Ing. Bc. Vladimír Faltus, Ph.D.

Head of student project:

Application of Control Systems
  20X2RS - Master's Degree Programme

* information comes from a university database VVVS

1.Analýza kvality historických dat z úsekových dopravních detektorů
Hrdina, L. - Faltus, V.
In: Young Transportation Engineers Conference 2020. Praha: CTU. Faculty of Transportation Sciences, 2020. p. 103-111. ISBN 978-80-01-06793-2.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2020)
2.Dopravní detektory v hl. m. Praze
Hrdina, L. - Faltus, V.
[Research Report] Praha 1: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, 2019.
Výzkumná zpráva v češtině (2019)
3.Systémové modelování přínosů tunelu Blanka
Faltus, V. - Hrdina, L.
Silniční obzor. 2018, 79(3), 63-69. ISSN 0322-7154.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2018)
4.Předzpracování surových dat z dopravních detektorů
Hrdina, L. - Faltus, V.
In: Young Transportation Engineers Conference 2018. Praha: CTU. Faculty of Transportation Sciences, 2018. ISBN 978-80-01-06464-1.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2018)
5.Technické poradenství k přípravě zadávací dokumentace a výkon technického dohledu pro akci Inteligentní dopravní systém města Hradec Králové - Pasportizace SSZ
Faltus, V. - Sliacky, M. - Růžička, J. - Horažďovský, P., - Derbek, P.
[Technical Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav dopravní telematiky, 2018. Report no. 92/2018.
Technická zpráva (2018)
6.Technické poradenství k přípravě studie proveditelnosti a projektové dokumentace inteligentního dopravního systému města Hradec Králové - Etapa 4
Faltus, V. - Langr, M. - Přibyl, P. - Růžička, J. - Sliacky, M. - Svoboda, L., - Votruba, Z.
[Technical Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav dopravní telematiky, 2018. Report no. 89/2018.
Technická zpráva (2018)
7.Sustainability of Large Urban Transport Structures in Terms of Traffic and Environment
Faltus, V. - Přibyl, P. - Přibyl, O., - Hrdina, L.
In: TRANSCOM 2017, 12th International Scientific Conference Of Young Scientists On Sustainable, Modern and Safe Transport. Linz: Elsevier BV, 2017. p. 154-159. ISSN 1877-7058.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2017)
8.Modelování kvality dopravy nad sítí strategických detektorů
Přibyl, P. - Faltus, V. - Hrdina, L. - Hykš, O., - Neubergová, K.
[Research Report] Praha 1: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, 2017.
Výzkumná zpráva v češtině (2017)
9.Technické poradenství k přípravě studie proveditelnosti a projektové dokumentace inteligentního dopravního systému města Hradec Králové - Etapa 1 - Specifikace IDS
Sliacky, M. - Langr, M. - Růžička, J., - Faltus, V.
[Research Report] Statutární město Hradec Králové, 2016. Report no. 65/2016.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
10.Technické poradenství k přípravě studie proveditelnosti a projektové dokumentace inteligentního dopravního systému města Hradec Králové - Etapa 2
Faltus, V. - Koukol, M. - Sliacky, M. - Růžička, J., - Langr, M.
[Technical Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav dopravní telematiky, 2016. Report no. 66/2016.
Technická zpráva (2016)
11.Problémová místa vybraných protihlukových clon
Neubergová, K. - Šturmová, I. - Michek, J., - Faltus, V.
In: Doprava, zdraví a životní prostředí. Brno: CDV - Centrum dopravního výzkumu, 2014. pp. 177-184. ISBN 978-80-86502-85-4.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2014)
12.Projekt výzkumu a vývoje ALFA TAČR č. TA03030491. Výzkumná zpráva "Fuzzy expertní systém a jeho kalibrace - metoda SAFECALC"
Přibyl, P. - Šilar, J. - Faltus, V., - Semkovič, TS
[Research Report] 2014.
Výzkumná zpráva v češtině (2014)
13.Semantic web related to ITS systems
Přibyl, P. - Fábera, V. - Faltus, V., - Týfa, L.
Communications. 2013, 15(2), 89-95. ISSN 1335-4205.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2013)
14.Using the intelligent unit for traffic management of saturated urban road networks
Faltus, V. - Tichý, T., - Bělinová, Z.
Archives of Transport System Telematics. 2013, 6(2013(1)), 4-8. ISSN 1899-8208.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2013)
15.Using the intelligent unit for traffic management of saturated urban road networks
Faltus, V. - Tichý, T., - Bělinová, Z.
In: Transport Systems Telematics. Silesian University of Technology, 2013. ISBN 978-83-927504-5-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)
16.Studie aplikací komunikace mezi vozidly a mezi vozidlem a infrastrukturou
Svítek, M. - Zelinka, T. - Lokaj, Z. - Bělinová, Z. - Faltus, V. - Šrotýř, M. - Langr, M., - Derbek, P.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav dopravní telematiky, 2013.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
17.Studie možnosti využití vybraných prvků dopravní telematiky na pozemních komunikacích v hl. m. Praze
Přibyl, P. - Faltus, V., - Wosyka, J.
[Technical Report] 2013. Report no. 2/2013.
Technická zpráva (2013)
18.Studie možností využití systému GALILEO v dopravních aplikacích na pozemních komunikacích v hl. m. Praze
Přibyl, P. - Faltus, V.
[Technical Report] 2013. Report no. VZ 1/13.
Technická zpráva (2013)
19.System Parameters Testing Methodology for ITS Applications of GNSS Systems
Faltus, V.
In: 2012 IEEE/ION Position, Location and Navigation Symposium. Manassas, VA: The Institute of Navigation (ION), 2012, ISSN 2153-3598. ISBN 978-1-4673-0386-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
20.Domain-Oriented Ontology for ITS Systems
Přibyl, P. - Fábera, V. - Faltus, V., - Týfa, L.
In: Proceedings of 9th International Conference Elektro 2012. Žilina: Žilinská universita, Elektrotechnická fakulta, 2012, pp. 364-368. ISBN 978-1-4673-1178-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
21.Pilot Testing of Cetification Methods Developed for ITS Applications Using GNSS Systems
Svítek, M. - Faltus, V., - Lokaj, Z.
In: Transport Systems Telematics. Berlin: Springer-Verlag, 2010. p. 278-285. Communication in Computer and Information Science. vol. 104. ISSN 1865-0929. ISBN 978-3-642-16471-2.
Kapitola v zahraniční jiné knize (2010)
22.Pilot Testing of Certification Methods Developed for ITS Applications Based on GNSS Systems
Svítek, M. - Faltus, V., - Lokaj, Z.
In: 13th International IEEE Conference on Intelligent Transportation Systems. Lisboa: IEEE, 2010. pp. 1019-1024. ISBN 978-1-4244-7657-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
23.Pilot Testing of Certification Methods Developed for ITS Applications Based on GNSS Systems
Svítek, M. - Faltus, V., - Lokaj, Z.
In: Proceedings of 13th International IEEE Conference on Intelligent Transportation Systems. Coimbra: Universidade de Coimbra, 2010. pp. 1019-1024. ISSN 2153-0009. ISBN 978-1-4244-7658-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
24.Pilot Testing of Cetification Methods Developed for ITS Applications Using GNSS Systems
Svítek, M. - Faltus, V., - Lokaj, Z.
In: Transport Systems Telematics. Berlin: Springer-Verlag, 2010. pp. 278-285. Communication in Computer and Information Science. ISSN 1865-0929. ISBN 978-3-642-16471-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
25.Development of certification methods for ITS applications using GNSS systems
Lokaj, Z. - Faltus, V.
In: CERGAL 2010, International Symposium on Certification of GNSS Systems & Services. Bonn: Deutsche Gesellschaft für Ortung und Navigation e.V. (DGON), 2010, Available from: http://www.dgon.de/
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
26.Pilot Testing of Cetification Methods Developed for ITS Applications Using GNSS Systems
Svítek, M. - Faltus, V., - Lokaj, Z.
In: Transport Systems Telematics - Conference Proceedings. Silesian University of Technology, 2010, pp. 93. ISBN 978-83-927504-4-4.
Abstrakt ve sborníku (2010)
27.Satelitní lokalizace v kritických dopravních aplikacích
Svítek, M. - Faltus, V., - Lokaj, Z.
Metrologie. 2009, 18(4), 18-20. ISSN 1210-3543.
Článek (2009)
28.Creation of specialized ITS bachelor and master study programmes
Bělinová, Z. - Faltus, V., - Svítek, M.
In: Advances in Transport Systems Telematics. Warszawa: Wydawnictwa komunikacji i lacznosci, 2008. p. 17-24. ISBN 978-83-206-1715-3.
Krátká kapitola v zahraniční vědecké knize (2008)
29.Palubní jednotky - další využití
Bělinová, Z. - Faltus, V., - Wosyka, J.
In: ITS Bratislava´08. Praha: Wirelesscom s.r.o., 2008. ISBN 978-80-87205-03-7.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
30.Nově vznikající obor na ČVUT - Inteligentní dopravní systémy
Bělinová, Z. - Faltus, V., - Svítek, M.
In: Současné trendy v technické kybernetice. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2008, pp. 103-108. ISBN 978-80-248-1812-2.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
31.Samostatný obor ITS na ČVUT
Bělinová, Z. - Faltus, V., - Svítek, M.
In: Telematika pro regionální dopravu 2008. Brno: KPM COnsult, 2008, ISBN 978-80-904167-0-3.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
32.Creation of specialized ITS bachelor and master study programmes
Bělinová, Z. - Faltus, V., - Svítek, M.
In: Transport Systems Telematics. Ustroň: Politechnika Slaska, 2008, pp. 4. ISBN 978-83-917156-9-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2008)
33.Využití sytému C2I pro management dopravy ve městě
Faltus, V.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2008. Report no. 265-2008-1930-EEG.
Výzkumná zpráva v češtině (2008)
34.Palubní jednotka - uživatelské potřeby
Přibyl, P. - Hudeček, J., - Faltus, V.
[Research Report] Praha: ELTODO, 2007. Report no. 253/07.
Výzkumná zpráva v češtině (2007)
35.Aplikace Petriho sítě při modelování dynamického řízení křižovatek
Faltus, V.
Automatizace. 2005, 48(2), 88-91. ISSN 0005-125X.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2005)

* information comes from a university database VVVS
Nenalezeny žádné údaje.