covid-19 info

doc. Ing. Zdeněk Lokaj, Ph.D.

fotografie osoby
Working place:
Room:
K311 - Konviktská 20, Praha
Phone:
+420-224359611
+420-722650990
E-mail:
lokaj@fd.cvut.cz
Position at CTU:
Deputy Vice-Dean for Strategy and Public Relations / FTS
Member:
Laboratory of Navigation and Identification Systems (E-IDENT)

Head of student project:

Human and Global Communication
  14X1GM - Bachelor's Degree Programme
  14X1GS - Bachelor's Degree Programme
  14X2GM - Master's Degree Programme
  14X2GS - Master's Degree Programme
Intelligent transport systems used in delivery process optimization
  20X1OZ - Bachelor's Degree Programme

Professional focus:

 • Branch information systems
 • Communication networks
 • Communication theory
 • Cybernetics
 • Data processing
 • Data security
 • Informatics
 • Information systems
 • Navigation systems
 • Telecommunications
 • Terrestrial navigation
 • Tolls
 • Transportation telematics

* information comes from a university database VVVS

1.Technical part of evaluation solution for cooperative vehicles within C-ROADS CZ project
Lokaj, Z. - Šrotýř, M. - Vaniš, M., - Brož, J.
In: 2020 Smart City Symposium Prague. New York: IEEE Press, 2020. ISBN 978-1-7281-6821-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2020)
2.Města budoucnosti
Svítek, M. - Postránecký, M. - Lokaj, Z. - Lom, M. - Mařík, V. - Přibyl, O. - Říha, Z. - Votruba, Z., - Tencar, J.
Praha: NADATUR, 2018. ISBN 978-80-7270-058-5.
Vědecká kniha česky (2018)
3.Heterogeneous Networking in C-ITS
Šrotýř, M. - Zelinka, T., - Lokaj, Z.
Journal of Systemics, Cybernetics and Informatics. 2017, 15 72-78. ISSN 1690-4524.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2017)
4.Hybrid communication solution for C-ITS and its evaluation
Šrotýř, M. - Zelinka, T., - Lokaj, Z.
In: 2017 Smart City Symposium Prague. Praha: ČVUT, Fakulta dopravní, Ústav dopravních systémů, 2017. ISBN 978-1-5386-3825-5.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2017)
5.Metodika pro poskytování dopravních informací externím odběratelům
Bureš, P. - Lokaj, Z. - Kufner, J., - Vlčinský, J.
[Certified Methodology (for RIV)] 2017.
Uplatněná certifikovaná metodika (2017)
6.Datové pokrytí v osobní železniční dopravě - problémy a technická řešení
Boháč, L. - Zeman, T., - Lokaj, Z.
[Unpublished Lecture] Asociace provozovatelů mobilních sítí - APMS. 2017-05-02.
Nepublikovaná přednáška (2017)
7.Heterogeneous networking in C-ITS
Šrotýř, M. - Zelinka, T., - Lokaj, Z.
In: Proceedings of the 8th International Multi-Conference on Complexity, Informatics and Cybernetics. Orlando, Florida: International Institute of Informatics and Systemics, 2017. p. 57-63. ISBN 978-1-941763-55-1.
Stať ve sborníku vyzvaná či oceněná (2017)
8.Software Implementation of a Secure Firmware Update Solution in an IOT Context
Kvarda, L. - Hnyk, P. - Vojtěch, L. - Lokaj, Z. - Neruda, M., - Zitta, T.
Advances in Electrical and Electronic Engineering. 2016, 14(4), 389-396. ISSN 1336-1376.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2016)
9.Pilot Applications of Cooperative Systems
Šrotýř, M. - Zelinka, T., - Lokaj, Z.
In: 2016 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). New York: IEEE, 2016. ISBN 9781509011162.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
10.Příprava systému posuzování shody ITS zařízení, služeb a aplikací třetí stranou
Lokaj, Z. - Zelinka, T. - Hrubeš, P. - Šrotýř, M. - Bárta, D. - Ščerba, M., - Gélová, E.
[Certified Methodology (for RIV)] 2016.
Uplatněná certifikovaná metodika (2016)
11.Příprava systému posuzování shody ITS zařízení, služeb a aplikací
Bárta, D. - Ščerba, M. - Gélová, E. - Švédová, Z., - Lokaj, Z.
[Certified Methodology (for RIV)] 2016.
Uplatněná certifikovaná metodika (2016)
12.Studie Komunikační strategie pro prezentaci řešení včetně webové prezentace
Lokaj, Z. - Bureš, P. - Kufner, Jan, - Vlčinský, Jan
[Research Report] 2016.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
13.Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2016
Bureš, P. - Lokaj, Z. - Kufner, J, - Vlčinský, J.
[Research Report] Praha: Technologická agentura ČR, 2016.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
14.Oponentní posouzení pilotního projektu kooperativních systémů v ČR
Lokaj, Z. - Šrotýř, M., - Matějka, P.
[Research Report] Ředitelství silnic a dálnic ČR, 2016.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
15.Testovací platforma HW sond komunikačních sítí
Kocur, Z. - Votava, O. - Kozák, M. - Lokaj, Z. - Šimák, B. - Kencl, L. - Vojtěch, L. - Bezpalec, P. - Kučerák, J., - Hájek, J.
[Functional Sample] 2015.
Funkční vzorek (2015)
16.Advanced VANET routing design
Šrotýř, M. - Zelinka, T., - Lokaj, Z.
In: 2015 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). New York: IEEE Press, 2015. ISBN 978-1-4673-6727-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2015)
17.Prediction system of occupancy of parking spaces
Šrotýř, M. - Jeřábek, M. - Lokaj, Z., - Zelinka, T.
In: 2015 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). New York: IEEE Press, 2015. ISBN 978-1-4673-6727-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2015)
18.Systém pro zajištění jednoznačné garance původu a ochrany výrobků a/nebo objektů
Bedrlík, J. - Jansa, J. - Vojtěch, L. - Lokaj, Z. - Fiala, F., - Šimák, B.
Czech Republic. Utility Model CZ 28485. 2015-07-16.
Tuzemský užitný vzor (2015)
19.Studie potřeby parkovacích stání vč. Pasportizace odpočívek na síti dálnic a rychlostních silnic ČR
Lokaj, Z. - Šrotýř, M. - Zelinka, T., - Wosyka, J.
[Research Report] 2015.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
20.Studie Vhodné obchodní modely pro poskytování distribuční a konverzní služby nebo produktu.
Bureš, P. - Lokaj, Z., - Kufnec, J.
[Research Report] 2015.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
21.Metodika "Jak dokumentovat sadu různých typů poskytovaných dopravních informací"
Bureš, P. - Lokaj, Z., - Vlčinský, J.
[Research Report] 2015.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
22.Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2015
Bureš, P. - Lokaj, Z., - Kufner, J.
[Research Report] 2015.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
23.Prediction System of Occupancy of Parking Spaces
Šrotýř, M. - Jeřábek, M. - Lokaj, Z., - Zelinka, T.
In: Smart Cities Symposium Prague 2015 Proceedings - Czech Technical University in Prague. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2015. pp. 29. ISBN 978-80-01-05742-1.
Abstrakt ve sborníku (2015)
24.Telematics System for Increasing the Road Safety by Predicting the Occupancy of the Parking Areas on the Highways
Lokaj, Z. - Šrotýř, M. - Zelinka, T. - Jeřábek, M., - Kumpošt, P.
WSEAS Transactions on Systems. 2014, 13(13), 450-456. ISSN 1109-2777.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2014)
25.Telematics System dedicated for Provisioning of On-Line Information about Predicted Occupancy of Highway Parking Areas
Zelinka, T. - Jeřábek, M. - Šrotýř, M. - Lokaj, Z., - Kumpošt, P.
Journal of Systemics, Cybernetics and Informatics. 2014, 12(4), 64-68. ISSN 1690-4524.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2014)
26.Authentication and Data Security in ITS Telecommunications Solutions
Zelinka, T. - Jeřábek, M., - Lokaj, Z.
Journal of Systemics, Cybernetics and Informatics. 2014, 12(2), 74-80. ISSN 1690-4524.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2014)
27.Telematics system for increasing the usage of parking facilities for trucks on the highways
Lokaj, Z. - Šrotýř, M. - Zelinka, T. - Jeřábek, M., - Kumpošt, P.
In: Communications, Circuits and Educational Technologies. http://www.europment.org/: EUROPMENT, European Society for Applied Sciences and Development, 2014. pp. 150-153. ISBN 978-1-61804-231-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2014)
28.Transport system for predicting occupancy of parking lots on the highway network
Šrotýř, M. - Jeřábek, M. - Lokaj, Z. - Zelinka, T., - Kumpošt, P.
In: Proceedings of the 18th Word Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics. Orlando, Florida: International Institute of Informatics and Systemics, 2014. pp. 267-270. ISBN 978-1-941763-04-9.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2014)
29.jádro Kamelot
Vlčinský, J. - Hořeňovský, R. - Bureš, P. - Lokaj, Z., - Těthal, T.
[Research Report] 2014.
Výzkumná zpráva v češtině (2014)
30.Odborná zpráva o postupu prací projektu Kamelot za rok 2014
Vlčinský, J. - Kufner, J. - Mulíčková, E. - Bureš, P., - Lokaj, Z.
[Research Report] 2014.
Výzkumná zpráva v češtině (2014)
31.Cooperative Systems for Car Safety Improvement
Zelinka, T. - Lokaj, Z., - Šrotýř, M.
ERCIM News. 2013, 2013(94), 9-10. ISSN 0926-4981.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2013)
32.Service Quality Management in the ITS Telecommunications Systems
Zelinka, T. - Lokaj, Z., - Šrotýř, M.
Journal of Systemics, Cybernetics and Informatics. 2013, 11(8), 29-36. ISSN 1690-4524.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2013)
33.Service Quality Management for the ITS Mobile Wireless Multipath Telecommunications Subsystems
Zelinka, T. - Jeřábek, M. - Lokaj, Z., - Šrotýř, M.
In: 20th Anniversary of the Faculty of Transportation Sciences, Czech Technical University in Prague - Selected Papers. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2013. pp. 212-222. ISBN 978-80-01-05320-1.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně (2013)
34.Embedded System with RFID Technology and Inductive Proximity Sensor
Vojtěch, L. - Fabregas Lopez, A. M. - Neruda, M., - Lokaj, Z.
In: 36th International Conference on Telecommunications and Signal Processing. Piscataway: IEEE, 2013. p. 213-217. ISSN 1805-5435. ISBN 978-1-4799-0402-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2013)
35.Data Security in ITS Telecommunications Solutions
Zelinka, T. - Jeřábek, M., - Lokaj, Z.
In: Recent Researches in Telecommunications, Informatics, Electronics & Signal Processing. Athens: WSEAS Press, 2013. pp. 17-23. Recent Advances in Electrical Engineering Series. ISSN 1790-5117. ISBN 978-960-474-330-8.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)
36.Authentication and Data Security in ITS Telecommunications Solutions
Zelinka, T. - Jeřábek, M., - Lokaj, Z.
In: Proceedings of the 17th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics. Orlando: IIIS - International Institute of Informatics and Systemics, 2013. pp. 295-300. ISBN 978-1-936338-87-0.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)
37.Metodika lokalizace vhodného místa pro vytvoření nových parkovacích ploch pro TNV
Svítek, M. - Lokaj, Z. - Wosyka, J. - Šrotýř, M., - Kumpošt, P.
[Certified Methodology (for RIV)] 2013.
Uplatněná certifikovaná metodika (2013)
38.Metodika zavádění spolupracujících inteligentních dopravních systémů v prostředí ČR
Bureš, P. - Lokaj, Z. - Volný, M., - Stárek, T.
[Certified Methodology (for RIV)] 2013.
Uplatněná certifikovaná metodika (2013)
39.Plochý papírenský výrobek s možností bezkontaktní identifikace
Slunský, L. - Vojtěch, L., - Lokaj, Z.
Czech Republic. Utility Model CZ 25630. 2013-07-08.
Tuzemský užitný vzor (2013)
40.Implementace aplikace pro elektronickou evidenci archeologických nálezů
Lokaj, Z. - Neruda, M. - Vojtěch, L., - Kocur, Z.
[Research Report] Praha: ČVUT FEL, Katedra telekomunikační techniky, 2013.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2013)
41.Studie aplikací kooperativních systémů v prostředí městské aglomerace se zaměřením na možnosti jejich využití v hl.m. Praze
Svítek, M. - Zelinka, T. - Votruba, Z. - Lokaj, Z. - Šrotýř, M. - Bureš, P., - Bělinová, Z.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2013.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2013)
42.Studie aplikací komunikace mezi vozidly a mezi vozidlem a infrastrukturou
Svítek, M. - Zelinka, T. - Lokaj, Z. - Bělinová, Z. - Faltus, V. - Šrotýř, M. - Langr, M., - Derbek, P.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav dopravní telematiky, 2013.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
43.Současný stav implementace veřejně regulované služby (PRS) evropského globálního navigačního družicového systému GALILEO do národního prostředí
Hrubeš, P. - Lokaj, Z.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav dopravní telematiky, 2013.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
44.Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2012 v projektu BaSIC
Stárek, T. - Volný, M. - Lokaj, Z., - Bureš, P.
[Annual Report] 2013. Report no. FTS DTT 33/2014.
Výroční zpráva (2013)
45.Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2013
Bureš, P. - Stárek, T. - Lokaj, Z., - Volný, M.
[Annual Report] 2013. Report no. FTS DTT 31/2014.
Výroční zpráva (2013)
46.BaSIC - Výsledky projektu
Stárek, T. - Volný, M. - Lokaj, Z., - Bureš, P.
[Technical Report] 2013. Report no. FTS DTT 32/2014.
Technická zpráva (2013)
47.Data security in Intelligent Transport Systems
Zelinka, T. - Svítek, M. - Lokaj, Z., - Šrotýř, M.
Journal of Systemics, Cybernetics and Informatics. 2012, 10(5), 61-67. ISSN 1690-4524.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2012)
48.ITS Telecommunications Solutions Security
Zelinka, T. - Svítek, M. - Lokaj, Z., - Šrotýř, M.
Journal of Communication and Computer. 2012, 9(4), 456-465. ISSN 1930-1553.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2012)
49.ITS data security in wireless telecommunication solutions
Svítek, M. - Zelinka, T., - Lokaj, Z.
In: 2012 IEEE Colombian Intelligent Transportation Systems Symposium. Bogota: IEEE Colombian, 2012. pp. 1-6. ISBN 978-1-4673-4362-6.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
50.Service Quality Management in the ITS Telecommunications Systems
Zelinka, T. - Lokaj, Z., - Šrotýř, M.
In: The 16thWorld Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics. Orlando: IIIS - International Institute of Informatics and Systemics, 2012. pp. 91-96. ISBN 978-1-936338-62-7.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
51.Service Quality Management for the ITS Mobile Wireless Multipath Telecommunications Subsystems
Zelinka, T. - Lokaj, Z., - Svítek, M.
In: Proceedings of the 6th Euro American Conference on Telematics and Information Systems EATIS 2012. New York: ACM Press, 2012. pp. 317-324. ISBN 978-1-4503-1012-3.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
52.Specific telecommunications solutions for ITS applications
Zelinka, T. - Svítek, M., - Lokaj, Z.
In: APPLIED MATHEMATICS in ELECTRICAL and COMPUTER ENGINEERING. New York: WSEAS Press, 2012. pp. 315-322. ISBN 978-1-61804-064-0.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
53.Security of transport telematic solutions
Zelinka, T. - Svítek, M. - Lokaj, Z., - Šrotýř, M.
NAUN INTERNATIONAL JOURNAL OF COMMUNICATIONS. 2011, 5(4), 141-148. ISSN 1998-4480.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2011)
54.Adaptive Wireless Multipath Access Solution for Transport Telematics
Zelinka, T. - Svítek, M. - Stárek, T., - Lokaj, Z.
International Journal of Computers and Communications. 2011, 5(1), 9-14. ISSN 2074-1294.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2011)
55.Data security in ITS telecommunications solutions
Zelinka, T. - Lokaj, Z., - Svítek, M.
In: Recent Researches in Communications & IT. New York: WSEAS Press, 2011. pp. 125-131. ISBN 978-1-61804-018-3.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2011)
56.Data security in transportation solutions
Zelinka, T. - Lokaj, Z.
In: Proceedings of The 15th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics. Orlando: IIIS - International Institute of Informatics and Systemics, 2011. p. 160-165. ISBN 978-1-936338-29-0.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2011)
57.Service Quality Management in Multipath Acces Solutions for Transport Telematics Solution
Zelinka, T. - Svítek, M. - Stárek, T., - Lokaj, Z.
Archives of Transport System Telematics. 2010, 3(4), 53-58. ISSN 1899-8208.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2010)
58.Pilot Testing of Cetification Methods Developed for ITS Applications Using GNSS Systems
Svítek, M. - Faltus, V., - Lokaj, Z.
In: Transport Systems Telematics. Berlin: Springer-Verlag, 2010. p. 278-285. Communication in Computer and Information Science. vol. 104. ISSN 1865-0929. ISBN 978-3-642-16471-2.
Kapitola v zahraniční jiné knize (2010)
59.The Complex Information Systems with Safe Access Control
Jeřábek, M. - Svítek, M., - Lokaj, Z.
In: NEW ASPECTS of APPLIED INFORMATICS, BIOMEDICAL ELECTRONICS & INFORMATICS and COMMUNICATIONS. New York: WSEAS Press, 2010. pp. 188-192. ISSN 1792-460X. ISBN 978-960-474-216-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference (2010)
60.Adaptive Decision Processes the Multi-path Wireless Access Solutions Implementable on the IP Routing layer
Zelinka, T. - Svítek, M., - Lokaj, Z.
In: EATIS PANAMA 2010. Aracaju: EATIS.org, 2010. pp. 203-208. ISBN 978-958-44-7280-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
61.Development of certification methods for ITS applications using GNSS systems
Lokaj, Z. - Faltus, V.
In: CERGAL 2010, International Symposium on Certification of GNSS Systems & Services. Bonn: Deutsche Gesellschaft für Ortung und Navigation e.V. (DGON), 2010, Available from: http://www.dgon.de/
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
62.Pilot Testing of Certification Methods Developed for ITS Applications Based on GNSS Systems
Svítek, M. - Faltus, V., - Lokaj, Z.
In: 13th International IEEE Conference on Intelligent Transportation Systems. Lisboa: IEEE, 2010. pp. 1019-1024. ISBN 978-1-4244-7657-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
63.Pilot Testing of Certification Methods Developed for ITS Applications Based on GNSS Systems
Svítek, M. - Faltus, V., - Lokaj, Z.
In: Proceedings of 13th International IEEE Conference on Intelligent Transportation Systems. Coimbra: Universidade de Coimbra, 2010. pp. 1019-1024. ISSN 2153-0009. ISBN 978-1-4244-7658-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
64.Pilot Testing of Cetification Methods Developed for ITS Applications Using GNSS Systems
Svítek, M. - Faltus, V., - Lokaj, Z.
In: Transport Systems Telematics. Berlin: Springer-Verlag, 2010. pp. 278-285. Communication in Computer and Information Science. ISSN 1865-0929. ISBN 978-3-642-16471-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
65.Adaptive Multi-path Wireless Telecommunications Services Quality Management
Zelinka, T. - Lokaj, Z.
In: NEW ASPECTS of APPLIED INFORMATICS, BIOMEDICAL ELECTRONICS & INFORMATICS and COMMUNICATIONS. New York: WSEAS Press, 2010. pp. 57-63. ISSN 1792-460X. ISBN 978-960-474-216-5.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční lokální konference (2010)
66.Service Quality Management in Multipath Access Solutions Dedicated for Transport Telematics Solutions
Zelinka, T. - Svítek, M. - Stárek, T., - Lokaj, Z.
In: Latest Trends on Communication & Information Technology. New York: WSEAS Press, 2010. pp. 57-63. ISSN 1792-4316. ISBN 978-960-474-207-3.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční lokální konference (2010)
67.Pilot Testing of Cetification Methods Developed for ITS Applications Using GNSS Systems
Svítek, M. - Faltus, V., - Lokaj, Z.
In: Transport Systems Telematics - Conference Proceedings. Silesian University of Technology, 2010, pp. 93. ISBN 978-83-927504-4-4.
Abstrakt ve sborníku (2010)
68.Service Quality Management in Multipath Acces Solutions for Transport Telematics Solution
Zelinka, T. - Svítek, M. - Stárek, T., - Lokaj, Z.
In: Transport Systems Telematics - Conference Proceedings. Silesian University of Technology, 2010. pp. 103. ISBN 978-83-927504-4-4.
Abstrakt ve sborníku (2010)
69.Wi-Fi Data Services as an alternative for CALM-based ITS solutions
Lokaj, Z. - Šrotýř, M.
In: Proceedings of the 8th WSEAS International Conference on DATA NETWORKS, COMMUNICATIONS, COMPUTERS (DNCOCO '09). New York: WSEAS Press, 2009. pp. 199-204. ISSN 1790-5109. ISBN 978-960-474-134-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference (2009)
70.Dopravně-telematický komunikační modul (DOTEK)
Zelinka, T. - Lokaj, Z., - Stárek, T.
[Unpublished Lecture] KPM Conslult. 2009-10-01.
Nepublikovaná přednáška (2009)
71.Satelitní lokalizace v kritických dopravních aplikacích
Svítek, M. - Faltus, V., - Lokaj, Z.
Metrologie. 2009, 18(4), 18-20. ISSN 1210-3543.
Článek (2009)
72.Tři vrstvy bezpečnosti a komfortu v dopravních systémech
Moos, P. - Lokaj, Z.
In: Aplikace konstrukční mechaniky a biomechaniky v dopravě pro zvyšování bezpečnosti a komfortu cestujících. Plzeň: Západočeská Universita, 2008, pp. 56-59. ISBN 978-80-7043-668-4.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky (2008)

* information comes from a university database VVVS

1.Elektronické omezení rychlosti vozidel při mimořádných a krizových situacích bezpečnostními sbory
Lokaj, Z.
2021 - 2026
VJ01010066
2.Právní ochrana databází dopravních dat v systémech autonomního řízení
Lokaj, Z.
2021 - 2023
TL05000681
3.Ochrana neosobních dat a databází v autonomních systémech
Lokaj, Z.
2021 - 2022
CK02000188
4.Ochrana soukromí a osobních údajů v systémech autonomního řízení
Lokaj, Z.
2020 - 2022
TL03000691
5.C-ROADS Czech Republic
Lokaj, Z.
2016 - 2021
26799734
6.Příprava akčních prvků dopravní infrastruktury
Lokaj, Z.
2017 - 2019
TH02010886
7.Komplexní řešení distribuce dopravních informací ve standardizovaných formátech
Lokaj, Z.
2014 - 2016
TA04031524
8.Posuzování shody komponentů a aplikací ITS
Lokaj, Z.
2015 - 2016
TB0400MD007