Ing. Tomáš Vítů, Ph.D.

fotografie osoby
Working place:
Room:
E-s131 - Resslova 9, Praha
F307 - Na Florenci 25, Praha
Phone:
+420-224357265
+420-224359265
E-mail:
vitutoma@fel.cvut.cz

Head of student project:

No head of student project.


* information comes from a university database VVVS

1.Experimental measurement of disjoining force at the glass–salt interface: A direct evidence of salt degradation potential caused by crystallization pressure
Koudelková, V. - Wolf, B. - Hrbek, V., - Vítů, T.
Journal of Cultural Heritage. 2020, 42 1-7. ISSN 1296-2074.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2020)
2.Sliding properties of Zr-DLC coatings: The effect of tribolayer formation
Vítů, T. - Escudeiro, A. - Polcar, T., - Cavaleiro, A.
Surface and Coatings Technology. 2014, 258 734-745. ISSN 0257-8972.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2014)
3.THE PHYSICS STUDENT LABS IN THE DAYS OF INTERNET
Malá, Z. - Nováková, D., - Vítů, T.
In: Proceedings of the conference NTF 2012. Brno: Department of Physics FEEC, Brno University of Technology, 2012, pp. 235-237. ISBN 978-80-214-4594-9.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2012)
4.Visualization of Airfoil Boundary Layer by Infrared Thermography to Determine Influence of Roughness-Due-to-Insect
Kuklová, J. - Popelka, L. - Souckova, N., - Vítů, T.
In: Journal of QIRT. Napoli: University of Napoli, 2012. ISBN 9788890648441.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
5.TESTING OF THE IMPACT LOAD AND TRIBOLOGICAL BEHAVIOUR OF W-C:H HARD COMPOSITE COATINGS
Fort, T. - Vítů, T. - Novák, R. - Grossman, J. - Sobota, J., - Vyskocil, J.
Chemické listy. 2011, 105(S2), S102-S104. ISSN 0009-2770.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2011)
6.Tribological properties of heat-treated electroless Ni-P coatings on AZ91 alloy
Novak, M. - Vojtech, D. - Novak, P., - Vítů, T.
Applied Surface Science. 2011, 257(23), 9982-9985. ISSN 0169-4332.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2011)
7.VISUALIZATION OF BOUNDARY LAYER SEPARATION AND PASSIVE FLOW CONTROL ON AIRFOILS AND BODIES IN WIND-TUNNEL AND IN-FLIGHT EXPERIMENTS
Popelka, L. - Kuklová, J. - Šimurda, D. - Součková, N. - Matějka, M. - Uruba, V., - Vítů, T.
In: International Conference Experimental Fluid Mechanics 2011 Conference Proceedings. Liberec: Technical University of Liberec, 2011. p. 405-416. ISBN 978-80-7372-784-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2011)
8.DETERMINATION OF COATING THICKNESS - INDUSTRIAL STANDARD IN THE PHYSICS PRACTICAL EDUCATION
Malá, Z. - Vítů, T., - Nováková, D.
In: Proceedings: SEFI - PTEE 2011. Mannheim: HOCHSCHULE MANNHEIM - UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES, 2011. ISBN 978-3-931569-18-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2011)
9.COULD HUMIDITY AFFECT THE MECHANICAL PROPERTIES OF CARBON BASED COATINGS?
Sobota, J. - Grossman, J. - Vyskocil, J. - Novák, R. - Fort, T. - Vítů, T., - Dupak, L.
Chemické listy. 2010, 104 S375-S377. ISSN 0009-2770.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2010)
10.Influence of heat treatment on tribological properties of electroless Ni-P and Ni-P-Al2O3 coatings on Al-Si casting alloy
Novák, M. - Vojtěch, D., - Vítů, T.
Applied Surface Science. 2010, 256(9), 2956-2960. ISSN 0169-4332.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2010)
11.Effects of carbon content on the high temperature friction and wear of chromium carbonitride coatings
Polcar, T. - Vítů, T. - Cvrček, L. - Vyskočil, J., - Cavaleiro, A.
Tribology International. 2010, 43(7), 1228-1233. ISSN 0301-679X.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2010)
12.Influence of heat treatment on microstructure and adhesion of Al2O3 fiber-reinforced electroless Ni-P coating on Al-Si casting alloy
Novak, M. - Vojtech, D., - Vítů, T.
Materials Characterization. 2010, 61(6), 668-673. ISSN 1044-5803.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2010)
13.INFLUENCE OF HEAT TREATMENT ON TRIBOLOGICAL PROPERTIES OF NI-P-AL(2)O(3) ELECTROLESS COATINGS
Novak, M. - Vojtech, D., - Vítů, T.
In: METAL 2010. Ostrava: Technická universita Ostrava - Vysoká škola báňská, 2010. p. 606-610. 1. ISBN 978-80-87294-17-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2010)
14.Tribological behaviour of nanostructured Ti-C:H coatings for biomedical applications
Polcar, T. - Vítů, T. - Cvrček, L. - Novák, R. - Vyskočil, J., - Cavaleiro, A.
Solid State Sciences. 2009, 11(11), 1757-1761. ISSN 1293-2558.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2009)
15.Tribological Performance of CrAlSiN Coatings at High Temperatures
Polcar, T. - Vítů, T. - Sondor, J., - Cavaleiro, A.
Plasma Processes and Polymers. 2009, 6(S), 935-940. ISSN 1612-8850.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2009)
16.High temperature tribology of CrN and multilayered Cr/CrN coatings
Polcar, T. - Martinez, R. - Vítů, T. - Kopecký, L. - Rodriguez, R., - Cavaleiro, A.
Surface and Coatings Technology. 2009, 203(20-21), 3254-3259. ISSN 0257-8972.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2009)
17.Laboratorní zařízení pro měření modulu pružnosti v tahu z průhybu tyče
Malá, Z. - Nováková, D., - Vítů, T.
[Functional Sample] 2009.
Funkční vzorek (2009)
18.Zařízení pro měření modulu pružnosti v tahu z protažení drátu
Malá, Z. - Nováková, D., - Vítů, T.
[Functional Sample] 2009.
Funkční vzorek (2009)
19.Zařízení pro měření intenzity zvuku
Nováková, D. - Malá, Z., - Vítů, T.
[Functional Sample] 2009.
Funkční vzorek (2009)
20.Laboratorní zařízení pro měření poloměru křivosti ploch
Nováková, D. - Malá, Z., - Vítů, T.
[Functional Sample] 2009.
Funkční vzorek (2009)
21.Laboratorní zařízení pro měření modulu délkové teplotní roztažnosti
Malá, Z. - Nováková, D., - Vítů, T.
[Functional Sample] 2009.
Funkční vzorek (2009)
22.Laboratorní zařízení pro měření emisivity povrchů
Vítů, T. - Nováková, D., - Malá, Z.
[Functional Sample] 2009.
Funkční vzorek (2009)
23.Laboratorní zařízení pro stanovení momentu setrvačnosti nepravidelných těles
Nováková, D. - Malá, Z., - Vítů, T.
[Functional Sample] 2009.
Funkční vzorek (2009)
24.Laboratorní zařízení pro stanovení vlnové délky zdroje záření
Vítů, T. - Nováková, D., - Malá, Z.
[Functional Sample] 2009.
Funkční vzorek (2009)
25.Laboratorní zařízení pro stanovení přístrojové křivky spektroskopu
Vítů, T. - Nováková, D., - Malá, Z.
[Functional Sample] 2009.
Funkční vzorek (2009)
26.Laboratorní zařízení pro stanovení indexu lomu některých materiálů
Vítů, T. - Nováková, D., - Malá, Z.
[Functional Sample] 2009.
Funkční vzorek (2009)
27.Laboratorní zařízení pro stanovení indexu lomu vzduchu
Vítů, T. - Nováková, D., - Malá, Z.
[Functional Sample] 2009.
Funkční vzorek (2009)
28.Laboratorní zařízení pro stanovení tloušťky tenkého povlaku
Vítů, T. - Nováková, D., - Malá, Z.
[Functional Sample] 2009.
Funkční vzorek (2009)
29.Laboratorní zařízení pro mapování magnetického pole
Malá, Z. - Nováková, D., - Vítů, T.
[Functional Sample] 2009.
Funkční vzorek (2009)
30.Laboratorní zařízení pro určení parametrů rezonančního obvodu
Nováková, D. - Malá, Z., - Vítů, T.
[Functional Sample] 2009.
Funkční vzorek (2009)
31.Laboratorní zařízení pro měření charakteristik elektrostatického pole
Nováková, D. - Malá, Z., - Vítů, T.
[Functional Sample] 2009.
Funkční vzorek (2009)
32.Systém pro depozici tenkých vrstev a povlaků a měření jejich parametrů
Novák, R. - Kubart, T. - Polcar, T., - Vítů, T.
[Functional Sample] 2009.
Funkční vzorek (2009)
33.Zařízení pro určování parametrů vakuových soustav
Novák, R. - Kubart, T. - Polcar, T., - Vítů, T.
[Functional Sample] 2009.
Funkční vzorek (2009)
34.INFLUENCE OF HEAT TREATMENT ON TRIBOLOGICAL PROPERTIES OF NI-P ELECTROLESS COATINGS
Novak, M. - Vojtech, D. - Zelinkova, M., - Vítů, T.
In: METAL 2009. Ostrava: Tanger, 2009. p. 279-284. ???. ISBN 978-80-87294-03-1.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2009)
35.Mechanical properties of carbon based coatings affected by humidity
Sobota, J. - Novák, R. - Buršíková, V. - Fořt, T. - Vítů, T. - Dupák, L., - Vyskočil, J.
In: Vrstvy a povlaky 2009. Trenčín: Digital Graphic, 2009. pp. 101-102. ISBN 978-80-969310-9-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2009)
36.Computer Controlled Experiments as a New Approach to Practical Physics Teaching
Vítů, T. - Nováková, D., - Malá, Z.
In: Proceedings of the SEFI Conference on Physics Teaching in Engineering Education PTEE 2009. Wroclaw: Institute of Physics, University of Technology, 2009, pp. 37-40. ISBN 978-83-929400-0-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2009)
37.Evaluation of Specific Charge of the Electron
Malá, Z. - Nováková, D., - Vítů, T.
In: Proceedings of the SEFI Conference on Physics Teaching in Engineering Education PTEE 2009. Wroclaw: Institute of Physics, University of Technology, 2009. pp. 93-96. ISBN 978-83-929400-0-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2009)
38.TRIBOLOGY OF Me-C:H BASED COATINGS
Vítů, T. - Novák, R., - Cvrček, L.
In: Vrstvy a povlaky 2009. Trenčín: Digital Graphic, 2009. pp. 117-122. ISBN 978-80-969310-9-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2009)
39.Fyzika I
Malá, Z. - Nováková, D., - Vítů, T.
3 ed. Praha: Vydavatelství ČVUT v Praze, 2009. ISBN 978-80-01-04220-5.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2009)
40.Laboratorní cvičení z Fyziky I
Malá, Z. - Nováková, D., - Vítů, T.
2 ed. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2009. ISBN 978-80-01-04311-0.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2009)
41.Sbírka příkladů z fyziky
Malá, Z. - Vítů, T.
2 ed. Praha: Vydavatelství ČVUT v Praze, 2009. ISBN 978-80-01-04359-2.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2009)
42.Structure and tribology of biocompatible Ti-C:H coatings
Vítů, T. - Polcar, T. - Cvrček, L. - Novák, R. - Macák, J. - Vyskočil, J., - Cavaleiro, A.
Surface and Coatings Technology. 2008, 202(22-23), 5790-5793. ISSN 0257-8972.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2008)
43.Tribological Behaviour of Nanostructured Ti-C:H Coatings Used for Biomedical Applications
Vítů, T. - Cvrček, L. - Novák, R., - Nováková, D.
In: Proceedings of the SAIT International Tribology Conference Tribology 2008. Pretoria: SAIT, 2008. pp. 114-119. ISBN 978-0-620-38082-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2008)
44.Tribological behavior of nanostructured Ti-C:H coatings used for biomedical applications
Polcar, T. - Vítů, T. - Novák, R. - Cvrcek, L. - Vyskocil, J., - Cavaleiro, A.
In: E-MRS 2008 Spring Meeting - Abstracts. Strasbourg: European Materials Research Society, 2008. pp. 18.
Abstrakt ve sborníku (2008)
45.Tribological Performance of CrAlSiN Coatings at High Temperatures
Vítů, T. - Polcar, T. - Kubart, T. - Sondor, J., - Cavaleiro, A.
In: Proceedings of Eleventh International Conference on Plasma Surface Engineering (PSE 2008). Garmisch-Partenkirchen: European Joint Committee on Plasma and Ion Surface Engineering, 2008. pp. 287.
Abstrakt ve sborníku (2008)
46.Comparative FEM analysis for ball-coating contact in the tribological pin-on-disc test
Fričová, M. - Vítů, T. - Polcar, T., - Jurenka, J.
In: Proceedings of Eleventh International Conference on Plasma Surface Engineering (PSE 2008). Garmisch-Partenkirchen: European Joint Committee on Plasma and Ion Surface Engineering, 2008, pp. 307. Available from: http://www.pse2008.net/
Abstrakt ve sborníku (2008)
47.Tribological Performance of DLC/WC Coatings at Elevated Temperatures
Vítů, T. - Novák, R., - Nováková, D.
Plasma Processes and Polymers. 2007, 4(S1), S237-S240. ISSN 1612-8850.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2007)
48.The Measurement of Air Refractive Index Using Optical Interferometry
Vítů, T. - Nováková, D., - Malá, Z.
In: New Trends in Physics 2007 Proceedings of the Conference. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., 2007. pp. 340-343. ISBN 978-80-7355-078-3.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
49.Evaluation of Temperature Fields Using Infrared Camera
Vítů, T. - Nováková, D., - Malá, Z.
In: Proceedings of the 5th International Confernce on Physics Teaching in Engineering Education PTEE 2007. Delft: Delft University of Technology, 2007. ISBN 978-90-8649-108-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2007)
50.Tribological Behaviour of Nanostructured Ti-C:H Coatings Used for Biomedical Applications
Vítů, T. - Polcar, T. - Cvrček, L. - Novák, R., - Vyskočil, J.
In: ABSTRACTS BOOK of 2nd International Conference on Surfaces, Coatings and Nanostructured Materials. Algarve: Society of Nanoscience and Nanotechnology, 2007. pp. 159.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2007)
51.Structure and Tribology of Biocompatible Ti-C:H Coatings
Vítů, T. - Polcar, T. - Cvrček, L. - Novák, R. - Macák, J. - Vyskočil, J., - Cavaleiro, A.
In: Proceedings of Sixth Asian-European International Conference on Plasma Surface Engineering (AEPSE 2007). Nagasaki: Asian Joint Committee on Plasma Surface Engineering (AJC/PSE), 2007. pp. 361.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2007)
52.Laboratorní cvičení z Fyziky II
Malá, Z. - Nováková, D., - Vítů, T.
2 ed. Praha: Czech Technical University in Prague, 2007. ISBN 978-80-01-03889-5.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2007)
53.The Evaluation of Coating Wear Rate Using Confocal Microscopy
Vítů, T. - Novák, R.
In: New Trends in Physics 2007 Proceedings of the Conference. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., 2007. pp. 11. ISBN 978-80-7355-078-3.
Abstrakt ve sborníku (2007)
54.TRIBOLOGICAL CHARACTERISTICS OF SELECTED TYPES OF NANOSTRUCTURED COATINGS
Vítů, T. - Novák, R. - Cvrček, L., - Široký, P.
In: Abstract Booklet of the Int. Conf. NANO´07. Ostrava: Česká společnost pro nové materiály a technologie, 2007. pp. 20. ISBN 978-80-214-3460-8.
Abstrakt ve sborníku (2007)

* information comes from a university database VVVS

1.Obnova a modernizace laboratorního cvičení z fyziky na Fakultě dopravní
Vítů, T.
2013 - 2013
1327/2012
2.Multifunkční nanostrukturní uhlíkové povlaky pro tribologické aplikace
Vítů, T.
2010 - 2012
GPP108/10/P446
3.Realizace předmětu Fyzika pevných látek pro mezifakultní obor Elektromobilita na Fakultě dopravní
Vítů, T.
2012 - 2012
1271/2012
4.Studium vlivu distribuované drsnosti povrchu na vývoj mezní vrstvy obtékaného profilu pomocí termovize
Vítů, T.
2011 - 2012
SGS11/138/OHK2/2T/16
5.Modernizace laboratorního cvičení z fyziky na Fakultě dopravní
Vítů, T.
2011 - 2011
2575/2011
6.Nanokompozitní povlaky se zvýšenou otěruvzdorností za vyšších teplot
Vítů, T.
2007 - 2009
KJB201240701
7.Uplatnění progresivních metod v laboratorním cvičení z fyziky
Vítů, T.
2008 - 2008
1256/2008
8.Prezentace výsledků projektu IG 2005 na konferenci Plasma Surface Engineering 2006
Vítů, T.
2006 - 2006
CTU0614112
9.Tření a opotřebení povlaků DLC/WC
Vítů, T.
2005 - 2005
CTU0504012