covid-19 info

Ing. Martina Vitteková, Ph.D.

fotografie osoby
Working place:
Room:
A-243 - Horská 3, Praha
Phone:
+420-224359160
E-mail:
lanskmar@fd.cvut.cz

No teaching.

Head of student project:

New Trends and Technology in Logistics
  17X1NG - Bachelor's Degree Programme
  17X2NG - Master's Degree Programme

* information comes from a university database VVVS

1.Beyond the Horizon of Supply Chain Security Performance Measurement: An Introduction to Supply Chain Security Performance Measurement
Vitteková, M. - Vittek, P. - Stejskal, P. - Stojić, S., - Pezl, T.
In: Supply Chain and Logistics Management: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications. Hershey: Information Resources Management Association, 2020. p. 1876-1906. ISBN 978-1-7998-0945-6.
Kapitola v zahraniční jiné knize (2020)
2.Beyond the Horizon of Supply Chain Security Performance Measurement: An Introduction to Supply Chain Security Performance Measurement
Vitteková, M. - Vittek, P. - Stejskal, P. - Stojić, S., - Pezl, T.
In: Sustainable Logistics and Strategic Transportation Planning. Hershey: IGI Global Disseminator of Knowledge, 2016. p. 46-75. ISBN 978-1-5225-0001-8.
Kapitola v zahraniční vědecké knize (2016)
3.Introduction of the Barrier - Based Approach to the Supply Chain Security
Vitteková, M. - Stojić, S., - Vittek, P.
In: Drive your knowledge be a scientist 2015 Conference proceedings. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, 2015. pp. 321-330. ISBN 978-80-7454-475-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2015)
4.Informační technologie ve vozidlech ČD
Vitteková, M. org. - Vašátko, J. org. - Řezníčková, J. org. - Král, M. org., - Jíra, J. org.
[Workshop Hosting] 2015.
Pořádání workshopu (2015)
5.Strategie a nástroje řízení železniční dopravy
Vitteková, M. org. - Vašátko, J. org. - Řezníčková, J. org. - Král, M. org., - Jíra, J. org.
[Workshop Hosting] 2015.
Pořádání workshopu (2015)
6.Technologická podpora integrovaných dopravních systémů
Vitteková, M. org. - Vašátko, J. org. - Řezníčková, J. org. - Král, M. org., - Jíra, J. org.
[Workshop Hosting] 2015.
Pořádání workshopu (2015)
7.Sborník anotací z workshopu Zvyšování kapacity tratí
Vitteková, M. ed. - Vašátko, J. ed. - Řezníčková, J. ed., - Král, M. ed.
Cerhenice, 2014-11-13. 2015. ISBN 978-80-214-5231-2.
Sborník (2015)
8.Satelitní navigace na železnici
Vitteková, M. ed. - Vašátko, J. ed. - Řezníčková, J. ed. - Král, M. ed., - Brandejský, T. ed.
Cerhenice, 2014-05-22. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2015. ISBN 978-80-214-5144-5.
Sborník (2015)
9.Strategie a nástroje řízení železniční dopravy
Vitteková, M. ed. - Vašátko, J. ed. - Řezníčková, J. ed., - Král, M. ed.
Mstětice, 2015-03-12. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2015. ISBN 978-80-214-5235-0.
Sborník (2015)
10.Technologická podpora integrovaných dopravních systémů
Král, M. org. - Jíra, J. org. - Řezníčková, J. org. - Vašátko, J. org., - Vitteková, M. org.
Brno, 2015-02-12. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2015. ISBN 978-80-214-5233-6.
Sborník (2015)
11.Informační technologie ve vozidlech ČD
Vitteková, M. ed. - Vašátko, J. ed. - Řezníčková, J. ed., - Král, M. ed.
Brno, 2015-04-30. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2015. ISBN 978-80-214-5236-7.
Sborník (2015)
12.Process Model of Supply Chain Trading-off with Risks
Vitteková, M. - Procházková, D.
MAD Special. 2014, 1(1), 26-31. ISSN 2336-2677.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2014)
13.A Stochastic Model of Corrective Maitenance Logistic Assurance for Railway Vehicles
Famfulík, J. - Míková, J. - Richtář, M., - Lánská, M.
Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part F: Journal of Rail and Rapid Transit. 2014, 1(228), 85-92. ISSN 0954-4097.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2014)
14.Methodology For Supply Chain Security Programmes Evaluation
Vitteková, M. - Horák, T., - Vittek, P.
In: Carpathian Logistics Congress Proceedings. Ostrava: TANGER, 2014. ISBN 978-80-87294-50-5.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2014)
15.Security Index Determination Model
Vitteková, M. - Vittek, P., - Horák, T.
In: Pre-Conference Proceedings of the 11th International Conference on Logistics & Sustainable Transport 2014. Maribor: University of Maribor, 2014. ISBN 9789616962001.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2014)
16.Zvyšování kapacity tratí
Vitteková, M. org. - Vašátko, J. org. - Řezníčková, J. org. - Král, M. org., - Jíra, J. org.
[Workshop Hosting] 2014.
Pořádání workshopu (2014)
17.Satelitní navigace na železnici
Vitteková, M. org. - Vašátko, J. org. - Řezníčková, J. org. - Král, M. org. - Brandejský, T. org., - Jíra, J. org.
[Workshop Hosting] 2014.
Pořádání workshopu (2014)
18.Kontejnerová železniční doprava mezi Evropou a Asií
Vitteková, M. ed. - Vašátko, J. ed. - Řezníčková, J. ed., - Král, M. ed.
Velim, 2013-11-21. 2014. ISBN 978-80-214-4964-0.
Sborník (2014)
19.Perspektivy železniční dopravy mezi Evropou a Asií
Vitteková, M. - Král, M.
TecniCall. 2014,(1), 4. ISSN 1805-1030.
Článek (2014)
20.Sborník anotací z workshopu Zvyšování kapacity tratí
Vitteková, M. ed. - Vašátko, J. ed. - Řezníčková, J. ed., - Král, J. ed.
Velim, 2014-11-13. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014. ISBN 978-80-214-5231-2.
Sborník (2014)
21.Zajištění bezpečnosti dodavatelských řetězců
Lánská, M.
Perner's Contact. 2013, 8(III), 90-99. ISSN 1801-674X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2013)
22.Supply Chain Security Frameworks Utilization for Analysis and Design of Security Performance Evaluation - Part 1
Vitteková, M.
Transactions on Transport Sciences. 2013, 6(4), 153-158. ISSN 1802-971X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně (2013)
23.Supply Chain Security Model for Security Performance Measurement
Lánská, M.
In: Proceedings of the 11th European Transport Congress. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2013. pp. 152-157. ISBN 978-80-01-05321-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2013)
24.Specification of Supply Chain Security
Lánská, M. - Procházková, D.
In: Proceedings of the International Scientific Conference Modern Safety Technologies in Transportation. Košice: PERPETIS S.R.O., 2013. pp. 141-148. ISSN 1338-5232. ISBN 978-80-971432-0-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)
25.Compatibility of Supply Chain Security Solution
Lánská, M. - Vittek, P.
In: Proceedings of the 10th International Conference on Logistics & Sustainable Transport. Celje: University of Maribor, Faculty of Logistics, 2013. ISBN 978-961-6562-75-1.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)
26.Návrh parametrů synergie letecké a vysokorychlostní železniční dopravy
Horák, T. - Lánská, M.
Vědeckotechnický sborník ČD. 2012, 2(34), ISSN 1214-9047.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2012)
27.Impacts of The Failure of Selected Transport Infrastructure Elements
Procházková, D. - Lánská, M., - Mocková, D.
Perner's Contacts. 2012, 7(4), 126-137. ISSN 1801-674X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně (2012)
28.Supply Chain Security Technologies
Lánská, M. - Horák, T.
Perner's Contacts. 2012, 2(2), 80-95. ISSN 1801-674X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně (2012)
29.Autobusová nádraží a jejich rizika
Lánská, M. - Procházková, D.
In: Ochrana obyvatelstva - Nebezpečné látky 2012. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2012. pp. 144-147. ISSN 1803-7372. ISBN 978-80-7385-109-5.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2012)
30.Aktuální evropský pohled na security logistických řetězců
Horák, T. - Lánská, M., - Vařacha, P.
In: Logistika v teorii a praxi IV: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference vydaný v rámci řešení projektu „LOGISTICKÉ CENTRUM”. Uherské Hradiště: FLKŘ, Ústav logistiky, OHK Uherské Hradiště, 2012. pp. 88-93. ISBN 978-80-7454-145-2.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2012)
31.Comparison of Security Ensurance of Supply Chain in EU and U.S.
Lánská, M. - Vittek, P.
In: Carpathian Logistics Congress Proceedings. Ostrava: TANGER, 2012. ISBN 978-80-87294-36-9.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2012)
32.International Supply Chain Security Programs - Introduction to Mutual Recognition and Common Problems of Compatibility
Lánská, M. - Vittek, P.
In: Air Transport Security 2012. Praha: Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s., 2012. pp. 78-82. ISBN 978-80-86841-40-3.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2012)
33.Report on Recent Scientific Applications of Self-Organizing Migration Algorithm
Horák, T. - Lánská, M., - Mastorakis, N.
In: Proceedings of the 12th WSEAS International Conference on Applied Informatics and Communications (AIC'12). Istanbul: World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS), 2012. pp. 247-251. ISSN 1790-5117. ISBN 978-1-61804-113-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
34.Řízení bezpečnosti dodavatelských řetězců
Lánská, M. - Vittek, P.
In: Logistika - Ekonomika - Prax 2012 - Recenzovaný zborník z mezinárodnej vedeckej konferencie. Žilina: Výtvarná agentúra A1, 2012. pp. 204-211. ISSN 1336-5878.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky (2012)
35.Případová studie simulující dopady nehody v tunelu pod Vítkovem
Procházková, D. - Lánská, M.
In: Požární ochrana 2012. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2012. pp. 253-256. ISBN 978-80-7385-115-6.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky (2012)
36.Supply Chain Security
Lánská, M.
In: Proceedings of the International Conference on Logistics & Sustainable Transport 2012. Maribor: University Maribor, 2012. pp. 191-195. ISBN 978-961-6562-53-9.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
37.Výsledky případové studie simulující dopady nehody v tunelu
Procházková, D. - Lánská, M.
SECURITY magazín. 2012, XVIII(6), 14-17. ISSN 1210-8723.
Článek (2012)
38.Inovace přestupních uzlů z hlediska pohybu cestujících - Úvod do problematiky
Lánská, M. - Čepa, M.
Perner's Contacts. 2011, 6(IV), 205-214. ISSN 1801-674X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2011)
39.Obecný model odstavného poplatku na autobusovém nádraží pro soukromého vlastníka
Lánská, M.
Perner's contacts. 2010, 5(3), 147-151. ISSN 1801-674X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2010)
40.Obecný model odstavného poplatku na autobusovém nádraží pro soukromého vlastníka
Vitteková, M.
Perner's contacts. 2010, 5(3), 147-151. ISSN 1801-674X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2010)
41.Modelling of Price Demand Elasticity for Entry to Bus Terminal
Lánská, M.
Transactions on Transport Sciences. 2010, 3(2), 67-70. ISSN 1802-971X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně (2010)
42.Návrh modelu vjezdového poplatku na autobusovém nádraží
Lánská, M.
Perner's contacts. 2009, 4(1), 139-148. ISSN 1801-674X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2009)
43.Modelování cenové elasticity poptávky po vjezdu na autobusové nádraží
Lánská, M.
Perner's Contact. 2009, 4(3), 143-148. ISSN 1801-674X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2009)
44.Centrální autobusové nádraží Berlín (ZOB Berlín).
Lánská, M.
Doprava a Logistika. 2009, 1(6), 388-391. ISSN 1451-107X.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2009)
45.Modelování vjezdového poplatku na autobusovém nádraží
Lánská, M.
Logistika. 2008, 14(6), 40-42. ISSN 1211-0957.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2008)
46.Modelling of Entrance fee to the Bus Terminal
Lánská, M.
Machines, Technologies, Materials. 2008, 2(6-7), 30-32. ISSN 1313-0226.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2008)
47.Principles of Modelling of Entrance fee to the Bus Terminal
Lánská, M.
Ekonomika: problemi teorii ta praktiki. 2008, 244(5), 271-274. ISSN 1561-6908.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2008)
48.Stanovení vjezdového poplatku na autobusovém nádraží
Lánská, M.
In: Současnost a budoucnost dopravy. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2008, pp. 163-166. ISBN 978-80-01-04056-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
49.Optimalizace ekonomických aspektů autobusových nádraží jako součást globalizace dopravy II
Lánská, M.
In: Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dộsledky ´08 - zborník príspevkov z mezinárodnej vedeckej konferencie. Žilina: Randa a spol., 2008, pp. 333-337. ISBN 979-80-969745-1-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
50.Moderní autobusové nádraží ČSAD Jihotrans a.s. v Českých Budějovicích - porovnání s autobusovým nádražím ÚAN Praha Florenc
Lánská, M.
In: Verejná osobná doprava 2008 - zborník konferencie. Bratislava: KONGRES management s. r. o., 2008, pp. 177-181. ISBN 978-80-89275-12-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
51.Principles of Modelling of Entrance Fee to the Bus Terminal
Lánská, M.
In: Zprávy vědecké ideje - 2008 (Materiály). Beijing: Publishing House of Electronics Industry, 2008, pp. 22-25. ISBN 978-966-8736-05-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2008)
52.Modelling of Entrance fee to the Bus Terminal
Lánská, M.
In: Trans & Motauto´08. Sozopol: Scietific-technical union of mechanical engineering, 2008, pp. 7-9. ISSN 1313-5031.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2008)
53.Model financování autobusových terminálů
Lánská, M.
Praha: Defense date 2008-02-22. PhD Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní.
Doktorská práce (Ph.D.) (2008)
54.Základy modelování vjezdového poplatku
Lánská, M.
Perner's Contact. 2007, 2(3), 44-56. ISSN 1801-674X.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2007)
55.Obecný model vjezdového poplatku na autobusové nádraží
Lánská, M.
Doprava a Logistika. 2007, 2(mimořádné), 103-106. ISSN 1451-107X.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2007)
56.Racionální rozvoj autobusových nádraží jako jedna z podmínek rozvoje autobusové dopravy
Lánská, M.
In: Národohospodářské aspekty dopravního systému. Praha: ČVUT, FD, Katedra ekonomiky a managementu v dopravě a telekomunikacích, 2007, pp. 40. ISBN 978-80-01-03706-5.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
57.Optimalizace ekonomických aspektů autobusových nádraží jako součást globalizace dopravy
Lánská, M.
In: Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky ´07. Žilina: Žilinská univerzita, 2007, pp. 339-341. ISBN 978-80-969742-0-7.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
58.Centrální autobusové nádraží Hamburg, s.r.o
Lánská, M.
In: Cestná a mestská doprava a trvaĺoudržatelný rozvoj (CDMTUR 2007). Žilina: Žilinská univerzita, 2007, pp. 129-135. ISBN 978-80-8070-759-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
59.Modelování vjezdového poplatku autobusového nádraží
Lánská, M.
In: Verejná osobná doprava 2007. Bratislava: KONGRES management s. r. o., 2007, pp. 149-154. ISBN 978-80-89275-09-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
60.The Determination of the Entrance Fee to the Bus Terminal
Lánská, M.
In: From Horse-drawn Railway to High-speed Transportation Systems. Praha: Czech Technical University in Prague, 2007, pp. 149-150. ISBN 978-80-01-03699-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
61.Determing the Financial Relation Between the Bus Terminal Operator and Carriers Using the Services
Lánská, M.
In: Proceedings of Workshop 2007. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2007, pp. 716-717. ISBN 978-80-01-03667-9.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2007)
62.University a ekonomický rozvoj
Lánská, M. ed.
praha, 2007-11-30. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2007. ISBN 978-80-01-03954-0.
Sborník (2007)
63.Finanční vztah provozovatele autobusového nádraží a dopravce
Lánská, M.
In: Financování dopravy-možnosti a realita. Praha: ČVUT FD, Katedra ekonomiky a managementu dopravy a telekomunikací, 2006, pp. 47. ISBN 80-01-03493-3.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
64.Autobusová nádraží a jeho možnosti využívání outsourcingu-služeb poskytovaných externím dodavatelem
Lánská, M.
In: Externí poskytování logistických služeb, LOGI 2006. Pardubice: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, 2006, pp. 113-119. ISBN 80-86530-30-2.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
65.Financování autobusové dopravy
Lánská, M.
In: Financování dopravy-možnosti a realita. Praha: ČVUT FD, Katedra ekonomiky a managementu dopravy a telekomunikací, 2006, pp. 46. ISBN 80-01-03493-3.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
66.Finanční optimalizace autobusových terminálů
Lánská, M.
In: Proceedings of the Fourth International Scientic Conference "Challenges in Transport and Communication". Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006, pp. 63-68. ISBN 80-7194-880-2.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
67.Finanční optimalizace autobusových terminálů II
Lánská, M.
In: Verejná osobná doprava 2006. Bratislava: KONGRES management s. r. o., 2006, pp. 93-96. ISBN 80-969365-9-X.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
68.Náklady v autobusové dopravě
Lánská, M.
In: Aktuálne problémy v podnikární v cestnej doprave. Žilina: Žilinská univerzita, 2006, pp. 141-147. ISBN 80-8070-610-7.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
69.Model financování autobusových terminálů
Lánská, M.
Praha: Defense date 2006-06-23. Doctoral Minimum. Fakulta dopravní ČVUT.
Doktorandské minimum (2006)
70.Proč je nutné chápat dopravu jako vědu?
Lánská, M. - Foglarová, M.
Doprava. 2005, 47(6), 15-16. ISSN 0012-5520.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2005)
71.Analýza současného stavu financování veřejné osobní dopravy
Lánská, M. - Felfel, A.
In: Podniky MHD, systém města a udržitelná mobilita. Praha: ČVUT FD, Katedra ekonomiky a managementu dopravy a telekomunikací, 2005, pp. 40. ISBN 80-01-03249-3.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2005)
72.Autobusová nádraží významná součast dopravních systémů v současných provozně-ekonomických podmínkách
Lánská, M. - Tichý, J.
In: Dopravní systémy 2005. Pardubice: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, 2005, pp. 190-197. ISBN 80-7194-805-5.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2005)
73.Moderní aspekty týmové práce
Lánská, M.
In: Modelovanie procesov manažmentu 2005. Žilina: Žilinská univerzita, 2005, pp. 145-150. ISBN 80-8070-447-3.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2005)
74.Využití metody "PPP"pro budování distribučních center
Lánská, M.
In: LOGI 2005. Pardubice: Institut Jana Pernera, 2005, pp. 151-153. ISBN 80-86530-25-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2005)
75.Modely financování IDS
Lánská, M.
In: Cestná a mestská doprava a trvalo udržateĺný rozvoj. Žilina: Žilinská univerzita, 2005. pp. 343-347. ISBN 80-8070-452-X.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2005)
76.Finanční a ekonomické apsekty rozvoje ID
Lánská, M.
Praha: Defense date 2003-06-23. Master Thesis. Fakulta dopravní ČVUT.
Diplomová práce (2003)

* information comes from a university database VVVS

1.Kompatibilita zajištění bezpečnosti dodavatelských řetězců
Vitteková, M.
2013 - 2014
SGS13/155/OHK2/2T/16
2.Stanovení finančního vztahu mezi provozovatelem autobusového nádraží a dopravci využívající služeb autobusového nádraží
Vitteková, M.
2006 - 2006
CTU0612116