Ing. Bc. Jana Kumpoštová, Ph.D.

fotografie osoby
Working place:
Room:
A-418 - Horská 3, Praha
E-mail:
kostaja2@fd.cvut.cz

Lecturer in the Bachelor's and Master's degree programme:

Lectures:
12ZAR - Introduction to Architectural Design

Head of student project:

No head of student project.


* information comes from a university database VVVS

1.Dílčí závěry projektu Posouzení vlivu SSZ jako nástroje na zpomalování silniční dopravy
Padělek, T. - Košťálová, J.
In: Sborník studentské vědecké konference "Trendy a inovace v dopravním stavitelství". Praha: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, 2016. pp. 6-13. ISBN 978-80-01-05973-9.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2016)
2.Bezpečnostní inspekce křižovatky silnic II/283 x III/28311 na území obce Libštát
Kocián, K. - Kumpošt, P. - Nováček, J., - Košťálová, J.
[Research Report] Libštát: Městys Libštát, 2016. Report no. 1.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
3.Posouzení vlivu SSZ jako nástroje pro zpomalování dopravy na bezpečnost silničního provozu
Padělek, T. - Košťálová, J.
In: YTEC 2015 - Sborník příspěvků konference. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2015. ISBN 978-80-01-05791-9.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2015)
4.Vliv vybraných nástrojů pro snižování silniční nehodovosti
Košťálová, J. - Padělek, T.
In: Research, Development and Innovation in Transport 2014. Ostrava: VŠB - TUO, Fakulta stavební, Katedra dopravního stavitelství, 2014. pp. 1-8. ISBN 978-80-248-3613-3.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2014)
5.Ověření vlivu vybraných nástrojů pro snižování silniční nehodovosti
Padělek, T. - Košťálová, J., - Kumpošt, P.
In: Sborník anotací konference Juniorstav 2014. VUT v Brně, Fakulta stavební, 2014, pp. 182. ISBN 978-80-214-4851-3.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2014)
6.Decision Support System for Distribution of Funds Allocated for Elimination of Accident Places
Padělek, T. - Košťálová, J.
In: Driver-Car Interaction & Safety 2014 - Proceedings. Praha: Dopravní fakulta ČVUT v Praze, Ústav dopravních prostředků, 2014. Driver-Car Interaction Conference Proceedings Series. ISBN 978-80-01-05663-9.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2014)
7.Směrnice o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury
Košťálová, J.
In: Juniorstav 2012 - Sborník anotací. VUT v Brně, Fakulta stavební, 2012. pp. 209. ISBN 978-80-214-4393-8.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2012)
8.Auditor bezpečnosti pozemních komunikací
Košťálová, J. - Dont, M.
Dopravní inženýrství. 2011, 2011(2), 16-17. ISSN 1801-8890.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2011)
9.Transpozice směrnice o řízení bezpečnosti silničního provozu
Košťálová, J. - Dont, M.
Silnice a železnice. 2011, 6(4), 59-60. ISSN 1803-8441.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2011)

* information comes from a university database VVVS
Nenalezeny žádné údaje.