Ing. Evžen Thöndel, Ph.D.

fotografie osoby
Working place:
Room:
B3-254 - Technická 2, Praha
Phone:
+420-224352091
E-mail:
thondee@fel.cvut.cz

No teaching.

Head of student project:

No head of student project.


* information comes from a university database VVVS

1.Virtual Reality for a Realistic Simulation with Dynamic Motion Platforms
Thöndel, E.
In: Proceedings of 33rd European Simulation and Modelling Conference. Ghent: EUROSIS - ETI, 2019. p. 259-263. ISBN 9789492859099.
Stať ve sborníku (2019)
2.Manipulators for Component Testing in Automotive and Aerospace
Thöndel, E.
[Functional Sample] 2018.
Funkční vzorek (2018)
3.Manipulators for Component Testing in Automotive and Aerospace
Thöndel, E.
[Pilot Plant] 2018.
Poloprovoz (2018)
4.Interactive Motion Platforms and Virtual Reality for Vehicle Simulators
Thöndel, E.
Acta Polytechnica CTU Proceedings. 2017, 12(1), ISSN 2336-5382.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2017)
5.Linear electromechanical actuators with high dynamics and load capacity for motion platforms
Thöndel, E.
[Functional Sample] 2017.
Funkční vzorek (2017)
6.Modelling and Optimal Control with Energy Regeneration of a 6DOF Motion Platform with permanent Magnet Linear Actuators
Thöndel, E.
In: European Simulation and Modelling Conference 2017. Ghent: EUROSIS - ETI, 2017. p. 373-377. ISBN 9789492859006.
Stať ve sborníku (2017)
7.Suppression of the Generator Imposition Vibration
Thöndel, E. - Vondřich, J.
Transaction on Electrical Engineering. 2016, 5(2), 47-52. ISSN 1805-3386.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2016)
8.The Impacts of Unbalance on the Start-up Dynamics of Flexibly Mounted Rotors
Jirků, S. - Thöndel, E.
Transaction on Electrical Engineering. 2015, 4(1), 1-4. ISSN 1805-3386.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2015)
9.Pohybová plošina se šesti stupni volnosti poháněná lineárními aktuátory
Thöndel, E. - Kočárník, P.
[Research Report] 2015. Report no. VZ 356/K13114/14.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
10.Mathematical Model of a Cogeneration Unit
Thöndel, E. - Kočárník, P.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2015. Report no. VZ/K13114/ET01.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2015)
11.A 6DOF Motion Platform with Permanent Magnet Linear Motors
Thöndel, E.
Transaction on Electrical Engineering. 2014, 3(4), 101-105. ISSN 1805-3386.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2014)
12.Simulátor osobního automobilu
Thöndel, E.
Czech Republic. Industrial Design CZ 36012. 2014-04-16.
Tuzemský průmyslový vzor (2014)
13.Modelling and Simulation of a 6DOF Motion Platform with Permanent Magnet Linear Actuators for Testing in Wind Tunnel
Thöndel, E.
In: The 2014 European Simulation and Modelling Conference. Ghent: EUROSIS - ETI, 2014, pp. 403-408. ISBN 978-90-77381-86-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2014)
14.Pohybový systém se čtyřmi stupni volnosti
Thöndel, E. - Bouchner, P.
Czech Republic. Utility Model CZ 26605. 2014-03-13.
Tuzemský užitný vzor (2014)
15.Mathematical Model of a Cogeneration Unit
Thöndel, E. - Kočárník, P.
[Research Report] Praha: FEL ČVUT, 2014. Report no. VZ417/K13114/15.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2014)
16.Bewegungssystem Haxapod mit zugehörigen Algorithmen
Thöndel, E.
[Unpublished Lecture] Westsächsische Hochschule Zwickau, Institut für Energie und Verkeht. 2014-11-13.
Nepublikovaná přednáška (2014)
17.FEL: návrh pohonů lokomotiv i simulátorů
Thöndel, E. - Zděnek, J. - Lettl, J., - Čeřovský, Z.
Pražská technika. 2014, 2014(6), 15. ISSN 1213-5348.
Článek (2014)
18.Professional vehicle drivers training and performance measurements with use of advanced driving simulator laboratory
Bouchner, P. - Novotný, S. - Došek, J. - Janda, M. - Kadlecová, J. - Novák, M. - Rozhdestvenskiy, D., - Thöndel, E.
Prague: CTU in Prague, Faculty of Transportation Sciences, Department of Vehicles, 2013. 1st, electronic edition. ISBN 978-80-01-05421-5.
Tuzemská vědecká kniha cizojazyčně (2013)
19.Testovací provoz výcvikového systému
Novotný, S. - Bouchner, P. - Rozhdestvenskiy, D. - Mík, J. - Válek, J., - Thöndel, E.
[Pilot Plant] 2013.
Poloprovoz (2013)
20.Model Predictive Motion Cueing Algorithm for a Truck Simulator
Thöndel, E. - Bouchner, P.
In: The 2013 European Simulation and Modelling Conference. Ghent: EUROSIS - ETI, 2013. pp. 188-192. ISBN 978-90-77381-79-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2013)
21.Metodika určovací zkoušky v reálném symetrickém cyklu
Thöndel, E.
[Research Report] Mnichovice: Pragolet, 2013. Report no. Pragolet-2012-01.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
22.Funkční vzor simulátoru kamionu
Thöndel, E. - Bouchner, P., - Novotný, S.
[Functional Sample] 2012.
Funkční vzorek (2012)
23.Nízkonákladová lehká pohyblivá plošina
Thöndel, E.
[Functional Sample] 2012.
Funkční vzorek (2012)
24.Šestistupňová pohyblivá elektrická plošina
Thöndel, E.
[Functional Sample] 2012.
Funkční vzorek (2012)
25.Design and Optimisation of a Motion Cueing Algorithm for a Truck Simulator
Thöndel, E.
In: European Simulation and Modelling Conference 2012. Ghent: EUROSIS - ETI, 2012. p. 165-170. ISBN 978-90-77381-73-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2012)
26.Modelling of Lifting Equipment with Backlash Consideration
Vondřich, J. - Thöndel, E.
In: Advances in Mechanisms Design. Heidelberg: Springer, 2012. pp. 73-80. Mechanisms and Machine Science. ISSN 2211-0984. ISBN 978-94-007-5124-8.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
27.Design and Optimal Control of a Linear Electromechanical Actuator for Motion Platforms with Six Degrees of Freedom
Thöndel, E.
In: Intelligent Automation and Systems Engineering. New York: Springer, 2011. p. 65-78. 1. vol. 103. ISBN 978-1-4614-0372-2.
Kapitola v zahraniční jiné knize (2011)
28.Software pro měření a ověřování algoritmu simulace pohybových vjemů
Thöndel, E.
[Software] 2010.
Software splňující podmínky RIV (2010)
29.Modelling Suppresion of Non-linear Machine Vibration
Vondřich, J. - Thöndel, E.
Journal of Machine Engineering. 2010, 10(2), 45-50. ISSN 1895-7595.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2010)
30.MODELLING OF VIBRATION WITH ABSORBER
Vondřich, J. - Thöndel, E., - Jirků, S.
Journal of Machine Engineering. 2010, 10(4), 100-105. ISSN 1895-7595.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2010)
31.Lineární elektromechanický aktuátor pro pohybové plošiny určené pro simulační techniku
Thöndel, E.
[Functional Sample] 2010.
Funkční vzorek (2010)
32.Laboratorní model pro ověření dynamického tlumení
Jirků, S. - Thöndel, E., - Vondřich, J.
[Functional Sample] 2010.
Funkční vzorek (2010)
33.Engineering Design of Machines with Rotating Members
Vondřich, J. - Thöndel, E.
In: Proceedings of the Eighth Latin American and Caribbean Conference for Engineering and Technology, June 01- June 04, 2010 Arequipa, Perú. Lima: Pontificia Universidad Catolica, 2010, ISBN 0-9822896-3-4.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
34.Electric Motion Platform for Use in Simulation Technology - Design and Optimal Control of a Linear Electromechanical Actuator
Thöndel, E.
In: World Congress on Engineering and Computer Science 2010 - Proceedings. Hong Kong: Newswood Limited - International Association of Engineers, 2010. pp. 960-965. Lecture Notes in Engineering and Computer Science. ISSN 2078-0958. ISBN 978-988-17012-0-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
35.Electric Motion Platform for Use in Simulation Technology - Design and Optimal Control of a Linear Electromechanical Actuator
Thöndel, E.
[Unpublished Lecture] České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, Katedra řídicí techniky a telematiky. 2010-12-03.
Nepublikovaná přednáška (2010)
36.Optimization software to design a motion platform with six degrees of freedom
Thöndel, E.
[Software] 2009.
Software splňující podmínky RIV (2009)
37.Simulátor lehkého a ultralehkého sportovního letadla
Thöndel, E.
Automatizace. 2009, 52(6), 367-370. ISSN 0005-125X.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2009)
38.Machine Vibrations with more Degrees of Freedom
Vondřich, J. - Thöndel, E.
Journal of Machine Engineering. 2009, 8(4), 80-87. ISSN 1895-7595.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2009)
39.Flight Simulator of Light and Ultra-light Sports Aircraft
Thöndel, E.
In: Driver-Car Interaction & Interface - Book of Proceedings 2009. Praha: Ústav Informatiky AV ČR, v.v.i., 2009, pp. 1-6. ISBN 978-80-87136-05-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2009)
40.Wash-out Algorithm for Driving and Flight Simulators
Thöndel, E.
In: Technical Computing Prague 2009. Praha: Humusoft, 2009, pp. 1-5. ISBN 978-80-7080-733-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2009)
41.POSSIBILITY OF NUMERICAL SOLUTION SUPPRESSION VIBRATION
Vondřich, J. - Thöndel, E.
In: Technical Computing Prague 2009. Praha: Humusoft, 2009. pp. 111-118. ISBN 978-80-7080-733-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2009)
42.Dynamic Effects of Machines on Foundations Buildings
Vondřich, J. - Thöndel, E.
In: Proceedings of the Fifth International Structual Engineering and Construction Conference. Leiden: CRC Press/Balkema, 2009, pp. 977-982. ISBN 978-0-415-56809-8.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2009)
43.VIBRATION SIMULATION MODEL
Thöndel, E. - Vondřich, J.
In: 50. Medzinárodná vedecká konferencia katedier častí a mechanizmov strojov. Žilina: Žilinská universita, Strojnícka fakulta, 2009. pp. 69-74. ISBN 978-80-554-0081-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2009)
44.Simulation Model of the Thermodynamic Cycle of a Three-Cylinder Double-Acting Steam Engine
Thöndel, E.
Chemical Product and Process Modeling. 2008, 3(1), 1-20. ISSN 1934-2659.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2008)
45.Numerické modelování vibrujících strojních součástí
Vondřich, J. - Havlíček, R., - Thöndel, E.
In: TECHMAT 2008. Pardubice: Universita Pardubice, 2008. pp. 79-83. ISBN 978-80-7395-136-8.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
46.Modelling, Simulation and Optimization of Damping
Vondřich, J. - Thöndel, E.
In: Technical Computing Prague 2008. Praha: Humusoft, 2008. ISBN 978-80-7080-692-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2008)
47.Simulating Motion Effects Using a Hydraulic Platform with Six Degrees of Freedom
Thöndel, E.
In: Proceedings of the Second IASTED Africa Conference on Modelling and Simulation. Calgary: IASTED, 2008, pp. 69-72. ISBN 978-0-88986-764-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2008)
48.VR Group & Pragolet - partners in design of Full Mission Simulators
Thöndel, E.
Czech Defence Industry & Security Review. 2008, 2008 1. ISSN 1213-3531.
Článek (2008)
49.Online Optimization of Vibration Manufacturing System
Vondřich, J. - Thöndel, E.
Journal of Machine Engineering. 2007, 7(1), 35-41. ISSN 1895-7595.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2007)
50.Utlumení vibrací stroje
Vondřich, J. - Thöndel, E.
In: Zborník príspevkov. Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2007. pp. 288-295. ISBN 978-80-227-2708-2.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
51.Modelling of Suppression of Dynamic Materials Stress
Vondřich, J. - Thöndel, E.
In: Proceedings of Euromat 2007. Frankfurt: Deutsche Gesellschaft für Materialkunde e.V., 2007. pp. 172-173.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2007)
52.Modelling and Simulation of Suppression Vibration Mechanical Systems
Vondřich, J. - Thöndel, E., - Hruška, J.
In: Proceedings of the 6th EUROSIM Congress on Modelling and Simulation. Vienna: ARGESIM, 2007. pp. 102-107. ISBN 978-3-901608-32-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2007)
53.Simulation model of the thermodynamic cycle of a three-cylinder double-acting steam engine
Thöndel, E.
In: Proceedings of the 6th EUROSIM Congress on Modelling and Simulation. Vienna: ARGESIM, 2007. pp. 52-57. ISBN 978-3-901608-32-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2007)
54.Simulation model of a rotary expander of a small cogeneration unit
Thöndel, E.
In: Proceedings of the IASTED Conference on Modelling and Simulation. Calgary: IASTED, 2007. pp. 144-149. ISBN 978-0-88986-701-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2007)
55.Control of Machine Vibration with Absorber
Vondřich, J. - Thöndel, E., - Havlíček, R.
Journal of Machine Engineering. 2006, 2006(3), 72-80. ISSN 1895-7595.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2006)
56.Simulační model asynchronního stroje
Thöndel, E.
In: Technical Computing Prague 2006. Praha: Humusoft, 2006. pp. 1-10. ISBN 80-7080-616-8.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
57.Modelling of LQR Control with Matlab
Vondřich, J. - Thöndel, E.
In: Technical Computing Prague 2006. Praha: Humusoft, 2006. pp. 1-7. ISBN 80-7080-616-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2006)
58.Modeling and Design of Absorber
Vondřich, J. - Thöndel, E.
In: XI-th International Conference: Computer Simulation in Machine Design-COSIM2006. Warsaw University of Technology, 2006. pp. 367-374. ISBN 83-89703-12-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2006)
59.Modelling of Tuneable Absorber
Vondřich, J. - Thöndel, E.
In: Proceedings of the Sixth IASTED International Conference on Modelling, Simulation, and Optimization. Calgary: IASTED, 2006.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2006)
60.Simulative Model of a Cogeneration Unit with a Steam Engine
Thöndel, E.
In: Radio-Electronics, Electrical and Power Engineering. Moscow: Moskovskij energeticeskij institut, 2006. pp. 3-4. ISBN 5-87789-022-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2006)
61.Modelling of LQR Control with Matlab
Vondřich, J. - Thöndel, E.
In: Technical Computing Prague 2006 - Sborník příspěvků 14. ročníku konference. Praha: Humusoft, 2006. pp. 105. ISBN 80-7080-616-8.
Abstrakt ve sborníku (2006)
62.Simulační model asynchronního stroje
Thöndel, E.
In: Technical Computing Prague 2006 - Sborník příspěvků 14. ročníku konference. Praha: Humusoft, 2006. pp. 98. ISBN 80-7080-616-8.
Abstrakt ve sborníku (2006)
63.Modelling and Control of a Cogeneration Unit with a Steam Engine
Thöndel, E.
Praha: Defense date 2006-09-26. Doctoral Minimum. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická.
Doktorandské minimum (2006)
64.Hydraulická základna jako prostředek pro simulaci sil v leteckých a řidičských simulátorech
Thöndel, E.
In: Sborník mezinárodní XLVI konference kateder částí a mechanizmů strojů. Liberec: Technická univerzita, 2005. pp. 341-344. ISBN 80-7083-951-1.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2005)
65.Simulační model klikového hřídele kogenerační jednotky
Thöndel, E.
In: Technical Computing Prague 2005: 13th Annual Conference Proceedings. Praha: VŠCHT, 2005. ISBN 80-7080-577-3.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2005)
66.Řízení absorberu kmitů pomocí Matlabu
Vondřich, J. - Thöndel, E.
In: Technical Computing Prague 2005: 13th Annual Conference Proceedings. Praha: VŠCHT, 2005, ISBN 80-7080-577-3.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2005)
67.Programmable control unit
Thöndel, E.
In: Radio-Electronics, Electrical and Power Engineering. Moscow: Moskovskij energeticeskij institut, 2005, pp. 114-115. ISBN 5-87789-019-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2005)

* information comes from a university database VVVS

1.Simulační model točivé redukce malé kogenerační jednotky
Thöndel, E.
2007 - 2007
CTU0720613