ukraine ifo

Ing. Vojtěch Novotný, Ph.D.

fotografie osoby
Working place:
Room:
A-433 - Horská 3, Praha
Phone:
+420-224357982
E-mail:
vojtech.novotny@cvut.cz
Personal website
www.vojtechnovotny.cz
Personal email
vojtechnovotny@gmail.com

Course supervisor in bachelor's or master's study:

12Y2NS - Navrhování veřejných prostranství dle principů Shared Space

Lecturer in the Bachelor's and Master's degree programme:

Lectures:
12Y2PV - Public transport priority
Training course:
12ZYDI - Introduction to Transportation Engineering

Supervisor specialist of doctoral students:

Ing. Markéta Jirmanová
Ing. Nikol Richterová

Head of student project:

PREFOS
  12X2ED - Master's Degree Programme

* information comes from a university database V3S

1.Design of Bus Lane End ahead of Roundabout: Case Study Using Microsimulation
Richterová, N., Novotný, V., Vomočil, O., Klinský, T.
2023 Smart City Symposium Prague. New York: IEEE Transactions on Acoustics, Speech, and Signal Processing, 2023. ISBN 979-8-3503-2162-3.
link to the article
2.Effects of Queue Jump Lane on Public Transport: Case Study Using Microsimulation
Richterová, N., Vomočil, O., Novotný, V., Klinský, T.
LOGI, Scientific Journal on Transport and Logistics. 2023, 14(0), p. 239-250. ISSN 1804-3216.
link to the article
3.Level of service of Public Transport Operation – Pilot Study
Jirmanová, M., Novotný, V., Dousková, N.
Young Transportation Engineers Conference 2022. Prague: ACTA Polytechnica CTU, 2023. p. 8-14. ISBN 978-80-01-07224-0. ISSN 2336-5382.
link to the article
4.Background to bus lanes operation regime
Novotný, V., Dousková, N., Vomočil, O., Jirmanová, M.
Chytrá řešení pro zvýšení bezpečnosti a komfortu v dopravě -Využití dopravně inženýrských přístupů a provozních zkušeností pro nové dopravní projekty. Brno: Česká silniční společnost (pobočka při a. s. Brněnské komunikace, 2022. p. 59-69. ISBN 978-80-908409-0-4.
link to the article
5.Pilot Study of Using Google Traffic Data to Assess Conditions for Public Transport Operation on Urban Roads
Dousková, N., Novotný, V., Richter, P., Jirmanová, M.
2022 Smart City Symposium Prague. Piscataway: IEEE Signal Processing Society, 2022. ISBN 978-1-6654-7923-3.
link to the article
6.ROLE OF RAILWAY TRANSPORT IN GREEN DEAL 2050 CHALLENGE-SITUATION IN THE CZECH REPUBLIC
Lauda, V., Novotný, V.
PROMET - Traffic&Transportation. 2022, 34(5), p. 801-812. ISSN 0353-5320.
link to the article
7.Shared space: A transport concept contributing to the improvement of public space
Novotný, V., Hájek, K.
Chytrá řešení pro zvýšení bezpečnosti a komfortu v dopravě -Využití dopravně inženýrských přístupů a provozních zkušeností pro nové dopravní projekty. Brno: Česká silniční společnost (pobočka při a. s. Brněnské komunikace, 2022. p. 45-53. ISBN 978-80-908409-0-4.
link to the article
8.Let's introduce Shared Space in Czechia
Novotný, V., Hájek, K. ISBN 978-80-7568-465-3.
9.Role of Railway Transport in Green Deal 2050 Challenge – Situation in Czechia
Lauda, V., Novotný, V.
19th European Transport Congress: European Green Deal Challenges and Solutions for Mobility and Logistics in Cities. Maribor: University of Maribor, 2021. p. 225-238. ISBN 978-961-95633-0-4.
link to the article
10.Shared space - a transport concept contributing to a well-balanced public space
Novotný, V., Hájek, K.
Silniční obzor. 2021, 2021(05), p. 122-127. ISSN 0322-7154.
link to the article
11.Shared Space, traffic calming and quality public realms
Novotný, V., Hájek, K.
Město žije a prosperuje tam, kde se dobře chodí. Praha: Pěšky městem, 2021. p. 71-77. ISBN 978-80-11-00447-7.
12.Shared spaces contributes to the improvement of public spaces
Novotný, V., Hájek, K.
13th Architecture in Perspective 2021 / 13. Architektura v perspektivě 2021. Ostrava: Fakulta stavební, 2021. p. 122-125. ISBN 978-80-248-4552-4.
13.Public transport hubs as intermodal area emements
Hájek, K., Novotný, V., Brynda, F., Souček, M.
Architecture in Perspective 2020. Ostrava: Archiv VŠB-TUO, 2020. p. 164-169. ISBN 978-80-248-4450-3.
link to the article
14.Public Transport Priority Decision-Making Tool: case study Plzeň
Novotný, V., Dousková, N.
Young Transportation Engineers Conference 2020. Praha: Fakulta dopravní, 2020. p. 15-22. ISBN 978-80-01-06793-2.
link to the article
15.Design of Public Transport Stops and Stations and its Contribution to Attractive and Accessible Public Transport
Kočárková, D., Jíšová, J., Novotný, V.
2019 Smart City Symposium Prague. New York: IEEE Press, 2019. p. 1-8. ISBN 978-1-7281-0497-3.
link to the article
16."Level of Service" as a Method of Quality Assessment of Public Transport Operation
Novotný, V.
Veřejný prostor – návrh, obnova, využití a revitalizace, včetně dopravně inženýrských opatření.Brněnské komunikace a.s., 2018. p. 48-55. ISBN 978-80-270-3445-1.
17.Data-driven management of dynamic public transport
Horažďovský, P., Svítek, M., Novotný, V.
2018 Smart City Symposium Prague. New York: IEEE Press, 2018. p. 1-5. ISBN 978-1-5386-5017-2.
link to the article
18.Designing Public Transport Stops According the Prague Integrated Transport Stops and Stations Design Manual
Novotný, V., Maléř, Č.
Veřejný prostor – návrh, obnova, využití a revitalizace, včetně dopravně inženýrských opatření.Brněnské komunikace a.s., 2018. p. 70-81. ISBN 978-80-270-3445-1.
19.Design Manual for BUS Priority Measures
Novotný, V., Javořík, T.
Inteligentní systémy - doprava, parkování, veřejná doprava.Brněnské komunikace a.s., 2017. p. 94-104. ISBN 978-80-260-9662-7.
20.Design Manual for BUS Priority Measures
Novotný, V., Prousek, T., Javořík, T. ISBN 978-80-01-06311-8.
21.Public Integrated Transport Stops and Stations Design Manual
Novotný, V., Hájek, K., Javořík, T., Maléř, Č., Drápal, F., Kotrc, O., Bitter, A., Vršitý, T., Tittl, L., Harciník, J., Frejlachová, K. ISBN 978-80-01-06345-3.
link to the article
22.Quality of Public Transport Operation Determination Using the “Level of Service” Method
Novotný, V.
Verejná osobná doprava 2017 - Zborník prednášok. Bratislava: Kongres STUDIO, spol. s r.o., 2017. p. 86-94. ISBN 978-80-89565-33-7.
link to the article
23.Quantifying the effects of public transport priority based on the potential of time savings
Novotný, V., Jacura, M., Javořík, T.
2017 Smart Cities Symposium Prague (SCSP) - IEEE PROCEEDINGS. New York: IEEE Press, 2017. ISBN 978-1-5386-3825-5.
link to the article
24.Basics of Joint Tram and Bus Lanes
Novotný, V., Javořík, T., Kočárková, D.
Dopravní inženýrství. 2016, 2016(1), p. 1-36. ISSN 1801-8890.
25.BUS Operation in Tramway Profile - selected aspekts
Novotný, V., Javořík, T., Kočárková, D.
Zklidnění dopravy ve městech a obcích. Brno: Česká silniční společnost (pobočka při a. s. Brněnské komunikace, 2016. p. 1-150. ISBN 978-80-260-9662-7.
26.BUS priority Problematic Issues and the PREFOS Project Workshop
Novotný, V., Prousek, T., Javořík, T., Kočárková, D.
Silniční obzor. 2016, 2016(09), p. 235-240. ISSN 0322-7154.
link to the article
27.Contemporary View on Public Transport Stop Design
Javořík, T., Novotný, V.
Sborník studentské vědecké konference "Trendy a inovace v dopravním stavitelství". Praha: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, 2016. p. 21-28. ISBN 978-80-01-05973-9.
28.Design Manual of Stops and Interchanges in Prague and Central Bohemia
Novotný, V., Javořík, T.
Verejná osobná doprava 2016 - Zborník prednášok. Bratislava: Kongres STUDIO, spol. s r.o., 2016. p. 95-100. ISBN 978-80-89565-26-9.
29.Detailed Analysis of Public Bus Vehicle Ride on Urban Roads
Novotný, V., Kočárková, D., Havlena, O., Jacura, M.
Problemy Transportu - Transport Problems. 2016, 11(4), p. 43-55. ISSN 1896-0596.
link to the article
30.Effects of Dedicated Bus Lanes on Travel Time Based on Data Evaluation
Novotný, I., Javořík, T., Novotný, V.
Sborník studentské vědecké konference "Trendy a inovace v dopravním stavitelství". Praha: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, 2016. p. 37-43. ISBN 978-80-01-05973-9.
link to the article
31.Public Transport Priority - legislative changes needed
Novotný, V., Kočárková, D.
Dopravní inženýrství. 2016, p. 16-19. ISSN 1801-8890.
32.Public Transport Priority in Czechia – Slow Steps towards Legislative Changes
Novotný, V., Jacura, M.
Verejná osobná doprava 2016 - Zborník prednášok. Bratislava: Kongres STUDIO, spol. s r.o., 2016. p. 146-151. ISBN 978-80-89565-26-9.
33.Quantifiable benefits of public transport priority measures
Havlena, O., Javořík, T., Novotný, I., Novotný, V., Svetlík, M.
Sborník příspěvků konference Young Transportation Engineers Conference 2016. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2016. p. 1-11. ISBN 978-80-01-06016-2.
34.Traffic Data Evaluation as Part of Public Transport Priority Measures Assessment
Novotný, V., Novotný, I., Javořík, T.
Transport Problems 2016, Proceedings. Katowice: Wydział Transportu Politechniki Śląskiej, 2016. p. 791-800. ISBN 978-83-935232-8-3.
35.Application and Calibration of Railway Station Categorization Tool at Real Examples
Havlena, O., Svetlík, M., Novotný, V.
YTEC 2015 - Sborník příspěvků konference. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2015. p. 1-6. ISBN 978-80-01-05791-9.
36.Detailed Analysis Of Public Bus Vehicle Ride On Urban Road
Novotný, V., Kočárková, D., Havlena, O., Jacura, M.
Transport Problems 2015 - Proceedings.Silesian University of Technology, 2015. p. 785-795. ISBN 978-83-935232-6-9.
37.Public transport priority measures. Does it pay off?
Novotný, V., Prousek, T., Jacura, M.
Doprava v regióně Východné Slovensko. Košice: Agentúra na podporu regionálného rozvoja Košice, n.o., 2015. p. 117-123. ISBN 978-80-971246-3-2.
38.Public transport priority measures. Does it pay off?
Novotný, V., Prousek, T., Jacura, M.
Pozemné komunikácie a dráhy. 2015, 11(1), p. 25-30. ISSN 1336-7501.
39.Tram and bus separated transitway - new element of urban road
Novotný, V., Kočárková, D., Javořík, T.
Verejná osobná doprava 2015 - Zborník prednášok. Bratislava: Kongres STUDIO, spol. s r.o., 2015. p. 68-74. ISBN 978-80-89565-20-7.
40.Urban road and street space layout as a factor influencing a ride of public transport vehicles on urban road
Novotný, V., Kočárková, D.
Dopravní inženýrství. 2015, 2015(01), p. 26-28. ISSN 1801-8890.
41.CATEGORIZATION OF RAILWAY STATIONS AND STOPS AND ITS APPLICATION
Jacura, M., Novotný, V., Havlena, O., Svetlík, M.
Perner's Contact. 2014, 9(3), p. 63-77. ISSN 1801-674X.
link to the article
42.Passenger Buildings and their Layouts
Hájek, K., Jacura, M., Novotný, V.
Silnice železnice. 2014, 9(5), p. 78-86. ISSN 1801-822X.
43.Theoretical and Practical View on Priority Measures for Public Buses - experiences from Prague
Novotný, V., Prousek, T.
Verejná osobná doprava 2014 - Zborník prednášok. Bratislava: Kongres STUDIO, spol. s r.o., 2014. p. 31-34. ISBN 978-80-89565-15-3.
44.Dispatch Buildings and Their Disposition I. - From Horse-drawn Railway until Today
Hájek, K., Jacura, M., Novotný, V.
Silnice železnice. 2013, 8(5/2013), p. 70-77. ISSN 1801-822X.
link to the article
45.Range of passenger facilities at railway stations and stops
Jacura, M., Havlena, O., Novotný, V., Svetlík, M.
Verejná osobná doprava 2013 - Zborník prednášok. Bratislava: Kongres STUDIO, spol. s r.o., 2013. p. 115-120. ISBN 978-80-89565-10-8.
46.Railway Operation, accessory didactic text
Jacura, M., Novotný, V. ISBN 978-80-01-04973-0.

* information comes from a university database V3S

1.Public transport hubs as multimodal spatial elements of the territory
principal investigator: Hájek, K.
co-investigators: Brynda, F. - Lauda, V. - Novotný, V. - Souček, M.
2020 - 2020
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS20/025/OHK1/1T/11
2.Public Transport Priority Decision-Making Tool
principal investigator: Novotný, V.
co-investigator: Kočárková, D.
2017 - 2017
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS17/105/OHK2/1T/16
3.Mass Public Transport Priority Axes
principal investigator: Jacura, M.
co-investigators: Havlena, O. - Javořík, T. - Kočárková, D. - Novotný, I. - Novotný, V.
2015 - 2016
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS15/170/OHK2/2T/16