior - Experiments on the Driving Simulator
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D. - Kadlecová, J. - Čechová, A. - Suchánek, J., - Florián, J.
In: Latest Trends in Energy, Enviromental and Development. Salerno: WSEAS, 2014. pp. 148-153. ISSN 2227-4359. ISBN 978-960-474-375-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2014)
91.Additional in-Car Warning System for Safer Grade Crossings
Bouchner, P. - Leso, M. - Matlafus, A. - Rozhdestvenskiy, D. - Kamenický, D. - Kadlecová, J. - Mík, J., - Novotný, S.
In: Latest Trends in Energy, Enviromental and Development. Salerno: WSEAS, 2014. pp. 127-131. ISSN 2227-4359. ISBN 978-960-474-375-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2014)
92.Driver Vigilance Monitoring - Impact of the Long Tunnels
Jayakumar, A. - Novák, M. - Faber, J., - Bouchner, P.
In: Latest Trends in Energy, Enviromental and Development. Salerno: WSEAS, 2014. pp. 251-256. ISSN 2227-4359. ISBN 978-960-474-375-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2014)
93.Metodika automatizovaného vyhodnocování agresivního chování
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D. - Válek, J. - Kadlecová, J. - Svoboda, P., - Černý, M.
[Certified Methodology (for RIV)] 2014.
Uplatněná certifikovaná metodika (2014)
94.Sdělení výstražné informace řidiči z hlediska komunikace a umístění
Bouchner, P. - Leso, M. - Novotný, S. - Válek, J. - Kamenický, D., - Konopáč, T.
[Certified Methodology (for RIV)] 2014.
Uplatněná certifikovaná metodika (2014)
95.Pohybový systém se čtyřmi stupni volnosti
Thöndel, E. - Bouchner, P.
Czech Republic. Utility Model CZ 26605. 2014-03-13.
Tuzemský užitný vzor (2014)
96.VÝZKUMNÁ ZPRÁVA A METODIKA VYŠETŘOVÁNÍ VIZUÁLNÍ ZÁTĚŽE A POZORNOSTI ŘIDIČE
Čechová, A. - Šumelda, A., - Bouchner, P.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2014.
Výzkumná zpráva v češtině (2014)
97.Experimentální porovnání vlivurůzných sdělovačů ve vozidlech na únavu očí řidiče
Bouchner, P. - Mashko, A., - Rozhdestvenskiy, D.
[Research Report] 2014.
Výzkumná zpráva v češtině (2014)
98.Konečný návrh strategické výzkumné agendy a implementačního akčního plánu
Bouchner, P. - Novotný, S. - Mík, J. - Kadlecová, J., - Válek, J.
[Research Report] 2014.
Výzkumná zpráva v češtině (2014)
99.Působení vizuálních vlivů na bezpečnost jízdy - fáze 1
Bouchner, P. - Novotný, S., - Mík, J.
[Research Report] 2014. Report no. TA04/1.
Výzkumná zpráva v češtině (2014)
100.Aktualizace strategické výzkumné agendy oboru silniční doprava
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D. - Čechová, A. - Mík, J. - Kadlecová, J., - Válek, J.
[Research Report] 2014.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2014)
101.Driver-Car Interaction & Safety 2014 - Proceedings
Bouchner, P. ed. - Radová, Z. ed. - Novotný, S. ed., - Jayakumar, A. ed.
Děčín, 2014-09-10/2014-09-12. Praha: Dopravní fakulta ČVUT v Praze, Ústav dopravních prostředků, 2014. Driver-Car Interaction Conference Proceedings Series. ISBN 978-80-01-05663-9.
Sborník (2014)
102.Interactive Simulation in the Field of Human–Machine Interaction in Transport Systems: Tools and Methods for Research, Training and Education
Bouchner, P.
[Unpublished Lecture] World Scientific and Engineering Academy and Society. 2014-06-03.
Nepublikovaná přednáška (2014)
103.Interactive Simulation in the Field of Human–Machine Interaction in Transport Systems: Tools and Methods for Research, Training and Education
Bouchner, P.
In: Latest Trends in Energy, Enviromental and Development. Salerno: WSEAS, 2014. pp. 12. ISSN 2227-4359. ISBN 978-960-474-375-9.
Abstrakt ve sborníku (2014)
104.Scénáře pro simulaci agresivního schování
Novotný, S. - Bouchner, P. - Válek, J. - Mík, J. - Rozhdestvenskiy, D., - Čechová, A.
[Software] 2013.
Software splňující podmínky RIV (2013)
105.Pokročilý simulátoru pro výcvik řidičů - podpora pro vyhodnocení řidičova aktuálního výkonu
Novotný, S. - Bouchner, P., - Rozhdestvenskiy, D.
[Software] 2013.
Software splňující podmínky RIV (2013)
106.Electro Vehicle Car-Sharing System - A Simalation Model for Big Cities
Rozhdestvenskiy, D. - Bouchner, P.
ERCIM News. 2013, 2013(94), 22-23. ISSN 0926-4981.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2013)
107.Fukční vzorek simulátoru
Novotný, S. - Bouchner, P. - Rozhdestvenskiy, D. - Šumelda, A. - Řada, J., - Válek, J.
[Functional Sample] 2013.
Funkční vzorek (2013)
108.Professional vehicle drivers training and performance measurements with use of advanced driving simulator laboratory
Bouchner, P. - Novotný, S. - Došek, J. - Janda, M. - Kadlecová, J. - Novák, M. - Rozhdestvenskiy, D., - Thöndel, E.
Prague: CTU in Prague, Faculty of Transportation Sciences, Department of Vehicles, 2013. 1st, electronic edition. ISBN 978-80-01-05421-5.
Tuzemská vědecká kniha cizojazyčně (2013)
109.Testovací provoz výcvikového systému
Novotný, S. - Bouchner, P. - Rozhdestvenskiy, D. - Mík, J. - Válek, J., - Thöndel, E.
[Pilot Plant] 2013.
Poloprovoz (2013)
110.Simulator experiment focused on detection of microsleeps behind the wheel
Čechová, A. - Bouchner, P., - Šumelda, A.
In: 11th European Transport Congress. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2013. pp. 220-226. ISBN 978-80-01-05321-8.
Stať ve sborníku z tuzemské lokální konference cizojazyčně (2013)
111.Agresivní a nebezpečné chování řidičů motorových vozidel v ČR - analýza dat z plovoucích vozidel
Novotný, S. - Bouchner, P., - Novák, M.
In: Dopravní nehodovost a rizikové chování řidičů motorových vozidel. Praha: Vyšší policejní škola MV v Praze, 2013. pp. 49-59. ISBN 978-80-260-5466-5.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2013)
112.Electro Vehicle car sharing system – simulation for cities
Rozhdestvenskiy, D. - Bouchner, P.
In: 20th Anniversary of the Faculty of Transportation Sciences, Czech Technical University in Prague - Selected Papers. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2013. pp. 231-241. ISBN 978-80-01-05320-1.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně (2013)
113.Model Predictive Motion Cueing Algorithm for a Truck Simulator
Thöndel, E. - Bouchner, P.
In: The 2013 European Simulation and Modelling Conference. Ghent: EUROSIS - ETI, 2013. pp. 188-192. ISBN 978-90-77381-79-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2013)
114.Secondary driving tasks experiments with use of eye-tracking device
Bouchner, P. - Novotný, S.
In: Road Safety and Simulation International Conference. Roma: Roma Tre University, 2013.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)
115.Metodika výcviku řidičů pro marginální dopravní situace
Bouchner, P. - Novotný, S., - Čechová, A.
[Certified Methodology (for RIV)] 2013.
Uplatněná certifikovaná metodika (2013)
116.Metodika výcviku řidičů pro užívání moderních systémů ve vozidle
Bouchner, P. - Novotný, S., - Čechová, A.
[Certified Methodology (for RIV)] 2013.
Uplatněná certifikovaná metodika (2013)
117.Architektura sledovacího systému - metodika určení způsobu umístění prvků sledovacího systému pro vyhodnocení povahy chování řidiče
Bouchner, P. - Novotný, S. - Langr, M., - Svoboda, P.
[Certified Methodology (for RIV)] 2013.
Uplatněná certifikovaná metodika (2013)
118.Vypracování návrhů projektů, navazující etapa projektu TPSD
Bureš, P. - Novotný, S., - Bouchner, P.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav dopravní telematiky, 2013. Report no. FTS DTT 25/2014.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
119.Implementační akční plán 6. etapa projektu TPSD
Bureš, P. - Bouchner, P.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav dopravní telematiky, 2013. Report no. FTS DTT 24/2014.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
120.Portfolio projektů, 5. etapa projektu TPSD
Bureš, P. - Bouchner, P.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav dopravní telematiky, 2013. Report no. FTS DTT 23/2014.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
121.Dílčí analýzy pro podporu kategorizace zákazníků
Bouchner, P. - Novotný, S.
[Research Report] 2013. Report no. UDP-SA-A.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
122.Alternativní pohony pro silnič ní dopravu
Bouchner, P. - Novotný, S. - Kadlecová, J. - Mík, J. - First, J. - Válek, J. - Čechová, A. - Lapáčková, M. - Šumelda, A. - Řada, J. - Šlapák, M., - Orlický, A.
[Research Report] 2013. Report no. UDP2013-21.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
123.Měření elektrických vozidel - zpráva o plnění projektu
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D. - Mík, J., - Čechová, A.
[Research Report] 2013. Report no. UDP 2013-18.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
124.Report on measurements of alternative HMI for car infotainment - VW 2013
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D. - Čechová, A., - Válek, J.
[Research Report] 2013. Report no. UDP-VW2013.
Zahraniční výzkumná zpráva (2013)
125.Funkční vzor simulátoru kamionu
Thöndel, E. - Bouchner, P., - Novotný, S.
[Functional Sample] 2012.
Funkční vzorek (2012)
126.Validation of Passenger Car Mathematical Model for Training Driving Simulators
Bouchner, P. - Novotný, S.
In: Advances in Sensors, Signals, Visualization, Imaging and Simulation. Athens: WSEAS Press, 2012. pp. 269-273. ISSN 1790-5117. ISBN 978-1-61804-119-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
127.The Use of a Simulator to Evaluate Driving Skills of Parkinson Disease Patients
Vysoký, P. - Bouchner, P.
In: Advances in Sensors, Signals, Visualization, Imaging and Simulation. Athens: WSEAS Press, 2012. pp. 264-268. ISSN 1790-5117. ISBN 978-1-61804-119-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
128.Objective Assessment of Drivers Performance Impaired by Drowsiness
Sýkora, O. - Novotný, S., - Bouchner, P.
In: Advances in Sensors, Signals, Visualization, Imaging and Simulation. Athens: WSEAS Press, 2012. pp. 259-263. ISSN 1790-5117. ISBN 978-1-61804-119-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
129.Reliability of Driver Interactions with Road Vehicles
Novák, M. - Bouchner, P.
In: Sustainable Automotive Technologies 2012. Berlin: Springer-Verlag, 2012. pp. 373-380. ISBN 978-3-642-24144-4.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
130.Zpráva o plnění projektu "E3: Testování vozů a měření vybraných parametrů"
Bouchner, P. - Novotný, S. - Mík, J. - Leso, M. - Sadil, J. - Lapáčková, M., - Lukš, R.
[Research Report] 2012. Report no. UDT12-14.
Výzkumná zpráva v češtině (2012)
131.Zpráva o plnění projektu "E1: Stav elektromobility v ČR"
Bouchner, P. - Kadlecová, J. - Mík, J., - Lukš, R.
[Research Report] 2012. Report no. UDT 12-10.
Výzkumná zpráva v češtině (2012)
132.Vytvoření metodiky pro vyhodnocování dat z jízdního simulátoru při měření poklesu pozornosti řidiče vlivem ovládání zařízení v kokpitu vozidla
Novotný, S. - Bouchner, P., - Rozhdestvenskiy, D.
[Research Report] 2012. Report no. UDP/IV 13-17.
Výzkumná zpráva v češtině (2012)
133.Zpráva o plnění projektu "E2: Stav elektromobility ve vybraných zemích EU"
Bouchner, P. - Opava, J. - Novotný, S. - Kadlecová, J. - Rozhdestvenskiy, D. - Kučera, T. - Mík, J. - Lapáčková, M. - Čechová, A. - Visch, M., - Dirks, J.
[Research Report] 2012. Report no. UDT 12-12.
Výzkumná zpráva v češtině (2012)
134.Zpráva o plnění projektu "E4:Uživatelská a servisní dokumentace elektromobilů"
Bouchner, P. - Kadlecová, J. - Mík, J., - Lukš, R.
[Research Report] 2012. Report no. UDT 12-15.
Výzkumná zpráva v češtině (2012)
135.Report on measurements of special HMI - VW 2012
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D., - Čechová, A.
[Research Report] 2012. Report no. UDP-2012.
Zahraniční výzkumná zpráva (2012)
136.Spolehlivost interakce řidiče s vozidlem
Novák, M. - Bouchner, P., - Novotný, S.
Parlamentní magazín. 2012, 2012(1), 27-29. ISSN 1804-9729.
Článek (2012)
137.Research in the field of Human–Machine Interaction in transport systems: Development of analyzing tools, measurement methodologies and advanced interactive simulators
Bouchner, P.
[Unpublished Lecture] World Scientific and Engineering Academy and Society. 2012-09-07.
Nepublikovaná přednáška (2012)
138.Elderly drivers vs. IVIS and ADAS - Results from a set of driving simulator studies
Novotný, S. - Bouchner, P.
Advances in Transportation Studies. 2011,(24), 23-32. ISSN 1824-5463.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2011)
139.Perspectives
Novák, M. - Faber, J., - Bouchner, P.
In: Reliability of Driver Car Interaction. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2011. p. 213-216. Edice monografií NNW. ISBN 978-80-87136-12-6.
Kapitola v tuzemské jiné knize cizojazyčně (2011)
140.In-car Warning Systems
Novák, M. - Bouchner, P. - Novotný, S. - Piekník, R., - Pěkný, J.
In: Reliability of Driver Car Interaction. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2011. p. 97-109. Edice monografií NNW. ISBN 978-80-87136-12-6.
Kapitola v tuzemské jiné knize cizojazyčně (2011)
141.Car Dynamics Model - Design for Interactive Driving Simulation Use
Bouchner, P. - Novotný, S.
In: Recent Researches in Applied Informatics. Athens: WSEAS Press, 2011, pp. 285-289. ISBN 978-1-61804-034-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2011)
142.Development of Advanced Driving Simulator: Steering Wheel and Brake Pedal Feedback
Bouchner, P. - Novotný, S.
In: Proceedings of 2nd Conference on Circuits, Systems, Control, Signals. Athens: World Scientific and Engineering Academy and Society, 2011, pp. 170-174. ISBN 978-1-61804-035-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2011)
143.Assessments of Grade Crossing Warning and Signalization Devices - Driving Simulator Study
Sýkora, O. - Bouchner, P. - Novotný, S., - Piekník, R.
In: Proceedings of 2nd Conference on Circuits, Systems, Control, Signals. Athens: World Scientific and Engineering Academy and Society, 2011. pp. 179-183. ISBN 978-1-61804-035-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2011)
144.Simulator technology for research and training
Bouchner, P.
Praha: Defense date 2011-10-01. Associate Professor Lecture. Czech Technical University in Prague.
Habilitační přednáška (2011)
145.Simultaneous recording of electric and metabolic brain activity
Faber, J. - Pěkný, J. - Piekník, R. - Tichý, T. - Bouchner, P. - Novák, M., - Faber, V.
Neural Network World. 2010, 20(4), 539-557. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2010)
146.Identification of driver's drowsiness using driving information and EEG
Bouchner, P. - Novotný, S., - Jiřina, M.
Neural Network World. 2010, 20(6), 773-791. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2010)
147.SENSOR ALLIANCES INFLUENCING SAFE DRIVING
Bouchner, P. - Faber, J. - Novák, M., - Votruba, Z.
In: Deterioration, Dependability, Diagnostics. Brno: Univerzita obrany, Fakulta vojenských technologií, 2010. p. 51-62. !!!. ISBN 978-80-254-8377-0.
Krátká kapitola v tuzemské vědecké knize cizojazyčně (2010)
148.Driver Car Interaction & Interface 2010
Bouchner, P. org. - Sýkora, O. org. - Novotný, S. org. - Pěkný, J. org. - Piekník, R. org. - Novák, M. org., - Hrubeš, P. org.
[Conference Hosting] 2010.
Pořádání konference (2010)
149.Road accident reduction
Bouchner, P. - Faber, J. - Hrubeš, P. - Matoušek, V. - Novák, M. - Novotný, S. - Pěkný, J. - Piekník, R. - Přenosil, V. - Svoboda, P. - Sýkora, O. - Tichý, T., - Votruba, Z.
Roma: ARACNE editrice S.r.I., 2010. ISBN 978-88-548-3550-4.
Zahraniční jiná kniha (2010)
150.OBJEKTIVNÍ METODY POSUZOVÁNÍ ÚNAVY ŘIDIČE ZA VOLANTEM
Bouchner, P. - Novotný, S., - Sýkora, O.
In: Sborník konference BRNOSAFETY 2010. Brno: BVV, 2010. pp. 10-17. ISBN 978-80-7293-270-2.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
151.Spolehlivost interakce řidiče s vozidlem
Bouchner, P. - Novák, M., - Novotný, S.
In: Sborník přednášek z konference 30. září 2010, Zámecká sýpka, Děčín. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. pp. 1-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
152.Monitoring projevů agresivního chování při řízení motorových vozidel na území ČR
Bouchner, P. - Ambrožová, Z. - Novák, M. - Novotný, S. - Sýkora, O. - Piekník, R., - Pěkný, J.
In: Bezpečná dopravní infrastruktura. Praha: CityPlan s.r.o., 2010. pp. 1-7.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
153.Monitoring projevů agresivního chování při řízení motorových vozidel na území ČR
Bouchner, P. - Ambrožová, Z. - Novák, M. - Novotný, S. - Sýkora, O. - Piekník, R., - Pěkný, J.
In: Bezpečná dopravní infrastruktura. Praha: CityPlan s.r.o., 2010. pp. 1-7.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
154.The influence of roadside advertising on the driver - field research
Bouchner, P. - Strušková, K. - Doskočil, P. - Formanová, P., - Řeháková, A.
In: Driver - Car Interaction & Interface 2010 - The Book of Proceedings. Praha: Ústav Informatiky AV ČR, v.v.i., 2010. ISBN 978-80-87136-10-2.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2010)
155.Possibilities of improvements of HMI experiments with use of eyetracker device
Sýkora, O. - Bouchner, P., - Novotný, S.
In: Driver - Car Interaction & Interface 2010 - The Book of Proceedings. Praha: Ústav Informatiky AV ČR, v.v.i., 2010. pp. 1-6. ISBN 978-80-87136-10-2.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2010)
156.Mathematical model of car dynamics for driving simulator
Bouchner, P. - Novotný, S.
In: Driver - Car Interaction & Interface 2010 - The Book of Proceedings. Praha: Ústav Informatiky AV ČR, v.v.i., 2010, ISBN 978-80-87136-10-2.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2010)
157.A multimodal car driver surveillance system in a military area
Bouchner, P. - Lefter, I. - Rothkrantz, L.J.M., - Wiggers, P.
In: Driver - Car Interaction & Interface 2010 - The Book of Proceedings. Praha: Ústav Informatiky AV ČR, v.v.i., 2010. ISBN 978-80-87136-10-2.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2010)
158.Service Quality Management in Transport Telematics Solutions
Zelinka, T. - Svítek, M., - Bouchner, P.
In: Intelligent Information Processing. Moskva: MAKS Press, 2010. pp. 528-531. ISBN 978-5-317-03409-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
159.Driver - Car Interaction & Interface 2010 - The Book of Proceedings
Bouchner, P. ed. - Sýkora, O. ed., - Novotný, S. ed.
Praha, 2010-12-03. Praha: Ústav Informatiky AV ČR, v.v.i., 2010. ISBN 978-80-87136-10-2.
Sborník (2010)
160.Applications of EEG biofeedback on driving simulation training
Bouchner, P. - Novotný, S. - Sýkora, O. - Piekník, R. - Pěkný, J., - Faber, J.
[Unpublished Lecture] German Neuroinformatics Node. 2010-06-17.
Nepublikovaná přednáška (2010)
161.Driver's Attention Level Improvement with Use of Biofeedback Stimulation Incorporated into Driving Simulator
Bouchner, P. - Novotný, S. - Faber, J., - Tichý, T.
Neural Network World. 2009, 19(1), 109-118. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2009)
162.Driver-Car Interaction & Interface 2009
Bouchner, P. org.
[Conference Hosting] 2009.
Pořádání konference (2009)
163.Driver Car Interaction & Interface 2009
Bouchner, P. org. - Sýkora, O. org. - Novák, M. org. - Novotný, S. org. - Pěkný, J. org., - Piekník, R. org.
[Conference Hosting] 2009.
Pořádání konference (2009)
164.Theory of System Alliances in Transportation Science
Votruba, Z. - Novák, M. - Brandejský, T. - Fábera, V. - Bouchner, P. - Zelenka, J. - Vysoký, P. - Bělinová, Z., - Sadil, J.
Praha: Ústav Informatiky AV ČR, v.v.i., 2009. ISBN 978-80-87136-08-9.
Tuzemská jiná kniha cizojazyčně (2009)
165.Validation of DYICOLIS
Bouchner, P.
In: Driver-Car Interaction & Interface - Book of Proceedings 2009. Praha: Ústav Informatiky AV ČR, v.v.i., 2009, pp. 130-135. ISBN 978-80-87136-05-8. Available from: http://www.dcii.eu
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2009)
166.Level crossings - results from driving simulator experiments
Bouchner, P. - Novotný, S. - Piekník, R. - Pěkný, J., - Sýkora, O.
In: Driver-Car Interaction & Interface - Book of Proceedings 2009. Praha: Ústav Informatiky AV ČR, v.v.i., 2009. pp. 88-92. ISBN 978-80-87136-05-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2009)
167.Identification of Driver's Drowsiness Using Driving Information and EEG
Novotný, S. - Bouchner, P., - Jiřina, M.
In: Driver-Car Interaction & Interface - Book of Proceedings 2009. Praha: Ústav Informatiky AV ČR, v.v.i., 2009. pp. 11-19. ISBN 978-80-87136-05-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2009)
168.Simulator for Tunnel Operator Training
Bouchner, P. - Roubal, T.
In: Driver-Car Interaction & Interface - Book of Proceedings 2009. Praha: Ústav Informatiky AV ČR, v.v.i., 2009. pp. 114-118. ISBN 978-80-87136-05-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2009)
169.DRIVER'S DROWSINESS ASSESSMENTS
Bouchner, P. - Novotný, S. - Pěkný, J., - Piekník, R.
In: EURISBIS' 09, Book of Abstracts. Bacoli: TILAPIA, 2009. pp. 78-79. ISBN 978-88-89744-13-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2009)
170.Human decision aspects in interactions with artificial systems
Bouchner, P. - Faber, J. - Novák, M. - Novotný, S., - Piekník, R.
In: Proceedings of the 2009 Euro American Conference on Telematics and Information Systems: New Opportunities to increase Digital Citizenship. New York: ACM, 2009. ISBN 978-1-60558-398-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2009)
171.Third Generation of "Dynamic in-Cockpit Lighting System" for Driving Simulators
Bouchner, P. - Novotný, S.
In: CD Proceedings of the 2009 International Simulation Multiconference (ISMc'09). San Diego: The Society for Modelling and Simulation International, 2009. pp. 193-199. ISBN 1-56555-328-4.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2009)
172.Objektivní posuzování vhodnosti různých typů signálů železničního přejezdu v intravilánu a extravilánu
Bouchner, P. - Novotný, S. - Kopecký, F. - Leso, M., - Matlafus, A.
[Certified Methodology (for RIV)] 2009.
Uplatněná certifikovaná metodika (2009)
173.Objektivní posuzování vhodnosti různých typů signálů železničního přejezdu v intravilánu a extravilánu
Bouchner, P. - Novotný, S. - Leso, M. - Matlafus, A., - Kopecký, F.
[Certified Methodology (for RIV)] 2009.
Uplatněná certifikovaná metodika (2009)
174.Porovnání klasické metodiky měření HMI s metodou využívající systém sledování pohledu (Eye Tracking)
Sýkora, O. - Bouchner, P. - Novotný, S., - Pěkný, J.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav řidicí techniky a telematiky, 2009. Report no. LSS č. 456/09.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2009)
175.Agresivní projevy řidičů motorových vozidel
Novák, M. - Bouchner, P. - Novotný, S. - Sýkora, O. - Piekník, R. - Pěkný, J., - Poláček, I.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav řidicí techniky a telematiky, 2009. Report no. LSS 377/09.
Výzkumná zpráva v češtině (2009)
176.Předpokládané trendy rozvoje elektrických a jiných alternativních pohonů v osobních automobilech
Votruba, Z. - Bouchner, P. - Brodský, M. - First, J. - Kovanda, J. - Novák, M., - Novotný, S.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav řidicí techniky a telematiky, 2009. Report no. LSS 2009.
Výzkumná zpráva v češtině (2009)
177.Driver-Car Interaction & Interface - Book of Proceedings 2009
Bouchner, P. ed. - Novák, M. ed.
Praha, 2009-11-02/2009-11-03. Praha: Ústav Informatiky AV ČR, v.v.i., 2009. ISBN 978-80-87136-05-8.
Sborník (2009)
178.Informatika a elektrotechnika pro obsluhu tunelů
Menglerová, K. - Sadil, J. - Hrubeš, P., - Bouchner, P.
Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav řidicí techniky a telematiky, 2009. ISBN 978-80-01-04502-2.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2009)
179.Driver Car Interaction & Interface 2008
Bouchner, P. org. - Novák, M. org. - Novotný, S. org. - Pěkný, J. org. - Piekník, R. org., - Sýkora, O. org.
[Conference Hosting] 2008.
Pořádání konference (2008)
180.Senioři za volantem
Novák, M. - Bouchner, P. - Faber, J. - Votruba, Z. - Novotný, S. - Pěkný, J. - Tichý, T., - Kozumplík, M.
Praha: Ústav Informatiky AV ČR, v.v.i., 2008. ISBN 978-80-87136-02-7.
Vědecká kniha česky (2008)
181.Data Acquisition for Driving Simulator Development
Bouchner, P.
In: Driver Car Interaction & Interface 2008. Praha: AV ČR, Ústav informatiky, 2008. pp. 169-177. ISBN 978-80-87136-04-1.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2008)
182.Car Cockpit Optimization Using Genetic Algorithms
Fábera, V. - Bouchner, P.
In: Driver Car Interaction & Interface 2008. Praha: AV ČR, Ústav informatiky, 2008. pp. 42-48. ISBN 978-80-87136-04-1.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2008)
183.Possibilities for Improving of Resistance to Attention Decrease and other Disturbing factors
Novák, M. - Faber, J. - Votruba, Z. - Bouchner, P., - Tichý, T.
In: Driver Car Interaction & Interface 2008. Praha: AV ČR, Ústav informatiky, 2008. pp. 83-89. ISBN 978-80-87136-04-1.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2008)
184.Advanced methodology for evaluation of driver's actual state with use of technical driving data
Novotný, S. - Bouchner, P.
In: Proceedings of the 8th WSEAS International Conference on Systems Theory and Scientific Computation (ISTAC'08) - New Aspects of Systems Theory and Scientific Computation. Athens: World Scientific and Engineering Society Press, 2008. p. 160-165. ISBN 978-960-6766-96-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference (2008)
185.Dynamic In-cockpit Lighting System for Driving Simulators
Bouchner, P. - Votruba, Z., - Novotný, S.
In: Huntsville Simulation Conference 2008. San Diego: The Society for Modelling and Simulation International, 2008.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2008)
186.Third generation of "Dynamic in-Cockpit Lighting System" for driving simulators
Bouchner, P. - Novotný, S., - Jirkovský, V.
In: Driving Simulation Conference Asia-Pacific 2008. Soul: KSAE - The Korean Society of Automotive Engineers, 2008,
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2008)
187.Validation of DYICOLIS for different driving scenarios and light conditions
Bouchner, P. - Novotný, S. - Pěkný, J., - Brodský, M.
In: Driving Simulation Conference Asia-Pacific 2008. Soul: KSAE - The Korean Society of Automotive Engineers, 2008,
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2008)
188.Estimation of failures probability in alliances of transportation systems
Moos, P. - Novák, M. - Votruba, Z., - Bouchner, P.
In: IMETI 2008: INTERNATIONAL MULTI-CONFERENCE ON ENGINEERING AND TECHNOLOGICAL INNOVATION, VOL I, PROCEEDINGS. Orlando, Florida: International Institute of Informatics and Systemics, 2008. p. 163-167. ISBN 978-1-934272-43-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2008)
189.Enhancements of DYICOLIS (Dynamic In-Cockpit Lighting System)
Bouchner, P. - Novotný, S. - Piekník, R. - Pěkný, J. - Kozumplík, M., - Jirkovský, V.
In: Proceedings of the Driving Simulation Conference Europe 2008. Monaco: Imagina, 2008. p. 16-26.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2008)
190.Návrh dotykového displeje určeného k ovládání prvků automobilů
Bouchner, P. - Barnet, J. - Brodský, M. - Květ, J. - Poupa, P. - Zeman, P. - Vondra, L., - Roubal, T.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2008. Report no. LSS č. 369/08.
Výzkumná zpráva v češtině (2008)
191.Využití systému sledování pohledu (eyetracking) pro měření HMI v automobilu
Bouchner, P. - Pěkný, J. - Derbek, P. - Novotný, S. - Piekník, R., - Sýkora, O.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2008. Report no. LSS č. 370/08.
Výzkumná zpráva v češtině (2008)
192.Studie využití technologie dotykových displejů v ovládacích prvcích automobilů
Bouchner, P. - Barnet, J. - Brodský, M. - Novotný, S. - Květ, J., - Poupa, P.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2008. Report no. LSS 328/08.
Výzkumná zpráva v češtině (2008)
193.Simulátor tunelového dispečinku pro operátory (-STUDIO-)
Bouchner, P. - Novotný, S. - Hrubeš, P. - Piekník, R. - Pěkný, J. - Brodský, M., - Roubal, T.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2008. Report no. LSS č. 363/08.
Výzkumná zpráva v češtině (2008)
194.Influence of interaction with assistance systems on driver behavior
Novák, M. - Bouchner, P.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2008. Report no. LSS 337/08.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2008)
195.Driver Car Interaction & Interface 2008
Bouchner, P. ed. - Novák, M. ed.
Praha, 2008-12-17/2008-12-18. Praha: AV ČR, Ústav informatiky, 2008. ISBN 978-80-87136-04-1.
Sborník (2008)
196.Classification of driver's vigilance level based on the experiments on car simulators
Novotný, S. - Piekník, R., - Bouchner, P.
In: Neuroinformatic Databases and Mining of Knowledge of them (Third book on Micro-sleeps). Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav řidicí techniky a telematiky, 2007. p. 20-32. ISBN 978-80-87136-01-0.
Kapitola v tuzemské jiné knize cizojazyčně (2007)
197.Effects of in-Tunnel Driving in Simulated Environments
Bouchner, P. - Piekník, R., - Novotný, S.
In: Neuroinformatic Databases and Mining of Knowledge of them (Third book on Micro-sleeps). Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav řidicí techniky a telematiky, 2007. p. 11-19. ISBN 978-80-87136-01-0.
Kapitola v tuzemské jiné knize cizojazyčně (2007)
198.Analysis of Real Car Driving Data for Simulator Development
Bouchner, P. - Novotný, S. - Piekník, R. - Radoň, T., - Kozumplík, M.
In: Proceedings of the International Conference TRANSTEC. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2007. pp. 254-261. ISBN 978-80-01-03782-9.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
199.Influence of assistants systems on attentions of driver during driving on vehicle simulator
Bouchner, P. - Novotný, S., - Piekník, R.
In: Proceedings of the International Conference TRANSTEC. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2007. pp. 333-344. ISBN 978-80-01-03782-9.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
200.Effects of in-Tunnel Driving in Simulated Environments
Bouchner, P. - Novotný, S., - Piekník, R.
In: Proceedings of the International Conference TRANSTEC. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2007. pp. 262-269. ISBN 978-80-01-03782-9.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
201.Classification of driver's vigilance level based on the experiments on car simulators
Bouchner, P. - Novotný, S., - Piekník, R.
In: Proceedings of the International Conference TRANSTEC. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2007. pp. 322-332. ISBN 978-80-01-03782-9.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
202.Hybrid mirrors for driving simulators - design, construction and experiments
Novotný, S. - Bouchner, P. - Pěkný, J. - Piekník, R., - Kozumplík, M.
In: COMPUTATIONAL INTELLIGENCE, MAN-MACHINE SYSTEMS and CYBERNETICS. Athens: WSEAS Press, 2007. pp. 310-315. ISSN 1790-5117. ISBN 978-960-6766-21-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference (2007)
203.Objective methods of assessment of influence of alcohol on driving safety - study performed driving simulators
Piekník, R. - Novotný, S., - Bouchner, P.
In: New Advances in Simulation, Modeling and Optimization. Athens: WSEAS Press, 2007, pp. 509-513. ISSN 1790-5117. ISBN 978-960-6766-05-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference (2007)
204.Analysis of experiments focused on classification of driver's vigilance level from simulated driving
Novotný, S. - Piekník, R., - Bouchner, P.
In: СОН - ОКНО В МИР БОДРСТВОВАНИЯ. Moscow: Russian Academy of Sciences, 2007. p. 64-79.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2007)
205.In-cockpit dynamic lighting system for driving simulators and its impact on quality of driving immersion
Bouchner, P. - Novotný, S., - Piekník, R.
In: Proceedings of the Driving Simulation Conference 2007. Ames, Iowa: Iowa State University, 2007, pp. 29-37.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2007)
206.Objective Methods for Assessments of Influence of IVIS (IN-VEHICLE INFORMATION SYSTEMS) on Safe Driving
Bouchner, P. - Novotný, S., - Piekník, R.
In: Proceedings of the 4th International Driving Symposium on Human Factors. Ames, Iowa: Iowa State University, 2007. p. 153-159. ISBN 978-0-87414-158-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2007)
207.Problémy vlivu věku řidiče na vlastnosti jeho vizuálního pole
Novák, M. - Hrubeš, P. - Bouchner, P. - Novotný, S. - Pěkný, J., - Kozumplík, M.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2007. Report no. 319/07.
Výzkumná zpráva v češtině (2007)
208.Driving Simulators for HMI Research
Bouchner, P.
Praha: Defense date 2007-03-09. PhD Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní.
Doktorská práce (Ph.D.) (2007)
209.Řidiči pod dohledem
Bouchner, P.
TecniCall. 2007, 1(2), 24-25.
Článek (2007)
210.A complex analysis of the driver behavior from simulated driving focused on fatigue detection classification
Bouchner, P.
WSEAS Transactions on Systems. 2006, 5(1), 84-91. ISSN 1109-2777.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2006)
211.FATIGUE OF CAR DRIVERS - DETECTION AND CLASSIFICATION BASED ON THE EXPERIMENTS ON CAR SIMULATORS
Bouchner, P. - Novotný, S. - Piekník, R. - Pěkný, J. - Hajný, M., - Borzová, C.
In: Proceedings of the WSEAS International Conferences: 6th International Conference on Power Systems, on Simulation, modelling and Optimalization, on Signal, Speech and Image Processing, on Multimedia, Internet and Video Technologies, on Distance learning. Athens: WSEAS Press, 2006. p. 727-732. ISSN 1790-5117. ISBN 960-8457-53-X.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference (2006)
212.Fatigue of Car Drivers - Detection and Classification based on the Experiments on Car Simulator
Bouchner, P. - Novotný, S. - Piekník, R. - Hajný, M. - Pěkný, J., - Borzová, C.
In: Proceedings of the WSEAS International Conferences: 6th International Conference on Power Systems, on Simulation, modelling and Optimalization, on Signal, Speech and Image Processing, on Multimedia, Internet and Video Technologies, on Distance learning. Athens: WSEAS Press, 2006. p. 287-293. ISSN 1790-5117. ISBN 960-8457-53-X.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference (2006)
213.Improvement of Bus and Truck Driving Safety
Novák, M. - Votruba, Z. - Svítek, M., - Bouchner, P.
In: 2006 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics. New York: IEEE - Systems, Man, and Cybernetics Society, 2006. ISBN 1-4244-0100-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2006)
214.Analysis of Technical and Biological Outputs from Simulated Driving, Focused on Driver's Fatigue Detection
Bouchner, P. - Hajný, M. - Novotný, S. - Piekník, R. - Pěkný, J., - Valtrová, K.
In: Proceedings of Driving Simulation Konference Asia/Pacific. Tsukuba: National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST), 2006. p. 176-188.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2006)
215.Studie možností měření vlivu asistenčních systémů pří interakcí s řidičem (HMI) na kvalitu a bezpečnost jízdy
Novák, M. - Bouchner, P.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2006. Report no. LSS 280/06.
Výzkumná zpráva v češtině (2006)
216.Zpětná projekce simulačních scén
Novák, M. - Bouchner, P. - Novotný, S., - Piekník, R.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2006. Report no. LSS 283/06.
Výzkumná zpráva v češtině (2006)
217.Výsledky prací na projektu OPTUN v r. 2006
Novák, M. - Bouchner, P. - Novotný, S. - Piekník, R. - Sýkora, O., - Vysoký, P.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2006. Report no. LSS 286/06.
Výzkumná zpráva v češtině (2006)
218.Analýza vlivu ovládání navigačních systémů na pozornost řidiče
Novotný, S. - Pěkný, J. - Piekník, R. - Novák, M. - Valtrová, K., - Bouchner, P.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2006. Report no. LSS 263/06.
Výzkumná zpráva v češtině (2006)
219.Analýza vlivu ovládání asistenčních systémů na pozornost řidiče
Novotný, S. - Piekník, R. - Pěkný, J. - Bouchner, P. - Novák, M., - Valtrová, K.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2006. Report no. LSS 264/06.
Výzkumná zpráva v češtině (2006)
220.Analýza vlivu ovládání tempomatu na pozornost řidiče
Novotný, S. - Piekník, R. - Pěkný, J. - Bouchner, P., - Novák, M.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2006. Report no. LSS 277/06.
Výzkumná zpráva v češtině (2006)
221.Verifikace a validace funkcí vozových simulátorů
Novák, M. - Bouchner, P. - Novotný, S., - Piekník, R.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2006. Report no. LSS 285/06.
Výzkumná zpráva v češtině (2006)
222.Improvement of Bus and Truck Driving Safety
Novák, M. - Votruba, Z. - Svítek, M., - Bouchner, P.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2006. Report no. 257/06.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2006)
223.Areas of Activities in Analysis and Designs of HMI Systems
Novák, M. - Votruba, Z., - Bouchner, P.
[Unpublished Lecture] Škoda Auto a.s.. 2006-11-27.
Nepublikovaná přednáška (2006)
224.Car Simulation and Virtual Environments for Investigation of Driver Behavior
Bouchner, P. - Hajný, M. - Novotný, M. - Piekník, R., - Sojka, J.
Neural Network World. 2005, 15(2), 149-163. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2005)
225.Car simulation and virtual environments for investigation of driver behavior
Bouchner, P. - Novotný, S. - Hajný, M. - Pieknik, R., - Sojka, J.
Neural Network World. 2005, 15(2), 149-163. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2005)
226.Driving Simulators Used for Driver's Drowsiness Detection Experiments
Bouchner, P.
In: Neurodynamic and Neuroinformatics Studies. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2005. p. 81-99. ISBN 80-903298-3-7.
Kapitola v tuzemské jiné knize cizojazyčně (2005)
227.Utilization of Driving Simulators in Driver Drowsiness Research
Bouchner, P.
In: Neurodynamic and Neuroinformatics Studies. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2005. ISBN 80-903298-3-7.
Kapitola v tuzemské jiné knize cizojazyčně (2005)
228.Calm-Gentle Introduction to Standard
Rajnoch, J. - Bělinová, Z. - Svítek, M. - Sadil, J. - Krása, J. - Vodrážka, V., - Bouchner, P.
In: Kybernetika a společnost na prahu XXI.století. Brno: VUT v Brně, 2005. pp. 121-127. ISBN 80-214-3058-3.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2005)
229.General Aspect of Driver-car Interaction
Bouchner, P. - Krása, J. - Svítek, M. - Sadil, J. - Bělinová, Z. - Rajnoch, J., - Vodrážka, V.
In: Proceedings of the 7th WSEAS International Conference: Automatic Control, Modelling and Simullation (ACMOS '05). Athens: WSEAS Press, 2005. pp. 83-94. ISBN 960-8457-12-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2005)
230.System with Driving Simulation Device for HMI Measurements
Bouchner, P. - Novotný, S.
In: WSEAS Transactions on Systems. Athens: WSEAS Press, 2005. p. 287-293. ISBN 960-8457-29-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2005)
231.Car Simulation and Virtual Environments for Investigation of Driver Behavior
Bouchner, P. - Hajný, M. - Novotný, S. - Piekník, R., - Sojka, J.
In: 7th WSEAS Int. Conf. On Automatic Control, Modeling Simulation. Athens: WSEAS, 2005. p. 523-530.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2005)
232.Captive Project - Introduction to Cross-border Penalties Enforcement
Rajnoch, J. - Bělinová, Z. - Svítek, M. - Sadil, J. - Krása, J. - Vodrážka, V., - Bouchner, P.
In: ISEP 2005 - zbornik referatov - proceedings. Ljubljana: EC, 2005, pp. 41-46. ISBN 961-6187-34-1.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2005)
233.Etnite: building a european network on ITS training and education
Bělinová, Z. - Rajnoch, J. - Krása, J. - Sadil, J., - Bouchner, P.
In: Transport Systems Telematics 5th International Conference Proceedings. Ustron: Wydawnictwo Politechniki Slaskiej, 2005, pp. 23-29. ISSN 0209-3324.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2005)
234.Analýza chování řidiče v tunelu a na volné silnici na základě průběhu trajektorie vozidla
Novák, M. - Bouchner, P. - Novotný, S. - Piekník, R. - Pěkný, J. - Sýkora, O. - Možná, J. - Poláček, I., - Vysoký, P.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2005. Report no. LSS 253/05.
Výzkumná zpráva v češtině (2005)
235.Laboratory of Adaptive Car Simulator
Bouchner, P. - Novotný, S. - Piekník, R. - Hajný, M., - Novák, M.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2005. Report no. LSS 231/05.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2005)
236.Actual structure of Micko-Sleep Databaze (MSB)
Bouchner, P. - Novák, M. - Poláček, I. - Sýkora, O., - Vysoký, P.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2005. Report no. 233/05.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2005)
237.Driver's micro-sleeps detection using virtual simulation
Bouchner, P.
Neural Network World. 2004, 14(1), 3-15. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2004)
238.Driver´s Micro-sleeps Detection Using Virtual Simulation
Bouchner, P.
In: SSGRR - 2004, NNW 14. Piacenta: ICS UNIDO, 2004, pp. 3-15.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
239.VR Simulation Device as a Support for Research in Driver's Micro-sleeps and Attention Decrease Detection
Bouchner, P.
In: TRANSTEC 2004 The Transport Science & Technology Congress. Athens: Ministerstvo turismu Řecko, 2004. p. 65-72.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
240.Metody analýzy spolehlivosti interakce řidiče s vozidlem v silničních tunelech
Bouchner, P. - Novák, M. - Poláček, I. - Sýkora, O., - Vysoký, P.
[Research Report] Praha: Fakulta dopravní ČVUT, 2004. Report no. LSS215/04.
Výzkumná zpráva v češtině (2004)
241.Měření rozštěpení pozornosti řidičů při obsluze okenních tlačítek
Bouchner, P. - Novotný, S. - Piekník, R. - Novák, M. - Nedoma, P. - Borzová, C. - Vasil, J., - Faber, J.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2004. Report no. LSS 216/04.
Výzkumná zpráva v češtině (2004)
242.Analýza vlivů použití dotykových panelů na spolehlivost interakce řidiče s vozidlem
Bouchner, P. - Novotný, S. - Piekník, R. - Novák, M. - Nedoma, P. - Hajný, M. - Vasil, J. - Faber, J., - Borzová, C.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2004. Report no. LSS 219/04.
Výzkumná zpráva v češtině (2004)
243.Metodika pro měření rozštěpení pozornosti řidičů při mobilních telefoních hovorech
Bouchner, P. - Novotný, S. - Piekník, R. - Novák, M. - Nedoma, P. - Hajný, M. - Vasil, J., - Faber, J.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2004. Report no. LSS 218/04.
Výzkumná zpráva v češtině (2004)
244.Methods for Investigation of Driver Attention Splitting Cause by Car Cockpit Tools
Faber, J. - Bouchner, P. - Hrubeš, P. - Machan, J. - Nedoma, P., - Novák, M.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2004. Report no. 191/04.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2004)
245.Measurement of Driver Attention Splitting caused by Window Control
Borzová, C. - Bouchner, P. - Faber, J. - Hrubeš, P. - Machan, J. - Nedoma, P. - Novák, M., - Vasil, J.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2004. Report no. 192/04.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2004)
246.Analysis of Human Behavior Aspects for Road Tunel Operation Reliability and Safety
Novák, M. - Přibyl, P. - Tichý, T. - Votruba, Z. - Faber, J. - Bouchner, P., - Vysoký, P.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2004. Report no. 207/04.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2004)
247.Data Acquisition for Virtual Old Prague
Bouchner, P.
In: Central European Seminar on Computer Graphics. Wien: Technische Universität, 2002. p. 96-103.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2002)
248.Design of the structure and functions of the laboratory for human - vehicle interaction reliability investigation
Novák, M. - Faber, J. - Votruba, Z. - Svítek, M. - Kovanda, J. - Svoboda, P. - Tatarinov, V., - Bouchner, P.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2002. Report no. 151/02.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2002)

* information comes from a university database VVVS

1.Univerzální výcvikový simulátor vozidel MHD
Bouchner, P.
2019 - 2021
UH0841
2.Driver-Car Interaction and Safety 2018
Bouchner, P.
2018 - 2018
SVK 42/18/F6
3.Působení rušivých vizuálních vlivů na bezpečnost jízdy
Bouchner, P.
2014 - 2016
TA04031752
4.Driver-Car Interaction and Safety
Bouchner, P.
2016 - 2016
SVK 47/16/F6
5.Automatické sledování agresivních a nebezpečných řidičů motorových vozidel
Bouchner, P.
2012 - 2015
TA02031465
6.Driver-Car Interaction and Safety
Bouchner, P.
2014 - 2014
SVK 48/14/F6
7.Výcvikové pracoviště pro řidiče kamionů vybavené pokročilým interaktivním simulátorem s možností sledování a analýzy psychofyziologických, psychologických a výkonnostních parametrů
Bouchner, P.
2011 - 2013
TA01030574
8.Vývoj pokročilého simulátoru pro účely základního i následného výcviku řidičů osobních automobilů
Bouchner, P.
2012 - 2013
TA02031414
9.Harmonizace bezpečnosti tunelů pozemních komunikací s požadavky Direktivy 2004/54/ES a optimalizace tunelů z hlediska bezpečnosti
Bouchner, P.
2007 - 2009
CG711-020-910
10.Druhý ročník mezinárodní konference Driver-Car Interaction&Interface (DCI&I) 2009
Bouchner, P.
2009 - 2009
CTU0922816
11.Organizace mezinárodní konference "Driver Car Interaction & Interfaces" (DCI2008)
Bouchner, P.
2008 - 2008
CTU0815316
12.Prezentace výsledků serie experimentů zaměřených na analýzu vlivu užívání zařízení HMI v automobilu na bezpečnost a jízdní komfort řidiče
Bouchner, P.
2007 - 2007
CTU0714616
13.Měření a analýza dat z jízdy reálného automobilu pro účely vývoje výzkumných vozidlových simulátorů
Bouchner, P.
2006 - 2006
CTU0612216
14.Výuková laboratoř simulačních technologií pro interakci "řidič - dopravní prostředek"
Bouchner, P.
2005 - 2005
CTU0514416