Ing. Radek Kolman, Ph.D.

No teaching.

Head of student project:

No head of student project.


* information comes from a university database VVVS

1.Using Finite Element Method for the Determination of Elastic Moduli
Plešek, J. - Kolman, R., - Landa, M.
The Journal of the Acoustical Society of America. 2004, 116(1), 282-287. ISSN 0001-4966.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2004)
2.Resonanční ultrazvuková spectroskopie pro kompozitní materiály
Kolman, R. - Plešek, J., - Landa, M.
In: Summer Workshop of Applied Mechanics - Book of Abstracts. Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, 2004. p. 158-168. ISBN 80-01-02958-1.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2004)
3.Identifikace zbytkových napětí odvrtávacím principem
Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S. - Kolman, R. - Španiel, M., - Mareš, T.
In: Metal 2004. Ostrava: Tanger, 2004,
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2004)
4.Teorie identifikace zbytkových napětí odvrtávací metodou
Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S. - Kolman, R. - Mareš, T., - Španiel, M.
In: Engineering Mechanics 2004. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2004, pp. 311-312. ISBN 80-85918-88-9.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2004)
5.Upgrade of Drilling Hole Method for Residual Stress Identification
Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S. - Kolman, R. - Mareš, T., - Španiel, M.
In: Proceedings of Workshop 2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2004, pp. 646-647. ISBN 80-01-02945-X.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2004)
6.Analysis of the Hole Drilling Method Principle Used for the Residual Stress Identification
Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S. - Kolman, R. - Mareš, T., - Španiel, M.
In: Proceedings of Workshop 2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2004, pp. 644-645. ISBN 80-01-02945-X.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2004)
7.FEM/RUS Computational Technology for Composite Materials
Kolman, R. - Plešek, J., - Landa, M.
In: 4th International Conference on Materials Structure and Micromechanics of Fracture. Abstract Booklet. Brno: Brno University of Technology, 2004, pp. 37. ISBN 80-214-2673-X.
Abstrakt ve sborníku (2004)
8.Analysis and Correction of the Hole-drilling Method Used for the Residual Stress Identification
Vítek, K. - Daniel, M. - Doubrava, K. - Holý, S. - Kolman, R. - Mareš, T., - Španiel, M.
Materiálové inžinierstvo. 2004, 11(2), 1-4. ISSN 1335-0803.
Článek (2004)
9.Theoretical Analysis of the Hole Drilling Method Used for the Residual Stress Identification
Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S. - Kolman, R. - Mareš, T., - Španiel, M.
Praha: Czech Technical University in Prague, 2003. ISBN 80-01-02834-8.
Tuzemská jiná kniha cizojazyčně (2003)
10.Návrh rekurentních vztahů pro určování materiálových parametrů metodou RUS
Kolman, R. - Plešek, J., - Landa, M.
In: Summer Workshop of Applied Mechanics. Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2003. p. 180-191. ISBN 80-01-02739-2.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2003)
11.Metoda derivace signálu pro identifikaci zbytkových napětí
Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S. - Kolman, R. - Mareš, T., - Španiel, M.
In: Experimentální analýza napětí 2003. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojní, 2003, pp. 121-122. ISBN 80-214-2314-5.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2003)
12.Analýza teorie odvrtávací metody pro identifikaci zbytkových napětí
Vítek, K. - Doubrava, K., - Kolman, R.
In: Summer Workshop of Applied Mechanics. Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2003, pp. 407-417. ISBN 80-01-02739-2.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2003)
13.Metoda derivace signálu určující zbytková napětí
Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S. - Kolman, R. - Mareš, T., - Španiel, M.
In: Moderní metody ve strojírenském vývoji - Sborník anotací příspěvků. Liberec: LENAM, 2003, pp. 11-12.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2003)
14.Modifikace Levenbergovy-Marquardtovy metody RUS pro použití v MKP
Plešek, J. - Kolman, R., - Landa, M.
In: Výpočty 2003 - Výpočty konstrukcí metodou konečných prvků. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojní, Ústav mechaniky těles, 2003. p. 103-111. ISBN 80-214-2489-3.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2003)
15.Určování elastických modulů pomocí metody resonanční ultrazvukové spektroskopie
Kolman, R. - Plešek, J., - Landa, M.
In: Engineering Mechanics 2003. Praha: AV ČR, Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2003. p. 162-163. ISBN 80-86246-18-3.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2003)
16.New Basic of Methods for Residual Stress Identification
Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S. - Kolman, R. - Mareš, T., - Španiel, M.
In: Inovace 2003. Praha: Asociace inovačního podnikání ČR, 2003, pp. 29.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2003)
17.Residual Stress Identification by Means of "Signal Differentiation Method"
Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S. - Kolman, R. - Mareš, T., - Španiel, M.
In: Abstracts of 20th Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics. Gyor: Széchenyi István University of Applied Sciences, 2003, pp. 144-145. ISBN 963-9058-20-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2003)
18.Verifikace softwaru pro plošné tváření PAM-STAMPTM
Kolman, R.
In: Aplikovaná mechanika 2002. Ostrava: VŠB-TUO, 2002. p. 195-202. ISBN 80-248-0079-9.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2002)
19.Numerické a experimentální studium šírení napětových vln v tenké ocelové desce
Kolman, R. - Kuliš, Z. - Trnka, J. - Plešek, J., - Pták, S.
In: Summer Workshop of Applied Mechanics. Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2002. p. 105-115. ISBN 80-01-02552-7.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2002)
20.Verifikace simulace toku materiálu při tažení dílů karoserií
Šanovec, J. - Tatíček, F., - Kolman, R.
[Unpublished Lecture] Česká společnost pro výzkum zpracování plechu. 2002-04-23.
Nepublikovaná přednáška (2002)
21.FEM/RUS Computational Technology for Composite Materials
Kolman, R. - Plešek, J., - Landa, M.
In:
Abstrakt ve sborníku

* information comes from a university database VVVS
Nenalezeny žádné údaje.