covid-19 info

Ing. Tomáš Musil, Ph.D.

fotografie osoby
Working place:
Room:
K508 - Konviktská 20, Praha
E-mail:
musil@fd.cvut.cz

Head of student project:

No head of student project.


Professional focus:

 • Analogue circuits
 • Circuits theory
 • Cybernetics
 • Digital circuits
 • Electric components
 • Electronic circuits
 • Electronics
 • Electrotechnics
 • Finite automata
 • Passive components
 • Printed circuits
 • Semiconductor devices

* information comes from a university database VVVS

1.Exploration of MSC Trees Using Genetic Algorithms
Řada, J. - Musil, T., - Fábera, V.
In: Proceedings of the SOFSEM 2020 Doctoral Student Research Forum. Aachen: CEUR Workshop Proceedings, 2020. p. 25-36. vol. 2568. ISSN 1613-0073.
Stať ve sborníku (2020)
2.High Performance IIR Filter FPGA Implementation Utilizing SOS Microcode Core
Zoubek, O. - Musil, T.
Transaction on Electrical Engineering. 2019, 8(2), 22-25. ISSN 1805-3386.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2019)
3.Implementace kompresního algoritmu MSC do FPGA
Fábera, V. - Musil, T., - Řada, J.
In: 2019 Konference - 25 let Fakulty dopravní. Praha: Czech Technical University in Prague, 2019. ISBN 978-80-01-06545-7.
Stať ve sborníku z fakultní konference česky (2019)
4.The first hardware MSC algorithm implementation
Fábera, V. - Musil, T., - Řada, J.
Neural Network World. 2017, 27(6), 541-555. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2017)
5.Research Report JC2016-TCU-0023
Zoubek, O. - Kobrle, P. - Košťál, T. - Musil, T. - Mňuk, P., - Zděnek, J.
[Research Report] 2017. Report no. JC2016-TCU-0023.
Oponovaná tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2017)
6.Research Report JC2017-TCU-0035
Zoubek, O. - Kobrle, P. - Musil, T. - Košťál, T., - Zděnek, J.
[Research Report] 2017. Report no. JC2017-TCU-0035.
Oponovaná tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2017)
7.Research Report JC2017-TCU-0026
Musil, T. - Künzel, K. - Košťál, T. - Zděnek, J., - Kobrle, P.
[Research Report] 2017. Report no. JC2017-TCU-0026.
Oponovaná tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2017)
8.Research Report JC2017-TCU-0028
Zoubek, O. - Musil, T. - Zděnek, J., - Kobrle, P.
[Research Report] 2017. Report no. JC2017-TCU-0028.
Oponovaná tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2017)
9.Research Report JC2017-TCU-0031
Kobrle, P. - Košťál, T., - Musil, T.
[Research Report] 2017. Report no. JC2017-TCU-0031.
Oponovaná tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2017)
10.Research Report JC2016-TCU-0014
Musil, T. - Mňuk, P. - Zoubek, O., - Zděnek, J.
[Research Report] 2016. Report no. JC2016-TCU-0014.
Oponovaná tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2016)
11.Research Report JC2016-TCU-0012
Zděnek, J. - Zoubek, O., - Musil, T.
[Research Report] 2016. Report no. JC2016-TCU-0012.
Oponovaná tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2016)
12.Research Report JC2016-TCU-0013
Musil, T. - Mňuk, P., - Zoubek, O.
[Research Report] 2016. Report no. JC2016-TCU-0013.
Oponovaná tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2016)
13.Research Report JC2016-TCU-0011
Zděnek, J. - Zoubek, O., - Musil, T.
[Research Report] 2016. Report no. JC2016-TCU-0011.
Oponovaná tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2016)
14.Research Report JC2016-TCU-0016
Musil, T. - Mňuk, P. - Zoubek, O., - Zděnek, J.
[Research Report] 2016. Report no. JC2016-TCU-0016.
Oponovaná tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2016)
15.Research Report JC2016-TCU-0025
Musil, T. - Zděnek, J., - Košťál, T.
[Research Report] 2016. Report no. JC2016-TCU-0025.
Oponovaná tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2016)
16.Research Report JC2016-TCU-0017
Musil, T. - Mňuk, P. - Zoubek, O., - Zděnek, J.
[Research Report] 2016. Report no. JC2016-TCU-0017.
Oponovaná tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2016)
17.Research Report JC2016-TCU-0021
Musil, T. - Zděnek, J., - Kobrle, P.
[Research Report] 2016. Report no. JC2016-TCU-0021.
Oponovaná tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2016)
18.Research Report JC2015-CNR-0009
Zděnek, J. - Brejcha, M. - Hájek, J. - Kobrle, P. - Košťál, T. - Künzel, K. - Mňuk, P. - Musil, T., - Zoubek, O.
[Research Report] Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2015. Report no. JC2015-CNR-0009.
Oponovaná tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2015)
19.Research Report JC2015-TCU-0003
Zděnek, J. - Zoubek, O., - Musil, T.
[Research Report] Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2015. Report no. JC2015-TCU-0003.
Oponovaná tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2015)
20.Research Report JC2015-TCU-0010
Musil, T. - Košťál, T.
[Research Report] Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2015. Report no. JC2015-TCU-0010.
Oponovaná tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2015)
21.Research Report JC2015-CNR-0003
Zděnek, J. - Brejcha, M. - Hájek, J. - Kobrle, P. - Košťál, T. - Künzel, K. - Mňuk, P. - Musil, T., - Zoubek, O.
[Research Report] Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2015. Report no. JC2015-CNR-0003.
Oponovaná tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2015)
22.Research Report JC2015-CNR-0006
Zděnek, J. - Brejcha, M. - Hájek, J. - Kobrle, P. - Košťál, T. - Künzel, K. - Mňuk, P. - Musil, T., - Zoubek, O.
[Research Report] Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2015. Report no. JC2015-CNR-0006.
Oponovaná tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2015)
23.Research Report JC2015-CNR-0007
Zděnek, J. - Brejcha, M. - Hájek, J. - Kobrle, P. - Košťál, T. - Künzel, K. - Mňuk, P. - Musil, T., - Zoubek, O.
[Research Report] Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2015. Report no. JC2015-CNR-0007.
Oponovaná tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2015)
24.Research Report JC2015-CNR-0008
Zděnek, J. - Brejcha, M. - Hájek, J. - Kobrle, P. - Košťál, T. - Künzel, K. - Mňuk, P. - Musil, T., - Zoubek, O.
[Research Report] Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2015. Report no. JC2015-CNR-0008.
Oponovaná tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2015)
25.Research Report JC2015-CRRC-0001
Zděnek, J. - Brejcha, M. - Hájek, J. - Kobrle, P. - Košťál, T. - Künzel, K. - Mňuk, P. - Musil, T., - Zoubek, O.
[Research Report] Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2015. Report no. JC2015-CRRC-0001.
Oponovaná tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2015)
26.Research Report JC2015-CNR-0005
Zděnek, J. - Brejcha, M. - Hájek, J. - Kobrle, P. - Košťál, T. - Künzel, K. - Mňuk, P. - Musil, T., - Zoubek, O.
[Research Report] Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2015. Report no. JC2015-CNR-0005.
Oponovaná tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2015)
27.Research Report JC2015-CNR-0004
Zděnek, J. - Brejcha, M. - Hájek, J. - Kobrle, P. - Košťál, T. - Mňuk, P. - Musil, T. - Zoubek, O., - Künzel, K.
[Research Report] Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2015. Report no. JC2015-CNR-0004.
Oponovaná tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2015)
28.PARTIAL DYNAMIC RECONFIGURATION: A TECHNIQUE FOR HIGH RELIABILITY AND SAFETY-CRITICAL FPGA APPLICATIONS
Musil, T.
In: Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2014. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2014. pp. 3369-3375. ISBN 978-80-87952-07-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2014)
29.Základy elektrotechniky. Cvičení
Malý, K. - Musil, T. - Sadil, J. - Sýkora, O., - Zelenka, J.
Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2012. ISBN 978-80-01-05087-3.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2012)
30.Safety core approach for the system with high demands for a safety and reliability design in a partially dynamically reconfigurable field-programmable gate array (FPGA)
Leso, M. - Musil, T.
Neural Network World. 2011, 21(5), 453-460. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2011)
31.Safety Core Approach for the System with High Demands for a Safety and Reliability Design in a Partially Dynamically Reconfigurable FPGA
Musil, T. - Leso, M. - Jáneš, V., - Jánešová, M.
In: Proceedings of the Work in Progress Session SEAA 2010 and DSD 2010. Linz: Johannes Kepler University, 2010, pp. 8-9. ISBN 978-3-902457-27-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)

* information comes from a university database VVVS

1.Návrh a implementace testovacích struktur pro detekci systematických a náhodných chyb v FPGA
Musil, T.
2011 - 2011
SGS11/076/OHK3/1T/16
2.Nové architektury železničních zabezpečovacích systémů s vysokými požadavky na bezpečnost a spolehlivost
Musil, T.
2008 - 2008
CTU0804916