Ing. Milan Dont, Ph.D.

Lecturer in the Bachelor's and Master's degree programme:

Lectures:
12MDE - Transport Models and Transport Excesses
15Y1HD - History of City Mass Transport

Head of student project:

No head of student project.


* information comes from a university database VVVS

1.Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace - Návrh změny zákona č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve věci změny způsobu úhrady časového poplatku za obecné užívání pozemních komunikací
Dont, M. - Krupičková, J. - Mertlová, O. - Balík, M., - Bartáková, L.
[Result Reflected in Legislation and Standards] 2019.
Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem (2019)
2.Risk Assessment of Project of Implementation of Video Tolling for the Fee Collection System within the Roads Network of the Czech Republic as Part of Regulatory Impact Assessment
Mertlová, O. - Dont, M.
In: Risks of Processes and their Management. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2017. p. 94-110. ISBN 978-80-01-06186-2.
Kapitola v tuzemské knize s nadnárodní působností (2017)
3.APPLICATION OF THE RIA METHODOLOGY ON THE RISK ASSESMENT OF THE PROJECT OF IMPLEMENTATION OF THE VIDEOTOLLING FOR THE FEE COLLECTION SYSTEM WITHIN THE ROADS NETWORK OF THE CZECH REPUBLIC
Mertlová, O. - Dont, M.
In: Risks of business and territorial processes. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2016. pp. 60-70. ISBN 978-80-7561-021-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2016)
4.Auditor bezpečnosti pozemních komunikací
Košťálová, J. - Dont, M.
Dopravní inženýrství. 2011, 2011(2), 16-17. ISSN 1801-8890.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2011)
5.Transpozice směrnice o řízení bezpečnosti silničního provozu
Košťálová, J. - Dont, M.
Silnice a železnice. 2011, 6(4), 59-60. ISSN 1803-8441.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2011)

* information comes from a university database VVVS
Nenalezeny žádné údaje.