doc. Ing. Zuzana Radová, Ph.D.

No teaching.

Head of student project:

No head of student project.


* information comes from a university database VVVS

1.Methodology of testing of vulnerable road user's passive safety with respect to child population
Radová, Z.
[Unpublished Lecture] TÜV SÜD. 2020-03-18.
Nepublikovaná přednáška (2020)
2.Reklamní zařízení a jejich působení na dopravní proud v České republice
Kocián, K. - Kocourek, J. - Nouzovský, L. - Radová, Z., - Svatý, Z.
Znalectvo. 2019, XV.(1), 26-32. ISSN 1335-1133.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2019)
3.Situation Analysis of Roadside Advertising in Czech Republic
Nouzovský, L. - Kocián, K. - Svatý, Z. - Radová, Z., - Kocourek, J.
In: Young Transportation Engineers Conference 2018. Praha: CTU. Faculty of Transportation Sciences, 2018. ISBN 978-80-01-06464-1.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2018)
4.Vliv reklamních zařízení na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích
Kocián, K. - Kocourek, J. - Nouzovský, L. - Radová, Z., - Svatý, Z.
Silniční obzor. 2017, 78(5), 133-137. ISSN 0322-7154.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2017)
5.Systém pro kategorizaci a analýzu reklamních zařízení na vybraných úsecích silniční sítě
Radová, Z. - Kocourek, J. - Kocián, K. - Svatý, Z., - Nouzovský, L.
[Specialized Map with Expert Content] 2017.
Specializovaná mapa s odborným obsahem (2017)
6.Analýza současného stavu legislativy ve vztahu k reklamním zařízením
Svatý, Z. - Kocián, K. - Nouzovský, L. - Radová, Z., - Kocourek, J.
[Result Reflected in Legislation and Standards] 2017.
Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem (2017)
7.Impact of Roadside Advertising on Road Safety in the Czech Republic
Kocián, K. - Kocourek, J. - Nouzovský, L. - Radová, Z., - Svatý, Z.
In: 2017 Smart Cities Symposium Prague (SCSP) - IEEE PROCEEDINGS. New York: IEEE Press, 2017. ISBN 978-1-5386-3825-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2017)
8.Metodika měření vizuálního pole řidičů s přirozeným omezením
Bouchner, P. - Novotný, S. - Radová, Z., - Válek, J.
[Certified Methodology (for RIV)] 2017.
Uplatněná certifikovaná metodika (2017)
9.Metodika vizuálních polí řidiče za účasti tzv. citlivých účastníků provozu
Bouchner, P. - Novotný, S. - Radová, Z. - Válek, J., - Barnet, Z.
[Certified Methodology (for RIV)] 2017.
Uplatněná certifikovaná metodika (2017)
10.Metodika měření vizuálních polí řidiče se zaměřením na reklamu v okolí silničních pozemních komunikací
Bouchner, P. - Novotný, S. - Radová, Z. - Válek, J., - Barnet, Z.
[Certified Methodology (for RIV)] 2017.
Uplatněná certifikovaná metodika (2017)
11.Measuring of Cyclist Impact Dynamics
Radová, Z. - Nouzovský, L.
Applied Mechanics and Materials. 2016, 821 456-463. ISSN 1662-7482.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2016)
12.Measuring of Driving and Impact Dynamics of Cyclists
Radová, Z. - Nouzovský, L.
In: Engineering mechanics 2015. Prague: Institute of Theoretical and Applied Mechanics, AS CR, 2015. pp. 250-251. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-86246-42-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2015)
13.Driver-Car Interaction and Safety
Bouchner, P. org. - Radová, Z. org. - Votruba, Z. org. - Novák, M. org. - Kumpošt, P. org. - Novotný, S. org. - Mičunek, T. org. - Matoušek, V. org. - Rothkrantz, L.J.M org. - Drahotský, I. org. - Kohút, P. org. - Konečný, J. org. - Machan, J. org. - Radimský, M. org., - Kuehn, W. org.
[Conference Hosting] 2014.
Pořádání konference (2014)
14.Vehicle to child pedestrian full scale test – sensitivity analysis to initial conditions
Radová, Z. - Lenková, A.
In: Driver-Car Interaction & Safety 2014 - Proceedings. Praha: Dopravní fakulta ČVUT v Praze, Ústav dopravních prostředků, 2014. pp. 112-117. Driver-Car Interaction Conference Proceedings Series. ISBN 978-80-01-05663-9.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2014)
15.Passive safety of Child Cyclist in Case of Collision with Passenger Car
Radová, Z. - Mičunek, T., - Schmidt, D.
In: PROFESSIONAL COUNSELING Traffic-Technical Expertise as a basis for quality resolving of litigation. Ohrid: Biro za sudski vestačenija, 2014.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2014)
16.Methodology of Vehicle to Child Pedestrian/Cyclist Collision Test
Radová, Z.
In: Deterioration, Dependability, Diagnostics. Brno: Univerzita Obrany, 2014. pp. 21-28. ISBN 978-80-7231-969-5.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2014)
17.Driver-Car Interaction & Safety 2014 - Proceedings
Bouchner, P. ed. - Radová, Z. ed. - Novotný, S. ed., - Jayakumar, A. ed.
Děčín, 2014-09-10/2014-09-12. Praha: Dopravní fakulta ČVUT v Praze, Ústav dopravních prostředků, 2014. Driver-Car Interaction Conference Proceedings Series. ISBN 978-80-01-05663-9.
Sborník (2014)
18.Biomechanical analysis of the dummy responses in case of child pedestrian/cyclist collision with passenger car
Schejbalová, Z. - Mičunek, T., - Schmidt, D.
Neural Network World. 2013, 23(6), 609-622. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2013)
19.Access Bridge Design Measures for Safety Increase of the Road Infrastructure
Mičunek, T. - Schejbalová, Z., - Schmidt, D.
PROMET - Traffic&Transportation. 2013, 25(6), 543-554. ISSN 0353-5320.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2013)
20.Dynamic Response of the Dummy in Case of Child Cyclist Collision with Passenger Car
Schejbalová, Z. - Mičunek, T., - Schmidt, D.
International Journal of Engineering Research and Development. 2013, 11(7), 26-34. ISSN 2278-800X.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2013)
21.Methodology of Vehicle to Child Pedestrian/Cyclist Collision Tests
Schejbalová, Z.
Saarbrücken: Lambert Academic Publishing, 2013. vol. 1. ISBN 978-3-659-49440-6.
Zahraniční vědecká kniha (2013)
22.Zařízení pro stabilizaci a následné uvolnění objektů nebo soustav během testů pasivní bezpečnosti
Mičunek, T. - Schejbalová, Z.
Czech Republic. Patent CZ 303765. 2013-03-14.
Tuzemský patent (2013)
23.Kategorizace bezpečnosti samostatných sjezdů vzhledem k nárazu vozidel do jejich čel
Mičunek, T. - Schejbalová, Z.
Silnice železnice. 2012, 7.(2), 85-89. ISSN 1801-822X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2012)
24.Simulation of a Collision between Passenger Car and Child Pedestrian
Schejbalová, Z. - Kvášová, A. - Mičunek, T., - Marek, Z.
PROMET - Traffic&Transportation. 2012, 24(2), 109-118. ISSN 0353-5320.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2012)
25.Modul pro optickou detekci vzdáleností mezi vozidly v dopravním proudu
Mičunek, T. - Smilek, P., - Schejbalová, Z.
[Functional Sample] 2012.
Funkční vzorek (2012)
26.Segment pro detekci kontaktní síly působící na stehenní skelet, pro testy pasivní bezpečnosti
Mičunek, T. - Frydrýn, M. - Schejbalová, Z., - Schmidt, D.
[Functional Sample] 2012.
Funkční vzorek (2012)
27.Zařízení pro stabilizaci a následné uvolnění objektů nebo soustav během testů pasivní bezpečnosti
Mičunek, T. - Schejbalová, Z., - Schmidt, D.
[Functional Sample] 2012.
Funkční vzorek (2012)
28.Biomechanical Aspect of Passenger Car vs. Child Pedestrian Collision
Schejbalová, Z.
Saarbrücken: Lambert Academic Publishing, 2012. ISBN 978-3-8433-9488-8.
Zahraniční vědecká kniha (2012)
29.Segment pro detekci kontaktní síly působící na stehenní skelet, pro testy pasivní bezpečnosti
Schejbalová, Z. - Mičunek, T.
Czech Republic. Patent CZ 303620. 2012-12-05.
Tuzemský patent (2012)
30.Analýza biomechanické zátěže dětského cyklisty při střetu s osobním vozidlem
Schejbalová, Z. - Kvášová, A., - Mičunek, T.
In: ExFoS 2012. Brno: Vysoké učení technické v Brně - Ústav soudního inženýrství, 2012. pp. 59-72. ISBN 978-80-214-4412-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2012)
31.Dopravní nehody s dětskými chodci
Schejbalová, Z. - Lenková, A.
In: Silniční konference 2012. Praha: Česká silniční společnost, 2012. pp. 136-140.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2012)
32.Detekce jízdní stability speciálních vozidel
Lenková, A. - Schejbalová, Z.
In: Sborník příspěvků z odborné konference \"Zvýšení bezpečnosti provozu vozidel ozbrojených sil\". Vyškov: Velitelství výcviku - Vojenská akademie, 2012, pp. 107-111. ISBN 978-80-904625-3-3.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2012)
33.Zařízení pro stabilizaci a následné uvolnění objektů nebo soustav během testů pasivní bezpečnosti
Mičunek, T. - Schejbalová, Z.
Czech Republic. Utility Model CZ 24117. 2012-07-19.
Tuzemský užitný vzor (2012)
34.Zařízení pro stabilizaci a následné uvolnění objektů nebo soustav během zkoušek pasivní bezpečnosti
Mičunek, T. - Schejbalová, Z.
Czech Republic. Patent Application.
Patentová přihláška (nejde do RIV) (2012)
35.Zařízení pro stabilizaci a následné uvolnění objektů nebo soustav během testů pasivní bezpečnosti
Mičunek, T. - Schejbalová, Z.
Czech Republic. Utility Model Application.
Přihláška užitného vzoru (nejde do RIV) (2012)
36.Auto vs.dítě
Schejbalová, Z. - Mičunek, T.
Svět motorů. 2011, 65(12), 34. ISSN 0039-7016.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2011)
37.Segment pro detekci kontaktní síly působící na stehenní skelet, pro testy pasivní bezpečnosti
Schejbalová, Z. - Mičunek, T.
Czech Republic. Utility Model CZ 22840. 2011-10-27.
Tuzemský užitný vzor (2011)
38.Znalecká činnost v oboru dopravy
Šachl, J. - Mičunek, T., - Schejbalová, Z.
Pražská technika. 2011, 13.(2), 22-23. ISSN 1213-5348.
Článek (2011)
39.Bezpečnost dětských chodců při střetu s motorovým vozidlem
Schejbalová, Z. - Lenková, A.
[Unpublished Lecture] Regionservis společnost s r.o.. 2011-05-19.
Nepublikovaná přednáška (2011)
40.Simulace střetu osobního automobilu s dětským chodcem
Schejbalová, Z. - Mičunek, T., - Lenk, J.
Soudní inženýrství. 2010, 21(5), 283-292. ISSN 1211-443X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2010)
41.Dynamic tests: passenger car vs. child pedestrian
Schejbalová, Z. - Kvášová, A., - Marek, Z.
Transactions on Transport Sciences. 2010, 3(4), 163-175. ISSN 1802-971X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně (2010)
42.Simulace střetu osobního vozidla s dětským chodcem
Schejbalová, Z. - Mičunek, T., - Lenk, J.
In: XIX. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2010. pp. 59-71. ISBN 978-80-214-4037-1.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
43.Simulace střetu osobního automobilu s dětským chodcem
Schejbalová, Z. - Mičunek, T., - Kvášová, A.
In: Sborník přednášek z konference 30. září 2010, Zámecká sýpka, Děčín. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. pp. 48-51.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
44.Simulace střetu osobního automobilu s dětským chodcem
Schejbalová, Z. - Mičunek, T., - Lenk, J.
In: Setkání uživatelů PULSE 2010. Praha: Spectris Praha s.r.o, 2010. pp. 12-24. ISBN 978-80-904648-0-3.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
45.Vehicle vs. Child Pedestrian Collision - Full Scale Crash tests and Mathematical simulation
Schejbalová, Z. - Mičunek, T. - Junová, H., - Lenk, J.
In: 19th EVU Congress. Brno: Tribun EU, 2010. pp. 255-265. ISBN 978-80-7399-136-4.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2010)
46.Biomechanické aspekty kolize chodec-vozidlo se zaměřením na dětskou populaci
Schejbalová, Z.
Praha: Defense date 2010-05-21. PhD Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní.
Doktorská práce (Ph.D.) (2010)
47.Segment pro detekci kontaktní síly působící na stehenní skelet, pro testy pasivní bezpečnosti
Schejbalová, Z. - Mičunek, T.
Czech Republic. Patent Application.
Patentová přihláška (nejde do RIV) (2010)
48.Segment pro detekci kontaktní síly působící na stehenní skelet, pro testy pasivní bezpečnosti
Schejbalová, Z. - Mičunek, T.
Czech Republic. Utility Model Application.
Přihláška užitného vzoru (nejde do RIV) (2010)
49.Bezpečnost chodců v dopravě
Schejbalová, Z.
In: CD s recenzovanými příspěvky z Mezinárodní Baťovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2009. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, 2009. pp. 98-107. ISBN 978-80-7318-812-2.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2009)
50.Využití analyzátoru PULSE při dynamických zkouškách pasivní bezpečnosti
Schejbalová, Z. - Šotola, M., - Mičunek, T.
In: Setkání uživatelů PULSE 2009. Praha: Spectris Praha s.r.o, 2009. pp. 79-86. ISBN 978-80-254-4570-9.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2009)
51.Bezpečnost chodců v dopravě
Schejbalová, Z.
In: Junior Forensic Brno 2009. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2009. pp. 39-42. ISBN 978-80-214-3822-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2009)
52.Passenger car vs. child pedestrian collision simulation
Schejbalová, Z. - Mičunek, T., - Lenk, J.
In: Driver-Car Interaction & Interface - Book of Proceedings 2009. Praha: Ústav Informatiky AV ČR, v.v.i., 2009. pp. 48-54. ISBN 978-80-87136-05-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2009)
53.Crash test chodec-automobil kategorie M1
Schejbalová, Z. - Šotola, M. - Purš, H., - Kovandová, H.
In: Neobvyklé dopravní nehody. Brno: Vysoké učení technické v Brně - Ústav soudního inženýrství, 2008. pp. 15-18. ISBN 978-80-214-3664-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
54.Pairing preference method application on pedestrian passive safety factors
Schejbalová, Z. - First, J.
In: Driver Car Interaction & Interface 2008. Praha: AV ČR, Ústav informatiky, 2008, pp. 52-56. ISBN 978-80-87136-04-1.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2008)
55.Prezentace ČVUT v Praze FD na výstavě MOTOCYKL 2008
First, J. - Šotola, M. - Hönig, M. - Schejbalová, Z., - Jírů, P.
[Art Exhibition - Salon] 2008-03-05 - 2008-03-09 Incheba Praha spol. s r.o., Výstaviště Holešovice.
Umělecká výstava - salon (2008)
56.Pedestrian passive safety - evaluation methodology of accidental factors influence on consequences seriousness
First, J. - Schejbalová, Z., - Kovanda, J.
In: Proceedings of the International Conference TRANSTEC. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2007. pp. 167-172. ISBN 978-80-01-03782-9.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
57.Polytraumata dětských chodců z hlediska pasivní bezpečnosti v dopravě
Schejbalová, Z. - Schejbalová, A.
[Unpublished Lecture] Slovenská ortopedická a traumatologická společnost. 2007-10-27.
Nepublikovaná přednáška (2007)
58.Kolize jízdní kolo - chodec
Kovanda, J. - First, J. - Lenk, J. - Mičunek, T. - Šotola, M. - Jírů, P. - Domkář, J. - Schejbalová, Z., - Hönig, M.
[Research Report] Praha: Ministerstvo dopravy a spojů ČR, 2006. Report no. VYZ616.002/06.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2006)
59.Studie k disertační práci
Schejbalová, Z.
Praha: Defense date 2006-04-07. Doctoral Minimum. Fakulta dopravní ČVUT.
Doktorandské minimum (2006)
60.Spalovací motor ještě neřekl poslední slovo
First, J. - Schejbalová, Z.
In: Doprava a technologie k udržitelnému rozvoji. Karlovy Vary: STUŽ, 2005, pp. 13-16. ISBN 80-903634-0-7.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2005)
61.Spalovací motor ještě neřekl poslední slovo
First, J. - Schejbalová, Z.
In: Doprava a technologie k udržitelnému rozvoji. Karlovy Vary: STUŽ, 2005, pp. 13-20. ISBN 80-903634-0-7.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2005)
62.Child safety in frame of the road traffic
Schejbalová, Z.
In: 4th International Conference Movement and Health - Proceedings. Olomouc: Univerzita Palackého, Fakulta tělesné kultury, 2005. pp. 156-160. ISBN 80-244-1166-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2005)
63.Kolize automobil-chodec
Kovanda, J. - First, J. - Lenk, J. - Mičunek, T. - Šotola, M. - Jírů, P. - Domkář, J. - Schejbalová, Z., - Hönig, M.
[Research Report] Praha: Fakulta dopravní ČVUT, 2005. Report no. VYZ616.011/05.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2005)
64.Pasivní bezpečnost při kolizi s vozidlem, biomechanika a vliv informačních technologií
Schejbalová, Z. - Kovanda, J. - First, J. - Boušková, M. - Kovandová, H., - Lenk, J.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2005. Report no. VYZ616.007/04.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2005)
65.Kolize automobil - bariéra II
Kovanda, J. - First, J. - Lenk, J. - Mičunek, T. - Šotola, M. - Jírů, P. - Domkář, J. - Schejbalová, Z. - Hönig, M. - Schmidt, D., - Šachl, J.
[Research Report] Praha: Fakulta dopravní ČVUT, 2005. Report no. VYZ616.006/05.
Výzkumná zpráva v češtině (2005)
66.Kolize automobil - bariéra
Kovanda, J. - First, J. - Lenk, J. - Mičunek, T. - Šotola, M. - Jírů, P. - Domkář, J. - Schejbalová, Z. - Hönig, M., - Scuderi, F.
[Research Report] Praha: Fakulta dopravní ČVUT, 2005. Report no. VYZ616.003/05.
Výzkumná zpráva v češtině (2005)
67.Child safety in frame of the road traffic
Schejbalová, Z.
In: 4th International Conference Movement and Health - Proceedings. Olomouc: Univerzita Palackého, Fakulta tělesné kultury, 2005. pp. 102. ISBN 80-244-1166-0.
Abstrakt ve sborníku (2005)
68.Bezpečnost chodců - střet s osobním a dodávkovým automobilem
Schejbalová, Z. - Lenk, J.
In: Věda o dopravě 2004. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2004. pp. 235-239. ISBN 80-01-03047-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2004)
69.Pedestrian Safety - Collision With Personal Car and Van Vehicle
Schejbalová, Z. - Lenk, J. - Kovandová, H. - Kovanda, J. - First, J., - Mičunek, T.
In: Věda o dopravě 2004. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2004. pp. 317-318. ISBN 80-01-03047-4.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2004)
70.Pedestrian safety - collision with personal car and van vehicle
Schejbalová, Z. - Kovandová, H. - Lenk, J. - Mičunek, T. - First, J., - Kovanda, J.
In: IRCOBI Conference Proceedings. France: IRCOBI, 2004. pp. 146-150.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
71.Modely dopravních procesů
Kovanda, J. - Schejbalová, Z.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2004. Report no. VYZ616.006/04.
Výzkumná zpráva v češtině (2004)
72.Biomechanické aspekty střetu vozidla s chodcem
Schejbalová, Z. - Kovandová, H.
In: Konferencia znalcov z odboru doprava cestná s medzinárodnou účasťou. Žilina: Wettrans, 2003. pp. 121-124.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2003)

* information comes from a university database VVVS

1.Vliv reklamních zařízení na bezpečnost silničního provozu
Radová, Z.
2016 - 2017
VH20162017003
2.Další vzdělávání v oblasti měřicích metod a simulačních programů
Radová, Z.
2014 - 2015
CZ.1.07/3.2.06/05.0001
3.Využití poznatků biomechaniky a konstrukční mechaniky pro bezpečnost vozidel
Radová, Z.
2007 - 2007
CTU0715916