covid-19 info

Ing. Olga Mertlová, Ph.D.

fotografie osoby
Working place:
Room:
A-266 - Horská 3, Praha
Phone:
+420-224359165
E-mail:
pokorol1@fd.cvut.cz

Head of student project:

Economic Policy in Transportation
  17X1HP - Bachelor's Degree Programme
Project Management during Transport Infrastructure Realization
  17X2PR - Master's Degree Programme

* information comes from a university database VVVS

1.Komerční prostory v nádražních budovách z hlediska financování a veřejné podpory
Mertlová, O. - Mocková, D., - Teichmann, D.
Logos Polytechnikos. 2020, 11(3), 28-45. ISSN 2464-7551.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2020)
2.Využití digitálních metod v dopravní infrastruktuře
Hořelica, Z. - Mertlová, O. - Vykydal, I., - Žák, J.
Nová železniční technika. 2020, 28(4), 22-26. ISSN 1210-3942.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2020)
3.Veřejná podpora při financování komerčních prostor v nádražních budovách
Mertlová, O. - Mocková, D., - Teichmann, D.
In: Sborník příspěvků z 12. ročníku mezinárodní vědecké konference KONKURENCE. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2020. p. 293-303. ISBN 978-80-88064-52-7.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2020)
4.Využití digitálních metod a modelování dopravních staveb
Mertlová, O. - Žák, J. - Vykydal, I., - Hořelica, Z.
Stavitel. 2020, 2020(01-02), 36-39. ISSN 1210-4825.
Článek (2020)
5.Budoucnost dopravního stavitelství je ve spolupráci a digitalizaci - jak ale vybereme toho nejlepšího zhotovitele dopravních staveb?
Hořelica, Z. - Mertlová, O. - Vykydal, I. - Klee, L. - Jelínek, P. - Novotný, R., - Plachetská, J.
Silniční obzor. 2019, 80.(3), 75-78. ISSN 0322-7154.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2019)
6.Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace Návrh změny zákona č. 416/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů (liniový zákon)
Mertlová, O.
[Result Reflected in Legislation and Standards] 2019.
Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem (2019)
7.Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace - Návrh změny zákona č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve věci změny způsobu úhrady časového poplatku za obecné užívání pozemních komunikací
Dont, M. - Krupičková, J. - Mertlová, O. - Balík, M., - Bartáková, L.
[Result Reflected in Legislation and Standards] 2019.
Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem (2019)
8.BIM - datový standard pro dopravní stavby
Vykydal, I. - Žák, J., - Mertlová, O.
In: Konference dopravní infrastruktura 2019 - Sborník příspěvků a katalog firem. Praha: Agentura Viaco, 2019. p. 79-81. 1. vol. 1.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2019)
9.FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Z ROZPOČTU SFDI A IMPLEMENTACE BIM VE VÝSTAVBĚ
Hořelica, Z. - Mertlová, O. - Vykydal, I., - Žák, J.
In: 54. GEODETICKÉ INFORMAČNÍ DNY. Český svaz geodetů a kartografů, o.s., 2019. p. 1-8. ISBN 978-80-02-02855-0.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2019)
10.Zavedenie BIM pri dopravných stavbách v ČR
Mertlová, O. - Vykydal, I.
EUROSTAV. 2018, 24.(5), 38-40. ISSN 1335-1249.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2018)
11.Rezortní metodika pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb
Mertlová, O.
In: Konference dopravní infrastruktura 2018 - Sborník příspěvků a katalog firem. Praha: Agentura Viaco, 2018. p. 159-165.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2018)
12.Financování dopravní infrastruktury z rozpočtu SFDI a implementace BIM
Hořelica, Z. - Mertlová, O., - Vykydal, I.
In: Geodézie ve stavebnictví a průmyslu. Český svaz geodetů a kartografů, o.s., 2018. p. 14-23. ISBN 978-80-02-02781-2.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2018)
13.Využití digitálních metod a zavedení informačního modelování staveb jako nástroj k dosažení vyšší efektivnosti staveb financovaných Státním fondem dopravní infrastruktury
Hořelica, Z. - Mertlová, O. - Vykydal, I., - Žák, J.
Silnice železnice. 2017, 12.(1), 82-85. ISSN 1801-822X.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2017)
14.Risk Assessment of Project of Implementation of Video Tolling for the Fee Collection System within the Roads Network of the Czech Republic as Part of Regulatory Impact Assessment
Mertlová, O. - Dont, M.
In: Risks of Processes and their Management. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2017. p. 94-110. ISBN 978-80-01-06186-2.
Kapitola v tuzemské knize s nadnárodní působností (2017)
15.UPLATNĚNÍ INFORMAČNÍHO MODELOVÁNÍ STAVEB (BIM) V DOPRAVNÍCH STAVBÁCH Z POHLEDU STÁTNÍHO FONDU DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
Hořelica, Z - Mertlová, O. - Vykydal, I, - Žák, J.
In: Geodézie ve stavebnictví a průmyslu. Praha: Český svaz geodetů a kartografů, 2017. ISBN 978-80-02-02722-5.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2017)
16.Uplatnění informačního modelování (BIM) v dopravních stavbách z pohledu Státního fondu dopravní infrastruktury
Hořelica, Z. - Mertlová, O. - Vykydal, I., - Žák, J.
In: Geodézie ve stavebnictví a průmyslu. Praha: Český svaz geodetů a kartografů, 2017. pp. 18-30. ISBN 978-80-02-02722-5.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2017)
17.APPLICATION OF THE RIA METHODOLOGY ON THE RISK ASSESMENT OF THE PROJECT OF IMPLEMENTATION OF THE VIDEOTOLLING FOR THE FEE COLLECTION SYSTEM WITHIN THE ROADS NETWORK OF THE CZECH REPUBLIC
Mertlová, O. - Dont, M.
In: Risks of business and territorial processes. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2016. pp. 60-70. ISBN 978-80-7561-021-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2016)
18.Státní fond dopravní infrastruktury vykázal v roce 2015 rekordní čerpání zdrojů
Mertlová, O.
Evropské noviny. 2016, 13.(1), 9. ISSN 1214-696X.
Článek (2016)
19.Operační program Infrastruktura 2004-2006 - průběh a aktuální stav vyjednávání
Pokorná, O. - Čoček, T.
Doprava. 2003, 45(6), 13-15. ISSN 0012-5520.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2003)
20.Zahraniční úpravy "Spolupráce veřejného a soukromého sektoru"
Mocková, D. - Pokorná, O.
Doprava. 2003, 45(3), 9-13. ISSN 0012-5520.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2003)
21.Spolupráce veřejného a soukromého sektoru v infrastrukturálních projektech
Mocková, D. - Pokorná, O.
Doprava. 2003, 45(2), 3-4. ISSN 0012-5520.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2003)
22.Zahraniční příklady soukromého financování projektů dopravní infrastruktury
Mocková, D. - Pokorná, O.
In: Doprava a telekomunikace pro 3. tisíciletí. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2003. pp. 187-192. ISBN 80-01-02741-4.
Stať ve sborníku z fakultní konference česky (2003)
23.The Risks of Investmmens in Transport Infrastructure
Mocková, D. - Pokorná, O.
Acta Polytechnica. 2002, 42(1), 33-36. ISSN 1210-2709.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2002)
24.Regulační činnosti státu v dopravě ve vztahu k EU
Mocková, D. - Pokorná, O.
In: Doprava v tržních podmínkách. Praha: ČVUT, FD, Katedra ekonomiky a managementu v dopravě a telekomunikacích, 2002. pp. 54-57. ISBN 80-01-02548-9.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2002)
25.Models of Financing and Available Financial Resources for Transport Infrastructure Projects
Mocková, D. - Pokorná, O.
Acta Polytechnica. 2001, 41(6), 51-53. ISSN 1210-2709.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2001)
26.Financování staveb dopravní infrastruktury - zdroje a modely financování a rizika s nimi spojená
Mocková, D. - Pokorná, O.
In: Věda o dopravě. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2001. pp. 213-227. ISBN 80-01-02437-7.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2001)
27.Financování staveb dopravní infrastruktury - zdroje a modely financování a rizika s nimi spojená
Pokorná, O. - Mocková, D.
In: Věda o dopravě. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2001, pp. 213-227. ISBN 80-01-02437-7.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2001)

* information comes from a university database VVVS
Nenalezeny žádné údaje.