covid-19 info

Ing. Milan Kříž, Ph.D.

fotografie osoby
Working place:
Room:
A-262 - Horská 3, Praha
Phone:
+420-224359174
E-mail:
krizmil1@fd.cvut.cz

Head of student project:

Consumer behaviour in logistics services with environmental attributes
  17X1HE - Bachelor's Degree Programme
Competitive Public Transport
  17X1KC - Bachelor's Degree Programme
  17X2KC - Master's Degree Programme

Professional focus:

  • Bus transport
  • Integrated transport systems
  • Passenger transport
  • Public transport
  • Railway lines
  • Railway traffic
  • Transport availability
  • Urban transport

* information comes from a university database VVVS

1.Modifikace makroskopického dopravního modelu
Kříž, M. - Přibyl, O. opon. - Janoš, V. supervisor - Marada, M. opon., - Kendra, M. opon.
Praha: Defense date 2020-06-26. PhD Thesis. CTU FTS. Department of Logistics and Management of Transport. Supervised by V. JANOŠ.
Doktorská práce (Ph.D.) (2020)
2.INFLUENCE OF LIBERALIZATION ON LONG-DISTANCE RAIL TRANSPORT IN THE CZECH REPUBLIC
Janoš, V. - Kříž, M.
international scientific journal tran&MOTAUTO WORLD. 2019, 2019(3), 111-113. ISSN 2367-8399.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2019)
3.INFLUENCE OF LIBERALIZATION ON LONG-DISTANCE RAIL TRANSPORT IN THE CZECH REPUBLIC
Janoš, V. - Kříž, M.
In: XXVII International Scientific Conference trans&MOTAUTO 2019. Sofia: Scientific-technical union of mechanical engineering, 2019. ISSN 1313-5031.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2019)
4.Synergie v plánování železničních linek. Zefektivnění obsluhy území veřejnou drážní dopravou. Metodika
Drábek, M. - Janoš, V. - Kužel, V. - Pospíšil, J. - Mazel, D. - Vávra, R. - Vašíček, R. - Karkošiaková, N. - Růžička, J. - Michl, Z. - Kříž, M., - Sojka, M.
[Certified Methodology (for RIV)] 2019.
Uplatněná certifikovaná metodika (2019)
5.Multimodální dopravní model a návrh linkového vedení MHD pro souměstí Uherské Hradiště, Staré Město a Kunovice
Janoš, V. - Kříž, M.
[Research Report] 2019.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2019)
6.Faktory ovlivňující vlastnictví předplatní jízdenky
Kříž, M.
[Unpublished Lecture] 2019-10-31.
Nepublikovaná přednáška (2019)
7.Souhrnný síťový návrh integrovaného taktového provozního konceptu na železniční síti ČR
Drábek, M. - Janoš, V. - Pospíšil, J. - Michl, Z. - Kříž, M. - Metelka, S. - Růžička, J. - Karkošiaková, N., - Vašíček, R.
[Technical Report] Praha: CTU FTS. Department of Logistics and Management of Transport, 2019. Report no. TJ01000162_V3.
Technická zpráva (2019)
8.Zkušenosti s modelováním úspor cestovních dob cestujících pro studie proveditelnosti – Železniční spojení Prahy, letiště Ruzyně a Kladna
Kříž, M.
[Unpublished Lecture] 2019-11-11.
Nepublikovaná přednáška (2019)
9.Factors Influencing Season Ticket Ownership: An Example from the Czech Republic
Kříž, M. - Janoš, V.
In: TRANSPORT MEANS 2019 - PROCEEDINGS OF THE 23rd INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2019. p. 398-402. ISSN 1822-296X.
Stať ve sborníku (2019)
10.Seznam záměrů výstavby nových železničních zastávek, jejichž realizace by snížila systémovou efektivitu obsluhy území veřejnou drážní dopravou.
Drábek, M. - Janoš, V. - Kužel, V. - Pospíšil, J. - Michl, Z. - Kříž, M. - Fridrišek, P., - Růžička, J.
[Technical Report] Praha: CTU FTS. Department of Logistics and Management of Transport, 2019. Report no. TJ01000162_V4.
Technická zpráva (2019)
11.PRAGMATIC APPROACH IN REGIONAL RAIL TRANSPORT PLANNING
Janoš, V. - Kříž, M.
Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. 2018,(100), 35-43. ISSN 0209-3324.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2018)
12.VEHICLE PRODUCTIVITY IN NEW OPERATED RAIL-SERVICES
Janoš, V. - Kříž, M.
international scientific journal tran&MOTAUTO WORLD. 2018, III(4/2018), 185-187. ISSN 2367-8399.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2018)
13.Smart Urban Transport
Janoš, V. - Kříž, M.
In: 2018 Smart City Symposium Prague. New York: IEEE Press, 2018. ISBN 978-1-5386-5017-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2018)
14.Using of the EVA Model in the Czech Republic
Janoš, V. - Kříž, M.
In: Road and Rail Infrastructure V, Proceedings of the Conference CETRA 2018. Zagreb: University of Zagreb, 2018. p. 1369-1376. ISSN 1848-9850. ISBN 978-953-8168-25-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2018)
15.VEHICLE PRODUCTIVITY IN NEW OPERATED RAIL-SERVICES
Janoš, V. - Kříž, M.
In: trans&MOTAUTO - 2018 PROCEEDINGS. Sofia: Scientific-technical union of mechanical engineering, 2018. ISSN 1313-5031.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
16.Analytická část - možnosti a limity synergie železničních linek
Drábek, M. - Kříž, M. - Michl, Z. - Urbaniec, K. - Kužel, V. - Janoš, V. - Vašíček, R. - Papež, R. - Karkošiaková, N. - Pospíšil, J., - Sojka, M.
[Research Report] Praha: CTU FTS. Department of Logistics and Management of Transport, 2018. Report no. TJ01000162-V1.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2018)
17.Posouzení vývoje frekvence na trati 194 s vazbou na alokaci potřebných přepravních kapacit
Janoš, V. - Kříž, M.
[Research Report] 2018.
Výzkumná zpráva v češtině (2018)
18.Zkušenosti z pravidelné aktualizace dat o dopravním chování v Pražské metropolitní oblasti
Kříž, M.
In: Dopravní chování v datech. Brno: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2018. p. 22-24. ISBN 978-80-88074-61-8.
Abstrakt ve sborníku (2018)
19.TECHNOLOGICAL ASPECTS OF EXTENSION OF TRANSPORT OPERATION ON RAIL-LINES IN RECONSTRUCTION
Janoš, V. - Kříž, M.
international scientific journal tran&MOTAUTO WORLD. 2017, II(5/2017), 196-198. ISSN 2367-8399.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2017)
20.TECHNOLOGICAL ASPECTS OF EXTENSION OF TRANSPORT OPERATION ON RAIL-LINES IN RECONSTRUCTION
Janoš, V. - Kříž, M.
In: trans&MOTAUTO-2017 PROCEEDINGS. Sofia: Scientific-technical union of mechanical engineering, 2017. ISSN 1313-5031.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2017)
21.Urban Transport in Smaller Towns
Janoš, V. - Kříž, M.
In: Transport Problems 2017, Proceedings. Katowice: Wydział Transportu Politechniki Śląskiej, 2017. p. 244-250. ISBN 978-83-945717-4-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2017)
22.Rychlá spojení metropolitních oblastí: dopady (nové) dostupnosti na pracovní trh
Marada, M. - Fráně, L. - Janoš, V. - Jaroš, V. - Kraft, S. - Kříž, M., - Kowalski, M.
[Certified Methodology (for RIV)] 2017.
Uplatněná certifikovaná metodika (2017)
23.VEHICLE- AND STAFF PRODUCTIVITY IN BUS URBAN TRANSPORT
Janoš, V. - Kříž, M.
trans & MOTAUTO WORLD. 2016, I(4/2016), 24-26. ISSN 2367-8399.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2016)
24.Infrastructure Parameters Affecting Capacity of Railways in TEN-T
Janoš, V. - Kříž, M.
In: Acta polytechnica CTU Proceedings. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2016. pp. 22-25. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06022-3.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2016)
25.Použití potenciální dostupnosti pro hodnocení dopravních projektů
Kříž, M. - Janoš, V.
In: Sborník příspěvků konference Young Transportation Engineers Conference 2016. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2016. ISBN 978-80-01-06016-2.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2016)
26.VEHICLE- AND STAFF PRODUCTIVITY IN BUS URBAN TRANSPORT
Janoš, V. - Kříž, M.
In: trans´16 MOTAUTO PROCEEDINGS. Sofia: Scientific-technical union of mechanical engineering, 2016. ISSN 1310-3946.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2016)
27.INFLUENCE OF THE UPCOMING HIGH-SPEED INFRASTRUCTURE ON TIME ACCESSIBLITY
Janoš, V. - Kříž, M.
In: Proceeding book from the international scientific conference. Žilina: EDIS - vydavatelstvo Žilinské univerzity, 2016. pp. 98-104. ISBN 978-80-554-1254-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2016)
28.Optimalizace využití tratí s vyčerpanou kapacitou
Michl, Z. - Janoš, V. - Drábek, M. - Sojka, M. - Pospíšil, J. - Kříž, M., - Vašíček, R.
[Certified Methodology (for RIV)] 2016.
Uplatněná certifikovaná metodika (2016)
29.Optimalizace rozvoje železničního systému v ČR z hlediska přepravních potřeb
Michl, Z. - Janoš, V. - Drábek, M. - Kříž, M. - Pospíšil, J. - Sojka, M., - Vašíček, R.
[Research Report] Praha: Technologická agentura ČR, 2016. Report no. 1.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2016)
30.Infrastructure Parameters Affecting Capacity of Railways in TEN-T
Janoš, V. - Kříž, M.
In: Proceedings of Abstracts. INTEROPERABILITY OF RAILWAY TRANSPORT – IRICoN 2016. Praha: CTU. Faculty of Transportation Sciences, 2016. p. 14-15. ISBN 978-80-01-05939-5.
Abstrakt ve sborníku (2016)
31.Hodnocení dopravní obsluhy území veřejnou dopravou pomocí makroskopických dopravních modelů
Kříž, M. - Michl, Z.
In: YTEC 2015 - Sborník příspěvků konference. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2015, pp. 120-125. ISBN 978-80-01-05791-9. Available from: http://www.ytec2015.fd.cvut.cz/cz/download/YTEC2015-Proceedings.pdf
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2015)
32.Řízení železniční dopravy
Drábek, M. org. - Kříž, M. org.
[Workshop Hosting] 2015.
Pořádání workshopu (2015)
33.Lokálky či VRT?
Pšenička, P. org. - Drábek, M. org. - Kříž, M. org., - Michl, Z. org.
[Workshop Hosting] 2015.
Pořádání workshopu (2015)
34.Ekonomické hodnocení projektů železničních staveb
Heinišová, A. org. - Drábek, M. org., - Kříž, M. org.
[Workshop Hosting] 2014.
Pořádání workshopu (2014)
35.Zastávkový populismus
Drábek, M. org. - Kříž, M. org., - Michl, Z. org.
[Workshop Hosting] 2014.
Pořádání workshopu (2014)
36.Využití modelů v programu VISUM jako podkladu pro zjišťování dopadů cílených úprav železniční infrastruktury
Kříž, M. - Michl, Z., - Pospíšil, J.
[Unpublished Lecture] 2014-03-18.
Nepublikovaná přednáška (2014)
37.Targeted upgrading of railway infrastructure as a result of systematic public transport planning
Pospíšil, J. - Kříž, M., - Drábek, M.
In: Systemy Transportowe. Katowice: Wydział Transportu Politechniki Śląskiej, 2014, ISBN 978-83-935232-4-5.
Abstrakt ve sborníku (2014)
38.Posouzení technických a vozebních požadavků pro nabídkové řízení na linky IDS JMK R6+S6, S61, S91
Kříž, M. - Pospíšil, J., - Janoš, V.
[Research Report] 2013.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)

* information comes from a university database VVVS

1.Rychlá spojení metropolitních oblastí: dopady (nové) dostupnosti na pracovní trh
Kříž, M.
2016 - 2016
TB0500MD005