doc. Ing. Tomáš Mičunek, Ph.D.

fotografie osoby
Working place:
Room:
B-113 - Horská 3, Praha
Phone:
+420-224359001
E-mail:
micuntom@fd.cvut.cz
Position at CTU:
Head / Department of Forensic Experts in Transportation / FTS
Deputy Vice-Dean for Science and Research / FTS
Board Member / FTS
Member of Scientific Council / FTS
Member:
Laboratory of Measuring Methods in Transportation
Mobile Measuring Laboratory

Head of student project:

Analysis of Traffic Accidents
  22X1AD - Bachelor's Degree Programme
  22X2AD - Master's Degree Programme

* information comes from a university database VVVS

1.High-Load Bearing Deformation Block Made of UHPC
Hála, P. - Sovják, R. - Munduchová, M. - Majer, V., - Mičunek, T.
Abstrakt ve sborníku (2019)
2.Optimalizace metody získávání a zpracování obrazových podkladů pro potřeby analýzy dopravních nehod
Svatý, Z. - Pavelka, K. opon. - Mičunek, T. supervisor, - Drahotský, I. opon.
Doktorská práce (Ph.D.) (2019)
3.Systém CDR a jeho praktické zkoušky
Nouzovský, L. - Frydrýn, M. - Mičunek, T. - Svatý, Z., - Šareš, K.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2018)
4.Fracture behaviour of ceramic blocks with thin-walled cellular structures under dynamic loadings
Hála, P. - Sovják, R. - Mičunek, T. - Frydrýn, M., - Nouzovský, L.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2018)
5.Auswertung von CDR-Crashversuchen
Vertal, P. - Nouzovský, L. - Frydrýn, M. - Mičunek, T. - Svatý, Z., - Kolla, E.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2018)
6.Systém CDR a jeho praktické zkoušky
Nouzovský, L. - Frydrýn, M. - Mičunek, T. - Svatý, Z., - Šareš, K.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2018)
7.Evaluation of CDR Crash Tests
Vertal, P. - Nouzovský, L. - Frydrýn, M. - Mičunek, T. - Svatý, Z., - Kolla, E.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
8.Energy absorbing system made of high performance concrete
Hála, P. - Sovják, R. - Frydrýn, M., - Mičunek, T.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2017)
9.Vnitřní struktura deformačního bloku, zejména stavebního prvku dopravních sjezdů
Mičunek, T. - Sovják, R. - Frydrýn, M., - Máca, P.
Tuzemský patent (2017)
10.Bezpečnostní inspekce na komunikaci D4, D7 a I/4 - ve správě ŘSD ČR Závod Praha
Kocián, K. - Kocourek, J. - Svatý, Z. - Nouzovský, L. - Mičunek, T. - Schmidt, D., - Stojaspalová, Z.
Výzkumná zpráva v češtině (2017)
11.Zajištění bezpečnosti účastníků festivalu SIGNAL 2016
Kocián, K. - Nouzovský, L. - Mičunek, T., - Kocourek, J.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
12.Bezpečnostní inspekce na silnicích I. třídy v Karlovarském kraji
Kocián, K. - Kocourek, J. - Mičunek, T. - Schmidt, D. - Frydrýn, M. - Mičunková, K. - Hájková, B. - Nouzovský, L. - Svatý, Z., - Rábek, V.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
13.Bezpečnostní inspekce na silnicích I. třídy v Ústeckém kraji - D7, I/7, D6
Kocián, K. - Kocourek, J. - Nouzovský, L. - Mičunek, T. - Schmidt, D. - Frydrýn, M. - Mičunková, K. - Hájková, B. - Svatý, Z., - Stojaspalová, Z.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
14.Znalecká a odborná činnost 2016 Ministerstvo obrany
Mičunek, T. - Šachl, J. - Frydrýn, M., - Schmidt, D.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
15.Znalecká a odborná činnost 2016 PČR Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
Mičunek, T. - Šachl, J. - Frydrýn, M. - Schmidt, D., - Zoul, J.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
16.Resistance of slim UHPFRC targets to projectile impact using in-service bullets
Sovják, R. - Vavřiník, T. - Zatloukal, J. - Máca, P. - Mičunek, T., - Frydrýn, M.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2015)
17.Vnitřní struktura deformačního bloku, deformační blok a deformační soustava
Mičunek, T. - Sovják, R. - Frydrýn, M., - Máca, P.
Tuzemský užitný vzor (2015)
18.Návrh dopravně-bezpečnostních opatření při průběhu festivalu SIGNAL 2015 na území hlavního města Prahy
Mičunek, T. - Kocourek, J. - Kocián, K., - Nouzovský, L.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
19.Bezpečnostní inspekce v roce 2015 na síti TEN-T a na vybraných silnicích I. třídy nahrazujících plánovanou síť TEN-T
Kocián, K. - Kocourek, J. - Mičunek, T. - Schmidt, D. - Frydrýn, M. - Rábek, V. - Mičunková, K. - Hájková, B. - Nouzovský, L., - Svatý, Z.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
20.Testování originálních a neoriginálních náhradních dílů kapot Fabia II
Mičunek, T. - Jiroušek, O. - Frydrýn, M. - Kytýř, D. - Schmidt, D. - Zlámal, P. - Svatý, Z. - Doktor, T. - Nouzovský, L. - Fíla, T. - Lenková, A. - Koudelka, P. - Mičunková, K. - Neuhäuserová, M. - Hájková, B. - Šleichrt, J. - Adorna, M. - Hos, J. - Falta, J., - Fenclová, N.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
21.Revizní znalecké posudky pro Policii ČR Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
Mičunek, T. - Frydrýn, M. - Šachl, J. - Nouzovský, L., - Zoul, J.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
22.Internal structure of a deformation block, deformation block and deformation system
Mičunek, T. - Sovják, R. - Frydrýn, M., - Máca, P.
Patentová přihláška (nejde do RIV) (2015)
23.Forma pro výrobu prefabrikovaných prvků s mnohočetnými vertikálními dutinami
Frydrýn, M. - Máca, P. - Mičunek, T., - Sovják, R.
Funkční vzorek (2014)
24.Driver-Car Interaction and Safety
Bouchner, P. org. - Radová, Z. org. - Votruba, Z. org. - Novák, M. org. - Kumpošt, P. org. - Novotný, S. org. - Mičunek, T. org. - Matoušek, V. org. - Rothkrantz, L.J.M org. - Drahotský, I. org. - Kohút, P. org. - Konečný, J. org. - Machan, J. org. - Radimský, M. org., - Kuehn, W. org.
Pořádání konference (2014)
25.Residual velocity of the non-deformable projectile after perforating the ultra-high performance fibre reinforced concrete
Sovják, R. - Vavřiník, T. - Frydrýn, M. - Mičunek, T. - Zatloukal, J., - Máca, P.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2014)
26.Passive safety of Child Cyclist in Case of Collision with Passenger Car
Radová, Z. - Mičunek, T., - Schmidt, D.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2014)
27.Kategorizace bezpečnosti samostatných sjezdů vzhledem k nárazu vozidel
Mičunek, T. - Kocián, K. - Rábek, V. - Lenková, A. - Mičunková, K. - Nouzovský, L., - Svatý, Z.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2014)
28.Technické příčiny dopravních nehod na pracovních místech - etapa II.
Mičunek, T. - Frydrýn, M. - Šachl, J. - Lenková, A. - Rábek, V., - Mičunková, K.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2014)
29.Revizní znalecké posudky Obvodní soud pro Prahu 9
Šachl, J. - Mičunek, T. - Frydrýn, M. - Lenková, A., - Svatý, Z.
Výzkumná zpráva v češtině (2014)
30.Posouzení možnosti průjezdu nákladní soupravy
Mičunek, T. - Frydrýn, M. - Nouzovský, L. - Svatý, Z. - Kocourek, J. - Kumpošt, P., - Padělek, T.
Výzkumná zpráva v češtině (2014)
31.Reakce
Mičunek, T. - Fábera, V.
Software splňující podmínky RIV (2013)
32.Biomechanical analysis of the dummy responses in case of child pedestrian/cyclist collision with passenger car
Schejbalová, Z. - Mičunek, T., - Schmidt, D.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2013)
33.Access Bridge Design Measures for Safety Increase of the Road Infrastructure
Mičunek, T. - Schejbalová, Z., - Schmidt, D.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2013)
34.Dynamic Response of the Dummy in Case of Child Cyclist Collision with Passenger Car
Schejbalová, Z. - Mičunek, T., - Schmidt, D.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2013)
35.Automatický trigger pro spuštění záznamu vysokorychlostní kamery
Schmidt, D. - Mičunek, T.
Funkční vzorek (2013)
36.Anti - Glare Systems, Influence of Route of Divided Road on the Position of Anti - Glare Systems
Mičunek, T.
Zahraniční vědecká kniha (2013)
37.Zařízení pro stabilizaci a následné uvolnění objektů nebo soustav během testů pasivní bezpečnosti
Mičunek, T. - Schejbalová, Z.
Tuzemský patent (2013)
38.Nedání přednosti v jízdě bývá důsledkem jiných příčin
Šachl, J. - Mičunek, T., - Krpešová, K.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2013)
39.Využití 3D skenování při analýze dopravních nehod
Schmidt, D. - Mičunek, T., - Frydrýn, M.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z mezinárodní konference v češtině (2013)
40.Technické příčiny dopravních nehod na pracovních místech - etapa I.
Mičunek, T. - Frydrýn, M., - Lenková, A.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2013)
41.Návrh metodiky stanovení úseků směrově rozdělených pozemních komunikací, ve kterých dochází k oslňování řidičů protijedoucími vozidly v závislosti na směrových parametrech trasy
Šachl, J. - Mičunek, T. - Lenková, A., - Frydrýn, M.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2013)
42.Zpráva o provedení bezpečnostní inspekce silnice č. I/7 v blízkosti MÚK se silnicí č. I/16
Kocourek, J. - Mičunek, T., - Frydrýn, M.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
43.Revizní znalecké posudky Okresní soud Praha-západ
Šachl, J. - Mičunek, T. - Frydrýn, M., - Lenková, A.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
44.Revizní znalecké posudky Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
Šachl, J. - Mičunek, T. - Frydrýn, M. - Lenková, A. - Schmidt, D., - Šibor, R.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
45.Revizní znalecké posudky Okresní soud v Jihlavě
Šachl, J. - Mičunek, T. - Frydrýn, M. - Lenková, A., - Schmidt, D.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
46."Tahací harmonika" může zachraňovat životy při dopravních nehodách
Mičunek, T.
Článek (2013)
47.Pasivní bezpečnost pozemních komunikací v souvislosti s čely propustků
Mičunek, T.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2012)
48.Kategorizace bezpečnosti samostatných sjezdů vzhledem k nárazu vozidel do jejich čel
Mičunek, T. - Schejbalová, Z.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2012)
49.Kontinuální prostorové skenování komunikace
Mičunek, T. - Schmidt, D., - Marek, Z.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2012)
50.Zkrácená analýza dopravních nehod
Mičunek, T. - Schmidt, D. - Frydrýn, M., - Kocián, K.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2012)
51.Analýza dodržování bezpečného odstupu mezi vozidly
Smilek, P. - Mičunek, T.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2012)
52.Simulation of a Collision between Passenger Car and Child Pedestrian
Schejbalová, Z. - Kvášová, A. - Mičunek, T., - Marek, Z.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2012)
53.Zařízení pro stabilizaci a následné uvolnění objektů nebo soustav během testů pasivní bezpečnosti
Mičunek, T. - Schejbalová, Z., - Schmidt, D.
Funkční vzorek (2012)
54.Segment pro detekci kontaktní síly působící na stehenní skelet, pro testy pasivní bezpečnosti
Mičunek, T. - Frydrýn, M. - Schejbalová, Z., - Schmidt, D.
Funkční vzorek (2012)
55.Modul pro optickou detekci vzdáleností mezi vozidly v dopravním proudu
Mičunek, T. - Smilek, P., - Schejbalová, Z.
Funkční vzorek (2012)
56.Road Passive Safety
Mičunek, T.
Zahraniční vědecká kniha (2012)
57.Samostatný sjezd s integrovanou deformační zónou
Mičunek, T.
Tuzemský patent (2012)
58.Segment pro detekci kontaktní síly působící na stehenní skelet, pro testy pasivní bezpečnosti
Schejbalová, Z. - Mičunek, T.
Tuzemský patent (2012)
59.Analýza biomechanické zátěže dětského cyklisty při střetu s osobním vozidlem
Schejbalová, Z. - Kvášová, A., - Mičunek, T.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2012)
60.Zákonitosti a specifika tečného střetu vozidla se silničními svodidly
Drahotský, I. - Rábek, V. - Pýcha, D., - Mičunek, T.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2012)
61.Dokumentace míst dopravních nehod ve vztahu k znalecké činnosti
Šachl, J. - Mičunek, T., - Nedvědová, A.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2012)
62.Zkrácená analýza dopravních nehod
Mičunek, T. - Frydrýn, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2012)
63.Zkrácená analýza dopravních nehod - postup, poznatky z R46
Frydrýn, M. - Mičunek, T.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2012)
64.Zařízení pro stabilizaci a následné uvolnění objektů nebo soustav během testů pasivní bezpečnosti
Mičunek, T. - Schejbalová, Z.
Tuzemský užitný vzor (2012)
65.Dodržování bezpečné vzdálenosti
Mičunek, T. - Smilek, P.
Výzkumná zpráva v češtině (2012)
66.Revizní znalecké posudky Okresní soud Praha-východ
Šachl, J. - Mičunek, T. - Frydrýn, M. - Lenková, A. - Schmidt, D. - Zoul, J., - Šibor, R.
Výzkumná zpráva v češtině (2012)
67.Zařízení pro stabilizaci a následné uvolnění objektů nebo soustav během testů pasivní bezpečnosti
Mičunek, T. - Schejbalová, Z.
Přihláška užitného vzoru (nejde do RIV) (2012)
68.Zařízení pro stabilizaci a následné uvolnění objektů nebo soustav během zkoušek pasivní bezpečnosti
Mičunek, T. - Schejbalová, Z.
Patentová přihláška (nejde do RIV) (2012)
69.Pasivní bezpečnost pozemních komunikací v souvislosti s čely propustků
Mičunek, T.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2011)
70.Auto vs.dítě
Schejbalová, Z. - Mičunek, T.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2011)
71.Bezpečnost pozemních komunikací v souvislosti se samostatnými sjezdy
Mičunek, T.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2011)
72.Bezpečná dopravní infrastruktura - náraz do samostatného sjezdu
Mičunek, T. - Frydrýn, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2011)
73.Segment pro detekci kontaktní síly působící na stehenní skelet, pro testy pasivní bezpečnosti
Schejbalová, Z. - Mičunek, T.
Tuzemský užitný vzor (2011)
74.Dopravní bezpečnostní zařízení
Smilek, P. - Mičunek, T.
Tuzemský užitný vzor (2011)
75.Znalecká činnost v oboru dopravy
Šachl, J. - Mičunek, T., - Schejbalová, Z.
Článek (2011)
76.Příkopy a poutače mají výrazný vliv na následky nehod
Mičunek, T.
Článek (2011)
77.Problematika nárazů automobilů na čele propustků
Mičunek, T.
Článek (2011)
78.Limity úhlu havarijního výjezdu vozidla z pozemní komunikace
Šachl, J. - Mičunek, T., - Frydrýn, M.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2010)
79.Dopravní nehody s čely samostatných sjezdů
Mičunek, T. - Frydrýn, M.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2010)
80.Simulace střetu osobního automobilu s dětským chodcem
Schejbalová, Z. - Mičunek, T., - Lenk, J.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2010)
81.Simulace střetu osobního vozidla s dětským chodcem
Schejbalová, Z. - Mičunek, T., - Lenk, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
82.Simulace střetu osobního automobilu s dětským chodcem
Schejbalová, Z. - Mičunek, T., - Lenk, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
83.Simulace střetu osobního automobilu s dětským chodcem
Schejbalová, Z. - Mičunek, T., - Kvášová, A.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
84.Využití fotogrammetrie pro získání důležitých informací z policejní dokumentace a její použití v soudně inženýrské praxi
Marek, Z. - Mičunek, T., - Šachl, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
85.Dopravní nehody s nárazy na čela propustků
Mičunek, T.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
86.Dopravní nehody s nárazy na čela propustků
Mičunek, T. - Frydrýn, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
87.Vehicle vs. Child Pedestrian Collision - Full Scale Crash tests and Mathematical simulation
Schejbalová, Z. - Mičunek, T. - Junová, H., - Lenk, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2010)
88.Analýza nehod v silničním provozu
Šachl, J. - Šachl, J. - Schmidt, D. - Mičunek, T., - Frydrýn, M.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2010)
89.Možnosi snížení následků dopravních nehod technickými opatřeními a opatřeními po nehodě
Mičunek, T.
Doktorská práce (Ph.D.) (2010)
90.Segment pro detekci kontaktní síly působící na stehenní skelet, pro testy pasivní bezpečnosti
Schejbalová, Z. - Mičunek, T.
Přihláška užitného vzoru (nejde do RIV) (2010)
91.Segment pro detekci kontaktní síly působící na stehenní skelet, pro testy pasivní bezpečnosti
Schejbalová, Z. - Mičunek, T.
Patentová přihláška (nejde do RIV) (2010)
92.Pasivní bezpečnost pozemních komunikací v souvislosti se samostatnými sjezdy
Mičunek, T.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2009)
93.Limity úhlu havarijního výjezdu vozidla z pozemní komunikace
Šachl, J. - Mičunek, T., - Frydrýn, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2009)
94.Problematiky pevných překážek podél silnic a vyprošťování posádek po nehodách
Mičunek, T. - Frydrýn, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2009)
95.Využití analyzátoru PULSE při dynamických zkouškách pasivní bezpečnosti
Schejbalová, Z. - Šotola, M., - Mičunek, T.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2009)
96.Passenger car vs. child pedestrian collision simulation
Schejbalová, Z. - Mičunek, T., - Lenk, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2009)
97.Samostatný sjezd s integrovanou deformační zónou
Mičunek, T.
Tuzemský užitný vzor (2009)
98.Samostatný sjezd s integrovanou deformační zónou
Mičunek, T.
Přihláška užitného vzoru (nejde do RIV) (2009)
99.Samostatný sjezd s integrovanou deformační zónou
Mičunek, T.
Patentová přihláška (nejde do RIV) (2009)
100.Překážky v jízdě nad vozovkou
Šachl, J. - Schmidt, D. - Mičunek, T., - Frydrýn, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
101.Méně známé okolnosti typických nehod
Šachl, J. - Schmidt, D. - Mičunek, T., - Frydrýn, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
102.Analýza nehod v silničním provozu
Šachl, J. - Šachl, J. - Schmidt, D. - Mičunek, T., - Frydrýn, M.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2008)
103.Možnosti snížení následků doprvních nehod technickými opatřeními a opatřeními po nehodě
Mičunek, T.
Doktorandské minimum (2008)
104.Měřicí a dokumentační technika k analýze nehod
Šachl, J. - Schmidt, D., - Mičunek, T.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
105.Analýza nehod v silničním provozu
Šachl, J. - Šachl, J. - Schmidt, D. - Mičunek, T., - Frydrýn, M.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2007)
106.Znaky fingované nehody (jen) na prvý pohled
Šachl, J. - Schmidt, D., - Mičunek, T.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2006)
107.Kolize jízdní kolo - chodec
Kovanda, J. - First, J. - Lenk, J. - Mičunek, T. - Šotola, M. - Jírů, P. - Domkář, J. - Schejbalová, Z., - Hönig, M.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2006)
108.Kolize automobil-chodec
Kovanda, J. - First, J. - Lenk, J. - Mičunek, T. - Šotola, M. - Jírů, P. - Domkář, J. - Schejbalová, Z., - Hönig, M.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2005)
109.Měření vibrací na motocyklu JAWA 650
First, J. - Lenk, J. - Mičunek, T., - Šotola, M.
Výzkumná zpráva v češtině (2005)
110.Kolize automobil - bariéra II
Kovanda, J. - First, J. - Lenk, J. - Mičunek, T. - Šotola, M. - Jírů, P. - Domkář, J. - Schejbalová, Z. - Hönig, M. - Schmidt, D., - Šachl, J.
Výzkumná zpráva v češtině (2005)
111.Kolize automobil - bariéra
Kovanda, J. - First, J. - Lenk, J. - Mičunek, T. - Šotola, M. - Jírů, P. - Domkář, J. - Schejbalová, Z. - Hönig, M., - Scuderi, F.
Výzkumná zpráva v češtině (2005)
112.Vývoj mobilního zařízení pro urychlení vozidel při zkoušce pasivní bezpečnosti
First, J. - Mičunek, T.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2004)
113.Pedestrian Safety - Collision With Personal Car and Van Vehicle
Schejbalová, Z. - Lenk, J. - Kovandová, H. - Kovanda, J. - First, J., - Mičunek, T.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2004)
114.Pedestrian safety - collision with personal car and van vehicle
Schejbalová, Z. - Kovandová, H. - Lenk, J. - Mičunek, T. - First, J., - Kovanda, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
115.Zařízení pro urychlení vozidel při dynamických zkouškách pasivní bezpečnosti
First, J. - Kovanda, J. - Lenk, J., - Mičunek, T.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2004)
116.Kolize automobil - automobil
First, J. - Kovanda, J. - Lenk, J., - Mičunek, T.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2004)
117.Kolize motocykl - automobil
First, J. - Kovanda, J. - Lenk, J., - Mičunek, T.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2004)
118.Ponehodová opatření u pasivní bezpečnosti, vyprošťování osob z havarovaných vozidel
Mičunek, T.
Diplomová práce (2003)

* information comes from a university database VVVS

1.Vývoj inovativní metody k odhalování trestných činů v silniční dopravě s využitím elektronických nehodových dat
Mičunek, T.
2017 - 2020
VI20172020108
2.Bezpečnost a obrana pro InovaSEED - 06_Samostatný sjezd s integrovanou deformační zónou
Mičunek, T.
2014 - 2015
ED3.1.00/14.0304