RNDr. Leo Galamboš, Ph.D.

fotografie osoby
Working place:
Room:
K401 - Konviktská 20, Praha
Phone:
+420-224356417
E-mail:
galambos@fd.cvut.cz
Position at CTU:
Head / Department of Security Technologies and Engineering / FTS
Board Member / FTS
Manager for Education / Department of Security Technologies and Engineering / FTS

Lecturer in the Bachelor's and Master's degree programme:

Lectures:
23PPJC - Advanced Programming in C++
23PPJJ - Advanced Programming in Java
23ZBIT - IT and Telecommunication Security
Training course:
23PPJC - Advanced Programming in C++

Supervisor specialist of doctoral students:

Ing. Filip Ravas

Head of student project:

No head of student project.


Professional focus:

 • Computer attacs
 • Computer modeling
 • Computer networks
 • Computer viruses
 • Computer worms
 • Data encryption
 • Data theory
 • Firewalls
 • Image processing
 • Information theory
 • Network computers
 • Neuron computers
 • Personal computers
 • Program theory
 • Servers
 • Software
 • Software engineering
 • Spyware
 • Supercomputers
 • Tablets
 • Text processing
 • Theory of algorithms
 • Virtualization
 • Web engineering

* information comes from a university database VVVS

1.Galeo2
Galamboš, L.
[Software] 2019.
Software splňující podmínky RIV (2019)
2.SNOG - security
Galamboš, L.
[Software] 2019.
Software splňující podmínky RIV (2019)
3.Firmware pro OBU 4,9GHz a LTE
Galamboš, L. - Jirovský, V.
[Software] 2017.
Software splňující podmínky RIV (2017)
4.Závěrečná zpráva k části WP26 „Pokročilé ICT systémy vozidel“ řešené Fakultou dopravní ČVUT v Praze
Jirovský, V. - Galamboš, L., - Vondráček, S.
[Research Report] Praha: CTU FTS. Department of Security Technologies and Engineering, 2017.
Výzkumná zpráva v češtině (2017)
5.Administrátorské rozhraní pro řízení sítě
Jíra, P. - Galamboš, L., - Brynda, P.
[Software] 2015.
Software splňující podmínky RIV (2015)
6.Průběžná zpráva k části WP26 „Pokročilé ICT systémy vozidel“ řešené Fakultou dopravní ČVUT v Praze
Jirovský, V. - Brynda, P., - Galamboš, L.
[Research Report] Praha: CTU FTS. Department of Security Technologies and Engineering, 2015.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
7.Prvotní modely scénářů pro automatizaci rozhodování v senzorické síti
Galamboš, L. - Brynda, P.
[Software] 2014.
Software splňující podmínky RIV (2014)
8.Podkladová databáze
Galamboš, L.
[Software] 2014.
Software splňující podmínky RIV (2014)
9.Komunikační protokol pro statické senzorické stanice
Galamboš, L. - Jirovský, V. - Brynda, P. - Kopřiva, J., - Pastorek, A.
[Software] 2014.
Software splňující podmínky RIV (2014)
10.Modul vzdáleného upgrade software stanice master
Galamboš, L. - Vondráček, S.
[Software] 2014.
Software splňující podmínky RIV (2014)
11.Komunikační protokol pro mobilní senzorické stanice
Galamboš, L. - Kosová, Z., - Kopřiva, J.
[Software] 2014.
Software splňující podmínky RIV (2014)
12.Online aktualizovaná mapa znečištění a provozu dané oblasti
Jíra, P. - Galamboš, L.
[Specialized Map with Expert Content] 2014.
Specializovaná mapa s odborným obsahem (2014)
13.Systémy pro stahování dat z webu
Galamboš, L.
In: Pokroky databázových a znalostních technologií 1. Ostrava: VŠB-TUO, 2012. p. 55-80. ISBN 978-80-248-2813-8.
Kapitola v jiné knize česky (2012)
14.System Description: EgoMath2 As a Tool for Mathematical Searching on Wikipedia.org
Mišutka, J. - Galamboš, L.
Lecture Notes in Computer Science. 2011, 6824 307-309. ISSN 0302-9743.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2011)
15.J5m middleware
Galamboš, L.
[Software] 2010.
Software splňující podmínky RIV (2010)
16.Distributed crawler platform
Galamboš, L.
[Software] 2010.
Software splňující podmínky RIV (2010)
17.Egothor 2.5
Galamboš, L.
[Software] 2010.
Software splňující podmínky RIV (2010)

* information comes from a university database VVVS
Nenalezeny žádné údaje.