covid-19 info

Ing. Martin Langr, Ph.D.

fotografie osoby
Working place:
Room:
K514a - Konviktská 20, Praha
K210a - Konviktská 20, Praha
Phone:
+420-224359979
+420-773747295
E-mail:
vyuka@fd.cvut.cz
langrmar@fd.cvut.cz
Position at CTU:
Vice-Dean for Education / FTS
Collegium Member / FTS
Board Member / FTS
Member:
Laboratory of Telematics for Smart Cities
Laboratory of traffic management and modelling
Transport Ticketing and Information Systems Laboratory

Head of student project:

Traffic Models and Traffic Control
  20X1PS - Bachelor's Degree Programme
  20X2PD - Master's Degree Programme
  20X2PS - Master's Degree Programme

Professional focus:

  • Road transport
  • Terrestrial navigation
  • Traffic
  • Transport infrastructure
  • Transportation telematics
  • Urban transport

* information comes from a university database VVVS

1.Integrovaný systém sledování kvality poskytovaných dopravních informací
Langr, M. - Kovaljov, M. - Bureš, P. - Vlčinský, J., - Hořeňovský, R.
[Software] 2020.
Software splňující podmínky RIV (2020)
2.Metodika využití 3D dat pro rekonstrukce pozemních komunikací
Hrubeš, P. - Langr, M., - Kekula, F.
[Certified Methodology (for RIV)] 2020.
Uplatněná certifikovaná metodika (2020)
3.Ověřená technologie využití 3D dat pro rekonstrukce pozemních komunikací
Langr, M. - Hrubeš, P. - Obr, V., - Přikryl, M.
[Verified Technology] 2019.
Ověřená technologie (2019)
4.Laboratoř řízení a modelovaní dopravy
Tichý, T. - Růžička, J., - Langr, M.
In: 2019 Konference - 25 let Fakulty dopravní. Praha: Czech Technical University in Prague, 2019. p. 78-79. ISBN 978-80-01-06545-7.
Stať ve sborníku z fakultní konference česky (2019)
5.Bloková výuka v oboru Inteligentní dopravní systémy na FD ČVUT
Růžička, J. - Langr, M.
In: 2019 Konference - 25 let Fakulty dopravní. Praha: Czech Technical University in Prague, 2019. p. 19-21. ISBN 978-80-01-06545-7.
Stať ve sborníku z fakultní konference česky (2019)
6.Pavement Rehabilitation Using 3D Measuring with the Concept of Smart City
Kekula, F. - Langr, M., - Hrubeš, P.
In: 2019 Smart City Symposium Prague. New York: IEEE Press, 2019. p. 1-5. ISBN 978-1-7281-0497-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2019)
7.Implementation of Traffic Service Quality Measures in Czechia
Bureš, P. - Langr, M.
In: Management Perspective for Transport Telematics. TST 2018.. Springer, Cham, 2018. p. 18-40. Communications in Computer and Information Science. vol. 897. ISSN 1865-0929. ISBN 978-3-319-97954-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2018)
8.Methods of traffic surveys in cities for comparison of traffic control systems – a case study
Růžička, J. - Bělinová, Z. - Langr, M., - Šilar, J.
In: 2018 Smart City Symposium Prague. New York: IEEE Press, 2018. ISBN 978-1-5386-5017-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2018)
9.Smart parking in the Smart city application
Šilar, J. - Bělinová, Z. - Langr, M. - Růžička, J., - Hlubučková, K.
In: 2018 Smart City Symposium Prague. New York: IEEE Press, 2018. ISBN 978-1-5386-5017-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2018)
10.Dynamická obsluha území veřejnou hromadnou dopravou
Horažďovský, P. - Langr, M. - Heindl, M., - Svítek, M.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2018. Report no. 2018/88.
Výzkumná zpráva v češtině (2018)
11.Pasportizace světelně signalizačních zařízení v pražské metropolitní oblasti
Langr, M. - Růžička, J. - Horažďovský, P., - Hajčiarová, E.
[Research Report] 2018. Report no. 90.
Výzkumná zpráva v češtině (2018)
12.Dopravní průzkumy realizované v Uherském Hradišti v rámci pilotního projektu testování vyvinutého systému adaptivního řízení.
Hlubučková, K. - Langr, M. - Růžička, J. - Bekárková, M. - Bil, M. - Hluska, P. - Ulanovský, A. - Smrž, V., - Vyoral, J.
[Research Report] 2018. Report no. 91/2018.
Výzkumná zpráva v češtině (2018)
13.Vyhodnocení obrátkovosti, obsazenosti a respektovanosti parkování v Uherském Hradišti – I etapa
Růžička, J. - Navrátilová, K. - Langr, M., - Bekárková, M.
[Research Report] 2018. Report no. 93.
Výzkumná zpráva v češtině (2018)
14.Technické poradenství k přípravě studie proveditelnosti a projektové dokumentace inteligentního dopravního systému města Hradec Králové - Etapa 4
Faltus, V. - Langr, M. - Přibyl, P. - Růžička, J. - Sliacky, M. - Svoboda, L., - Votruba, Z.
[Technical Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav dopravní telematiky, 2018. Report no. 89/2018.
Technická zpráva (2018)
15.Road Resurfacing Using Industry 4.0 Principles
Obr, V. - Přikryl, M. - Pokorný, P. - Hrubeš, P. - Langr, M. - Žák, J. - Šroubek, F., - Šorel, M.
In: Proceedings of 36th International Communications Satellite Systems Conference (ICSSC). FGM Events, 2018. ISSN 2573-6124.
Stať ve sborníku (2018)
16.Dynamické jízdné v systémech veřejné hromadné dopravy
Horažďovský, P. - Langr, M. - Svítek, M., - Heindl, M.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav dopravní telematiky, 2017. Report no. 69/2017.
Výzkumná zpráva v češtině (2017)
17.Analýza vybraných dopravních systémů
Horažďovský, P. - Heindl, M. - Langr, M. - Svítek, M., - Heindl, D.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav dopravní telematiky, 2017. Report no. 70/2017.
Výzkumná zpráva v češtině (2017)
18.Návrh systému parkování ve vybraných lokalitách v Kolíně
Langr, M. - Růžička, J.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav dopravní telematiky, 2017. Report no. 71/2017.
Výzkumná zpráva v češtině (2017)
19.International Conference on INDUSTRY 4.0 using Quality Function Deployment
Machan, J. org. - Bouchner, P. org. - Tobiška, J. org. - Chudjakova, I. org. - Prokopová, I org. - Hohn, T. org. - Langr, M. org., - Bečvařík, J. org.
[Conference Hosting] 2016.
Pořádání konference (2016)
20.Technické poradenství k přípravě studie proveditelnosti a projektové dokumentace inteligentního dopravního systému města Hradec Králové - Etapa 1 - Specifikace IDS
Sliacky, M. - Langr, M. - Růžička, J., - Faltus, V.
[Research Report] Statutární město Hradec Králové, 2016. Report no. 65/2016.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
21.Analýza parkování v ČR
Kekula, F. - Langr, M.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav dopravní telematiky, 2016. Report no. 72/2017.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
22.Sborník příspěvků konference Young Transportation Engineers Conference 2016
Nouzovský, L. ed. - Jacura, M. ed. - Vyčichl, J. ed. - Drábek, M. ed. - Mík, J. ed. - Kraus, J. ed., - Langr, M. ed.
Praha, 2016-10-06. Praha: Czech Technical University in Prague, 2016. ISBN 978-80-01-06016-2.
Sborník (2016)
23.Technické poradenství k přípravě studie proveditelnosti a projektové dokumentace inteligentního dopravního systému města Hradec Králové - Etapa 2
Faltus, V. - Koukol, M. - Sliacky, M. - Růžička, J., - Langr, M.
[Technical Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav dopravní telematiky, 2016. Report no. 66/2016.
Technická zpráva (2016)
24.Fúze heterogenních dopravních dat pro odhadování směrových vztahů
Langr, M.
In: YTEC 2015 - Sborník příspěvků konference. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2015. ISBN 978-80-01-05791-9.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2015)
25.Fúze heterogenních dopravních dat pro odhadování směrových vztahů
Langr, M.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2015. Report no. 51/2016.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
26.Analýza možností automatického parkování vozidel z produkce ŠA v prostředí ČR
Langr, M. - Brož, J.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2015. Report no. 562016.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
27.Fúze heterogenních dopravních dat pro odhadování směrových vazeb
Langr, M.
Praha: Defense date 2016-01-15. PhD Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní.
Doktorská práce (Ph.D.) (2015)
28.Pasportizace SSZ v Pražské metropolitní oblasti
Hrubeš, P. - Langr, M. - Boyarkin, I. - Davidík, V. - Pacík, R., - Růžička, J.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2014. Report no. 36/2014.
Výzkumná zpráva v češtině (2014)
29.UNIR intersection controller simulator
Přikryl, J. - Tichý, T., - Langr, M.
[Software] 2013.
Software splňující podmínky RIV (2013)
30.Technologies of Road Traffic Surveys
Langr, M. - Hrubeš, P.
In: 20th Anniversary of the Faculty of Transportation Sciences, Czech Technical University in Prague - Selected Papers. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2013. pp. 341-346. ISBN 978-80-01-05320-1.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně (2013)
31.Architektura sledovacího systému - metodika určení způsobu umístění prvků sledovacího systému pro vyhodnocení povahy chování řidiče
Bouchner, P. - Novotný, S. - Langr, M., - Svoboda, P.
[Certified Methodology (for RIV)] 2013.
Uplatněná certifikovaná metodika (2013)
32.Posouzení kvality lokalizace vozidel přepravujících nebezpečné náklady
Hrubeš, P. - Langr, M., - Urbaniec, K.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav dopravní telematiky, 2013.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
33.Studie aplikací komunikace mezi vozidly a mezi vozidlem a infrastrukturou
Svítek, M. - Zelinka, T. - Lokaj, Z. - Bělinová, Z. - Faltus, V. - Šrotýř, M. - Langr, M., - Derbek, P.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav dopravní telematiky, 2013.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
34.Nová dopravní základna v Plzni - technické due diligince
Hrubeš, P. - Langr, M.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav dopravní telematiky, 2013.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
35.Logistické vizuální simulace četnosti dopravy v depu Plzeň
Hrubeš, P. - Langr, M., - Spěváček, M.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav dopravní telematiky, 2013.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
36.Možnosti zlepšení plynulosti a bezpečnosti dopravy v ČR (především v Praze)
Hrubeš, P. - Langr, M. - Hnyk, P. - Pacík, R. - Pravda, J. - Růžička, J., - Urbaniec, K.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav dopravní telematiky, 2013.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
37.Návrh aliancí dopravních detektorů a jejich testování
Langr, M. - Hrubeš, P.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav řidicí techniky a telematiky, 2013. Report no. 18/2014.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2013)
38.Využití videodetekce pro provádění dopravních průzkumů
Langr, M. - Kučera, T.
Dopravní inženýrství. 2012, 2012(2), 26-28. ISSN 1801-8890.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2012)
39.Směrové dopravní průzkumy s využitím softwaru rozpoznání SPZ/RZ
Langr, M. - Hrubeš, P. - Kučera, T., - Kocourek, J.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav řidicí techniky a telematiky, 2012. Report no. LSS 416/12.
Výzkumná zpráva v češtině (2012)
40.Zajímavé projekty EOC v Evropě
Langr, M.
[Unpublished Lecture] Institut Jana Pernera o.p.s.. 2012-05-21.
Nepublikovaná přednáška (2012)
41.Moderní technologie dopravních průzkumů
Langr, M.
Praha: 2012. Doctoral Minimum. ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav řidicí techniky a telematiky.
Doktorandské minimum (2012)
42.Studie parkovacích systémů a jejich technologií
Hrubeš, P. - Langr, M. - Hnyk, P., - Urbaniec, K.
[Technical Report] 2012.
Technická zpráva (2012)
43.Counter
Kovaljov, M. - Langr, M.
[Software] 2011.
Software splňující podmínky RIV (2011)
44.Directional Traffic Surveys Using Licence Plate Recognising Software as a Source for Traffic Simulation
Langr, M. - Kučera, T., - Hrubeš, P.
In: Workshop 2011. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2011)
45.Směrové dopravní průzkumy s využitím softwaru rozpoznání SPZ/RZ
Langr, M. - Kučera, T. - Hrubeš, P., - Kocourek, J.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav řidicí techniky a telematiky, 2011. Report no. LSS 375/11.
Výzkumná zpráva v češtině (2011)
46.Posouzení hustoty dopravy v oblasti ulice Borská v Plzni
Hrubeš, P. - Langr, M., - Spěváček, M.
[Technical Report] 2011.
Technická zpráva (2011)
47.Zajímavé projekty EOC v Evropě
Langr, M.
[Unpublished Lecture] SDT. 2011-11-03.
Nepublikovaná přednáška (2011)
48.Moderní nástroj pro realizaci směrových dopravních průzkumů
Langr, M. - Kučera, T.
Dopravní inženýrství. 2010,(2), 30-32. ISSN 1801-8890.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2010)
49.Používání elektronických jednotlivých jízdních dokladů
Langr, M. - Matějec, J.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav řidicí techniky a telematiky, 2010. Report no. 2.
Výzkumná zpráva v češtině (2010)
50.Zmapování služeb a dat v oblasti FCD (Floating Car Data) pro využití v rámci informačních systémů ŘSD
Hrubeš, P. - Langr, M. - Derbek, P. - Saiko, D., - Volný, M.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav řidicí techniky a telematiky, 2010. Report no. LSS 384/10.
Výzkumná zpráva v češtině (2010)
51.Studie technologií v oblasti odbavení cestujících
Langr, M. - Hrubeš, P.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav řidicí techniky a telematiky, 2010.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2010)
52.Elektronizace jednotlivých jízdních dokladů
Langr, M.
[Unpublished Lecture] SDT. 2010-03-09.
Nepublikovaná přednáška (2010)
53.Inteligentní automobil hlídá bezpečnost řidičů
Bureš, P. - Langr, M.
TecniCall. 2010, 28-30.
Článek (2010)
54.Technologické možnosti elektronizace jednorázových jízdních dokladů
Langr, M. - Matějec, J.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav řidicí techniky a telematiky, 2009. Report no. 1.
Výzkumná zpráva v češtině (2009)
55.Dopravní spojení čtvrtí Skalka, Nový Svět a Kramolna s ulicí Pražská v Náchodě
Langr, M.
Praha: Defense date 2008-06-23. Master Thesis. ČVUT, Fakulta dopravní, Ústav dopravních systémů.
Diplomová práce (2008)

* information comes from a university database VVVS

1.Pokročilé RGB LED zobrazovací systémy pro dopravní aplikace
Langr, M.
2017 - 2020
TH02010771
2.Integrovaný systém sledování kvality poskytovaných dopravních informací
Langr, M.
2018 - 2019
TH03010503
3.Fúze heterogenních dopravních dat pro odhadování směrových vztahů
Langr, M.
2015 - 2015
SGS15/106/OHK2/1T/16
4.Návrh aliancí dopravních detektorů a jejich testování
Langr, M.
2013 - 2013
SGS13/089/OHK2/1T/16
5.Směrové dopravní průzkumy s využitím softwaru rozpoznání SPZ/RZ jako zdroj dat pro dopravní modelování
Langr, M.
2010 - 2011
SGS10/220/OHK2/2T/16