Ing. Martin Šrotýř, Ph.D.

Head of student project:

Human and Global Communication
  14X1GM - Bachelor's Degree Programme
  14X1GS - Bachelor's Degree Programme
  14X2GM - Master's Degree Programme
  14X2GS - Master's Degree Programme

Professional focus:

 • Cable networks
 • Communication networks
 • Communications
 • Computer networks
 • Computers
 • Data processing
 • Informatics
 • Local networks
 • Mobile communication
 • Navigation systems
 • Programming
 • Radiocommunications
 • Signals
 • Simulation and modelling
 • Software
 • Systems theory
 • Telecommunications
 • Telematic services
 • Tests and benchmarks
 • Wireless communication

* information comes from a university database VVVS

1.Technical part of evaluation solution for cooperative vehicles within C-ROADS CZ project
Lokaj, Z. - Šrotýř, M. - Vaniš, M., - Brož, J.
In: 2020 Smart City Symposium Prague. New York: IEEE Press, 2020. ISBN 978-1-7281-6821-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2020)
2.Heterogeneous Networking in C-ITS
Šrotýř, M. - Zelinka, T., - Lokaj, Z.
Journal of Systemics, Cybernetics and Informatics. 2017, 15 72-78. ISSN 1690-4524.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2017)
3.Hybrid communication solution for C-ITS and its evaluation
Šrotýř, M. - Zelinka, T., - Lokaj, Z.
In: 2017 Smart City Symposium Prague. Praha: ČVUT, Fakulta dopravní, Ústav dopravních systémů, 2017. ISBN 978-1-5386-3825-5.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2017)
4.Heterogeneous networking in C-ITS
Šrotýř, M. - Zelinka, T., - Lokaj, Z.
In: Proceedings of the 8th International Multi-Conference on Complexity, Informatics and Cybernetics. Orlando, Florida: International Institute of Informatics and Systemics, 2017. p. 57-63. ISBN 978-1-941763-55-1.
Stať ve sborníku vyzvaná či oceněná (2017)
5.Pilot Applications of Cooperative Systems
Šrotýř, M. - Zelinka, T., - Lokaj, Z.
In: 2016 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). New York: IEEE, 2016. ISBN 9781509011162.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
6.Příprava systému posuzování shody ITS zařízení, služeb a aplikací třetí stranou
Lokaj, Z. - Zelinka, T. - Hrubeš, P. - Šrotýř, M. - Bárta, D. - Ščerba, M., - Gélová, E.
[Applied Certified Methodology] 2016.
Uplatněná certifikovaná metodika (2016)
7.Oponentní posouzení pilotního projektu kooperativních systémů v ČR
Lokaj, Z. - Šrotýř, M., - Matějka, P.
[Research Report] Ředitelství silnic a dálnic ČR, 2016.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
8.Prediction system of occupancy of parking spaces
Šrotýř, M. - Jeřábek, M. - Lokaj, Z., - Zelinka, T.
In: 2015 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). New York: IEEE Press, 2015. ISBN 978-1-4673-6727-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2015)
9.Advanced VANET routing design
Šrotýř, M. - Zelinka, T., - Lokaj, Z.
In: 2015 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). New York: IEEE Press, 2015. ISBN 978-1-4673-6727-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2015)
10.Studie potřeby parkovacích stání vč. Pasportizace odpočívek na síti dálnic a rychlostních silnic ČR
Lokaj, Z. - Šrotýř, M. - Zelinka, T., - Wosyka, J.
[Research Report] 2015.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
11.Prediction System of Occupancy of Parking Spaces
Šrotýř, M. - Jeřábek, M. - Lokaj, Z., - Zelinka, T.
In: Smart Cities Symposium Prague 2015 Proceedings - Czech Technical University in Prague. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2015. pp. 29. ISBN 978-80-01-05742-1.
Abstrakt ve sborníku (2015)
12.Telematics System for Increasing the Road Safety by Predicting the Occupancy of the Parking Areas on the Highways
Lokaj, Z. - Šrotýř, M. - Zelinka, T. - Jeřábek, M., - Kumpošt, P.
WSEAS Transactions on Systems. 2014, 13(13), 450-456. ISSN 1109-2777.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2014)
13.Telematics System dedicated for Provisioning of On-Line Information about Predicted Occupancy of Highway Parking Areas
Zelinka, T. - Jeřábek, M. - Šrotýř, M. - Lokaj, Z., - Kumpošt, P.
Journal of Systemics, Cybernetics and Informatics. 2014, 12(4), 64-68. ISSN 1690-4524.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2014)
14.Funkční vzorek systému predikce obsazenosti parkovacích míst
Jeřábek, M. - Šrotýř, M. - Tvrdý, K. - Brabec, M. - Kasanický, I. - Konár, O. - Malý, M. - Pelikán, E. - Mlynářová, T. - Zaoral, O. - Termer, J. - Rak, J. - Nosek, V. - Vajda, P., - Sklenář, P.
[Functional Sample] 2014.
Funkční vzorek (2014)
15.Telematics system for increasing the usage of parking facilities for trucks on the highways
Lokaj, Z. - Šrotýř, M. - Zelinka, T. - Jeřábek, M., - Kumpošt, P.
In: Communications, Circuits and Educational Technologies. http://www.europment.org/: EUROPMENT, European Society for Applied Sciences and Development, 2014. pp. 150-153. ISBN 978-1-61804-231-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2014)
16.Transport system for predicting occupancy of parking lots on the highway network
Šrotýř, M. - Jeřábek, M. - Lokaj, Z. - Zelinka, T., - Kumpošt, P.
In: Proceedings of the 18th Word Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics. Orlando, Florida: International Institute of Informatics and Systemics, 2014. pp. 267-270. ISBN 978-1-941763-04-9.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2014)
17.Service Quality Management in the ITS Telecommunications Systems
Zelinka, T. - Lokaj, Z., - Šrotýř, M.
Journal of Systemics, Cybernetics and Informatics. 2013, 11(8), 29-36. ISSN 1690-4524.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2013)
18.Cooperative Systems for Car Safety Improvement
Zelinka, T. - Lokaj, Z., - Šrotýř, M.
ERCIM News. 2013, 2013(94), 9-10. ISSN 0926-4981.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2013)
19.Service Quality Management for the ITS Mobile Wireless Multipath Telecommunications Subsystems
Zelinka, T. - Jeřábek, M. - Lokaj, Z., - Šrotýř, M.
In: 20th Anniversary of the Faculty of Transportation Sciences, Czech Technical University in Prague - Selected Papers. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2013. pp. 212-222. ISBN 978-80-01-05320-1.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně (2013)
20.Metodika lokalizace vhodného místa pro vytvoření nových parkovacích ploch pro TNV
Svítek, M. - Lokaj, Z. - Wosyka, J. - Šrotýř, M., - Kumpošt, P.
[Applied Certified Methodology] 2013.
Uplatněná certifikovaná metodika (2013)
21.Studie aplikací kooperativních systémů v prostředí městské aglomerace se zaměřením na možnosti jejich využití v hl.m. Praze
Svítek, M. - Zelinka, T. - Votruba, Z. - Lokaj, Z. - Šrotýř, M. - Bureš, P., - Bělinová, Z.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2013.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2013)
22.Studie aplikací komunikace mezi vozidly a mezi vozidlem a infrastrukturou
Svítek, M. - Zelinka, T. - Lokaj, Z. - Bělinová, Z. - Faltus, V. - Šrotýř, M. - Langr, M., - Derbek, P.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav dopravní telematiky, 2013.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
23.Data security in Intelligent Transport Systems
Zelinka, T. - Svítek, M. - Lokaj, Z., - Šrotýř, M.
Journal of Systemics, Cybernetics and Informatics. 2012, 10(5), 61-67. ISSN 1690-4524.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2012)
24.ITS Telecommunications Solutions Security
Zelinka, T. - Svítek, M. - Lokaj, Z., - Šrotýř, M.
Journal of Communication and Computer. 2012, 9(4), 456-465. ISSN 1930-1553.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2012)
25.Service Quality Management in the ITS Telecommunications Systems
Zelinka, T. - Lokaj, Z., - Šrotýř, M.
In: The 16thWorld Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics. Orlando: IIIS - International Institute of Informatics and Systemics, 2012. pp. 91-96. ISBN 978-1-936338-62-7.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
26.Security of transport telematic solutions
Zelinka, T. - Svítek, M. - Lokaj, Z., - Šrotýř, M.
NAUN INTERNATIONAL JOURNAL OF COMMUNICATIONS. 2011, 5(4), 141-148. ISSN 1998-4480.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2011)
27.Adaptive Multi-path Telecommunications Solutions for ITS
Zelinka, T. - Svítek, M. - Šrotýř, M., - Vosátka, M.
Journal of Systemics, Cybernetics and Informatics. 2011, 9(1), 14-20. ISSN 1690-4524.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2011)
28.Adaptive Multi-Path Telecommunications Solutions for ITS
Zelinka, T. - Svítek, M. - Šrotýř, M., - Vosátka, M.
In: Proceedings of WMSCI 2010. Orlando, Florida: International Institute of Informatics and Systemics, 2010. pp. 89-94. ISBN 978-1-934272-98-5.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
29.Wi-Fi Data Services as an alternative for CALM-based ITS solutions
Lokaj, Z. - Šrotýř, M.
In: Proceedings of the 8th WSEAS International Conference on DATA NETWORKS, COMMUNICATIONS, COMPUTERS (DNCOCO '09). New York: WSEAS Press, 2009. pp. 199-204. ISSN 1790-5109. ISBN 978-960-474-134-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference (2009)

* information comes from a university database VVVS
Nenalezeny žádné údaje.