Ing. Petr Zlámal, Ph.D.

Lecturer in the Bachelor's and Master's Degree Programme:

Lectures:
18Y1PS - Computer Simulations in Mechanics
Training course:
18KAD - Kinematics and Dynamics
18PZP - Elasticity and Strength
18TIK - Theory of Engineering Structures

Supervisor specialist of doctoral student:

Ing. Marcel Adorna
Ing. Jan Falta

Head of student project:

Computational Mechanics in Transport
  18X2PD - Master's Degree Programme

* information comes from a university database VVVS

1.OPTIMIZATION OF HOPKINSON BAR INSTRUMENTATION FOR TESTING OF CELLULAR AND LOW IMPEDANCE MATERIALS
Falta, J. - Fíla, T. - Adorna, M., - Zlámal, P.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2019)
2.PROCESSING OF HIGH-SPEED CAMERA IMAGES OF HOPKINSON BAR EXPERIMENTS USING DIGITAL IMAGE CORRELATION
Adorna, M. - Neuhäuserová, M. - Fíla, T. - Falta, J. - Koudelka, P., - Zlámal, P.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2019)
3.Open Hopkinson Pressure Bar (OHPB)
Fíla, T. - Zlámal, P., - Falta, J.
Funkční vzorek (2018)
4.LabXHPB- SHPB/OHPB Control and Data Acquisition Software Solution
Falta, J. - Zlámal, P. - Fíla, T., - Adorna, M.
Jiný software (nejde do RIV) (2018)
5.Preprocessing of Hopkinson Bar Experiment Data: Filter Analysis
Adorna, M. - Falta, J. - Fíla, T., - Zlámal, P.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2018)
6.Testing of Hybrid Nickel-Polyurethane Foams at High Strain-Rates using Hopkinson Bar and Digital Image Correlation
Adorna, M. - Zlámal, P. - Fíla, T. - Falta, J. - Felten, M. - Fries, M., - Jung, A.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2018)
7.Impact Testing Of Ordnance Gelatine Under Moderate Strain Rate Conditions
Doktor, T. - Zlámal, P. - Fíla, T. - Šleichrt, J., - Kytýř, D.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2018)
8.Multi-channel control system for in-situ laboratory loading devices
Rada, V. - Fíla, T. - Zlámal, P. - Kytýř, D., - Koudelka, P.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2018)
9.Instrumentation of Split Hopkinson Pressure Bar for Testing of Cellular Metallic Materials
Falta, J. - Fíla, T. - Zlámal, P., - Adorna, M.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2018)
10.Testing of Auxetic Materials Using Hopkinson Bar and Digital Image Correlation
Fíla, T. - Zlámal, P. - Falta, J. - Doktor, T. - Koudelka, P. - Kytýř, D. - Adorna, M. - Luksch, J. - Neuhäuserová, M. - Valach, J., - Jiroušek, O.
Stať ve sborníku (2018)
11.NUMERICKÉ MODELOVÁNÍ TVARU NAPĚŤOVÝCH PULZŮ PŘI SHPB MĚŘENÍ
Dvořák, R. - Zlámal, P., - Koudelka, P.
Diplomová práce (2018)
12.Direct Impact Hopkinson Bar: Application on 3D Printed Auxetic Lattices and Other Cellular Structures
Fíla, T. - Zlámal, P. - Falta, J., - Adorna, M.
Abstrakt ve sborníku (2018)
13.Time-lapse micro-tomography analysis of the deformation response of a gellan-gum-based scaffold
Kytýř, D. - Krčmářová, N. - Zlámal, P. - Kumpová, I. - Fíla, T. - Koudelka, P. - Gantar, A., - Novak, S.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2017)
14.Impact testing of polymer-filled auxetics using Split Hopkinson Pressure Bar
Fíla, T. - Zlámal, P. - Jiroušek, O. - Falta, J. - Koudelka, P. - Kytýř, D. - Doktor, T., - Valach, J.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2017)
15.Přípravek pro silovou kalibraci dělené Hopkinsonovy tyče
Fíla, T. - Hudák, M., - Zlámal, P.
Funkční vzorek (2017)
16.Univerzální ložiskový domek pro dělenou Hopkinsonovu tyč
Fíla, T. - Hudák, M., - Zlámal, P.
Funkční vzorek (2017)
17.Modulární jednotka pro měření s tenzometry
Falta, J. - Zlámal, P., - Fíla, T.
Funkční vzorek (2017)
18.Hybridní polohovací systém pro optickou měřicí soustavu (HOPS)
Hudák, M. - Fíla, T., - Zlámal, P.
Funkční vzorek (2017)
19.ExNum 2016
Kytýř, D. ed. - Zlámal, P. ed.
Sborník (2017)
20.Dynamic Testing of Advanced Cellular Metallic Materials Using Split Hopkinson Pressure Bar
Fíla, T. - Zlámal, P. - Felten, M. - Fries, M. - Falta, J. - Jiroušek, O., - Jung, A.
Abstrakt ve sborníku (2017)
21.Instrumentace sestavy dělené Hopkinsonovy tyče pro dynamická měření
Falta, J. - Šperl, M. opon. - Doktor, T., - Zlámal, P.
Diplomová práce (2017)
22.Properties of Filling Materials in Inter - penetrating Phase Com posites under High Strain - rate Impacts
Doktor, T. - Fíla, T. - Zlámal, P. - Koudelka, P. - Kytýř, D., - Jiroušek, O.
Abstrakt ve sborníku (2017)
23.Dual-energy X-ray micro-CT imaging of hybrid Ni/Al open-cell foam
Fíla, T. - Kumpová, I. - Koudelka, P. - Zlámal, P. - Vavřík, D. - Jiroušek, O., - Jung, A.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2016)
24.Deformation behaviour of a natural-shaped bone scaffold
Kytýř, D. - Doktor, T. - Jiroušek, O. - Fíla, T. - Koudelka, P., - Zlámal, P.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2016)
25.International Symposium on Experimental Methods and Numerical Simulation in Engineering Sciences
Jiroušek, O. org. - Kytýř, D. org., - Zlámal, P. org.
Pořádání konference (2016)
26.Testing of energy absorption capability of sandwich structures based on metal foams for design of protective helmets
Zlámal, P. - Fíla, T., - Králík, V.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2016)
27.Odborné vyjádření - posouzení konstrukce železničního světelného návěstidla
Jiroušek, O. - Fíla, T. - Koudelka, P., - Zlámal, P.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
28.Book of Abstracts of International Symposium on Experimental Methods and Numerical Simulation in Engineering Sciences 2016
Jiroušek, O. ed. - Kytýř, D. ed., - Zlámal, P. ed.
Sborník (2016)
29.Properties of Polymer-Filled Aluminium Foams under Moderate Strain-Rate Loading Conditions
Doktor, T. - Zlámal, P. - Fíla, T. - Koudelka, P. - Kytýř, D., - Jiroušek, O.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2015)
30.Motorizace a magnetické odhazování klece padostroje
Falta, J. - Fíla, T. - Moos, T., - Zlámal, P.
Funkční vzorek (2015)
31.Demonstrátor vzpěrné pevnosti
Šleichrt, J. - Jelínková, M. - Zlámal, P., - Kytýř, D.
Funkční vzorek (2015)
32.Demonstrátor ohybu štíhlých nosníků
Šleichrt, J. - Jelínková, M. - Zlámal, P., - Kytýř, D.
Funkční vzorek (2015)
33.Testing of energy absorption capability of sandwich structures based on metal foams for design of protective helmets
Králík, V. - Zlámal, P., - Fíla, T.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2015)
34.Testování originálních a neoriginálních náhradních dílů kapot Fabia II
Mičunek, T. - Jiroušek, O. - Frydrýn, M. - Kytýř, D. - Schmidt, D. - Zlámal, P. - Svatý, Z. - Doktor, T. - Nouzovský, L. - Fíla, T. - Lenková, A. - Koudelka, P. - Mičunková, K. - Neuhäuserová, M. - Hájková, B. - Šleichrt, J. - Adorna, M. - Hos, J. - Falta, J., - Fenclová, N.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
35.Odborné vyjádření - studie nové nosné konstrukce železničního světelného návěstidla
Jiroušek, O. - Fíla, T. - Koudelka, P., - Zlámal, P.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
36.ENERGY ABSORPTION OF CELLULAR FOAMS IN HIGH STRAIN RATE COMPRESSION TEST
Králík, V. - Němeček, J. - Jíra, A. - Zlámal, P., - Fíla, T.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2014)
37.Investigation of deformation behaviour of an aluminium foam under high-strain rate loading and comparison with the conventional energy absorbing material
Zlámal, P. - Fíla, T. - Jiroušek, O., - Králík, V.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2014)
38.On the X-ray Micro-tomography Measurements of Biological Samples under Compressive Loading
Fíla, T. - Kumpová, I. - Zlámal, P. - Kytýř, D. - Koudelka, P. - Doktor, T., - Jiroušek, O.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2014)
39.On the Modelling of Compressive Response of Closed-Cell Aluminium Foams under High-strain Rate Loading
Koudelka, P. - Zlámal, P., - Fíla, T.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2014)
40.Verification of Numerical Model for Trabecular Tissue using Compression Test and Time-Lapse X-Ray Radiography based on Material Model Determined from Three-Point Bending Test of Single Trabecula
Zlámal, P. - Doktor, T. - Jiroušek, O., - Jandejsek, I.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2014)
41.Utilisation of Radiological Methods for Investigation of Trabecular Bone Deformation Behaviour
Kytýř, D. - Doktor, T. - Fíla, T. - Koudelka, P. - Zlámal, P. - Jiroušek, O., - Kumpová, I.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2014)
42.Inspection of local influenced zones in micro-scale aluminium specimens
Zlámal, P. - Doktor, T. - Koudelka, P. - Fíla, T. - Kytýř, D. - Jiroušek, O. - Králík, V., - Němeček, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2014)
43.Investigation of stress-strain response of an aluminium foam during the impact test.
Zlámal, P. - Fíla, T., - Jiroušek, O.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2014)
44.Proceedings of 13th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics
Zlámal, P. ed. - Kytýř, D. ed., - Růžička, M. ed.
Sborník (2014)
45.Deformation Response Analysis of Individual Trabeculae using Microradiography Techniques
Kytýř, D. - Doktor, T. - Fíla, T. - Koudelka, P. - Kumpová, I. - Zlámal, P., - Jiroušek, O.
Abstrakt ve sborníku (2014)
46.Microstructural Models for Materials with Porous Structure
Zlámal, P. - Jiroušek, O. supervisor - Minster, J. opon., - Gutermann, M. opon.
Doktorská práce (Ph.D.) (2014)
47.Indirect determination of material model parameters for single trabecula based on nanoindentation and three-point bending test
Zlámal, P. - Jiroušek, O. - Kytýř, D., - Doktor, T.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2013)
48.X-ray and finite element analysis of deformation response of closed-cell metal foam subjected to compressive loading
Jiroušek, O. - Doktor, T. - Kytýř, D. - Zlámal, P. - Fíla, T. - Koudelka, P. - Jandejsek, I., - Vavřík, D.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2013)
49.Inverse Estimation of Rat Vertebrae Stiffness using Large-Scale Micro-Structural Finite Element Models
Jiroušek, O. - Zlámal, P. - Jandejsek, I. - Kytýř, D., - Schmidt, D.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)
50.Inverse Estimation of Rat Vertebrae Stiffness using Large-Scale Micro-Structural Finite Element Models
Jiroušek, O. - Zlámal, P. - Jandejsek, I. - Kytýř, D., - Schmidt, D.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)
51.Simulation of a Three-Point Bending Test on the Isolated Cell Wall of Aluminium Foam
Doktor, T. - Kytýř, D. - Zlámal, P. - Fíla, T. - Koudelka, P., - Jiroušek, O.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)
52.Utilisation of Radiological Methods for Multilevel Testing of Human Bones
Kytýř, D. - Doktor, T. - Zlámal, P., - Jiroušek, O.
Nepublikovaná přednáška (2013)
53.PARAMETER ESTIMATION OF MATERIAL MODEL FOR SINGLE TRABECULA FROM MICROMECHANICAL TESTING
Zlámal, P. - Jiroušek, O.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2012)
54.Use of modulus mapping technique to investigate cross-sectional material properties of extracted single human trabeculae
Jiroušek, O. - Kytýř, D. - Zlámal, P. - Doktor, T. - Šepitka, J., - Lukeš, J.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2012)
55.Modelling Elasto-Plastic Behaviour of Human Single Trabecula-Comparison with Bending Test
Zlámal, P. - Jiroušek, O. - Doktor, T., - Kytýř, D.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2012)
56.Identification of elasto-visco-plastic constitutive material model with damage for porous material based on the indirect finite element simulation of the nanoindentation test
Zlámal, P. - Jiroušek, O., - Králík, V.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2012)
57.Indirect determination of material model parameters for single trabecula based on nanoindentation and three-point bending test
Zlámal, P. - Jiroušek, O. - Kytýř, D., - Doktor, T.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2012)
58.Measuring of Elastic Properties of Metal Foam Based on Compression Test and Digital Image Correlation
Zlámal, P. - Kytýř, D. - Fíla, T. - Koudelka, P., - Jiroušek, O.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
59.Development of Volume Model of Irregular Shaped Objects for Numerical Simulations using Shape-from-Silhouette Method
Doktor, T. - Kytýř, D. - Zlámal, P., - Jiroušek, O.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
60.Nanoindentation of trabecular bone - comparison with uniaxial testing of single trabecula
Jiroušek, O. - Němeček, J. - Kytýř, D. - Kunecký, J. - Zlámal, P., - Doktor, T.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2011)
61.Strain analysis of trabecular bone using time-resolved X-ray microtomography
Jiroušek, O. - Zlámal, P. - Kytýř, D., - Kroupa, M.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2011)
62.Real-time X-ray microradiographic imaging and image correlation for local strain mapping in single trabecula under mechanical load
Doktor, T. - Jiroušek, O. - Kytýř, D. - Zlámal, P., - Jandejsek, I.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2011)
63.Experimental and numerical study of cemented bone-implant interface behaviour
Kytýř, D. - Doktor, T. - Jiroušek, O. - Zlámal, P., - Pokorný, D.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2011)
64.Simulation of the Mechanical Behaviour of a Single Human Trabecula assessed with a Micromechanical Test and Nanoindentation
Jiroušek, O. - Kytýř, D. - Kunecký, J. - Zlámal, P. - Doktor, T., - Němeček, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2011)
65.Development of Visco-elasto-plastic Material Model for Human Trabecular Bone using Nanoindentation
Zlámal, P. - Kytýř, D. - Jiroušek, O., - Němeček, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2011)
66.Evaluation of sample preparation procedures for micro-mechanical testing of trabecular bone
Kytýř, D. - Valach, J. - Doktor, T. - Jiroušek, J. - Zlámal, P., - Kostelecká, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2011)
67.Calibration on material model for trabecular bone verified by time-lapse X-Ray microtomography.
Zlámal, P. - Kytýř, D., - Jiroušek, O.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
68.High resolution finite element modeling of cemented bone-implant interface using X-ray microtomography
Kytýř, D. - Jiroušek, O. - Zlámal, P. - Pokorný, D., - Dammer, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
69.Real-time Observation of Trabecular Bone Microstructure During Micromechanical testing.
Jiroušek, O. - Zlámal, P., - Žák, O.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2009)
70.Calibration of Constitutive Model for Trabecular Bone Based on Nanoindentation
Zlámal, P. - Jiroušek, O., - Němeček, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2009)
71.Combining Nanoindentation and Real-Time Tomography for Micro Finite Element Models of Materials with Complex Inner Structure.
Jiroušek, O. - Němeček, J., - Zlámal, P.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2009)
72.Strain analysis of trabecular bone using time-lapse X-ray microtomography.
Jiroušek, O. - Zlámal, P. - Kytýř, D., - Kroupa, M.
Abstrakt ve sborníku (2009)

* information comes from a university database VVVS

1.17th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics
Zlámal, P.
2019 - 2019
SVK 44/19/F6
2.Stanovení mechanických vlastností porézních materiálů použitím experimentálních a počítačových metod.
Zlámal, P.
2011 - 2012
SGS11/140/OHK2/2T/16