Mgr. Marek Tomeček, Ph.D.

fotografie osoby
Working place:
Room:
B-313 - Horská 3, Praha
Phone:
+420-224359144
E-mail:
tomecma4@fd.cvut.cz

Lecturer in the Bachelor's and Master's degree programme:

Lectures:
15Y2SP - Seminar on Political Philosophy
Training course:
15JZ1A - Foreign Language - English 1
15JZ2A - Foreign Language - English 2

Head of student project:

No head of student project.


* information comes from a university database VVVS

1.Vykořisťovat
Tomeček, M.
Filosofie dnes. 2016, 8(1), 48-84. ISSN 1804-0969.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2016)
2.Kacíř
Tomeček, M.
Církevní dějiny. 2015, 2015(18), 61-82. ISSN 1803-0068.
Článek (2015)
3.Znalost svého vlastního jména v O jistotě
Tomeček, M.
Filosofický časopis. 2010, 2010(8), 25-34. ISSN 0015-1831.
Článek v tuzemském periodiku s nenulovým IF česky (2010)
4.Je lež vždycky špatná?
Tomeček, M.
Filosofie dnes. 2010, 2(2), 73-86. ISSN 1804-0969.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2010)
5.Talia Mae Bettcher: Berkeley's Philosophy of Spirit: Consciousness, Ontology, and the Elusive Subject
Tomeček, M.
Mind. 2010, 119(473), 185-188. ISSN 0026-4423.
Recenze monografie (v časopisu) (2010)
6.Jak dělat takovou filozofii, která bude mít smysl?
Tomeček, M.
Filosofie dnes. 2009, 1(2), 123-127. ISSN 1804-0969.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2009)
7.George Berkeley. Průvodce jeho filosofií
Hill, J. - Glombíček, P. - Berman, D. - Athertonová, M., - Tomeček, M.
Praha: Filozofický ústav AV ČR,v.v.i, 2009. ISBN 978-80-7007-277-6.
Jiná kniha česky (2009)
8.Tři dialogy, O pohybu
Tomeček, M. - Palkoska, J., - Berkeley, G. orig. auth.
Praha: OIKOYMENH, 2007. ISBN 80-7298-176-5.
Překlad monografie (nejde do RIV) (2007)
9.Pohlcení sémantiky pragmatikou
Tomeček, M.
In: Jazyk z pohĺadu sémantiky, pragmatiky a filozofie vedy. Praha: Filozofický ústav AV ČR,v.v.i, 2005, pp. 33-37. ISBN 80-967225-6-5.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2005)
10.Esej o nové teorii vidění. Pojednání věnované principům lidského poznání
Hubová, M. - Tomeček, M., - Berkeley, G. orig. auth.
Praha: OIKOYMENH, 2004. ISBN 80-7298-112-9.
Překlad monografie (nejde do RIV) (2004)
11.Anthony Kenny: Stručné dějiny západní filosofie
Tomeček, M.
ORGANON F. 2004, 11(4), 461-464. ISSN 1335-0668.
Recenze monografie (v časopisu) (2004)
12.Robert J.Fogelin: Berkeley a principy lidského poznání
Tomeček, M.
Filosofický časopis. 53(1), 146-148. ISSN 0015-1831.
Recenze monografie (v časopisu)

* information comes from a university database VVVS
Nenalezeny žádné údaje.