doc. Ing. Václav Jirovský, CSc.

fotografie osoby
Working place:
Room:
K406 - Konviktská 20, Praha
Phone:
+420-224359533
+420-224359535
E-mail:
jirovsky@fd.cvut.cz
Position at CTU:
Member of Scientific Council / FTS
Guarantee of study field 3708R047 - BEZ of bachelor's degree study / FTS
Guarantee of study field 3708T047 - BT of continuing master's study / FTS

Head of student project:

No head of student project.


Professional focus:

 • Analogue circuits
 • Architecture of computational systems
 • Computer attacs
 • Computer networks
 • Computer security
 • Cybernetics
 • Data transmission
 • Digital circuits
 • Electronic circuits
 • Electronic elements
 • Hardware
 • Impulse circuits
 • Printed circuits design
 • Radiocommunications
 • Signals
 • Telematics
 • Tolls

* information comes from a university database VVVS

1.Can a Machine Be Intelligent? The New Concept of Intelligent Machine
Jirovský, V. - Jirovský, V.
In: Human Interaction, Emerging Technologies and Future Applications II. Basel: Springer Nature Switzerland AG, 2020. p. 110-114. ISSN 2194-5357. ISBN 978-3-030-44266-8.
Stať ve sborníku (2020)
2.Impact of disruptive technologies on the human attitude
Jirovský, V. - Jirovský, V.
In: Human Interaction and Emerging Technologies. Cham: Springer, 2019. p. 84-89. ISSN 2194-5357. ISBN 978-3-030-25628-9.
Stať ve sborníku (2019)
3.Firmware pro OBU 4,9GHz a LTE
Galamboš, L. - Jirovský, V.
[Software] 2017.
Software splňující podmínky RIV (2017)
4.Funkční vzorek OBU DSRC, LTE
Jirovský, V.
[Functional Sample] 2017.
Funkční vzorek (2017)
5.Závěrečná zpráva k části WP26 „Pokročilé ICT systémy vozidel“ řešené Fakultou dopravní ČVUT v Praze
Jirovský, V. - Galamboš, L., - Vondráček, S.
[Research Report] Praha: CTU FTS. Department of Security Technologies and Engineering, 2017.
Výzkumná zpráva v češtině (2017)
6.Certifikace měření - kalibrační certifikát VOC
Jirovský, V. - Horák, M., - Pastorek, A.
[Other Methodology (not meeting RIV conditions)] 2016.
Jiná metodika (nejde do RIV) (2016)
7.Certifikace měření - kalibrační certifikát CO
Jirovský, V. - Horák, M.
[Other Methodology (not meeting RIV conditions)] 2016.
Jiná metodika (nejde do RIV) (2016)
8.Zapojení pro trvalé napájení elektronických jednotek v síti odpojované od zdroje
Jirovský, V.
Czech Republic. Patent CZ 305793. 2016-03-16.
Tuzemský patent (2016)
9.Zapojení transformátorového zdroje s velkým vstupním rozsahem
Jirovský, V.
Czech Republic. Patent CZ 305925. 2016-05-04.
Tuzemský patent (2016)
10.Audiovizuální dokument
Brynda, P. - Jirovský, V.
[Audiovisual Work] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústv bezpečnostních technologií a inženýrství, 2016.
Audiovizuální tvorba (2016)
11.Souhrnná výzkumná zpráva k projektu Trafficsensnet
Jirovský, V. - Pastorek, A.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství, 2016.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
12.Environmental monitoring system for urban areas
Brynda, P. - Jirovský, V., - Honzík, P.
In: Book of Abstracts First ECSA Conference 2016. Leipzig: HELMHOLTZ CENTRE FOR ENVIRONMENTAL RESEARCH - UFZ, 2016. pp. 57.
Abstrakt ve sborníku (2016)
13.Plynový blender
Jirovský, V.
Czech Republic. Utility Model Application.
Přihláška užitného vzoru (nejde do RIV) (2016)
14.Protokol komunikačního uzlu ad-hoc sítě mezi mezi vozidly
Jirovský, V. - Vondráček, S.
[Software] 2015.
Software splňující podmínky RIV (2015)
15.Interoperabilita mýta a variantní řešení pro Českou republiku
Jirovský, V.
Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství, 2015. ISBN 978-80-01-05844-2.
Vědecká kniha česky (2015)
16.Zapojení pro trvalé napájení elektronických jednotek v síti odpojované od zdroje
Jirovský, V.
Czech Republic. Utility Model CZ 28280. 2015-06-02.
Tuzemský užitný vzor (2015)
17.Zapojení transformátorového zdroje s velkým vstupním rozsahem
Jirovský, V.
Czech Republic. Utility Model CZ 28281. 2015-06-02.
Tuzemský užitný vzor (2015)
18.Průběžná zpráva k části WP26 „Pokročilé ICT systémy vozidel“ řešené Fakultou dopravní ČVUT v Praze
Jirovský, V. - Brynda, P., - Galamboš, L.
[Research Report] Praha: CTU FTS. Department of Security Technologies and Engineering, 2015.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
19.Komunikační protokol pro statické senzorické stanice
Galamboš, L. - Jirovský, V. - Brynda, P. - Kopřiva, J., - Pastorek, A.
[Software] 2014.
Software splňující podmínky RIV (2014)
20.Vizualizační www software
Jíra, P. - Jirovský, V., - Pastorek, A.
[Software] 2014.
Software splňující podmínky RIV (2014)
21.Funkční vzorek magnetického detektoru dopravního proudu
Jirovský, V. - Kopřiva, J.
[Functional Sample] 2014.
Funkční vzorek (2014)
22.Funkční vzorek mikrovlnného detektoru dopravního proudu
Jirovský, V. - Kopřiva, J., - Honzík, P.
[Functional Sample] 2014.
Funkční vzorek (2014)
23.Safety, Security and Privacy in Environmental Monitoring Systems
Jirovský, V.
Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství, 2014. ISBN 978-80-01-05478-9.
Tuzemská vědecká kniha cizojazyčně (2014)
24.Senzorická síť rozmístěná v lokalitě Praha 4 - Spořilov
Jirovský, V. - Vondráček, S. - Brynda, P. - Honzík, P. - Horák, M. - Kopřiva, J., - Pastorek, A.
[Pilot Plant] 2014.
Poloprovoz (2014)
25.Vzorek meteostanice na bázi komunikačního modulu Slave
Jirovský, V. - Kopřiva, J., - Horák, M.
[Functional Sample] 2013.
Funkční vzorek (2013)
26.Měřící a komunikační modul senzorické stanice Master
Jirovský, V. - Vondráček, S. - Honzík, P. - Brynda, P. - Horák, M. - Kopřiva, J. - Vondráček, S., - Pastorek, A.
[Functional Sample] 2013.
Funkční vzorek (2013)
27.Komunikační modul senzorického uzlu pro Bodyware
Jirovský, V. - Kopřiva, J., - Horák, M.
[Functional Sample] 2013.
Funkční vzorek (2013)
28.Interoperabilita systémů elektronického mýta v Evropském společenství
Jirovský, V. - Brynda, P., - Velatová, N.
Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství, 2013. ISBN 978-80-01-05254-9.
Vědecká kniha česky (2013)
29.Transport Telematics - Systemic View
Svítek, M. - Votruba, Z. - Zelinka, T. - Jirovský, V., - Novák, M.
New York: WSEAS Press, 2013. ISBN 978-1-61804-144-9.
Zahraniční jiná kniha (2013)
30.Advanced Approach to Intelligent Transport Systems Design
Svítek, M. - Zelinka, T. - Jirovský, V., - Jeřábek, M.
International Journal Of Systems Applications, Engineering & Development. 2012, 6(1), 179-187. ISSN 2074-1308.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2012)
31.Komunikátor pro testování OBU jednotek
Vondráček, S. - Jirovský, V. - Černý, P., - Libich, J.
[Functional Sample] 2011.
Funkční vzorek (2011)
32.Antény pro komunikaci s OBU jednotkou
Vondráček, S. - Jirovský, V., - Černý, P.
[Functional Sample] 2011.
Funkční vzorek (2011)
33.Society in a Virtual World - Chapter 3
Jirovský, V.
In: Security in Virtual Worlds, 3D Webs, and Immersive Environments. Hershey: Information science Reference, 2011. p. 36-72. ISBN 978-1-61520-891-3.
Kapitola v zahraniční vědecké knize (2011)
34.CYTER 2011 Cyber Terrorism and Crime Conference
Jirovský, V. org.
[Conference Hosting] 2011.
Pořádání konference (2011)
35.Zařízení pro testování vlastností OBU jednotek a komunikace s nimi
Vondráček, S. - Jirovský, V. - Černý, P., - Libich, J.
[Prototype] 2011.
Prototyp (2011)
36.Bezpečnost kyberprostoru České republiky v celosvětovém měřítku
Jirovský, V.
In: Bezpečnost kyberprostoru. Praha: Sdělovací technika, 2011.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2011)
37.Emerging Threats in Cyberspace
Jirovský, V.
In: Proceedings - Network Technologies and Communications NTC 2011. Singapore: Global Science & Technology Forum (GSTF), 2011. pp. 76-81. ISSN 2251-2233.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2011)
38.Bezpečnostní hrozby globálního kyberprostoru
Jirovský, V.
In: CYTER 2011. Prague: Czech Technical University, 2011. pp. 1-34. Doc. Ing. Václav Jirovský. ISBN 978-80-01-04846-7.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky (2011)
39.Emerging Threats in 21st Century Cyberspace
Jirovský, V.
In: ISSE 2011 Securing Electronic Business Processes. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden Gmbh, 2011. pp. 109-119. ISBN 978-3-8348-1911-6.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2011)
40.Bezpečnost kyberprostoru
Beneš, Petr ed. - Jirovský, V. ed.
Praha, 2011-10-25. Praha: Sdělovací technika, 2011.
Sborník (2011)
41.CYTER 2010 Cyber Terrorism and Crime Conference
Jirovský, V. org.
[Conference Hosting] 2010.
Pořádání konference (2010)
42.Společnost ve virtuálním světě
Jirovský, V.
In: CYTER 2010 Cyber Terrorism and Crime Conference. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství., 2010. pp. 1-39.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z lokální konference česky (2010)
43.CYTER 2010 Cyber Terrorism and Crime Conference
Jirovský, V. ed.
Praha, 2010-06-23/2010-06-24. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství., 2010.
Sborník (2010)
44.CYTER 2009 Cyber Terrorism and Crime Conference
Jirovský, V. org.
[Conference Hosting] 2009.
Pořádání konference (2009)
45.Kybernetická společnost
Jirovský, V.
In: Sborník přednášek konference CYTER 2009. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2009. pp. 15-28. ISBN 978-80-01-04372-1.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2009)
46.Security in Cyberspace
Jirovský, V.
In: CYTER 2009 Cyber Terrorism and Crime Conference. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství., 2009. pp. 1-34. ISBN 978-80-01-04372-1.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2009)
47.CYTER 2009 Cyber Terrorism and Crime Conference
Jirovský, V. ed.
Praha, 2009-06-22/2009-06-24. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství., 2009. ISBN 978-80-01-04372-1.
Sborník (2009)
48.Hybrid Solution of Interoperable European Toll Service
Jirovský, V. - Moos, P. - Přibyl, P. - Svítek, M., - Votruba, Z.
Transactions on Transport Sciences. 2008, 1(4), 165-174. ISSN 1802-971X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně (2008)
49.Architektura hybridního systému a standardního rozhraní
Jirovský, V.
In: Sborník přednášek 2. semináře o hybridních mýtných systémech. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2008, pp. 59-94. ISBN 978-80-01-04109-3.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
50.Energetická náročnost sektoru dopravy - prognozy ČR pro období 2010 až 2050
Duchoň, B. - Votruba, Z. - Vysoký, P. - Leso, M. - Sadil, J. - Moos, P. - Bína, L. - Pastor, O. - Skurovec, V. - Jirovský, V., - Honců, M.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2008. Report no. 2008.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2008)
51.Sborník přednášek 2. semináře o hybridních mýtných systémech
Jirovský, V. ed.
Praha, 2008-06-09/2008-06-10. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2008. ISBN 978-80-01-04109-3.
Sborník (2008)
52.Další rozvoj mýtného systému v České republice
Přibyl, P. - Jirovský, V.
Doprava. 2007, 49(6), 3-5. ISSN 0012-5520.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2007)
53.Koncept III. etapy realizace systému výkonového zpoplatnění
Moos, P. - Svítek, M. - Votruba, Z. - Jirovský, V. - Lehovec, F. - Skurovec, V., - Bína, L.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2007. Report no. 30102007.
Výzkumná zpráva v češtině (2007)
54.Základní koncept III. etapy rozvoje elektronického mýta v ČR
Moos, P. - Svítek, M. - Přibyl, P. - Votruba, Z. - Jirovský, V. - Lehovec, F. - Skurovec, V., - Bína, L.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2007. Report no. 07122007.
Výzkumná zpráva v češtině (2007)
55.Koncept certifikačního pracoviště zřízeného na FD ČVUT
Moos, P. - Svítek, M. - Přibyl, P. - Votruba, Z. - Jirovský, V. - Lehovec, F. - Skurovec, V., - Bína, L.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav řidicí techniky a telematiky, 2007. Report no. 07122007.
Výzkumná zpráva v češtině (2007)

* information comes from a university database VVVS

1.Vyhodnocení a reakce na kyberbezpečnostní hrozby v Internetu věcí se zaměřením na hardware a firmware zařízení
Jirovský, V.
2021 - 2024
VJ01010038
2.ISOLATOR - Detekce vad isolátorů energetických přenosových soustav
Jirovský, V.
2019 - 2022
VI3VS785
3.Studie příležitostí „Posouzení strategické a ekonomické výhodnosti stavby polygonu"
Jirovský, V.
2020 - 2020
CPV 71241000
4.Experimentální vývoj pro výrobu ve společnosti SPEL, a.s.
Jirovský, V.
2016 - 2019
EG15_019/0004329
5.Understand the Dimensions of Organised Crime and Terrorist Networks for Developing Effective and Efficient Security Solutions for First-line-practitioners and Professionals
Jirovský, V.
2016 - 2019
700688
6.Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka
Jirovský, V.
2012 - 2017
TE01020020
7.CITISENSE - Vývoj na senzorech založených sítí pro zlepšování kvality života ve městech
Jirovský, V.
2012 - 2016
308524
8.TRAFFICSENSNET - Senzorické sítě v dopravě
Jirovský, V.
2012 - 2015
TA02031405
9.Automatizace nástrojů sloužících k detekci informační kriminality v síti Internet a s tím spojené zajištění potřebných informací určených pro odhalování, vyšetřování a dokazování předmětných incidentů
Jirovský, V.
2011 - 2013
VF20112013017
10.Role pokročilých technologií v radikalizaci sociální skupin
Jirovský, V.
2012 - 2013
TD010208
11.Problematika kybernetických hrozeb z hlediska bezpečnostních zájmů České republiky
Jirovský, V.
2008 - 2010
VD20072010B13