Ing. Zdeněk Svatý, Ph.D.

Lecturer in the Bachelor's and Master's degree programme:

Lectures:
22PRES - Road Traffic Accidents Prevention
Training course:
22PRES - Road Traffic Accidents Prevention

Head of student project:

Simulation and Visualization in Transportation
  16X1FD - Bachelor's Degree Programme
Analysis of Traffic Accidents
  22X1AD - Bachelor's Degree Programme
  22X2AD - Master's Degree Programme

Professional focus:

  • Earth remote sensing
  • Means of transport
  • Research
  • Road transport
  • Tacheometry

* information comes from a university database VVVS

1.Využití prostorových dat pro účely simulace nehodového děje
Svatý, Z. - Mičunek, T., - Nováček, J.
Soudní inženýrství. 2020, 31(1), 9-16. ISSN 1211-443X.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2020)
2.Využití prostorových dat pro účely simulace nehodového děje
Svatý, Z. - Mičunek, T., - Nováček, J.
In: ExFoS - Expert Forensic Science XXIX. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství. Brno: Vysoké učení technické v Brně - Ústav soudního inženýrství, 2020. p. 228-237. ISBN 978-80-214-5829-1.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2020)
3.Testy z oblasti EDR - nehodových dat
Frydrýn, M. - Nouzovský, L. - Mičunek, T., - Svatý, Z.
In: ExFoS - Expert Forensic Science XXIX. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství. Brno: Vysoké učení technické v Brně - Ústav soudního inženýrství, 2020. p. 114-125. ISBN 978-80-214-5829-1.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2020)
4.Hranice využiteľnosti fotogrametrickej metódy pri dokumentovaní miesta dopravnej nehody políciou
Svatý, Z. - Stehel, S. - Vertaľ, P., - Imrich, I.
In: ExFoS - Expert Forensic Science XXIX. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství. Brno: Vysoké učení technické v Brně - Ústav soudního inženýrství, 2020. p. 200-209. ISBN 978-80-214-5829-1.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2020)
5.Metodika k odhalování trestných činů v silniční dopravě s využitím elektronických dat
Mičunek, T. - Frydrýn, M. - Svatý, Z. - Nouzovský, L. - Komárek, J. - Drahotský, I. - Pokorný, J. - Volf, O. - Kasanický, G. - Vertaľ, P. - Kolla, E., - Marek, Z.
[Certified Methodology (for RIV)] 2020.
Uplatněná certifikovaná metodika (2020)
6.Optimalizace metody získávání a zpracování obrazových podkladů pro potřeby analýzy dopravních nehod
Svatý, Z.
Silniční obzor. 2019, 80(12), 323-327. ISSN 0322-7154.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2019)
7.Reklamní zařízení a jejich působení na dopravní proud v České republice
Kocián, K. - Kocourek, J. - Nouzovský, L. - Radová, Z., - Svatý, Z.
Znalectvo. 2019, XV.(1), 26-32. ISSN 1335-1133.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2019)
8.Evaluation of CDR crash tests
Nouzovský, L. - Svatý, Z. - Frydrýn, M. - Vertal, P., - Kolla, E.
In: 28th Annual Congress of the European Association for Accident Research and Analysis (EVU). Graz: European Association for Accident Research and Analysis, 2019. p. 291-302. ISBN 978-80-554-1260-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2019)
9.Optimalizace metody získávání a zpracování obrazových podkladů pro potřeby analýzy dopravních nehod
Svatý, Z. - Pavelka, K. opon. - Mičunek, T. supervisor, - Drahotský, I. opon.
Defense date 2019-01-18. PhD Thesis. CTU FTS. Department of Forensic Experts in Transportation. Supervised by T. MIČUNEK.
Doktorská práce (Ph.D.) (2019)
10.Integration of safety assessment in bim for transportation infrastructure
Svatý, Z. - Kocián, K., - Mičunek, T.
In: The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences (ISPRS Archives) - Volume XLII-5/W3. Munich: ISPRS, 2019. p. 143-148. ISSN 2194-9034.
Stať ve sborníku (2019)
11.Systém CDR a jeho praktické zkoušky
Nouzovský, L. - Frydrýn, M. - Mičunek, T. - Svatý, Z., - Šareš, K.
Soudní inženýrství. 2018, 29(1), 35-42. ISSN 1211-443X.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2018)
12.Fotogrammetrická rekonstrukce místa nehody za pomoci bezpilotního prostředku
Svatý, Z. - Kocián, K., - Lenková, A.
Soudní inženýrství. 2018, 29(1), 30-34. ISSN 1211-443X.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2018)
13.Auswertung von CDR-Crashversuchen
Vertal, P. - Nouzovský, L. - Frydrýn, M. - Mičunek, T. - Svatý, Z., - Kolla, E.
Verkehrsunfall und Fahrzeugtechnik. 2018, 56 328-337. ISSN 0724-2050.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2018)
14.Systém CDR a jeho praktické zkoušky
Nouzovský, L. - Frydrýn, M. - Mičunek, T. - Svatý, Z., - Šareš, K.
In: Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství, 2018. p. 169-179. ISBN 978-80-214-5600-6.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2018)
15.Photogrammetric Reconstruction Of Accident Site With UAV
Svatý, Z. - Kocián, K., - Lenková, A.
In: Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství, 2018. p. 244-252. ISBN 978-80-214-5600-6.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2018)
16.Situation Analysis of Roadside Advertising in Czech Republic
Nouzovský, L. - Kocián, K. - Svatý, Z. - Radová, Z., - Kocourek, J.
In: Young Transportation Engineers Conference 2018. Praha: CTU. Faculty of Transportation Sciences, 2018. ISBN 978-80-01-06464-1.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2018)
17.Possibilities of UAS In Open-Cast Mine Monitoring
Svatý, Z. - Burda, J., - Žižka, L.
In: Final Papers - Slope Stability Symposium 2018. Bco Congresos, 2018. ISBN 978-84-09-01295-4.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
18.Evaluation of CDR Crash Tests
Vertal, P. - Nouzovský, L. - Frydrýn, M. - Mičunek, T. - Svatý, Z., - Kolla, E.
In: EVU 2018 CONGRESS. Graz: European Association for Accident Research and Analysis, 2018. ISBN 978-80-554-1260-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
19.Vliv reklamních zařízení na bezpečnost provozu
Nouzovský, L. - Svatý, Z.
Pražská technika. 2018, 20(1), 13. ISSN 1213-5348.
Článek (2018)
20.Vliv reklamních zařízení na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích
Kocián, K. - Kocourek, J. - Nouzovský, L. - Radová, Z., - Svatý, Z.
Silniční obzor. 2017, 78(5), 133-137. ISSN 0322-7154.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2017)
21.Systém pro kategorizaci a analýzu reklamních zařízení na vybraných úsecích silniční sítě
Radová, Z. - Kocourek, J. - Kocián, K. - Svatý, Z., - Nouzovský, L.
[Specialized Map with Expert Content] 2017.
Specializovaná mapa s odborným obsahem (2017)
22.Analýza současného stavu legislativy ve vztahu k reklamním zařízením
Svatý, Z. - Kocián, K. - Nouzovský, L. - Radová, Z., - Kocourek, J.
[Result Reflected in Legislation and Standards] 2017.
Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem (2017)
23.Impact of Roadside Advertising on Road Safety in the Czech Republic
Kocián, K. - Kocourek, J. - Nouzovský, L. - Radová, Z., - Svatý, Z.
In: 2017 Smart Cities Symposium Prague (SCSP) - IEEE PROCEEDINGS. New York: IEEE Press, 2017. ISBN 978-1-5386-3825-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2017)
24.Bezpečnostní inspekce na komunikaci D4, D7 a I/4 - ve správě ŘSD ČR Závod Praha
Kocián, K. - Kocourek, J. - Svatý, Z. - Nouzovský, L. - Mičunek, T. - Schmidt, D., - Stojaspalová, Z.
[Research Report] Ředitelství silnic a dálnic ČR, 2017. Report no. 1.
Výzkumná zpráva v češtině (2017)
25.Úterky s vědou - Drony
Svatý, Z.
[Unpublished Lecture] České vysoké učení technické v Praze pracoviště Děčín, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská. 2017-06-06.
Nepublikovaná přednáška (2017)
26.Optimalizace metody získávání a zpracování obrazových podkladů pro potřeby analýzy dopravních nehod
Svatý, Z.
Defense date 2017-01-20. Doctoral Minimum. CTU FTS. Department of Forensic Experts in Transportation.
Doktorandské minimum (2017)
27.Testování automobilového zařízení pro záznam fyzikálních veličin
Nouzovský, L. - Horálek, J., - Svatý, Z.
Znalec. 2016, 26(2), 38-45. ISSN 1805-6881.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2016)
28.Safety Inspection on Selected Roads of I. Class in the Karlovy Vary Region
Kocián, K. - Svatý, Z.
In: Sborník příspěvků konference Young Transportation Engineers Conference 2016. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2016. ISBN 978-80-01-06016-2.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2016)
29.Comprehensive Safety Evaluation of the Intersection Osvoboditelů in Žatec
Kocián, K. - Svatý, Z.
In: Sborník příspěvků konference Young Transportation Engineers Conference 2016. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2016. ISBN 978-80-01-06016-2.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2016)
30.Photogrammetry-Based Models of Accident Sites
Svatý, Z.
In: Proceedings 25th Annual Congress. Žilina: EDIS - vydavatelstvo Žilinské univerzity, 2016. pp. 241-246. ISBN 978-80-554-1260-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2016)
31.Bezpečnostní inspekce na silnicích I. třídy v Ústeckém kraji - D7, I/7, D6
Kocián, K. - Kocourek, J. - Nouzovský, L. - Mičunek, T. - Schmidt, D. - Frydrýn, M. - Mičunková, K. - Hájková, B. - Svatý, Z., - Stojaspalová, Z.
[Research Report] Ředitelství silnic a dálnic ČR, 2016. Report no. 1.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
32.Bezpečnostní inspekce na silnicích I. třídy v Karlovarském kraji
Kocián, K. - Kocourek, J. - Mičunek, T. - Schmidt, D. - Frydrýn, M. - Mičunková, K. - Hájková, B. - Nouzovský, L. - Svatý, Z., - Rábek, V.
[Research Report] Ředitelství silnic a dálnic ČR, 2016. Report no. 1.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
33.Nárazové testy bezpilotních prostředků
Svatý, Z.
[Unpublished Lecture] Aliance pro bezpilotní letecký průmysl. 2016-09-14.
Nepublikovaná přednáška (2016)
34.Preliminary dynamic tests of collision of small unmanned aerial vehicle with dummy
Svatý, Z.
In: Book of Abstracts of International Symposium on Experimental Methods and Numerical Simulation in Engineering Sciences 2016. Praha: ústav mechaniky a materiálů, 2016. pp. 36. ISBN 978-80-01-06009-4.
Abstrakt ve sborníku (2016)
35.Fotogrammetrické určování makro-textury vozovky
Svatý, Z.
In: Sborník workshopu RPAS a SVK, Telč 2015. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2015. ISBN 978-80-01-05828-2.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2015)
36.Fotogrammetrická rekonstrukce a měření místa dopravní nehody
Svatý, Z.
In: Pokroky v kriminalistice. Praha: Policejní akademie, 2015. pp. 285-291. ISBN 978-80-7251-441-0.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2015)
37.Photogrammetric Determination of Pavement Skid Resistance
Svatý, Z.
In: YTEC 2015 - Sborník příspěvků konference. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2015. ISBN 978-80-01-05791-9.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2015)
38.Prostorová rekonstrukce míst dopravních nehod pomocí fotografického 3D skenování (Die räumliche Rekonstruktion von Unfallstellen mit Hilfe der photografischen 3D Scannen)
Svatý, Z.
In: Prostředky virtuální reality pro oblast návrhu a vizualizace v dopravě a průmyslu (Virtuelle Realität Werkzeuge in Design und Visualisierung für Verkehr und Industrie). Praha: Dopravní fakulta ČVUT v Praze, Ústav dopravních prostředků, 2015. ISBN 978-80-01-05871-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2015)
39.Bezpečnostní inspekce v roce 2015 na síti TEN-T a na vybraných silnicích I. třídy nahrazujících plánovanou síť TEN-T
Kocián, K. - Kocourek, J. - Mičunek, T. - Schmidt, D. - Frydrýn, M. - Rábek, V. - Mičunková, K. - Hájková, B. - Nouzovský, L., - Svatý, Z.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2015.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
40.Testování originálních a neoriginálních náhradních dílů kapot Fabia II
Mičunek, T. - Jiroušek, O. - Frydrýn, M. - Kytýř, D. - Schmidt, D. - Zlámal, P. - Svatý, Z. - Doktor, T. - Nouzovský, L. - Fíla, T. - Lenková, A. - Koudelka, P. - Mičunková, K. - Neuhäuserová, M. - Hájková, B. - Šleichrt, J. - Adorna, M. - Hos, J. - Falta, J., - Fenclová, N.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2015.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
41.Fotogrammetrická rekonstrukce a měření místa dopravní nehody
Svatý, Z.
In: Pokroky v kriminalistice. Praha: Policejní akademie, 2015. pp. 42. ISBN 978-80-7251-442-7.
Abstrakt ve sborníku (2015)
42.Application of Photogrammetry in Forensic Science
Svatý, Z.
Saarbrücken: Lambert Academic Publishing, 2014. ISBN 978-3-659-54411-8.
Zahraniční vědecká kniha (2014)
43.Problematika rekonstrukce trajektorie cyklisty a využití fotgrammetrie pro ni
Lenková, A. - Nouzovský, L., - Svatý, Z.
In: Sborník příspěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně - Ústav soudního inženýrství, 2014. pp. 54. ISBN 978-80-214-4935-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2014)
44.Close-range photogrammetry for accident site reconstruction in forensic science
Svatý, Z.
In: Driver-Car Interaction & Safety 2014 - Proceedings. Praha: Dopravní fakulta ČVUT v Praze, Ústav dopravních prostředků, 2014. pp. 82-88. Driver-Car Interaction Conference Proceedings Series. ISBN 978-80-01-05663-9.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2014)
45.Use of Close-Range Photogrammetry in Forensic Science
Svatý, Z.
In: Proceedings of 13th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2014. pp. 120-123. ISBN 978-80-01-05556-4.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2014)
46.Kategorizace bezpečnosti samostatných sjezdů vzhledem k nárazu vozidel
Mičunek, T. - Kocián, K. - Rábek, V. - Lenková, A. - Mičunková, K. - Nouzovský, L., - Svatý, Z.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav soudního znalectví v dopravě, 2014.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2014)
47.Revizní znalecké posudky Obvodní soud pro Prahu 9
Šachl, J. - Mičunek, T. - Frydrýn, M. - Lenková, A., - Svatý, Z.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav soudního znalectví v dopravě, 2014.
Výzkumná zpráva v češtině (2014)
48.Posouzení možnosti průjezdu nákladní soupravy
Mičunek, T. - Frydrýn, M. - Nouzovský, L. - Svatý, Z. - Kocourek, J. - Kumpošt, P., - Padělek, T.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav soudního znalectví v dopravě, 2014. Report no. 0204-03/14/16122.
Výzkumná zpráva v češtině (2014)
49.Application of Photogrammetry in Forensic Science
Svatý, Z.
Praha: 2014. Master Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní.
Diplomová práce (2014)
50.Accident Locations on the Expressway R46
Kocián, K. - Frydrýn, M., - Svatý, Z.
In: 20th Anniversary of the Faculty of Transportation Sciences, Czech Technical University in Prague - Selected Papers. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2013. pp. 395-404. ISBN 978-80-01-05320-1.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně (2013)

* information comes from a university database VVVS

1.Systém pro podporu komerčního provozu bezpilotních prostředků ve sdíleném vzdušném prostoru ČR
Svatý, Z.
2020 - 2022
CK01000210
2.Využití fotogrammetrických měření z nízkých výšek pro dokumentaci míst dopravních nehod
Svatý, Z.
2016 - 2018
SGS16/256/OHK2/3T/16