Ing. Ivo Novotný, Ph.D.

fotografie osoby
Working place:
Room:
A-438 - Horská 3, Praha
E-mail:
novotivo@fd.cvut.cz

No teaching.

Head of student project:

Preference of Public Transport
  12X1PH - Bachelor's Degree Programme
  12X2PH - Master's Degree Programme

* information comes from a university database VVVS

1.Quantifiable benefits of public transport priority measures
Havlena, O. - Javořík, T. - Novotný, I. - Novotný, V., - Svetlík, M.
In: Sborník příspěvků konference Young Transportation Engineers Conference 2016. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2016. pp. 1-11. ISBN 978-80-01-06016-2.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2016)
2.Effects of Dedicated Bus Lanes on Travel Time Based on Data Evaluation
Novotný, I. - Javořík, T., - Novotný, V.
In: Sborník studentské vědecké konference "Trendy a inovace v dopravním stavitelství". Praha: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, 2016. pp. 37-43. ISBN 978-80-01-05973-9.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2016)
3.Traffic Data Evaluation as Part of Public Transport Priority Measures Assessment
Novotný, V. - Novotný, I., - Javořík, T.
In: Transport Problems 2016, Proceedings. Katowice: Wydział Transportu Politechniki Śląskiej, 2016. pp. 791-800. ISBN 978-83-935232-8-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2016)
4.Přestupní terminály VHD - teorie a praxe
Havlena, O. - Jacura, M., - Novotný, I.
In: Verejná osobná doprava 2015 - Zborník prednášok. Bratislava: Kongres STUDIO, spol. s r.o., 2015, pp. 60-67. ISBN 978-80-89565-20-7.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2015)
5.Rozvoj železnice v Praze v souvislostech udržitelné mobility a strategického plánu
Jacura, M. - Tittl, L. - Novotný, I., - Zděradička, ZM
In: Verejná osobná doprava 2014 - Zborník prednášok. Bratislava: Kongres STUDIO, spol. s r.o., 2014, pp. 82-85. ISBN 978-80-89565-15-3.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2014)

* information comes from a university database VVVS
Nenalezeny žádné údaje.