doc. Ing. Helena Bínová, Ph.D.

fotografie osoby
Working place:
Room:
A-223b - Horská 3, Praha
E-mail:
binova@fd.cvut.cz

No teaching.

Head of student project:

No head of student project.


* information comes from a university database VVVS

1.Air Transport and its Socio-Economic Impacts
Vittek, P. - Van Den Bergh, S. - Zozuľák, R., - Bínová, H.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2020, 8(4), 12-19. ISSN 1805-7578.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2020)
2.Assessment of All-Electric General Aviation Aircraft
Hospodka, J. - Bínová, H., - Pleninger, S.
ENERGIES. 2020, 13(23), ISSN 1996-1073.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2020)
3.Problematika nedokončených dopravních staveb
Bínová, H.
Silniční síť základ civilizace a prosperity. 2019, 2019(2), 40-43. ISSN 1805-403X.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2019)
4.Integrace letecké a železniční dopravy
Bínová, H.
Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2019. ISBN 978-80-01-06660-7.
Vědecká kniha česky (2019)
5.LOGISTICS OPERATIONS WHEN TRANSHIPPING FROM CONTAINER VESSELS
Bínová, H. - Hnát, V., - Mráček, V.
In: CLC 2018: Carpathian Logistics Congress. Ostrava: Tanger Ltd., 2019. p. 102-109. 1. vol. 1. ISBN 978-80-87294-88-8.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2019)
6.COMPARISON SEA AND RAIL TRANSPORT OF CONTAINER
Bínová, H. - Březina, E., - Mráček, V.
In: VII. International Scientific Conference of the Faculty of Transport Engineering. Pardubice: University of Pardubice, 2018. p. 57-64. 1. vol. 1. ISBN 978-80-7560-152-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2018)
7.Changes to transportation systems and socio-economic impacts
Bínová, H. - Heralová, D., - Vokáč, R.
In: New Trends in Process Control and Production management. London: CRC Press, 2018. p. 47-52. ISBN 978-1-138-05885-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
8.Application of Prognostic Methods in Air Transport
Bínová, H. - Mráček, V.
In: New Trends in Civil Aviation 2018. Žilinská univerzita v Žilině, 2018. p. 5-10. ISBN 978-80-554-1530-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
9.Risk in air transport and its minimisation
Bínová, H. - Heralová, D.
In: New Trends in Civil Aviation. Leiden: CRC Press/Balkema, 2018. p. 25-30. ISBN 978-0-8153-7602-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
10.STRENGTH CHARACTERISTICS OF LNG TANKS AND THEIR APPLICATION IN INLAND NAVIGATION
Kalina, T. - Jurkovic, M. - Sapieta, M. - Bínová, H., - Sapietova, A.
AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. 2017, 7(2), 274-281. ISSN 1804-7890.
Článek v tuzemském periodiku s nenulovým IF cizojazyčně (2017)
11.KONCEPCE VYSOKORYCHLOSTNÍCH TRATÍ (VRT) A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ
Bínová, H. - Kaňka, M.
ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS.SECTIO A. 2017, 2017(10), 51-62. ISSN 2300-1739.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2017)
12.Evaluation of Risks in Transportation of Items
Bínová, H. - Heralová, D.
In: Risks of Processes and their Management. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2017. p. 63-79. ISBN 978-80-01-06186-2.
Kapitola v tuzemské knize s nadnárodní působností (2017)
13.VÝBĚR DOPRAVNÍCH MÓDŮ V LOGISTICKÉM SYSTÉMU
Bínová, H.
Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2017. 1. vol. 1. ISBN 978-80-01-06176-3.
Vědecká kniha česky (2017)
14.The Possibility of Transportation of Oversized Items
Bínová, H. - Endrizalová, E.
In: Carpathian Logistics Congress 2016 - Conference Proceedings. Ostrava: Tanger Ltd., 2017. p. 238-250. ISBN 978-80-87294-76-5.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2017)
15.RISKS IN EXECUTION OF A TRANSPORTATION BUILDING AND THEIR MINIMISATION
Bínová, H. - Heralová, D.
In: Řízení rizik procesů spojených s technickými díly. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství, 2017. p. 22-32. 1. vol. 1. ISBN 978-80-01-06351-4.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2017)
16.Transformation of Freight Transport for Smart Cities
Bínová, H. - Endrizalová, E., - Heralová, D.
In: Proceedings of The 10th MAC 2017. Praha: MAC Prague consulting, s.r.o., 2017. p. 229-242. ISBN 978-80-88085-13-3.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2017)
17.Model rozvoje železniční sítě kontejnerových vlaků ČR/Evropa
Bínová, H. - Březina, E.
Nová železniční technika. 2016, 24(6), 11-14. ISSN 1210-3942.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2016)
18.Trendy a strategie v logistice
Bínová, H. - Dluhoš, J.
ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS.SECTIO A. 2016, 2016(7), 524-535. ISSN 2300-1739.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2016)
19.Silniční dohledový systém z pohledu ochrany osobních údajů
Oliberius, V. - Bínová, H.
Perner's Contacts. 2016, 11(3), 139-155. ISSN 1801-674X.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2016)
20.WATER TRANSPORT – THE CHALLENGE FOR THE AUTOMOTIVE INDUSTRY IN SLOVAKIA
Kalina, T. - Jurkovič, M. - Bínová, H., - Gardlo, B.
Communications. 2016, 18(2), 26-29. ISSN 1335-4205.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2016)
21.Návrh logistického centra
Bínová, H.
Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2016. ISBN 978-80-01-06003-2.
Vědecká kniha česky (2016)
22.Methodology of Inland Ports Design as Intermodal Terminals in The Czech Republic
Bínová, H. - Jurkovic, M.
In: CLC 2015: Carpathian Logistics Congress - Conference Proceedings. Ostrava: TANGER, 2016. p. 126-131. ISBN 978-80-87294-64-2.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2016)
23.Mezikontinentální provoz nízkonákladových leteckých společností
Bínová, H. - Bulej, P.
In: New Trends in Civil Aviation 2016. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, 2016. pp. 12-15. ISBN 978-80-554-1252-8.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2016)
24.Risks in Transportation of Items in Multimodal Transport
Bínová, H. - Heralová, D.
In: Risks of business and territorial processes. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2016. p. 17-25. ISBN 978-80-7561-021-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2016)
25.Risk Modeling in Dangerous Goods Transportation
Bínová, H. - Ge, F.
In: Zborník zo 7. medzinárodnej vedeckej konferencie CMDTUR 2016. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, 2016. pp. 7-14. ISBN 978-80-554-1265-8.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2016)
26.The Possibility of Transportation of Oversized Items
Bínová, H. - Endrizalová, E.
In: Carpathian Logistics Congress - Book of Abstracts. Ostrava: TANGER, 2016. p. 11. ISBN 978-80-87294-70-3.
Abstrakt ve sborníku (2016)
27.MODIFIED METHOD OF GRAVITY MODEL APPLICATION FOR TRANSATLANTIC AIR TRANSPORTATION
Bínová, H.
Neural Network World. 2015, 25(2), 203-217. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2015)
28.Kooperativní dopravní systémy včetně řešení předcházení dopravních nehod a dalších dopravních externalit v regionální dopravě
Bínová, H. - Kumpošt, P., - Padělek, T.
Perner's Contacts. 2015, 10(3), 6-14. ISSN 1801-674X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2015)
29.Proposal for a financial model operation of regional trains in the Pilsen Region
Bínová, H. - Březina, E.
LOGI, Scientific Journal on Transport and Logistics. 2015, 2015(1), 13-25. ISSN 1804-3216.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně (2015)
30.European Transport Corridors and North Adriatic Ports
Bínová, H. - Jurkovič, M.
TRANSPORT AND COMMUNICATIONS. 2015,(2), ISSN 1339-5130.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2015)
31.Analysis of screening checkpoint operations for transatlantic container transportation
Jizba, M. - Cheu, R.L. - Horák, T., - Bínová, H.
Journal of Transportation Security. 2015, 8(3-4), 79-97. ISSN 1938-7741.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2015)
32.Locomotive Assignment Problem with Heterogeneous Vehicle Fleet and Hiring
Teichmann, D. - Dorda, M. - Golč., K., - Bínová, H.
Mathematical Problems in Engineering. 2015, 2015 ISSN 1024-123X.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2015)
33.Optimization of parking public transport vehicles
Teichmann, D. - Dorda, M. - Bínová, H., - Ludvík, M.
PROMET - Traffic&Transportation. 2015, 27(1), 69-75. ISSN 0353-5320.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2015)
34.SECURITY INFORMATION AND EVENT MANAGEMENT
Kostrecová, E. - Bínová, H.
PARIPEX - Indian Journal of Research. 2015, 4(2), 119-120. ISSN 2250-1991.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2015)
35.The system view on the prognosis of maritime transport
Bínová, H. - Štědroň, B.
PARIPEX – Indian Journal of Research. 2015, 4(2), 226-228. ISSN 2250-1991.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2015)
36.Model of Freight Transportation between the Czech Republic and the US
Bínová, H. - Toman, P.
Journal of Civil Engineering and Architecture. 2015, 9(4), 475-484. ISSN 1934-7359.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2015)
37.ECONOMY AND FORECAST FOR 2020: 3 KEY TRENDS IN THE FUTURE
Štědroň, B. - Bínová, H.
International Journal of Research in Engineering and Technology. 2015, 2015 1-6. ISSN 2319-1163.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2015)
38.Methodology of inland ports design as intermodal terminals in the Czech Republic
Bínová, H. - Jurkovič, M.
In: Congress Proceedings of the Carpathian Logistics Congress CLC 2015. Ostrava: Tanger, 2015. ISBN 978-80-87294-61-1.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2015)
39.Transport Systems Concepts for "Smart Cities" - Transport of People and Goods
Bínová, H. - Kumpošt, P., - Padělek, T.
In: Smart Cities Symposium Prague 2015 Proceedings - Czech Technical University in Prague. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2015. pp. 83-87. ISBN 978-80-01-05742-1.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2015)
40.17PJM - Project Management
Bína, L. - Bínová, H. - Březina, E., - Teichmann, D.
Praha: Nakladatelství ČVUT, 2015. vol. 1. ISBN 978-80-01-05698-1.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2015)
41.17PJM – Project Management
Bína, L. - Bínová, H. - Březina, E., - Teichmann, D.
Praha: Nakladatelství ČVUT, 2015. vol. 1. ISBN 978-80-01-05699-8.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2015)
42.17MGD - Management dopravních systémů
Březina, E. - Bínová, H.
Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, ČVUT v Praze, 2015. vol. 1. ISBN 978-80-01-05752-0.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2015)
43.17MGD - Management dopravních systémů
Březina, E. - Bínová, H.
Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, ČVUT v Praze, 2015. vol. 1. ISBN 978-80-01-05753-7.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2015)
44.Kolejové napojení Letiště Václava Havla Praha
Bínová, H.
[Technical Report] 2015. Report no. 18.
Technická zpráva (2015)
45.KOLEJOVÉ NAPOJENÍ LETIŠTĚ VÁCLAVA HAVLA PRAHA
Bínová, H.
Silniční síť zaklad civilizace a prosperity. 2015, 2015(2), 40-43. ISSN 1805-403X.
Článek (2015)
46.MULTIMODÁLNÍ LOGISTICKÉ CENTRUM V PARDUBICÍCH
Bínová, H.
Perner's Contacts. 2014, 9(1), 14-26. ISSN 1801-674X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2014)
47.Vliv připravovaných dopravních staveb na dopravní situaci v městské části Praha 6
Bína, L. - Bínová, H. - Kumpošt, P., - Padělek, T.
Perner's Contacts. 2014, 9(III), 19-26. ISSN 1801-674X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2014)
48.Value Engineering and its Application in the Design and Implementation of a Logistics Centre
Bínová, H.
Transactions on Transport Sciences. 2014, 7(2), 59-72. ISSN 1802-971X.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2014)
49.ELBE RIVER WATERWAY – ECONOMIC AND SOCIAL BENEFITS
Bínová, H.
Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava, Civil Engineering Series. 2014, 14(2), 93-100. ISSN 1213-1962.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2014)
50.Comparative Model of Unit Costs of Road and Rail Freight Transport
Bína, L. - Bínová, H. - Březina, E. - Kumpošt, P., - Padělek, T.
European Journal of Business and Social Sciences. 2014, 3(4), 127-136. ISSN 2235-767X.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2014)
51.USE OF RAILWAY CONNECTION EUROPE – ASIA AS AN ALTERNATIVE TO SHIPPING LINES
Bínová, H.
In: Proceedings of MAC-EMMT 2014. Praha: MAC Prague consulting s.r.o., 2014. 1. ISBN 978-80-905442-4-6.
Stať ve sborníku z tuzemské lokální konference cizojazyčně (2014)
52.EUROPEAN PROJECT QUALIST - MOBILITY CONCEPTS IN SMALL TOWNS
Bínová, H. - Šťávová, I.
In: Proceedings of MAC-EMMT 2014. Praha: MAC Prague consulting s.r.o., 2014. 1. ISBN 978-80-905442-4-6.
Stať ve sborníku z tuzemské lokální konference cizojazyčně (2014)
53.Provozování letecké dopravy a logistika
Bína, L. - Bínová, H. - Ploch, J., - Žihla, Z.
Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2014. vol. 1. ISBN 978-80-7402-855-7.
Vysokoškolská učebnice (nejde do RIV) (2014)
54.Recenzie - Technologické prognózy a telekomunikace
Bínová, H.
EKONOMICKÝ ČASOPIS. 2014, 62(2), 219-220. ISSN 0013-3035.
Recenze monografie (v časopisu) (2014)
55.17DLOG - Dopravní logistika
Březina, E. - Bínová, H.
Praha: Nakladatelství ČVUT, 2014. vol. 1. ISBN 978-80-01-05613-4.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2014)
56.17DLOG - Dopravní logistika
Březina, E. - Bínová, H.
Praha: Nakladatelství ČVUT, 2014. vol. 1. ISBN 978-80-01-05612-7.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2014)
57.National Knowledge Air Transportation Security Centre and its Relation to Other Transportation Modes
Bína, L. - Ploch, J. - Žihla, Z., - Bínová, H.
Journal of Tourism and Services. 2013, 4(7), 52-67. ISSN 1804-5650.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2013)
58.Methodology of transportation project management
Nováková, H.
Journal of Systems Integration. 2013, 4(3), 30-37. ISSN 1804-2724.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2013)
59.Transatlantic Dual Masters Degree Program in Transportation and Logistics Systems: The First Two Years of Implementation
Cheu, R.L. - Ferregut, C. - Bína, L. - Nováková, H. - Horák, T. - Novák, A. - Hudák, A., - Aguirre-Covarrubias, S.
Transportation Research Record. 2013, 2013(2328), 1-8. ISSN 0361-1981.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2013)
60.Transatlantic Dual Masters Degree Program in Transportation and Logistics Systems. ATLANTIS. History and Three Years of Implementation
Nováková, H. - Bína, L. - Svítek, M. - Novák Sedláčková, A.C. - Ferregut, C. - Cheu, R.L., - Aguirre-Covarrubias, S.
Uherské Hradiště: LIBRA-IMPORT, 2013. 1. ISBN 978-80-905432-0-1.
Tuzemská vědecká kniha cizojazyčně (2013)
61.Container terminal in the Czech Republic and links to European ports
Nováková, H.
In: Proceedings of MAC - TLIT 2013. Praha: Mag Consulting, 2013. pp. 14-21. první. ISBN 978-80-905442-0-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2013)
62.National Knowledge Air Transportation Security Centre and its Relation to Other Transportation Modes
Ploch, J. - Žihla, Z. - Bína, L., - Nováková, H.
In: Proceedings of the International Scientific Conference Modern Safety Technologies in Transportation. Košice: PERPETIS S.R.O., 2013. pp. 11-20. ISSN 1338-5232. ISBN 978-80-971432-0-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)
63.Transportation and Logistics Systems in Framework of Transatlantic Program EU-U.S. Atlantis
Nováková, H. - Ferregut, C. - Cheu, R.L. - Bína, L., - Horák, T.
In: Proceedings of the 11th European Transport Congress. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2013, pp. 331-341. ISBN 978-80-01-05321-8.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2013)
64.Studie pro nabídkové řízení na provoz vlaků v Plzeňském kraji na tratích 170 a 190. Fáze II.
Bína, L. - Nováková, H., - Březina, K.
[Research Report] 2013. Report no. 30092013.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
65.Ucelená dopravní koncepce a návrh priorit rozvoje dopravní infrastruktury na území Prahy 6. Část 1 a Část 2.
Moos, P. - Bína, L. - Nováková, H. - Kumpošt, P., - Padělek, T.
[Research Report] 2013. Report no. 30042013.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
66.Srovnávací studie jednotkových nákladů mezi silniční a železniční nákladní dopravou v zemích EU a Švýcarsku
Bína, L. - Cempírek, V. - Bínová, H. - Březina, E. - Kumpošt, P. - Padělek, T. - Landa, J. - Komínek, M. - Tříska, L. - Tothová, D., - Zrzavý, M.
[Research Report] 2013.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
67.ITS and Electronic Toll systems
Bína, L. - Nováková, H., - Jánešová, M.
Transactions on Transport Sciences. 2012, 5(3 2012), 151-168. ISSN 1802-971X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně (2012)
68.Road Charging in the Czech Republic and EU and External Costs of Transport
Bína, L. - Nováková, H., - Černý, V.
Journal of Civil Engineering and Architecture. 2012, 6(5), 562-568. ISSN 1934-7359.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2012)
69.Investment Project - Hub Logistic Terminal in Pardubice linked to European Transport Corridors - Case Study
Nováková, H. - Bína, L.
In: Carpathian Logistics Congress Proceedings. Ostrava: TANGER, 2012. ISBN 978-80-87294-36-9.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2012)
70.IT and Logistics in Air Transportation
Bína, L. - Nováková, H.
In: Carpathian Logistics Congress Proceedings. Ostrava: TANGER, 2012. ISBN 978-80-87294-36-9.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2012)
71.Development of hub logistic terminals linked to European transport corridors
Nováková, H. - Bína, L.
In: Proceedings of International scientific-practical conference (March 27-28, 2012, Krasnoyarsk). Krasnoyarsk: Sibirskij gosudarstvennyj aerokosmičeskij universitet, 2012. p. 45-55. ISBN 978-5-86433-522-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
72.Electronic Toll Systems and Road Transportation
Bína, L. - Nováková, H.
In: Proceedings of The 9th International Conference on Logistics & Sustainable Transport. Celje: University of Maribor, Faculty of Logistics, 2012. pp. 365-371. ISBN 978-961-6562-53-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
73.Investment Project - Hub Logistic Terminal in Pardubice linked to European Transport Corridors - Case Study
Nováková, H. - Bína, L.
In: LOGISTIC SYSTEMS in global economy. Krasnoyarsk: Sibirskij gosudarstvennyj aerokosmičeskij universitet, 2012. pp. 45-55. 1. ISBN 978-5-86433-522-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
74.ATLANTIS - Transatlantic Dual-Degree Master Program in Transportation and Logistic Systems (ATL)
Nováková, H.
In: Multidisciplinary academic research 2012. Praha: AV Consulting o.s., 2012. ISBN 978-80-260-2184-1.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2012)
75.Metodika výpočtu průměrné vážené mýtné sazby v ČR
Bína, L. - Lehovec, F. - Moos, P. - Nováková, H. - Karlický, P. - Vítek, J., - Šnévajs, I.
[Certified Methodology (for RIV)] 2012.
Uplatněná certifikovaná metodika (2012)
76.Odborné posouzení obsahu prezentace nové metropolitní sítě pod názvem "Metropilitní linky v Praze"
Moos, P. - Bína, L. - Nováková, H. - Kocourek, J., - Horák, T.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav řidicí techniky a telematiky, 2012. Report no. 29062012.
Výzkumná zpráva v češtině (2012)
77.Metropolitní linky v Praze
Bína, L. - Bínová, H. - Moos, P. - Kocourek, J. - Horák, T. - Skurovec, V., - Umlauf, T.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2012.
Výzkumná zpráva v češtině (2012)
78.ITS and Electronic Toll systems
Bína, L. - Nováková, H.
[Unpublished Lecture] UTEP The University of Texas at El Paso. 2012-10-31.
Nepublikovaná přednáška (2012)
79.Electronic Toll System in Road Transport
Bína, L. - Šnévajs, I., - Nováková, H.
[Unpublished Lecture] Florida International University, College of Engineering and Computing. 2012-01-18.
Nepublikovaná přednáška (2012)
80.Metodology of the Logistic Centres Design
Nováková, H. - Bína, L.
[Unpublished Lecture] Florida International University, College of Engineering and Computing. 2012-01-24.
Nepublikovaná přednáška (2012)
81.Management of transport infrastructure projects and their financing
Bína, L. - Nováková, H., - Srkal, M. K.
[Unpublished Lecture] Florida International University, College of Engineering and Computing. 2012-01-30.
Nepublikovaná přednáška (2012)
82.Remarks about mobility of smaller towns inhabitants
Bína, L. - Nováková, H.
[Unpublished Lecture] Saxon State Ministry for Economic Affairs, Labour and Transport - lead partner of QUALIST project. 2012-03-29.
Nepublikovaná přednáška (2012)
83.ATLANTIS Project No.2010-2843, Transatlantic Dual-Degree Master Program in Transportation and Logistic Systems (ATL)
Bína, L. - Nováková, H. - Horák, T. - Novák, A. - Ferregut, C., - Cheu, R.
[Unpublished Lecture] Education, Audiovisual and Culture Executive Agency EU, Brussels. 2012-03-22.
Nepublikovaná přednáška (2012)
84.Nová forma univerzitního vzdělávání v dopravě a logistice
Bína, L. - Horák, T., - Nováková, H.
Logistic NEWS. 2012, 5(10), 44-45. ISSN 1802-3746.
Článek (2012)
85.IT and Logistics in Air transportation
Bína, L. - Nováková, H.
[Unpublished Lecture] UTEP University of Texas at El Paso. 2012-10-31.
Nepublikovaná přednáška (2012)
86.Electronic Toll Systems in Road Transport
Bína, L. - Nováková, H., - Šnévajs, I.
[Unpublished Lecture] FIU Florida International University. 2012-01-18.
Nepublikovaná přednáška (2012)
87.Management of transport infrastructure projects and their financing
Bína, L. - Nováková, H.
[Unpublished Lecture] FIU Florida International University. 2012-01-30.
Nepublikovaná přednáška (2012)
88.ITS and Electronic Toll systems
Bína, L. - Nováková, H.
[Unpublished Lecture] FIU Florida Internationmal University. 2012-10-23.
Nepublikovaná přednáška (2012)
89.IT and Logistics in Air transportation
Bína, L. - Nováková, H.
[Unpublished Lecture] FIU Florida International University. 2012-10-25.
Nepublikovaná přednáška (2012)
90.Methodology of the Logistic Centres Design
Nováková, H. - Bína, L.
[Unpublished Lecture] UTEP The University of Texas at El Paso. 2012-10-31.
Nepublikovaná přednáška (2012)
91.Project Management - Investment
Nováková, H.
[Unpublished Lecture] Florida International University, College of Engineering and Computing. 2012-01-30.
Nepublikovaná přednáška (2012)
92.Řízení projektů dopravní infrastruktury a jejich financování
Bína, L. - Nováková, H., - Srkal, M. K.
Silnice železnice. 2011, 6(5), 43-46. ISSN 1801-822X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2011)
93.Methodology of the logistic centres design
Nováková, H. - Bína, L.
Doprava a Logistika. 2011, 2011(9), 233-240. ISSN 1451-107X.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2011)
94.Demography oriented mobility concepts for small towns
Nováková, H. - Nestler, S. - Bína, L., - Šťávová, I.
Doprava a Logistika. 2011, 2011(9), 547-556. ISSN 1451-107X.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2011)
95.Některé moderní koncepce kolejové dopravy na letiště
Bína, L. - Nováková, H.
In: Implementacia vedecko-technických poznatkov do leteckej dopravy. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, 2011. pp. 33-38. ISBN 978-80-970583-1-9.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2011)
96.Demography Oriented Mobility Concepts for Small Towns
Nováková, H. - Nestler, S. - Bína, L., - Šťávová, I.
In: Proceedings of the Carpathian logistics congress. Košice: Technical University of Košice, 2011. pp. 547-555. ISSN 1451-107X.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2011)
97.Methodology of the Logistic Centres Design
Nováková, H. - Bína, L.
In: Proceedings of the Carpathian logistics congress. Košice: Technical University of Košice, 2011. p. 233-240. ISSN 1451-107X.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2011)
98.Analýza výnosů a nákladů na rozšíření elektronického mýta při zavedení výkonového zpoplatnění silnic I., II., a III. třídy pro vozidla nad 3,5t
Bína, L. - Lehovec, F. - Moos, P. - Skurovec, V. - Nováková, H. - Karlický, P. - Vítek, J. - Lomská, D. - Šnévajs, I., - Apfelthaler, J.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2011. Report no. 29042011.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2011)
99.Rozvoj spádových intermodálních terminál (veřejných zbožových center) v návaznosti na spádová zbožová centra v SRN a prostoru CADSES a evropské intermodální dopravní koridory. 2A-1TP1/047 - MPO, 08/2007-04/2011
Landa, J. - Komínek, M. - Hofhansl, P. - Tříska, L. - Sázavská, D. - Nováková, H., - Bína, L.
[Research Report] Praha: CityPlan s.r.o., 2011. Report no. 042011.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2011)
100.Analýza elektronického mýtného systému v ČR z hlediska shody se směrnicemi EU, tarifikace a vazby vztahu výběru mýta a vazby vztahu výběru mýta a nákladů na investice a údržbu zpoplatněné sítě
Bína, L. - Lehovec, F. - Moos, P. - Nováková, H. - Karlický, P. - Šnévajs, I. - Vítek, J., - Lomská, D.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav řidicí techniky a telematiky, 2011. Report no. 30092011.
Výzkumná zpráva v češtině (2011)
101.Návrh a zhodnotenie umiestnenia nového prístavu Komárno vo variantnom riešení
Nováková, H. - Bína, L., - Trnka, M.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2011. Report no. 3003211.
Výzkumná zpráva v češtině (2011)
102.Dopravní fakulta spolupracuje s americkými univerzitami
Nováková, H. - Horák, T. - Bína, L., - Skurovec, V.
Dopravní noviny. 2011, 2011(4), 2. ISSN 1210-1141.
Článek (2011)
103.Studie proveditelnosti "Zlepšení podmínek pro říční dopravu ve střední Evropě (zejména na Labi)" realizovaná v rámci projektu ChemLog
Landa, J. - Bína, L. - Uhříček, V. - Brabcová, M. - Šibravová, S. - Nováková, H., - Tříska, L.
[Research Report] Praha: CityPlan s.r.o., 2010. Report no. 09-4-225.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2010)
104.Metodologie návrhu technologických a logistických center
Nováková, H.
Praha: Defense date 2011-02-11. PhD Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní.
Doktorská práce (Ph.D.) (2010)
105.Variable Road Pricing and Experiences in the Czech Republic - poster
Bína, L. - Svítek, M. - Skurovec, V. - Nováková, H., - Černý, V.
[Unpublished Lecture] University of Texas at El Paso. 2010-02-10.
Nepublikovaná přednáška (2010)
106.Rychlodráha Arlanda Express
Bína, L. - Nováková, H.
Logistika. 2009, 1(12), 18. ISSN 1211-0957.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2009)
107.Reducing Road Congestions Activity in the Czech Republic
Bína, L. - Nováková, H., - Černý, V.
[Unpublished Lecture] US International Scanning Tour "Reducing Congestion and Funding Transportation Using Variable Road Pricing (RP). 2009-12-14.
Nepublikovaná přednáška (2009)
108.Technology parks and Business Incubators in the Central Bohemila Region-Prague-Czech Republic
Bína, L. - Nováková, H., - Skurovec, V.
[Unpublished Lecture] University of Parma. 2008-03-10.
Nepublikovaná přednáška (2008)
109.Harmonizace letecké a železniční dopravy a dopravní telematika
Bína, L. - Nováková, H., - Skurovec, V.
In: Národohospodářské aspekty dopravního systému. Praha: ČVUT, FD, Katedra ekonomiky a managementu v dopravě a telekomunikacích, 2007, pp. 8. ISBN 978-80-01-03706-5.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
110.Centre of Technology Transfer in Central Bohemian Innovateive Center (CIS) and Transport Research
Bína, L. - Skurovec, V., - Nováková, H.
In: University a ekonomický rozvoj. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2007, pp. 17-18. ISBN 978-80-01-03954-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
111.Technology Parks and Business Incubators in the Central Bohemian Region - Prague - Czech Republic
Bína, L. - Nováková, H., - Skurovec, V.
[Unpublished Lecture] University of Texas al El Paso (UTEP). 2007-09-09.
Nepublikovaná přednáška (2007)
112.Technology Parks and Business Incubators in the Central Bohemian Region - Prague - Czech Republic
Bína, L. - Skurovec, V., - Nováková, H.
[Unpublished Lecture] The Bi - National Sustainability Laboratory, Santa Tereza, New Mexico. 2007-09-12.
Nepublikovaná přednáška (2007)
113.Intermodalita - Představy, skutečnost, vize
Mojžíš, V. - Bína, L., - Nováková, H.
In: CZ INTERMODAL - EUROKOMBI "Trendy intermodality v Evropě". Praha: ARIP, 2006. pp. 51-54. ISBN 80-7194-874-8.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
114.Rozvoj a problémy železničních koridorů a vysokorychlostních tratí (VRT) ve střední a východní Evropě - prostor CADSES
Mojžíš, V. - Bína, L., - Nováková, H.
In: EURNEX - Žel 2006 "Ku konkurenceschopným železničným systémom v Európe". Žilina: Žilinská univerzita, 2006. pp. 158-164. ISBN 80-8070-550-X.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
115.Veřejná logistická intermodální centra v České republice ve vazbě na evropská logistická centra a multimodální koridory
Mojžíš, V. - Bína, L., - Nováková, H.
In: CZ INTERMODAL - EUROKOMBI "Trendy intermodality v Evropě". Praha: ARIP, 2006. pp. 132-139. ISBN 80-7194-874-8.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
116.Městsko-regionální kolejový systém hromadné osobní dopravy Praha/Střední Čechy a železniční napojení Letiště Praha-Ruzyně
Bína, L. - Mojžíš, V., - Nováková, H.
In: EURNEX - Žel 2006 "Ku konkurenceschopným železničným systémom v Európe". Žilina: Žilinská univerzita, 2006. ISBN 80-8070-550-X.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
117.Železniční spojení centra Prahy - letiště Praha Ruzyně - Kladno a jeho financování
Bína, L. - Mojžíš, V., - Nováková, H.
In: Financování dopravy-možnosti a realita. Praha: ČVUT FD, Katedra ekonomiky a managementu dopravy a telekomunikací, 2006. pp. 50. ISBN 80-01-03493-3.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
118.Veřejná logistická intermodální centra v České republice ve vazbě na evropská logistická centra a multimodální koridory
Mojžíš, V. - Bína, L., - Nováková, H.
In: neuvedeno. 2006.
Stať ve sborníku z tuzemské lokální konference cizojazyčně (2006)
119.Development of transport networks in Middle and Eastern Europe
Mojžíš, V. - Bína, L., - Nováková, H.
[Unpublished Lecture] TU Dresden. 2006-05-16.
Nepublikovaná přednáška (2006)
120.Projekt intermodální přepravy A-B Landbridge a společné aktivity České intermodální asociace ARIP
Bína, L. - Mojžíš, V., - Nováková, H.
Doprava. 2005, 1(6), 27-28. ISSN 0012-5520.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2005)
121.Městsko-regionální kolejový systém hromadné osobní dopravy Praha/Střední Čechy a železniční napojení letiště Praha-Ruzyně
Bína, L. - Mojžíš, V., - Nováková, H.
In: Sborník 12. mezinárodního symposia EU - ŽEL 2005, Železnice na prahu tretieho tisícročia,. 2005. p. 30-35. ISBN 80-8070-400-7.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2005)
122.Evropská dopravní síť a intermodální terminály v České republice
Bína, L. - Mojžíš, V., - Nováková, H.
In: Zborník prednášok 8. Medzinárodná konferencia EUROKOMBI - INTERMODAL 2005 - rozvoj kombinovanej dopravy po rozšírení EÚ. Žilina: University of Žilina, 2005. pp. 49-53. ISBN 80-967358-5-3.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2005)
123.Weiterentwicklung der Multimodalen Europäischen Verkehrsnetze in den neuen EU-Mitgliedsländern
Mojžíš, V. - Bína, L. - Nováková, H., - Molková, T.
[Unpublished Lecture] TU Dresden, T-NEG, 3. workshop. 2005-03-18.
Nepublikovaná přednáška (2005)
124.Integrace letecké a železniční dopravy ve Vídni
Bína, L. - Nováková, H.
Doprava. 2004, 46(6), 18-19. ISSN 0012-5520.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2004)

* information comes from a university database VVVS

1.Čistá mobilita a její perspektiva v silniční nákladní dopravě
Bínová, H.
2019 - 2022
TK02010106