Ing. Pavla Pecherková, Ph.D.

Head of student project:

No head of student project.


Professional focus:

 • Analysis of variance
 • Bayesian approach
 • Classical approach
 • Correlation analysis
 • Distribution (mathematics)
 • Estimates
 • Chi-square distribution
 • Least squares
 • Mathematical statistics
 • Non-parametrical methods
 • Normal distribution
 • Poisson distribution
 • Probability laws
 • Random values
 • Regression analysis
 • Testing of hypotheses
 • Theory of statistical experiments
 • Variance

* information comes from a university database VVVS

1.Initialization of Recursive Mixture-based Clustering with Uniform Components
Suzdaleva, E. - Nagy, I. - Pecherková, P., - Likhonina, R.
In: Proceedings of the 14th International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics. Madeira: SciTePress, 2017. ISBN 978-989-758-263-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference (2017)
2.Comparison of Various Definitions of Proximity in Mixture Estimation
Nagy, I. - Suzdaleva, E., - Pecherková, P.
In: Proceedings of the 13th International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics (ICINCO 2016). Porto: SciTePress - Science and Technology Publications, 2016. ISBN 978-989-758-198-4.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
3.Logistic regression with expert intervention
Pecherková, P. - Nagy, I.
In: 2016 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). New York: IEEE Press, 2016. ISBN 978-1-5090-1116-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
4.Mixture-based cluster detection in driving-related data
Nagy, I. - Suzdaleva, E. - Pecherková, P., - Urbaniec, K.
In: 2015 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). New York: IEEE Press, 2015. ISBN 978-1-4673-6727-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2015)
5.Validation Experiments for Fuel Consumption Optimization Algorithm
Nagy, I. - Suzdaleva, E., - Pecherková, P.
In: Proceedings of the 11th European Transport Congress. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2013. pp. 178-184. ISBN 978-80-01-05321-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2013)
6.How to Drive a Car Inexpensively and Safely
Nagy, I. - Pecherková, P., - Provinský, P.
In: 20th Anniversary of the Faculty of Transportation Sciences, Czech Technical University in Prague - Selected Papers. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2013, pp. 9-13. ISBN 978-80-01-05320-1.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně (2013)
7.Dopravně závislé řízení silničního provozu ve městech (2. část)
Nagy, I. - Homolová, J., - Pecherková, P.
Automa. 2007, 7(13), 61-64. ISSN 1210-9592.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2007)
8.Dopravně závislé řízení silničního provozu ve městech (1. část)
Nagy, I. - Homolová, J., - Pecherková, P.
Automa. 2007, 6(13), 12-16. ISSN 1210-9592.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2007)
9.Mixture Based Outlier Filtration
Pecherková, P. - Nagy, I.
Acta Polytechnica. 2006, 46(2), 30-35. ISSN 1210-2709.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2006)
10.Setting of Covariance and State Parameters for Kalman Filter
Pecherková, P.
In: Proceedings of 7th International PhD Workshop Young Generation Viewpoint. Praha: ÚTIA AV ČR, 2006, pp. 150-156. ISBN 80-903834-1-6.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2006)
11.Using Derivative-Free Methods for Estimation of Intersection Queue Lengths
Pecherková, P. - Duník, J.
In: Proceedings of the 11th International Conference of Hong Kong Society for Transportation Studies, Sustainable Transportation. Hong Kong: Hong Kong Society for Transportation Studies, 2006, pp. 739-740. ISBN 988-98847-0-4.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2006)

* information comes from a university database VVVS

1.Použití metod nelineárního odhadu bez derivace pro odhad délek kolon
Pecherková, P.
2006 - 2006
CTU0622316