covid-19 info

Ing. Alena Rybičková, Ph.D.

Head of student project:

Decision Making in Logistics
  17X1RO - Bachelor's Degree Programme
  17X2RO - Master's Degree Programme

* information comes from a university database VVVS

1.Genetic Algorithm for the Continuous Location-Routing Problem
Rybičková, A. - Mocková, D., - Teichmann, D.
Neural Network World. 2019, 29(3), 173-187. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2019)
2.Solution to the location-routing problem using a genetic algorithm
Mocková, D. - Rybičková, A., - Burketová, A.
In: 2016 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). New York: IEEE Press, 2016. ISBN 978-1-5090-1116-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
3.A Genetic Algorithm for the Multi-Depot Vehicle Routing Problem
Mocková, D. - Rybičková, A. - Brodský, J., - Burketová, A.
Applied Mechanics and Materials. 2015, 803(803(2015)), 69-75. ISSN 1660-9336.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2015)
4.Classification and solution method overview of location-routing problem
Rybičková, A.
In: YTEC 2015 - Sborník příspěvků konference. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2015, pp. 202-207. ISBN 978-80-01-05791-9. Available from: http://ytec2015.fd.cvut.cz/cz/proceedings.php
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2015)
5.Optimization of a spare parts distribution system
Mocková, D. - Rybičková, A. - Brodský, J., - Burketová, A.
In: 2015 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). New York: IEEE Press, 2015, ISBN 978-1-4673-6727-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2015)
6.Optimization of a Spare Parts Distribution System
Mocková, D. - Rybičková, A. - Burketová, A., - Brodský, J.
In: Smart Cities Symposium Prague 2015 Proceedings - Czech Technical University in Prague. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2015, pp. 27. ISBN 978-80-01-05742-1.
Abstrakt ve sborníku (2015)
7.Application of Genetic Algorithms to Vehicle Routing Problem
Mocková, D. - Rybičková, A.
Neural Network World. 2014, 24(1), 57-78. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2014)
8.Application of Genetic Algorithm to the TSP Problem
Mocková, D. - Karásková, A., - Rybičková, A.
PARIPEX – Indian Journal of Research. 2014, III(VII), ISSN 2250-1991.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2014)
9.Use of Genetic Algorithms for Spare Parts Distribution System
Mocková, D. - Rybičková, A., - Burketová, A.
In: Engineering Optimization 2014. Leiden: CRC Press/Balkema, 2014, pp. 639-644. ISBN 978-1-138-02725-1. Available from: http://www.crcnetbase.com/doi/abs/10.1201/b17488-114
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2014)
10.Use of Genetic Algorithms for Spare Parts Distribution System
Mocková, D. - Karásková, A., - Rybičková, A.
In: 4th International Conference on Engineering Optimization. 2014, pp. 191-192. ISBN 978-989-96276-6-6. Available from: http://www.dem.ist.utl.pt/engopt2014/
Abstrakt ve sborníku (2014)

* information comes from a university database VVVS

1.Aplikace exaktní a metaheuristických metod na úlohu VRP (okružních jízd) v dopravě
Rybičková, A.
2014 - 2015
SGS14/163/OHK2/2T/16