Ing. Jonáš Jirků

No teaching.

Head of student project:

No head of student project.


* information comes from a university database VVVS

1.MĚŘENÍ VÝFUKOVÝCH EMISÍ DRÁŽNÍCH VOZIDEL ZA PROVOZU: MĚŘENÍ POČTU ČÁSTIC, REAKTIVNÍCH SLOUČENIN DUSÍKU A SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ
Vojtíšek, M. - Pechout, M. - Beránek, V., - Jirků, J.
In: OVZDUŠÍ 2017 BRNO 10.–12. 4. 2017 PROGRAM A SBORNÍK KONFERENCE. Brno: Masarykova univerzita. 2017, s. 128-132. ISBN 978-80-210-8544-2.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2017)
2.Measurement of particulate matter emissions from diesel locomotives and rail vehicles during real-world line-haul operation
Vojtíšek, M. - Beránek, V. - Pechout, M., - Jirků, J.
In: EAC 2017 - European Aerosol Conference. EAC 2017 - European Aerosol Conference. Zurich, 27.08.2017 - 01.09.2017. GAEF. 2017
Abstrakt ve sborníku (2017)
3.On-track measurements of diesel motorized car and locomotives during line-haul passenger service
Vojtíšek, M. - Jirků, J. - Pechout, M, - Beránek, V.
In: 21th ETH Conference on Combustion Generated Nanoparticles. 21th ETH Conference on Combustion Generated Nanoparticles. ETH Zurich, 19.06.2017 - 22.06.2017. Niederrohrdorf: TTM A.Mayer. 2017
Abstrakt ve sborníku (2017)
4.Real driving emissions from a diesel-hydraulic rail vehicle
Vojtíšek, M. - Jirků, J., - Pechout, M.
In: 19th ETH Conference on Combustion Generated Nanoparticles. 19th ETH Conference on Combustion Generated Nanoparticles. Zurich, 28.06.2015 - 01.07.2015. 2015, Dostupné z: http://nanoparticles.ch/2015_ETH-NPC-19.html
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2015)
5.Výfukové emise železničního motorového vozu řady 854 během reálného provozu
Vojtíšek, M. - Jirků, J., - Pechout, M.
In: VODIČKA, P. a ZÍKOVÁ, N. S., eds. SBORNÍK XIII. VÝROČNÍ KONFERENCE ČESKÉ AEROSOLOVÉ SPOLEČNOSTI. 13. výroční konference České aerosolové společnosti. Třeboň, 25.10.2012 - 26.10.2012. Praha: Česká aerosolová společnost. 2012, s. 65-68. ISBN 978-80-86186-40-5. Dostupné z: http://cas.icpf.cas.cz/download/Sbornik_VKCAS_2012.pdf
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2012)
6.Operating History Artifacts of Large Engine Particulate Matter Emissions Measurement
Vojtíšek, M. - Jirků, J.
In: Proceedings of the ASME 2012 Internal Combustion Engine Division Spring Technical Conference ICES2012. ASME 2012 Internal Combustion Engine Division Spring Technical Conference ICES2012. Torino, 06.05.2012 - 09.05.2012. New York: American Society of Mechanical Engineers - ASME. 2012, s. 101-110. ISSN 1529-6598. ISBN 9780791844663.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
7.Measurement of exhaust emissions of railroad locomotives during real-world operation using an on-board system
Vojtíšek, M. - Jirků, J., - Opava, J.
In: 14th ETH Conference on Combustion Generated Nanoparticles. 14th ETH Conference on Combustion Generated Nanoparticles. Zürich, 02.08.2010 - 04.08.2010. Zürich: ETH. 2010, s. 110-119. ISBN 978-3-033-02531-8.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)

* information comes from a university database VVVS

1.Ekonomické zhodnocení vztahu spotřeby paliva a struktury emisí motorů kolejových hnacích vozidel
Jirků, J.
2016 - 2016
SGS16/106/OHK2/1T/16