Ing. Milan Koukol, Ph.D.

No teaching.

Head of student project:

Identification and its Applications in the Transport Sector
  14X1FM - Bachelor's Degree Programme

* information comes from a university database VVVS

1.Identification system testing and optimisation
Koukol, M. - Kalika, M. - Krčál, J. - Holý, R., - Kaliková, J.
In: 5th International Symposium on Next-Generation Electronics, ISNE 2016. Piscataway: IEEE Operations Center, 2016. pp. 112-113. ISBN 978-1-5090-2439-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
2.2016 Smart Cities Symposium Prague (SCSP)
Koukol, M. ed.
Praha, 2016-05-26/2016-05-27. New York: IEEE Press, 2016. ISBN 978-1-5090-1116-2.
Sborník (2016)
3.Technické poradenství k přípravě studie proveditelnosti a projektové dokumentace inteligentního dopravního systému města Hradec Králové - Etapa 2
Faltus, V. - Koukol, M. - Sliacky, M. - Růžička, J., - Langr, M.
[Technical Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav dopravní telematiky, 2016. Report no. 66/2016.
Technická zpráva (2016)
4.Fuzzy Logic in Traffic Engineering: A Review on Signal Control
Koukol, M. - Zajíčková, L. - Marek, L., - Tuček, P.
Mathematical Problems in Engineering. 2015, 2015(2015), ISSN 1024-123X.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2015)
5.COMPUTATIONAL INTELLIGENCE IN HIGHWAY MANAGEMENT: A REVIEW
Přibyl, O. - Koukol, M., - Kuklová, J.
PROMET - Traffic&Transportation. 2015, 27(5), 439-450. ISSN 0353-5320.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2015)
6.Proposal for the Implementation of a System Detecting People In Vehicle
Koukol, M. - Kaliková, J., - Krčál, J.
PARIPEX - Indian Journal of Research. 2015, 4(12), 26-28. ISSN 2250-1991.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2015)
7.User authentication system for testing students in computer sciences subjects
Koukol, M. - Krčál, J., - Kaliková, J.
In: Proceedings of The 4th International Symposium on Next-Generation Electronics. Piscataway: IEEE Operations Center, 2015. ISBN 978-1-4799-4208-4.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2015)
8.Detection of Persons in a Vehicle Using IR Cameras and RFID Technologies
Krčál, J. - Koukol, M., - Kaliková, J.
In: 2015 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). New York: IEEE Press, 2015. ISBN 978-1-4673-6727-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2015)
9.Parking Management Control System for smart cities
Koukol, M. - Kaliková, J., - Krčál, J.
In: Future Energy Electronics Conference (IFEEC), 2015 IEEE 2nd International. Piscataway: IEEE Operations Center, 2015. pp. 1-4. ISBN 978-1-4799-7655-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2015)
10.Testování a optimalizace identifikačního systému
Koukol, M. - Holý, R. - Kaliková, J., - Krčál, J.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2015.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
11.Detection of persons in a vehicle using IR cameras and RFID technologies
Krčál, J. - Koukol, M., - Kaliková, J.
In: Smart Cities Symposium Prague 2015 Proceedings - Czech Technical University in Prague. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2015. pp. 18. ISBN 978-80-01-05742-1.
Abstrakt ve sborníku (2015)
12.Localization of Vehicle in Tunnel Section As A Means of Improving Safety in Road Tunnels
Krčál, J. - Koukol, M., - Kaliková, J.
PARIPEX - Indian Journal of Research. 2014, 3(XI), 127-129. ISSN 2250-1991.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2014)
13.Improvement of safety of buildings for handicapped persons: Public buildings and constructions (tunnels, bridges etc.)
Kaliková, J. - Koukol, M., - Krčál, J.
In: Proceedings of 2014 International Conference on Intelligent Green Building and Smart Grid. Piscataway: IEEE Operations Center, 2014. pp. 1-3. ISBN 978-1-4673-6123-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2014)
14.Projekt výzkumu a vývoje ALFA TAČR č. TA03030491 - Odborná zpráva o postupu prací za rok 2014
Přibyl, P. - Koukol, M. - Šilar, J., - Michek, J.
[Research Report] 2014. Report no. 376-2014-6310-EAS.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2014)
15.Projekt výzkumu a vývoje ALFA TAČR č. TA03030491. Výzkumná zpráva "Programový nástroj pro analýzu rizik CAPITA"
Přibyl, P. - Koukol, M., - Apeltauer, T.
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta dopravní, Ústav dopravních systémů, 2014. Report no. VZ380/14/EEG.
Výzkumná zpráva v češtině (2014)
16.Design Methodology of a Fuzzy Control System in PTV VISSIM
Koukol, M. - Přibyl, O.
Transactions on Transport Sciences. 2013, 6(4), 177-184. ISSN 1802-971X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně (2013)
17.Mikrosimulační metody v řešení dopravní problematiky – příklady Chrudim, Trnava
Koukol, M.
In: XIV. dopravně-inženýrské dny. Praha: Česká silniční společnost, 2013. pp. 67-73. ISBN 978-80-02-02466-8.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2013)
18.Fuzzy Algorithm for Highway Speed Harmonisation in VISSIM
Koukol, M. - Přibyl, O.
In: Activities of Tranport Telemactics. Heidelberg: Springer-Verlag, GmbH, 2013. pp. 459-467. Communications in Computer and Information Science. ISSN 1865-0929. ISBN 978-3-642-41646-0.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2013)
19.Fuzzy algorithm for highway speed harmonisation in VISSIM
Koukol, M. - Přibyl, O.
In: Transport Systems Telematics. Silesian University of Technology, 2013. pp. 58. ISBN 978-83-927504-5-1.
Abstrakt ve sborníku (2013)
20.Přehled současných vědeckých a aplikačních výsledků v řízení světelné signalizace pomocí fuzzy logiky
Koukol, M.
[Research Report] Praha: ÚTIA AV ČR, 2012. Report no. 2327.
Výzkumná zpráva v češtině (2012)
21.Dopravní posouzení vlivu možného napojení lokality Skřivánek na dopravní systém města Chrudim
Kocourek, J. - Koukol, M., - Padělek, T.
[Technical Report] 2011. Report no. DČ: 43/110033.
Technická zpráva (2011)

* information comes from a university database VVVS

1.Infrastrukturní a laboratorní vybavení FD ČVUT
Koukol, M.
2017 - 2022
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002482