Ing. Daniel Pilát

fotografie osoby
Room:
A-254 - Horská 3, Praha
Phone:
+420-224359172
E-mail:
pilatdan@fd.cvut.cz
fotografie osoby
Department:
Department of Logistics and Management of Transport (16117)
Study programme:
Doctoral Degree Programme
Name of programme:
Transportation Systems and Technology
Code of programme:
P1041D040003
Supervisor:
doc. Ing. Tomáš Horák, Ph.D.
Form of study:
full-time study
Study programme:
Doctoral Degree Programme
Name of programme:
Transportation Systems and Technology
Code of programme:
P1041D040003
Form of study:
full-time study
Location:
Prague

No teaching.

Head of student project:

No head of student project.


* information comes from a university database VVVS

1.Cílem nové koncepce je efektivní provoz seřaďovacích stanic
Pilát, D.
Moderní železnice. 2021, 6. ISSN 1805-7667.
VZPT_J (2021)

* information comes from a university database VVVS
Nenalezeny žádné údaje.