Ing. Andrej Lališ, Ph.D.

fotografie osoby
Working place:
Room:
A-234e - Horská 3, Praha
E-mail:
lalisand@fd.cvut.cz
Position at CTU:
Member - Staff Member, employee - AS / FTS
Member:
Laboratory of Aviation Safety and Security K621

Lecturer in the Bachelor's and Master's Degree Programme:

Lectures:
21BLED - Aviation Safety
21Y1BC - Aviation safety and security
Training course:
21LCA2 - Aviation English 2
21LEN1 - Aviation English 1

Supervisor specialist of doctoral student:

Ing. Markéta Kafková
Ing. Martin Kála

Head of student project:

Aviation Safety and Security
  21X1BZ - Bachelor's Degree Programme
  21X2BZ - Master's Degree Programme
Modern Approach to Aviation Safety
  21X1MF - Bachelor's Degree Programme
  21X2MF - Master's Degree Programme

* information comes from a university database VVVS

1.Toward Data-Driven Safety: An Ontology-Based Information System
Ledvinka, M. - Lališ, A., - Křemen, P.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2019)
2.The influence of fatigue on psychophysiological indicators during 24 hours testing of pilots
Hanáková, L. - Socha, V. - Socha, L. - Lališ, A. - Kraus, J., - Malich, T.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2019)
3.Laboratoř letecké bezpečnosti – realizovaný výzkum a vize
Lališ, A.
Stať ve sborníku z fakultní konference česky (2019)
4.Integration and evaluation of aircraft power plant production and operational data
Harsányiová, B. - Lališ, A.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2018)
5.Generating synthetic aviation safety data to resample or establish new datasets
Lališ, A. - Socha, V. - Křemen, P. - Vittek, P. - Socha, L., - Kraus, J.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2018)
6.Advancing Knowledge Inference of Prague Airport Safety Management
Lališ, A. - Stojić, S.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2018)
7.Automatic Detection of Flight Maneuvers with the Use of Density-based Clustering Algorithm
Socha, V. - Hanáková, L. - Socha, L. - Van Den Bergh, S. - Lališ, A., - Kraus, J.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2018)
8.Methodology for Justification of Aviation Safety Investments
Lališ, A. - Červená, V. - Stojić, S., - Kraus, J.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2018)
9.Reaction time measurement device for flight crew testing
Kušmírek, S. - Socha, V. - Hanáková, L. - Lališ, A. - Socha, L. - Antoško, M., - Kozuba, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
10.Safety, Quality and Reliability in Operations and Production
Lališ, A. - Vittek, P., - Kraus, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
11.Upper limb movement activity as an indicator of piloting error rate
Kušmírek, S. - Socha, V. - Hanáková, L. - Lališ, A. - Duman, D., - Socha, L.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
12.Quantitative pairwise comparison method for aeronautical performance factor
Štumbauer, O. - Lališ, A.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
13.Airport audit component as an integral part of the safety data processing system
Stojić, S. - Lališ, A. - Plos, V., - Voštová, V.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
14.New Trends in Civil Aviation
Socha, V. ed. - Hanáková, L. ed., - Lališ, A. ed.
Sborník (2018)
15.Conditional and unconditional safety performance forecasts for aviation predictive risk management
Lališ, A. - Socha, V. - Kraus, J. - Nagy, I., - Licu, A.
Stať ve sborníku (2018)
16.Design of reaction time measuring device
Socha, V. - Kušmírek, S. - Hanáková, L. - Lališ, A. - Pereverzeva, A. - Průcha, J. - Socha, L., - Hanák, P.
Stať ve sborníku (2018)
17.Signal versus noise concept in aviation safety data processing
Stojić, S. - Vittek, P. - Lališ, A., - Plos, V.
Stať ve sborníku (2018)
18.Safety & Security Conference Prague 2018
Socha, V. ed. - Plos, V. ed., - Lališ, A. ed.
Sborník (2018)
19.Time-series Analysis and Modelling to Predict Aviation Safety Performance Index
Lališ, A.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2017)
20.Probabilistic Model For Airport Runway Safety Areas
Szabo, S. - Vittek, P. - Kraus, J. - Plos, V. - Lališ, A. - Štumper, M., - Vajdová, I.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2017)
21.Ontological Foundations of European Coordination Centre for Accident and Incident Reporting Systems
Křemen, P. - Kostov, B. - Blaško, M. - Ahmad, J. - Plos, V. - Lališ, A. - Stojić, S., - Vittek, P.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2017)
22.Poloprovoz - řešení sběru a vyhodnocování dat s vlivem na bezpečnost
Křemen, P. - Vittek, P. - Ledvinka, M. - Lališ, A. - Kostov, B. - Plos, V. - Blaško, M. - Kraus, J. - Stojić, S., - Ahmad, J.
Poloprovoz (2017)
23.Determining Importance of Physiological Parameters and Methods of Their Evaluation for Classification of Pilots Psychophysiological Condition
Hanáková, L. - Socha, V. - Socha, L. - Szabo, S. - Kozuba, J. - Lališ, A. - Vittek, P. - Kraus, J. - Rozenberg, R. - Kalavský, P. - Novák, M. - Schlenker, J., - Kušmírek, S.
Stať ve sborníku (2017)
24.Predicting Safety Performance to Control Risk in Military Systems
Lališ, A. - Socha, V. - Vittek, P., - Stojić, S.
Stať ve sborníku (2017)
25.Significance and Functionalities of the Stakeholders’ Processes at Lower Layers of Integrated Aviation Industry-Wide Risk Management Systems
Stojić, S. - Vittek, P., - Lališ, A.
Stať ve sborníku (2017)
26.Integrated Safety Data Collection and Processing for Maintenance Organisations
Szentkeresztiová, K. - Lališ, A., - Plos, V.
Stať ve sborníku (2017)
27.The Functionality of Satellite Navigation System on a Flight with Acrobatic Elements: Ground and Flight Testing
Kaľavský, P. - Socha, V. - Lališ, A. - Socha, L., - Rozenberg, R.
Stať ve sborníku (2017)
28.SISel
Ledvinka, M. - Kostov, B. - Křemen, P. - Blaško, M. - Lališ, A. - Stojić, S. - Plos, V. - Vittek, P. - Zavřel, L. - Holubec, J., - Kasl, T.
Software splňující podmínky RIV (2016)
29.Reporting Tool
Ledvinka, M. - Kostov, B. - Blaško, M. - Křemen, P. - Vittek, P. - Kraus, J. - Stojić, S. - Plos, V., - Lališ, A.
Software splňující podmínky RIV (2016)
30.Telemetry System Utilization for Stress Monitoring of Pilots During Training
Socha, L. - Hanáková, L. - Socha, V. - Lališ, A. - Rozenberg, R., - Hána, K.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2016)
31.Basic Piloting Technique Error Rate as an Indicator of Flight Simulators Usability for Pilot Training
Socha, V. - Socha, L. - Hanáková, L. - Lališ, A. - Koblen, I. - Kušmírek, S. - Mrázek, P. - Soušek, R., - Schlenker, J.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2016)
32.Use of Remotely Piloted Aircraft Systems in Airport Operations
Líkař, P. - Hůlek, D., - Lališ, A.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2016)
33.Možnosti využití systému SISel pro tvorbu SSP a SSp
Strouhal, M. - Vittek, P. - Křemen, P. - Plos, V. - Lánský, M. - Szabo, S. - Novák, M. - Endrizalová, E. - Kraus, J. - Lališ, A. - Stojić, S. - Štumper, M. - Kostov, B. - Ledvinka, M. - Holubec, J. - Kasl, T., - Zavřel, L.
Jiná metodika (nejde do RIV) (2016)
34.Runway incursion and methods for safety performance measurement
Vittek, P. - Lališ, A. - Stojić, S., - Plos, V.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
35.Evaluation of Pilots’ Psychophysiological Condition using Recurrence Quantification Analysis of Heart Rate Variability
Socha, V. - Socha, L. - Schlenker, J. - Hána, K. - Hanáková, L. - Lališ, A. - Mihalcova, B. - Smrčka, P., - Hůlek, D.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
36.Integrated Aviation Industry-Wide Approach to Risk Management and Control
Vittek, P. - Stojić, S. - Křemen, P., - Lališ, A.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
37.Process Modelling as the Means of Establishing Semi-Automated Safety Management
Lališ, A. - Vittek, P., - Kraus, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
38.Challenges of implementation and practical deployment of aviation safety knowledge management software
Vittek, P. - Lališ, A. - Stojić, S., - Plos, V.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
39.Metodika pro vytváření indikátorů bezpečnosti a jejich využívání pro potřeby řízení bezpečnosti leteckých organizací
Vittek, P. - Lališ, A. - Stojić, S. - Plos, V. - Kraus, J. - Lánský, M. - Szabo, S. - Němec, V. - Křemen, P. - Kostov, B., - Ledvinka, M.
Uplatněná certifikovaná metodika (2016)
40.Odborná zpráva projekt INBAS (rok 2016)
Vittek, P. - Lališ, A. - Stojić, S. - Plos, V. - Kraus, J. - Lánský, M. - Szabo, S. - Němec, V. - Křemen, P. - Kostov, B. - Blaško, M. - Ledvinka, M., - Ahmad, J.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2016)
41.Safety Intelligence Data Integration
Vittek, P. - Lališ, A.
Nepublikovaná přednáška (2016)
42.State Safety Programme and State Safety Plan (Part two - States' approaches to the issue)
Vittek, P. - Lališ, A. - Stojić, S., - Plos, V.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2015)
43.Runway Safety Areas
Štumper, M. - Kraus, J. - Vittek, P., - Lališ, A.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2015)
44.Taxonomies and their role in the aviation Safety Management Systems
Stojić, S. - Vittek, P. - Plos, V., - Lališ, A.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2015)
45.Aviation Safety Investment Assessment Utilizing Return on Investment and Bayesian Networks
Szabo, S. - Vittek, P. - Lališ, A., - Červená, V.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2015)
46.Safety Key Performance Indicators system for Air Navigation Services of the Czech Republic
Lališ, A. - Vittek, P.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2015)
47.Safety Performance as the Means of Establishing Predictive Safety Management
Lališ, A.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2015)
48.Metodika pro zavedení, fungování a udržení národního systému pro řízení provozní bezpečnosti a dohledu nad bezpečnostní výkonností organizací působících v civilním letectví
Strouhal, M. - Vittek, P. - Plos, V. - Lánský, M. - Szabo, S. - Novák, M. - Endrizalová, E. - Kraus, J. - Lališ, A. - Stojić, S. - Štumper, M. - Křemen, P. - Kostov, B. - Ledvinka, M. - Holubec, J. - Kasl, T., - Zavřel, L.
Uplatněná certifikovaná metodika (2015)
49.Odborná zpráva projekt INBAS (rok 2015)
Vittek, P. - Lališ, A. - Stojić, S. - Plos, V. - Kraus, J. - Lánský, M. - Szabo, S. - Němec, V. - Křemen, P. - Kostov, B., - Ledvinka, M.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2015)
50.Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2015
Strouhal, M. - Vittek, P. - Křemen, P. - Plos, V. - Lánský, M. - Szabo, S. - Novák, M. - Endrizalová, E. - Kraus, J. - Lališ, A. - Stojić, S. - Štumper, M. - Kostov, B. - Ledvinka, M. - Holubec, J. - Kasl, T., - Zavřel, L.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2015)
51.Definition of Contributory Factors Having Influence on Airport Safety
Vittek, P. - Stojić, S., - Lališ, A.
Abstrakt ve sborníku (2015)
52.Proposal of Safety Data Quality Improvement Process for Aviation Organizations and Authorities
Vittek, P. - Stojić, S., - Lališ, A.
Abstrakt ve sborníku (2015)
53.Runway incursion and methods for safety performance measurement
Vittek, P. - Lališ, A. - Stojić, S., - Plos, V.
Abstrakt ve sborníku (2015)
54.Safety KPIs - Monitoring of safety performance
Lališ, A. - Vittek, P.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2014)
55.State Safety Programme and State Safety Plan (Part one – State Safety Programme structure)
Vittek, P. - Stojić, S. - Lališ, A., - Plos, V.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2014)
56.Implementation of Safety indicators for Aviation Services Providers
Matyáš, R. - Vittek, P. - Plos, V., - Lališ, A.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2014)
57.Riadenie bezpečnosti leteckej dopravy na úrovni štátu
Vittek, P. - Lališ, A. - Stojić, S., - Plos, V.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2014)
58.Indicators for Assessment of Safety Management
Vittek, P. - Lališ, A. - Stojić, S. - Kraus, J., - Plos, V.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2014)
59.Building a State Level of Safety indicators (SPI)
Vittek, P. - Navrátil, P. - Stojić, S. - Lališ, A., - Plos, V.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2014)
60.Odborná zpráva projekt INBAS (rok 2014)
Vittek, P. - Lališ, A. - Stojić, S. - Plos, V. - Kraus, J. - Lánský, M. - Szabo, S. - Němec, V. - Křemen, P. - Kostov, B., - Ledvinka, M.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2014)
61.Indikátory bezpečnosti pro ÚCL
Vittek, P. - Plos, V. - Lališ, A. - Stojić, S., - Štumper, M.
Výzkumná zpráva v češtině (2014)

* information comes from a university database VVVS

1.Využití ontologického inženýrství ve znalostních systémech letecké kvality a spolehlivosti
Lališ, A.
2019 - 2021
LTACH19032
2.Model pro analýzu a vyhodnocení časového průběhu úrovně provozní bezpečnosti poskytovatelů letových navigačních služeb
Lališ, A.
2016 - 2017
SGS16/188/OHK2/2T/16