Ing. Bc. Marek Kouba

fotografie osoby
Department:
Department of Logistics and Management of Transport (16117)
Study programme:
Doctoral Degree Programme
Name of programme:
Technology in Transportation and Telecommunications
Code of programme:
P 3710
Study field:
T - Technology and Management in Transportaion and Telecommunications
Supervisor:
doc. Ing. Tomáš Horák, Ph.D.
Supervisor specialist:
Ing. Veronika Faifrová, Ph.D.
Form of study:
part-time study
E-mail:
koubama4@fd.cvut.cz
Room:
A-264 - Horská 3, Praha
Phone:
+420-224359157
+420-737709882
Personal email
marek.kouba@hotmail.cz
Study programme:
Doctoral Degree Programme
Name of programme:
Technology in Transportation and Telecommunications
Code of programme:
P 3710
Form of study:
part-time study
Location:
Prague
Study field:
T - Technology and Management in Transportaion and Telecommunications

No teaching.

Head of student project:

Logistics and Management in Aviation
  17X1LE - Bachelor's Degree Programme
  17X2LE - Master's Degree Programme

* information comes from a university database VVVS

1.Aplikace Demingova cyklu PDCA na zvyšování kvality služeb
Kouba, M. - Faifrová, V.
In: YTEC 2015 - Sborník příspěvků konference. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2015, pp. 114-119. ISBN 978-80-01-05791-9.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2015)

* information comes from a university database VVVS

1.Aplikace metod řízení kvality na dopravu
Kouba, M.
2016 - 2016
SGS16/107/OHK5/1T/16