Ing. Vladimír Machula

fotografie osoby
Working place:
Room:
A-223c - Horská 3, Praha
Phone:
+420-777189173
E-mail:
machuvla@fd.cvut.cz
Personal email
v.machula@gmail.com
fotografie osoby
Department:
Department of Air Transport (16121)
Study programme:
Doctoral Degree Programme
Name of programme:
Technology in Transportation and Telecommunications
Code of programme:
P 3710
Study field:
P - Air Traffic Control and Management
Supervisor:
doc. Ing. Peter Vittek, Ph.D.
Form of study:
part-time study
Study programme:
Doctoral Degree Programme
Name of programme:
Technology in Transportation and Telecommunications
Code of programme:
P 3710
Form of study:
part-time study
Location:
Prague
Study field:
P - Air Traffic Control and Management

Lecturer in the Bachelor's and Master's degree programme:

Training course:
21TPLV - Theory of the Pilot's Training

Head of student project:

No head of student project.


* information comes from a university database VVVS

1.Simulation of the Data Transmission from the Aerobatic Plane
Chlumský, P. - Kocur, Z., - Machula, V.
Przeglad Elektrotechniczny. 2013, 89(2b/2013), 199-204. ISSN 0033-2097.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2013)
2.Napájecí jednotka s řízením nabíjení
Neruda, M. - Machula, V.
[Functional Sample] 2013.
Funkční vzorek (2013)
3.Řídicí jednotka komunikace, sběru dat a napájení
Neruda, M. - Machula, V.
[Functional Sample] 2013.
Funkční vzorek (2013)
4.Modulární komunikační systém sběru dat
Neruda, M. - Machula, V.
Czech Republic. Utility Model CZ 26291. 2013-12-19.
Tuzemský užitný vzor (2013)
5.Komunikační systém pro českou antarktickou stanici Johann Gregor Mendel
Machula, V. - Neruda, M.
Access server. 2012, 11.(201212), ISSN 1214-9675.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2012)
6.Inteligentní napájecí jednotka pro komunikační zařízení české polární základny
Machula, V. - Kozák, M., - Neruda, M.
[Functional Sample] 2011.
Funkční vzorek (2011)
7.Autonomous Measurement and Communication System Development Methodology
Machula, V. - Neruda, M., - Šafránek, M.
In: 13th International Conference on Research in Telecommunication Technologies 2011. Brno: VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2011. pp. 66-69. ISBN 978-80-214-4283-2.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2011)
8.Simulation of Data Transfer from the Aerobatic Plane
Chlumský, P. - Kocur, Z., - Machula, V.
In: Proceedings of the 11th International Conference Knowledge in Telecommunication Technologies and Optics. Ostrava: VŠB - TUO, FEI, Katedra elektroniky a telekomunikační techniky, 2011. pp. 113-116. ISBN 978-80-248-2399-7.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2011)
9.Filtering Methods of the Inertial Position Measuring System
Machula, V. - Kocur, Z., - Chlumský, P.
In: Proceedings of the 2011 International Conference on Telecommunication Systems Management. Dallas, TX: American Telecommunications Systems Management Association Inc., 2011. pp. 35-38. ISBN 978-0-9820958-4-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2011)
10.Možné způsoby přenosu audiovizuálních dat z akrobatických letadel
Machula, V. - Kocur, Z.
Access server. 2010, 8(4), 1-6. ISSN 1214-9675.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2010)
11.Aktuální stav projektu eduroam v ČR
Kocur, Z. - Vacula, L., - Machula, V.
Elektrorevue. 2010, 13(2010/68), 68-1-68-7. ISSN 1213-1539.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2010)
12.Komunikační jednotka pro rychle se pohybující objekt
Machula, V. - Kocur, Z.
[Functional Sample] 2010.
Funkční vzorek (2010)
13.Řešení komunikace s rychle se pohybujícími objekty
Machula, V. - Kocur, Z.
[Pilot Plant] 2010.
Poloprovoz (2010)
14.Analysis of Influence of Disturbance Level on Data Transmission in Wireless Networks
Kocur, Z. - Machula, V. - Kulda, J., - Vojtěch, L.
In: TSP 2010 - 33rd International Conference on Telecommunications and Signal Processing. Budapest: Asszisztencia Szervező Kft., 2010. pp. 292-296. ISBN 978-963-88981-0-4.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
15.Systém pro monitorování rychle se pohybujících objektů
Machula, V. - Kocur, Z.
[Functional Sample] 2009.
Funkční vzorek (2009)

* information comes from a university database VVVS

1.Návrh a vývoj systému pro senzorovou síť s automatickým sběrem a přenosem dat v náročných klimatických podmínkách pro Českou antarktickou stanici Johanna Gregora Mendela.
Machula, V.
2012 - 2013
SGS12/144/OHK3/2T/13
2.G1 2403
Machula, V.
2011 - 2011
G1 2403