Ing. Vladimír Plos, Ph.D.

Lecturer in the Bachelor's and Master's degree programme:

Lectures:
15Y1HL - (History of Civil Aviation)
Training course:
21BLED - Aviation Safety
21SLD - Seminar of Air Transport

Head of student project:

No head of student project.


* information comes from a university database VVVS

1.Effect of Air Operation Interruption on the Development of Reported Events
Plos, V. - Chlebek, J.
In: 2020 New Trends in Civil Aviation. Praha: IEEE Czechoslovakia Section, 2020. p. 95-98. ISSN 2694-7854. ISBN 978-80-01-06726-0.
Stať ve sborníku (2020)
2.Trends in Aviation Accidents During Flight Training
Hospodka, J. - Plos, V.
In: TRANSPORT MEANS 2019 - PROCEEDINGS OF THE 23rd INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2019. p. 296-298. ISSN 1822-296X.
Stať ve sborníku (2019)
3.Utilizing Ontologies and Structural Conceptual Models for Safety Data Management in Aviation Maintenance, Repair and Overhaul Organizations
Kraus, J. - Lališ, A. - Plos, V. - Vittek, P., - Stojić, S.
In: Transportation Research Procedia. Amsterdam: Elsevier B.V., 2018. p. 35-43. ISSN 2352-1465.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2018)
4.Signal versus noise concept in aviation safety data processing
Stojić, S. - Vittek, P. - Lališ, A., - Plos, V.
In: TRANSPORT MEANS 2018 - PROCEEDINGS OF THE 22nd INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2018. p. 709-713. ISSN 1822-296X.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2018)
5.DECLARED TRAINING ORGANISATIONS (DTO)
Hospodka, J. - Plos, V.
In: New Trends in Civil Aviation 2018. Žilinská univerzita v Žilině, 2018. p. 42-45. ISBN 978-80-554-1530-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
6.Database for collecting and evaluating safety events
Plos, V. - Voštová, V.
In: New Trends in Civil Aviation. Leiden: CRC Press/Balkema, 2018. p. 295-298. ISBN 978-0-8153-7602-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
7.Airport audit component as an integral part of the safety data processing system
Stojić, S. - Lališ, A. - Plos, V., - Voštová, V.
In: New Trends in Civil Aviation. Leiden: CRC Press/Balkema, 2018. p. 139-143. ISBN 978-0-8153-7602-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
8.Risk-based indicators and economic efficiency
Szabo, S. - Plos, V. - Hulínská, Š., - Vittek, P.
In: New Trends in Process Control and Production management. London: CRC Press, 2018. p. 513-516. ISBN 978-1-138-05885-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
9.Safety & Security Conference Prague 2018
Socha, V. ed. - Plos, V. ed., - Lališ, A. ed.
Praha, 2018-11-21/2018-11-22. Praha: IRIS - Rudolf Valenta, 2018. ISBN 978-80-904317-5-1.
Sborník (2018)
10.Probabilistic Model For Airport Runway Safety Areas
Szabo, S. - Vittek, P. - Kraus, J. - Plos, V. - Lališ, A. - Štumper, M., - Vajdová, I.
TRANSPORT PROBLEMS. 2017, 12(2), 89-97. ISSN 2300-861X.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2017)
11.Ontological Foundations of European Coordination Centre for Accident and Incident Reporting Systems
Křemen, P. - Kostov, B. - Blaško, M. - Ahmad, J. - Plos, V. - Lališ, A. - Stojić, S., - Vittek, P.
Journal of Aerospace Information Systems. 2017, 14(5), 279-292. ISSN 1940-3151.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2017)
12.Poloprovoz - řešení sběru a vyhodnocování dat s vlivem na bezpečnost
Křemen, P. - Vittek, P. - Ledvinka, M. - Lališ, A. - Kostov, B. - Plos, V. - Blaško, M. - Kraus, J. - Stojić, S., - Ahmad, J.
[Pilot Plant] 2017.
Poloprovoz (2017)
13.Integrated Safety Data Collection and Processing for Maintenance Organisations
Szentkeresztiová, K. - Lališ, A., - Plos, V.
In: TRANSPORT MEANS 2017 - PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE. Kaunas: Technical University, 2017. p. 56-59. ISSN 1822-296X.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2017)
14.ERCS – New Way to Risk Assesment
Plos, V.
In: Aeronautica XVII. Lublin: University College of Enterprise and Administration in Lublin, 2017. p. 123-127. ISBN 978-83-60617-49-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2017)
15.SISel
Ledvinka, M. - Kostov, B. - Křemen, P. - Blaško, M. - Lališ, A. - Stojić, S. - Plos, V. - Vittek, P. - Zavřel, L. - Holubec, J., - Kasl, T.
[Software] 2016.
Software splňující podmínky RIV (2016)
16.Reporting Tool
Ledvinka, M. - Kostov, B. - Blaško, M. - Křemen, P. - Vittek, P. - Kraus, J. - Stojić, S. - Plos, V., - Lališ, A.
[Software] 2016.
Software splňující podmínky RIV (2016)
17.Methodology for Risk-based Indicators Implementation
Plos, V.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2016, 4(17), 23-26. ISSN 1805-7578.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2016)
18.Možnosti využití systému SISel pro tvorbu SSP a SSp
Strouhal, M. - Vittek, P. - Křemen, P. - Plos, V. - Lánský, M. - Szabo, S. - Novák, M. - Endrizalová, E. - Kraus, J. - Lališ, A. - Stojić, S. - Štumper, M. - Kostov, B. - Ledvinka, M. - Holubec, J. - Kasl, T., - Zavřel, L.
[Other Methodology (not meeting RIV conditions)] 2016.
Jiná metodika (nejde do RIV) (2016)
19.Runway incursion and methods for safety performance measurement
Vittek, P. - Lališ, A. - Stojić, S., - Plos, V.
In: Production Management and Engineering Sciences: Proceedings of the International Conference on Engineering Science and Production Management (ESPM 2015), Tatranská Štrba, High Tatras Mountains, Slovak Republic, 16th-17th April 2015. Bratislava: University of Economics in Bratislava, 2016. pp. 321-326. ISBN 978-1-138-02856-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
20.Comprehensive emergency management for airport operator documentation
Kraus, J. - Vittek, P., - Plos, V.
In: Production Management and Engineering Sciences: Proceedings of the International Conference on Engineering Science and Production Management (ESPM 2015), Tatranská Štrba, High Tatras Mountains, Slovak Republic, 16th-17th April 2015. Bratislava: University of Economics in Bratislava, 2016. p. 139-144. ISBN 978-1-138-02856-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
21.The Role of Risk-Based Indicators for the Air Carrier
Plos, V. - Soušek, R. - Vittek, P., - Stojić, S.
In: Proceedings of 20th International Conference Transport Means 2016. Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2016. pp. 213-215. ISSN 1822-296X.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
22.HEMS Flights under IFR Conditions
Kraus, J. - Hlavatý, D. - Plos, V., - Štumper, M.
In: Proceedings of 20th International Conference Transport Means 2016. Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2016. p. 275-278. ISSN 1822-296X.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
23.Challenges of implementation and practical deployment of aviation safety knowledge management software
Vittek, P. - Lališ, A. - Stojić, S., - Plos, V.
In: Knowledge Engineering and Semantic Web - 7th International Conference. Basel: Springer, 2016. p. 316-327. Communications in Computer and Information Science. ISSN 1865-0929. ISBN 978-3-319-45879-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
24.Contribution of Hazard and Risk Modelling in Air Transport
Plos, V. - Vittek, P.
In: New Trends in Civil Aviation 2016. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, 2016. pp. 73-75. ISBN 978-80-554-1252-8.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2016)
25.Metodika pro vytváření indikátorů bezpečnosti a jejich využívání pro potřeby řízení bezpečnosti leteckých organizací
Vittek, P. - Lališ, A. - Stojić, S. - Plos, V. - Kraus, J. - Lánský, M. - Szabo, S. - Němec, V. - Křemen, P. - Kostov, B., - Ledvinka, M.
[Certified Methodology (for RIV)] 2016.
Uplatněná certifikovaná metodika (2016)
26.Odborná zpráva projekt INBAS (rok 2016)
Vittek, P. - Lališ, A. - Stojić, S. - Plos, V. - Kraus, J. - Lánský, M. - Szabo, S. - Němec, V. - Křemen, P. - Kostov, B. - Blaško, M. - Ledvinka, M., - Ahmad, J.
[Research Report] 2016.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2016)
27.The Role of Taxonomies for the Safety Indicators definition
Plos, V. - Němec, V., - Szabo, S.
In: Proceedings of the 20-th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics. Orlando: IIIS - International Institute of Informatics and Systemics, 2016. pp. 238-241. Volume I. ISBN 978-1-941763-43-8.
Stať ve sborníku (2016)
28.Risk-Based Indicators Implementation and Usage
Plos, V. - Soušek, R., - Szabo, S.
In: Proceedings of the 20-th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics. Orlando: IIIS - International Institute of Informatics and Systemics, 2016. pp. 235-237. Volume I. ISBN 978-1-941763-43-8.
Stať ve sborníku (2016)
29.Sensor Networks for CBRNE Detection
Kraus, J. - Plos, V., - Szabo, S.
MAD Special. 2015, 2(2), 26-29. ISSN 2336-2677.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2015)
30.The Possibility of Using Safety Indicators to Evaluate Security at Airports
Plos, V. - Vittek, P., - Voštová, V.
MAD Special. 2015, 2(2), 9-12. ISSN 2336-2677.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2015)
31.Enhancing Safety at Airline Operations Control Centre
Řasa, L. - Plos, V.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2015, 3(14), 5-8. ISSN 1805-7578.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2015)
32.State Safety Programme and State Safety Plan (Part two - States' approaches to the issue)
Vittek, P. - Lališ, A. - Stojić, S., - Plos, V.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2015, 3(13), 10-13. ISSN 1805-7578.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2015)
33.MEDA and its use in data collecting and evaluating
Plos, V.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2015, 3(15), 5-8. ISSN 1805-7578.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2015)
34."Friction Surfaces" of Airport Emergency Plan
Kraus, J. - Plos, V., - Vittek, P.
International Journal of Social, Education, Economics and Management Engineering. 2015, 8(8), 2372-2375.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2015)
35.Taxonomies and their role in the aviation Safety Management Systems
Stojić, S. - Vittek, P. - Plos, V., - Lališ, A.
eXclusive e-JOURNAL. 2015, 3(1), ISSN 1339-4509.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2015)
36.Mapa možných úmyslných a neúmyslných útoků na letadla v oblasti mezinárodních letišť
Němec, V. - Hanus, D. - Kraus, J. - Novák, M. - Plos, V. - Vittek, P. - Voštová, V. - Bugaj, M. - Novák, A. - Moravec, K., - Maršálek, D.
[Specialized Map with Expert Content] 2015.
Specializovaná mapa s odborným obsahem (2015)
37.Výskyt krizových situací na světových letištích při vzletech a přistáních vztahujících se ke geografickým charakteristikám
Němec, V. - Hanus, D. - Kraus, J. - Novák, M. - Plos, V. - Vittek, P. - Voštová, V. - Bugaj, M. - Novák, A. - Moravec, K., - Maršálek, D.
[Specialized Map with Expert Content] 2015.
Specializovaná mapa s odborným obsahem (2015)
38.Hard-Law vs. Soft-Law in Aviation
Kraus, J. - Plos, V.
In: Safety a Security konference Praha 2015. Praha: Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s., 2015. pp. 28-31. ISBN 978-80-86841-57-1.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2015)
39.The Usage of MEDA Factors for Risk Assessment of Processess in Aircraft Maintenance
Plos, V. - Szabo, S.
In: Selected Risks of Business Processes. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství, 2015. pp. 55-61. ISBN 978-80-01-05831-2.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2015)
40.Philosophy of Risk-Based Indicators Usage
Plos, V.
In: Mladá Veda 2015. Žilina: Žilinská univerzita, 2015. pp. 180-183. ISBN 978-80-554-1103-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2015)
41.Metodika pro zavedení, fungování a udržení národního systému pro řízení provozní bezpečnosti a dohledu nad bezpečnostní výkonností organizací působících v civilním letectví
Strouhal, M. - Vittek, P. - Plos, V. - Lánský, M. - Szabo, S. - Novák, M. - Endrizalová, E. - Kraus, J. - Lališ, A. - Stojić, S. - Štumper, M. - Křemen, P. - Kostov, B. - Ledvinka, M. - Holubec, J. - Kasl, T., - Zavřel, L.
[Certified Methodology (for RIV)] 2015.
Uplatněná certifikovaná metodika (2015)
42.Metodika pro tvorbu pohotovostních plánů mezinárodních letišť
Němec, V. - Hanus, D. - Kraus, J. - Novák, M. - Plos, V. - Vittek, P. - Voštová, V. - Bugaj, M. - Novák, A. - Moravec, K., - Maršálek, D.
[Certified Methodology (for RIV)] 2015.
Uplatněná certifikovaná metodika (2015)
43.Metodika pro tvorbu bezpečnostních programů mezinárodních letišť
Němec, V. - Hanus, D. - Kraus, J. - Novák, M. - Plos, V. - Vittek, P. - Voštová, V. - Bugaj, M. - Novák, A. - Moravec, K., - Maršálek, D.
[Certified Methodology (for RIV)] 2015.
Uplatněná certifikovaná metodika (2015)
44.Odborná zpráva projekt INBAS (rok 2015)
Vittek, P. - Lališ, A. - Stojić, S. - Plos, V. - Kraus, J. - Lánský, M. - Szabo, S. - Němec, V. - Křemen, P. - Kostov, B., - Ledvinka, M.
[Research Report] Praha: Laboratoř letecké bezpečnosti, ČVUT v Praze, FD, Ústav letecké dopravy, 2015.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2015)
45.Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2015
Strouhal, M. - Vittek, P. - Křemen, P. - Plos, V. - Lánský, M. - Szabo, S. - Novák, M. - Endrizalová, E. - Kraus, J. - Lališ, A. - Stojić, S. - Štumper, M. - Kostov, B. - Ledvinka, M. - Holubec, J. - Kasl, T., - Zavřel, L.
[Research Report] Praha: Laboratoř letecké bezpečnosti, ČVUT v Praze, FD, Ústav letecké dopravy, 2015.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2015)
46.Comprehensive emergency management for airport operator documentation
Kraus, J. - Vittek, P., - Plos, V.
In: Engineering Sciences and Production Management 2015. Košice: Podnikovohospodráska fakulta so sídlom v Košiciach, EU v Bratislave, 2015, pp. 53. ISBN 978-80-971555-4-4.
Abstrakt ve sborníku (2015)
47.Runway incursion and methods for safety performance measurement
Vittek, P. - Lališ, A. - Stojić, S., - Plos, V.
In: Engineering Sciences and Production Management 2015. Košice: Podnikovohospodráska fakulta so sídlom v Košiciach, EU v Bratislave, 2015, pp. 146. ISBN 978-80-971555-4-4.
Abstrakt ve sborníku (2015)
48.Creating of Risk-Based Indicators Base for Aircraft Maintenance Company
Plos, V.
In: Quality and Leading Innovation. Bratislava: University of Economics in Bratislava, 2015. pp. 28-29. ISBN 978-617-589-103-2.
Abstrakt ve sborníku (2015)
49.Analysis of the Process of Creating Airport Emergency Plan in Terms of Legislation
Kraus, J. - Plos, V. - Vittek, P. - Dociová, D. - Hajzler, O., - Němec, V.
MAD Special. 2014, 1(1), 39-42. ISSN 2336-2677.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2014)
50.The Methodology for Evaluating the Safety of Operations at the Uncontrolled Aerodromes
Plos, V. - Kraus, J. - Vittek, P., - Duša, T.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2014, 2(7), 20-23. ISSN 1805-7578.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2014)
51.State Safety Programme and State Safety Plan (Part one – State Safety Programme structure)
Vittek, P. - Stojić, S. - Lališ, A., - Plos, V.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2014, 2(12), 10-14. ISSN 1805-7578.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2014)
52.Reports About Occurrence of Events with Effect on Aviation Safety
Plos, V. - Vittek, P., - Jeřábek, K.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2014, 2(10), 13-16. ISSN 1805-7578.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2014)
53.Processes on Uncontrolled Aerodromes and Safety Indicators Part II
Plos, V. - Kraus, J. - Jeřábek, K., - Vittek, P.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2014, 2(7), 13-19. ISSN 1805-7578.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2014)
54.The New Approach to Airport Emergency Plans
Kraus, J. - Plos, V., - Vittek, P.
International Journal of Social, Management, Economics and Business Engineering. 2014, 8(8), 2369-2372. ISSN 1307-6892.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2014)
55.Implementation of Safety indicators for Aviation Services Providers
Matyáš, R. - Vittek, P. - Plos, V., - Lališ, A.
Acta Avionica. 2014, 16(29), 45-48. ISSN 1335-9479.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2014)
56.Návrh Risk-based indikátorů pro sledování bezpečnostní výkonnosti v letectví
Plos, V. - Vittek, P.
In: AIR TRANSPORT 2014. Košice: Technická Univerzita, 2014. pp. 122-124. ISBN 978-80-553-1867-7.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2014)
57.Riadenie bezpečnosti leteckej dopravy na úrovni štátu
Vittek, P. - Lališ, A. - Stojić, S., - Plos, V.
In: AIR TRANSPORT 2014. Košice: Technická Univerzita, 2014. pp. 185-187. ISBN 978-80-553-1867-7.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2014)
58.Využití bezpečnostních indikátorů pro předcházení krizovým situacím
Kraus, J. - Plos, V.
In: Bezpečnost, spolehlivost a rizika 2014. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2014. ISBN 978-80-7494-110-8.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2014)
59.Passengers’ Satisfaction with Airport Services at Security Check
Vittek, P. - Vokáč, R. - Stojić, S. - Kraus, J., - Plos, V.
In: Air Transport Security 2014. Praha: Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s., 2014. pp. 131-136. ISBN 978-80-86841-51-9.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2014)
60.Database of safety events and their use in the evaluation of operational safety
Plos, V. - Vittek, P. - Matyáš, R., - Jeřábek, K.
In: New Trends in Civil Aviation 2014. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2014. pp. 46-48. ISBN 978-80-7204-891-5.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2014)
61.Indicators for Assessment of Safety Management
Vittek, P. - Lališ, A. - Stojić, S. - Kraus, J., - Plos, V.
In: Rizika podnikových procesů. Ústí nad Labem: UJEP v Ústí nad labem, Fakulta výrobních technologií a managementu, 2014. pp. 38-41. ISBN 978-80-7414-766-1.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2014)
62.Process of Creating Airport Emergency Plan
Kraus, J. - Plos, V., - Vittek, P.
In: 19. Medzinárodná vedecká konferencia Riešenie krizových situácií v špecifickom prostredí. Žilinská univerzita v Žilině, 2014. pp. 401-407. ISBN 978-80-554-0875-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2014)
63.GNSS jamming
Štumper, M. - Kraus, J. - Vittek, P., - Plos, V.
In: INAIR 2014 - International Conference on Air Transport. Žilina: EDIS, 2014. pp. 79-82. ISBN 978-80-554-0944-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2014)
64.Building a State Level of Safety indicators (SPI)
Vittek, P. - Navrátil, P. - Stojić, S. - Lališ, A., - Plos, V.
In: INAIR 2014 - International Conference on Air Transport. Žilina: EDIS, 2014. pp. 91-94. ISBN 978-80-554-0944-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2014)
65.Příručka systému řízení ATO
Vittek, P. - Matyáš, R. - Plos, V., - Kraus, J.
[Certified Methodology (for RIV)] 2014.
Uplatněná certifikovaná metodika (2014)
66.Odborná zpráva projekt INBAS (rok 2014)
Vittek, P. - Lališ, A. - Stojić, S. - Plos, V. - Kraus, J. - Lánský, M. - Szabo, S. - Němec, V. - Křemen, P. - Kostov, B., - Ledvinka, M.
[Research Report] Praha: Laboratoř letecké bezpečnosti, ČVUT v Praze, FD, Ústav letecké dopravy, 2014.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2014)
67.Indikátory bezpečnosti pro ÚCL
Vittek, P. - Plos, V. - Lališ, A. - Stojić, S., - Štumper, M.
[Research Report] Praha: Laboratoř letecké bezpečnosti, ČVUT v Praze, FD, Ústav letecké dopravy, 2014.
Výzkumná zpráva v češtině (2014)
68.Aerodrome Flight Information Service
Procházka, J. - Plos, V.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2013, 1(1), 15-18. ISSN 1805-7578.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2013)
69.Processes on Uncontroled Aerodromes and Safety Indicators Part I
Plos, V. - Capoušek, L.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2013, 1(5), 11-15. ISSN 1805-7578.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2013)
70.The Usage of Risk-based Indicators
Němec, V. - Plos, V., - Vittek, P.
International journal of Science Commerce and Humanities. 2013, 1(5), 164-169. ISSN 2053-5295.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2013)
71.The Importance of Education in Aviation Safety in Czech Republic
Vittek, P. - Plos, V.
In: Proceedings of the 11th European Transport Congress. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2013. pp. 288-291. ISBN 978-80-01-05321-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2013)
72.Assessment and Management of Approach Safety
Kraus, J. - Plos, V., - Vittek, P.
In: X. Bezpečnost, rizika a krizové situace 2013. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013. pp. 85-90. ISBN 978-80-248-3226-5.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2013)
73.Increasing Airport Security Using Systems Engineering Approach
Kraus, J. - Vittek, P. - Plos, V., - Novák, M.
In: Air Transport Security 2013. Praha: Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s., 2013. pp. 37-40. ISBN 978-80-86841-44-1.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2013)
74.LPV for "Every" Aerodrome
Kraus, J. - Plos, V. - Vittek, P. - Duša, T. - Pleninger, S., - Hajzler, O.
In: 20th Anniversary of the Faculty of Transportation Sciences, Czech Technical University in Prague - Selected Papers. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2013. pp. 371-378. ISBN 978-80-01-05320-1.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně (2013)
75.Implementation of Safety Indicators in General Aviation
Vittek, P. - Plos, V., - Matyáš, R.
In: PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE MODERN SAFETY TECHNOLOGIES IN TRANSPORTATION. Košice: PERPETIS S.R.O., 2013. pp. 290-295. ISSN 1338-5240. ISBN 978-80-971432-1-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)
76.Modern research and Development in Air Transport
Kraus, J. - Duša, T. - Plos, V., - Vittek, P.
In: International Conference on Air Transport 2013. Žilina: EDIS, 2013. pp. 64-67. ISBN 978-80-554-0776-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)
77.Development and Utilization of Safety Indicators
Vittek, P. - Plos, V. - Jeřábek, K., - Němec, V.
In: Increasing Safety and Quality in Civil and Military Air Transport. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, 2013. pp. 120-123. ISBN 978-80-554-0665-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)
78.Metodika pro řízení provozní bezpečnosti malé letecké organizace
Vittek, P. - Němec, V. - Pleninger, S. - Kraus, J. - Plos, V., - Dociová, D.
[Certified Methodology (for RIV)] 2013.
Uplatněná certifikovaná metodika (2013)
79.Bezpečnostní indikátory - vývoj a využití v letecké dopravě
Vittek, P. - Plos, V., - Němec, V.
Perner's Contacts. 2012, 7(3), 254-263. ISSN 1801-674X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2012)
80.Air Accidents Caused by ATC Errors
Plos, V. - Němec, V.
Acta Avionica. 2012, 14(25), 83-86. ISSN 1335-9479.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2012)
81.Activities of Air Transport Department, Faculty of Transportation Sciences, CTU in the Security of Air Transport
Hajzler, O. - Plos, V., - Vittek, P.
In: Air Transport Security 2012. Praha: Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s., 2012. pp. 55-58. ISBN 978-80-86841-40-3.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2012)
82.Establishment of a System to Share Safety Information Between the "Small" Operators of Air Transport (General Aviation)
Plos, V. - Vittek, P.
In: Mladá Veda 2012 - Veda a krízové situácie. Žilina: Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, 2012. pp. 235-241. ISBN 978-80-554-0575-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
83.Principles of Economic Optimization for Implementation of Safety Management System
Plos, V. - Vittek, P.
In: InAir 2012. Žilina: EDIS, 2012. pp. 113-116. ISBN 978-80-554-0574-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
84.Approach to the Investigation of Air Accidents and its Impact on Safety
Plos, V. - Vittek, P.
Perner's Contacts. 2011, 6(5), 252-258. ISSN 1801-674X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně (2011)
85.Porovnání příčin leteckých nehod z pohledu odborného zjišťování a z pohledu pojišťoven
Němec, V. - Plos, V.
In: Zvyšovanie bezpečnosti a kvality v civilnom a vojenskom letectve. Žilina: ŽU Žilina - EDIS, 2011. pp. 130-137. ISBN 978-80-554-0364-9.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2011)

* information comes from a university database VVVS

1.Vytvoření metody definování a využívání Risk Based indikátorů pro zvyšování provozní bezpečnosti v letectví
Plos, V.
2014 - 2015
SGS14/167/OHK2/2T/16