Ing. Přemysl Derbek, Ph.D.

No teaching.

Head of student project:

No head of student project.


* information comes from a university database VVVS

1.Technické poradenství k přípravě zadávací dokumentace a výkon technického dohledu pro akci Inteligentní dopravní systém města Hradec Králové - Pasportizace SSZ
Faltus, V. - Sliacky, M. - Růžička, J. - Horažďovský, P., - Derbek, P.
[Technical Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav dopravní telematiky, 2018. Report no. 92/2018.
Technická zpráva (2018)
2.PALM-USM v1.0: A new urban surface model integrated into the PALM large-eddy simulation model
Resler, J. - Krč, P. - Belda, M. - Juruš, P. - Benešová, N. - Lopata, T. - Vlček, O. - Damašková, D. - Eben, K. - Derbek, P. - Maronga, B., - Kanani-Suehring, F.
Geoscientific Model Development. 2017, 10(10), 3635-3659. ISSN 1991-959X.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2017)
3.Technologická řešení v oblasti městské mobility pro Smart Prague
Sliacky, M. - Růžička, J., - Derbek, P.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav dopravní telematiky, 2017. Report no. 79/2017.
Výzkumná zpráva v češtině (2017)
4.Funkční vzorek vozidlové jednotky
Hrubeš, P. - Derbek, P., - Tvrzský, T.
[Functional Sample] 2016.
Funkční vzorek (2016)
5.High Resolution Modelling of Anthropogenic Heat from Traffic in Urban Canopy: A Sensitivity Study
Jurus, P. - Resler, J. - Derbek, P. - Krč, P. - Belda, M. - Benešová, N. - Vlček, O. - Srbová, D. - Eben, K., - Hrubeš, P.
In: 2016 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). New York: IEEE, 2016. ISBN 9781509011162.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
6.Stanovení dob jízdy pro proměnné informační tabule na základě FCD dat
Blümelová, J. - Růžička, J. - Boyarkin, I., - Derbek, P.
In: YTEC 2015 - Sborník příspěvků konference. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2015. pp. 195-201. ISBN 978-80-01-05791-9.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2015)
7.Travel Time Estimation for Variable Message Signs Based on Floating Car Data
Blümelová, J. - Růžička, J. - Boyarkin, I., - Derbek, P.
In: PEFnet 2015 Abstracts. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. pp. 15. European scientific conference of doctoral students. ISBN 978-80-7509-362-2.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2015)
8.On the Development of Urban Adaptation Strategies Using Ecosystem-based Approaches to Adaptation
Derbek, P. - Blümelová, J. - Resler, J. - Juruš, P. - Krč, P. - Vlček, O. - Benešová, N. - Bauerová, P. - Srbová, D. - Eben, K., - Hrubeš, P.
In: 2015 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). New York: IEEE Press, 2015. ISBN 978-1-4673-6727-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2015)
9.On the Development of Urban Adaptation Strategies Using Ecosystem-based Approaches to Adaptation - Impact Evaluation
Srbová, D. - Blümelová, J. - Derbek, P. - Resler, J. - Juruš, P., - Hrubeš, P.
In: 15th EMS Annual Meeting & 12th European Conference on Applications of Meteorology (ECAM) proceedings. Berlin: European Meteorological Society, 2015.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2015)
10.Zhodnocení a návrhy úprav servisní nabídky: Údržba a dohled pro softwareovou část SSZ a pro Telematický systém BTTT ve Zlíně
Derbek, P.
[Research Report] 2015. Report no. 41/2015.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
11.Souhrnná metodika pro implementaci algoritmu pro stanovení jízdních dob na základě dostupných dat z plovoucích vozidel
Blümelová, J. - Růžička, J. - Boyarkin, I., - Derbek, P.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2015. Report no. 49.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
12.Techniques for Modeling Approaches of the Main Sources of Anthropogenic Heat in the so-called Heat Islands and Their Behavior
Derbek, P. - Blümelová, J. - Resler, J. - Juruš, P., - Hrubeš, P.
In: 15th EMS Annual Meeting & 12th European Conference on Applications of Meteorology (ECAM) proceedings. Berlin: European Meteorological Society, 2015,
Abstrakt ve sborníku (2015)
13.On the Development of Urban Adaptation Strategies Using Ecosystem-based Approaches to Adaptation
Derbek, P. - Blümelová, J. - Resler, J. - Juruš, P. - Krč, P. - Vlček, O. - Benešová, N. - Bauerová, P. - Srbová, D. - Eben, K., - Hrubeš, P.
In: Smart Cities Symposium Prague 2015 Proceedings - Czech Technical University in Prague. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2015. p. 26. ISBN 978-80-01-05742-1.
Abstrakt ve sborníku (2015)
14.Graphical Interface of the Vehicle Emission Load Model as a Web-based Application
Derbek, P.
In: Driver-Car Interaction & Safety 2014 - Proceedings. Praha: Dopravní fakulta ČVUT v Praze, Ústav dopravních prostředků, 2014. pp. 1-6. Driver-Car Interaction Conference Proceedings Series. ISBN 978-80-01-05663-9.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2014)
15.Posouzení funkčnosti preference a plošné koordinace v městské hromadné dopravě ve Zlíně - Otrokovicích
Derbek, P.
[Research Report] 2014. Report no. 35/2014.
Výzkumná zpráva v češtině (2014)
16.Návrh modelování interakce vozidel při vysoké intenzitě dopavního proudu a při vzniku stop & go vln
Derbek, P.
[Research Report] 2014. Report no. 43.
Výzkumná zpráva v češtině (2014)
17.Line Emission Model above the Czech Highway Network
Derbek, P. - Hrubeš, P.
In: 20th Anniversary of the Faculty of Transportation Sciences, Czech Technical University in Prague - Selected Papers. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2013. pp. 319-324. ISBN 978-80-01-05320-1.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně (2013)
18.Zelený tunel (ZET)
Tichý, T. - Derbek, P.
[Research Report] 2013. Report no. 15/2013.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
19.Studie aplikací komunikace mezi vozidly a mezi vozidlem a infrastrukturou
Svítek, M. - Zelinka, T. - Lokaj, Z. - Bělinová, Z. - Faltus, V. - Šrotýř, M. - Langr, M., - Derbek, P.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav dopravní telematiky, 2013.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
20.Emisní disperzní model EDM v1
Derbek, P.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav řidicí techniky a telematiky, 2012. Report no. LSS 415-12.
Výzkumná zpráva v češtině (2012)
21.Modelování stavu emisního zatížení způsobeného silničními vozidly v okolí silniční a dálniční sítě osazené mýtnými branami
Derbek, P.
Praha: 2012. PhD Thesis. ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav řidicí techniky a telematiky.
Doktorská práce (Ph.D.) (2012)
22.Mobile Sources Depended Emission Model
Derbek, P.
In: Workshop 2011. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2011)
23.Line Emission Load Modeling from Mobile Sources in Time
Derbek, P. - Hrubeš, P.
In: Recent Researches in Urban Sustainability and Green Development. Athens: WSEAS Press, 2011. pp. 188-191. ISSN 1792-4871. ISBN 978-1-61804-037-4.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2011)
24.Metodika vývoje vlastnního environmentálního modelu
Derbek, P.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav řidicí techniky a telematiky, 2011. Report no. LSS 397/11.
Výzkumná zpráva v češtině (2011)
25.Traffic Emission with Toll System Assistance
Derbek, P. - Hrubeš, P.
Archives of Transport System Telematics. 2010, 3(2), 8-12. ISSN 1899-8208.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2010)
26.Emission Load Mapping from Highway Mobile Sources
Derbek, P.
In: Driver - Car Interaction & Interface 2010 - The Book of Proceedings. Praha: Ústav Informatiky AV ČR, v.v.i., 2010. ISBN 978-80-87136-10-2.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2010)
27.Modeling of the Traffic Emission Load from Data of the Toll Gates System
Derbek, P. - Hrubeš, P.
In: Intelligent Information Processing. Moskva: MAKS Press, 2010. pp. 524-527. ISBN 978-5-317-03409-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
28.Zmapování služeb a dat v oblasti FCD (Floating Car Data) pro využití v rámci informačních systémů ŘSD
Hrubeš, P. - Langr, M. - Derbek, P. - Saiko, D., - Volný, M.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav řidicí techniky a telematiky, 2010. Report no. LSS 384/10.
Výzkumná zpráva v češtině (2010)
29.Traffic Emission with Toll System Assistance
Derbek, P. - Hrubeš, P.
In: Transport Systems Telematics - Conference Proceedings. Silesian University of Technology, 2010. pp. 29. ISBN 978-83-927504-4-4.
Abstrakt ve sborníku (2010)
30.Rozvaha o možnostech modelování stavu emisního zatížení způsobeného silničními vozidly
Derbek, P.
Praha: Defense date 2010-09-14. Doctoral Minimum. ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav řidicí techniky a telematiky.
Doktorandské minimum (2010)
31.Klasifikace krajinného povrchu pomocí fuzzy rozhodování
Derbek, P.
In: Informatics and Information Technologies 2009. Banská Bystrica: UMB v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied, Katedra informatiky, 2009, pp. 1-8. ISBN 978-80-8083-905-5.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2009)
32.Automatic Data Bases Harvesting for the Geographical Electronic Map Networks Creation Related for ITS Systems Usage
Derbek, P.
In: Driver-Car Interaction & Interface - Book of Proceedings 2009. Praha: Ústav Informatiky AV ČR, v.v.i., 2009, pp. 1-4. ISBN 978-80-87136-05-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2009)
33.Automatic Data Bases Harvesting for the Geographical Electronic Map Networks Creation Related for ITS Systems Usage
Derbek, P.
In: Driver-Car Interaction & Interface - Book of Proceedings 2009. Praha: Ústav Informatiky AV ČR, v.v.i., 2009. pp. 7-10. ISBN 978-80-87136-05-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2009)
34.Road Traffic Accidents Analyze Aggregation in Spatial and Time
Hrubeš, P. - Vlčková, V., - Derbek, P.
In: Congress proceedings on ROad SAfety of Lives IN Europe. Praha: Wirelesscom s.r.o., 2009. pp. 1-4. ISBN 978-80-87205-06-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2009)
35.Model of the Emission Load in the Vicinity of the Monitored Road in Relation to the Real Traffic Data
Derbek, P. - Hrubeš, P., - Svítek, M.
In: EURISBIS' 09, Book of Abstracts. Bacoli: TILAPIA, 2009. pp. 83-84. ISBN 978-88-89744-13-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2009)
36.Road Traffic Accidents Analyze - Aggregation in Spatial and Time
Hrubeš, P. - Vlčková, V., - Derbek, P.
In: 16th ITS World Congress CD-ROM. Londýn: Brintex, 2009. pp. 1-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2009)
37.Emission Load Estimation and Modeling in Relation to the Real Input Traffic Data
Hrubeš, P. - Derbek, P.
In: Proceedings of the 2009 Euro American Conference on Telematics and Information Systems: New Opportunities to increase Digital Citizenship. New York: ACM, 2009, pp. 72-75. ISBN 978-1-60558-398-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2009)
38.Inteligentní dopravní systémy (ITS) a jejich dopad na udržitelný rozvoj
Svítek, M. - Stárek, T. - Hrubeš, P. - Derbek, P. - Kantor, S., - Pleva, M.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2009. Report no. OC194.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2009)
39.Using the Eye Tracking System in Research and Development
Derbek, P. - Hrubeš, P.
In: Driver Car Interaction & Interface 2008. Praha: AV ČR, Ústav informatiky, 2008, pp. 77-82. ISBN 978-80-87136-04-1.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2008)
40.Inteligentní dopravní systémy (ITS) a jejich dopad na udržitelný rozvoj
Svítek, M. - Stárek, T. - Hrubeš, P. - Kantor, S., - Derbek, P.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2008. Report no. OC194 2008.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2008)
41.Inteligentní dopravní systémy (ITS) a jejich dopad na udržitelný rozvoj
Svítek, M. - Stárek, T. - Hrubeš, P. - Kantor, S., - Derbek, P.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2008. Report no. OC194 2008.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2008)
42.Využití systému sledování pohledu (eyetracking) pro měření HMI v automobilu
Bouchner, P. - Pěkný, J. - Derbek, P. - Novotný, S. - Piekník, R., - Sýkora, O.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2008. Report no. LSS č. 370/08.
Výzkumná zpráva v češtině (2008)
43.Osobní elektrický výtah - model a řízení
Derbek, P.
Praha: Defense date 2008-06-27. Master Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní.
Diplomová práce (2008)

* information comes from a university database VVVS

1.Stanovení dob jízdy pro proměnné informační tabule na základě FCD dat
Derbek, P.
2015 - 2015
SGS15/105/OHK2/1T/16
2.Implementace parametrů FCD dat do modelu emisního zatížení z mobilních zdrojů
Derbek, P.
2012 - 2012
SGS12/085/OHK3/1T/16
3.Modelování stavu emisního zatížení mobilních zdrojů v závislosti na parametrech počasí
Derbek, P.
2010 - 2011
SGS10/219/OHK3/2T/16