doc. Ing. Daniel Kytýř, Ph.D.

Head of student project:

Advanced Experimental Methods for Engineering Materials and Structures
  18X1ZD - Bachelor's Degree Programme
  18X2ZD - Master's Degree Programme

* information comes from a university database VVVS

1.Dynamic penetration of cellular solids: Experimental investigation using Hopkinson bar and computed tomography
Šleichrt, J. - Fíla, T. - Koudelka, P. - Adorna, M. - Falta, J. - Zlámal, P. - Glinz, J. - Neuhäuserová, M. - Doktor, T. - Mauko, A. - Kytýř, D. - Vesenjak, M. - Duarte, I. - Ren, Z., - Jiroušek, O.
Materials Science and Engineering A - Structural Materials: Properties, Microstructure and Processing. 2021, 800 ISSN 0921-5093.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2021)
2.Univerzální hardwarová platforma pro pokročilé řízení laboratorních zařízení v reálném čase
Rada, V. - Kytýř, D. - Zlámal, P., - Fíla, T.
[Functional Sample] 2020.
Funkční vzorek (2020)
3.Strain-rate sensitive cellular materials for energy absorption
Doktor, T. - Kytýř, D. supervisor - Rusnáková, S. opon. - Jiroušek, O. supervisor, - Gutermann, M. opon.
Praha: Defense date 2020-12-18. PhD Thesis. Czech Technical University in Prague. Supervised by D. KYTÝŘ and O. JIROUŠEK.
Doktorská práce (Ph.D.) (2020)
4.Compressive Properties of Auxetic Structures with Controlled Stiffness of Strut Joints
Doktor, T. - Fíla, T. - Koudelka, P. - Kytýř, D., - Jiroušek, O.
In: 17th YOUTH SYMPOSIUM ON EXPERIMENTAL SOLID MECHANICS. Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2019. p. 17-20. vol. 25. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06670-6.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2019)
5.High Strain-rate Compressive Testing of Filling Materials for Inter-penetrating Phase Composites
Doktor, T. - Fíla, T. - Zlámal, P. - Kytýř, D., - Jiroušek, O.
In: 17th YOUTH SYMPOSIUM ON EXPERIMENTAL SOLID MECHANICS. Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2019. p. 21-24. vol. 25. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06670-6.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2019)
6.17th YOUTH SYMPOSIUM ON EXPERIMENTAL SOLID MECHANICS
Kytýř, D. ed. - Zlámal, P. ed., - Doktor, T. ed.
Telč, 2019-06-06/2019-06-08. Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2019. vol. 25. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06670-6.
Sborník (2019)
7.Book of Abstracts of Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics 2019
Kytýř, D. ed. - Doktor, T. ed., - Zlámal, P. ed.
Telč, 2019-08-06/2019-08-08. Praha: Czech Acad Sci, Inst Theoret & Appl Mech, 2019. ISBN 978-80-86246-45-1.
Sborník (2019)
8.Micro-containers for cell cultivate preservation during X-ray imaging
Kytýř, D. - Šleichrt, J.
[Functional Sample] 2018.
Funkční vzorek (2018)
9.Multi-channel control system for in-situ laboratory loading devices
Rada, V. - Fíla, T. - Zlámal, P. - Kytýř, D., - Koudelka, P.
In: 16th Youth Symposium On Experimental Solid Mechanics. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, ČVUT v Praze, 2018. p. 15-19. vol. 18. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06474-0.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2018)
10.Basic Biomechanical Characterization of Polyurethane Based Artificial Cancellous Structures
Šleichrt, J. - Kytýř, D. - Pithartová, K. - Senck, S. - Fürst, D., - Schrempf, A.
In: 16th Youth Symposium On Experimental Solid Mechanics. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, ČVUT v Praze, 2018. p. 28-31. vol. 18. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06474-0.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2018)
11.Impact Testing Of Ordnance Gelatine Under Moderate Strain Rate Conditions
Doktor, T. - Zlámal, P. - Fíla, T. - Šleichrt, J., - Kytýř, D.
In: 16th Youth Symposium On Experimental Solid Mechanics. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, ČVUT v Praze, 2018. p. 44-47. vol. 18. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06474-0.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2018)
12.Testing of Auxetic Materials Using Hopkinson Bar and Digital Image Correlation
Fíla, T. - Zlámal, P. - Falta, J. - Doktor, T. - Koudelka, P. - Kytýř, D. - Adorna, M. - Luksch, J. - Neuhäuserová, M. - Valach, J., - Jiroušek, O.
In: EPJ Web of Conferences - Volume 183 (2018) - DYMAT 2018 - 12th International Conference on the Mechanical and Physical Behaviour of Materials under Dynamic Loading. Les Ulis Cedex A: EDP Sciences - Web of Conferences, 2018. p. 1-6. vol. 183. ISSN 2100-014X. ISBN 978-2-7598-9053-8.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2018)
13.4D microtomography scaffold testing]{Utilisation of on-the-fly 4D microtomography for artificial tissues testing
Kytýř, D.
Defense date 2018-05-25. Associate Professor Lecture. CTU FTS. Department of Mechanics and Materials.
Habilitační přednáška (2018)
14.Biomechanical Characterization of Gellan Gum Based Bone Scaffolds - Utilisation of On-the-Fly Microtomography
Kytýř, D.
Defense date 2018-05-25. Associate Professor Thesis. CTU FTS. Department of Mechanics and Materials.
Docentská habilitační práce (2018)
15.16th Youth Symposium On Experimental Solid Mechanics
Kytýř, D. ed. - Doktor, T. ed., - Major, Z. ed.
Traunkirchen, 2018-05-17/2018-05-19. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, ČVUT v Praze, 2018. vol. 18. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06474-0.
Sborník (2018)
16.Deformation Response of Gellan Gum Based Bone Scaffold Subjected to Uniaxial Quasi-static Loading
Kytýř, D. - Krčmářová, N. - Šleichrt, J. - Fíla, T. - Koudelka, P. - Gantar, A, - Novak, S
Acta Polytechnica. 2017, 57(1), 14-21. ISSN 1210-2709.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2017)
17.Time-lapse micro-tomography analysis of the deformation response of a gellan-gum-based scaffold
Kytýř, D. - Krčmářová, N. - Zlámal, P. - Kumpová, I. - Fíla, T. - Koudelka, P. - Gantar, A., - Novak, S.
Materials and Technology. 2017, 51(3), 397-402. ISSN 1580-2949.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2017)
18.Impact testing of polymer-filled auxetics using Split Hopkinson Pressure Bar
Fíla, T. - Zlámal, P. - Jiroušek, O. - Falta, J. - Koudelka, P. - Kytýř, D. - Doktor, T., - Valach, J.
Advanced Engineering Materials. 2017, 19(10), ISSN 1438-1656.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2017)
19.Instrumentovaný mikroindentor s kmitající cívkou
Šleichrt, J. - Fíla, T., - Kytýř, D.
[Functional Sample] 2017.
Funkční vzorek (2017)
20.Deformation Behaviour of Gellan Gum Based Artificial Bone Structures under Simulated Physiological Conditions
Krčmářová, N. - Šleichrt, J. - Fíla, T. - Koudelka, P., - Kytýř, D.
In: ExNum 2016. Praha: CESKE VYSOKE UCENI TECHNICKE V PRAZE, 2017. p. 29-32. vol. 7. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06070-4.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2017)
21.Semi–Automated Assessment of Micromechanical Properties of the Metal Foams on the Cell-Wall Level
Krčmářová, N. - Šleichrt, J. - Doktor, T. - Kytýř, D., - Jiroušek, O.
In: ExNum 2016. Praha: CESKE VYSOKE UCENI TECHNICKE V PRAZE, 2017. p. 72-75. vol. 7. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06070-4.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2017)
22.ExNum 2016
Kytýř, D. ed. - Zlámal, P. ed.
Liblice, 2016-09-18/2016-09-21. Praha: CESKE VYSOKE UCENI TECHNICKE V PRAZE, 2017. vol. 7. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06070-4.
Sborník (2017)
23.Automatizovaná procedura měření povrchové tvrdosti porézních materiálů
Hos, J. - Kytýř, D. - Krčmářová, N., - Jíra, A. opon.
Defense date 2017-06-26. Master Thesis. CTU FTS. Department of Mechanics and Materials.
Diplomová práce (2017)
24.X-ray-based Microstructural Analysis of Hydrogel-based Composites for Bone Tissue Engineering
Kytýř, D. - Krčmářová, N. - Doktor, T. - Kumpová, I. - Koudelková, V. - Nepomucká, K. - Šepitka, J., - Gantar, A.
In: 25th INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATERIALS AND TECHNOLOGY - PROGRAM AND BOOK OF ABSTRACTS. Ljubljana: Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, 2017. ISBN 978-961-94088-1-0.
Abstrakt ve sborníku (2017)
25.Properties of Filling Materials in Inter - penetrating Phase Com posites under High Strain - rate Impacts
Doktor, T. - Fíla, T. - Zlámal, P. - Koudelka, P. - Kytýř, D., - Jiroušek, O.
In: 25th INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATERIALS AND TECHNOLOGY - PROGRAM AND BOOK OF ABSTRACTS. Ljubljana: Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, 2017. pp. 52. ISBN 978-961-94088-1-0.
Abstrakt ve sborníku (2017)
26.Vyhodnocování dynamických experimentů prováděných dělenou Hopkinsonovou tyčí
Adorna, M. - Kytýř, D. - Fíla, T., - Fisher, C. opon.
Defense date 2017-06-26. Master Thesis. CTU FTS. Department of Mechanics and Materials.
Diplomová práce (2017)
27.Deformation behaviour of a natural-shaped bone scaffold
Kytýř, D. - Doktor, T. - Jiroušek, O. - Fíla, T. - Koudelka, P., - Zlámal, P.
Materials and Technology. 2016, 50(3), 301-305. ISSN 1580-2949.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2016)
28.Creep behaviour of a short-fibre C/PPS composite
Fíla, T. - Koudelka, P. - Kytýř, D. - Hos, J., - Šleichrt, J.
Materials and Technology. 2016, 50(3), 413-417. ISSN 1580-2949.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2016)
29.Modulární jednotka řízení experimentálních zařízení
Šleichrt, J. - Fíla, T., - Kytýř, D.
[Functional Sample] 2016.
Funkční vzorek (2016)
30.Bioreaktor k simulaci fyziologických podmínek lidského těla
Šleichrt, J. - Krčmářová, N. - Kytýř, D., - Fíla, T.
[Functional Sample] 2016.
Funkční vzorek (2016)
31.International Symposium on Experimental Methods and Numerical Simulation in Engineering Sciences
Jiroušek, O. org. - Kytýř, D. org., - Zlámal, P. org.
[Conference Hosting] 2016.
Pořádání konference (2016)
32.Identification of Damaged Zones in C/PPS Specimens Subjected to Fatigue Loading Based on High-resolution Thermography
Koudelka, P. - Kytýř, D. - Fenclová, N., - Šperl, M.
In: XIVth Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Praha: ČVUT v Praze, Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2016. pp. 35-38. Acta Polytechnica CTU Proceedings. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-05885-5.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2016)
33.Deformation mechanisms of auxetic microstructures for energy absorption applications
Koudelka, P. - Neuhäuserová, M. - Fíla, T., - Kytýř, D.
In: Engineering Mechanics 2015. Zurich: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, 2016. pp. 428-434. Applied Mechanics and Materials. ISSN 1662-7482.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2016)
34.Deformation Behaviour of Gellan Gum Based Scaffold Subjected to Compression Loading
Kytýř, D. - Doktor, T. - Adorna, M. - Neuhäuserová, M. - Šleichrt, J. - Krčmářová, N. - Gantar, A, - Novak, S
In: Engineering Mechanics 2015. Zurich: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, 2016. pp. 665-670. Applied Mechanics and Materials. ISSN 1662-7482.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2016)
35.Rectangular hollow structural section analysis report for GRADUS a.s.
Kytýř, D. - Krčmářová, N. - Šleichrt, J., - Hos, J.
[Research Report] 2016. Report no. 2.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2016)
36.Modulární jednotka řízení experimentálních zařízení pro měření mechanických vlastností materiálů
Šleichrt, J. - Fíla, T. - Keršner, Z. opon., - Kytýř, D.
Defense date 2016-06-30. Master Thesis. CTU FTS. Department of Mechanics and Materials.
Diplomová práce (2016)
37.XIVth Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics
Major, Z ed. - Kytýř, D. ed.
Traunkirchen, 2015-05-20/2015-05-23. Praha: ČVUT v Praze, Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2016. Acta Polytechnica CTU Proceedings. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-05885-5.
Sborník (2016)
38.Book of Abstracts of International Symposium on Experimental Methods and Numerical Simulation in Engineering Sciences 2016
Jiroušek, O. ed. - Kytýř, D. ed., - Zlámal, P. ed.
Liblice, 2016-09-18/2016-09-21. Praha: CTU FTS. Department of Mechanics and Materials, 2016. ISBN 978-80-01-06009-4.
Sborník (2016)
39.Micromechanical Characterization of Gellan Gum Based Bone Scaffold
Krčmářová, N. - Kytýř, D. - Petráňová, V - Šepitka, J. - Lukeš, J. - Gantar, A, - Novak, S
In: Program and book of abstracts. Ljubljana: IMT Ljubljana, 2016, ISBN 978-961-94088-0-3.
Abstrakt ve sborníku (2016)
40.Full-Field Strain Evaluation of Chopped Carbon Fibre Composite under Tensile Loading
Šleichrt, J. - Krčmářová, N. - Fíla, T. - Koudelka, P., - Kytýř, D.
In: Book of Abstracts of International Symposium on Experimental Methods and Numerical Simulation in Engineering Sciences 2016. Praha: ústav mechaniky a materiálů, 2016. ISBN 978-80-01-06009-4.
Abstrakt ve sborníku (2016)
41.Deformation Response of Gellan Gum Based Bone Scaffold Subjected to Uniaxial Quasi-Static Loading
Krčmářová, N. - Kytýř, D. - Šleichrt, J. - Koudelka, P., - Fíla, T.
In: Book of Abstracts of International Symposium on Experimental Methods and Numerical Simulation in Engineering Sciences 2016. Praha: ústav mechaniky a materiálů, 2016, ISBN 978-80-01-06009-4. Available from: http://www.itam.cas.cz/exnum2016/BofA.php
Abstrakt ve sborníku (2016)
42.Properties of Polymer-Filled Aluminium Foams under Moderate Strain-Rate Loading Conditions
Doktor, T. - Zlámal, P. - Fíla, T. - Koudelka, P. - Kytýř, D., - Jiroušek, O.
Materials and Technology. 2015, 49(4), 597-600. ISSN 1580-2949.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2015)
43.Demonstrátor ohybu štíhlých nosníků
Šleichrt, J. - Jelínková, M. - Zlámal, P., - Kytýř, D.
[Functional Sample] 2015.
Funkční vzorek (2015)
44.Demonstrátor vzpěrné pevnosti
Šleichrt, J. - Jelínková, M. - Zlámal, P., - Kytýř, D.
[Functional Sample] 2015.
Funkční vzorek (2015)
45.Testování originálních a neoriginálních náhradních dílů kapot Fabia II
Mičunek, T. - Jiroušek, O. - Frydrýn, M. - Kytýř, D. - Schmidt, D. - Zlámal, P. - Svatý, Z. - Doktor, T. - Nouzovský, L. - Fíla, T. - Lenková, A. - Koudelka, P. - Mičunková, K. - Neuhäuserová, M. - Hájková, B. - Šleichrt, J. - Adorna, M. - Hos, J. - Falta, J., - Fenclová, N.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2015.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
46.Mapping of Local Changes of Mechanical Properties in Trabecular Interconnections
Kytýř, D. - Fenclová, N. - Koudelka, P. - Doktor, T. - Šepitka, J., - Lukeš, J.
In: Proceedings of the 11th Conference on Local Mechanical Properties. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications, 2015, pp. 129-133. Key Engineering Materials. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-03835-555-7. Available from: http://www.scientific.net/KEM.662.129
Stať ve sborníku (2015)
47.Micromechanical Properties of Biocompatible Materials for Bone Tissue Engineering Produced by Direct 3D Printing
Koudelka, P. - Doktor, T. - Kytýř, D. - Fenclová, N. - Šepitka, J., - Lukeš, J.
In: Proceedings of the 11th Conference on Local Mechanical Properties. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications, 2015. pp. 138-141. Key Engineering Materials. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-03835-555-7.
Stať ve sborníku (2015)
48.Nástroje pro řízení a vyhodnocování mikroindentačních zkoušek
Fenclová, N. - Fíla, T. - Kytýř, D., - Šepitka, J. opon.
Defense date 2015-06-18. Master Thesis. CTU FTS. Department of Mechanics and Materials.
Diplomová práce (2015)
49.Určování orientace vláken v krátkovláknových kompozitech analýzou obrazových dat
Hos, J. - Kytýř, D. - Doktor, T., - Kostelecká, M. opon.
Defense date 2015-09-17. Master Thesis. CTU FTS. Department of Mechanics and Materials.
Diplomová práce (2015)
50.Hodnocení tečení uhlíkových kompozitů s využitím optického měření deformace
Adorna, M. - Kytýř, D., - Šperl, M. opon.
Defense date 2015-09-17. Master Thesis. CTU FTS. Department of Mechanics and Materials.
Diplomová práce (2015)
51.NANOINDENTATION OF 3D PRINTED POLYLACTIC ACID BONE SCAFFOLD
Lukeš, J. - Šepitka, J. - Berg, M., - Kytýř, D.
In: ESB 2015 – Book of Extended Abstracts. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2015. ISBN 978-80-01-05777-3.
Abstrakt ve sborníku (2015)
52.Mechanické vlastnosti auxetických struktur určené kvazi-statickými zkouškami
Neuhäuserová, M. - Jandejsek, I. opon. - Koudelka, P., - Kytýř, D.
Defense date 2015-09-17. Master Thesis. CTU FTS. Department of Mechanics and Materials.
Diplomová práce (2015)
53.Assessment of Post Impact Damage Propagation in Carbon-Fibre Composite under Cyclic Loading
Kytýř, D. - Fíla, T. - Šleichrt, J. - Doktor, T., - Šperl, M.
Materials and Technology. 2014, 48(5), 777-780. ISSN 1580-2949.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2014)
54.Radiographical investigation of fluid penetration processes in natural stones used in historical buildings
Koudelka, P. - Jandejsek, I. - Doktor, T. - Kytýř, D. - Jiroušek, O. - Drdácký, M., - Zíma, P.Z.
Journal of Instrumentation. 2014,(9), ISSN 1748-0221.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2014)
55.Instrumentovaný mikroindentor
Fíla, T. - Kytýř, D., - Fenclová, N.
[Functional Sample] 2014.
Funkční vzorek (2014)
56.Calibration of an Image Processing Tool for Analysis of Fibre Orientation in Fibre Reinforced Composites
Hos, J. - Doktor, T. - Kytýř, D., - Petráňová, V.
In: Proceedings of 13th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2014. pp. 48-51. ISBN 978-80-01-05556-4.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2014)
57.Assessment of Damage Propagation in Carbon-fibre Composite under Cyclic Loading
Šleichrt, J. - Fíla, T. - Šperl, M., - Kytýř, D.
In: Proceedings of 13th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2014. pp. 124-127. ISBN 978-80-01-05556-4.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2014)
58.On the X-ray Micro-tomography Measurements of Biological Samples under Compressive Loading
Fíla, T. - Kumpová, I. - Zlámal, P. - Kytýř, D. - Koudelka, P. - Doktor, T., - Jiroušek, O.
In: Proceedings of 13th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2014, pp. 32-35. ISBN 978-80-01-05556-4. Available from: http://www.itam.cas.cz/ysesm2014/proceedings.php
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2014)
59.Evaluation of Local Plastic Flow in the Vicinity of Indentation by the Means of DIC Applied on SEM Micrographs
Valach, J. - Kytýř, D. - Fenclová, N. - Koudelka, P. - Doktor, T., - Fíla, T.
In: 9th International Conference on Local Mechanical Properties. Zürich: Transtech Publications, 2014, pp. 257-260. Key Engineering Materials. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-03785-876-9. Available from: http://www.scientific.net/KEM.586.257
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2014)
60.Material testing of natural stones used in historical buildings based on scanning electron microscopy and nanoindentation
Koudelka, P. - Kytýř, D. - Koudelková, V. - Lukeš, J. - Doktor, T., - Valach, J.
In: Key Engineering Materials. Zurich: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, 2014. p. 186-189. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-03785-876-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2014)
61.Utilisation of Radiological Methods for Investigation of Trabecular Bone Deformation Behaviour
Kytýř, D. - Doktor, T. - Fíla, T. - Koudelka, P. - Zlámal, P. - Jiroušek, O., - Kumpová, I.
In: XIVth Bilateral German/Czech Symposium - Experimental Methods and Numerical Simulation in Engineering Sciences. Wuppertal: Bergische Universität, 2014, pp. 66-69.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2014)
62.Inspection of post impact fatigue damage in carbon fibre composite using modulus mapping technique
Koudelka, P. - Fíla, T. - Doktor, T. - Kytýř, D. - Valach, J. - Šepitka, J., - Lukeš, J.
In: Local Mechanical Properties X. Zurich: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, 2014. pp. 245-248. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-03835-062-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2014)
63.Inspection of local influenced zones in micro-scale aluminium specimens
Zlámal, P. - Doktor, T. - Koudelka, P. - Fíla, T. - Kytýř, D. - Jiroušek, O. - Králík, V., - Němeček, J.
In: Local Mechanical Properties X. Zurich: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, 2014, pp. 39-42. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-03835-062-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2014)
64.Proceedings of 13th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics
Zlámal, P. ed. - Kytýř, D. ed., - Růžička, M. ed.
Děčín, 2014-06-29/2014-07-02. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2014. ISBN 978-80-01-05556-4.
Sborník (2014)
65.Deformation Response Analysis of Individual Trabeculae using Microradiography Techniques
Kytýř, D. - Doktor, T. - Fíla, T. - Koudelka, P. - Kumpová, I. - Zlámal, P., - Jiroušek, O.
In: Book of abstract of 7th World Congress of Biomechanics. 2014, pp. 597. Available from: http://wcb2014.com/
Abstrakt ve sborníku (2014)
66.Strain-rate sensitive cellular materials for energy absorption applications
Doktor, T. - Jiroušek, O. supervisor, - Kytýř, D. supervisor
Defense date 2014-12-05. Doctoral Minimum. CTU FTS. Department of Mechanics and Materials. Supervised by D. KYTÝŘ and O. JIROUŠEK.
Doktorandské minimum (2014)
67.Indirect determination of material model parameters for single trabecula based on nanoindentation and three-point bending test
Zlámal, P. - Jiroušek, O. - Kytýř, D., - Doktor, T.
Acta Technica CSAV. 2013, 58(2), 157-171. ISSN 0001-7043.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2013)
68.Effective elastic moduli of closed-cell aluminium foams - homogenization method
Koudelka, P. - Doktor, T. - Valach, J. - Kytýř, D., - Jiroušek, O.
UPB Scientific Bulletin, Series D: Mechanical Engineering. 2013, 75(1), 161-170. ISSN 1454-2358.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2013)
69.Evaluation of impact damage effect on fatigue life of carbon fibre composites
Kytýř, D. - Fíla, T. - Valach, J., - Šperl, M.
UPB Scientific Bulletin, Series D: Mechanical Engineering. 2013, 75(2), 157-164. ISSN 1454-2358.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2013)
70.Displacement Tracking in Single Human Trabecula with Metal-plated Micro-spheres using X-ray Radiography Imaging
Jiroušek, O. - Kytýř, D. - Doktor, T. - Dammer, J., - Krejčí, F.
Journal of Instrumentation. 2013, 8(2), ISSN 1748-0221.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2013)
71.X-ray and finite element analysis of deformation response of closed-cell metal foam subjected to compressive loading
Jiroušek, O. - Doktor, T. - Kytýř, D. - Zlámal, P. - Fíla, T. - Koudelka, P. - Jandejsek, I., - Vavřík, D.
Journal of Instrumentation. 2013, 8(2), ISSN 1748-0221.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2013)
72.Evaluation of Micromechanical Tests of Isolated Cell-walls of Aluminium Foam
Doktor, T. - Koudelka, P. - Fíla, T. - Kytýř, D., - Jiroušek, O.
In: Proceedings of 12th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Bari: Politecnico di Bari, 2013, Available from: https://www.dropbox.com/sh/rxfsd6n3x7440fu/hckXFqnDjX/05-Doktor.pdf
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)
73.Inverse Estimation of Rat Vertebrae Stiffness using Large-Scale Micro-Structural Finite Element Models
Jiroušek, O. - Zlámal, P. - Jandejsek, I. - Kytýř, D., - Schmidt, D.
In: Proceedings of the Fourteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2013, ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-57-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)
74.Simulation of a Three-Point Bending Test on the Isolated Cell Wall of Aluminium Foam
Doktor, T. - Kytýř, D. - Zlámal, P. - Fíla, T. - Koudelka, P., - Jiroušek, O.
In: Proceedings of the Fourteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2013, ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-57-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)
75.Inverse Estimation of Rat Vertebrae Stiffness using Large-Scale Micro-Structural Finite Element Models
Jiroušek, O. - Zlámal, P. - Jandejsek, I. - Kytýř, D., - Schmidt, D.
In: Proceedings of the Fourteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2013, ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-57-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)
76.Behaviour of C/PPS Composites During High Temperature Thermal Loading
Fíla, T. - Kytýř, D. - Doktor, T. - Koudelka, P., - Valach, J.
In: Proceedings of 12th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Bari: Politecnico di Bari, 2013.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)
77.Biaxial Microindentation Investigation on Plastic Strain Distribution
Fenclová, N. - Kytýř, D. - Valach, J. - Doktor, T., - Koudelka, P.
In: Proceedings of 12th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Bari: Politecnico di Bari, 2013,
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)
78.Utilisation of Radiological Methods for Multilevel Testing of Human Bones
Kytýř, D. - Doktor, T. - Zlámal, P., - Jiroušek, O.
[Unpublished Lecture] Politecnico di Bari. 2013-04-23.
Nepublikovaná přednáška (2013)
79.Investigation of Relation between Severities of Impact Damage to Fiber Reinforced Plastic and Hidden Flaws Detection by Thermocamera
Valach, J. - Žďárský, M., - Kytýř, D.
In: Proceedings of 30th Danubia - Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics. Zagreb: Croatian Society of Mechanics, 2013. pp. 43-44. ISBN 978-953-7539-17-7.
Abstrakt ve sborníku (2013)
80.Sensitivity Study of Resonance Cyclic Loading of Carbon Fibre PPS Matrix Composite Specimen by Hi-Speed Recording Thermocamera
Žďárský, M. - Valach, J. - Kytýř, D. - Šperl, M., - Fíla, T.
In: Proceedings of 12th International Workshop on Advanced Infrared Technology and Applications. Politecnico di Torino, 2013. pp. 217-219.
Abstrakt ve sborníku (2013)
81.Analysis of cross-section surface roughness evolution of carbon fibre reinforced polymer under fatigue loading
Doktor, T. - Valach, J. - Kytýř, D. - Fíla, T. - Minster, J., - Kostelecká, M.
Chemické listy. 2012, 106(s3), 399-400. ISSN 0009-2770.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2012)
82.Composition, Structural and Material Properties of Leech Teeth - Example of Bioinspiration in Materials Research
Šepitka, J. - Lukeš, J. - Jiroušek, O. - Kytýř, D., - Valach, J.
Chemické listy. 2012, 106(S3), 523-524. ISSN 0009-2770.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2012)
83.Determination of Local Distribution of Hardness for Investigation of Material Behavior under Load Approaching its Strength
Valach, J. - Žďárský, M. - Kytýř, D. - Doktor, T., - Šperl, M.
Chemické listy. 2012, 106(S3), 551-554. ISSN 0009-2770.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2012)
84.Use of modulus mapping technique to investigate cross-sectional material properties of extracted single human trabeculae
Jiroušek, O. - Kytýř, D. - Zlámal, P. - Doktor, T. - Šepitka, J., - Lukeš, J.
Chemické listy. 2012, 106(s3), 442-445. ISSN 0009-2770.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2012)
85.Modelling Elasto-Plastic Behaviour of Human Single Trabecula-Comparison with Bending Test
Zlámal, P. - Jiroušek, O. - Doktor, T., - Kytýř, D.
Journal of Biomechanics. 2012, 45(S1), 479. ISSN 0021-9290.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2012)
86.Evaluation of Material's State during Deformation Process by Means of Thermographic Measurement
Žďárský, M. - Valach, J., - Kytýř, D.
e-Journal of NDT. 2012, 17(10), ISSN 1435-4934.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2012)
87.Indirect determination of material model parameters for single trabecula based on nanoindentation and three-point bending test
Zlámal, P. - Jiroušek, O. - Kytýř, D., - Doktor, T.
In: Engineering Mechanics 2012. Prague: Institute of Theoretical and Applied Mechanics, AS CR, 2012, pp. 1611-1620. 1. ISBN 978-80-86246-40-6.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2012)
88.Comparison of Composite Material Degradation Assesment Methods Using Acoustic Analysis and Laser Vibrometry
Fíla, T. - Urushadze, S. - Kytýř, D. - Valach, J., - Šperl, M.
In: Engineering Mechanics 2012. Prague: Institute of Theoretical and Applied Mechanics, AS CR, 2012, pp. 231-237. ISBN 978-80-86246-39-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2012)
89.Investigation of Compostie Material Degradation Indicators Using Acoustic Measurement: Comparison with Laser Vibrometry
Fíla, T. - Urushadze, S. - Kytýř, D. - Valach, J., - Šperl, M.
In: Experimental Methods and Numerical Simulation in Engineering Sciences, Proceedings of XIIIth Bilateral Czech/German Symposium. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2012, pp. 35-38. ISBN 978-80-01-05062-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2012)
90.Hardness distribution mapping in low carbon pipeline steel using semiautomatic evaluation of Vickers indentation measurement
Doktor, T. - Fenclová, N. - Kytýř, D., - Valach, J.
In: Experimental Methods and Numerical Simulation in Engineering Sciences, Proceedings of XIIIth Bilateral Czech/German Symposium. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2012, pp. 31-34. ISBN 978-80-01-05062-0. Available from: http://www.itam.cas.cz/bilateral2012/proceedings.php
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2012)
91.Effective elastic moduli of closed-cell aluminium foams - homogenization method
Koudelka, P. - Doktor, T. - Valach, J. - Kytýř, D., - Jiroušek, O.
In: Proceedings of 11th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Brašov: Universitate Transilvania Brasov, 2012, pp. 244-250. ISBN 978-1-63439-432-1. Available from: http://ysesm2012.comyr.com/Proceedings.html
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
92.Development of Volume Model of Irregular Shaped Objects for Numerical Simulations using Shape-from-Silhouette Method
Doktor, T. - Kytýř, D. - Zlámal, P., - Jiroušek, O.
In: Proceedings of 11th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Brašov: Universitate Transilvania Brasov, 2012, pp. 88-91. ISBN 978-1-63439-432-1. Available from: http://ysesm2012.comyr.com
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
93.Measuring of Elastic Properties of Metal Foam Based on Compression Test and Digital Image Correlation
Zlámal, P. - Kytýř, D. - Fíla, T. - Koudelka, P., - Jiroušek, O.
In: Proceedings of 11th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Brašov: Universitate Transilvania Brasov, 2012, pp. 263-266. ISBN 978-1-63439-432-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
94.Evaluation of C/PPS Composite Fatique Behaviour Using Acoustic Analysis
Fíla, T. - Kytýř, D., - Valach, J.
In: Proceedings of 11th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Brašov: Universitate Transilvania Brasov, 2012. pp. 92-95. ISBN 978-1-63439-432-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
95.Effective properties of foam materials - homogenization method
Koudelka, P. - Valach, J. - Němeček, J. opon., - Kytýř, D.
Praha: Defense date 2012-05-28. Master Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní.
Diplomová práce (2012)
96.THE MONITORING OF THE CEMENT PLATEʼS SHRINKAGE
Kostelecká, M. - Kolísko, J., - Kytýř, D.
In: 11th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics - book of abstrakt. Brasov: Transilvania University of Brasov, 2012. pp. 126-127. Transilvania University of Brasov. ISBN 978-606-19-0079-4.
Abstrakt ve sborníku (2012)
97.Experimental Methods and Numerical Simulation in Engineering Sciences, Proceedings of XIIIth Bilateral Czech/German Symposium
Jiroušek, O. ed. - Kytýř, D. ed.
Telč, 2012-06-05/2012-06-08. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2012. ISBN 978-80-01-05062-0.
Sborník (2012)
98.Evaluation of the Effect of Impact Damage on the Fatigue Life of Carbon Fibre Composites
Kytýř, D. - Fíla, T. - Valach, J. - Šperl, M., - Bryscejn, J.
[Unpublished Lecture] Transilvania University. 2012-06-01.
Nepublikovaná přednáška (2012)
99.Diagnostika únavové degradace C/PPS kompozitů pro letecký průmysl
Fíla, T. - Valach, J. - Kytýř, D., - Minster, J. opon.
Praha: Defense date 2012-05-28. Master Thesis. Czech Technical University in Prague.
Diplomová práce (2012)
100.Comparison of Mechanical Properties of CFRP Laminate Obtained from Full-scale Test and Extrapolated from Local Measurement
Valach, J. - Kytýř, D. - Doktor, T. - Sekyrová, K. - Králík, V., - Němeček, J.
Chemické listy. 2011, 105(17), 729-732. ISSN 0009-2770.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2011)
101.Nanoindentation of trabecular bone - comparison with uniaxial testing of single trabecula
Jiroušek, O. - Němeček, J. - Kytýř, D. - Kunecký, J. - Zlámal, P., - Doktor, T.
Chemické listy. 2011, 105(17), 668-671. ISSN 0009-2770.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2011)
102.Monitoring of Material Surface Polishing Procedure Using Confocal Microscope
Dudíková, M. - Kytýř, D. - Doktor, T., - Jiroušek, O.
Chemické listy. 2011, 105(S), 790-791. ISSN 0009-2770.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2011)
103.Strain analysis of trabecular bone using time-resolved X-ray microtomography
Jiroušek, O. - Zlámal, P. - Kytýř, D., - Kroupa, M.
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section A, Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. 2011, 633(Supp. 1), S148-S151. ISSN 0168-9002.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2011)
104.Real-time X-ray microradiographic imaging and image correlation for local strain mapping in single trabecula under mechanical load
Doktor, T. - Jiroušek, O. - Kytýř, D. - Zlámal, P., - Jandejsek, I.
Journal of Instrumentation. 2011, 6(11), 1-6. ISSN 1748-0221.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2011)
105.High resolution X-ray imaging of bone-implant interface by large area flat-panel detector
Kytýř, D. - Jiroušek, O., - Dammer, J.
Journal of Instrumentation. 2011, 1(C01038), 1-5. ISSN 1748-0221.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2011)
106.Experimental and numerical study of cemented bone-implant interface behaviour
Kytýř, D. - Doktor, T. - Jiroušek, O. - Zlámal, P., - Pokorný, D.
Frattura ed Integrita Strutturale. 2011, 5(15), 5-13. ISSN 1971-8993.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2011)
107.Assessment of C/PPS Composites Degradation Indicators using Acoustic Measurement
Kytýř, D. - Valach, J. - Doktor, T., - Jiroušek, O.
In: Engineering Mechanics 2011. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2011. pp. 355-358. ISBN 978-80-87012-33-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2011)
108.Pore Size Distribution of Human Trabecular Bone - Comparison of Intrusion Measurements with Image Analysis
Doktor, T. - Valach, J. - Kytýř, D., - Jiroušek, O.
In: Engineering Mechanics 2011. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2011. p. 115-118. ISBN 978-80-87012-33-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2011)
109.Investigation of C/PPS Composites Degradation Process Using Acoustic Measurement
Fíla, T. - Valach, J. - Kytýř, D., - Šperl, M.
In: Experimentální analýza napětí 2011. Brno: Brno University of Technology, 2011. pp. 49-55. ISBN 978-80-214-4275-7.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2011)
110.Study of Degradation of Fibre - Cement Plates with Different Types of non - Metalic Fibres
Kostelecká, M. - Kytýř, D., - Doktor, T.
In: 10th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Chemnitz: Technische Universität Chemnitz, 2011. pp. 61-62. ISBN 978-1-63439-434-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2011)
111.Evaluation of sample preparation procedures for micro-mechanical testing of trabecular bone
Kytýř, D. - Valach, J. - Doktor, T. - Jiroušek, J. - Zlámal, P., - Kostelecká, M.
In: 10th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Chemnitz: Technische Universität Chemnitz, 2011, pp. 71-72. ISBN 978-1-63439-434-5. Available from: http://www.tu-chemnitz.de/mb/FestKoerpMech/YSESM/proceedings.php
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2011)
112.Development of Visco-elasto-plastic Material Model for Human Trabecular Bone using Nanoindentation
Zlámal, P. - Kytýř, D. - Jiroušek, O., - Němeček, J.
In: 10th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Chemnitz: Technische Universität Chemnitz, 2011, pp. 127-128. ISBN 978-1-63439-434-5. Available from: http://www.tu-chemnitz.de/mb/FestKoerpMech/YSESM/proceedings.php
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2011)
113.Improvements of an Analysis Tool for the Pore Size Distribution Assessment
Doktor, T. - Valach, J. - Kytýř, D. - Jiroušek, O., - Kostelecká, M.
In: 10th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Chemnitz: Technische Universität Chemnitz, 2011, pp. 45-46. ISBN 978-1-63439-434-5. Available from: http://www.tu-chemnitz.de/mb/FestKoerpMech/YSESM/proceedings.php
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2011)
114.Simulation of the Mechanical Behaviour of a Single Human Trabecula assessed with a Micromechanical Test and Nanoindentation
Jiroušek, O. - Kytýř, D. - Kunecký, J. - Zlámal, P. - Doktor, T., - Němeček, J.
In: Proceedings of the Thirteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computiing. Edinburgh: Civil-Comp Press, 2011, pp. 1-12. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-46-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2011)
115.Experimental and Numerical Study of Cemented Bone--implant Interface Behaviour using Microtomography Measurement
Kytýř, D.
Praha: Defense date 2011-05-20. PhD Thesis. Czech Technical University in Prague.
Doktorská práce (Ph.D.) (2011)
116.Numerical modelling of the reinforcing effect of geosynthetic material used in ballasted railway tracks
Jiroušek, O. - Jíra, J. - Hrdlička, O. - Kunecký, J. - Kytýř, D. - Vyčichl, J., - Doktor, T.
Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part F: Journal of Rail and Rapid Transit. 2010, 224(4), 259-267. ISSN 0954-4097.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2010)
117.Experimental and numerical study of cemented bone-implant interface behaviour
Kytýř, D. - Doktor, T. - Jiroušek, O. - Zlámal, P., - Pokorný, D.
In: 9th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Trieste: University Trieste, 2010. p. 151-154. ISBN 978-88-95940-30-4.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
118.Assessment of pore size distribution using image analysis
Doktor, T. - Kytýř, D. - Valach, J., - Jiroušek, O.
In: 9th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Trieste: University Trieste, 2010. p. 155-157. ISBN 978-88-95940-30-4.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
119.Strain measurement in complex microstructures using volume correlation method
Jiroušek, O. - Jandejsek, I. - Kytýř, D., - Dammer, J.
In: Experimental methods and numerical simulation in engineering sciences. Wuppertal: Bergische Universität Wuppertal, 2010. pp. 66-69.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
120.Radiological investigation of bone cement layer behaviour under cyclic loading
Kytýř, D. - Jiroušek, O., - Dammer, J.
In: Experimental methods and numerical simulation in engineering sciences. Wuppertal: Bergische Universität Wuppertal, 2010, pp. 64-65.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
121.Calibration on material model for trabecular bone verified by time-lapse X-Ray microtomography.
Zlámal, P. - Kytýř, D., - Jiroušek, O.
In: Proceedings of the Seventh IASTED International Conference. Innsbruck: IASTED, 2010. pp. 67-71. ISBN 978-0-88986-827-4.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
122.High resolution finite element modeling of cemented bone-implant interface using X-ray microtomography
Kytýř, D. - Jiroušek, O. - Zlámal, P. - Pokorný, D., - Dammer, J.
In: Proceedings of 9th International Symposium on Computer methods in Biomechanics and Biomedical Engineering. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia, 2010, pp. 467-471. ISBN 978-0-9562121-3-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
123.Microstructural Properties of Acetabular Region of Human Pelvic Bone Revealed Using micro-CT.
Kytýř, D. - Jiroušek, O., - Vavřík, D.
In: Engineering Mechanics 2009 - Book of Extended Abstracts. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, 2009, pp. 166-167. ISBN 978-80-86246-35-2.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2009)
124.Behaviour of a Ballasted Track under Cyclic Loading: Numerical and Laboratory Investigations
Jiroušek, O. - Horníček, L. - Jíra, J. - Kunecký, J. - Kytýř, D., - Vyčichl, J.
In: Proceedings of the Twelfth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2009. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-31-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2009)
125.Determination of Mechanical Properties of Trabecular Bone using Ultrasonic Measurement
Kytýř, D. - Valach, J. - Jiroušek, O. - Jíra, J., - Frankeová, D.
In: 8th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Budapešť: Scientific Society of Mechanical Engineers, 2009, ISBN 978-963-9058-26-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2009)
126.Behaviour of a Ballasted Track under Cyclic Loading: Numerical and Laboratory Investigations
Jiroušek, O. - Horníček, L. - Jíra, J. - Kunecký, J. - Kytýř, D., - Vyčichl, J.
In: Proceedings of the Twelfth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2009. pp. 69. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-30-0.
Abstrakt ve sborníku (2009)
127.Strain analysis of trabecular bone using time-lapse X-ray microtomography.
Jiroušek, O. - Zlámal, P. - Kytýř, D., - Kroupa, M.
In: Book of Abstracts 11th International Workshop on Radiation Imaging Detectors. Praha: Institute of Experimental and Applied Physics,ČVUT, 2009, pp. 49. Book of abstracts, ISBN 978-80-01-04378-3. ISBN 978-80-01-04378-3.
Abstrakt ve sborníku (2009)
128.Material Testing of Spongy Bone Based on Optical Identification
Kytýř, D. - Jiroušek, O., - Žák, O.
In: New trends in experimental methods together with advanced numerical modelling. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2008, pp. 53-54. ISBN 978-80-86246-34-5.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2008)
129.Comparison of Numerical and Experimental Methods Involved in Research of Protective Helmets: Case Study of Simple XPS Brick
Kunecký, J. - Kytýř, D.
In: New trends in experimental methods together with advanced numerical modelling. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2008, pp. 49-52. ISBN 978-80-86246-34-5.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2008)
130.Contact FE analysis of interaction between pelvic bone and cemented acetabular component
Vyčichl, J. - Kytýř, D., - Jírová, J.
In: The Present and Future of Modern Transport. Praha: Czech Technical University in Prague, 2008. pp. 333-336. ISBN 978-80-01-04056-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2008)
131.Analysis of hip joint hemiarthoplasty influence to stress field changes in bone tissue
Kytýř, D. - Micka, M.
In: Proceedings of Workshop 2008. Praha: Czech Technical University in Prague, 2008, pp. 428-429. ISBN 978-80-01-04016-4.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2008)
132.Optical Identification of Deformation Applied to Trabecular Bone
Žák, O. - Kytýř, D., - Jiroušek, O.
In: The 7th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Wroclaw: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroclawskiej, 2008, pp. 90. ISBN 978-83-7493-386-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2008)
133.Experimental and Numerical Assessment of Acceleration History of Hammer Impacting XPS Brick for Use in Protective Devices Research
Kunecký, J. - Kytýř, D.
In: The 7th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Wroclaw: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroclawskiej, 2008, pp. 47. ISBN 978-83-7493-386-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2008)
134.Two Different Approaches a Hip Joint Reconstruction
Kytýř, D. - Vyčichl, J. - Jírová, J., - Jíra, J.
In: Proceedings of the Sixth International Conference on Engineering Computational Technology. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2008. pp. 160. ISBN 978-1-905088-26-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2008)
135.Interaction Between Pelvic Bone and Acetabular Component with Non-Uniform Cement Layer
Vyčichl, J. - Kytýř, D. - Jírová, J., - Jíra, J.
In: Engineering Mechanics 2007. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2007, pp. 321-322. ISBN 978-80-87012-06-2.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
136.Muscle Unbalance Influence to Hip Implant Migration
Kytýř, D. - Jírová, J. - Vyčichl, J., - Jíra, J.
In: Engineering Mechanics 2007. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2007, pp. 151-152. ISBN 978-80-87012-06-2.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
137.Hip Joint Surgery Problems of Crash and Fall Injures
Kytýř, D. - Jírová, J., - Vyčichl, J.
In: From Horse-drawn Railway to High-speed Transportation Systems. Praha: Czech Technical University in Prague, 2007, pp. 143-146. ISBN 978-80-01-03699-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
138.Numerical Analysis of Hip Implant Migration
Kytýř, D. - Jírová, J. - Jíra, J., - Micka, M.
In: Finite Element Modelling in Biomechanics and Mechanobiology. Dublin: Trinity Centre for Bioengineering, 2007, pp. 173-174. ISBN 0-9548583-1-X.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2007)
139.Experimental Determination of Anisotropic Properties of the Bones for FE Analysis
Kytýř, D. - Kunecký, J. - Jiroušek, O. - Zelenková, K., - Jírová, J.
In: 14th ANSYS Users´Meeting. Brno: SVS FEM, 2006, pp. 21-24. ISBN 80-239-7764-4.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2006)
140.Influence of the Hip Joint Shape to Stress Field After Hemiarthroplasty
Kytýř, D. - Jírová, J. - Micka, M., - Jíra, J.
In: Engineering Mechanics 2006. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, 2006, pp. 212-213. ISBN 80-86246-27-2.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2006)
141.Calibration for Free-Hand Ultrasound-Based Reconstruction Method
Kytýř, D. - Donati, M., - Stagni, R.
In: 2st Students' Scientific Conference of Biomechanics. Wroclaw: Oficyna Wydawnica Politechniki Wroclawskiej, 2006, pp. 93-94. ISSN 1732-0240.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2006)
142.Parametrická studie změny napětí v pánevní kosti po implantaci cerkvikokapitální endoprotézy
Kytýř, D. - Jírová, J., - Micka, M.
In: 13. ANSYS User´s Meeting. Brno: SVS FEM, 2005, pp. 333-338. ISBN 80-239-5675-2.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2005)
143.Comparative Study of FE Models of Human Femur Constructed by Different Approaches
Kytýř, D. - Jírová, J., - Jiroušek, O.
In: Engineering Mechanics 2005. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2005, pp. 193-194. ISBN 80-85918-93-5.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2005)

* information comes from a university database VVVS

1.Časově závislé procesy v heterogenních materiálech se složitou mikrostrukturou
Kytýř, D.
2015 - 2017
SGS15/225/OHK2/3T/16
2.International Symposium on Experimental Methods and Numerical Simulation in Engineering Sciences
Kytýř, D.
2016 - 2016
SVK 48/16/F6
3.Metody studia vlivu mikrostruktury na výsledné charakteristiky a chování pokročilých materiálů
Kytýř, D.
2012 - 2014
SGS12/205/OHK2/3T/16
4.13th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics
Kytýř, D.
2014 - 2014
SVK 49/14/F6
5.Analýza změny napjatosti v kostní tkáni po implementaci cervikokapitální endoprotézy kyčelního kloubu
Kytýř, D.
2007 - 2007
CTU0709116
6.Numerická analýza vlivu napětí na migraci hlavice po implantaci cervikokapitalní endoprotézy
Kytýř, D.
2006 - 2006
CTU0622616