Ing. Miloš Strouhal, Ph.D.

fotografie osoby
Working place:
Room:
B-129 - Horská 3, Praha
Phone:
+420-224359118
E-mail:
stroumil@fd.cvut.cz
Member:
Laboratory of ATM Systems K621

Head of student project:

CSN/ATM Technology and Operational Procedures
  21X1CA - Bachelor's Degree Programme
  21X2CA - Master's Degree Programme

* information comes from a university database VVVS

1.Implementation of the EU ETS in Aviation – Impact on Air Carriers
Strouhal, M.
In: Aeronautica XVII. Lublin: University College of Enterprise and Administration in Lublin, 2017. p. 170-174. ISBN 978-83-60617-49-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2017)
2.Možnosti využití systému SISel pro tvorbu SSP a SSp
Strouhal, M. - Vittek, P. - Křemen, P. - Plos, V. - Lánský, M. - Szabo, S. - Novák, M. - Endrizalová, E. - Kraus, J. - Lališ, A. - Stojić, S. - Štumper, M. - Kostov, B. - Ledvinka, M. - Holubec, J. - Kasl, T., - Zavřel, L.
[Other Methodology (not meeting RIV conditions)] 2016.
Jiná metodika (nejde do RIV) (2016)
3.Metodika pro zavedení, fungování a udržení národního systému pro řízení provozní bezpečnosti a dohledu nad bezpečnostní výkonností organizací působících v civilním letectví
Strouhal, M. - Vittek, P. - Plos, V. - Lánský, M. - Szabo, S. - Novák, M. - Endrizalová, E. - Kraus, J. - Lališ, A. - Stojić, S. - Štumper, M. - Křemen, P. - Kostov, B. - Ledvinka, M. - Holubec, J. - Kasl, T., - Zavřel, L.
[Applied Certified Methodology] 2015.
Uplatněná certifikovaná metodika (2015)
4.Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2015
Strouhal, M. - Vittek, P. - Křemen, P. - Plos, V. - Lánský, M. - Szabo, S. - Novák, M. - Endrizalová, E. - Kraus, J. - Lališ, A. - Stojić, S. - Štumper, M. - Kostov, B. - Ledvinka, M. - Holubec, J. - Kasl, T., - Zavřel, L.
[Research Report] Praha: Laboratoř letecké bezpečnosti, ČVUT v Praze, FD, Ústav letecké dopravy, 2015.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2015)
5.Issue of Aircraft Leasing - Damp Lease
Strouhal, M.
In: New Trends in Civil Aviation 2014. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2014. pp. 41-45. ISBN 978-80-7204-891-5.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2014)
6.Activities for 1030/1090 MHz Spectrum Saturation Alleviation
Pleninger, S. - Strouhal, M.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2013, 1(2), 7-10. ISSN 1805-7578.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2013)
7.The EU ETS in the Aviation
Strouhal, M. - Pleninger, S.
In: New Trends in Civil Aviation 2011. Praha: ČVUT v Praze a OSL ČR, 2011. pp. 117-119. ISBN 978-80-01-04893-1.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2011)
8.1090ES ADS-B OUT Implementation and Position Quality Indicators Evolution
Pleninger, S. - Strouhal, M.
In: New Trends in Civil Aviation 2011. Praha: ČVUT v Praze a OSL ČR, 2011, pp. 100-103. ISBN 978-80-01-04893-1. Available from: http://uld.fd.cvut.cz/ntcl2011/template/files/sbornik_ntca_2011.pdf
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2011)
9.EFA - Extranet Flight Application
Strouhal, M. - Pleninger, S.
In: Aeronautica 11. Košice: Technical University of Košice, 2011. pp. 1-5. ISBN 978-80-553-0758-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2011)
10.Příručka pro teoretickou výuku FTO 010
Němec, V. - Strouhal, M.
[Applied Certified Methodology] 2011.
Uplatněná certifikovaná metodika (2011)
11.Možnosti snížení zatížení RF pásma 1090 MHz prostřednictví užití klastrování Mód S radarů
Pleninger, S. - Strouhal, M.
In: Nové trendy v civilním letectví. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2008. pp. 58-65. ISBN 978-80-7204-604-1.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
12.TODC-PILOT - Take Off Data Calculation, systém užívaný v Travel Service a.s
Strouhal, M. - Pleninger, S.
In: Nové trendy v civilním letectví. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2008. pp. 194-201. ISBN 978-80-7204-604-1.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
13.Letecký software RM ROCADE
Strouhal, M.
In: Nové trendy v civilním letectví 2006 - Sborník příspěvků mezinárodního odborného semináře. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2006. pp. 175-178. ISBN 80-7204-450-8.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
14.Aims - Airline Information Management System
Strouhal, M.
In: Nové trendy v civilnom letectve - 2004. Žilina: EDIS, 2004. pp. 110-115. ISBN 80-8070-269-1.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2004)
15.New Airline Software
Strouhal, M.
In: Nové trendy v civilnom letectve - 2004. Žilina: EDIS, 2004. pp. 140-142. ISBN 80-8070-269-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
16.Způsob komunikace na operačním a navigačním oddělení společnosti Travel Service
Strouhal, M.
In: Nové trendy v civilním letectví - 2002. Brno: CERM, 2002. pp. 105-108. ISBN 80-7204-253-X.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2002)

* information comes from a university database VVVS

1.TB0400MD010 - Vytvoření poloprovozu národního systému sběru, analýzy a vyhodnocení dat potřebných pro dohled regulátora nad organizacemi civilního letectví podle nařízení Komise (EU) č. 965/2012 přílohy II
Strouhal, M.
2015 - 2016
TB0400MD010