covid-19 info

Ing. Daniel Pilát

fotografie osoby
Room:
A-254 - Horská 3, Praha
Phone:
+420-224359172
E-mail:
pilatdan@fd.cvut.cz
fotografie osoby
Department:
Department of Logistics and Management of Transport (16117)
Study programme:
Doctoral Degree Programme
Name of programme:
Transportation Systems and Technology
Code of programme:
P1041D040003
Supervisor:
doc. Ing. Tomáš Horák, Ph.D.
Form of study:
full-time study
Study programme:
Doctoral Degree Programme
Name of programme:
Transportation Systems and Technology
Code of programme:
P1041D040003
Form of study:
full-time study
Location:
Prague

Head of student project:

International Transport
  17X1MP - Bachelor's Degree Programme
  17X2MP - Master's Degree Programme
Development of Modern Services of Partial Transport Modes
  17X1RM - Bachelor's Degree Programme
  17X2RM - Master's Degree Programme
Project Management during Transport Infrastructure Realization
  17X2PR - Master's Degree Programme

* information comes from a university database VVVS

1.Nová koncepce seřaďovacích stanic
Pilát, D.
Vědeckotechnický sborník Správy železnic. 2021,(4/2021), 64-75. ISSN 2694-9172.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2021)
2.Cílem nové koncepce je efektivní provoz seřaďovacích stanic
Pilát, D.
Moderní železnice. 2021, 6. ISSN 1805-7667.
STAZMJ (2021)

* information comes from a university database VVVS
Nenalezeny žádné údaje.