Ing. Martin Novák, Ph.D.

fotografie osoby
Working place:
Room:
A-218 - Horská 3, Praha
Phone:
+420-224359371
E-mail:
novakm11@fd.cvut.cz
Position at CTU:
Guarantee of study field 3708R033 - TUL of bachelor's degree study / FTS
Member:
Laboratory of NDT (Non-destructive Testing) and Calibration of Flight Recorders K621

Course supervisor in doctoral study:

21EPUL - European System of Aircraft Maintenance

Lecturer in the Bachelor's and Master's degree programme:

Lectures:
21PYU2 - Aircraft Maintenance Technology 2
21V - Aircraft Propellers
Training course:
21PYU2 - Aircraft Maintenance Technology 2
21V - Aircraft Propellers

Supervisor specialist of doctoral students:

Mgr. Iveta Kameníková

Head of student project:

No head of student project.


* information comes from a university database VVVS

1.Organization of Line Maintenance Hangar Equipment
Kania, J. - Hůlek, D. - Daňko, P., - Novák, M.
In: New Trends in Aviation Development 2020, The XV. International Scientific Conference - PROCEEDINGS. Prague: Czechoslovakia Section IEEE, 2020. p. 127-130. ISBN 978-1-7281-7324-5.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2020)
2.Simulace zásahů u leteckých nehod
Soušek, R. - Novák, M.
[Software] 2019.
Software splňující podmínky RIV (2019)
3.Kalibrace elektronických palubních zapisovačů
Kerum, J. - Hůlek, D., - Novák, M.
In: 2019 Konference - 25 let Fakulty dopravní. Praha: Czech Technical University in Prague, 2019. p. 63-65. ISBN 978-80-01-06545-7.
Stať ve sborníku z fakultní konference česky (2019)
4.Bezpilotní létající systém Ústavu letecké dopravy
Hůlek, D. - Brázda, S. - Hercik, K., - Novák, M.
In: 2019 Konference - 25 let Fakulty dopravní. Praha: Czech Technical University in Prague, 2019. p. 16-18. ISBN 978-80-01-06545-7.
Stať ve sborníku z fakultní konference česky (2019)
5.Assesment of materials used in aircraft interiors
Soušek, R. - Novák, M., - Nemec, V.
In: 2019 New Trends in Aviation Development (NTAD). IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), 2019. p. 135-138. ISBN 9781728140780.
Stať ve sborníku (2019)
6.Expediency Analysis of Unmanned Aircraft Systems
Hůlek, D. - Novák, M.
In: TRANSPORT MEANS 2019 - PROCEEDINGS OF THE 23rd INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2019. p. 959-962. ISSN 1822-296X.
Stať ve sborníku (2019)
7.UNMANNED AERIAL VEHICLES IN THE AREA OF AGRICULTURE AND LIVESTOCK BREEDING
Shiliakova, O. - Hůlek, D., - Novák, M.
Acta Avionica. 2018, 20(1), 57-61. ISSN 1339-9853.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2018)
8.Evaluation of injuries caused by UAV propulsion units from a physiological and legislative point of view
Absolon, S. - Hůlek, D. - Lipták, T., - Novák, M.
In: TRANSPORT MEANS 2018 - PROCEEDINGS OF THE 22nd INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2018. p. 803-806. ISSN 1822-296X.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2018)
9.Types of Unmanned Aerial Vehicles for Package Transport
Novák, M. - Hůlek, D.
In: New Trends in Process Control and Production management. London: CRC Press, 2018. p. 377-381. ISBN 978-1-138-05885-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
10.Development and trends in airlines business models
Endrizalová, E. - Novák, M., - Kameníková, I.
In: New Trends in Process Control and Production management. London: CRC Press, 2018. p. 119-124. ISBN 978-1-138-05885-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
11.Usage of Bonding Meters in Aviation
Petrýdes, P. - Hůlek, D., - Novák, M.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2017, 5(4), 20-23. ISSN 1805-7578.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2017)
12.Structure of Unmanned Aerial Vehicles Used in Courier Services
Novák, M. - Hůlek, D.
In: TRANSPORT MEANS 2017 - PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE. Kaunas: Technical University, 2017. p. 631-635. ISSN 1822-296X.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2017)
13.Upcoming Changes in IFR Training
Hospodka, J. - Novák, M.
In: TRANSPORT MEANS 2017 - PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE. Kaunas: Technical University, 2017. p. 597-600. ISSN 1822-296X.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2017)
14.Determining Importance of Physiological Parameters and Methods of Their Evaluation for Classification of Pilots Psychophysiological Condition
Hanáková, L. - Socha, V. - Socha, L. - Szabo, S. - Kozuba, J. - Lališ, A. - Vittek, P. - Kraus, J. - Rozenberg, R. - Kalavský, P. - Novák, M. - Schlenker, J., - Kušmírek, S.
In: Proceedings of the 2017 International Conference on Military Technologies (ICMT). Brno: Ministerstvo obrany, Univerzita obrany, 2017. p. 500-506. ISBN 978-1-5386-1988-9.
Stať ve sborníku (2017)
15.The Design of Technological Instructions for an Assembling the Aircraft Engine
Novák, M. - Daňko, P., - Lukavský, M.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2016, 4(18), 14-17. ISSN 1805-7578.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2016)
16.Modern Communication Devices in the General Aviation Aircraft Maintenance
Novák, M. - Kameníková, I., - Podhadský, J.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2016, 4(17), 5-8. ISSN 1805-7578.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2016)
17.The study of the standard and also special material transportation with the help of RPAS
Hůlek, D. - Augustová, L., - Novák, M.
Interdisciplinarity in Theory and Practice. 2016, 4(9), 99-103. ISSN 2344-2409.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2016)
18.Analysis of Turboprop Engines Test Results and a Proposal to Improve The Reliability
Novák, M. - Zapach, M., - Daňko, P.
Acta Avionica. 2016, 18(1), 1-7. ISSN 1339-9853.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2016)
19.Establishing a Centralized ATO Organization for Glider Pilots Training
Novák, M. - Pinková, P. - Hůlek, D., - Kameníková, I.
Acta Avionica. 2016, 18(1), 1-6. ISSN 1339-9853.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2016)
20.Možnosti využití systému SISel pro tvorbu SSP a SSp
Strouhal, M. - Vittek, P. - Křemen, P. - Plos, V. - Lánský, M. - Szabo, S. - Novák, M. - Endrizalová, E. - Kraus, J. - Lališ, A. - Stojić, S. - Štumper, M. - Kostov, B. - Ledvinka, M. - Holubec, J. - Kasl, T., - Zavřel, L.
[Other Methodology (not meeting RIV conditions)] 2016.
Jiná metodika (nejde do RIV) (2016)
21.Implementation of Outcomes of MRO Systems for Operative Flight Planning
Novák, M. - Majnušová, K.
In: MANAGEMENT 2016 - International Business and Management, Domestic, Particularities and Emerging markets in the Light of Research. Prešov: Prešovská univerzita v Prešově, 2016. p. 555-561. ISBN 978-80-8165-155-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
22.Implementation of the NDT into the Approved Maintenance Organization according to the Regulation (EU) No 1321/2014
Novák, M. - Hospodka, J., - Endrizalová, E.
In: Proceedings of 20th International Conference Transport Means 2016. Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2016. p. 180-184. ISSN 1822-296X.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
23.Program for the Modelling of the Movement and Number of Spotters Around the Airport
Hůlek, D. - Absolon, S., - Novák, M.
In: New Trends in Civil Aviation 2016. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, 2016. pp. 36-39. ISBN 978-80-554-1252-8.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2016)
24.Non-destructive Testing of a Primary Aircraft Structure Using the Bond Tester
Novák, M. - Hergessel, J.
In: Transport Problems 2016, Proceedings. Katowice: Wydział Transportu Politechniki Śląskiej, 2016. pp. 776-782. ISBN 978-83-935232-8-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2016)
25.INDECT for European Pre-screening
Staněk, M. - Kraus, J., - Novák, M.
MAD Special. 2015, 2(2), 20-25. ISSN 2336-2677.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2015)
26.Influence of autonomous vehicles on logistics
Hospodka, J. - Szabo, S., - Novák, M.
International Review of Aerospace Engineering. 2015, 8(5), 179-184. ISSN 1973-7459.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2015)
27.A room for an examination of aviation personnel at CTU, FTS
Novák, M. - Hůlek, D., - Absolon, S.
Interdisciplinarity in Theory and Practice. 2015, 2015(8), 258-261. ISSN 2344-2409.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2015)
28.Mapa možných úmyslných a neúmyslných útoků na letadla v oblasti mezinárodních letišť
Němec, V. - Hanus, D. - Kraus, J. - Novák, M. - Plos, V. - Vittek, P. - Voštová, V. - Bugaj, M. - Novák, A. - Moravec, K., - Maršálek, D.
[Specialized Map with Expert Content] 2015.
Specializovaná mapa s odborným obsahem (2015)
29.Výskyt krizových situací na světových letištích při vzletech a přistáních vztahujících se ke geografickým charakteristikám
Němec, V. - Hanus, D. - Kraus, J. - Novák, M. - Plos, V. - Vittek, P. - Voštová, V. - Bugaj, M. - Novák, A. - Moravec, K., - Maršálek, D.
[Specialized Map with Expert Content] 2015.
Specializovaná mapa s odborným obsahem (2015)
30.Metodika pro tvorbu pohotovostních plánů mezinárodních letišť
Němec, V. - Hanus, D. - Kraus, J. - Novák, M. - Plos, V. - Vittek, P. - Voštová, V. - Bugaj, M. - Novák, A. - Moravec, K., - Maršálek, D.
[Applied Certified Methodology] 2015.
Uplatněná certifikovaná metodika (2015)
31.Metodika pro zavedení, fungování a udržení národního systému pro řízení provozní bezpečnosti a dohledu nad bezpečnostní výkonností organizací působících v civilním letectví
Strouhal, M. - Vittek, P. - Plos, V. - Lánský, M. - Szabo, S. - Novák, M. - Endrizalová, E. - Kraus, J. - Lališ, A. - Stojić, S. - Štumper, M. - Křemen, P. - Kostov, B. - Ledvinka, M. - Holubec, J. - Kasl, T., - Zavřel, L.
[Applied Certified Methodology] 2015.
Uplatněná certifikovaná metodika (2015)
32.Příručka pro výcvik – Integrovaný kurs ATP(A)
Mrázek, P. - Němec, V. - Szabo, S., - Novák, M.
[Applied Certified Methodology] 2015.
Uplatněná certifikovaná metodika (2015)
33.Provozní příručka ATO
Mrázek, P. - Němec, V. - Szabo, S., - Novák, M.
[Applied Certified Methodology] 2015.
Uplatněná certifikovaná metodika (2015)
34.Příručka pro výcvik – Modulové kursy teoretické výuky
Mrázek, P. - Němec, V. - Szabo, S., - Novák, M.
[Applied Certified Methodology] 2015.
Uplatněná certifikovaná metodika (2015)
35.Příručka systému řízení ATO
Mrázek, P. - Němec, V. - Szabo, S., - Novák, M.
[Applied Certified Methodology] 2015.
Uplatněná certifikovaná metodika (2015)
36.Metodika pro tvorbu bezpečnostních programů mezinárodních letišť
Němec, V. - Hanus, D. - Kraus, J. - Novák, M. - Plos, V. - Vittek, P. - Voštová, V. - Bugaj, M. - Novák, A. - Moravec, K., - Maršálek, D.
[Applied Certified Methodology] 2015.
Uplatněná certifikovaná metodika (2015)
37.Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2015
Strouhal, M. - Vittek, P. - Křemen, P. - Plos, V. - Lánský, M. - Szabo, S. - Novák, M. - Endrizalová, E. - Kraus, J. - Lališ, A. - Stojić, S. - Štumper, M. - Kostov, B. - Ledvinka, M. - Holubec, J. - Kasl, T., - Zavřel, L.
[Research Report] Praha: Laboratoř letecké bezpečnosti, ČVUT v Praze, FD, Ústav letecké dopravy, 2015.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2015)
38.Návrh realizace NDT na letoun SMG-92 Turbo Finist společnosti Orbis Avia s.r.o.
Novák, M.
In: Bezpečnost a doprava. Pardubice: Institut Jana Pernera, 2014. pp. 70-72. ISBN 978-80-86530-92-5.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2014)
39.Moderní postupy údržby letadel všeobecného letectví
Voštová, V. - Novák, M., - Jeřábek, K.
Technická diagnostika. 2014, XXIII(z1), 44. ISSN 1210-311X.
VZPT_J (2014)
40.Practical training for WALTER M601 engine
Novák, M. - Šlofar, J.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2013, 1(3), 23-27. ISSN 1805-7578.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2013)
41.Increasing Airport Security Using Systems Engineering Approach
Kraus, J. - Vittek, P. - Plos, V., - Novák, M.
In: Air Transport Security 2013. Praha: Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s., 2013. pp. 37-40. ISBN 978-80-86841-44-1.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2013)
42.Zařízení pro návrat aerologických sond na zemi
Hospodka, J. - Novák, M.
Czech Republic. Utility Model CZ 26165. 2013-12-02.
Tuzemský užitný vzor (2013)
43.Rezervační systém zkoušek techniků dle Part 66
Novák, M. - Němec, V., - Kraus, J.
[Software] 2012.
Software splňující podmínky RIV (2012)
44.Metodika zajištění implementace NDT zkoušek do oprávněné organizace údržby letadel
Novák, M.
[Applied Certified Methodology] 2011.
Uplatněná certifikovaná metodika (2011)
45.Metodika zajištění implementace NDT do programů údržby letadel s omezenou životností
Novák, M.
[Applied Certified Methodology] 2011.
Uplatněná certifikovaná metodika (2011)
46.Využití metody vířivých proudů
Němec, V. - Novák, M.
Horizonty Dopravy. 2010, 18(3), 14-15. ISSN 1210-0978.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2010)
47.Current Stage Of NDT Methods Application in Aircraft Maintenance in the Czech Republic
Hejný, M. - Novák, M., - Němec, V.
In: Proceedings of the 9th International Scientific Conference : New Trends in Aviation Development. Prešov: Pavol Štáhlavský - Akcent Print, 2010. pp. 153-156. ISBN 978-80-553-0475-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
48.Metodika zajištění mezinárodních požadavků na teoretické vzdělávání techniků údržby letadel
Němec, V. - Novák, M.
[Applied Certified Methodology] 2010.
Uplatněná certifikovaná metodika (2010)
49.Diagnostické metody využívané ve výrobě a údržbě letadel
Novák, M. - Němec, V.
In: Zvyšovanie bezpečnosti a kvality v civilnom a vojenskom letectve. Žilina: Žilinská univerzita, 2009. pp. 112-117. ISBN 978-80-554-0007-5.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2009)
50.Provádění praktického výcviku techniků údržby letadel dle nařízení komise (ES) číslo 2042/2003
Němec, V. - Novák, M.
In: Zvyšovanie bezpečnosti a kvality v civilnom a vojenskom letectve. Žilina: Žilinská univerzita, 2009. pp. 118-123. ISBN 978-80-554-0007-5.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2009)
51.Inspekce a údržba na letadlech provozovaných dle předpisů FAA
Novák, M.
In: Zvyšovanie bezpečnosti a kvality v civilnom a vojenskom letectve. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, 2008. pp. 107-111. ISBN 978-80-8070-829-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
52.Doporučení FAA pro volné vedení kabelů v letadlové technice
Novák, M.
In: Nové trendy v civilním letectví. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2008. pp. 18-25. ISBN 978-80-7204-604-1.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
53.Bezpečnost leteckého provozu z pohledu antikorozní ochrany
Němec, V. - Novák, M.
In: Zvyšovanie bezpečnosti v civilnom a vojenskom letectve - 2007. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, 2007. pp. 57-61. ISBN 978-80-8070-665-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
54.Filozofie dělení, vzniku a detekce koroze společnosti BOEING
Němec, V. - Novák, M.
In: Nové trendy v letectve 2007. Žilina: Žilinská univerzita, 2007. pp. 99-104. ISBN 978-80-8070-768-2.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
55.Metody výcviku a zkoušení při pokračovacím výcviku leteckého pozemního personálu
Němec, V. - Novák, M.
In: Zvyšovanie bezpečnosti v civilnom a vojenskom letectve - 2007. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, 2007. pp. 52-56. ISBN 978-80-8070-665-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
56.Application of Requirements of Commision Regulation (EC) No. 2042/2003 to Practical Training for Aircraft Maintenance Technicians at CTU
Němec, V. - Novák, M.
In: MOSATT 2007, Proceedings of the International Scientific Conference "Modern Safety Technologies in Transportation". Košice: Slovak Transport Society at the Slovak Academy of Sciences, 2007. pp. 191-196. ISBN 978-80-969760-2-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2007)

* information comes from a university database VVVS

1.Návratový bezpilotní prostředek pro meteorologické sondy
Novák, M.
2013 - 2014
SGS13/156/OHK2/2T/16