doc. Ing. Daniel Kytýř, Ph.D.

Head of student project:

Advanced Experimental Methods for Engineering Materials and Structures
  18X2ZD - Master's Degree Programme

* information comes from a university database VVVS

1.Micro-containers for cell cultivate preservation during X-ray imaging
Kytýř, D. - Šleichrt, J.
Funkční vzorek (2018)
2.Impact Testing Of Ordnance Gelatine Under Moderate Strain Rate Conditions
Doktor, T. - Zlámal, P. - Fíla, T. - Šleichrt, J., - Kytýř, D.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2018)
3.Multi-channel control system for in-situ laboratory loading devices
Rada, V. - Fíla, T. - Zlámal, P. - Kytýř, D., - Koudelka, P.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2018)
4.Basic Biomechanical Characterization of Polyurethane Based Artificial Cancellous Structures
Šleichrt, J. - Kytýř, D. - Pithartová, K. - Senck, S. - Fürst, D., - Schrempf, A.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2018)
5.16th Youth Symposium On Experimental Solid Mechanics
Kytýř, D. ed. - Doktor, T. ed., - Major, Z. ed.
Sborník (2018)
6.Testing of Auxetic Materials Using Hopkinson Bar and Digital Image Correlation
Fíla, T. - Zlámal, P. - Falta, J. - Doktor, T. - Koudelka, P. - Kytýř, D. - Adorna, M. - Luksch, J. - Neuhäuserová, M. - Valach, J., - Jiroušek, O.
Stať ve sborníku (2018)
7.Biomechanical Characterization of Gellan Gum Based Bone Scaffolds - Utilisation of On-the-Fly Microtomography
Kytýř, D.
Docentská habilitační práce (2018)
8.4D microtomography scaffold testing]{Utilisation of on-the-fly 4D microtomography for artificial tissues testing
Kytýř, D.
Habilitační přednáška (2018)
9.Deformation Response of Gellan Gum Based Bone Scaffold Subjected to Uniaxial Quasi-static Loading
Kytýř, D. - Krčmářová, N. - Šleichrt, J. - Fíla, T. - Koudelka, P. - Gantar, A, - Novak, S
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2017)
10.Time-lapse micro-tomography analysis of the deformation response of a gellan-gum-based scaffold
Kytýř, D. - Krčmářová, N. - Zlámal, P. - Kumpová, I. - Fíla, T. - Koudelka, P. - Gantar, A., - Novak, S.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2017)
11.Impact testing of polymer-filled auxetics using Split Hopkinson Pressure Bar
Fíla, T. - Zlámal, P. - Jiroušek, O. - Falta, J. - Koudelka, P. - Kytýř, D. - Doktor, T., - Valach, J.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2017)
12.Instrumentovaný mikroindentor s kmitající cívkou
Šleichrt, J. - Fíla, T., - Kytýř, D.
Funkční vzorek (2017)
13.Deformation Behaviour of Gellan Gum Based Artificial Bone Structures under Simulated Physiological Conditions
Krčmářová, N. - Šleichrt, J. - Fíla, T. - Koudelka, P., - Kytýř, D.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2017)
14.Semi–Automated Assessment of Micromechanical Properties of the Metal Foams on the Cell-Wall Level
Krčmářová, N. - Šleichrt, J. - Doktor, T. - Kytýř, D., - Jiroušek, O.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2017)
15.ExNum 2016
Kytýř, D. ed. - Zlámal, P. ed.
Sborník (2017)
16.Properties of Filling Materials in Inter - penetrating Phase Com posites under High Strain - rate Impacts
Doktor, T. - Fíla, T. - Zlámal, P. - Koudelka, P. - Kytýř, D., - Jiroušek, O.
Abstrakt ve sborníku (2017)
17.Vyhodnocování dynamických experimentů prováděných dělenou Hopkinsonovou tyčí
Adorna, M. - Fíla, T. - Kytýř, D., - Fisher, C. opon.
Diplomová práce (2017)
18.X-ray-based Microstructural Analysis of Hydrogel-based Composites for Bone Tissue Engineering
Kytýř, D. - Krčmářová, N. - Doktor, T. - Kumpová, I. - Koudelková, V. - Nepomucká, K. - Šepitka, J., - Gantar, A.
Abstrakt ve sborníku (2017)
19.Automatizovaná procedura měření povrchové tvrdosti porézních materiálů
Hos, J. - Jíra, A. opon. - Kytýř, D., - Krčmářová, N.
Diplomová práce (2017)
20.Deformation behaviour of a natural-shaped bone scaffold
Kytýř, D. - Doktor, T. - Jiroušek, O. - Fíla, T. - Koudelka, P., - Zlámal, P.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2016)
21.Creep behaviour of a short-fibre C/PPS composite
Fíla, T. - Koudelka, P. - Kytýř, D. - Hos, J., - Šleichrt, J.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2016)
22.Modulární jednotka řízení experimentálních zařízení
Šleichrt, J. - Fíla, T., - Kytýř, D.
Funkční vzorek (2016)
23.Bioreaktor k simulaci fyziologických podmínek lidského těla
Šleichrt, J. - Krčmářová, N. - Kytýř, D., - Fíla, T.
Funkční vzorek (2016)
24.International Symposium on Experimental Methods and Numerical Simulation in Engineering Sciences
Jiroušek, O. org. - Kytýř, D. org., - Zlámal, P. org.
Pořádání konference (2016)
25.Identification of Damaged Zones in C/PPS Specimens Subjected to Fatigue Loading Based on High-resolution Thermography
Koudelka, P. - Kytýř, D. - Fenclová, N., - Šperl, M.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2016)
26.Deformation mechanisms of auxetic microstructures for energy absorption applications
Koudelka, P. - Neuhäuserová, M. - Fíla, T., - Kytýř, D.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2016)
27.Deformation Behaviour of Gellan Gum Based Scaffold Subjected to Compression Loading
Kytýř, D. - Doktor, T. - Adorna, M. - Neuhäuserová, M. - Šleichrt, J. - Krčmářová, N. - Gantar, A, - Novak, S
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2016)
28.Rectangular hollow structural section analysis report for GRADUS a.s.
Kytýř, D. - Krčmářová, N. - Šleichrt, J., - Hos, J.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2016)
29.XIVth Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics
Major, Z ed. - Kytýř, D. ed.
Sborník (2016)
30.Modulární jednotka řízení experimentálních zařízení pro měření mechanických vlastností materiálů
Šleichrt, J. - Fíla, T. - Keršner, Z. opon., - Kytýř, D.
Diplomová práce (2016)
31.Deformation Response of Gellan Gum Based Bone Scaffold Subjected to Uniaxial Quasi-Static Loading
Krčmářová, N. - Kytýř, D. - Šleichrt, J. - Koudelka, P., - Fíla, T.
Abstrakt ve sborníku (2016)
32.Book of Abstracts of International Symposium on Experimental Methods and Numerical Simulation in Engineering Sciences 2016
Jiroušek, O. ed. - Kytýř, D. ed., - Zlámal, P. ed.
Sborník (2016)
33.Full-Field Strain Evaluation of Chopped Carbon Fibre Composite under Tensile Loading
Šleichrt, J. - Krčmářová, N. - Fíla, T. - Koudelka, P., - Kytýř, D.
Abstrakt ve sborníku (2016)
34.Micromechanical Characterization of Gellan Gum Based Bone Scaffold
Krčmářová, N. - Kytýř, D. - Petráňová, V - Šepitka, J. - Lukeš, J. - Gantar, A, - Novak, S
Abstrakt ve sborníku (2016)
35.Properties of Polymer-Filled Aluminium Foams under Moderate Strain-Rate Loading Conditions
Doktor, T. - Zlámal, P. - Fíla, T. - Koudelka, P. - Kytýř, D., - Jiroušek, O.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2015)
36.Demonstrátor ohybu štíhlých nosníků
Šleichrt, J. - Jelínková, M. - Zlámal, P., - Kytýř, D.
Funkční vzorek (2015)
37.Demonstrátor vzpěrné pevnosti
Šleichrt, J. - Jelínková, M. - Zlámal, P., - Kytýř, D.
Funkční vzorek (2015)
38.Testování originálních a neoriginálních náhradních dílů kapot Fabia II
Mičunek, T. - Jiroušek, O. - Frydrýn, M. - Kytýř, D. - Schmidt, D. - Zlámal, P. - Svatý, Z. - Doktor, T. - Nouzovský, L. - Fíla, T. - Lenková, A. - Koudelka, P. - Mičunková, K. - Neuhäuserová, M. - Hájková, B. - Šleichrt, J. - Adorna, M. - Hos, J. - Falta, J., - Fenclová, N.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
39.Určování orientace vláken v krátkovláknových kompozitech analýzou obrazových dat
Hos, J. - Doktor, T. - Kytýř, D., - Kostelecká, M. opon.
Diplomová práce (2015)
40.Nástroje pro řízení a vyhodnocování mikroindentačních zkoušek
Fenclová, N. - Šepitka, J. opon. - Fíla, T., - Kytýř, D.
Diplomová práce (2015)
41.Mapping of Local Changes of Mechanical Properties in Trabecular Interconnections
Kytýř, D. - Fenclová, N. - Koudelka, P. - Doktor, T. - Šepitka, J., - Lukeš, J.
Stať ve sborníku (2015)
42.Micromechanical Properties of Biocompatible Materials for Bone Tissue Engineering Produced by Direct 3D Printing
Koudelka, P. - Doktor, T. - Kytýř, D. - Fenclová, N. - Šepitka, J., - Lukeš, J.
Stať ve sborníku (2015)
43.NANOINDENTATION OF 3D PRINTED POLYLACTIC ACID BONE SCAFFOLD
Lukeš, J. - Šepitka, J. - Berg, M., - Kytýř, D.
Abstrakt ve sborníku (2015)
44.Hodnocení tečení uhlíkových kompozitů s využitím optického měření deformace
Adorna, M. - Kytýř, D., - Šperl, M. opon.
Diplomová práce (2015)
45.Mechanické vlastnosti auxetických struktur určené kvazi-statickými zkouškami
Neuhäuserová, M. - Koudelka, P. - Kytýř, D., - Jandejsek, I. opon.
Diplomová práce (2015)
46.Assessment of Post Impact Damage Propagation in Carbon-Fibre Composite under Cyclic Loading
Kytýř, D. - Fíla, T. - Šleichrt, J. - Doktor, T., - Šperl, M.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2014)
47.Radiographical investigation of fluid penetration processes in natural stones used in historical buildings
Koudelka, P. - Jandejsek, I. - Doktor, T. - Kytýř, D. - Jiroušek, O. - Drdácký, M., - Zíma, P.Z.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2014)
48.Instrumentovaný mikroindentor
Fíla, T. - Kytýř, D., - Fenclová, N.
Funkční vzorek (2014)
49.Calibration of an Image Processing Tool for Analysis of Fibre Orientation in Fibre Reinforced Composites
Hos, J. - Doktor, T. - Kytýř, D., - Petráňová, V.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2014)
50.On the X-ray Micro-tomography Measurements of Biological Samples under Compressive Loading
Fíla, T. - Kumpová, I. - Zlámal, P. - Kytýř, D. - Koudelka, P. - Doktor, T., - Jiroušek, O.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2014)
51.Assessment of Damage Propagation in Carbon-fibre Composite under Cyclic Loading
Šleichrt, J. - Fíla, T. - Šperl, M., - Kytýř, D.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2014)
52.Evaluation of Local Plastic Flow in the Vicinity of Indentation by the Means of DIC Applied on SEM Micrographs
Valach, J. - Kytýř, D. - Fenclová, N. - Koudelka, P. - Doktor, T., - Fíla, T.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2014)
53.Material testing of natural stones used in historical buildings based on scanning electron microscopy and nanoindentation
Koudelka, P. - Kytýř, D. - Koudelková, V. - Lukeš, J. - Doktor, T., - Valach, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2014)
54.Utilisation of Radiological Methods for Investigation of Trabecular Bone Deformation Behaviour
Kytýř, D. - Doktor, T. - Fíla, T. - Koudelka, P. - Zlámal, P. - Jiroušek, O., - Kumpová, I.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2014)
55.Inspection of local influenced zones in micro-scale aluminium specimens
Zlámal, P. - Doktor, T. - Koudelka, P. - Fíla, T. - Kytýř, D. - Jiroušek, O. - Králík, V., - Němeček, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2014)
56.Inspection of post impact fatigue damage in carbon fibre composite using modulus mapping technique
Koudelka, P. - Fíla, T. - Doktor, T. - Kytýř, D. - Valach, J. - Šepitka, J., - Lukeš, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2014)
57.Proceedings of 13th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics
Zlámal, P. ed. - Kytýř, D. ed., - Růžička, M. ed.
Sborník (2014)
58.Strain-rate sensitive cellular materials for energy absorption applications
Doktor, T. - Kytýř, D. supervisor, - Jiroušek, O. supervisor
Doktorandské minimum (2014)
59.Deformation Response Analysis of Individual Trabeculae using Microradiography Techniques
Kytýř, D. - Doktor, T. - Fíla, T. - Koudelka, P. - Kumpová, I. - Zlámal, P., - Jiroušek, O.
Abstrakt ve sborníku (2014)
60.Indirect determination of material model parameters for single trabecula based on nanoindentation and three-point bending test
Zlámal, P. - Jiroušek, O. - Kytýř, D., - Doktor, T.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2013)
61.Effective elastic moduli of closed-cell aluminium foams - homogenization method
Koudelka, P. - Doktor, T. - Valach, J. - Kytýř, D., - Jiroušek, O.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2013)
62.Evaluation of impact damage effect on fatigue life of carbon fibre composites
Kytýř, D. - Fíla, T. - Valach, J., - Šperl, M.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2013)
63.X-ray and finite element analysis of deformation response of closed-cell metal foam subjected to compressive loading
Jiroušek, O. - Doktor, T. - Kytýř, D. - Zlámal, P. - Fíla, T. - Koudelka, P. - Jandejsek, I., - Vavřík, D.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2013)
64.Displacement Tracking in Single Human Trabecula with Metal-plated Micro-spheres using X-ray Radiography Imaging
Jiroušek, O. - Kytýř, D. - Doktor, T. - Dammer, J., - Krejčí, F.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2013)
65.Evaluation of Micromechanical Tests of Isolated Cell-walls of Aluminium Foam
Doktor, T. - Koudelka, P. - Fíla, T. - Kytýř, D., - Jiroušek, O.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)
66.Inverse Estimation of Rat Vertebrae Stiffness using Large-Scale Micro-Structural Finite Element Models
Jiroušek, O. - Zlámal, P. - Jandejsek, I. - Kytýř, D., - Schmidt, D.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)
67.Simulation of a Three-Point Bending Test on the Isolated Cell Wall of Aluminium Foam
Doktor, T. - Kytýř, D. - Zlámal, P. - Fíla, T. - Koudelka, P., - Jiroušek, O.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)
68.Inverse Estimation of Rat Vertebrae Stiffness using Large-Scale Micro-Structural Finite Element Models
Jiroušek, O. - Zlámal, P. - Jandejsek, I. - Kytýř, D., - Schmidt, D.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)
69.Behaviour of C/PPS Composites During High Temperature Thermal Loading
Fíla, T. - Kytýř, D. - Doktor, T. - Koudelka, P., - Valach, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)
70.Biaxial Microindentation Investigation on Plastic Strain Distribution
Fenclová, N. - Kytýř, D. - Valach, J. - Doktor, T., - Koudelka, P.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)
71.Utilisation of Radiological Methods for Multilevel Testing of Human Bones
Kytýř, D. - Doktor, T. - Zlámal, P., - Jiroušek, O.
Nepublikovaná přednáška (2013)
72.Investigation of Relation between Severities of Impact Damage to Fiber Reinforced Plastic and Hidden Flaws Detection by Thermocamera
Valach, J. - Žďárský, M., - Kytýř, D.
Abstrakt ve sborníku (2013)
73.Sensitivity Study of Resonance Cyclic Loading of Carbon Fibre PPS Matrix Composite Specimen by Hi-Speed Recording Thermocamera
Žďárský, M. - Valach, J. - Kytýř, D. - Šperl, M., - Fíla, T.
Abstrakt ve sborníku (2013)
74.Use of modulus mapping technique to investigate cross-sectional material properties of extracted single human trabeculae
Jiroušek, O. - Kytýř, D. - Zlámal, P. - Doktor, T. - Šepitka, J., - Lukeš, J.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2012)
75.Analysis of cross-section surface roughness evolution of carbon fibre reinforced polymer under fatigue loading
Doktor, T. - Valach, J. - Kytýř, D. - Fíla, T. - Minster, J., - Kostelecká, M.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2012)
76.Composition, Structural and Material Properties of Leech Teeth - Example of Bioinspiration in Materials Research
Šepitka, J. - Lukeš, J. - Jiroušek, O. - Kytýř, D., - Valach, J.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2012)
77.Determination of Local Distribution of Hardness for Investigation of Material Behavior under Load Approaching its Strength
Valach, J. - Žďárský, M. - Kytýř, D. - Doktor, T., - Šperl, M.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2012)
78.Modelling Elasto-Plastic Behaviour of Human Single Trabecula-Comparison with Bending Test
Zlámal, P. - Jiroušek, O. - Doktor, T., - Kytýř, D.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2012)
79.Evaluation of Material's State during Deformation Process by Means of Thermographic Measurement
Žďárský, M. - Valach, J., - Kytýř, D.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2012)
80.Indirect determination of material model parameters for single trabecula based on nanoindentation and three-point bending test
Zlámal, P. - Jiroušek, O. - Kytýř, D., - Doktor, T.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2012)
81.Hardness distribution mapping in low carbon pipeline steel using semiautomatic evaluation of Vickers indentation measurement
Doktor, T. - Fenclová, N. - Kytýř, D., - Valach, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2012)
82.Comparison of Composite Material Degradation Assesment Methods Using Acoustic Analysis and Laser Vibrometry
Fíla, T. - Urushadze, S. - Kytýř, D. - Valach, J., - Šperl, M.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2012)
83.Investigation of Compostie Material Degradation Indicators Using Acoustic Measurement: Comparison with Laser Vibrometry
Fíla, T. - Urushadze, S. - Kytýř, D. - Valach, J., - Šperl, M.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2012)
84.Development of Volume Model of Irregular Shaped Objects for Numerical Simulations using Shape-from-Silhouette Method
Doktor, T. - Kytýř, D. - Zlámal, P., - Jiroušek, O.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
85.Measuring of Elastic Properties of Metal Foam Based on Compression Test and Digital Image Correlation
Zlámal, P. - Kytýř, D. - Fíla, T. - Koudelka, P., - Jiroušek, O.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
86.Effective elastic moduli of closed-cell aluminium foams - homogenization method
Koudelka, P. - Doktor, T. - Valach, J. - Kytýř, D., - Jiroušek, O.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
87.Evaluation of C/PPS Composite Fatique Behaviour Using Acoustic Analysis
Fíla, T. - Kytýř, D., - Valach, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
88.Experimental Methods and Numerical Simulation in Engineering Sciences, Proceedings of XIIIth Bilateral Czech/German Symposium
Jiroušek, O. ed. - Kytýř, D. ed.
Sborník (2012)
89.Effective properties of foam materials - homogenization method
Koudelka, P. - Němeček, J. opon. - Kytýř, D., - Valach, J.
Diplomová práce (2012)
90.Diagnostika únavové degradace C/PPS kompozitů pro letecký průmysl
Fíla, T. - Kytýř, D. - Minster, J. opon., - Valach, J.
Diplomová práce (2012)
91.Evaluation of the Effect of Impact Damage on the Fatigue Life of Carbon Fibre Composites
Kytýř, D. - Fíla, T. - Valach, J. - Šperl, M., - Bryscejn, J.
Nepublikovaná přednáška (2012)
92.THE MONITORING OF THE CEMENT PLATEʼS SHRINKAGE
Kostelecká, M. - Kolísko, J., - Kytýř, D.
Abstrakt ve sborníku (2012)
93.Nanoindentation of trabecular bone - comparison with uniaxial testing of single trabecula
Jiroušek, O. - Němeček, J. - Kytýř, D. - Kunecký, J. - Zlámal, P., - Doktor, T.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2011)
94.Monitoring of Material Surface Polishing Procedure Using Confocal Microscope
Dudíková, M. - Kytýř, D. - Doktor, T., - Jiroušek, O.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2011)
95.Comparison of Mechanical Properties of CFRP Laminate Obtained from Full-scale Test and Extrapolated from Local Measurement
Valach, J. - Kytýř, D. - Doktor, T. - Sekyrová, K. - Králík, V., - Němeček, J.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2011)
96.Strain analysis of trabecular bone using time-resolved X-ray microtomography
Jiroušek, O. - Zlámal, P. - Kytýř, D., - Kroupa, M.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2011)
97.High resolution X-ray imaging of bone-implant interface by large area flat-panel detector
Kytýř, D. - Jiroušek, O., - Dammer, J.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2011)
98.Real-time X-ray microradiographic imaging and image correlation for local strain mapping in single trabecula under mechanical load
Doktor, T. - Jiroušek, O. - Kytýř, D. - Zlámal, P., - Jandejsek, I.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2011)
99.Experimental and numerical study of cemented bone-implant interface behaviour
Kytýř, D. - Doktor, T. - Jiroušek, O. - Zlámal, P., - Pokorný, D.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2011)
100.Pore Size Distribution of Human Trabecular Bone - Comparison of Intrusion Measurements with Image Analysis
Doktor, T. - Valach, J. - Kytýř, D., - Jiroušek, O.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2011)
101.Assessment of C/PPS Composites Degradation Indicators using Acoustic Measurement
Kytýř, D. - Valach, J. - Doktor, T., - Jiroušek, O.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2011)
102.Investigation of C/PPS Composites Degradation Process Using Acoustic Measurement
Fíla, T. - Valach, J. - Kytýř, D., - Šperl, M.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2011)
103.Evaluation of sample preparation procedures for micro-mechanical testing of trabecular bone
Kytýř, D. - Valach, J. - Doktor, T. - Jiroušek, J. - Zlámal, P., - Kostelecká, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2011)
104.Study of Degradation of Fibre - Cement Plates with Different Types of non - Metalic Fibres
Kostelecká, M. - Kytýř, D., - Doktor, T.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2011)
105.Improvements of an Analysis Tool for the Pore Size Distribution Assessment
Doktor, T. - Valach, J. - Kytýř, D. - Jiroušek, O., - Kostelecká, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2011)
106.Development of Visco-elasto-plastic Material Model for Human Trabecular Bone using Nanoindentation
Zlámal, P. - Kytýř, D. - Jiroušek, O., - Němeček, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2011)
107.Simulation of the Mechanical Behaviour of a Single Human Trabecula assessed with a Micromechanical Test and Nanoindentation
Jiroušek, O. - Kytýř, D. - Kunecký, J. - Zlámal, P. - Doktor, T., - Němeček, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2011)
108.Experimental and Numerical Study of Cemented Bone--implant Interface Behaviour using Microtomography Measurement
Kytýř, D.
Doktorská práce (Ph.D.) (2011)
109.Numerical modelling of the reinforcing effect of geosynthetic material used in ballasted railway tracks
Jiroušek, O. - Jíra, J. - Hrdlička, O. - Kunecký, J. - Kytýř, D. - Vyčichl, J., - Doktor, T.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2010)
110.Experimental and numerical study of cemented bone-implant interface behaviour
Kytýř, D. - Doktor, T. - Jiroušek, O. - Zlámal, P., - Pokorný, D.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
111.Assessment of pore size distribution using image analysis
Doktor, T. - Kytýř, D. - Valach, J., - Jiroušek, O.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
112.Radiological investigation of bone cement layer behaviour under cyclic loading
Kytýř, D. - Jiroušek, O., - Dammer, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
113.Strain measurement in complex microstructures using volume correlation method
Jiroušek, O. - Jandejsek, I. - Kytýř, D., - Dammer, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
114.Calibration on material model for trabecular bone verified by time-lapse X-Ray microtomography.
Zlámal, P. - Kytýř, D., - Jiroušek, O.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
115.High resolution finite element modeling of cemented bone-implant interface using X-ray microtomography
Kytýř, D. - Jiroušek, O. - Zlámal, P. - Pokorný, D., - Dammer, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
116.Microstructural Properties of Acetabular Region of Human Pelvic Bone Revealed Using micro-CT.
Kytýř, D. - Jiroušek, O., - Vavřík, D.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2009)
117.Determination of Mechanical Properties of Trabecular Bone using Ultrasonic Measurement
Kytýř, D. - Valach, J. - Jiroušek, O. - Jíra, J., - Frankeová, D.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2009)
118.Behaviour of a Ballasted Track under Cyclic Loading: Numerical and Laboratory Investigations
Jiroušek, O. - Horníček, L. - Jíra, J. - Kunecký, J. - Kytýř, D., - Vyčichl, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2009)
119.Strain analysis of trabecular bone using time-lapse X-ray microtomography.
Jiroušek, O. - Zlámal, P. - Kytýř, D., - Kroupa, M.
Abstrakt ve sborníku (2009)
120.Behaviour of a Ballasted Track under Cyclic Loading: Numerical and Laboratory Investigations
Jiroušek, O. - Horníček, L. - Jíra, J. - Kunecký, J. - Kytýř, D., - Vyčichl, J.
Abstrakt ve sborníku (2009)
121.Material Testing of Spongy Bone Based on Optical Identification
Kytýř, D. - Jiroušek, O., - Žák, O.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2008)
122.Contact FE analysis of interaction between pelvic bone and cemented acetabular component
Vyčichl, J. - Kytýř, D., - Jírová, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2008)
123.Comparison of Numerical and Experimental Methods Involved in Research of Protective Helmets: Case Study of Simple XPS Brick
Kunecký, J. - Kytýř, D.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2008)
124.Analysis of hip joint hemiarthoplasty influence to stress field changes in bone tissue
Kytýř, D. - Micka, M.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2008)
125.Two Different Approaches a Hip Joint Reconstruction
Kytýř, D. - Vyčichl, J. - Jírová, J., - Jíra, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2008)
126.Experimental and Numerical Assessment of Acceleration History of Hammer Impacting XPS Brick for Use in Protective Devices Research
Kunecký, J. - Kytýř, D.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2008)
127.Optical Identification of Deformation Applied to Trabecular Bone
Žák, O. - Kytýř, D., - Jiroušek, O.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2008)
128.Muscle Unbalance Influence to Hip Implant Migration
Kytýř, D. - Jírová, J. - Vyčichl, J., - Jíra, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
129.Interaction Between Pelvic Bone and Acetabular Component with Non-Uniform Cement Layer
Vyčichl, J. - Kytýř, D. - Jírová, J., - Jíra, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
130.Hip Joint Surgery Problems of Crash and Fall Injures
Kytýř, D. - Jírová, J., - Vyčichl, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
131.Numerical Analysis of Hip Implant Migration
Kytýř, D. - Jírová, J. - Jíra, J., - Micka, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2007)
132.Influence of the Hip Joint Shape to Stress Field After Hemiarthroplasty
Kytýř, D. - Jírová, J. - Micka, M., - Jíra, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2006)
133.Experimental Determination of Anisotropic Properties of the Bones for FE Analysis
Kytýř, D. - Kunecký, J. - Jiroušek, O. - Zelenková, K., - Jírová, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2006)
134.Calibration for Free-Hand Ultrasound-Based Reconstruction Method
Kytýř, D. - Donati, M., - Stagni, R.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2006)
135.Parametrická studie změny napětí v pánevní kosti po implantaci cerkvikokapitální endoprotézy
Kytýř, D. - Jírová, J., - Micka, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2005)
136.Comparative Study of FE Models of Human Femur Constructed by Different Approaches
Kytýř, D. - Jírová, J., - Jiroušek, O.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2005)

* information comes from a university database VVVS

1.Časově závislé procesy v heterogenních materiálech se složitou mikrostrukturou
Kytýř, D.
2015 - 2017
SGS15/225/OHK2/3T/16
2.International Symposium on Experimental Methods and Numerical Simulation in Engineering Sciences
Kytýř, D.
2016 - 2016
SVK 48/16/F6
3.13th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics
Kytýř, D.
2014 - 2014
SVK 49/14/F6
4.Metody studia vlivu mikrostruktury na výsledné charakteristiky a chování pokročilých materiálů
Kytýř, D.
2012 - 2014
SGS12/205/OHK2/3T/16
5.Analýza změny napjatosti v kostní tkáni po implementaci cervikokapitální endoprotézy kyčelního kloubu
Kytýř, D.
2007 - 2007
CTU0709116
6.Numerická analýza vlivu napětí na migraci hlavice po implantaci cervikokapitalní endoprotézy
Kytýř, D.
2006 - 2006
CTU0622616