Ing. Stanislav Vondráček

No teaching.

Head of student project:

No head of student project.


Professional focus:

  • Computer technology
  • Electric components
  • Electric measuring instruments
  • Electronic circuits
  • Electronic elements
  • Electronics
  • Electrotechnics
  • Fishery production
  • Fishing
  • Freshwater fishes

* information comes from a university database VVVS

1.Plně digitální senzor hluku pro bezdrátové senzorické sítě
Honzík, P. - Vondráček, S., - Šimonová, K.
[Functional Sample] 2019.
Funkční vzorek (2019)
2.Jednotka IoT pro monitorování stavu životního prostředí
Jirovský, V. - Vondráček, S., - Honzík, P.
[Prototype] 2018.
Prototyp (2018)
3.Senzor hluku pro bezdrátové senzorické sítě
Honzík, P. - Vondráček, S. - Abramova, K. - Kolář, J. - Fukar, T., - Brynda, P.
[Functional Sample] 2017.
Funkční vzorek (2017)
4.Závěrečná zpráva k části WP26 „Pokročilé ICT systémy vozidel“ řešené Fakultou dopravní ČVUT v Praze
Jirovský, V. - Galamboš, L., - Vondráček, S.
[Research Report] Praha: CTU FTS. Department of Security Technologies and Engineering, 2017.
Výzkumná zpráva v češtině (2017)
5.Protokol komunikačního uzlu ad-hoc sítě mezi mezi vozidly
Jirovský, V. - Vondráček, S.
[Software] 2015.
Software splňující podmínky RIV (2015)
6.Modul vzdáleného upgrade software stanice master
Galamboš, L. - Vondráček, S.
[Software] 2014.
Software splňující podmínky RIV (2014)
7.Senzorická síť rozmístěná v lokalitě Praha 4 - Spořilov
Jirovský, V. - Vondráček, S. - Brynda, P. - Honzík, P. - Horák, M. - Kopřiva, J., - Pastorek, A.
[Pilot Plant] 2014.
Poloprovoz (2014)
8.Měřící a komunikační modul senzorické stanice Master
Jirovský, V. - Vondráček, S. - Honzík, P. - Brynda, P. - Horák, M. - Kopřiva, J. - Vondráček, S., - Pastorek, A.
[Functional Sample] 2013.
Funkční vzorek (2013)
9.Antény pro komunikaci s OBU jednotkou
Vondráček, S. - Jirovský, V., - Černý, P.
[Functional Sample] 2011.
Funkční vzorek (2011)

* information comes from a university database VVVS
Nenalezeny žádné údaje.