doc. Ing. Stanislav Novotný, Ph.D.

fotografie osoby
Working place:
Room:
A-346 - Horská 3, Praha
B-165 - Jugoslávských partyzánů , Praha
Phone:
+420-224357981
E-mail:
rozvoj@fd.cvut.cz
novotsta@fd.cvut.cz
Position at CTU:
Vice-Dean for Development and Construction / FTS
Deputy head / Department of Vehicle Technology / FTS
Collegium Member / FTS
Board Member / FTS
Member:
Driving Simulation Research Group
Joint Laboratory of System Reliability of the FTS CTU and the Institute of Computer Science of the Academy of Sciences of the CR
Specialized Centre for Applied Simulation and Visualization

Head of student project:

Electromobility
  16X1ES - Bachelor's Degree Programme
  16X2ED - Master's Degree Programme
HMI and interactive simulation in the area of transportation means
  16X2RS - Master's Degree Programme

* information comes from a university database VVVS

1.Zkušební těleso pro hodnocení odolnosti vytvrzených maltových materiálů, zejména omítek, proti účinkům chemické a biologické agresivity vnějšího prostředí
Kostelecká, M. - Novotný, S. - Záruba-Pfeffermann, J. - Kudrnáčová, L., - Pernicová, R.
Czech Republic. Utility Model CZ 33980. 2020-05-19.
Tuzemský užitný vzor (2020)
2.Zkušební těleso pro hodnocení odolnosti vytvrzených maltových materiálů, zejména omítek, proti účinkům chemické a biologické agresivity vnějšího prostředí
Kostelecká, M. - Novotný, S. - Záruba-Pfeffermann, J. - Kudrnáčová, L., - Pernicová, R.
Czech Republic. Utility Model Application.
Přihláška užitného vzoru (nejde do RIV) (2020)
3.Postup pro hodnocení odolnosti vytvrzených maltových materiálů, zejména omítek, proti účinkům chemické a biologické agresivity vnějšího prostředí a zkušební těleso k jeho provádění
Kostelecká, M. - Novotný, S. - Záruba-Pfeffermann, J. - Kudrnáčová, L., - Pernicová, R.
Czech Republic. Patent Application.
Patentová přihláška (nejde do RIV) (2020)
4.Automatic Evaulation System for Unity
Orlický, A. - Toman, P. - Svoboda, J. - Mashko, A. - Rozhdestvenskiy, D. - Bouchner, P., - Novotný, S.
[Software] 2019.
Software splňující podmínky RIV (2019)
5.Vozidlový simulátor s hodnocením kvality řízení v reálném čase
Orlický, A. - Svoboda, J. - Toman, P. - Novotný, S. - Bouchner, P. - Válek, J. - Mashko, A., - Rozhdestvenskiy, D.
[Functional Sample] 2019.
Funkční vzorek (2019)
6.Systém pro prefabrikovanou výstavbu, zejména železobetonových dálničních vozovek
Záruba-Pfeffermann, J. - Kostelecká, M. - Novotný, S. - Pernicová, R. - Tej, P., - Čítek, D.
Czech Republic. Patent CZ 308048. 2019-10-09.
Tuzemský patent (2019)
7.Human-Machine Interaction of Electric Vehicle
Sovreski, Z. - Bouchner, P. - Novotný, S. - Dzidrov, M., - Hristovska, E.
In: 54th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON INFORMATION, COMMUNICATION AND ENERGY SYSTEMS AND TECHNOLOGIES. Sofia: Technical University of Sofia, 2019. p. 321-324. 2019. vol. 1. ISSN 2603-3267.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2019)
8.Automatic Evaulation System Road Creator
Orlický, A. - Novotný, S., - Bouchner, P.
[Software] 2018.
Software splňující podmínky RIV (2018)
9.Interaktivní elektronický posterový stánek I
Bouchner, P. - Válek, J., - Novotný, S.
[Functional Sample] 2018.
Funkční vzorek (2018)
10.Systém pro prefabrikovanou výstavbu, zejména železobetonových dálničních vozovek
Záruba-Pfeffermann, J. - Kostelecká, M. - Novotný, S. - Pernicová, R. - Tej, P., - Čítek, D.
Czech Republic. Patent Application. 2018-11-05.
Patentová přihláška (nejde do RIV) (2018)
11.Driver sleepiness detection based on eye movement evaluation - a driving simulator study
Mashko, A. - Bouchner, P., - Novotný, S.
In: Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society Europe Chapter 2016 Annual Conference. ISSN 2333-4959 (online). Groningen: The Human Factors and Ergonomics Society, Europe Chapter, 2017. ISSN 2333-4959.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2017)
12.Metodika měření vizuálních polí řidiče se zaměřením na reklamu v okolí silničních pozemních komunikací
Bouchner, P. - Novotný, S. - Radová, Z. - Válek, J., - Barnet, Z.
[Certified Methodology (for RIV)] 2017.
Uplatněná certifikovaná metodika (2017)
13.Metodika měření vizuálního pole řidičů s přirozeným omezením
Bouchner, P. - Novotný, S. - Radová, Z., - Válek, J.
[Certified Methodology (for RIV)] 2017.
Uplatněná certifikovaná metodika (2017)
14.Metodika vizuálních polí řidiče za účasti tzv. citlivých účastníků provozu
Bouchner, P. - Novotný, S. - Radová, Z. - Válek, J., - Barnet, Z.
[Certified Methodology (for RIV)] 2017.
Uplatněná certifikovaná metodika (2017)
15.Simulátorové scénáře
Bouchner, P. - Novotný, S. - Mík, J. - Válek, J., - Orlický, A.
[Software] 2016.
Software splňující podmínky RIV (2016)
16.Virtual traffic signs – assessment of an alternative ADAS user interface with use of driving simulator
Mashko, A. - Bouchner, P. - Novotný, S., - Rozhdestvenskiy, D.
Advances in Transportation Studies. 2016, 2016(1), 37-50. ISSN 1824-5463.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2016)
17.Aggressive and Dangerous Behavior of Car and Motorcycle Drivers in the Czech Republic – Analysis of Floating Cars Records
Bouchner, P. - Novotný, S.
International Journal of Mechanical Engineering. 2016, 1 18-22. ISSN 2367-8968.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2016)
18.Measurement of Driver’s Brain Activity within Truck Driving Simulator Laboratory
Bouchner, P. - Novák, M. - Faber, J. - Mashko, A., - Novotný, S.
international journal of systems applications, engineering & development. 2016, 2016(10), 205-210. ISSN 2074-1308.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2016)
19.Interaktivní elektronický posterový stánek
Bouchner, P. - Novotný, S.
[Functional Sample] 2016.
Funkční vzorek (2016)
20.Malý simulátor pro potřeby ověření vizuálních schopností řidičů
Bouchner, P. - Novotný, S. - Mík, J. - Válek, J., - Orlický, A.
[Functional Sample] 2016.
Funkční vzorek (2016)
21.Poloprovoz malého simulátoru
Bouchner, P. - Novotný, S. - Mík, J. - Válek, J., - Orlický, A.
[Pilot Plant] 2016.
Poloprovoz (2016)
22.Interaktivní vozidlové simulátory a jejich využití v oblasti výzkumu chování řidičů
Novotný, S. - Bouchner, P., - Mík, J.
In: Zborník zo 7. medzinárodnej vedeckej konferencie CMDTUR 2016. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, 2016. pp. 293-301. ISBN 978-80-554-1265-8.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2016)
23.POKROČILÉ ASISTENČNÍ SYSTÉMY II
Bouchner, P. - Novotný, S. - Mík, J. - Mashko, A., - Válek, J.
[Research Report] 2016.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2016)
24.Vytvoření virtuálního jízdního okruhu pro simulátor Porsche
Bouchner, P. - Novotný, S. - Válek, J., - Orlický, A.
[Research Report] Porsche Engineering Services, s.r.o., 2016.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
25.Působení rušivých vizuálních vlivů na bezpečnost jízdy – závěrečná odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2016 (3. etapa)
Bouchner, P. - Novotný, S., - Mík, J.
[Research Report] 2016. Report no. TA04/2.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
26.Book of Abstracts. 5th Volume of the International Driver-Car Interaction & Safety Conference
Bouchner, P. ed. - Novotný, S. ed. - First, J. ed. - Mík, J. ed. - Mashko, A. ed., - Skolilová, P. ed.
Prague, 2016-06-16/2016-06-17. Praha: Dopravní fakulta ČVUT v Praze, Ústav dopravních prostředků, 2016.
Sborník (2016)
27.Specialized video-player for analyses of recorded complex data obtained from floating cars
Novotný, S. - Bouchner, P. - Rozhdestvenskiy, D., - Barnet, Z.
[Software] 2015.
Software splňující podmínky RIV (2015)
28.Funkční vzorek monitorovacího systému pro sledování provozu.
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D. - Svoboda, P., - Toman, P.
[Functional Sample] 2015.
Funkční vzorek (2015)
29.Human behavior while driving the road vehicle
Bouchner, P. - Novák, M. - Novotný, S. - Mashko, A. - Faber, J. - Kadlecová, J., - Rozhdestvenskiy, D.
Praha: Dopravní fakulta ČVUT v Praze, Ústav dopravních prostředků, 2015. 1. elektronická. ISBN 978-80-01-05872-5.
Tuzemská vědecká kniha cizojazyčně (2015)
30.Testovací provoz monitorovacího systému pro sledování provozu
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D. - Svoboda, P., - Toman, P.
[Pilot Plant] 2015.
Poloprovoz (2015)
31.Prototyp výcvikového simulátoru pro základní výcvik v autoškolách
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D., - Mík, J.
[Prototype] 2015.
Prototyp (2015)
32.Problematika HMI a interaktivní simulátory dopravních prostředků (Themen von HMI und Interaktive Verkehrssimulatoren)
Novotný, S. - Bouchner, P.
In: Prostředky virtuální reality pro oblast návrhu a vizualizace v dopravě a průmyslu (Virtuelle Realität Werkzeuge in Design und Visualisierung für Verkehr und Industrie). Praha: Dopravní fakulta ČVUT v Praze, Ústav dopravních prostředků, 2015. ISBN 978-80-01-05871-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2015)
33.Počítačová grafika a virtuální realita (Computergrafik und Virtuelle Realität)
Bouchner, P. - Novotný, S.
In: Prostředky virtuální reality pro oblast návrhu a vizualizace v dopravě a průmyslu (Virtuelle Realität Werkzeuge in Design und Visualisierung für Verkehr und Industrie). Praha: Dopravní fakulta ČVUT v Praze, Ústav dopravních prostředků, 2015. ISBN 978-80-01-05871-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2015)
34.Driver's Visual Attention Influenced by Static and Dynamic Roadside Billboards n- Driving Simulator Study
Bouchner, P. - Nádeník, D. - Válek, J. - Novotný, S., - Kadlecová, J.
In: Recent Research in Mechanical and Transportation Systems. Salerno: WSEAS, 2015. p. 27-31. ISSN 2227-4588. ISBN 978-1-61804-316-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2015)
35.Problems of driver faults projections on his/her brain signals
Bouchner, P. - Novotný, S. - Novák, M., - Faber, J.
In: Recent Research in Mechanical and Transportation Systems. Salerno: WSEAS, 2015, pp. 78-82. ISSN 2227-4588. ISBN 978-1-61804-316-0. Available from: http://www.worldses.org/online/1he2re3ch.htm
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2015)
36.Aggressive Behavior and Stress while Driving
Novák, M. - Bouchner, P. - Novotný, S., - Barnet, Z.
In: RECENT ADVANCES on SYSTEMS, SIGNALS, CONTROL, COMMUNICATIONS and COMPUTERS. Budapest: WSEAS, 2015. pp. 149-154. ISSN 1790-5117. ISBN 978-1-61804-355-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2015)
37.VIRTUAL TRAFFIC SIGNS - IN-VEHICLE INFORMATION SYSTEM
Mashko, A. - Bouchner, P. - Rozhdestvenskiy, D., - Novotný, S.
In: 2015 Road Safety & Simulation International Conference PROCEEDINGS. Orlando, FL: University of Central Florida, 2015. pp. 593-605. ISBN 978-1-4951-7445-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2015)
38.Působení rušivých vizuálních vlivů na bezpečnost jízdy - odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2015 (2. etapa)
Bouchner, P. - Novotný, S., - Mík, J.
[Research Report] 2015. Report no. TA04/2.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
39.SW logiky vyhodnocovacího centra systému - zvýšení pasivní bezpečnosti na železničních přejezdech zabezpečených pouze výstražnými kříži
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D. - Leso, M., - Kamenický, D.
[Software] 2014.
Software splňující podmínky RIV (2014)
40.SW logiky výstražného systému - zvýšení pasivní bezpečnosti na železničních přejezdech zabezpečených výstražným světelným zařízením
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D., - Leso, M.
[Software] 2014.
Software splňující podmínky RIV (2014)
41.Funkční vzorek výstražného systému doplňkové bezpečnosti pro ostatní přejezdy
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D. - Leso, M. - Konopáč, T. - Kamenický, D. - Matlafus, A., - Kopecký, F.
[Functional Sample] 2014.
Funkční vzorek (2014)
42.Funkční vzorek výstražného systému doplňkové bezpečnosti pro železniční přejezd zabezpečený výstražným světelným zařízením
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D. - Leso, M. - Konopáč, T. - Kamenický, D. - Matlafus, A., - Kopecký, F.
[Functional Sample] 2014.
Funkční vzorek (2014)
43.Funkční vzorek komunikace výstražného zařízení s inteligencí vozidla dle evropských norem s přizpůsobením do podmínek typových konfigurací úrovňového křížení železnice a silnice
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D. - Leso, M. - Konopáč, T. - Kamenický, D. - Matlafus, A., - Kopecký, F.
[Functional Sample] 2014.
Funkční vzorek (2014)
44.Interaktivní simulátor Quadbike
Bouchner, P. - Novotný, S. - Válek, J., - Rozhdestvenskiy, D.
[Functional Sample] 2014.
Funkční vzorek (2014)
45.Vozidlový simulátor pro měření experimentů v oblasti vizuálních polí
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D., - Mík, J.
[Functional Sample] 2014.
Funkční vzorek (2014)
46.Driver-Car Interaction and Safety
Bouchner, P. org. - Radová, Z. org. - Votruba, Z. org. - Novák, M. org. - Kumpošt, P. org. - Novotný, S. org. - Mičunek, T. org. - Matoušek, V. org. - Rothkrantz, L.J.M org. - Drahotský, I. org. - Kohút, P. org. - Konečný, J. org. - Machan, J. org. - Radimský, M. org., - Kuehn, W. org.
[Conference Hosting] 2014.
Pořádání konference (2014)
47.Enhancement of level crossing safety with use of ITS
Bouchner, P. - Leso, M. - Novotný, S. - Konopáč, T. - Kamenický, D. - Rozhdestvenskiy, D., - Jayakumar, A.
Praha: Dopravní fakulta ČVUT v Praze, Ústav dopravních prostředků, 2014. ISBN 978-80-01-05662-2.
Tuzemská vědecká kniha cizojazyčně (2014)
48.Pilotní ověření řešení a technologií pro zvýšení pasivní bezpečnosti na železničních přejezdech zabezpečených pouze výstražnými kříži
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D. - Leso, M. - Konopáč, T. - Kamenický, D. - Matlafus, A., - Kopecký, F.
[Pilot Plant] 2014.
Poloprovoz (2014)
49.Pilotní ověření řešení a technologií pro zvýšení pasivní bezpečnosti na železničních přejezdech zabezpečených výstražným světelným zařízením
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D. - Leso, M. - Konopáč, T. - Kamenický, D. - Matlafus, A., - Kopecký, F.
[Pilot Plant] 2014.
Poloprovoz (2014)
50.Driver's Aggressive Behavior - Experiments on the Driving Simulator
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D. - Kadlecová, J. - Čechová, A. - Suchánek, J., - Florián, J.
In: Latest Trends in Energy, Enviromental and Development. Salerno: WSEAS, 2014. pp. 148-153. ISSN 2227-4359. ISBN 978-960-474-375-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2014)
51.Additional in-Car Warning System for Safer Grade Crossings
Bouchner, P. - Leso, M. - Matlafus, A. - Rozhdestvenskiy, D. - Kamenický, D. - Kadlecová, J. - Mík, J., - Novotný, S.
In: Latest Trends in Energy, Enviromental and Development. Salerno: WSEAS, 2014. pp. 127-131. ISSN 2227-4359. ISBN 978-960-474-375-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2014)
52.Sdělení výstražné informace řidiči z hlediska komunikace a umístění
Bouchner, P. - Leso, M. - Novotný, S. - Válek, J. - Kamenický, D., - Konopáč, T.
[Certified Methodology (for RIV)] 2014.
Uplatněná certifikovaná metodika (2014)
53.Metodika automatizovaného vyhodnocování agresivního chování
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D. - Válek, J. - Kadlecová, J. - Svoboda, P., - Černý, M.
[Certified Methodology (for RIV)] 2014.
Uplatněná certifikovaná metodika (2014)
54.Konečný návrh strategické výzkumné agendy a implementačního akčního plánu
Bouchner, P. - Novotný, S. - Mík, J. - Kadlecová, J., - Válek, J.
[Research Report] 2014.
Výzkumná zpráva v češtině (2014)
55.Působení vizuálních vlivů na bezpečnost jízdy - fáze 1
Bouchner, P. - Novotný, S., - Mík, J.
[Research Report] 2014. Report no. TA04/1.
Výzkumná zpráva v češtině (2014)
56.Aktualizace strategické výzkumné agendy oboru silniční doprava
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D. - Čechová, A. - Mík, J. - Kadlecová, J., - Válek, J.
[Research Report] 2014.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2014)
57.Driver-Car Interaction & Safety 2014 - Proceedings
Bouchner, P. ed. - Radová, Z. ed. - Novotný, S. ed., - Jayakumar, A. ed.
Děčín, 2014-09-10/2014-09-12. Praha: Dopravní fakulta ČVUT v Praze, Ústav dopravních prostředků, 2014. Driver-Car Interaction Conference Proceedings Series. ISBN 978-80-01-05663-9.
Sborník (2014)
58.Pokročilý simulátoru pro výcvik řidičů - podpora pro vyhodnocení řidičova aktuálního výkonu
Novotný, S. - Bouchner, P., - Rozhdestvenskiy, D.
[Software] 2013.
Software splňující podmínky RIV (2013)
59.Scénáře pro simulaci agresivního schování
Novotný, S. - Bouchner, P. - Válek, J. - Mík, J. - Rozhdestvenskiy, D., - Čechová, A.
[Software] 2013.
Software splňující podmínky RIV (2013)
60.Fukční vzorek simulátoru
Novotný, S. - Bouchner, P. - Rozhdestvenskiy, D. - Šumelda, A. - Řada, J., - Válek, J.
[Functional Sample] 2013.
Funkční vzorek (2013)
61.Professional vehicle drivers training and performance measurements with use of advanced driving simulator laboratory
Bouchner, P. - Novotný, S. - Došek, J. - Janda, M. - Kadlecová, J. - Novák, M. - Rozhdestvenskiy, D., - Thöndel, E.
Prague: CTU in Prague, Faculty of Transportation Sciences, Department of Vehicles, 2013. 1st, electronic edition. ISBN 978-80-01-05421-5.
Tuzemská vědecká kniha cizojazyčně (2013)
62.Testovací provoz výcvikového systému
Novotný, S. - Bouchner, P. - Rozhdestvenskiy, D. - Mík, J. - Válek, J., - Thöndel, E.
[Pilot Plant] 2013.
Poloprovoz (2013)
63.Agresivní a nebezpečné chování řidičů motorových vozidel v ČR - analýza dat z plovoucích vozidel
Novotný, S. - Bouchner, P., - Novák, M.
In: Dopravní nehodovost a rizikové chování řidičů motorových vozidel. Praha: Vyšší policejní škola MV v Praze, 2013. pp. 49-59. ISBN 978-80-260-5466-5.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2013)
64.Secondary driving tasks experiments with use of eye-tracking device
Bouchner, P. - Novotný, S.
In: Road Safety and Simulation International Conference. Roma: Roma Tre University, 2013.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)
65.Metodika výcviku řidičů pro marginální dopravní situace
Bouchner, P. - Novotný, S., - Čechová, A.
[Certified Methodology (for RIV)] 2013.
Uplatněná certifikovaná metodika (2013)
66.Architektura sledovacího systému - metodika určení způsobu umístění prvků sledovacího systému pro vyhodnocení povahy chování řidiče
Bouchner, P. - Novotný, S. - Langr, M., - Svoboda, P.
[Certified Methodology (for RIV)] 2013.
Uplatněná certifikovaná metodika (2013)
67.Metodika výcviku řidičů pro užívání moderních systémů ve vozidle
Bouchner, P. - Novotný, S., - Čechová, A.
[Certified Methodology (for RIV)] 2013.
Uplatněná certifikovaná metodika (2013)
68.Dílčí analýzy pro podporu kategorizace zákazníků
Bouchner, P. - Novotný, S.
[Research Report] 2013. Report no. UDP-SA-A.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
69.Alternativní pohony pro silnič ní dopravu
Bouchner, P. - Novotný, S. - Kadlecová, J. - Mík, J. - First, J. - Válek, J. - Čechová, A. - Lapáčková, M. - Šumelda, A. - Řada, J. - Šlapák, M., - Orlický, A.
[Research Report] 2013. Report no. UDP2013-21.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
70.Vypracování návrhů projektů, navazující etapa projektu TPSD
Bureš, P. - Novotný, S., - Bouchner, P.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav dopravní telematiky, 2013. Report no. FTS DTT 25/2014.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
71.Měření elektrických vozidel - zpráva o plnění projektu
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D. - Mík, J., - Čechová, A.
[Research Report] 2013. Report no. UDP 2013-18.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
72.Report on measurements of alternative HMI for car infotainment - VW 2013
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D. - Čechová, A., - Válek, J.
[Research Report] 2013. Report no. UDP-VW2013.
Zahraniční výzkumná zpráva (2013)
73.Funkční vzor simulátoru kamionu
Thöndel, E. - Bouchner, P., - Novotný, S.
[Functional Sample] 2012.
Funkční vzorek (2012)
74.Validation of Passenger Car Mathematical Model for Training Driving Simulators
Bouchner, P. - Novotný, S.
In: Advances in Sensors, Signals, Visualization, Imaging and Simulation. Athens: WSEAS Press, 2012. pp. 269-273. ISSN 1790-5117. ISBN 978-1-61804-119-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
75.Objective Assessment of Drivers Performance Impaired by Drowsiness
Sýkora, O. - Novotný, S., - Bouchner, P.
In: Advances in Sensors, Signals, Visualization, Imaging and Simulation. Athens: WSEAS Press, 2012. pp. 259-263. ISSN 1790-5117. ISBN 978-1-61804-119-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
76.Zpráva o plnění projektu "E2: Stav elektromobility ve vybraných zemích EU"
Bouchner, P. - Opava, J. - Novotný, S. - Kadlecová, J. - Rozhdestvenskiy, D. - Kučera, T. - Mík, J. - Lapáčková, M. - Čechová, A. - Visch, M., - Dirks, J.
[Research Report] 2012. Report no. UDT 12-12.
Výzkumná zpráva v češtině (2012)
77.Zpráva o plnění projektu "E3: Testování vozů a měření vybraných parametrů"
Bouchner, P. - Novotný, S. - Mík, J. - Leso, M. - Sadil, J. - Lapáčková, M., - Lukš, R.
[Research Report] 2012. Report no. UDT12-14.
Výzkumná zpráva v češtině (2012)
78.Vytvoření metodiky pro vyhodnocování dat z jízdního simulátoru při měření poklesu pozornosti řidiče vlivem ovládání zařízení v kokpitu vozidla
Novotný, S. - Bouchner, P., - Rozhdestvenskiy, D.
[Research Report] 2012. Report no. UDP/IV 13-17.
Výzkumná zpráva v češtině (2012)
79.Report on measurements of special HMI - VW 2012
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D., - Čechová, A.
[Research Report] 2012. Report no. UDP-2012.
Zahraniční výzkumná zpráva (2012)
80.Spolehlivost interakce řidiče s vozidlem
Novák, M. - Bouchner, P., - Novotný, S.
Parlamentní magazín. 2012, 2012(1), 27-29. ISSN 1804-9729.
Článek (2012)
81.Elderly drivers vs. IVIS and ADAS - Results from a set of driving simulator studies
Novotný, S. - Bouchner, P.
Advances in Transportation Studies. 2011,(24), 23-32. ISSN 1824-5463.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2011)
82.In-car Warning Systems
Novák, M. - Bouchner, P. - Novotný, S. - Piekník, R., - Pěkný, J.
In: Reliability of Driver Car Interaction. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2011. p. 97-109. Edice monografií NNW. ISBN 978-80-87136-12-6.
Kapitola v tuzemské jiné knize cizojazyčně (2011)
83.Assessments of Grade Crossing Warning and Signalization Devices - Driving Simulator Study
Sýkora, O. - Bouchner, P. - Novotný, S., - Piekník, R.
In: Proceedings of 2nd Conference on Circuits, Systems, Control, Signals. Athens: World Scientific and Engineering Academy and Society, 2011. pp. 179-183. ISBN 978-1-61804-035-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2011)
84.Car Dynamics Model - Design for Interactive Driving Simulation Use
Bouchner, P. - Novotný, S.
In: Recent Researches in Applied Informatics. Athens: WSEAS Press, 2011, pp. 285-289. ISBN 978-1-61804-034-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2011)
85.Development of Advanced Driving Simulator: Steering Wheel and Brake Pedal Feedback
Bouchner, P. - Novotný, S.
In: Proceedings of 2nd Conference on Circuits, Systems, Control, Signals. Athens: World Scientific and Engineering Academy and Society, 2011, pp. 170-174. ISBN 978-1-61804-035-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2011)
86.Identification of driver's drowsiness using driving information and EEG
Bouchner, P. - Novotný, S., - Jiřina, M.
Neural Network World. 2010, 20(6), 773-791. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2010)
87.Driver Car Interaction & Interface 2010
Bouchner, P. org. - Sýkora, O. org. - Novotný, S. org. - Pěkný, J. org. - Piekník, R. org. - Novák, M. org., - Hrubeš, P. org.
[Conference Hosting] 2010.
Pořádání konference (2010)
88.Road accident reduction
Bouchner, P. - Faber, J. - Hrubeš, P. - Matoušek, V. - Novák, M. - Novotný, S. - Pěkný, J. - Piekník, R. - Přenosil, V. - Svoboda, P. - Sýkora, O. - Tichý, T., - Votruba, Z.
Roma: ARACNE editrice S.r.I., 2010. ISBN 978-88-548-3550-4.
Zahraniční jiná kniha (2010)
89.Monitoring projevů agresivního chování při řízení motorových vozidel na území ČR
Bouchner, P. - Ambrožová, Z. - Novák, M. - Novotný, S. - Sýkora, O. - Piekník, R., - Pěkný, J.
In: Bezpečná dopravní infrastruktura. Praha: CityPlan s.r.o., 2010. pp. 1-7.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
90.Spolehlivost interakce řidiče s vozidlem
Bouchner, P. - Novák, M., - Novotný, S.
In: Sborník přednášek z konference 30. září 2010, Zámecká sýpka, Děčín. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. pp. 1-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
91.Monitoring projevů agresivního chování při řízení motorových vozidel na území ČR
Bouchner, P. - Ambrožová, Z. - Novák, M. - Novotný, S. - Sýkora, O. - Piekník, R., - Pěkný, J.
In: Bezpečná dopravní infrastruktura. Praha: CityPlan s.r.o., 2010. pp. 1-7.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
92.OBJEKTIVNÍ METODY POSUZOVÁNÍ ÚNAVY ŘIDIČE ZA VOLANTEM
Bouchner, P. - Novotný, S., - Sýkora, O.
In: Sborník konference BRNOSAFETY 2010. Brno: BVV, 2010. pp. 10-17. ISBN 978-80-7293-270-2.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
93.Possibilities of improvements of HMI experiments with use of eyetracker device
Sýkora, O. - Bouchner, P., - Novotný, S.
In: Driver - Car Interaction & Interface 2010 - The Book of Proceedings. Praha: Ústav Informatiky AV ČR, v.v.i., 2010. pp. 1-6. ISBN 978-80-87136-10-2.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2010)
94.Mathematical model of car dynamics for driving simulator
Bouchner, P. - Novotný, S.
In: Driver - Car Interaction & Interface 2010 - The Book of Proceedings. Praha: Ústav Informatiky AV ČR, v.v.i., 2010, ISBN 978-80-87136-10-2.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2010)
95.Applications of EEG biofeedback on driving simulation training
Bouchner, P. - Novotný, S. - Sýkora, O. - Piekník, R. - Pěkný, J., - Faber, J.
[Unpublished Lecture] German Neuroinformatics Node. 2010-06-17.
Nepublikovaná přednáška (2010)
96.Driver - Car Interaction & Interface 2010 - The Book of Proceedings
Bouchner, P. ed. - Sýkora, O. ed., - Novotný, S. ed.
Praha, 2010-12-03. Praha: Ústav Informatiky AV ČR, v.v.i., 2010. ISBN 978-80-87136-10-2.
Sborník (2010)
97.Driver's Attention Level Improvement with Use of Biofeedback Stimulation Incorporated into Driving Simulator
Bouchner, P. - Novotný, S. - Faber, J., - Tichý, T.
Neural Network World. 2009, 19(1), 109-118. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2009)
98.Driver Car Interaction & Interface 2009
Bouchner, P. org. - Sýkora, O. org. - Novák, M. org. - Novotný, S. org. - Pěkný, J. org., - Piekník, R. org.
[Conference Hosting] 2009.
Pořádání konference (2009)
99.Level crossings - results from driving simulator experiments
Bouchner, P. - Novotný, S. - Piekník, R. - Pěkný, J., - Sýkora, O.
In: Driver-Car Interaction & Interface - Book of Proceedings 2009. Praha: Ústav Informatiky AV ČR, v.v.i., 2009. pp. 88-92. ISBN 978-80-87136-05-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2009)
100.Identification of Driver's Drowsiness Using Driving Information and EEG
Novotný, S. - Bouchner, P., - Jiřina, M.
In: Driver-Car Interaction & Interface - Book of Proceedings 2009. Praha: Ústav Informatiky AV ČR, v.v.i., 2009. pp. 11-19. ISBN 978-80-87136-05-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2009)
101.Analysis of Influence of Driver's Age on Safety of Driving - Study on Driving Simulator
Novotný, S.
In: Driver-Car Interaction & Interface - Book of Proceedings 2009. Praha: Ústav Informatiky AV ČR, v.v.i., 2009, pp. 77-81. ISBN 978-80-87136-05-8. Available from: http://www.dcii.eu
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2009)
102.Third Generation of "Dynamic in-Cockpit Lighting System" for Driving Simulators
Bouchner, P. - Novotný, S.
In: CD Proceedings of the 2009 International Simulation Multiconference (ISMc'09). San Diego: The Society for Modelling and Simulation International, 2009. pp. 193-199. ISBN 1-56555-328-4.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2009)
103.Human decision aspects in interactions with artificial systems
Bouchner, P. - Faber, J. - Novák, M. - Novotný, S., - Piekník, R.
In: Proceedings of the 2009 Euro American Conference on Telematics and Information Systems: New Opportunities to increase Digital Citizenship. New York: ACM, 2009. ISBN 978-1-60558-398-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2009)
104.Investigation of visual stimuli recognition as causes of driving accidents
Novák, M. - Votruba, Z. - Novotný, S., - Piekník, R.
In: Proceedings of the International Conference on Models and Technologies for Intelligent Transportation Systems. Roma: ARACNE editrice S.r.I., 2009. pp. 197-203. ISBN 978-88-548-3025-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2009)
105.DRIVER'S DROWSINESS ASSESSMENTS
Bouchner, P. - Novotný, S. - Pěkný, J., - Piekník, R.
In: EURISBIS' 09, Book of Abstracts. Bacoli: TILAPIA, 2009. pp. 78-79. ISBN 978-88-89744-13-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2009)
106.Objektivní posuzování vhodnosti různých typů signálů železničního přejezdu v intravilánu a extravilánu
Bouchner, P. - Novotný, S. - Kopecký, F. - Leso, M., - Matlafus, A.
[Certified Methodology (for RIV)] 2009.
Uplatněná certifikovaná metodika (2009)
107.Objektivní posuzování vhodnosti různých typů signálů železničního přejezdu v intravilánu a extravilánu
Bouchner, P. - Novotný, S. - Leso, M. - Matlafus, A., - Kopecký, F.
[Certified Methodology (for RIV)] 2009.
Uplatněná certifikovaná metodika (2009)
108.Porovnání klasické metodiky měření HMI s metodou využívající systém sledování pohledu (Eye Tracking)
Sýkora, O. - Bouchner, P. - Novotný, S., - Pěkný, J.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav řidicí techniky a telematiky, 2009. Report no. LSS č. 456/09.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2009)
109.Agresivní projevy řidičů motorových vozidel
Novák, M. - Bouchner, P. - Novotný, S. - Sýkora, O. - Piekník, R. - Pěkný, J., - Poláček, I.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav řidicí techniky a telematiky, 2009. Report no. LSS 377/09.
Výzkumná zpráva v češtině (2009)
110.Předpokládané trendy rozvoje elektrických a jiných alternativních pohonů v osobních automobilech
Votruba, Z. - Bouchner, P. - Brodský, M. - First, J. - Kovanda, J. - Novák, M., - Novotný, S.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav řidicí techniky a telematiky, 2009. Report no. LSS 2009.
Výzkumná zpráva v češtině (2009)
111.Driver Car Interaction & Interface 2008
Bouchner, P. org. - Novák, M. org. - Novotný, S. org. - Pěkný, J. org. - Piekník, R. org., - Sýkora, O. org.
[Conference Hosting] 2008.
Pořádání konference (2008)
112.Senioři za volantem
Novák, M. - Bouchner, P. - Faber, J. - Votruba, Z. - Novotný, S. - Pěkný, J. - Tichý, T., - Kozumplík, M.
Praha: Ústav Informatiky AV ČR, v.v.i., 2008. ISBN 978-80-87136-02-7.
Vědecká kniha česky (2008)
113.Methodology for evaluation of driver's situations based on technical driving data analysis
Novotný, S.
In: Driver Car Interaction & Interface 2008. Praha: AV ČR, Ústav informatiky, 2008. pp. 26-40. ISBN 978-80-87136-04-1.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2008)
114.Advanced methodology for evaluation of driver's actual state with use of technical driving data
Novotný, S. - Bouchner, P.
In: Proceedings of the 8th WSEAS International Conference on Systems Theory and Scientific Computation (ISTAC'08) - New Aspects of Systems Theory and Scientific Computation. Athens: World Scientific and Engineering Society Press, 2008. p. 160-165. ISBN 978-960-6766-96-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference (2008)
115.Enhancements of DYICOLIS (Dynamic In-Cockpit Lighting System)
Bouchner, P. - Novotný, S. - Piekník, R. - Pěkný, J. - Kozumplík, M., - Jirkovský, V.
In: Proceedings of the Driving Simulation Conference Europe 2008. Monaco: Imagina, 2008. p. 16-26.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2008)
116.Validation of DYICOLIS for different driving scenarios and light conditions
Bouchner, P. - Novotný, S. - Pěkný, J., - Brodský, M.
In: Driving Simulation Conference Asia-Pacific 2008. Soul: KSAE - The Korean Society of Automotive Engineers, 2008,
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2008)
117.Third generation of "Dynamic in-Cockpit Lighting System" for driving simulators
Bouchner, P. - Novotný, S., - Jirkovský, V.
In: Driving Simulation Conference Asia-Pacific 2008. Soul: KSAE - The Korean Society of Automotive Engineers, 2008,
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2008)
118.Dynamic In-cockpit Lighting System for Driving Simulators
Bouchner, P. - Votruba, Z., - Novotný, S.
In: Huntsville Simulation Conference 2008. San Diego: The Society for Modelling and Simulation International, 2008.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2008)
119.Studie využití technologie dotykových displejů v ovládacích prvcích automobilů
Bouchner, P. - Barnet, J. - Brodský, M. - Novotný, S. - Květ, J., - Poupa, P.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2008. Report no. LSS 328/08.
Výzkumná zpráva v češtině (2008)
120.Simulátor tunelového dispečinku pro operátory (-STUDIO-)
Bouchner, P. - Novotný, S. - Hrubeš, P. - Piekník, R. - Pěkný, J. - Brodský, M., - Roubal, T.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2008. Report no. LSS č. 363/08.
Výzkumná zpráva v češtině (2008)
121.Využití systému sledování pohledu (eyetracking) pro měření HMI v automobilu
Bouchner, P. - Pěkný, J. - Derbek, P. - Novotný, S. - Piekník, R., - Sýkora, O.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2008. Report no. LSS č. 370/08.
Výzkumná zpráva v češtině (2008)
122.Effects of in-Tunnel Driving in Simulated Environments
Bouchner, P. - Piekník, R., - Novotný, S.
In: Neuroinformatic Databases and Mining of Knowledge of them (Third book on Micro-sleeps). Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav řidicí techniky a telematiky, 2007. p. 11-19. ISBN 978-80-87136-01-0.
Kapitola v tuzemské jiné knize cizojazyčně (2007)
123.Classification of driver's vigilance level based on the experiments on car simulators
Novotný, S. - Piekník, R., - Bouchner, P.
In: Neuroinformatic Databases and Mining of Knowledge of them (Third book on Micro-sleeps). Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav řidicí techniky a telematiky, 2007. p. 20-32. ISBN 978-80-87136-01-0.
Kapitola v tuzemské jiné knize cizojazyčně (2007)
124.Influence of assistants systems on attentions of driver during driving on vehicle simulator
Bouchner, P. - Novotný, S., - Piekník, R.
In: Proceedings of the International Conference TRANSTEC. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2007. pp. 333-344. ISBN 978-80-01-03782-9.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
125.Effects of in-Tunnel Driving in Simulated Environments
Bouchner, P. - Novotný, S., - Piekník, R.
In: Proceedings of the International Conference TRANSTEC. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2007. pp. 262-269. ISBN 978-80-01-03782-9.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
126.Analysis of Real Car Driving Data for Simulator Development
Bouchner, P. - Novotný, S. - Piekník, R. - Radoň, T., - Kozumplík, M.
In: Proceedings of the International Conference TRANSTEC. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2007. pp. 254-261. ISBN 978-80-01-03782-9.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
127.Classification of driver's vigilance level based on the experiments on car simulators
Bouchner, P. - Novotný, S., - Piekník, R.
In: Proceedings of the International Conference TRANSTEC. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2007. pp. 322-332. ISBN 978-80-01-03782-9.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
128.Hybrid mirrors for driving simulators - design, construction and experiments
Novotný, S. - Bouchner, P. - Pěkný, J. - Piekník, R., - Kozumplík, M.
In: COMPUTATIONAL INTELLIGENCE, MAN-MACHINE SYSTEMS and CYBERNETICS. Athens: WSEAS Press, 2007. pp. 310-315. ISSN 1790-5117. ISBN 978-960-6766-21-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference (2007)
129.Objective methods of assessment of influence of alcohol on driving safety - study performed driving simulators
Piekník, R. - Novotný, S., - Bouchner, P.
In: New Advances in Simulation, Modeling and Optimization. Athens: WSEAS Press, 2007, pp. 509-513. ISSN 1790-5117. ISBN 978-960-6766-05-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference (2007)
130.In-cockpit dynamic lighting system for driving simulators and its impact on quality of driving immersion
Bouchner, P. - Novotný, S., - Piekník, R.
In: Proceedings of the Driving Simulation Conference 2007. Ames, Iowa: Iowa State University, 2007, pp. 29-37.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2007)
131.Analysis of experiments focused on classification of driver's vigilance level from simulated driving
Novotný, S. - Piekník, R., - Bouchner, P.
In: СОН - ОКНО В МИР БОДРСТВОВАНИЯ. Moscow: Russian Academy of Sciences, 2007. p. 64-79.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2007)
132.Objective Methods for Assessments of Influence of IVIS (IN-VEHICLE INFORMATION SYSTEMS) on Safe Driving
Bouchner, P. - Novotný, S., - Piekník, R.
In: Proceedings of the 4th International Driving Symposium on Human Factors. Ames, Iowa: Iowa State University, 2007. p. 153-159. ISBN 978-0-87414-158-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2007)
133.Problémy vlivu věku řidiče na vlastnosti jeho vizuálního pole
Novák, M. - Hrubeš, P. - Bouchner, P. - Novotný, S. - Pěkný, J., - Kozumplík, M.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2007. Report no. 319/07.
Výzkumná zpráva v češtině (2007)
134.FATIGUE OF CAR DRIVERS - DETECTION AND CLASSIFICATION BASED ON THE EXPERIMENTS ON CAR SIMULATORS
Bouchner, P. - Novotný, S. - Piekník, R. - Pěkný, J. - Hajný, M., - Borzová, C.
In: Proceedings of the WSEAS International Conferences: 6th International Conference on Power Systems, on Simulation, modelling and Optimalization, on Signal, Speech and Image Processing, on Multimedia, Internet and Video Technologies, on Distance learning. Athens: WSEAS Press, 2006. p. 727-732. ISSN 1790-5117. ISBN 960-8457-53-X.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference (2006)
135.Fatigue of Car Drivers - Detection and Classification based on the Experiments on Car Simulator
Bouchner, P. - Novotný, S. - Piekník, R. - Hajný, M. - Pěkný, J., - Borzová, C.
In: Proceedings of the WSEAS International Conferences: 6th International Conference on Power Systems, on Simulation, modelling and Optimalization, on Signal, Speech and Image Processing, on Multimedia, Internet and Video Technologies, on Distance learning. Athens: WSEAS Press, 2006. p. 287-293. ISSN 1790-5117. ISBN 960-8457-53-X.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference (2006)
136.Analysis of Technical and Biological Outputs from Simulated Driving, Focused on Driver's Fatigue Detection
Bouchner, P. - Hajný, M. - Novotný, S. - Piekník, R. - Pěkný, J., - Valtrová, K.
In: Proceedings of Driving Simulation Konference Asia/Pacific. Tsukuba: National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST), 2006. p. 176-188.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2006)
137.Driving Simulator Laboratory for Driver Assessments Measurements
Piekník, R. - Pěkný, J., - Novotný, S.
In: IV-th International Student Scientific Conferention. Moskva: MIIT, 2006, pp. 112-120. ISBN 5-7876-0104-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2006)
138.Výsledky prací na projektu OPTUN v r. 2006
Novák, M. - Bouchner, P. - Novotný, S. - Piekník, R. - Sýkora, O., - Vysoký, P.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2006. Report no. LSS 286/06.
Výzkumná zpráva v češtině (2006)
139.Analýza vlivu ovládání navigačních systémů na pozornost řidiče
Novotný, S. - Pěkný, J. - Piekník, R. - Novák, M. - Valtrová, K., - Bouchner, P.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2006. Report no. LSS 263/06.
Výzkumná zpráva v češtině (2006)
140.Analýza vlivu ovládání asistenčních systémů na pozornost řidiče
Novotný, S. - Piekník, R. - Pěkný, J. - Bouchner, P. - Novák, M., - Valtrová, K.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2006. Report no. LSS 264/06.
Výzkumná zpráva v češtině (2006)
141.Verifikace a validace funkcí vozových simulátorů
Novák, M. - Bouchner, P. - Novotný, S., - Piekník, R.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2006. Report no. LSS 285/06.
Výzkumná zpráva v češtině (2006)
142.Analýza vlivu ovládání tempomatu na pozornost řidiče
Novotný, S. - Piekník, R. - Pěkný, J. - Bouchner, P., - Novák, M.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2006. Report no. LSS 277/06.
Výzkumná zpráva v češtině (2006)
143.Zpětná projekce simulačních scén
Novák, M. - Bouchner, P. - Novotný, S., - Piekník, R.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2006. Report no. LSS 283/06.
Výzkumná zpráva v češtině (2006)
144.Car Simulation and Virtual Environments for Investigation of Driver Behavior
Bouchner, P. - Hajný, M. - Novotný, M. - Piekník, R., - Sojka, J.
Neural Network World. 2005, 15(2), 149-163. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2005)
145.Car simulation and virtual environments for investigation of driver behavior
Bouchner, P. - Novotný, S. - Hajný, M. - Pieknik, R., - Sojka, J.
Neural Network World. 2005, 15(2), 149-163. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2005)
146.Car Simulation and Virtual Environments for Investigation of Driver Behavior
Bouchner, P. - Hajný, M. - Novotný, S. - Piekník, R., - Sojka, J.
In: 7th WSEAS Int. Conf. On Automatic Control, Modeling Simulation. Athens: WSEAS, 2005. p. 523-530.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2005)
147.System with Driving Simulation Device for HMI Measurements
Bouchner, P. - Novotný, S.
In: WSEAS Transactions on Systems. Athens: WSEAS Press, 2005. p. 287-293. ISBN 960-8457-29-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2005)
148.Analýza chování řidiče v tunelu a na volné silnici na základě průběhu trajektorie vozidla
Novák, M. - Bouchner, P. - Novotný, S. - Piekník, R. - Pěkný, J. - Sýkora, O. - Možná, J. - Poláček, I., - Vysoký, P.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2005. Report no. LSS 253/05.
Výzkumná zpráva v češtině (2005)
149.Laboratory of Adaptive Car Simulator
Bouchner, P. - Novotný, S. - Piekník, R. - Hajný, M., - Novák, M.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2005. Report no. LSS 231/05.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2005)
150.Automatické modelování silniční sítě v třírozměrné virtuální scéně
Novotný, S.
Praha: Defense date 2005-01-10. Master Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní.
Diplomová práce (2005)
151.Analýza vlivů použití dotykových panelů na spolehlivost interakce řidiče s vozidlem
Bouchner, P. - Novotný, S. - Piekník, R. - Novák, M. - Nedoma, P. - Hajný, M. - Vasil, J. - Faber, J., - Borzová, C.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2004. Report no. LSS 219/04.
Výzkumná zpráva v češtině (2004)
152.Metodika pro měření rozštěpení pozornosti řidičů při mobilních telefoních hovorech
Bouchner, P. - Novotný, S. - Piekník, R. - Novák, M. - Nedoma, P. - Hajný, M. - Vasil, J., - Faber, J.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2004. Report no. LSS 218/04.
Výzkumná zpráva v češtině (2004)
153.Měření rozštěpení pozornosti řidičů při obsluze okenních tlačítek
Bouchner, P. - Novotný, S. - Piekník, R. - Novák, M. - Nedoma, P. - Borzová, C. - Vasil, J., - Faber, J.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2004. Report no. LSS 216/04.
Výzkumná zpráva v češtině (2004)

* information comes from a university database VVVS

1.Konference The 8th WSEAS International Conference on Systems Theory & Scientific Computation: Pokročilá metodologie pro vyhodnocení aktuálního stavu řidiče dopravního prostředku ze souboru technických dat
Novotný, S.
2008 - 2008
CTU0813616
2.Rozšíření vizuálního pole vozidlového simulátoru o zpětnou projekci a měření vlivu toho řešení na kvalitu simulace jízdy
Novotný, S.
2007 - 2007
CTU0709316