covid-19 info

Ing. Edvard Březina, CSc.

fotografie osoby
Working place:
Room:
A-254 - Horská 3, Praha
Phone:
+420-224359172
E-mail:
breziedv@fd.cvut.cz

Head of student project:

International Transport
  17X1MP - Bachelor's Degree Programme
  17X2MP - Master's Degree Programme
Development of Modern Services of Partial Transport Modes
  17X1RM - Bachelor's Degree Programme
  17X2RM - Master's Degree Programme

* information comes from a university database VVVS

1.25. kolokvium Žel Aktuel
Štěrba, R. - Březina, E.
Nová železniční technika. 2019, 27(5), 16-17. ISSN 1210-3942.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2019)
2.Potenciál kolejové dopravy pro dopravní obsluhu malých územních celků z hlediska technicko-provozních parametrů
Javořík, T. - Penc, M. opon. - Březina, E. opon. - Teichmann, D. opon., - Týfa, L. supervisor
Praha: Defense date 2018-12-14. PhD Thesis. ČVUT, Fakulta dopravní, Ústav dopravních systémů. Supervised by L. TÝFA.
Doktorská práce (Ph.D.) (2018)
3.Proposal for a financial model operation of regional trains in the Pilsen Region
Bínová, H. - Březina, E.
LOGI, Scientific Journal on Transport and Logistics. 2015, 2015(1), 13-25. ISSN 1804-3216.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně (2015)
4.ŘÍZENÍ RIZIK V PRAXI PODNIKOVÉHO MANAGEMENTU ČESKÝCH DRAH, A.S.
Březina, E. - Lejsková, P.
In: Rizika podnikových procesů 2015 - Sborník z konference. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2015. pp. 35-39. ISBN 9788074149672.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2015)
5.Nákladové porovnání dvou variant obsluhy traťového ramene Hanušovice – Zlaté Hory
Březina, E. - Benna, P., - Šohajek, P.
[Research Report] 2015. Report no. 1.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
6.17PJM – Project Management
Bína, L. - Bínová, H. - Březina, E., - Teichmann, D.
Praha: Nakladatelství ČVUT, 2015. vol. 1. ISBN 978-80-01-05699-8.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2015)
7.17MGD - Management dopravních systémů
Březina, E. - Bínová, H.
Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, ČVUT v Praze, 2015. vol. 1. ISBN 978-80-01-05752-0.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2015)
8.17PJM - Project Management
Bína, L. - Bínová, H. - Březina, E., - Teichmann, D.
Praha: Nakladatelství ČVUT, 2015. vol. 1. ISBN 978-80-01-05698-1.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2015)
9.17MGD - Management dopravních systémů
Březina, E. - Bínová, H.
Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, ČVUT v Praze, 2015. vol. 1. ISBN 978-80-01-05753-7.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2015)
10.Comparative Model of Unit Costs of Road and Rail Freight Transport
Bína, L. - Bínová, H. - Březina, E. - Kumpošt, P., - Padělek, T.
European Journal of Business and Social Sciences. 2014, 3(4), 127-136. ISSN 2235-767X.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2014)
11.17DLOG - Dopravní logistika
Březina, E. - Bínová, H.
Praha: Nakladatelství ČVUT, 2014. vol. 1. ISBN 978-80-01-05612-7.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2014)
12.17DLOG - Dopravní logistika
Březina, E. - Bínová, H.
Praha: Nakladatelství ČVUT, 2014. vol. 1. ISBN 978-80-01-05613-4.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2014)

* information comes from a university database VVVS
Nenalezeny žádné údaje.