Ing. Zuzana Bělinová, Ph.D.

fotografie osoby
Working place:
Room:
K514a - Konviktská 20, Praha
Phone:
+420-224359974
E-mail:
machazuz@fd.cvut.cz
Position at CTU:
Deputy Vice-Dean for Foreign Relations - for Foreign Students / FTS
Member:
Laboratory of Telematics for Smart Cities
Laboratory of traffic management and modelling

Lecturer in the Bachelor's and Master's degree programme:

Lectures:
20SYN - System Engineering
20SYSA - Systems Analysis
Training course:
20SYN - System Engineering

Head of student project:

No head of student project.


* information comes from a university database VVVS

1.Predictive diagnostics usage for telematic systems maintenance
Tichý, T. - Brož, J. - Bělinová, Z., - Kouba, P.
In: 2020 Smart City Symposium Prague. New York: IEEE Press, 2020. ISBN 978-1-7281-6821-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2020)
2.Prediction of Traffic Accidents by Using Neural Network
Růžička, J. - Bělinová, Z. - Cikhardtová, K. - Tichý, T., - Korec, V.
Archieves of Transport System Telematics. 2019, 2019(4), 22-26. ISSN 1899-8208.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2019)
3.Implementation of new adaptive control algorithms in the defined urban area
Tichý, T. - Bělinová, Z. - Cikhardtová, K., - Boyarkin, I.
In: 2018 19th International Carpathian Control Conference (ICCC). New York: IEEE, 2018. p. 608-612. ISBN 978-1-5386-4762-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2018)
4.Smart parking in the Smart city application
Šilar, J. - Bělinová, Z. - Langr, M. - Růžička, J., - Hlubučková, K.
In: 2018 Smart City Symposium Prague. New York: IEEE Press, 2018. ISBN 978-1-5386-5017-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2018)
5.Methods of traffic surveys in cities for comparison of traffic control systems – a case study
Růžička, J. - Bělinová, Z. - Langr, M., - Šilar, J.
In: 2018 Smart City Symposium Prague. New York: IEEE Press, 2018. ISBN 978-1-5386-5017-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2018)
6.Evaluation of Traffic Control Impact on Smart Cities Environment
Cikhardtová, K. - Bělinová, Z. - Tichy, T., - Růžička, J.
In: 2016 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). New York: IEEE, 2016. ISBN 9781509011162.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
7.The Test of Traffic Control for Middle-Sized Towns Using Various Data Source
Tichý, T. - Bělinová, Z. - Cikhardtová, K., - Růžička, J.
In: Challenge of Transport Telematics: 16th International Conference on Transport Systems Telematics, TST 2016, Katowice-Ustrón, Poland, March 16–19, 2016, Selected Papers. Cham: Springer International Publishing AG, 2016. pp. 450-461. ISSN 1865-0929. ISBN 978-3-319-49645-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
8.Smarter traffic control for middle-sized cities using adaptive algorithm
Bělinová, Z. - Tichý, T. - Přikryl, J., - Cikhardtová, K.
In: 2015 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). New York: IEEE Press, 2015. ISBN 978-1-4673-6727-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2015)
9.20TSJ - Telematic systems and their desigh - part systems: Selected lectures on cooperative systems and related topics
Bělinová, Z.
Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2015. ISBN 978-80-01-05748-3.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2015)
10.Smarter traffic control for middle-sized cities
Bělinová, Z. - Tichý, T. - Přikryl, J., - Cikhardtová, K.
In: Smart Cities Symposium Prague 2015 Proceedings - Czech Technical University in Prague. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2015. p. 39. ISBN 978-80-01-05742-1.
Abstrakt ve sborníku (2015)
11.20TSJ - Telematic systems and their desigh - part systems: Selected lectures on cooperative systems and related topics
Bělinová, Z.
Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2015. ISBN 978-80-01-05747-6.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2015)
12.Retrospective Gap Filling - the Easy-OBU Way.
Kressler, F. - Stratil, H. - Pfister, J. - Srp, R., - Bělinová, Z.
Coordinates. 2014, X(3), 37-40. ISSN 0973-2136.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2014)
13.Easy-OBU system
Stratil, H. - Pfister, J. - Kressler, F. - Srp, R., - Bělinová, Z.
[Functional Sample] 2014.
Funkční vzorek (2014)
14.Using the intelligent unit for traffic management of saturated urban road networks
Faltus, V. - Tichý, T., - Bělinová, Z.
Archives of Transport System Telematics. 2013, 6(2013(1)), 4-8. ISSN 1899-8208.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2013)
15.ITS-EduNet – European Network for Training, Education and Outreach in the field of ITS
Bělinová, Z. - Simeonov, E.
In: Proceedings of the 11th European Transport Congress. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2013. ISBN 978-80-01-05321-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2013)
16.Using the intelligent unit for traffic management of saturated urban road networks
Faltus, V. - Tichý, T., - Bělinová, Z.
In: Transport Systems Telematics. Silesian University of Technology, 2013. ISBN 978-83-927504-5-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)
17.Retrospective gap filling - The Easy-OBU way
Kressler, F. - Stratil, H. - Pfister, J. - Srp, R., - Bělinová, Z.
In: Proceedings of the European Navigation Conference ENC 2013. Wien: European Group of Institutes of Navigation (EUGIN), 2013, ISBN 978-3-200-03154-8.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)
18.Studie aplikací kooperativních systémů v prostředí městské aglomerace se zaměřením na možnosti jejich využití v hl.m. Praze
Svítek, M. - Zelinka, T. - Votruba, Z. - Lokaj, Z. - Šrotýř, M. - Bureš, P., - Bělinová, Z.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2013.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2013)
19.Studie aplikací komunikace mezi vozidly a mezi vozidlem a infrastrukturou
Svítek, M. - Zelinka, T. - Lokaj, Z. - Bělinová, Z. - Faltus, V. - Šrotýř, M. - Langr, M., - Derbek, P.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav dopravní telematiky, 2013.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
20.Metodika interpretace DI v systému RDS-TMC
Bureš, P. - Vlčinský, J. - Kovaljov, M., - Bělinová, Z.
[Technical Report] 2013. Report no. FTS DTT 27/2014.
Technická zpráva (2013)
21.Comparison by Simulation of Different Approaches to Urban Traffic Control
Přikryl, J. - Tichý, T. - Bělinová, Z., - Kapitán, J.
Archives of Transport System Telematics. 2012, 5(4), 26-30. ISSN 1899-8208.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2012)
22.Comparison by Simulation of Different Approaches to Urban Traffic Control
Přikryl, J. - Tichý, T. - Bělinová, Z., - Kapitán, J.
In: Transport Systems Telematics 12th International Conference. Silesian University of Technology, 2012. pp. 76. ISBN 978-83-927504-1-3.
Abstrakt ve sborníku (2012)
23.New study fields and trends at Faculty of Transportation Sciences, Czech Technical University in Prague
Svítek, M. - Bělinová, Z., - Bína, L.
In: Proceedings book of 5th International Scientific Symposium of Transport Faculties "Collaboration Creates Opportunities". Žilina: University of Žilina, 2011, pp. 62-73. ISBN 978-80-554-0350-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2011)
24.The role of ITS architecture and standardization in achieving sustainable transport development
Bělinová, Z. - Bureš, P.
In: Recent Researches in Urban Sustainability and Green Development. Athens: WSEAS Press, 2011. pp. 172-178. ISSN 1792-4871. ISBN 978-1-61804-037-4.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2011)
25.Evolving ITS architecture, the Czech experience
Bělinová, Z. - Bureš, P., - Bárta, D.
In: Modern Transport Telematics. Berlin: Springer, 2011. pp. 94-102. ISSN 1865-0929. ISBN 978-3-642-24659-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2011)
26.Self-organization in transportation and its measuring
Bělinová, Z.
In: NEW ASPECTS of APPLIED INFORMATICS, BIOMEDICAL ELECTRONICS & INFORMATICS and COMMUNICATIONS. New York: WSEAS Press, 2010. pp. 203-207. ISSN 1792-460X. ISBN 978-960-474-216-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference (2010)
27.Intelligent transport system architecture - different approaches and future trends
Bureš, P. - Bělinová, Z., - Jesty, P.
In: Data And Mobility: Transforming Information Into Intelligent Traffic And Transportation Services, Proceedings Of The Lakeside Conference 2010. Berlin: Springer, 2010. pp. 115-127. Advances in Intelligent and Soft Computing. ISSN 1867-5662. ISBN 978-3-642-15502-4.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
28.Telematika v automobilech
Bělinová, Z. - Votruba, Z.
FLEET firemní automobily. 2010, VI(6), 58-63. ISSN 1337-6306.
Článek (2010)
29.Study of Standards and National ITS Architectures within the E-FRAME Project
Bělinová, Z. - Bureš, P.
Archives of Transport System Telematics. 2009, 2(1), 23-27. ISSN 1899-8208.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2009)
30.Theory of System Alliances in Transportation Science
Votruba, Z. - Novák, M. - Brandejský, T. - Fábera, V. - Bouchner, P. - Zelenka, J. - Vysoký, P. - Bělinová, Z., - Sadil, J.
Praha: Ústav Informatiky AV ČR, v.v.i., 2009. ISBN 978-80-87136-08-9.
Tuzemská jiná kniha cizojazyčně (2009)
31.Measuring of organization in traffic systems
Bělinová, Z.
In: EATIS'09 CONTRIBUTION PROCEEDINGS. Praha: Wirelesscom s.r.o., 2009. pp. 103-108. ISBN 978-80-87205-07-5.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2009)
32.Identification of driver's significant neighbouring vehicles and measuring traffic organization
Bělinová, Z.
In: Driver-Car Interaction & Interface - Book of Proceedings 2009. Praha: Ústav Informatiky AV ČR, v.v.i., 2009. pp. 140-144. ISBN 978-80-87136-05-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2009)
33.Evaluation of Organization in Transport
Bělinová, Z.
In: Advances in Transport Systems Telematics. Warszawa: Wydawnictwa komunikacji i lacznosci, 2009. pp. 9-16. ISBN 978-83-206-1753-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2009)
34.Analýza výskytu/využití samoorganizujících procesů v dopravních systémech
Bělinová, Z.
Praha: Defense date 2009-05-19. PhD Thesis. ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav řidicí techniky a telematiky.
Doktorská práce (Ph.D.) (2009)
35.Self-organizing Aspects in Transportation and Their Modelling
Bělinová, Z.
Neural Network World. 2008, 18(1), 33-38. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2008)
36.Creation of specialized ITS bachelor and master study programmes
Bělinová, Z. - Faltus, V., - Svítek, M.
In: Advances in Transport Systems Telematics. Warszawa: Wydawnictwa komunikacji i lacznosci, 2008. p. 17-24. ISBN 978-83-206-1715-3.
Krátká kapitola v zahraniční vědecké knize (2008)
37.Neurokybernetic analogies The results of their clinical applications and proposals for their further mutual simulation
Faber, J. - Novák, M. - Votruba, Z. - Svítek, M. - Kolda, T. - Sýkora, O. - Tichý, T. - Svoboda, P. - Faber, V. - Sadil, J. - Bělinová, Z. - Fábera, V., - Leso, M.
Praha: TRITON, 2008. ISBN 978-80-7387-194-9.
Tuzemská jiná kniha cizojazyčně (2008)
38.Samostatný obor ITS na ČVUT
Bělinová, Z. - Faltus, V., - Svítek, M.
In: Telematika pro regionální dopravu 2008. Brno: KPM COnsult, 2008, ISBN 978-80-904167-0-3.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
39.Nově vznikající obor na ČVUT - Inteligentní dopravní systémy
Bělinová, Z. - Faltus, V., - Svítek, M.
In: Současné trendy v technické kybernetice. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2008, pp. 103-108. ISBN 978-80-248-1812-2.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
40.Palubní jednotky - další využití
Bělinová, Z. - Faltus, V., - Wosyka, J.
In: ITS Bratislava´08. Praha: Wirelesscom s.r.o., 2008. ISBN 978-80-87205-03-7.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
41.Creation of specialized ITS bachelor and master study programmes
Bělinová, Z. - Faltus, V., - Svítek, M.
In: Transport Systems Telematics. Ustroň: Politechnika Slaska, 2008, pp. 4. ISBN 978-83-917156-9-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2008)
42.Kooperativní systémy v dopravě
Bělinová, Z.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2008. Report no. 267-2008-1930-EEG.
Výzkumná zpráva v češtině (2008)
43.ETNITE - evropský projekt podporující rozvoj ITS (Inteligentních dopravních systémů)
Bělinová, Z. - Sadil, J., - Svítek, M.
In: Telematika pro regionální dopravu 2007. Brno: KPM COnsult, 2007, ISBN 978-80-239-9273-1.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
44.Project ETNITE
Bělinová, Z. - Svítek, M., - Sadil, J.
In: ITS Prague 2007. Praha: Wirelesscom, 2007. ISBN 978-80-239-9311-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
45.Self-organization in transportation - myth or reality?
Bělinová, Z.
In: Proceedings of the International Conference TRANSTEC. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2007. pp. 245-248. ISBN 978-80-01-03782-9.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
46.Self-Organizing Processes in Transportation - Can We Use Them to Improve Traffic Control?
Bělinová, Z.
In: Transport Systems Telematics 2007. Silesian University of Technology, 2007. ISBN 978-83-917156-6-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference (2007)
47.Stručný výkladový seznam analogických neuro-kybernetických pojmů a návrhy pro jejich další vzájemnou simulaci
Faber, J. - Novák, M. - Votruba, Z. - Svítek, M. - Tichý, T. - Sadil, J. - Bělinová, Z., - Faber, V.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav řidicí techniky a telematiky, 2007. Report no. 318/2007.
Výzkumná zpráva v češtině (2007)
48.Self-Organizing Processes in Transportation - Can We Use Them to Improve Traffic Control?
Bělinová, Z.
Problemy Transportu - Transport Problems. 2007, 2(2), 49-54. ISSN 1896-0596.
Článek (2007)
49.Monitoring of Mobile Vehicles on the Earth Surface
Bláha, J. - Krása, J., - Bělinová, Z.
In: 5th Conference on Advanced Engineering Design AED 2006. Praha: ČVUT v Praze, 2006, ISBN 80-86059-44-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2006)
50.Monitoring of Objects and Moving Vehicles on the Earth Surface
Bělinová, Z. - Krása, J. - Bláha, J., - Říha, P.
In: Proceedings of Workshop 2006. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2006, pp. 794-795. ISBN 80-01-03439-9.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2006)
51.Calm-Gentle Introduction to Standard
Rajnoch, J. - Bělinová, Z. - Svítek, M. - Sadil, J. - Krása, J. - Vodrážka, V., - Bouchner, P.
In: Kybernetika a společnost na prahu XXI.století. Brno: VUT v Brně, 2005. pp. 121-127. ISBN 80-214-3058-3.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2005)
52.Utilization of Picocell Nets for Transmission Information in Transportation
Bláha, J. - Bělinová, Z.
In: Proceedings of Workshop 2005. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2005, pp. 1056-1057. ISBN 80-01-03201-9.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2005)
53.Monitoring of Objects and Moving Vehicles on the Earth Surface
Bělinová, Z. - Krása, J., - Bláha, J.
In: Proceedings of the DSP - MCOM 2005. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2005, ISBN 80-8073-313-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2005)
54.Evaluation of Traction Power Consumption Control System in The Czech Republic
Sadil, J. - Bělinová, Z. - Vodrážka, V. - Krása, J., - Rajnoch, J.
In: Second International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics - proceedings. Setúbal: Escola Superior de Tecnologia de Setúbal, 2005. pp. 328-331. ISBN 972-8865-31-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2005)
55.Traction Power Consumption Control in The Czech Republic resulting in Cost Reduction
Sadil, J. - Bělinová, Z. - Vodrážka, V. - Krása, J., - Rajnoch, J.
In: Proceedings of the IIIrd International Scientific Symposium ELEKTROENERGETIKA 2005. Košice: Technical University of Košice, 2005. pp. D. ISBN 80-8073-305-8.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2005)
56.General Aspect of Driver-car Interaction
Bouchner, P. - Krása, J. - Svítek, M. - Sadil, J. - Bělinová, Z. - Rajnoch, J., - Vodrážka, V.
In: Proceedings of the 7th WSEAS International Conference: Automatic Control, Modelling and Simullation (ACMOS '05). Athens: WSEAS Press, 2005. pp. 83-94. ISBN 960-8457-12-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2005)
57.Captive Project - Introduction to Cross-border Penalties Enforcement
Rajnoch, J. - Bělinová, Z. - Svítek, M. - Sadil, J. - Krása, J. - Vodrážka, V., - Bouchner, P.
In: ISEP 2005 - zbornik referatov - proceedings. Ljubljana: EC, 2005, pp. 41-46. ISBN 961-6187-34-1.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2005)
58.Etnite: building a european network on ITS training and education
Bělinová, Z. - Rajnoch, J. - Krása, J. - Sadil, J., - Bouchner, P.
In: Transport Systems Telematics 5th International Conference Proceedings. Ustron: Wydawnictwo Politechniki Slaskiej, 2005, pp. 23-29. ISSN 0209-3324.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2005)
59.Wireless Data Transmission in Transport Telematics
Bláha, J. - Bělinová, Z.
In: RTT 2004. Praha: ČVUT FEL, Katedra telekomunikační techniky, 2004, ISBN 80-01-03063-6.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2004)
60.Data Transmission Measurement for Analyze of System Parameters in ITS
Bláha, J. - Bělinová, Z.
In: Workshop 2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2004, pp. 1132-1133. ISBN 80-01-02945-X.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2004)
61.Data Transmission in Transport Telematics
Bláha, J. - Bělinová, Z.
In: The 23rd IEEE Convention of Electrical & Electronics. Tel Aviv: IEEE, 2004.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
62.Application Wireless Technologies in Transportation
Bláha, J. - Bělinová, Z.
In: Workshop 2003. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003, pp. 1124-1125.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2003)

* information comes from a university database VVVS

1.Výzkum alternativních metod určení polohy a jejich integrity s GNSS
Bělinová, Z.
2020 - 2022
CK01000163
2.Improvement of NAPs through the exploitation of traffic LOD DATEX II
Bělinová, Z.
2019 - 2020
3.Predikce dopravních excesů využívající neuronové sítě
Bělinová, Z.
2018 - 2019
TJ01000183
4.Univerzální inteligentní řídicí jednotka
Bělinová, Z.
2012 - 2015
TA02031360
5.Nové metody pro řízení dopravy v kongescích v intravilánu
Bělinová, Z.
2011 - 2014
TA01030603
6.Enhanced (EGNOS/EDAS) Accuracy SYstem with GNSS Outage Bridging Unit
Bělinová, Z.
2012 - 2014
287217
7.Enhanced (EGNOS/EDAS) Accuracy SYstem with GNSS Outage Bridging Unit
Bělinová, Z.
2012 - 2014
7E13074
8.Monitorování objektů a pohybu mobilních prostředků na Zemi
Bělinová, Z.
2005 - 2005
CTU0510216