Ing. Martin Höfler

fotografie osoby
Working place:
Room:
A-424 - Horská 3, Praha
Phone:
+420-603828671
E-mail:
hoflemar@fd.cvut.cz

Lecturer in the Bachelor's and Master's degree programme:

Lectures:
12Y1SU - Road Management and Maintenance

Head of student project:

Roads and Higways Design
  12X1PS - Bachelor's Degree Programme
  12X2PS - Master's Degree Programme

Professional focus:

  • Building designing
  • City planning designs
  • Environmental law
  • Ground communication constructions
  • Streets
  • Territorial plans
  • Territorial regulation
  • Transport infrastructure

* information comes from a university database VVVS

1.Komplexní posouzení alternativního návrhu SOKP
Přibyl, P. - Höfler, M. - Kočárková, D., - Neubergová, K.
[Research Report] Ředitelství silnic a dálnic ČR, 2016. Report no. 01ST-000142.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2016)
2.Městský okruh - vklad pro nové tisíciletí
Přibyl, P. - Höfler, M. - Jareš, M. - Kočárková, D. - Neubergová, K. - Adámek, J. - Šourek, P. - Kadlec, V. - Merta, A. - Lehovec, F., - Balcar, Z.
Praha: IDS, a.s. Praha, 2015. ISBN 978-80-260-8623-9.
Vědecká kniha česky (2015)
3.Městský okruh v Praze: vklad pro nové tisíciletí
Přibyl, P. - Kočárková, D. - Neubergová, K. - Adámek, J. - Höfler, M. - Šourek, P., - Jareš, M.
Praha: IDS, a.s. Praha, 2015. ISBN 978-80-260-8623-9.
Vědecká kniha česky (2015)
4.Dopravní telematika při modernizaci D1
Přibyl, P. - Lehovec, F., - Höfler, M.
Silniční obzor. 2013, 74(3), 59-64. ISSN 0322-7154.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2013)
5.Analýza rizik variantních řešení zvýšení kvality dopravy na dálnici D1
Přibyl, P. - Lehovec, F. - Říha, J. - Vacín, O. - Mondschein, P. - Höfler, M., - Halama, F.
[Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta dopravní, Ústav dopravních systémů, 2013. Report no. 11/13.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)

* information comes from a university database VVVS

1.Prověření a návrh optimalizace metodiky výpočtu kapacity mimoúrovňové křižovatky
Höfler, M.
2006 - 2006
CTU0611816