Ing. Viktor Valenta

fotografie osoby
Department:
Department of Air Transport (16121)
Study programme:
Doctoral Degree Programme
Name of programme:
Technology in Transportation and Telecommunications
Code of programme:
P 3710
Study field:
P - Air Traffic Control and Management
Supervisor:
doc. Ing. Jakub Hospodka, Ph.D.
Supervisor specialist:
doc. Ing. Bc. Vladimír Socha, Ph.D.
Form of study:
part-time study
Study programme:
Doctoral Degree Programme
Name of programme:
Technology in Transportation and Telecommunications
Code of programme:
P 3710
Form of study:
part-time study
Location:
Prague
Study field:
P - Air Traffic Control and Management

Lecturer in the Bachelor's and Master's degree programme:

Lectures:
21N - Navigation

Head of student project:

Operation and Economic of the Air Transport
  21X1PE - Bachelor's Degree Programme
  21X2PE - Master's Degree Programme
Air Transport Operations
  21X1PV - Bachelor's Degree Programme
  21X2PV - Master's Degree Programme

* information comes from a university database VVVS

1.Pilots' performance and workload assessment: Transition from analogue to glass-cockpit
Socha, V. - Socha, L. - Hanáková, L. - Valenta, V. - Kušmírek, S., - Lališ, A.
Applied Sciences. 2020, 10(15), ISSN 2076-3417.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2020)
2.Effect of Psychological Training on Pilot’s Performance
Socha, V. - Socha, L. - Hanáková, L. - Karapetjan, L. - Valenta, V. - Kušmírek, S. - Pilmannová, T., - Olexa, P.
In: Transportation Research Procedia. Linz: Elsevier BV, 2020. p. 252-260. vol. 51. ISSN 2352-1465.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2020)
3.Workload assessment of air traffic controllers
Socha, V. - Hanáková, L. - Valenta, V. - Socha, L. - Ábela, R. - Kušmírek, S. - Pilmannová, T., - Tecl, J.
In: Transportation Research Procedia. Linz: Elsevier BV, 2020. p. 243-251. vol. 51. ISSN 2352-1465.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2020)
4.Effects of Airline Industry Growth on Pilot Training
Valenta, V.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2018, 6(4), 52-56. ISSN 1805-7578.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2018)
5.Implementing Evidence-Based Practice in Initial Pilot Training
Valenta, V.
In: Young Transportation Engineers Conference 2018. Praha: CTU. Faculty of Transportation Sciences, 2018. ISBN 978-80-01-06464-1.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2018)
6.Impact of Regulatory Changes on Operating Procedures Design in Commercial Air Transport Operations
Valenta, V. - Hulínská, Š., - Puškáš, T.
Journal Of Global Science. 2016, 1(1), ISSN 2453-756X.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2016)

* information comes from a university database VVVS

1.Vývoj modelu pro implementaci výcviku profesionálních pilotů založeného na zkušenostech z provozu
Valenta, V.
2017 - 2018
SGS17/155/OHK2/2T/16