covid-19 info

Ing. Michal Drábek, Ph.D.

fotografie osoby
Working place:
Room:
A-250 - Horská 3, Praha
Phone:
+420-224359162
E-mail:
xdrabek@fd.cvut.cz

Head of student project:

Operation of freight railway transport
  17X1TN - Bachelor's Degree Programme
  17X2TN - Master's Degree Programme

Professional focus:

 • Accompanied combined transport
 • Broad-gauge lines
 • Bus transport
 • Car management
 • Carriage
 • Circulation of cars
 • Combined transport
 • Containerization
 • Electrified raillway lines
 • Forming of trains
 • High speed lines
 • Inland transport
 • Integrated transport systems
 • International transport
 • Locomotive management
 • Maglev
 • Modal split
 • Narrow-gauge lines
 • Non-accompanied combined transport
 • Orthodox religion
 • Palletization
 • Passenger information systems
 • Passenger traffic
 • Passenger transport
 • Permeability of communications
 • Public transport
 • Railroad buildings
 • Railroad corridors
 • Railway lines
 • Railway rack lines
 • Railway stations
 • Railway structures
 • Railway traffic
 • Railway transport
 • Rapid transit systems
 • Recreation transport
 • Regional transport
 • Religious philosophy of values
 • Road freightage
 • Road transport
 • Standard of travelling
 • Standard-gauge lines
 • Traffic
 • Train crew
 • Trains
 • Tramway transport
 • Transport
 • Transport availability
 • Transport flowcharts
 • Transport infrastructure
 • Transport mechanisation
 • Trolleybus transport
 • Underground (transport)
 • Underground stations
 • Urban bus transport
 • Urban rail transport
 • Urban transport
 • Urban transport system
 • Urban underground transport

* information comes from a university database VVVS

1.High-Speed and Long-Distance Railway Periodic Timetable: Interpositions vs Interconnections
Drábek, M. - Pospíšil, J.
In: Young Transportation Engineers Conference 2020. Praha: CTU. Faculty of Transportation Sciences, 2020. p. 177-184. ISBN 978-80-01-06793-2.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2020)
2.Young Transportation Engineers Conference 2020
Nouzovský, L. ed. - Jacura, M. ed. - Doležal, O. ed. - Drábek, M. ed. - Horažďovský, P. ed. - Mík, J. ed. - Růžička, J. ed. - Kalivodová, M. ed. - Richter, P. ed. - Neuhäuserová, M. ed., - Matowicki, M. ed.
Prague, 2020-11-19. Praha: CTU. Faculty of Transportation Sciences, 2020. ISBN 978-80-01-06793-2.
Sborník (2020)
3.Analýza východisek - ČR - provozní požadavky
Drábek, M. - Janoš, V. - Havel, D. - Pospíšil, J. - Růžička, J. - Vašíček, R. - Vávra, R. - Fridrišek, P., - Metelka, S.
[Technical Report] Praha: CTU FTS. Department of Logistics and Management of Transport, 2020. Report no. CK01000004-V7.
Technická zpráva (2020)
4.Analýza zahraniční praxe v provozu na VRT
Drábek, M. - Mikel, D. - Chýle, M. - Smetana, L. - Havel, D. - Janoš, V. - Pospíšil, J. - Růžička, J. - Vašíček, R. - Vávra, R. - Fridrišek, P., - Metelka, S.
[Technical Report] Praha: CTU FTS. Department of Logistics and Management of Transport, 2020. Report no. CK01000004-V6.
Technická zpráva (2020)
5.CK01000004 Slovník zkratek a pojmů - verze 2020
Drábek, M. - Janoš, V. - Pospíšil, J. - Růžička, J. - Vašíček, R. - Vávra, R. - Fridrišek, P., - Metelka, S.
[Technical Report] Praha: CTU FTS. Department of Logistics and Management of Transport, 2020. Report no. CK01000004-V5.
Technická zpráva (2020)
6.Conceptual Approach for Design of an Integrated Passenger Information System
Slegr, P. - Pansky, P., - Drábek, M.
In: 2019 Smart City Symposium Prague. New York: IEEE Press, 2019. ISBN 978-1-7281-0497-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2019)
7.Synergie v plánování železničních linek. Zefektivnění obsluhy území veřejnou drážní dopravou. Metodika
Drábek, M. - Janoš, V. - Kužel, V. - Pospíšil, J. - Mazel, D. - Vávra, R. - Vašíček, R. - Karkošiaková, N. - Růžička, J. - Michl, Z. - Kříž, M., - Sojka, M.
[Certified Methodology (for RIV)] 2019.
Uplatněná certifikovaná metodika (2019)
8.Souhrnný síťový návrh integrovaného taktového provozního konceptu na železniční síti ČR
Drábek, M. - Janoš, V. - Pospíšil, J. - Michl, Z. - Kříž, M. - Metelka, S. - Růžička, J. - Karkošiaková, N., - Vašíček, R.
[Technical Report] Praha: CTU FTS. Department of Logistics and Management of Transport, 2019. Report no. TJ01000162_V3.
Technická zpráva (2019)
9.Seznam záměrů výstavby nových železničních zastávek, jejichž realizace by snížila systémovou efektivitu obsluhy území veřejnou drážní dopravou.
Drábek, M. - Janoš, V. - Kužel, V. - Pospíšil, J. - Michl, Z. - Kříž, M. - Fridrišek, P., - Růžička, J.
[Technical Report] Praha: CTU FTS. Department of Logistics and Management of Transport, 2019. Report no. TJ01000162_V4.
Technická zpráva (2019)
10.Design of Additional Locomotive Service in the Vysočina Area
Růžička, J. - Drábek, M., - Michl, Z.
In: Young Transportation Engineers Conference 2018. Praha: CTU. Faculty of Transportation Sciences, 2018. p. 1-8. ISBN 978-80-01-06464-1.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2018)
11.Fluctuations in Passenger Railway Service Period
Drábek, M. - Pospíšil, J.
In: Young Transportation Engineers Conference 2018. Praha: CTU. Faculty of Transportation Sciences, 2018. p. 1-8. ISBN 978-80-01-06464-1.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2018)
12.Analytická část - možnosti a limity synergie železničních linek
Drábek, M. - Kříž, M. - Michl, Z. - Urbaniec, K. - Kužel, V. - Janoš, V. - Vašíček, R. - Papež, R. - Karkošiaková, N. - Pospíšil, J., - Sojka, M.
[Research Report] Praha: CTU FTS. Department of Logistics and Management of Transport, 2018. Report no. TJ01000162-V1.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2018)
13.Young Transportation Engineers Conference 2018
Nouzovský, L. ed. - Jacura, M. ed. - Doležal, O. ed. - Drábek, M. ed. - Horažďovský, P. ed. - Kraus, J. ed. - Kumpošt, P. ed. - Mík, J. ed., - Růžička, J. ed.
Praha, Horská 3, 2018-11-01. Praha: CTU. Faculty of Transportation Sciences, 2018. ISBN 978-80-01-06464-1.
Sborník (2018)
14.Irregularities in Czech integrated periodic timetable
Drábek, M.
In: Horizons of Railway Transport 2018, 10th Year of International Scientific Conference. Les Ulis Cedex A: EDP Sciences - Web of Conferences, 2018. p. 1-4. ISSN 2261-236X.
Stať ve sborníku (2018)
15.Dálková doprava v Česku pod taktovkou taktu
Drábek, M. - Michl, Z.
Železničář. 2017, XXIV(17), 11-14. ISSN 0322-8002.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2017)
16.Netgraph - an Efficient Tool for Periodic Timetabling and Capacity Planning
Michl, Z. - Drábek, M., - Vávra, R.
In: Student Scientific Conference Modernization of Railway IRICoN 2017. Praha: Czech Technical University in Prague, 2017. p. 43-48. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06297-5.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2017)
17.Smart Rail Infrastructure Planning for Smart Cities: A Prague Rail Hub Case Study
Drábek, M. - Michl, Z.
In: 2017 Smart Cities Symposium Prague (SCSP) - IEEE PROCEEDINGS. New York: IEEE Press, 2017. ISBN 978-1-5386-3825-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2017)
18.Netgraph - an Efficient Tool for Periodic Timetabling and Capacity Planning
Michl, Z. - Drábek, M., - Vávra, R.
In: Modernization of the railways - IRICoN 2017. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2017. pp. 29-30. ISBN 978-80-01-06140-4.
Abstrakt ve sborníku (2017)
19.Hyperloop půjde do zkušební fáze
Skoupá, A. - Drábek, M.
Logistika. 2016, 22(3), 28-29. ISSN 1211-0957.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2016)
20.Koncepce nákladní dopravy pro období 2017 - 2023 s výhledem do roku 2030
Drábek, M. - Michl, Z., - Týfa, L.
[Result Reflected in the Agreed Strategy and Policy Documents] 2016.
Výsledky promítnuté do schválených strategických a koncepčních dokumentů orgánů státní nebo veřejné zprávy (2016)
21.On Operation of 740 Metre Long Freight Trains on Czech TEN-T Railway Network
Drábek, M. - Janoš, V., - Michl, Z.
In: Acta polytechnica CTU Proceedings. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2016. pp. 12-16. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06022-3.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2016)
22.On Efficient Operational Concept of Future High-speed Railway in the Czech Republic
Drábek, M.
In: Acta polytechnica CTU Proceedings. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2016. pp. 4-11. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06022-3.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2016)
23.Problems in Railway Capacity Allocation in the Czech Republic
Drábek, M.
In: Sborník příspěvků konference Young Transportation Engineers Conference 2016. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2016. ISBN 978-80-01-06016-2.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2016)
24.Quantitative Determination of Bottlenecks in Railway Networks with Periodic Service
Drábek, M. - Janoš, V., - Michl, Z.
In: Proceedings of 20th International Conference Transport Means 2016. Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2016. p. 594-598. ISSN 1822-296X.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
25.Optimalizace využití tratí s vyčerpanou kapacitou
Michl, Z. - Janoš, V. - Drábek, M. - Sojka, M. - Pospíšil, J. - Kříž, M., - Vašíček, R.
[Certified Methodology (for RIV)] 2016.
Uplatněná certifikovaná metodika (2016)
26.Trendy. Hyperloop
Rozsypal, M. - Drábek, M.
[Audiovisual Work] Praha: Český rozhlas, 2016.
Audiovizuální tvorba (2016)
27.Hyperloop: revoluce v přepravě lidí?
Krásná, J. - Drábek, M.
[Audiovisual Work] Česká televize, 2016.
Audiovizuální tvorba (2016)
28.Dopravní expert: Švýcaři při stavbě Gotthardu mysleli na detaily
Navrátil, P. - Drábek, M.
[Audiovisual Work] Česká televize, 2016.
Audiovizuální tvorba (2016)
29.Optimalizace rozvoje železničního systému v ČR z hlediska přepravních potřeb
Michl, Z. - Janoš, V. - Drábek, M. - Kříž, M. - Pospíšil, J. - Sojka, M., - Vašíček, R.
[Research Report] Praha: Technologická agentura ČR, 2016. Report no. 1.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2016)
30.Marné čekání na rychlé vlaky
Hníková, E. - Drábek, M. - Plášek, O., - Šíp, E.
Ekonom. 2016,(2), 24-27. ISSN 1210-0714.
Článek (2016)
31.On Operation of 740 m Long Freight Trains on Czech TEN - T Railway Network
Drábek, M. - Janoš, V., - Michl, Z.
In: Proceedings of Abstracts. INTEROPERABILITY OF RAILWAY TRANSPORT – IRICoN 2016. Praha: CTU. Faculty of Transportation Sciences, 2016. p. 10-11. ISBN 978-80-01-05939-5.
Abstrakt ve sborníku (2016)
32.On Efficient Operational Concept of Future High-speed Railway in the Czech Republic
Drábek, M.
In: Proceedings of Abstracts. INTEROPERABILITY OF RAILWAY TRANSPORT – IRICoN 2016. Praha: CTU. Faculty of Transportation Sciences, 2016. p. 8-9. ISBN 978-80-01-05939-5.
Abstrakt ve sborníku (2016)
33.Sborník příspěvků konference Young Transportation Engineers Conference 2016
Nouzovský, L. ed. - Jacura, M. ed. - Vyčichl, J. ed. - Drábek, M. ed. - Mík, J. ed. - Kraus, J. ed., - Langr, M. ed.
Praha, 2016-10-06. Praha: Czech Technical University in Prague, 2016. ISBN 978-80-01-06016-2.
Sborník (2016)
34.Místo na koně lezou lidé do kovových trubek. Doprava se zrychlila 66x
Kužník, J. - Všetečka, R., - Drábek, M.
[Electronic Document with Remote Access (www)] Praha: Mafra, 2015.
Elektronický dokument se vzdáleným přístupem (web) (2015)
35.Výuka železniční a veřejné dopravy na středních školách. Metodická příručka.
Drábek, M.
2015.
Jiná kniha česky (2015)
36.Segmentation of Public Transport Services and its Influence on Railway Capacity
Drábek, M. - Drobík, Š.
In: YTEC 2015 - Sborník příspěvků konference. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2015. pp. 1-6. ISBN 978-80-01-05791-9.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2015)
37.Network-bound Periodic Capacity for freight Trains
Drábek, M.
In: Rail Control System - Workshop o IT podpoře operativního řízení provozu železniční sítě. Praha: Drážní společnost při ČVUT FD, 2015,
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2015)
38.Řízení železniční dopravy
Drábek, M. org. - Kříž, M. org.
[Workshop Hosting] 2015.
Pořádání workshopu (2015)
39.Lokálky či VRT?
Pšenička, P. org. - Drábek, M. org. - Kříž, M. org., - Michl, Z. org.
[Workshop Hosting] 2015.
Pořádání workshopu (2015)
40.Vyhodnocení soutěže Dopravní návrh 2015
Kališ, O. org. - Zika, O. org. - Drábek, M. org., - Janoš, V. org.
[Workshop Hosting] 2015.
Pořádání workshopu (2015)
41.Potrubní pošta vs. létající auto
Kužník, J. - Všetečka, R., - Drábek, M.
MF Dnes. 2015, 2015 20-23.
Článek (2015)
42.VRT a RS jako páteř naší veřejné dopravy
Drábek, M.
[Unpublished Lecture] Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. 2015-05-13.
Nepublikovaná přednáška (2015)
43.Diskussion Zukunftsoffensive Waldviertel. 20 Jahre Elektrifizierung Sigmundsherberg – Gmünd
Drábek, M.
[Unpublished Lecture] Initiative Pro FJB Stadtgemeinde Gmünd. 2015-09-25.
Nepublikovaná přednáška (2015)
44.Hlášení o zpoždění: pokrok stojí cca 70 let
Drábek, M.
HN. Hospodářské noviny. 2015, LIX(164), 09. ISSN 0862-9587.
Článek (2015)
45.Podpora železniční dopravy ve Švýcarsku
Drábek, M.
In: Sborník anotací z workshopu Zvyšování kapacity tratí. 2015. pp. 10. ISBN 978-80-214-5231-2.
Abstrakt ve sborníku (2015)
46.10 let pendolina v Čechách
Drábek, M.
[Audiovisual Work] Česká televize, 2014.
Audiovizuální tvorba (2014)
47.Zastávkový populismus
Drábek, M. org. - Kříž, M. org., - Michl, Z. org.
[Workshop Hosting] 2014.
Pořádání workshopu (2014)
48.Ekonomické hodnocení projektů železničních staveb
Heinišová, A. org. - Drábek, M. org., - Kříž, M. org.
[Workshop Hosting] 2014.
Pořádání workshopu (2014)
49.Kapacita pro nákladní vlaky
Drábek, M.
[Unpublished Lecture] ReliantGroup. 2014-11-12.
Nepublikovaná přednáška (2014)
50.Kapacita pro nákladní vlaky
Drábek, M.
[Unpublished Lecture] ReliantGroup. 2014-11-12.
Nepublikovaná přednáška (2014)
51.Targeted upgrading of railway infrastructure as a result of systematic public transport planning
Pospíšil, J. - Kříž, M., - Drábek, M.
In: Systemy Transportowe. Katowice: Wydział Transportu Politechniki Śląskiej, 2014, ISBN 978-83-935232-4-5.
Abstrakt ve sborníku (2014)
52.Podpora železniční dopravy ve Švýcarsku
Drábek, M.
[Unpublished Lecture] IRRB. 2014-11-13.
Nepublikovaná přednáška (2014)
53.Dálnice, ale na kolejích + Do 2 hodin projet celou republiku
Drábek, M.
[Unpublished Lecture] Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín. 2014-05-21.
Nepublikovaná přednáška (2014)
54.Vysokorychlostní železnice tématem studentských projektů
Týfa, L. - Leso, M., - Drábek, M.
Pražská technika. 2014, 16(6), 12-13. ISSN 1213-5348.
Článek (2014)
55.Cílené investice do železniční infrastruktury – poučení ze Švýcarska a šance pro Českou republiku
Drábek, M.
Stavebnictví. 2013, 7(09/13), 50-55. ISSN 1802-2030.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2013)
56.Network-Bound Offer of Periodic Freight Train Paths
Drábek, M.
In: 20th Anniversary of the Faculty of Transportation Sciences, Czech Technical University in Prague - Selected Papers. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2013. pp. 250-261. ISBN 978-80-01-05320-1.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně (2013)
57.On Symmetry of Periodic Freight Train Paths in Network
Drábek, M.
In: Horizonty železničnej dopravy 2013, Zborník príspevkov. Žilina: Žilinská univerzita, 2013. pp. 120-128. ISBN 978-80-554-0764-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)
58.Železnice jako páteř regionální dopravy aneb Segmenty (vrstvy) nabídky veřejné dopravy
Drábek, M.
[Unpublished Lecture] Klub Modrý Horizont. 2013-10-23.
Nepublikovaná přednáška (2013)
59.Taktové trasy pro nákladní vlaky
Drábek, M.
[Unpublished Lecture] Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Odbor strategie. 2013-01-05.
Nepublikovaná přednáška (2013)
60.Váš vlak jede každou hodinu
Drábek, M.
[Electronic Document with Remote Access (www)] Praha: Drážní společnost při ČVUT FD, 2012.
Elektronický dokument se vzdáleným přístupem (web) (2012)
61.Hlavní město Praha
Drábek, M.
In: Rychlá železnice i v České republice. Praha: Centrum pro efektivní dopravu, o. s., 2012. p. 122-131. ISBN 978-80-905005-0-1.
Kapitola v jiné knize česky (2012)
62.Švýcarsko
Drábek, M.
In: Rychlá železnice i v České republice. Praha: Centrum pro efektivní dopravu, o. s., 2012. p. 60-69. ISBN 978-80-905005-0-1.
Kapitola v jiné knize česky (2012)
63.Periodické trasy pro nákladní vlaky - nediskriminační přidělování kapacity
Drábek, M.
In: Zborník príspevkov konferencie Horizonty železničnej dopravy 2012. Žilina: Žilinská univerzita, 2012. pp. 120-125. ISBN 978-80-554-0571-1.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2012)
64.Rychlá železnice i v České republice
Šlegr, P. ed. - Robeš, M. ed. - Drábek, M. ed., - Stach, M. ed.
Praha: Centrum pro efektivní dopravu, o. s., 2012. ISBN 978-80-905005-0-1.
Kniha - sborník (pro KAP) (2012)
65.Vysokorychlostní železnice: v Evropě standard, pro Českou republiku šance
Drábek, M. - Šlegr, P., - Kalčík, J.
Stavebnictví. 2011, 2011(10), 26-31. ISSN 1802-2030.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2011)
66.Proč Česká republika potřebuje vysokorychlostní železnici
Šlegr, P. - Drábek, M.
Nová železniční technika. 2011, 2011(3), 24-27. ISSN 1210-3942.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2011)
67.Network-bound Periodic Freight Train Paths - A Qualitative Generic Approach for Railway Capacity Management
Drábek, M.
In: Proceedings of 4th International Seminar on Railway Operations Modelling and Analysis RailRome2011. Rome: Universita La Sapienza, 2011, pp. 1-17. ISSN 2211-453X.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2011)
68.Analýza a opatření v procesu otevírání trhu železniční dopravě
Moos, P. - Bína, L. - Janoš, V. - Baudyš, K. - Skurovec, V. - Mocková, D., - Drábek, M.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav řidicí techniky a telematiky, 2011. Report no. 1582011.
Výzkumná zpráva v češtině (2011)
69.Drážní společnost při ČVUT FD slaví 5 let
Drábek, M. - Tiekuová, N.
ŽelPage - elektronický magazín o drahách. 2011, ISSN 1801-5425.
Článek (2011)
70.Rozinky a konkurence na dráze
Drábek, M.
iHNED. 2011, ISSN 1213-7693.
Článek (2011)
71.Proč Česká republika potřebuje vysokorychlostní železnici
Týfa, L. - Záruba, T. - Drábek, M. orig. auth., - Šlegr, P. orig. auth.
Nová železniční technika. 2011, 19(3), 24-27. ISSN 1210-3942.
Recenze článku (v časopisu) (2011)
72.Později do školy? Švýcaři diskutují, jak zmírnit ranní špičku
Drábek, M.
ŽelPage - elektronický magazín o drahách. 2011, ISSN 1801-5425.
Článek (2011)
73.Studium železniční a veřejné dopravy na ČVUT FD
Drábek, M.
ŽelPage - elektronický magazín o drahách. 2011, ISSN 1801-5425.
Článek (2011)
74.Přínosy redukce míst zastavení v regionální železniční dopravě
Drábek, M. - Záruba, T.
[Electronic Document with Remote Access (www)] Praha: Drážní společnost při ČVUT FD, 2010.
Elektronický dokument se vzdáleným přístupem (web) (2010)
75.Integrální taktový grafikon jako zatraktivnění veřejné dopravy
Drábek, M. - Záruba, T. - Janoš, V. - Baudyš, K., - Pospíšil, J.
In: PROCEEDING HORIZONS OF RAILWAY TRANSPORT 2010. Žilinská univerzita v Žilině, 2010, pp. 56-61. ISBN 978-80-554-0247-5.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
76.Configuration of railway junction on Czech railway network
Baudyš, K. - Drábek, M. - Janoš, V. - Michl, Z., - Pospíšil, J.
In: Abstracts of the 70. International Scientific & Practical Conference "The Issues and Prospects of railway transport development". Dnipropetrovsk: DIIT, 2010, pp. 109-111.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
77.Railway Connection Prague - Žilina in the Context of High Speed Rail
Záruba, T. - Drábek, M.
In: EURO - Žel 2010. Žilina: Žilinská univerzita, 2010, pp. 219-224. ISBN 978-80-554-0197-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
78.Influence of Integrated Periodic Timetable of Passenger Railway Transport on Freight Railway Transport
Drábek, M. - Záruba, T.
In: EURO - Žel 2010. Žilina: Žilinská univerzita, 2010, pp. 67-72. ISBN 978-80-554-0197-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
79.Je opravdu nezbytné zastavovat expresními vlaky v České Třebové?
Bláha, M. - Drábek, M., - Záruba, T.
ŽelPage - elektronický magazín o drahách. 2010, ISSN 1801-5425.
Článek (2010)
80.Systematická nabídka tras nákladních vlaků
Drábek, M.
Železničná doprava a logistika. 2009, 2009(03), 17-23. ISSN 1336-7943.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2009)
81.Systematické katalogové trasy pro nákladní vlaky
Drábek, M.
In: 17. medzinárodné sympózium "Zvyšovanie konkurencieschopnosti európského železničného systému" EURO - Žel 2009. Zborník prednášok. Žilina: Žilinská univerzita, 2009, pp. 141-148. ISBN 978-80-554-0024-2.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2009)
82.6 000 t zboží skrz Prahu. Každou hodinu.
Drábek, M.
In: LOGI 2009. Sborník příspěvků. Pardubice: Universita Pardubice, 2009, pp. 64-71. ISBN 978-80-7399-893-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2009)
83.Propustnost tratí a uzlů
Drábek, M.
[Electronic Document with Remote Access (www)] Praha: Drážní společnost při ČVUT FD, 2007.
Elektronický dokument se vzdáleným přístupem (web) (2007)
84.Vlakotramvaj v Karlsruhe
Drábek, M.
[Electronic Document with Remote Access (www)] Praha: Drážní společnost při ČVUT FD, 2007.
Elektronický dokument se vzdáleným přístupem (web) (2007)
85.Princip integrálního taktového grafikonu (ITG)
Drábek, M.
[Electronic Document with Remote Access (www)] Praha: Drážní společnost při ČVUT FD, 2006.
Elektronický dokument se vzdáleným přístupem (web) (2006)

* information comes from a university database VVVS

1.Efektivní provozní koncept pro Rychlá spojení
Drábek, M.
2020 - 2023
CK01000004
2.Synergie v plánování železničních linek
Drábek, M.
2017 - 2019
TJ01000162
3.Konference EURO - Žel 2009: Systematické katalogové trasy pro nákladní vlaky
Drábek, M.
2009 - 2009
CTU0922316