covid-19 info

Ing. Veronika Faifrová, Ph.D.

fotografie osoby
Working place:
Room:
A-266 - Horská 3, Praha
Phone:
+420-224359165
E-mail:
faifrver@fd.cvut.cz

Head of student project:

Public Sector Economics and Management
  17X1ES - Bachelor's Degree Programme
  17X2ES - Master's Degree Programme
Quality in Transport, Transportation and Telecommunication
  17X1KD - Bachelor's Degree Programme
  17X2KD - Master's Degree Programme

* information comes from a university database VVVS

1.Demografický vývoj a zaměstnanost v silniční nákladní dopravě
Tichý, J. org. - Říha, Z. org., - Faifrová, V. org.
[Conference Hosting] 2015.
Pořádání konference (2015)
2.Veřejná doprava v České republice
Tichý, J. - Baroch, V. - Faifrová, V. - Říha, Z., - Sliacky, M.
Praha: ČVUT, FD, Katedra ekonomiky a managementu v dopravě a telekomunikacích, 2015. ISBN 978-80-260-8734-2.
Jiná kniha česky (2015)
3.Aplikace Demingova cyklu PDCA na zvyšování kvality služeb
Kouba, M. - Faifrová, V.
In: YTEC 2015 - Sborník příspěvků konference. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2015, pp. 114-119. ISBN 978-80-01-05791-9.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2015)
4.Moderní webová databáze IODA
Tichý, J. - Faifrová, V.
Vědeckotechnický sborník Českých drah. 2014, 19(38), ISSN 1214-9047.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2014)
5.VýRočenky.cz
Faifrová, V. - Tichý, J.
[Other Software (not meeting RIV conditions)] 2014.
Jiný software (nejde do RIV) (2014)
6.IODA - Informace pro dopravní analýzy
Tichý, J. - Říha, Z., - Faifrová, V.
[Other Software (not meeting RIV conditions)] 2014.
Jiný software (nejde do RIV) (2014)
7.Vyhodnocení dotazníků v platformě Doprava v rámci projektu ESF ČR reg.č. CZ.1.04/1.1.01/95.00003
Tichý, J. - Faifrová, V.
[Research Report] 2014.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2014)
8.TRANSPORT SYSTEM & QUALITY OF LIFE
Říha, Z. - Faifrová, V., - Jírová, V.
In: INTERNATIONAL CONFERENCE On KNOWLEDGE, ECONOMY & MANAGEMENT PROCEEDINGS. 2013. p. 97-106. ISBN 978-605-860-361-5.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2013)
9.New Approaches in the Use of Modern IT Technologies for Management Teaching
Faifrová, V. - Baroch, V.
In: 4th International Conference on Education and Educational Technologies. New York: WSEAS, 2013. pp. 94-98. ISBN 978-1-61804-155-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)
10.Assessing Participants in a Virtual Business Economic Simulation Game
Faifrová, V. - Baroch, V.
In: Mathematics and Computers in Contemporary Science. Athens: World Scientific and Engineering Academy and Society, 2013. pp. 84-88. ISBN 978-960-474-356-8.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)
11.Teaching Management at Technical Universities, Business Reality in the Academic Environment
Baroch, V. - Duchoň, B. - Faifrová, V., - Říha, Z.
Acta Polytechnica. 2012, 52(2), 26-30. ISSN 1210-2709.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2012)
12.Externí náklady dopravního systému
Faifrová, V. - Tichý, J.
Silnice železnice. 2012, 7(1), 61-63. ISSN 1801-822X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2012)
13.Možnosti a potřeby internalizace externích nákladů
Faifrová, V. - Tichý, J.
Silnice železnice. 2012, 7(2), 73-75. ISSN 1801-822X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2012)
14.Technology, Environment, Economics, Management: 4 Factors of Engineering Education in the Global World
Duchoň, B. - Faifrová, V., - Říha, Z.
Perner's Contacts. 2012, 7(2), 1-6. ISSN 1801-674X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně (2012)
15.Virtuální praxe studentů v softwarové ekonomické simulaci
Faifrová, V. - Baroch, V., - Říha, Z.
In: Mladá Veda 2012 - Veda a krízové situácie. Žilina: Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, 2012, pp. 66-73. ISBN 978-80-554-0575-9.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2012)
16.Transportation System, Economics and Quality of Life
Říha, Z. - Honců, M., - Faifrová, V.
In: Advances in Economics Risk Management, Political and Law Science. Athens: WSEAS Press, 2012, pp. 1-4. ISSN 2227-460X. ISBN 978-1-61804-123-4.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
17.Electronic Strategic Interactive Management – Functional Application
Faifrová, V. - Baroch, V., - Říha, Z.
In: TransComp, XVI medzynarodowa konferencja naukowa Komputerove systemy wspomagania nauki, przemyslu i transportu, XVI medzynarodowa konferencja naukowa. Radom: Uniwersytet technologiczno-humanystyczny im. Kazimierza Pulaskiego, 2012, pp. 2375-2380. Příloha časopisu Technika Transportu Szynowego. ISSN 1232-3829.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
18.Business Software Simulation for Education of Future Engineers
Faifrová, V. - Baroch, V., - Říha, Z.
In: Technology Innovations in Education. Athens: WSEAS Press, 2012. pp. 25-29. Educational Technologies Series. ISSN 2227-4618. ISBN 978-1-61804-104-3.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
19.Společenská efektivnost dopravního systému
Faifrová, V.
Silnice železnice. 2011, 6(5), P2-V-P2-VII. ISSN 1801-822X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2011)
20.Energetics, Security and Sustainable Development of Cities
Říha, Z. - Faifrová, V., - Duchoň, B.
In: Mathematical Models and Methods in Modern Science. New York: WSEAS Press, 2011, pp. 245-250. ISBN 978-1-61804-055-8.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2011)
21.Evaluation of the Efectiveness of Public Constructions
Faifrová, V.
In: 2nd International conference ICLEEE 10. Maribor: Prometna šola, Višja prometna šola, 2010. pp. 73-75. ISBN 978-961-6672-08-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
22.Externí náklady městské dopravy v České republice
Faifrová, V.
In: CMDTUR 2009. Žilina: Žilinská univerzita, 2009, pp. 25-30. ISBN 978-80-554-0132-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2009)
23.Dopravní systém státu a jeho udržitelnost
Faifrová, V. - Kunst, J.
In: Přírodní zdroje, doprava, energetika a udržitelný hospodářský růst. Praha: ČVUT FD, Katedra ekonomiky a managementu dopravy a telekomunikací, 2008. pp. 1-4. ISBN 978-80-01-04053-9.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
24.Náklady a užitky ve veřejných projektech
Faifrová, V. - Duchoň, B. supervisor
Praha: 2008. PhD Thesis. ČVUT, FD, Katedra ekonomiky a managementu v dopravě a telekomunikacích. Supervised by B. DUCHOŇ.
Doktorská práce (Ph.D.) (2008)
25.Národohospodářské aspekty dopravních nehod
Faifrová, V.
In: Národohospodářské aspekty dopravního systému. Praha: ČVUT, FD, Katedra ekonomiky a managementu v dopravě a telekomunikacích, 2007. pp. 1-7. ISBN 978-80-01-03706-5.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
26.Roční zpráva k výzkumnému záměru 43 Fakulty dopravní ČVUT za rok 2007
Čížek, J. - Faifrová, V. - Honců, M., - Říha, Z.
[Research Report] Praha: ČVUT, FD, Katedra ekonomiky a managementu v dopravě a telekomunikacích, 2007. Report no. 1/613/43/2007. ISBN 978-80-01-03947-2.
Výzkumná zpráva v češtině (2007)
27.Veřejný sektor, Public Private Partnership a rozhodovací proces
Duchoň, B. - Faifrová, V.
In: Financování dopravy-možnosti a realita. Praha: ČVUT FD, Katedra ekonomiky a managementu dopravy a telekomunikací, 2006. pp. 1-5. ISBN 80-01-03493-3.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
28.Případová studie využívání biopaliv v České republice ve veřejné dopravě
Říha, Z. - Faifrová, V., - Honců, M.
In: Rozvoj dopravních systémů osobní dopravy na principech udržitelné mobility a přístupnosti. Pardubice: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, 2006. pp. 31-35. ISBN 80-7194-904-3.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
29.Hodnocení veřejných projektů metodami ekonomické analýzy
Faifrová, V.
In: Financování dopravy-možnosti a realita. Praha: ČVUT FD, Katedra ekonomiky a managementu dopravy a telekomunikací, 2006. pp. 1-4. ISBN 80-01-03493-3.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
30.Ekonomické a provozní problémy spojené s využíváním alternativních paliv v dopravě
Říha, Z. - Faifrová, V., - Duchoň, B.
In: Aktuálne problémy v podnikaní v cestnej doprave. Žilina: Žilinská univerzita, 2006. pp. 131-140. ISBN 80-8070-610-7.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
31.Promotion of the Biofuels Utilization in the Public Transport, Case Study of the Czech Republic
Říha, Z. - Faifrová, V. - Máca, V., - Foltýnová, H.
In: 14th European Biomass Conference - Proceedings. Florencie: ETA - Florence, 2006, pp. 1632-1635. ISBN 88-89407-07-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2006)
32.Srovnání přestupních podmínek v některých městech České republiky
Tichý, J. - Faifrová, V.
In: Podniky MHD, systém města a udržitelná mobilita. Praha: ČVUT FD, Katedra ekonomiky a managementu dopravy a telekomunikací, 2005. pp. 1-4. ISBN 80-01-03249-3.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2005)
33.Význam investic do dopravní infastruktury s důrazem na vzájemnou polohu autobusového a železničního nádraží ve městě
Tichý, J. - Faifrová, V.
In: Juniorstav 2005. VUT v Brně, Fakulta stavební, 2005. pp. 50-53. ISBN 80-214-2832-5.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2005)
34.Doprava v procesu globalizace
Říha, Z. - Faifrová, V., - Tichý, J.
In: Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dosledky. Žilina: Žilinská univerzita, 2004, pp. 98-104. ISBN 80-8070-310-8.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2004)

* information comes from a university database VVVS

1.Inovativní výuka managementu pro lepší přípravenost absolventů technických vysokých škol při vstupu na trh práce
Faifrová, V.
2011 - 2013
CZ.2.17/3.1.00/33309
2.Zhodnocení situace v chlumci nad Cidlinou prostřednictví Cost-benefit Anylsis
Faifrová, V.
2005 - 2005
1705