Ing. Stanislav Pleninger, Ph.D.

fotografie osoby
Working place:
Room:
A-219 - Horská 3, Praha
Phone:
+420-224355092
E-mail:
plenista@fd.cvut.cz
Member:
Laboratory of ATM Systems K621

Head of student project:

CSN/ATM Technology and Operational Procedures
  21X1CA - Bachelor's Degree Programme
  21X2CA - Master's Degree Programme
CNS/ATM Systems
  21X1CL - Bachelor's Degree Programme
Air Traffic Control
  21X1RL - Bachelor's Degree Programme
  21X2RL - Master's Degree Programme

* information comes from a university database VVVS

1.Analysis of Real Airborne Collision Avoidance System Surveillance Parameters
Nosek, J. - Pleninger, S., - Socha, V.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2019)
2.Broadcasting Monitoring of SSR Transponders in Real Space
Vojtěch, V. - Pleninger, S.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2018)
3.Problem of the GNSS jamming detector positioning
Hospodka, J. - Kraus, J., - Pleninger, S.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
4.The most useless messages emitted by on-board secondary surveillance radar transponders
Pleninger, S.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
5.Aircraft motion impact on secondary surveillance radar identification
Lipták, T. - Pleninger, S.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
6.European approaches to instrument operations at uncontrolled aerodromes
Kraus, J. - Voštová, V. - Pleninger, S., - Matyáš, R.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
7.Identification of BDS Registers
Topková, T. - Pleninger, S.
Stať ve sborníku (2018)
8.Approach Procedures Optimization in Regard to Aviation - Related Noise Impact
Kraus, J. - Kotvaldová, T., - Pleninger, S.
Stať ve sborníku (2018)
9.The Mapping of SSR Transponder Triggering Areas Outside a Radar Operational Coverage
Pleninger, S. - Lipták, T.
Stať ve sborníku (2018)
10.Pure Aloha Approximation to Mode S Transponder Throughput Modelling
Lipták, T. - Lukeš, P., - Pleninger, S.
Stať ve sborníku (2018)
11.Analysis of Quality Indicators in ADS-B Messages
Tési, S. - Pleninger, S.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2017)
12.Methodology for Performance Evaluation of Pre Departure Sequencing Tools in terms of A-CDM concept
Hrabík, H. - Nesvadba, M., - Pleninger, S.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2017)
13.The Issue of Aviation Cooperative Surveillance Systems RF Band Congestion
Pleninger, S. - Lipták, T.
Stať ve sborníku (2017)
14.Development of ATC Tower Systems: Electronic Flight Strip System at LKPR and the Implementation of TAXI Milestone to SUM
Černý, P. - Nesvadba, M., - Pleninger, S.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2016)
15.Mapping of Cooperative Surveillance Systems Using SSR Transponder’s Replies Analyze
Pleninger, S. - Lipták, T.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2016)
16.Vliv letecké dopravy na atmosféru - Problematika začlenění leteckých společností do EU ETS
Hospodka, J. - Pleninger, S.
Vědecká kniha česky (2015)
17.Probability of Successful Message Reception on “Low-cost” ADS-B Receiver
Zach, M. - Pleninger, S.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2015)
18.Tool for RF 1090 MHZ Loading Evaluation
Pleninger, S. - Lipták, T.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2015)
19.RF 1090 MHZ Band Load Model
Lipták, T. - Pleninger, S.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně (2014)
20.The Testing of MLAT Method Application by means of Usage low - cost ADS-B Receivers
Pleninger, S.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2014)
21.Data evaluation of BDS registers from airborne transponders
Angelis, J. - Frei, J., - Pleninger, S.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2014)
22.Safety Culture vs. Strictness of Regulations
Kraus, J. - Pleninger, S.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2014)
23.Measurement of Probability of an Uncorrupted Mode S Replay Receiving in Real RF Environment
Pleninger, S.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2014)
24.Implementation of GBAS System at The Václav Havel Airport
Ambrožová, I. - Pleninger, S.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně (2013)
25.Activities for 1030/1090 MHz Spectrum Saturation Alleviation
Pleninger, S. - Strouhal, M.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2013)
26.Conflict Alerts in A-SMGCS
Nesvadba, M. - Pleninger, S.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2013)
27.LPV for "Every" Aerodrome
Kraus, J. - Plos, V. - Vittek, P. - Duša, T. - Pleninger, S., - Hajzler, O.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně (2013)
28.Metodika pro řízení provozní bezpečnosti malé letecké organizace
Vittek, P. - Němec, V. - Pleninger, S. - Kraus, J. - Plos, V., - Dociová, D.
Uplatněná certifikovaná metodika (2013)
29.The Need to Increase Safety at Uncontrolled Aerodromes
Kraus, J. - Pleninger, S.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně (2012)
30.1090ES ADS-B OUT Implementation and Position Quality Indicators Evolution
Pleninger, S. - Strouhal, M.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2011)
31.The EU ETS in the Aviation
Strouhal, M. - Pleninger, S.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2011)
32.EFA - Extranet Flight Application
Strouhal, M. - Pleninger, S.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2011)
33.TODC-PILOT - Take Off Data Calculation, systém užívaný v Travel Service a.s
Strouhal, M. - Pleninger, S.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
34.Možnosti snížení zatížení RF pásma 1090 MHz prostřednictví užití klastrování Mód S radarů
Pleninger, S. - Strouhal, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
35.Problematika detekce konfliktního IC
Pleninger, S.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
36.Klastrování mód S senzorů
Pleninger, S.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
37.Implementace módu S v evropském regionu
Pleninger, S.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2005)

* information comes from a university database VVVS

1.Vývoj nízkonákladového přehledového řešení pro nekritické aplikace v oblasti všeobecného letectví
Pleninger, S.
2014 - 2015
SGS14/166/OHK2/2T/16
2.Monitorování a diagnostika emotivních procesů pilotů při letu ve zhoršených meteorologických podmínkách
Pleninger, S.
2006 - 2006
CTU0612516