Ing. Mgr. Michal Jeřábek, Ph.D.

fotografie osoby
Working place:
Room:
K311 - Konviktská 20, Praha
Phone:
+420-723425134
+420-224359611
E-mail:
jerabem1@fd.cvut.cz
Position at CTU:
Manager for Projects / Department of Applied Informatics in Transportation / FTS
Member:
Transport Ticketing and Information Systems Laboratory

Head of student project:

No head of student project.


* information comes from a university database VVVS

1.Method to Comparison of Cities
Jeřábek, M. - Kubat, J., - Fábera, V.
In: New Approaches in Management of Smart Manufacturing Systems. Basel: Springer Nature Switzerland AG, 2020. p. 113-128. ISSN 2522-8595. ISBN 978-3-030-40175-7.
Kapitola v zahraniční jiné knize (2020)
2.Decision Support for Municipality Information System Based on Statistical Methods
Hamerníková, B. - Fábera, V. - Beneš, V. - Jetmar, M. - Jeřábek, M. - Kubát, J. - Pančík, J., - Plaček, M.
In: New Approaches in Management of Smart Manufacturing Systems. Basel: Springer Nature Switzerland AG, 2020. p. 55-69. ISSN 2522-8595. ISBN 978-3-030-40175-7.
Kapitola v zahraniční jiné knize (2020)
3.On Statistical Method-Based Information System for Decision Support of Municipalities
Hamerníková, B. - Fábera, V. - Beneš, V. - Jetmar, M. - Jeřábek, M. - Kubát, J. - Pančík, J., - Plaček, M.
In: 4th EAI International Conference on Management of Manufacturing Systems. Cham: Springer International Publishing, 2020. p. 205-218. EAI/Springer Innovations in Communication and Computing. ISSN 2522-8595. ISBN 978-3-030-34271-5.
Stať ve sborníku (2020)
4.Smart, Smarter, and Smartest City: The Method to Comparison of Cities
Jeřábek, M. - Kubát, J., - Fábera, V.
In: 4th EAI International Conference on Management of Manufacturing Systems. Cham: Springer International Publishing, 2020. p. 33-41. EAI/Springer Innovations in Communication and Computing. ISSN 2522-8595. ISBN 978-3-030-34271-5.
Stať ve sborníku (2020)
5.Oponentní posudek na studii MOS
Sliacky, M. - Jeřábek, M., - Skuhra, R.
[Technical Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav dopravní telematiky, 2017. Report no. 83/2017.
Technická zpráva (2017)
6.Posouzení technické dokumentace řešení EOC na bázi BČK v systému SID
Sliacky, M. - Jeřábek, M.
[Research Report] Praha 5: Středočeský kraj, 2016. Report no. 67/2016.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
7.Studie harmonizace elektronického odbavování cestujících v Královehradeckém a Pardubickém kraji včetně krajských měst: Etapa B – Návrh řešení varianty D
Sliacky, M. - Jeřábek, M., - Matějec, J.
[Research Report] 2016. Report no. 64/2016.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
8.Studie harmonizace elektronického odbavování cestujících v Královehradeckém a Pardubickém kraji včetně krajských měst: Etapa A – Komplexní analýza současného stavu Etapa B – Etapa návrhu řešení
Sliacky, M. - Jeřábek, M. - Horažďovský, P., - Matějec, J.
[Research Report] 2016. Report no. 63/2016.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
9.Testování vzorku přenosné osobní pokladny dle technické specifikace
Sliacky, M. - Jeřábek, M. - Horažďovský, P., - Kovaljov, M.
[Research Report] České dráhy, a.s., 2016. Report no. 61/2016.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
10.Difference in Velocity of Persons on Pedestrian Crossings
Krčál, J. - Krčálová, L., - Jeřábek, M.
PARIPEX - Indian Journal of Research. 2015, 4(11), 178-180. ISSN 2250-1991.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2015)
11.Zkušební prostředí pro čipové technologie
Sliacky, M. - Svítek, M. - Borka, J. - Matějec, J. - Skuhra, R. - Jeřábek, M. - Horažďovský, P., - Nenka, P.
[Functional Sample] 2015.
Funkční vzorek (2015)
12.Simulátor centrálního prvku zařízení odbavovacích a informačních systémů ve veřejné dopravě (Terminal Management System)
Sliacky, M. - Svítek, M. - Borka, J. - Matějec, J. - Skuhra, R. - Jeřábek, M. - Horažďovský, P. - Mareš, J. - Orság, R. - Novotný, L. - Švédová, Z. - Pípa, M., - Ščerba, M.
[Functional Sample] 2015.
Funkční vzorek (2015)
13.Zkušební stolice (HW a SW) pro simulaci vozidlového zařízení prostředků veřejné osobní dopravy
Sliacky, M. - Svítek, M. - Borka, J. - Matějec, J. - Skuhra, R. - Jeřábek, M. - Horažďovský, P. - Orság, R. - Novotný, L. - Švédová, Z. - Pípa, M., - Ščerba, M.
[Functional Sample] 2015.
Funkční vzorek (2015)
14.Smart Cities Symposium Prague 2015
Přibyl, O. org. - Skolilová, P. org. - Sliacky, M. org. - Jeřábek, M. org. - Krčál, J. org. - Poláček, I. org., - Horák, T. org.
[Conference Hosting] 2015.
Pořádání konference (2015)
15.Poloprovoz certifikačního pracoviště OIS
Sliacky, M. - Svítek, M. - Borka, J. - Matějec, J. - Skuhra, R. - Jeřábek, M. - Horažďovský, P. - Nenka, P. - Mareš, J. - Orság, R. - Novotný, L. - Švédová, Z. - Pípa, M., - Ščerba, M.
[Pilot Plant] 2015.
Poloprovoz (2015)
16.Service quality of train system for visually impaired passengers
Jeřábek, M. - Jakl, F. - Krčál, J., - Krčálová, L.
In: 2015 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). New York: IEEE Press, 2015. ISBN 978-1-4673-6727-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2015)
17.Prediction system of occupancy of parking spaces
Šrotýř, M. - Jeřábek, M. - Lokaj, Z., - Zelinka, T.
In: 2015 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). New York: IEEE Press, 2015. ISBN 978-1-4673-6727-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2015)
18.Process Analysis of Transport Ticketing and Information Systems for Czech public transport
Sliacky, M. - Jeřábek, M. - Borka, J., - Skuhra, R.
In: 2015 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). New York: IEEE Press, 2015. ISBN 978-1-4673-6727-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2015)
19.Metodika ověřování interoperability odbavovacích a informačních systémů ve veřejné dopravě
Svítek, M. - Borka, J. - Sliacky, M. - Matějec, J. - Skuhra, R. - Jeřábek, M. - Horažďovský, P. - Nenka, P. - Mareš, J. - Orság, R. - Novotný, L. - Švédová, Z. - Pípa, M., - Ščerba, M.
[Applied Certified Methodology] 2015.
Uplatněná certifikovaná metodika (2015)
20.Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích VaV projektu TA02030435 za rok 2015
Svítek, M. - Borka, J. - Sliacky, M. - Matějec, J. - Skuhra, R. - Jeřábek, M., - Horažďovský, P.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2015. Report no. 57/2016.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2015)
21.Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích VaV projektu TA02030435 za rok 2014
Svítek, M. - Sliacky, M. - Borka, J., - Jeřábek, M.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav dopravní telematiky, 2015. Report no. 44/2015.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
22.Studie možností modernizace odbavovacích zařízení v regionálních autobusech IDS JMK
Sliacky, M. - Jeřábek, M.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2015. Report no. 60/2016.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
23.Řešení MAP provozované PMDP
Sliacky, M. - Jeřábek, M.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2015. Report no. 54/2016.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
24.Bezkontaktní čipové karty - rozbor standardů a analýza poskytnutých dat
Sliacky, M. - Jeřábek, M.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2015. Report no. 58/2016.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
25.Studie možnosti použití odbavovací techniky nového dodavatele ve stávajícím řešení elektronického odbavení cestujících ve společnosti Okresní autobusová doprava Kolín s.r.o.
Sliacky, M. - Jeřábek, M.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2015. Report no. 59/2016.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
26.Studie možnosti použití odbavovací techniky nového dodavatele ve stávajícím řešení elektronického odbavení cestujících ve společnosti Okresní autobusová doprava Kolín s.r.o.
Sliacky, M. - Jeřábek, M.
[Research Report] 2015. Report no. 46/2015.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
27.2015 Smart Cities Symposium Prague (SCSP)
Jeřábek, M. ed.
Prague, 2015-06-24/2015-06-25. New York: IEEE Press, 2015. ISBN 978-1-4673-6727-1.
Sborník (2015)
28.Process Analysis of Transport Ticketing and Information Systems for Czech Public Transport
Sliacky, M. - Jeřábek, M. - Borka, J., - Skuhra, R.
In: Smart Cities Symposium Prague 2015 Proceedings - Czech Technical University in Prague. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2015. pp. 30. ISBN 978-80-01-05742-1.
Abstrakt ve sborníku (2015)
29.Prediction System of Occupancy of Parking Spaces
Šrotýř, M. - Jeřábek, M. - Lokaj, Z., - Zelinka, T.
In: Smart Cities Symposium Prague 2015 Proceedings - Czech Technical University in Prague. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2015. pp. 29. ISBN 978-80-01-05742-1.
Abstrakt ve sborníku (2015)
30.Smart Cities Symposium Prague 2015 Proceedings - Czech Technical University in Prague
Jeřábek, M. ed. - Krčál, J. ed.
Prague, 2015-06-24/2015-06-25. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2015. ISBN 978-80-01-05742-1.
Sborník (2015)
31.Service Quality of Train System for Visually Impaired Passengers
Jakl, F. - Jeřábek, M. - Krčál, J., - Krčálová, L.
In: Smart Cities Symposium Prague 2015 Proceedings - Czech Technical University in Prague. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2015. pp. 34. ISBN 978-80-01-05742-1.
Abstrakt ve sborníku (2015)
32.PrePark
Jeřábek, M. - Brabec, M. - Kasanický, I. - Konár, O. - Malý, M. - Pelikán, E. - Mlynářová, T. - Zaoral, O. - Termer, J. - Rak, J. - Nosek, V. - Vajda, P., - Sklenář, P.
[Software] 2014.
Software splňující podmínky RIV (2014)
33.Telematics System for Increasing the Road Safety by Predicting the Occupancy of the Parking Areas on the Highways
Lokaj, Z. - Šrotýř, M. - Zelinka, T. - Jeřábek, M., - Kumpošt, P.
WSEAS Transactions on Systems. 2014, 13(13), 450-456. ISSN 1109-2777.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2014)
34.Telematics System dedicated for Provisioning of On-Line Information about Predicted Occupancy of Highway Parking Areas
Zelinka, T. - Jeřábek, M. - Šrotýř, M. - Lokaj, Z., - Kumpošt, P.
Journal of Systemics, Cybernetics and Informatics. 2014, 12(4), 64-68. ISSN 1690-4524.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2014)
35.Specification of Requirements for Visually Impaired Persons in Services in Transportation Electronic Information System
Jeřábek, M. - Krčál, J., - Zelinka, T.
Journal of Systemics, Cybernetics and Informatics. 2014, 12(4), 59-63. ISSN 1690-4524.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2014)
36.Authentication and Data Security in ITS Telecommunications Solutions
Zelinka, T. - Jeřábek, M., - Lokaj, Z.
Journal of Systemics, Cybernetics and Informatics. 2014, 12(2), 74-80. ISSN 1690-4524.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2014)
37.Funkční vzorek systému predikce obsazenosti parkovacích míst
Jeřábek, M. - Šrotýř, M. - Tvrdý, K. - Brabec, M. - Kasanický, I. - Konár, O. - Malý, M. - Pelikán, E. - Mlynářová, T. - Zaoral, O. - Termer, J. - Rak, J. - Nosek, V. - Vajda, P., - Sklenář, P.
[Functional Sample] 2014.
Funkční vzorek (2014)
38.Data Collection for Route Mapping for Persons with Limited Mobility and Sense of Orientation
Krčálová, L. - Krčál, J., - Jeřábek, M.
In: Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2014. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2014. pp. 3117-3121. ISBN 978-80-87952-07-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2014)
39.Telematics system for increasing the usage of parking facilities for trucks on the highways
Lokaj, Z. - Šrotýř, M. - Zelinka, T. - Jeřábek, M., - Kumpošt, P.
In: Communications, Circuits and Educational Technologies. http://www.europment.org/: EUROPMENT, European Society for Applied Sciences and Development, 2014. pp. 150-153. ISBN 978-1-61804-231-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2014)
40.The Use of NFC in Transportation Information System for Visually Impaired Persons
Jeřábek, M. - Krčál, J.
In: Proceedings of the International Conference on Information and Communication Technology for Education. Singapore: International Association of Computer Science and Information Technology Press, 2014. pp. 25-32. ISSN 1743-3517.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2014)
41.Transport system for predicting occupancy of parking lots on the highway network
Šrotýř, M. - Jeřábek, M. - Lokaj, Z. - Zelinka, T., - Kumpošt, P.
In: Proceedings of the 18th Word Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics. Orlando, Florida: International Institute of Informatics and Systemics, 2014. pp. 267-270. ISBN 978-1-941763-04-9.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2014)
42.Extension of Transportation Electronic Information System by Services for Visually Impaired Persons
Jeřábek, M. - Krčál, J., - Zelinka, T.
In: Proceedings of the 18th Word Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics. Orlando, Florida: International Institute of Informatics and Systemics, 2014. pp. 95-99. ISBN 978-1-941763-04-9.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2014)
43.Bezpečnostní analýzy změn technických norem za účelem zvýšení konkurenceschopnosti železnice
Leso, M. - Konopáč, T. - Kamenický, D. - Marvan, M. - Jeřábek, M. - Krčál, J., - Krčálová, L.
[Research Report] 2014.
Výzkumná zpráva v češtině (2014)
44.Proposal for Expansion of Transportation Information System for Visually Impaired Persons
Jeřábek, M. - Krčál, J.
In: Proceedings of the 11th European Transport Congress. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2013. pp. 111-114. ISBN 978-80-01-05321-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2013)
45.Service Quality Management for the ITS Mobile Wireless Multipath Telecommunications Subsystems
Zelinka, T. - Jeřábek, M. - Lokaj, Z., - Šrotýř, M.
In: 20th Anniversary of the Faculty of Transportation Sciences, Czech Technical University in Prague - Selected Papers. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2013. pp. 212-222. ISBN 978-80-01-05320-1.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně (2013)
46.Authentication and Fiat-Shamir Protocol
Jeřábek, M.
In: 20th Anniversary of the Faculty of Transportation Sciences, Czech Technical University in Prague - Selected Papers. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2013. pp. 183-191. ISBN 978-80-01-05320-1.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně (2013)
47.Expansion of Information System with NFC technology for Visually Impaired Passengers
Jeřábek, M. - Krčál, J.
In: Proceedings of the Second International Conference on Informatics & Applications. Lodz: Lodz University of Technology, 2013. pp. 306-310. ISBN 978-1-4673-5255-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)
48.The Use of NFC in Applications for Handicapped Persons
Jeřábek, M. - Krčál, J.
In: PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE MODERN SAFETY TECHNOLOGIES IN TRANSPORTATION. Košice: PERPETIS S.R.O., 2013. pp. 95-100. ISSN 1338-5240. ISBN 978-80-971432-1-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)
49.Barrier-free education at the Czech Technical University in Prague-modern European university
Krčál, J. - Jeřábek, M., - Krčálová, L.
In: 4th International Conference on New Horizons in Education. Oxford: Elsevier Science, 2013, pp. 543-550. Procedia Social and Behavioral Sciences. ISSN 1877-0428.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)
50.Data Security in ITS Telecommunications Solutions
Zelinka, T. - Jeřábek, M., - Lokaj, Z.
In: Recent Researches in Telecommunications, Informatics, Electronics & Signal Processing. Athens: WSEAS Press, 2013. pp. 17-23. Recent Advances in Electrical Engineering Series. ISSN 1790-5117. ISBN 978-960-474-330-8.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)
51.Authentication and Data Security in ITS Telecommunications Solutions
Zelinka, T. - Jeřábek, M., - Lokaj, Z.
In: Proceedings of the 17th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics. Orlando: IIIS - International Institute of Informatics and Systemics, 2013. pp. 295-300. ISBN 978-1-936338-87-0.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)
52.20th Anniversary of the Faculty of Transportation Sciences, Czech Technical University in Prague - Selected Papers
Votruba, Z. ed. - Jeřábek, M. ed.
Praha, 2013-09-01/2013-09-30. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2013. ISBN 978-80-01-05320-1.
Sborník (2013)
53.Proceedings of the 11th European Transport Congress
Jeřábek, M. ed. - Sliacky, M. ed.
Prague, 2013-09-19/2013-09-20. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2013. ISBN 978-80-01-05321-8.
Sborník (2013)
54.Sborník 11. konference Prezentace projektů
Jeřábek, M. ed. - Krčál, J. ed., - Krčálová, L. ed.
Praha, 2013-11-29. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2013. ISBN 978-80-01-05415-4.
Sborník (2013)
55.Proceedings of the 11th Conference on Presentation of Projects
Jeřábek, M. ed. - Krčál, J. ed., - Krčálová, L. ed.
Praha, 2013-11-29. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2013. ISBN 978-80-01-05416-1.
Sborník (2013)
56.Advanced Approach to Intelligent Transport Systems Design
Svítek, M. - Zelinka, T. - Jirovský, V., - Jeřábek, M.
International Journal Of Systems Applications, Engineering & Development. 2012, 6(1), 179-187. ISSN 2074-1308.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2012)
57.Project-Oriented Study at the Czech Technical University in Prague, Faculty of Transportation Sciences
Krčál, J. - Krčálová, L. - Jeřábek, M., - Votruba, Z.
In: 3rd International Conference on New Horizons in Education. Amsterdam: Elsevier Science, 2012, pp. 963-970. Procedia Social and Behavioral Sciences. ISSN 1877-0428. Available from: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042812040487
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
58.Advanced Model of Intelligent Transport Systems
Svítek, M. - Zelinka, T., - Jeřábek, M.
In: APPLIED MATHEMATICS in ELECTRICAL and COMPUTER ENGINEERING. New York: WSEAS Press, 2012. pp. 323-330. ISBN 978-1-61804-064-0.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
59.Performances Indicators of Authentication System
Jeřábek, M. - Krčálová, L.
In: Advances in Remote Sensing, Finite Differences & Information Security. New York: WSEAS Press, 2012. pp. 175-179. ISBN 978-1-61804-127-2.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
60.Citlivost na útok u protokolů nulové znalosti
Jeřábek, M.
In: QUAERE 2011. Hradec Králové: Magnanimitas, 2011. pp. 323-331. ISBN 978-80-904877-3-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2011)
61.Authentication using Zero-Knowledge Technique for ITS Applications
Jeřábek, M.
In: Proceedings of the International Scientific Conference Modern Safety Technologies in Transportation. Košice: SUPREMA Ltd., 2011. pp. 186-192. ISSN 1338-5232. ISBN 978-80-970772-0-4.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2011)
62.Autentizace technikou nulové znalosti
Jeřábek, M.
Praha: Defense date 2011-12-16. PhD Thesis. ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav informatiky a telekomunikací.
Doktorská práce (Ph.D.) (2011)
63.Messages Management System
Jeřábek, M. - Krčál, J., - Jíra, P.
[Software] 2010.
Software splňující podmínky RIV (2010)
64.EMS
Jíra, P. - Krčál, J., - Jeřábek, M.
[Software] 2010.
Software splňující podmínky RIV (2010)
65.Totožnost občanů ve státní správě
Jeřábek, M.
In: Mezinárodní Baťova konference. Zlín: Universita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. pp. 100-108. ISBN 978-80-7318-922-8.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
66.Messages Management System
Jeřábek, M. - Krčál, J. - Svoboda, L., - Krčálová, L.
In: Workshop 2010. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. pp. 52-53. CTU Reports. ISBN 978-80-01-04513-8.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2010)
67.The Safe Access Control into Complex Information Systems
Jeřábek, M. - Svítek, M.
In: Latest Trends on Communication & Information Technology. New York: WSEAS Press, 2010. pp. 96-100. ISSN 1792-4316. ISBN 978-960-474-207-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference (2010)
68.The Complex Information Systems with Safe Access Control
Jeřábek, M. - Svítek, M., - Lokaj, Z.
In: NEW ASPECTS of APPLIED INFORMATICS, BIOMEDICAL ELECTRONICS & INFORMATICS and COMMUNICATIONS. New York: WSEAS Press, 2010. pp. 188-192. ISSN 1792-460X. ISBN 978-960-474-216-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference (2010)
69.Databázové systémy pro dopravní aplikace
Jeřábek, M. - Kaliková, J. - Kalika, M. - Krčál, J., - Krčálová, L.
Praha: Czech Technical University in Prague, 2010. ISBN 978-80-01-04606-7.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2010)
70.Autentizace technikou nulové znalosti
Jeřábek, M.
Praha: Defense date 2010-06-22. Doctoral Minimum. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní.
Doktorandské minimum (2010)
71.Dedukce v databázových systémech
Jeřábek, M. - Krčál, J.
In: CD s recenzovanými příspěvky z Mezinárodní Baťovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2009. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, 2009. pp. 1564-1570. ISBN 978-80-7318-812-2.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2009)
72.Odjezdový model a parametry, které ho ovlivňují
Krčál, J. - Jeřábek, M.
In: CD s recenzovanými příspěvky z Mezinárodní Baťovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2009. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, 2009. pp. 1559-1563. ISBN 978-80-7318-812-2.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2009)
73.Hidden Object's Identity Algorithm for Distributed Information Systems
Jeřábek, M.
In: Proceedings of the 8th WSEAS International Conference on DATA NETWORKS, COMMUNICATIONS, COMPUTERS (DNCOCO '09). New York: WSEAS Press, 2009. pp. 190-194. ISSN 1790-5109. ISBN 978-960-474-134-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference (2009)
74.Mathematical application for departure model
Krčál, J. - Nagy, I., - Jeřábek, M.
In: Proceedings of the 2009 Euro American Conference on Telematics and Information Systems: New Opportunities to increase Digital Citizenship. New York: ACM, 2009. pp. 198-201. ISBN 978-1-60558-398-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2009)
75.EATIS'09 CONTRIBUTION PROCEEDINGS
Zelinka, T. ed. - Svítek, M. ed. - Jeřábek, M. ed., - Bartoň, P. ed.
Praha, 2009-06-03/2009-06-05. Praha: Wirelesscom s.r.o., 2009. ISBN 978-80-87205-07-5.
Sborník (2009)
76.Proceedings of the 2009 Euro American Conference on Telematics and Information Systems: New Opportunities to increase Digital Citizenship
Zelinka, T. ed. - Svítek, M. ed. - Jeřábek, M. ed., - Bartoň, P. ed.
Praha, 2009-06-03/2009-06-05. New York: ACM, 2009. ISBN 978-1-60558-398-3.
Sborník (2009)
77.Searching Module for Knowledge System in Transportation Applications
Krčál, J. - Jeřábek, M.
In: Computers and Simulation in Modern Science. Athens: WSEAS Press, 2008. p. 231-233. ISBN 978-960-474-032-1.
Kapitola v zahraniční jiné knize (2008)
78.Interaktivní webový učební text pro předměty "Návrh a programování databází" a "Tvorba interaktivní Internetových aplikací"
Krčál, J. - Jeřábek, M.
In: Pedagogický software 2008. České Budějovice: Scientific Pedagogical Publishing, 2008. pp. 395-397. ISBN 80-85645-59-9.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
79.Search Procedure in TKS
Krčál, J. - Jeřábek, M., - Kaliková, J.
In: The Present and Future of Modern Transport. Praha: Czech Technical University in Prague, 2008. pp. 151-152. ISBN 978-80-01-04056-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2008)
80.Practically Oriented Innovation in Subjects "Design and Programming of Database" and "Creation of Interactive Web Applications" at CTU FTS
Krčál, J. - Jeřábek, M.
In: Proceedings of Workshop 2008. Praha: Czech Technical University in Prague, 2008. pp. 160-161. ISBN 978-80-01-04016-4.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2008)
81.Simulation Program for Modelling of the Traffic Intersection Controlling System
Krčál, J. - Jeřábek, M.
In: 6th Conference of European Students of Traffic and Transportation Sciences. Žilina: Žilinská univerzita, 2008. pp. 52-55. ISBN 978-80-8070-869-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2008)
82.Model for Comparison of Types of Traffic Intersection Control Systems
Jeřábek, M. - Krčál, J.
In: Proceedings of the Junior Scientist Conference 2008. Vienna: Vienna University of Technology, 2008. pp. 43-44. ISBN 978-3-200-01612-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2008)
83.Simulation Program for Modelling of the Traffic Intersection Controlling System
Krčál, J. - Jeřábek, M.
In: 6th Conference of European Students of Traffic and Transportation Sciences. Žilina: Žilinská univerzita, 2008. pp. 52-55. ISBN 978-80-8070-870-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2008)
84.Method of Construction Scheme of Object Database to Using in Data Mining
Jeřábek, M. - Krčálová, L., - Krčál, J.
In: Proceedings of Workshop 2007. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2007, pp. 140-141. ISBN 978-80-01-03667-9.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2007)
85.Visuální návrh databázových struktur pomocí programu CASE Studio
Krčál, J. - Jeřábek, M.
In: Pedagogický software 2006. České Budějovice: Scientific Pedagogical Publishing, 2006, pp. 43-45. ISBN 80-85645-56-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
86.Zkvalitnění výuky předmětu databázové systémy na FD ČVUT
Krčálová, L. - Krčál, J., - Jeřábek, M.
In: Pedagogický software 2006. České Budějovice: Scientific Pedagogical Publishing, 2006, pp. 51-53. ISBN 80-85645-56-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)

* information comes from a university database VVVS

1.Metoda návrhu objektové databáze vzhledem k jejímu využití pro data mining
Jeřábek, M.
2006 - 2006
CTU0612016